Jump to content
Sign in to follow this  
Tycie Kicie

Ocalić Dziedzictwo Masywu Ślęży

Recommended Posts

Tycie Kicie

Szanowni Państwo

Drogie Sygnatariuszki i drodzy Sygnatariusze listu otwartego

 

13. listopada 2013 opublikowaliśmy w formie elektronicznej list otwarty „Ocalić Masyw Ślęży jako wspólne dziedzictwo”. W ciągu pierwszych dwóch tygodni podpisało się pod listem prawie tysiąc osób.

Dalej sukcesywnie dołączali dalsi sygnatariusze.

9. grudnia przekazaliśmy ten list osobiście w kurii wrocławskiej, wraz z listą ponad 1100 podpisów. W tymże samym czasie dotarł ten list kilkoma kanałami do papieża.

Do dnia dzisiejszego nie mamy żadnej odpowiedzi ani od jednego, ani od drugiego adresata listu.

 

Co osiągnęliśmy przez ten list?

Sprawa została nagłośniona przez lokalne media, przez Gazetę Wrocławską, przez Gazetę Wyborczą Wrocław, a także przez media ogólnopolskie Niezależną Telewizję NTV, TVN 24, Gazetę Wyborczą i tygodnik NIE.

Dzięki temu nagłośnieniu wskazany został istniejący w naszym społeczeństwie problem zawłaszczania przez kk przestrzeni publicznej (duchowej i życiowej), należącej do wszystkich obywateli Polski.

Nagłośniony został problem nietolerancji kk wobec miejsc kultowych, innych niż katolickie. Ten problem był dyskutowany w Polsce od dawna i na ten problem społeczeństwo zostało przez nas obecnie szczególnie uwrażliwione. Na fakt, że miejsca kultowe na Masywie Ślęży nie są własnością parafii czy też katolików z okolicy, uwrażliwiona została naszym wystąpieniem również ludność miejscowa.

Wspomniany w tymże liście proboszcz odwołał planowaną na noc z 31. grudnia na 1. stycznia na szczycie Ślęży mszę. Msza ta została zapowiedziana już dużo wcześniej, jeszcze jesienią i była wielokrotnie wtedy reklamowana. Po naszym liście ucichły reklamy i pojawiło się niepostrzeżenie zaproszenie na takie obchody, ale w innej formie, w kościele w Sulistrowiczkach.

W liście towarzyszącym, który przez znajomego został przekazany papieżowi, wskazaliśmy na wywoływaną takimi mszami sylwestrowymi dalszą niepotrzebną polaryzacje, jako że góra Ślęża jest od lat masowo nawiedzana przez osoby nie zainteresowane mszą katolicką w noc sylwestrowo-noworoczną.

Mamy też nadzieję, że list ten powstrzyma zaplanowane zawłaszczanie Raduni jak i inne plany. Takie plany zostały wyrażone prze owego sulistrowickiego proboszcza pisemnie jesienią 2013 w publikacji, której on jest współautorem: "Ślężański szlak dobrej rady - Dzieje parafii w Sulistrowicach", strona 114.

Efektem tego listu było zjednoczenie się wielu ludzi wspierających ideę tolerancji, jak i wyrażających wsparcie dla odpowiedniego poszanowania miejsc kultu i tradycji Słowian.

 

Czy List Otwarty został skierowany na właściwy adres?

Niektórzy w poczcie kierowanej do nas albo w dyskusjach na różnych forach wyrazili opinie, że kk i papież nie jest właściwym adresatem Listu Otwartego. Byliśmy tego świadomi, kim są adresaci naszego listu, i że w tej instytucji rzeczy zmieniają się w stuleciach, a takie listy trafiają w nich samych, jak przysłowiowy „groch o ścianę”. Zdecydowaliśmy się jednak na tę formę, jako że jesteśmy ludźmi dialogu a nie przemocy, i minimalne cele zostały przez nas osiągnięte, a nawet dużo większe niż minimalne.

Oczywiście że właściwszym adresatem listu byłyby odpowiednie instytucje, jak Burmistrz Sobótki i Rada Gminy, Zarząd Parku Krajobrazowego, Zarząd Nadleśnictwa, PTTK we Wrocławiu, Ministerstwo Kultury, itd.

 

Niczym efekt śnieżnej kuli czyli o Zrzeszeniu Słowian

Ten list stał się zaczynem do założenia Stowarzyszenia Zrzeszenie Słowian,

W dniach 17- 20 stycznia 2014 roku, w Nowym Julianowie pod Wałbrzychem, 15 osobowa grupa założycielska powołała do życia Zrzeszenie Słowian.

24 stycznia br. Do Krajowego Rejestru Sądowego został złożony wniosek o rejestrację stowarzyszenia.

Główne cele stowarzyszenia to:

Szeroki wachlarz działań jednoczenia ,,żywiołu słowiańskiego”. Kształtowanie stosunków społecznych, umożliwiających nieskrępowany rozwój duchowy Słowian. Krzewienie wiedzy o dziejach Słowian z wykorzystaniem najnowszych odkryć naukowych i historycznych. Dbałość o poszanowanie i zachowanie miejsc kultu Słowian, obrona pomników przyrody oraz popularyzacja kultury słowiańskiej.

Wszelkie informacje dotyczące Zrzeszenia Słowian będą zamieszczane na portalu internetowym http://www.slowianskasprawa.pl

Po zarejestrowaniu stowarzyszenia Zarząd Główny ogłosi zasady i tryb naboru członków.

 

Podziękowania

Każdemu z Was dziękujemy serdecznie za poparcie idei listu otwartego, za jego podpisanie, polecenie dalszym osobom i zaangażowanie dla tej idei.

Wraz z podpisami dostawaliśmy od wielu z Was piękne, pozytywne, osobiste echo, które mobilizowało nas do dalszych działań.

Niestety nie mogliśmy odpowiedzieć na liczne listy i wpisy, ponieważ grupa skupiona wokół ,,inicjatywy ślężańskiej” w swoim pierwotnym składzie liczyła zaledwie kilka osób.

Serdecznie dziękujemy tłumaczom, dzięki którym list ten dotarł do czytelników w języku angielskim, hiszpańskim i niemieckim.

Dziękujemy też szczególnie osobom zaangażowanym w zbieranie podpisów, rozpowszechnienie informacji w internecie oraz w uruchomienie i obsługę strony internetowej slowianskasprawa.pl

 

Dalsze informacje

Dopóki w pełni nie rozwiniemy możliwości naszego portalu zapraszamy na bogatą stronę internetową Czesława Białczyńskiego:

białczyński | oficjalna strona Czesława Białczyńskiego

 

W grudniu ukazał się już trzeci numer kwartalnika ‘Słowianić’, który dostępny jest w sklepie internetowym wydawnictwa Slovianskie Slovo: Slovianski Sklepik

 

Od ponad miesiąca istnieje możliwość zamówienia słowiańskiej flagi z motywem Starosłowiańskiej Świątyni Światła Świata. Informacje na temat tej symboliki są w różnych miejscach na stronie internetowej Cz. Białczyńskiego, jak i pod filmem prezentującym tę flagę. Tam też poniżej filmu znajdują się szczegóły co do zamówienia takiej flagi:

 

Z serdecznymi pozdrowieniami

 

Redakcja Kwartalnika „Słowianić”, Zarząd Zrzeszenia Słowian i wszyscy współorganizatorzy Listu Otwartego oraz protestu

 

 

 

 

 

Ocalić Dziedzictwo Masywu Ślęży

http://www.slowianskasprawa.pl

[email protected]

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...