Jump to content

rozklady kart klasycznych


patsy

Recommended Posts

Zalecana jest dla zakochanych, również tych,którzy chcą sprawdzić uczucia partnera lub przeżywają kłopoty w związku uczuciowym.

 

Z potasowanej 7 razy talii wybierz 9kart.

 

4,6,8 - dotyczą osoby wróżącej,

5,7,9 - mówią o uczuciach partnera (oba okłady odczytujemy z góry na dół),

1,2,3 - pokazują,co was łączy lub dzieli i sugerują,co warto zrobić,by się do siebie zbliżyć (odczytywane z lewej do prawej strony).

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Metoda ta pozwoli uzyskać odpowiedz na konkretne pytanie,dotyczące jednej dziedziny życia np.pomyślności związku.

Potasuj dokładnie karty i myśląc intensywnie o tym, czego chcesz się dowiedzieć,przełóż je lewa ręką do siebie na trzy kupki.

Rozłóż wszystkie karty na stole koszulkami do góry i wylosuj 13 z nich.

Te wybrane jeszcze raz potasuj i przełóż,a następnie ułóż je w odpowiedniej kolejności.

 

Każdy z rzędów odczytujesz od lewej do prawej strony:

 

1, 2 - mówią o nieodległej przeszłości np. przyczynie kłopotów;

 

3,4 - opisują to, co się dzieje aktualnie w danej sprawie,

 

5, 6, 7- obrazują najbliższą przyszłość,

 

8, 9, 10 - zwiastują nieprzewidziane przeszkody,które spotkasz dążąc do realizacji celu,

 

11,12 i 13 - dają dokładną odpowiedz na postawione pytanie. Pokazują, co możesz zrobić,czego się spodziewać i na co powinnaś uważać.

 

***2**1

***4**3

7**6**5

10*9**8

13*12*11

Edited by patsy
Link to comment
Share on other sites

Jesli wrozysz sobie-wyjmij z talii dame kier, gdy mezczyznie krola kier.Karty potasuj siedem razy i przeloz trzy razy lewa reka do siebie.Nastepnie wyciagnij 14kart.Ukladaj je w kolejnosci pokazanej na schemacie i odczytuj zawsze od lewej strony.Karty 6,2,8 mowia o planach i marzeniach,7i9-ukazuja osobiste problemy,14,5i15-dotycza domu i rodziny,11,3 i13-wroza niespodzianki,dobre i zle,12,4 i 10-zapowiadaja to,co sie niedlugo wydarzy.

 

**************6*2*8***************

***11*3*13* 7*dama kier*9*12*4*10*****

*************14*5*15******************

Edited by patsy
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

22/30

24,18, 10 ,20,26

14, 6, 2 , 8,16

28,12, 3,1/32, 4,13,29

17, 9, 5 , 7, 15

27,21,11 ,19,25

23/31

 

 

Karty rozkładamy, biorąc z całej talii po jednej z góry i kładziemy je na miejsca oznaczone kolejnymi numerami, oprócz numeru 1-ego, na którym to miejscu kładziemy kartę osoby, której stawiamy wróżbę.

Przy rozkładaniu kart dla wróżenia sobie czy innym- porządek jest ten sam; znaczenie wróżby jednak się zmienia, gdy stawiamy innym. Gdy wróżymy sobie – porządek jest normalny, t. j. strony, górę i dół kreślmy normalnie. Natomiast, gdy wróżymy innym, siedzącym naprzeciwko nas- musimy strony, górę i dół określać odwrotnie, w przeciwległym porządku, idącym od osoby, dla której są stawiane wróżby. I tak: przypadająca dla nas strona prawa-dla osoby, siedzącej naprzeciwko, będzie stroną lewą, lewa-prawą; przypadająca dla nas góra-dla tamtej strony będzie dołem; dla nas dół- tam góra. Należy o tym stale pamiętać i przy wróżeniu innym ściśle przestrzegać.

Zanim przystąpimy do wysnuwania wróżb, zapoznajmy się najpierw z zasadami, co należy czynić przed rozpoczęciem rozkładania kart.

Przede wszystkim trzeba odnaleźć kartę osoby, dla której mamy stawiać wróżby i położyć tę kartę na miejscu, oznaczonym numerem 1-szym w tabeli. Wybieramy zawsze dla pani damę kierową, dla pana-króla kierowego.

Jeżeli stawiamy karty innej osobie-sadzamy ją naprzeciwko siebie.

