Jump to content

Księżyc w horoskopie


Recommended Posts

KSIĘŻYC W ZNAKU BARANA

Konstelacja taka zapowiada zmienne wpływy w życiu człowieka, gdyż jeden - oczywiście zależnie od aspektów - przy takiej konstelacji zanotuje u siebie sukcesy idąc do swoich celów po drodze właściwej i dobrej, drugi natomiast zanotuje niepowodzenia, bo będzie szedł po drogach krętych i prowadzących do zła.

Nie brak ambicji, postępowości w życiu, oraz roztropności, poza tym nie brak też namysłu przed uczynieniem pierwszego kroku, czy rozpoczynaniem nowego jakiegoś przedsięwzięcia, ale też nie brak i tzw. uderzeń w plecy, które kładą na ziemi - innymi słowy ściągają nieraz z osiągniętych wyżyn, mimo niewątpliwej odwagi, która jest widoczna. Skłonności do ryzykowania i uciekania się do hazardu w grach, spekulacjach i przedsięwzięciach handlowych i tu przyznać trzeba, że w takich razach będzie więcej sukcesów, jak rozczarowań, a więc ryzykowne sprawy udają się w większości przedsięwzięć podjętych i cele zamierzone są osiągane.

Księżyc krytycznie aspektowany przez inne ciała niebieskie z systemu słonecznego w tym domu, zapowiada przeciwności w tych wypadkach, które wyżej podano, jako sukcesywne, przede wszystkim niepowodzenia w grach, ryzykowaniu itp. sprawach.

 

KSIĘŻYC W ZNAKU BYKA

Księżyc w tym znaku ulega wywyższeniu i znaczenie, jak też jego wpływy w tym znaku, są silniejsze w każdym kierunku, oczywiście, jak przy tym jest wolny od krytycznych aspektów od innych planet; sukces w sprawach uczuciowych, miłości; dodatni charakter, który prowadzi do dobra, szczęścia i bogactwa oraz konstelacja ta zapewnia zdrowie, dobroć, wielu przyjaciół i oddanych krewnych. Dom, Kraj, ojczyzna - przynoszą sukcesy; dużo towarzyskości, gościnności; zamiłowanie do sztuk pięknych, muzyki, oraz do tego wszystkiego, co życie upiększa. Przy krytycznych aspektach te dane są nie tylko osłabione, ale są też przeciwieństwem.

 

KSIĘŻYC W ZNAKU RAKA .

Zapowiada charakter bardzo towarzyski i sympatyczny dla otoczenia oraz zdolności do większych wysiłków tak fizycznych, jak i umysłowych, zależnie od potrzeb życia, czyli innymi słowy łatwość i zdolność przystosowania się do wszystkich warunków, jakie życie może stawiać, przy tym, co jest typowe - przypływ sił jest zależny od potrzeby, a często i od przymusu. Duża sensytywność i podatność na wpływy i działanie psychiki ludzi z otoczenia, obojętne, czy będę to osoby krewne, czy tylko znajome, reakcja będzie obecna i silna, szczególnie potęgując się przy aspektach od Neptuna i Urana do Księżyca w tym znaku zodiakalnym i zależnie też od charakteru aspektów od innych planet, a więc pomyślnych wzgl. krytycznych i przy pierwszych aspektach będę odbierane raczej dodatnie stany psychiczne z otoczenia, podczas, gdy przy drugich aspektach /krytycznych/ ujemne stany, pogarszane jeszcze własną wyobraźnią.

Duże przewiązanie i miłość do kraju urodzenia, ziemi na której miało miejsce urodzenie oraz do krewnych i rodzinnego życia, jego tradycji, pamiątek i na tym tle nie brak snobizmu, skłonności co powiększania tzw. przodków w rodzinie, poza tym jest duża skłonność do lenistwa do wygód, które idą w parze z lenistwem i na tym tle, że brak nieraz przez dłuższe okresy większej ruchliwości - powstają tak, przy pomyślnych jak i krytycznych aspektach, a specjalnie przy pomyślnych - skłonności do zaburzeń organów trawienia, jelit i żołądka.

 

KSIĘŻYC W ZNAKU BLIŹNIĄT

Umysł rozgarnięty i bardzo roztropny i nie brak przy tej konstelacji uzdolnień do prac literackich oraz zainteresowań naukowych. Jak też w tych dziedzinach sukcesów i sławy.

Człowiek z taka konstelacją jest wspomagany przez innych w życiu i protegowany, jest tez orędownikiem i obrońcą, jak chodzi o literaturę, prace literackie i pomysły oryginalne w tej dziedzinie, to też mamy tu wybitnych i aktywnych dziennikarzy, którzy są zarazem inklinowani i podatni bardzo do przeprowadzenia zmian i przemian nie tylko w swoim życiu, ale i w życiu społecznym, a żądza wiedzy po prostu skłania ich iść w takim kierunku, gdzie zmiany są potrzebne. Duże zamiłowanie do odbywania podróży, wycieczek, oraz duży zapał w pracach publicznych, w życiu otwartym, widocznym dla innych.

 

KSIĘŻYC W ZNAKU LWA

Taka konstelacja przede wszystkim silnie podkreśla znaczenie umysłu i ducha i rozwój w tych dziedzinach; charakter zyskuje na sile i samodzielności w życiu, duża pewność siebie i skłonności do podejmowania walki w wypadku zaistnienia przeciwników, czy przeciwności i walki podjęte są przeważnie wygrywane!

Doskonale rozwinięty talent organizatorski, oraz uzdolnienia do kierowania innymi, przez dobrą orientację w psychologii ludzi z otoczenia i zdolność utrzymywania ludzi w posłuszeństwie.

Duża honorowość w sprawach pieniężnych i przy złych aspektach nawet wspaniałomyślność, która daje straty przez rozrzutność, tak samo wiele honorów w życiu towarzyskim i wiele sprawiedliwości w stosunku do innych ludzi, to też daje w rezultacie, że osoby z taką konstelacją są bardzo lubiani przez otoczenie i zarazem są bardzo ludzcy w odniesieniu do otoczenia.

 

KSIĘŻYC W ZNAKU PANNY

Jest zapowiedzią umysłowych uzdolnień, jak nie brak pomyślnych aspektów od innych planet do Księżyca, przede wszystkim dobra pamięć, a z nią łatwość uczenia się języków obcych i zamiłowanie do nauk, studiowania oraz poznawanie wiedzy okultystycznej , nie brak też ambicji; pociągają takie nauki jak chemia, dietetyka; nie brak tez wstrzemięźliwości; usposobienie spokojne; osoby te nie lubię pochlebstwa oraz nie znoszę stanowisk reprezentacyjnych - widocznych w życiu publicznym; oddani w pracy i jako urzędnicy oraz jako handlowcy, pracownicy w handlowych przedsiębiorstwach, szczególnie handlu mającym związek z żywnością, dietetykę itp.

 

KSIĘŻYC W ZNAKU WAGI

Konstelacja taka jest bardzo pomyślna dla współżycia towarzyskiego i zjednywania sobie przyjaciół, którzy też będą w życiu bardzo liczni oraz jest to zapowiedź posiadania otwartych i jasnych spraw związanych z miłością, małżeństwem.

