Jump to content

znaczenie liczb w numerologii


Recommended Posts

1

Człowiek tworzy w umyśle, świadomie lub podświadomie obraz sytuacji zewnętrznej, do której dąży. Symbolizuje to cyfra 1 oznaczająca ukryte siły twórcze oraz ludzkie "ja", które decyduje się rozpocząć działanie. Tak więc znaczeniem liczby 1 jest początek, inicjacja, wtajemniczenie.

Uważana była za liczbę najdoskonalszą. Jeden nie jest ani liczbą pierwszą, ani liczbą złożoną, gdyż ma tylko jeden dzielnik naturalny (liczbę 1).. Symbolizuje początek oraz niewidzialną lecz aktywną siłę stwórczą (Boga). Jest źródłem i i kresem wszystkiego, centrum. Odnosi się także do człowieka jako do jedynej istoty wyprostowanej. Oznacza cechy takie jak oryginalność, indywidualność, a także samotność.

W wielu kulturach uważana za liczbę doskonałą, reprezentującą niewidzialną, ale aktywną siłę twórczą leżącą u podstaw wszystkiego co istnieje. Symbolizuje ona również nasze ego i świadomą aktywność, a także początek przedsięwzięć i ważnych etapów życia. Związana jest ona z naszą indywidualnością i jej przeżywaniem. Może oznaczać zarówno samodzielność jak i samotność w zależności od tego czy przejawia się ona w sposób harmonijny czy nieharmonijny.

 

2

Dwójka oznacza harmonijne współdziałanie przeciwieństw symbolizowane przez yin i yang. Starożytni mędrcy doskonale zdawali sobie sprawę, że właściwe funkcjonowanie świata i człowieka zapewniane jest przez współdziałanie przeciwstawnych sił i tendencji. Znaczenie liczby dwa stanowi więc harmonia, porządek, umiejętność zatroszczenia się nie tylko o siebie ale i o innych ludzi, umiejętność godzenia skłóconych poprzez podejmowanie się mediacji, a również równowaga i umiarkowanie.

Reprezentuje harmonię i współdziałanie. Znaczeniem jej jest także dwoistość, bez której nie ma przecież mowy o harmonii.

Jest pierwszą liczbą parzystą. Uważana była za złowieszczy symbol. Oznaczało się nią opozycję, konflikt, szpiegów. Przedstawia osiągniętą równowagę lub też nieujawnione zagrożenie. Jest cyfra przyporządkowaną wszystkim dwuznacznym zdarzeniom, sytuacjom oraz postaciom o pozytywnym jak i negatywnym znaczeniu. Oznacza także symetrię. Wyraża najbardziej surowy podział na białe i czarne, kobietę i meżczyznę, dobro oraz zło. Dwójka to także dualizm, walka, ruch, postęp, rywalizacja, wzajemność w miłości lub w nienawiści. Oznacza chwiejność charakteru (rozdwojenie jaźni). Liczba ta ma także związek z człowiekiem. Każdy z nas ma bowiem parzyste organy ciała (dwoje oczu, uszu, rąk, nóg). Wyraża kobiecość.

 

3

Twórczość, magaę, intuicja i intelekt, które aktywują się w tej części cyklu. Ponieważ faza odpowiadająca trójce, podobnie jak ludzkie siły twórcze i ich działanie owiane jest tajemnicą, znaczenie liczby 3 jest niezawsze jasne i może budzić uczucie niepewności.

Reprezentuje ona również Czas, składający się z trzech elementów: już poznanego i doświadczonego zwanego Przeszłością, właśnie przeżywanego zwanego Teraźniejszością oraz nieznanego i niepewnego, zwanego Przyszłością. W ten sposób symbolizuje ona przeistaczanie się tego co znane aby wyłonić rzeczy nowe i nieznane, czyli siły twórcze drzemiące w każdym z nas.

 

4

Oznacza stabilizację i ramy dla przyszłego działania. Odpowiada tej liczbie również dom, rodzina i wszystko co łączy się z stabilnością i pewnością. To właśnie w fazie cyklu numerologicznego odpowiadającej czwórce człowiek nabiera pewności siebie.

Wszystkie procesy, nawet te bardzo dynamiczne zachodzą w pewnych ramach czasowych i przestrzennych (cztery strony świata, cztery pory roku). Ramy te pozostają niezmienne. Cyfra 4 oznacza również dom, spokój i solidność. Reprezentuje także powtarzalność i nieuchronność.

 

5

Ruch, podróż, nieprzewidywalność i zmiany.

Ogrom chaosu w przyrodzie a także na jego dzikie piękno i potęgę. Zmiana, dzikość i nieprzewidywalność wiążą się także z omylnością i poszukiwaniem.

 

6

Rozwiązanie stawianych przed nami problemów. Pojawia się zadowolenie i satysfakcja z odkrycia prawdy o sobie i świecie a to przynosi powrót równowagi, harmonii, miłości i prawdy. Symbolizuje ona natchnienie i pomysły pojawiające się w naszym umyśle w chwilach relaksu, odprężenia i wewnętrznej harmonii. Liczba ta przypomina również swoim znaczeniem o konieczności wybaczania, które łatwiej przychodzą nam właśnie w lżejszych stanach świadomości.

 

7

Siódemka jest najbardziej tajemniczą z wszystkich cyfr. Podobnie jak cyfra trzy, siódemka jest liczbą magiczną. O ile jednak trójka symbolizuje siły magiczne w akcji o tyle siódemka reprezentuje ezoteryczny aspekt magii - dający zrozumienie nielicznym, którzy są do niego zdolni. Znaczenie siódemki związane jest z wyobraźnią, świadomą myślą i koncentracją.