Rozpoczynamy tasowanie kart. Robimy to powoli i poważnie, nie śpiesząc się, pogrążając myśli swoje w sprawach, których rozwikłania oczekujemy przy pomocy kart, wiedząc dobrze, jak trudną, a jednocześnie i cenną rzeczą jest uchylenie choćby rąbka tajemnicy; przy tasowaniu kart skupiamy myśli i pozbywamy się postronnych wrażeń.

Jeżeli wróżymy nie sobie, lecz osobie obcej, przy tasowaniu przez siebie kart dobrze jest zamienić z nią kilka zdań obojętnych -np. o pogodzie, o wróżbach w ogóle i t. p. Poczym oddajemy karty do tasowania osobie, której mamy wróżyć, prosząc ją ażeby podczas tasowania myślała o tym, o czym mają być stawiane wróżby. Po chwilowym tasowaniu prosimy o położenie kart na trzy równe grupki w kierunku do siebie.

Od tej dopiero chwili rozpoczyna się właściwy moment wróżenia. Osoba wróżąca bierze do rąk grupę kart, znajdującą się pośrodku i zapoznaje się z trzema kartami, leżącymi pod spodem, z których najważniejszą jest pierwsza od spodu, zaś dwie następne są objaśniającymi. Tę grupę kart kładziemy następnie na grupę pierwszą, bierzemy obie razem do ręki i zapoznajemy się również z trzema kartami, leżącymi pod spodem pierwszej grupy. Teraz obie połączone grupy kładziemy na grupę trzecią, podnosimy wszystkie razem i zapoznajemy się także z jej trzema ostatnimi kartami.

W ten sposób odnaleźliśmy najważniejsze karty, określające temat początkowy wróżby, t. j. 3-ch kart ostatnich-po jednej z każdej grupy, oraz 6-ciu kart-po dwie dalsze z tych grup-razem 9 kart-tworzą one,

bowiem główną podstawę naszych dociekań i będą wyrocznią przepowiedni, jeżeli tylko dobrze zestawimy i określimy ich znaczenie.

O tych 9-ciu kartach należy pamiętać i obserwować, na jakich miejscach i pomiędzy jakimi kartami znajdują się po rozłożeniu.

Po połączeniu trzech grup kart w jedną i zapoznaniu się z najważniejszymi dla naszej wróżby-przystępujemy do rozkładania w takim porządku, jaki widzimy na planie, kładąc karty z góry talii na numery od 2-go do 29-go, bo na 1-szy położyliśmy już kartę osoby, dla której stawiamy wróżbę.

Po rozłożeniu pozostały nam 3 karty. Są to te, które znajdowały się pod spodem 3 grupy. Należy je położyć na miejscach następujących; pierwszą z góry na numerze 22-gim, drugą z góry na numerze 23-cim, trzecią i ostatnią kładziemy na numerze 1-ym, czyli przykrywamy nią kartę osoby, której stawiamy wróżby.

Taki jest główny porządek rozkładu kart dla wróżby. Trzeba go umieć na pamięć i rozkładać karty bez pomocy planu.

Gdy nauczyliśmy się kolejności i porządku rozkładu kart, idziemy dalej i bierzemy się do spraw najtrudniejszych, mianowicie do tematu wróżby i dyskusji, czyli określania i mówienia o tym, co karty-w zestawieniu i spotkaniu się jednych z drugimi- oznaczają i jaką tworzą myśl przewodnią.

Oprócz wymienionych już 9-ciu kart- 3-ch głównych i sześciu pomocniczych- bardzo ważni kartami są te, które otaczają i dotykają bezpośrednim sąsiedztwem kartę reprezentującą osobę, dla której są stawiane wróżby, a mianowicie numery: 8, 4, 7, 5, 9, 3, 6, 2, czyli razem z nr. 1-szym znów mamy 9 kart, leżących w środku tabeli, a bardzo ważnych dla wróżby. Wszystkie pozostałe karty tworzą dopełnienie i są pomocnicze. Gdy wróżymy sobie-karty znajdujące się po prawej stronie karty głównej, leżącej na 1-szym miejscu (4-7, oznaczają postanowienia i zamiary przyszłe, które mają się spełnić lub są pragnienia żeby się spełniły. Karty znajdujące się u dołu (5-7, 9) określają wydarzenia, które już się spełniły i przeszły. (Dopełnienie i pomoc-3-6, 9).