Dobrzy, sympatyczni, towarzyscy, rozmiłowani w sztukach pięknych, muzyce i utalentowani do tworzenia oryginalnych kompozycji są ludzie z taką konstelacją w horoskopie urodzenia.

 

KSIĘŻYC W ZNAKU SKORPIONA

Wskazuje na odwagę, niezależność w życiu, oraz na myśl, która zawsze jest zrealizowana; bezwzględność w kierownictwie i dążeniu do realizacji planów, przy tym są świetnie unikane wszelkie zboczenia czy odchylenia od linii wytycznej, jak też są unikane przerwy w przedsięwzięciu, raz zaczęte - jest dobrze doprowadzone do definitywnego końca; w obejściu wiele prostoty, zwięzłość w mowie i szybkość w działaniu; przez groźbę, pogróżkę nie ulega strachowi taki człowiek, który posiada Księżyc w znaku Skorpiona; nie brak dobroci, przyjacielskości, którą też wiele zyskuje w życiu i stosunkach z ludźmi ; zamiłowania do okultystycznych nauk.

Księżyc krytycznie aspektowany w znaku Skorpiona, zapowiada, że pod wpływem zmysłowości, przeżywanych rozkoszy, rozrywek, flirtów, które nierzadko są przeholowane - dla kobiety takie konstelacje i jej znaczenie, zapowiada kłopoty z porodami, poronienia, natomiast taka konstelacja w męskich horoskopach zapowiada zawsze niepowodzenia z kobietami, plus podane na wstępie do krytycznie aspektowanego Księżyca w znaku Skorpiona.

 

KSIĘŻYC W ZNAKU STRZELCA

Zapowiada zwinność, obrotność, czynność, ochotę i zamiłowanie do wszelkich fizycznych ruchów, a więc gimnastyki, sportu; duża sympatia dla koni, psów, zabaw, rozrywek i pęd do dalekich podróży; religijność, uzdolnienie do nauki, okultyzmu; wrodzony optymizm; wiele cech ludzkich, łaskawość i oddanie we współżyciu towarzyskim.

 

KSIĘŻYC W ZNAKU KOZIOROŻCA

Przy pomyślnych aspektach - obfitość łaski i życzliwości oraz poparcie przez wybitne jednostki w życiu społecznym - na stanowiska odpowiedzialne; bojaźliwość oraz charakter za powolny; skłonności do melancholii i lekceważenia sobie obowiązków i pracy.

Krytycznie aspektowany Księżyc w tym znaku - zapowiada wiele krytycyzmu, przewrażliwienia, podatność na choroby przewodu pokarmowego; nieuzasadnione obawy, że posiadany dochód nie starczy na utrzymanie się; duża doza skąpstwa, dusigroszostwo, sknerstwo, tak że osoby te odmawiają sobie najmniejszej wygody i przyjemności i do późnych lat składają; nie mają współczucia ani dla siebie, a jeszcze mniej oczywiście dla obcych i krewnych.

 

KSIĘŻYC W ZNAKU WODNIKA

Przy pomyślnych aspektach od innych planet - bardzo żywa i twórcza wyobraźnia, silnie rozwinięta intuicja, która bez pomocy rozumu pracuje sprawnie; towarzyskość , dobroć, uprzejmość i grzeczność; wiele przyjaciół i osoby te są lubiane przez to środowisko, w którym się znajdą i mają wiele przyjaciół pomagających im chętnie; krytyczne, aspekty do Księżyca od innych planet - zapowiadają dziwaczny rozum i wiele kaprysów.

 

KSIĘŻYC W ZNAKU RYB

Zapowiada w tym znaku bardzo pojemny umysł oraz twórczą wyobraźnię, przy tym skłonności do obojętności. Wmawianie sobie dolegliwości, toteż z autosugestii organizm nieraz naprawdę choruje, lękliwość, ociąganie się w przedsięwzięciach, nieśmiałość, życie płynie sennie i nieco ospale, bez większej czynności, toteż na takim tle nie braknie przykrych wypadków i chybionych celów, strat, zmartwień, niepokojów, niepowodzeń; medialność, zwłaszcza jak regent znaku Ryb i XII domu zarazem, którym dysponują Ryby - Neptun jest krytycznie aspektowany przez inne planety, lub Neptun jest w krytycznych aspektach z Księżycem. Takie krytyczne aspekty zapowiadają wyolbrzymianie przez wyobraźnię, wszystkich faktów, sensytywność; osoby z taką konstelacją zawsze lubią pochlebstwa i lubują się we wszystkim, co ma związek z uczuciami. Na zewnątrz osoby te czynią wrażenie, że są bardzo zasobne w obfitość słów, a przy pomyślnych aspektach Wenus lub Merkurego do Księżyca - nie braknie talentu do muzyki i takie osoby, w takim wypadku, namiętnie grają na instrumentach smyczkowych /skrzypce/ lub instrumentach szczypanych /lutnia, gitara, cytra/ i czynią to z wielkim uczuciem.

Księżyc w tym znaku krytycznie aspektowany, zapowiada, że sprawy życiowe znajdą się w sferze niepokojów, a przy wypadaniu Ryb na XII dom - rodzice urodzonej osoby ulegać będą nałogowi pijaństwa, co daje krytyczny okres dzieciństwa, a lepsze warunki w latach starszych życia urodzonej osoby z taką konstelację.

Edytowane  przez arabika

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
 • 11 months later...

KSIĘŻYC W ASPEKTACH Z INNYMI PLANETAMI

 

KSIĘŻYC W SEKSTYLU LUB TRYGONIE Z SATURNEM Przy pomyślnych aspektach od innych planet do Księżyca lub Saturna - wzmacnia się dodatnie znaczenie tych aspektów, zapowiadając wiele zaufania od otoczenia, pewności siebie, powagę, zamiłowane do porządku we wszystkim, oszczędność, praktyczność i przez te cechy nie braknie też powodzenia w życiu; przy umowach, układach dużo ostrożności, popularyzatorskie zdolności; osoby te dostępują łatwo do zaszczytów i sławy; dużo sprawiedliwości; łatwość osiągania wyższych stanowisk, przy tym nie brak wytrwałości, cierpliwości - które są wprost niewyczerpane.

KSIĘŻYC W PARALELI LUB KONIUNKCJI Z SATURNEM

Aspekty te działają w tych wypadkach, gdzie w grę wchodzą: rozsądek, rozum - zależy to również od domu i znaku zodiakalnego, w którym aspekty te znajdują się, względnie mają miejsce; Saturn zapowiada głęboki umysł, dużą siłę i zdolności do koncentracji myśli; koniunkcja w znaku Wagi, Koziorożca lub Wodnika o ile przy tym dobrze aspektowany przez inne planety jest Księżyc - zapowiada wiele cnót, ale równocześnie nie brak skłonności do melancholii; w znaku słabym koniunkcja ta - np. w Baranie i przy złych aspektach od innych planet do Księżyca - znaczenie koniunkcji staje się podobne, jak przy opozycji lub kwadraturze; koniunkcja jest niepomyślna w horoskopach żeńskich, ponieważ zapowiada zaburzenia w związku z menstruacją, jej zatrzymanie się, a w konsekwencji zaburzenia w całym organizmie; w horoskopie męskim - wczesna śmierć małżonki lub jej stałe chorowanie; w horoskopach obu płci - niepowodzenia w związku z organami trawienia, przewodem pokarmowym oraz niedomagania tych organów.