W tym momencie człowiek wyposażony w silną wolę osiągnięcia celu, pełną zgodę wewnętrzną na temat jego słuszności i dobrze opracowany plan działania gotów jest rozpocząć prawdziwe działanie. Wraca więc na Plan Fizyczny i uruchamia siły, które stworzą to co zaplanował. Liczba 7 symbolizuje magię i ezoteryczne siły twórcze.

 

8

Po wykonaniu działania na Planie Fizycznym człowiek zaczyna zbierać owoce swoich czynów. Odpowiadająca tej fazie liczba 8 symbolizuje sukces i bogactwo (niekoniecznie materialne ponieważ nie wszystkie nasze działania do takiego bogactwa zmierzają).

Znaczenie liczby osiem związane jest z przedsięwzięciami i ich sukcesem. Symbolizuje determinację i wytrwałe dążenie do celu, a także uporządkowanie spraw niezbędne do jego osiągnięcia. W Chinach jest uważana za liczbę bardzo szczęśliwą. Łączy w sobie dwie cechy: jest liczbą parzystą, co symbolizuje pełnię i jednocześnie jest największą cyfrą parzystą, stąd jej znaczenia dotyczące sukcesu i realizacji celów.

 

9

reprezentuje kontrolę nad własnym losem, satysfakcję i głębokie zrozumienie swojego losu oraz wynikającą z niego akceptację. Znaczenie liczby 9 zawiera w sobie również humanitarność i empatię, które pozwalają nam zrozumieć drugiego człowieka, i których nabywamy przez głębokie samopoznacznie. Człowiek, który dużo w życiu poznał i zrozumiał nie będzie miał pretensji do innych, gdyż wie, że proces nauki jest trudny i wymaga wysiłku.

Reprezentuje stan osiągnięcia pełni w jakiejś dziedzinie. Związana jest z wysokim poziomem rozwoju intelektualnego, emocjonalnego bądź duchowego. Daje kontrolę nad własnym losem i wpływ na losy innych ludzi. Symbolika tej cyfry przypomina, że każdy z nas ma w sobie potencjał aby zmienić coś w otaczającym nas świecie na lepsze. Jej znaczenie związane jest z wynalazczością, pomysłowością i skutecznością. Jest to liczba zamykająca cykl numerologiczny a tym samym stawiająca podstawy do rozpoczęcia kolejnego.

 

10

Liczba ta jest sumą pierwszych czterech liczb: 1 + 2 + 3 + 4 =10 (Pitagorejski symbol doskonałości). Zawsze była uważana za liczbę świętą. Dziesięć to suma palców obu rąk i suma palców obu nóg. Gdy chcemy się uspokoić, liczymy do dziesięciu, gdy chcemy dodać sobie odwagi lub mocy, także liczymy do dziesięciu. Wszyscy znają dziesięcioro przykazań, a często ludzie sami wymyślają dziesięć zasad i zalecają ich przestrzeganie. Oznacza doskonałość wszechświata. Dzięki przejściu z ostatniej cyfry (9) staje się pierwszą liczbą przez co symbolizuje nowy ład.

 

11

Liczba 11 jest między innymi symbolem nadmiaru i przesady, nieporządku i grzechu. Ma duże znaczenie w religii chrześcijańskiej. Oznacza niekiedy grzech, gdyż przekracza 10 (liczbę Dziesięciorga Przykazań).

 

12

Liczba 12 była uważana za liczbę szczęśliwą i świętą. Rok ma dwanaście miesięcy, jest dwanaście znaków zodiaku, było dwunastu apostołów, ale i zbójców, tuzin i dwanaście sztuk. Rzymianie na 12 tablicach z brązu spisali kodeks praw. Prawo dwunastu tablic było pierwszym dokumentem pisanym, świadectwem kultury Rzymu. Młodzież rzymska uczyła się z nich czytać.

 

Jest to liczba podzielna przez kolejne liczby 1, 2, 3, 4 oraz 6, stąd (prawdopodobnie) posiadająca znaczenie szczególne.

Oznacza także niewinność, skromność i dziewictwo. Łączy w sobie 12 miesięcy; 12 apostołów; 12 znaków zodiaku. Symbolizuje też łaskę, miłość i spokój. W symbolice ludowej oznacza godzinę duchów.

 

13

Już w starożytności uważano 13 za złowróżbną, przynoszącą nieszczęście. W ostatniej wieczerzy uczestniczyło 13 osób. Kabała podaje, że istnieje 13 złych duchów. 13 rozdział Apokalipsy jest rozdziałem mówiącym o Antychryście, o Bestii.

Jednocześnie jednak 13 oznaczała od dawna osobę, rzecz, lub pojęcie najsilniejsze, najpiękniejsze, najlepsze w danej grupie. 13 to Zeus w otoczeniu 12 bogów greckich, oraz Ulisses, któremu jako jedynemu spośród 13 towarzyszy udaje się ocalić życie w spotkaniu z cyklopem. Jako suma statycznej 10 i dynamicznej, twórczej 3, trzynastka oznacza również podążanie ku śmierci, do zakończenia jakiegoś procesu lub etapu, wysiłek tworzenia, który od czasu do czasu ulega załamaniu, by pojawić się ponownie; gwałtowną przemianę, która niszcząc stare daje jednocześnie trudny początek temu, co nowe.

Dla ścisłości: Ostatnia Wieczerza, to 12 Apostołów – wśród nich Judasz – i to 12 ma znaczenie symboliczne, nie 13. Po śmierci Judasza wybrano na jego miejsce Macieja po to, by ta symbolika była zachowana.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

Pragniemy Cię poinformować, że nasza strona może dostosowywać treści do Twoich potrzeb. Aby to robić, potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych w celach personalizacji treści marketingowych.