Trzeba pamiętać, że tutaj określiliśmy strony normalnie idące od siebie i dla wróżenia sobie. Natomiast, gdy będziemy wróżyli osobie innej-siedzącej naprzeciwko nas-strony, górę i dół określamy odwrotnie, idące od osoby z przeciwka.

A zatem główna struktura i fundament oraz system zawierający temat wróżby, znajduje się w 9-ciu kartach, leżących w środku planu, wraz z trzema ostatnimi kartami, które położyliśmy na 1, 22 i 23 miejscu. Przy tym należy pamiętać, że te trzy karty są wyjątkowo ważne i mają wyjątkowe znaczenie dla osoby, której są stawiane wróżby, łączą się one również z dwiema pierwszymi kartami I i II grupy, jakie odnaleźliśmy przed rozłożeniem kart.

W ten sposób w głównym zarysie mamy już ustalony temat wróżby i możemy z łatwością odczytać przeznaczenie sobie lub innej osobie.

Przy dalszym rozwijaniu tematu wróżby w tym samym rozkładzie kart, należy iść po liniach równoległych, biorąc początek zawsze od środka, czyli od miejsca, w którym leży karta reprezentująca osobę pytającą.

A więc idziemy w tym porządku. Na pytanie: czy to, czego w tej chwili pragniemy, spełni się-szukamy odpowiedzi w kartach, leżących na miejscach 1-2, 10, 22. Na pytanie:, co nas czeka w najbliższej przyszłości- szukamy odpowiedzi w kartach 1-4, 13 i 29. Na pytanie:, co przeżyliśmy i co minęło-szukamy odpowiedzi w kartach 1-3, 12, 28. Na pytanie:, co mogło być lub już było-szukamy odpowiedzi w kartach 1-5, 11, 23.

Ten system, stanowiący rodzaj krzyża, może być dalszym ciągiem wróżby poprzedniej, jak również może stanowić oddzielną całość. Można również przeprowadzić-dla rozszerzenia wróżby-wnioski z

zestawienia kart z linii ukośnego krzyża, mianowicie: Na pytanie:, co mnie czeka-karty 1-8, 26, 7, 25 i na pytanie:, co minęło-karty 1-6, 24, 9, 27.

Karty znajdujące się na miejscach 14, 15, 16 i 17 są podrzędnego znaczenia i służą do pomocniczego wyjaśnienia dla kart pobocznych. Reszta kart, t. j. 18, 19, 20, 21, stanowią niejako dopełnienie ustalonego przeznaczenia osoby zainteresowanej.

Stawiając karty, należy zawsze pamiętać o tym, które karty tworzą myśl przewodnią, a które są czynnikami pomocniczymi. Karty leżące po prawej stronie karty głównej- wróżą przyszłość lub teraźniejszość, a karty leżące po lewej stronie-wróżą sprawy przeszłe. U góry-to, co się postanawia, u dołu-o, co mogło być lub już było. :)

Link to comment
Share on other sites

Słyszałam, że jest jakiś rozkład - miłość, kariera, pieniądze, zdrowie. Czy ktoś go zna? Jeśli tak, to proszę o opisanie :) Będę wdzięczna. :)

Link to comment
Share on other sites

Hehe, sama znalazłam ;p

 

Trójkąty szczęści - 32 karty

 

Po dokładnym przetasowaniu kart, wybieramy losowo 23 karty i rozkładamy wg poniższego schematu.

 

1***5, 6***10, 11***15, 16***20

*2*4*, *7*9*, *12*14*, *17*19*

**3**, **8**, **13**, **18**

 

21,22,23

 

1-5 - życie uczuciowe

6-10 - praca

11-15 - finanse

16-20 - zdrowie

21,22,23 - przesłanie na przyszłość

Edited by kamii1303
poprawki
  • Thanks! 1
Link to comment
Share on other sites

CO DA LOS - 32 KARTY

O czym marzę? Co dostanę?

 

1,2 UCZUCIA 3,4

5,6 FINANSE 7,8

9,10 ZDROWIE 11,12

13,14 PRACA 15,16

17,18 SUKCESY 19,20

21,22 PORAŻKI 23,24

25,26 PRZYJACIELE 27,28

29,30 RODZINA 31,32

 

Po wykonaniu czynności wstępnych należy, wybierając losowo , rozłożyć całą talię z 32 kart wg kolejności numerycznej, zgodnej z wyżej przedstawionym schematem. Wróżnę zaczynamy od kart leżących na pozycji 1,2 a kończymy na kartach leżących na pozycji 31,32.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

Znam pewien rozkład. Osoba dla której wróżymy musi powiedzieć w jakiej "intencji" ma być rozkład. Czy chodzi o uczucia, zdrowie, pracę itp. To nie rozkład na wszystko na raz.