KSIĘŻYC W KWADRATURZE LUB OPOZYCJI Z NEPTUNEM

Wysoki poziom umysłowy i duchowy; łatwość zejścia na manowce i rozdroża; dużo bierności, wrażliwości, mediumizmu; ludzie z opozycją lub kwadraturą Neptuna do Księżyca muszą swoją wolę uczynić silniejszą, inaczej szereg błędów nastąpi w życiu i zejście na bezdroża będzie nieuniknione oraz z tym związane liczne kłopoty i przeciwności, jak też materialne straty.

Neptun jest planetą chaosu. Księżyc - zmienności; razem wzięte przy krytycznych aspektach ze sobą - działają na umysł.

KSIĘŻYC W KONIUNKCJI LUB PARALELI Z NEPTUNEM

Zdolności psychiczne, szczególnie jak koniunkcja jest w znaku Ryb albo Raka; dzieci urodzone w czasie, kiedy Neptun przebywał w znaku Bliźniąt /1888-19O1/ przedłużają swoją dojrzałość i zdobywają powietrze, robię wynalazki oraz są też w swoich myślach bardzo lotni, jak ptaki; ludzie z okresu, kiedy Neptun był w znaku Raka - są uzdolnieni do kierowania innymi, nie brak uzdolnień duchowych, umysłowych oraz do robienia odkryć pożytecznych dla ludzkości znajdującej się na planie wyższym.

KSIĘŻYC W SEKSTYLU LUB TRYGONIE DO NEPTUNA

Aspekty te zapowiadają zdolności do odbierania wizji, szczególnie jak aspekt na miejsce w IX domu; sny prorocze, zjawiska ze świata nadzmysłowego; zgrabność, zręczność, spryt, zdolności w zakresie sztuk pięknych i na wyższym poziomie znajdujących się; inspiracje, dużo dobroci i sympatia od innych i dla innych.

KSIĘŻYC W KWADRATURZE LUB OPOZYCJI Z URANEM

Aspekty te zapowiadają dziwaczność, osobliwość, nadmierną wrażliwość, przeczulenie oraz wybuchowość ; dużo hałaśliwości, zblazowania, nietolerancji, niewyrozumiałości; na każdym miejscu wysiłki zmierzają do przewodzenia otoczeniu, szczególnie w pracy i przy współpracy oraz niechęć podlegania innym, toteż te osoby długo nie przebywają na jednym miejscu, przypisując wielkie znaczenie sprawom błahym; nie brak zainteresowania dla okultyzmu i nauk abstrakcyjnych, lecz tu też nierzadko sposób myślenia wypacza prawdę istotną; jeżeli inne aspekty do Urana w opozycji lub kwadraturze, zapowiada to tajemnicze życie osobiste i w tym życiu liczne tajemnice, względnie tajemnicą osłaniane będą, sprawy osobiste drugiej strony w małżeństwie /żony względnie męża/.

Aspekty te w VII domu u mężczyzny - żona będzie niespokojnego usposobienia i stworzy w życiu zewnętrznym szereg przyczyn do zmartwień, gniewu i złości, co doprowadzi w końcu do rozwodu, separacji, rozejścia się; krytycznie aspektowany Uran przez Słońce zapowiada to samo w horoskopie żeńskim w odniesieniu do męża.

KSIĘŻYC W KWADRATURZE LUB OPOZYCJI Z SATURNEM

Aspekty te zapowiadają życie pełne trosk, melancholii, wielkiej powagi, mrukliwości; osoby z takimi aspektami są tetryczne, ponure, przy tym stan taki pogarsza się przez zły humor, niechęć oraz osowiałość; myśli w zupełności odpowiadają postępowaniu i często dają chybione cele, niepowodzenia, długie zwlekanie oraz odroczenia ważnych i pilnych spraw; wiele zła i przykrości w życiu zewnętrznym, oraz w stosunkach z rodzicami, krewnymi; pieniądze i wszelkie materialne dobra tracą ci ludzie, a z trudnościami też zdobywają wszystko, co jest dobrem materialnym; aspekty te w horoskopie urodzenia znaczą całe życie obfitujące w biedę i niedostatki: dużo wrogów, których więcej znajdzie się niż przyjaciół, przez postępowanie z ludźmi, rozmowę, dyskusje, krytykowanie wszystkiego; łatwo o powstawanie skandali publicznych oraz nietrudno o zhańbienie; dużo egoizmu, ale i samodzielności, wrażliwości, bezwzględności, Brak uczuć i skłonności do skąpstwa; stałe niepowodzenia; przy ścisłym aspekcie, a przy aspekcie nieścisłym, gdzie orb /zasięg działania/ wynosi 6 do 4 stopni i kiedy Saturn znajduje się w znaku zodiakalnym Wagi - w którym Saturn ulega tzw. wywyższeniu - aspekty te są mniej krytyczne ulegając osłabieniu przez wywyższenie Saturna w Wadze i zapowiadają w wielu sprawach, szczególnie w wieku starszym - polepszenie się warunków życia, przez nabyte doświadczenia w życiu i wynikającą z nich ostrożność, na czym też zyskuje charakter - stając się lepszym, a za tym postępują też i takie następstwa jak osiąganie lepszych stanowisk społecznych.

Krytyczne aspekty Saturna z Księżycem - udzielają się głównie zdrowiu i specjalnie w horoskopach żeńskich znaczą one choroby organów płciowych, a w męskich horoskopach wskazują na kłopoty, wczesną śmierć, złe współżycie związane z żoną, względnie z kobietami; aspekty te wypaczają, szkodzą i niszczą wszelkie sprawy, zależnie od znaku zodiakalnego i domu horoskopu, na które wypadają.

KSIĘŻYC W PARALELI, KONIUNKCJI, SEKSTYLU, TRYGONIE Z JOWISZEM

Aspekty te zapowiadają wiele optymizmu, oraz doskonałe pojmowanie życia; dużo serdeczności, popularności, zaszczytów, przyjacielskości w stosunkach z ludźmi; przez osoby z otoczenia osoby te z takimi aspektami są bardzo lubiane, aspekty te też wzmacniają wyobraźnię oraz umysł, jak też zdrowie; myśli jasne i szybkie, ciało mocne, krzepkie; dużo magnetyzmu, który nadaje się do leczenia chorych; nie brak wśród tych ludzi zwolenników wielkich idei, oraz bardzo uzdolnionych, bogatych, żyjących zasadniczo w dostatku, przy obfitości tego, co czyni życie spokojne i szczęśliwe, dające zadowolenie; zainteresowanie dla filantropii i w ogóle.

KSIĘŻYC W KWADRATURZE LUB OPOZYCJI Z JOWISZEM

Aspekty te wskazuję na osłabienie umysłu i jego uzdolnień, oraz stwarzają trudności przez procesy. Jak też niedostatek i rozmyślanie się w poważniejszych przedsięwzięciach; nie brak rezolutności, zdecydowania i uczciwości; skłonności do samochwalstwa i fanfaronady, arogancji, właściwych cech u dorobkiewiczów i nie brak rozdrabniania się i rozpraszania; dochody często uniezależnione od pracy uczciwej, lecz w wyniku hazardu, karkołomnych przedsięwzięć, ryzykowania i śmiałości graniczącej z szaleństwem przez gry hazardowe, zakłady, spekulacje i przy tych aspektach - człowiek dosłownie opiera się o wodę, to też nie brak tu okazji do bankructwa, zhańbienia, wstydu, obelg - zresztą, zasłużonych.

Aspekty te są krytyczne dla zdrowia, bo zapowiadają, one w żeńskich horoskopach zaburzenia organów trawienia i niedomagania na tle złej czynności wątroby, jak też złego obiegu krwi, złych składników we krwi.

KSIĘŻYC W SEKSTYLU LUB W TRYGONIE Z MARSEM

Aspekty te zapowiadają dużo sił fizycznych, silne ciało i łatwość przeciwstawienia się wszelkim chorobom; dużo odwagi, siły, ambicji, mocy w postanowieniach; uzdolnienia konstruktywne; bardzo dużo pośpiechu, tylko nie w postanowieniach, gdzie nie brak ostrożności; szybki chód cechuje te osoby; zyski przez zaufanie od otoczenia i łatwość zwracania uwagi na siebie swojego otoczenia, co też zawsze te osoby wyróżnia wśród innych w pracy i życiu towarzyskim; lubią te osoby wolność, niezależność i nie lubią ciułać, składać pieniędzy. Dlatego mimo dobrych dochodów rzadko dochodzą do bogactwa, lecz mimo tego zawsze mają więcej, niż są w stanie wydatkować, a więc ponad stan przeciętny i chętnie też oddają innym, to co w ich mniemaniu jest w nadmiarze, więcej też rozdają, jak przyjmują prezentów w swoim życiu.

KSIĘŻYC W KWADRATURZE LUB OPOZYCJI DO MARSA

Aspekty te zapowiadają niepokój, temperament ze skłonnościami do gwałtownych, porywczych i nierozważnych słów, czyli czynów; wiele zmartwień, przykrości i nieprzyjemności; z reguły te aspekty prowadzą do tego, że człowiek nie uznaje żadnych przepisów, zarządzeń i autorytetów, o ile nie idę one po linii jego zamiarów i myśli, jak też osobistych korzyści; duża samowola, samowładność, przy tym też przyznać trzeba, że i duża dokładność, jak chodzi o wypełnienie planu z życiem tych osób związanego i w takich też razach popierają posłuszeństwo innych, jak jest ono do ich planu potrzebne, oraz jak nie naraża to tych osób na niebezpieczeństwo osobiste.

Osoby te trzymają się nierzadko rozpaczliwych metod, kiedy ich dążenia natrafiają na przeciwności i są też w takich razach w pomysłach płodni, szalenie śmiali w hazardzie i ryzykowaniu, popełniając przy tym czyny, których w normalnym czasie i normalnych warunkach i zdrowym umyśle nie uczyniliby, stąd też mają wielu wrogów, z swoją najbliższą rodzinę tyranizują.

Aspekty te w znakach zodiakalnych należących dc wody - szczególnie Mars lub Księżyc w Rybach - zapowiadają pijaństwo. Skłonności do nieszczęśliwych wypadków, chorób organów płciowych, zabiegów chirurgicznych; marnotrawstwo, rozrzutność w sprawach pieniężnych.

KSIĘŻYC Z KONIUNKCJI LUB PARALELI Z MARSEM

Aspekty te w żeńskim horoskopie zapowiadają silne zdrowie i dużo sił żywotnych, a w horoskopie męskim - wskazują na silną i energiczną małżonkę oraz jej przewodnictwo w pożyciu małżeńskim i jej panowanie w domu.

W domach zmiennych jak III lub IX - aspekty te zapowiadają dużą ruchliwość, czynność i żywość, przy tym umysł bardzo aktywny i płodny przy temperamencie, który okaże się niedobrym, ale mniej krytycznym, jak przy kwadraturze, czy opozycji.

Koniunkcja w znaku zodiakalnym Skorpiona (albo paralela)-zapowiada bardzo silne i anormalne przeżycia seksualne, perwersje, niedomagania organów płciowych, szczególnie jak Wenus jest obecna w Skorpionie, lub są od Wenus krytyczne aspekty do Księżyca, czy Marsa; w horoskopach obu płci - zmienność, niepokój; w znakach wody (Rak, Skorpion i Ryby) - pijaństwo, jest to w wyniku zbliżenia się Księżyca, który reprezentuje wodę z Marsem - reprezentującym ogień, czyli elementy razem ze sobą będące w dużej sprzeczności i wzajemnie niszczące się i antagonistyczne.

KSIĘŻYC W SEKSTYLU LUB W TRYGONIE Z URANEM

Aspekty te zapowiadają umysł oryginalny, dużą niezależność, pośpiech, intuicję, żwawość uzdolnienia wynalazcze; okultyzm i jego zagadnienia pociągają; mają te osoby zdolności do energetyzowania, hipnotyzowania i duże zdolności do astrologii; pociąga te osoby to wszystko, co ma związek z elektrycznością, elektromechaniką i w tych dziedzinach nie brak okazji do zdobycia sławy; silny pociąg do płci drugiej i nie brak tu też okazji do czystej miłości, jak i związków płciowych sprzecznych z prawem, moralnością, co jednak uzależnia się od aspektów innych planet do Księżyca względnie Urana.

KSIĘŻYC W PARALELI LUB KONIUNKCJI Z URANEM

Aspekty te zapowiadają podobne wypadki, jak zanotowane przy sekstylu lub trygonie z tą różnicą jednak, że przy tych aspektach siła ich bardziej uwydatnia się, szczególnie też pogarszając sprawy związane z miłością, zwłaszcza nie brak tajemnych związków przy koniunkcji, co w rezultacie prowadzi do zguby i przykrości; koniunkcja w znaku Raka zapowiada nerwowe dolegliwości, choroby organów trawienia, przewodu pokarmowego; przy znaku Lwa mamy bicie serca anormalne, nieregularność w czynnościach serca, apopleksję, kurcze serca, prowadzące w rezultacie do nagłej śmierci; w znaku Skorpiona - perwersje; w znaku Łucznika - czynności płuc chorobliwe i zakłócone.

 • Like 1
Link to post
Share on other sites

KSIĘŻYC W PIERWSZYM DOMU

Przy urodzeniu obecność Księżyca w pierwszym domu zapowiada naturę bardzo niespokojną, skłonną do częstego zmieniania pomieszczeń, mieszkań, względnie w braku okazji do tego, przynajmniej do zmieniania wewnątrz mieszkania umeblowania, albo też miejscowości pobytu. Stwarza to też w życiu wiele utrudnień, zwłaszcza przez nienasycone pragnienie ciągłego odbywania podróży.