Najpierw osoba, dla której wróżymy, musi się określić. Czyli pokazujemy wszystkie karciane osoby i osoba wybiera siebie i kładziemy na środku. Tu już można zauważyć jak postrzega siebie :D Następnie tasujemy karty i prosimy o wybranie 3 kart - to są obawy tej osoby. Karty mają być zakryte. Kładziemy je nad osobą pierwsza, po lewej druga i po prawej trzecia. Następnie wykładamy 12 kart wokół, zgodnie z zegarem, ale zaczynając od godz. 12. Dopiero na koniec prosimy osobę by ujawniła "obawy".

 

Możliwa jest jeszcze wersja rozbudowana, bardziej szczegółowa. Kiedy wykłada się wszystkie karty, powtarzając wykładanie koła. Utworzą nam się bardzo ładne promyczki :D Promyczki należy interpretować całościowo.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

NIe rozumiem kwadratu przeznaczenia...

wyciągnij 14 ? ale nie ma 1 karty tylko 15 ;P

tzn zastą;ić 15 jedynką czy 2 zastąpić 1 itp? ;D

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Ja do wróżby używam 24 kart.Moim ulubiony rozkładem (używany też przez mamę) jest:

 

Środek-karta symbolizująca osobę,której wróżymy.Następnie wyciągamy 3 karty i kładziemy na tą kartę koszulkami do góry.

Układamy półkolem resztę kart w następującej kolejności(wszystkie karty koszulkami do góry)

1,6,11,16 - dla ciebie

2,7,12,17 - dla domu

3,8,13,18 - o czym nie wiesz

4,9,14,19 - czego się nie spodziewasz

5,10,15,20 - co być musi

środek - to co na sercu

Tego rozkładu używam żeby się dowiedzieć co mnie czeka w najbliższej przyszłości.

Link to comment
Share on other sites

Ja niedawno byłam u kobitki która wróży z kart klasyczny i właśnie zastosowała taki rozkład 3x8 (3 wiersze na 8 kolumn). I to było wszystko tak ogólnie to co sie wydarzy, wszystkie dziedziny... różne wydażenia w kolejności, czytało sie we wszystkie mozliwe strony... pionowo i poziomo... w lewo, w prawo. Ale nie wiem czy pionowo to mysli i zamiary innych a poziomo wydarzenia... Wyczytałam też na innym forum że "...Jesli przypuscmy w srodku w 2 rzedzie pojawił sie król kier a nad nim jakas karta wyzej z poprzedniego rzedu to karta nad nim mówiła o tym co on mysli a karta pod nim ponizej jakie ma zamiary ..sąsiednie karty tez cos móiły np karta za królem dotyczyła jego cech charakteru a przed - tego nie pamietam ale chyba czego oczekuje ode mnie itd...jedno łaczyło sie z drugim, zlewało w jedna logiczna całosc ..." Aby powiedzieć coś więcej o osobie którą spotkam, zaczęła liczyć od karty określającej tą osobe 3,4,5,6,7, w miejscu gdzie staneła na 7 zaczęła jeszcze raz 3,4,5,6,7 i tak chyba ze 3 albo 4 razy dla konkretnego amanta. Powiedziała wszystko co wiedziała. potem zebrała wszystkie karty w całość potasowała, znowu kazała mi przełozyć lewą ręką w lewą stronę i w kolejności wskazać kupki. Potem rozłożyła karty na 6 kupek. W każdej po 4 karty. I utworzyła z nich 2 rozkłary po 3x4 (3 wiersze na 4 kolumny). Pierwszy 3 kupki tworzyły lewy rozkładzik, Kolejne 3 prawy. I powiedziała że jeśli wyjdę za tego konkretnego (tego najleprzego) to mnie czeka to i tamto W srodkowym wierszu po prawej stronie wypadły mi nawet 4 króle obok siebie :)

 

Jestem Ciekawa jakie rozkłady ona stosowała i w jakich

książkach można je znaleść ;P Za to koleżance z którą byłam powiedziała takie rzeczy że bez wątpienia uwierzyłam :D Wie ktoś coś więcej na ten temat?? Byłabym wdzięczna :)

Link to comment
Share on other sites

  • 4 months later...
  • 1 month later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...