W znakach stałych Księżyc zapowiada pewną dozę samo opanowania i skłonność do takiej dużej ruchliwości ulega pewnemu zahamowaniu, inaczej mamy do czynienia z typowym u Cyganów zmienianiem miejscowości pobytu, ale nie są to hamulce tak silne, ażeby wykluczyły podróżowanie i zajmie ono większą część życia w każdym wypadku.

Ludzie z Księżycem w pierwszym domu silniej ulegają uczuciowości, szczególnie, kiedy Księżyc znajduje się w znaku Raka lub Ryb – mają tu jeszcze te jednostki bardzo wybujałą fantazję i wyobraźnię, a tak samo intuicję silniej rozwiniętą, jak u ludzi nie mających takiej konstelacji w swoim horoskopie urodzenia.

Księżyc silnie udziela się jako znak czasu w pierwszym domu w horoskopie żeńskim, specjalnie zdrowiu kobiety oraz jej budowie fizycznej, wyglądowi zewnętrznemu i kiedy na pierwszy dom wypada znak Zodiaku, w którym Księżyc ulega tzw. wywyższeniu - zdrowie kobiety jest silne i pewne, a każdej innej osobie, oraz płci męskiej zapowiada w pierwszym domu zaszczyty i powodzenie w życiu publicznym i pracach publicznych, przy tym przychodzi to nieraz przez najniższe warstwy społeczne, przez robotników niewykształconych w specjalnych zawodach przez tzw. pospólstwo.

 

KSIĘŻYC W DRUGIM DOMU

Zapowiada zmienne warunki finansowe, jeżeli Księżyc obecny w tym domu nie posiada od innych planet pomyślnych aspektów szczególnie od Jowisza lub Wenus. Pomyślnie aspektowany przez Słońce za powiada nawet duże sukcesy materialne.

 

KSIĘŻYC W TRZECIM DOMU

Dom ten podlega znakowi Bliźniąt, w którym regentem jest Merkury W tym domu Księżyc zapowiada bardzo płodną wyobraźnię o silnym zainteresowaniu się naukami dającymi następnie zatrudnienia w charakterze: literata , dziennikarza, nakładcy pism, wydawcy książek i czasopism, geografa odkrywcy i te osoby są popularne w życiu publicznym. Przy tym zauważyć należy, że powyższe dane są aktualne przy pomyślnych aspektach od innych planet do Księżyca, a w braku ich, lub przy krytycznych aspektach od planet do Księżyca będą tu raczej tylko zainteresowania, lub wręcz przeciwne rezultaty. Dobrze aspektowany regent tego domu tj. Merkury – zapowiada, że w podanych wyżej dziedzinach osiągnięte zostaną wybitne stanowiska, a też stanowiska wybitne w ogóle będą osiągane przez osoby mające związek z powyższymi dziedzinami życia społecznego.

Księżyc w trzecim domu zapowiada również liczne umowy pisemne, korespondencję liczną, przy pomyślnych aspektach - sukcesy przez takie osoby, jak rodzeństwo, względnie kuzynostwo, sąsiadów. Pozycja Księżyca w tym domu nie jest krytyczną, ale też nie należy do wybitnie pomyślnych, raczej jest to pozycja względna, zależna od aspektów od innych planet i aspektów, jakie posiada regent tego domu - Merkury.

 

KSIĘŻYC W CZWARTYM DOMU

Przy pomyślnych aspektach od innych planet, zapowiada szczęśliwe życie rodzinne, szczególnie u schyłku życia, starości; krytycznie aspektowany od innych planet zapowiada - przeciwności pod koniec życia, oraz przy zakańczaniu wszelkich spraw; doświadczenia psychiczne, kiedy Księżyc przebywa w 4-tym domu wypadającym na znak Raka lub Ryb; częste zmiany mieszkania, pomyślne lub i nie, zależnie od aspektów od innych planet do Księżyca.

 

KSIĘŻYC W PIĄTYM DOMU

Przy tej konstelacji, mającej miejsce w takich znakach, jak Baran, Rak, Waga, Koziorożec - zapowiedź wielu miłostek, flirtów oraz wiele zabaw, rozrywek, gier zwłaszcza w karty; konstelacja ta w znakach płodnych /Rak, Ryby, Byk/ - małżeństwo połączone z dużą liczbę dzieci, dużą płodność, z wyjątkiem znaku Skorpiona, który posiadanie dzieci prawie wyklucza, jak jest znakiem silniej obsadzony przez planety i znak ten jest bezpłodny, a w wyjątkowych wypadkach dziecko od typu Skorpiona, bywa zwykle bardzo słabe, trudne do utrzymania przy życiu w początkach życia. Dla określenia ilości oraz jakości dzieci, ich płci, potrzebne są horoskopy dwojga rodziców i jeżeli na V dom wypadają u obojga znaki bezpłodne - dzieci nie są obecne.

 

KSIĘŻYC W SZÓSTYM DOMU

Konstelacja taka jest krytyczna w horoskopie żeńskim, ponieważ zapowiada skłonności do chorób.

We wszystkich horoskopach taka konstelacja zapowiada sukcesy dla ludzi będących urzędnikami, albo handlowcami, jakkolwiek i w tym wypadku istnieje skłonność do zbyt częstego zmieniania posiadanego stanowiska.

Księżyc dotyczy ciała fizycznego i tym samym jego obecność w szóstym domu jest zapowiedzią ulegania częstym chorobom, szczególnie w horoskopie żeńskim, ale tak samo i męskim o ile aspekty od planet do Księżyca w tym domu, są o charakterze krytycznym.

 

KSIĘŻYC W SIÓDMYM DOMU

Pomyślna prognoza dla małżeństwa, spółek oraz spraw mających związek z pracami i życiem publicznym, popularność.

Krytycznie aspektowany Księżyc w tym domu zapowiada niepokój zmienne usposobienie partnera w małżeństwie albo spółce; straty i procesy sądowe; zanadto publiczne życie i za dużo przyjaciół przy takiej konstelacji - jest raczej ujemnym i niepożądanym zjawiskiem.

 

KSIĘŻYC W ÓSMYM DOMU

Jako konstelacja tego rodzaju zapowiada korzyści i sukcesy przez małżeństwo, oraz dziedzictwo, spadek, sukcesja, a tak samo i przez otrzymane prezenty, które będę dość częste.

Księżyc pomyślnie aspektowany w ósmym domu, albo znajdujący się w tzw. "godności" - zapowiada liczne dzieci, które jednak będą stosunkowo wcześnie umierały; przy krytycznych aspektach - niepomyślne warunki materialne w życiu przez związek małżeński, wspólników, zwłaszcza jak będą to wspólnicy płci żeńskiej, poza tym dziedzictwa wszelkie, jako okazje w życiu będą połączone z procesami sądowymi, zwykle dającymi przegrane lub inne straty, które w rzeczywistości wykluczają zysk ze spadku, czy dziedzictwa.

 

KSIĘŻYC W DZIEWIĄTYM DOMU

Przy pomyślnych aspektach od innych ciał niebieskich systemu słonecznego, zapowiada sukcesy w sprawach związanych z religię, teologią, dziennikarstwem, prawem i prawnikami, filozofią oraz w związku z dalekimi podróżami, szczególnie odbywanymi wodą; sukcesy w zabawach, przy rozrywkowych imprezach, w handlowych przedsięwzięciach, przy staraniu się o wysokie urzędy w państwie, czy sferach duchowych, naukowych.

Księżyc w tym domu pomyślnie aspektowany przez Neptuna, zapowiada sny prorocze, dające widzenia przyszłości na daleką metę w czasie, oraz wizje przyszłości, jasnowidzenia.

Księżyc krytycznie aspektowany zapowiada pośpiech w życiu, nie uzasadniany przyczynami widocznymi niepokój psychiczny, który uzewnętrzniać się może i na zewnętrz, straty i kłopoty powstające w podróżach oraz w dziedzinach podanych wyżej i przez osoby związane pracą, stosunkami z powyższymi dziedzinami.

Krytyczne aspekty Jowisza do Księżyca w tym domu zapowiadają skłonności do zmieniania swoich zapatrywań w religii, zmieniania też swojego wyznania, swojej religii na inne i często będzie to w związku z egoizmem własnym.

 

KSIĘŻYC W DZIESIĄTYM DOMU

Konstelacja ta jest pomyślna i zapowiada szczęście, powodzenie w sprawach uczuciowych, miłostkach, flirtach i specjalnie jest to dodatnia konstelacja dla kobiet.

Zapowiedź nabywania majątku rolnego lub ziemskich posiadłości. Poważne zastanawianie się, myślenie i dyplomacja w stosunkach z ludźmi posiadanego otoczenia tak spośród krewnych, jak i znajomych, oraz ciekawość i ochota do przeprowadzania badań naukowych.

Księżyc w tym domu krytycznie aspektowany, zapowiada pewną wrogość i obcość w stosunku do tego wszystkiego, co daje życie publiczne, otwarte i w rewanżu też nie brak i wrogich przeciwników ze sfer zainteresowanych, brak szczęścia w osobistym życiu, liczne ograniczenia i przeszkody w utrzymywaniu osobistej wolności, to też nieraz ta konstelacja, zależnie jednak od aspektów planetarnych i znaku, na który ten dom wypada - zapowiada ograniczenia wolności osobistej, przez uwięzienia, niewolę, pracę bardzo poddańczą i niemal niewolniczą, a też i zapowiada hańbę, wstyd publiczny.

 

KSIĘŻYC W JEDENASTYM DOMU

Pomyślnie aspektowany jest zapowiedzią wielu przyjaciół, szczególnie pomiędzy kobietami, oraz przyjaźnie te mają często związek z erotyką, seksualizmem i zmysłowością ; krytycznie aspektowany Księżyc - jest zapowiedzią braku przyjaciół, względnie wskazuje na bardzo zmienne stosunki towarzyskie i przyjacielskie, gdzie pod płaszczykiem przyjaźni, na względzie będą korzyści materialne lub inne - raczej egoistyczne.

 

KSIĘŻYC W DWUNASTYM DOMU

Pomyślnie aspektowany przez inne planety, zapowiada sukces w zawodzie dającym bliższy kontakt z publicznością, oraz jawnością po prostu zawód wykonywany na polu widzenia przez innych, skłonności do tajemnych spraw życiowych w takiej dziedzinie, jak miłość, przy tym sprawy te na ogół udają się i nie przynoszą rozczarowań, czy zmartwień; krytycznie aspektowany - przeholowanie, niepokój w sprawach dotyczących spraw uczuciowych i miłości.

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
 • 2 weeks later...

KSIĘŻYC

Ogólna charakterystyka:

Włada Rakiem, Egzaltacja (wywyższenie) w Byku; Wygnanie w Koziorożcu; upadek w Skorpionie.

Planeta: żeńska, negatywna, nocna.

Zasady astrologiczne: zimno i wilgoć.

Żywioł: woda.

Metal: srebro.

Minerały: kamień księżycowy, kryształ, chryzopraz, perła, opla, heliotrop, ametyst, wszystkie mleczno-białe i miękkie kamienie.

Kolor okultystyczny: zielony i fioletowy.

Kolor zwyczajny: srebrzysty, matowy, szary, biały, perłowy, jasnobłękitny z żółtawym odcieniem, zielonkawy.

Dzień tygodnia: poniedziałek.

Liczby: 2, 5, 7, 9, 91, 369, 3321.

Okresy czasu w ciągu roku: tydzień, miesiąc, 4 lata, 19 lat. Od 2 do 12 lutego, od 29 kwietnia do 8 maja, od 8 do 11 czerwca, od 16 do 25 września; od 25 listopada do 4 grudnia.

Faza ciąży: siódmy miesiąc. Napełnia ciało wilgocią.

Wiek:od urodzenia do 4 lat.

Konstytucja: pykniczna budowa ciała o słabo wykształconej muskulaturze. Wzrost średni. Figura ze skłonnością do tycia, górna część ciała bardziej rozwinięta niż dolna. Ciało wilgotne. Ręce i nogi krótkie, pulchne. Twarz pełna lub owalna, ładna, blada. Często podwójny podbródek. Szerokie czoło, gęste brwi. Oczy wilgotne. Blada skóra. Nieprawidłowo osadzone zęby. Słaby głos. Kobiecy sposób chodzenia, często wymyślny, afektacyjny. Skromne maniery i zachowanie.

Temperament: flegmatyczny.

Cechy pozytywne:podatność na odczucia, wrażliwość, pokora, miękkość, nieśmiałość, wstydliwość, zahamowania, gospodarność, oszczędność, bogata fantazja, żywa wyobraźnia, często dobra pamięć, podatność na pozytywne wpływy, chęć przylgnięcia do innych, spokojne maniery, ustępliwość, wytrzymałość, cierpliwość, zdolności adaptacyjne, emocjonalność, przywiązanie do rodziny.

Cechy negatywne: nadwrażliwość, okresowa bezczynność, pasywność, lenistwo, apatia, słabość, kłótliwość, mrukliwość, opryskliwość, niestałość, zmienność, bojaźliwość, kapryśność, płaczliwość, frywolność, infantylizm, lekkomyślność, drobiazgowość, rozrzutność, skłonność do pijaństwa i obżarstwa, włóczęgostwo, niewiarygodność.

Odpowiedniki fizjologiczne: adżina (czakra trzeciego oka). Przewód pokarmowy, cały układ trawienia, trutka, wątroba, pęcherzyk żółciowy. Klatka piersiowa, gruczoły mlekowe. Opłucna, śluzówki, przepona. Kobiece narządy płciowe, pęcherz moczowy, sperma. Język. Mózg i móżdżek. Lewa połowa ciała, lewy bok i oko u mężczyzn, prawa połowa ciała, prawy bok i oko u kobiet. Układ limfatyczny, tłuszcz i wymiana wodna.

Choroby: wyżej wymienionych narządów i części ciała. Choroby związane z sympatycznym układem nerwowym i zaburzeniami przemiany materii. Apopleksja, epilepsja, choroba Parkinsona, puchlina wodna, lunatyzm, zaburzenia cyklu miesiączkowego, ischias, reumatyzm, podagra, poliartretyzm, glisty, choroby skórne, febra, okresowe niedomagania na tle zaburzeń nerwowych lub rozstroju psychiki. U osób urodzonych podczas zaćmienia Księżyca – choroby oczu i zaburzenia widzenia. Często uszkodzenie lub niedomagania tego narządu lub części ciała, które odpowiadają znakowi Zodiaku, w którym znajdował się Księżyc w horoskopie natalnym, szczególnie jeśli znajduje się w fazie od pełni do nowiu.

Sygnifikuje: matkę, kobiety w ogóle, małe dzieci, publiczność, naród, podróżników, marynarzy, miejsce zamieszkania, dom, rodzina, narodowość, ogólne cechy dziedziczne, zmiany, przemiany, przeprowadzki, podróże drogą wodną, wizyty i przyjmowanie gości; woda płyny, produkty mleczne.

W horoskopach mężczyzn wskazuje na stan zdrowia matki, żony, siostry lub innej bliskiej kobiety. W kobiecych – matka, córka lub stan własnego zdrowia.

 

Źródło: Siergiej Wroński „Astrologia Klasyczna”

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
 • 5 years later...
 • Administrator

Wydanie specjalne dla ciekawych ;) 

 

KSIĘŻYC: JA DUSZY - psychika duszy; uczucia i emocje; jeden z czynników kształtujących osobowość człowieka

Księżyc przyjmuje cechy znaku z którym jest związany (wygląda to tak jakby był z nimi w koniunkcji), oraz

a) znacząco podkreśla cechy i rolę planet z którymi ma aspekty.

b) sam wyraża się poprzez te planety

 

Księżyc to korzenie mentalności emocjonalnej, część osobowości; pierwszy kontakt i doświadczenie opieki i czułości z których wyrasta nastawienie do życia i poczucie bezpieczeństwa (dostatku lub niedostatku); reakcje pierwotne, instynktowne i emocjonalne, pozaintelektualne, nielogiczne oraz relacje z innymi.

 

Podświadomość - pamięć wrażeń, emocje, pierwotne odruchy i wszystkie pierwsze wrażenia płodu i maleństwa (szcz. ta utrwalona do 4 r.ż) to korzenie późniejszej dorosłej ukształtowanej osobowości człowieka.

A księżycowe odczucie niedostatku opieki / uczuć leży u podstawy braku zaufania do życia, poczucia braku bezpieczeństwa, w ogóle wszelkiego rodzaju niedostatku i nieufności lub - w przypadku dobrej pozycji i aspektów Księżyca: odwrotnie.

 

Księżyc - pierwotny instynkt, który kieruje wzorem emocjonalnych odczuć i skojarzeń decydujących o tym jak reagujesz i co wybierasz.

W większości takich wypadków kierujemy się nie intelektem Merkurego tylko emocjami i odczuciami Księżyca.

 

Jest to także wzór wyniesiony z domu rodzinnego, są to wrażenia dziecka: składowa mentalności (mentalność = sposób odbioru świata i reakcji na niego; wespół z Merkurym i Asc).

 

Obraz "wielkiej matki" jaki nosisz w duszy (psychice) i wrażenia związane z własną matką (jak ją odbierasz)

Księżyc u mężczyzny często jest wyrażany za pośrednictwem kobiet w jego życiu: matki, żony, przyjaciółki; określa typ kobiet z którymi może doświadczyć emocjonalnego zaspokojenia i rodzaj doświadczeń jakie przechodzi z żoną (kobietami) w swoim życiu.

Księżyc u kobiety jest istotniejszy do określenia jej tożsamości; dodatkowo mówi o jej potrzebach uczuciowo – emocjonalnych w związku z życiem rodzinnym, małżeńskim i seksualnym.

 

(-) aspekty szcz. do malefików / złe położenie Księżyca sugerują że coś było nie w porządku w domu rodzinnym i/ lub z osobami sygnifikowanymi przez te planety - naruszona została podstawa poczucia bezpieczeństwa i zaufania; a ogólnie: zasady księżycowe wyrażane są w sposób niezrównoważony powodując zaburzenia emocjonalne, psychofizyczne; to taka swoista mroczna strona duszy.

 

Księżyc sam w sobie jest subiektywny – kieruje się uczuciami i emocjami, a nie logiką i rozsądkiem.

Tworzy więzi uczuciowe i emocjonalne; przystosowuje się i zmienia - nabiera cech planet go aspektujących.

Księżyc chce wyrażać uczucia i emocje, chce doznawać czułości, opieki i spokoju emocjonalnego, zakładać dom (rodzinę) – lub nie, chce być akceptowany, lubiany i/lub popularny, być istotną częścią rodziny / społeczności

 

Określa stopień wrażliwości, odczuwania, emocjonalności i reakcji.

 

POJĘCIA związane z Księżycem:

"MATKA": opiekuńczość, czułość, poświęcenie, ochrona, zaradność, uległość

pamięć emocjonalna, nastrojowość, wspomnienia, pamiątki, pamiętliwość, podświadomość, zmysły, uczuciowość, wrażliwość, receptywność, subtelność, delikatność, humorzastość, zmienność, ruch. Płodność, wyobraźnia, marzenia, fantazje, twórczość. Popularność.

Podróżnik, wędrownik. Zmiany.

Odblask, urojenie, sen, fantazja, wyobraźnia - mrok, strach, nieznane, niewiadome, tajemnicze.

Księżyc wpływa na innych przez swój magnetyzm, utworzone więzi emocjonalne, opiekuńczość i troskę.

Pamięć Księżyca to nastrój, dźwięk, barwa, zapach, wrażenie.

 

SYGNIFIKACJE

Księżyc jest żeński, zimny, wilgotny. Płodny. Magnetyczny. Wchłaniający.

Sygnifikuje płeć żeńską, kobiecość, bierność, w porównaniu do Słońca niższe niż ono stanowiska (np. radny a nie przewodniczący rady miasta)

Kobieta, mężatka, matka, dziecko, babcia, siostra, matki zastępcze: Matka – Kościół, Alma Mater, osoba matkująca, piastunka etc.

Osoba troszcząca się o innych.

Lud: naród, prosty lud, tłum.

Ojczyzna, rodzina, gniazdo rodzinne, tradycja, patriotyzm.

Ruch, zmiana. Rozmnażanie. Płyny, woda i podróże wodą, morskie.

Księżyc opisuje kobietę – matkę, żonę, babcię, opiekunkę (Słońce– ojca, męża, opiekuna a Wenus kobietę – młodą, kochankę, babeczkę która się podoba)

 

Księżyc daje zarobić dzięki zdobytej popularności.

Patronuje zawodom związanym z opieką i troską o innych: opiekunki, pielęgniarki, lekarze, terapeuci, duszpasterze, zaopatrzeniowcy, gosposie, gospodynie, hotelarze, restauratorzy; związanym ze światem pamięci, historii, marzeń, wyobraźni i fantazji, oraz zajęciom wykonywanym w domu oraz związanym z pojęciami: "gospodarstwo, dom, rodzina, ojczyzna"

 

źródło: moje własne - notatki z wykładów w szkole i warsztatów.

 • Super 2
 • Thanks! 1
Link to post
Share on other sites
 • 7 months later...
Guest Bethany

władztwo - Rak

wygnanie - Koziorożec

wywyższenie - Byk

upadek - Skorpion

 

Aspekty Księżyca

Ludzkie instynkty i uczucia będą kształtowane przez Księżyc, który ma naturę zmienną i odreagowującą. W kontekście aspektów Księżyca można zobaczyć, że jest on raczej "przyjmujący" niż "dający". Jego działania będą zabarwione przez planety tworzące z nim aspekty.

 

Księżyc - Merkury

Koniunkcja: Ten aspekt znajduje się w horoskopach ludzi nieprzeciętnie inteligentnych, z wybitnym stopniem wrażliwości i wyobraźni; dziwaczność i ekscentryczność może być również prezentowana. Jeżeli koniunkcja jest dobrze aspektowana, system nerwowy będzie wzmocniony.

Pozytywne: Człowiek posiada wiele rozsądku i wigoru. Bystrość i intuicja łączą się z uczciwością i logiką. Sprawy dotyczące 3 i 4 domu zwykle rozwijają się pomyślnie i te aspekty są znakomite dla zdrowia. Skłonność do napięć nerwowych jest minimalna, jeżeli nie jest wskazana gdzie indziej w horoskopie.

Negatywne: Sprytny i bystry intelekt ze skłonnością do oszukaństwa i plotkarstwa. Może być niepokój lub pobudliwość, nerwowość lub niekonsekwencja. Ludzie mający te aspekty są ogromnie lojalnymi, ofiarnymi obrońcami swoich przyjaciół oraz słabszych od siebie. Często zainteresowanie zdrowiem.

 

Księżyc - Wenus

Koniunkcja: Cechy Wenus będą podkreślone, występuje miłość sztuki i luksusu. Uczucia i poglądy są spokojne. Ogólnie ta koniunkcja jest korzystniejsza dla mężczyzn niż dla kobiet, szczególnie w życiu rodzinnym. Naturalna życzliwość przynosi popularność, której się gorąco pragnie, ale może się zdarzyć zbyt wiele samouwielbienia. Wspaniały aspekt dla polityka.

Pozytywne: Dają człowiekowi wspaniałe możliwości postrzegania i rozsądne poglądy. Życie rodzinne i małżeństwo będą wspierane a kobiety posiadają wyjątkowe zdolności do popierania działalności i interesów męża. Wybitne umiłowanie piękna; talent artystyczny może być wyrażany poprzez kunszt krawiecki, lub układanie kwiatów. Dobre dla polityków i sportowców.

Negatywne: Brak umiejętności wyrażania uczuć prowadzi do nieszczęśliwych i pełnych rozczarowań związków emocjonalnych a nawet do znacznych cierpień Mogą wskazywać złe humory i naiwność oraz kiepski rozsądek. W małżeństwie mogą zdarzać się sprzeczności. Człowiek może prawdopodobnie osiągnąć popularność, ale czasami nazbyt apodyktyczne zachowanie pokrywa nieśmiałość.

 

Księżyc - Mars

Koniunkcja: Osoba z takim aspektem jest bardzo energiczna, ze skłonnością do podejmowania ryzyka. Jeżeli koniunkcja jest atakowana (kwadraturą lub opozycją Słońca czy Uranusa) może być fizyczna lub finansowa lekkomyślność. Odwaga jest zmącona skłonnością do nierozważnego pośpiechu w trakcie działania. Człowiek ma zmienne usposobienie, chociaż ogólnie powinien być żywy i zdrowy, szczególnie, jeżeli inne pola horoskopu są stabilne i mniej skłonne do impulsywności.

Pozytywne: Zwykle wskazują krzepkie, dobre zdrowie i szczere zachowanie. Człowiek jest rzetelny, szczery, ze skłonnością do robienia tego, co ktoś sobie życzy. Pozytywne cechy Marsa i Barana są podkreślone. Przenikliwe ocenianie siebie i innych jest naturalną cechą. Duża lekkomyślność i beztroska; niedostateczne spojrzenie w przyszłość.

Negatywne: Niedobre dla zdrowia. Człowiek jest podatny na silne emocje, pełen irytacji, impulsywny i wojowniczy. Występuje skłonność do kłótni i jeżeli ta pobudliwość nie jest zrównoważona w innych polach horoskopu, samo pobłażanie, alkoholizm i ogólny bezład, mogą przysparzać kłopotów. Są one najbardziej prawdopodobne, jeżeli Księżyc wschodzi lub jest w Raku czy Rybach. Poczucie własnej godności i samokontrolę należy starannie rozwijać.

 

Księżyc - Jowisz

Koniunkcja: Pomijając skłonność do zarozumiałości i próżności, jest to wspaniały aspekt dający wielkoduszność i silny instynkt opiekuńczy. Upodobanie do przyjemności wymaga wysokiego standardu życia. Wewnętrzna potrzeba zmian często jest zaspakajana przez podróże. Człowiek ma ogromną energię, która często jest wyładowywana poprzez zmysł do interesów.

Pozytywne: Człowiek ma przystępne, przyjemne usposobienie, jest sympatyczny i kocha zwierzęta. Ma zdolności do interesów, jest zapalonym podróżnikiem, którego zadawalają nawet wyimaginowane podróże. Być może osiągnie korzyści z okresowego przebywania za granicą, szczególnie jeżeli 9 dom lub Strzelec wyróżniają się w horoskopie.

Negatywne: Wskazują na popularność i dobry humor, ale mogą wystąpić wewnętrzne konflikty, koncentrujące się wokół przekonań religijnych. Rozsądek, zarówno ogólny jak i finansowy, jest kiepski. Kłopoty ze zdrowiem dotyczą wątroby, która może niedomagać z powodu samo pobłażania. Ten aspekt często jest w horoskopach ludzi, którzy osiągają sukcesy, ale należy ocenić siłę Saturna, który wzmacnia bardziej mdłe skłonności.

 

Księżyc - Saturn

Koniunkcja: Jest to potężna koniunkcja, dająca zapobiegliwość i samo wyrzeczenia. Zdolności do bardzo ciężkiej pracy, połączone są z pragnieniem doskonałości. Poczucie obowiązku jest nadzwyczaj silne, ale mogą być rozgoryczenia. Człowiek nie jest skłonny do udzielania pochwał innym i może się zdarzyć nadmierne krytykanctwo. Chociaż w istocie dość groźna, ta koniunkcja może przynieść stabilizację w wielu sprawach.

Pozytywne: Zdolny organizator, umiejący przyjmować na siebie odpowiedzialność. Lekceważenie pompatyczności połączone jest z sympatią do ludzi. Nieco ograniczony, ale sumienny.

Negatywne: Ich działanie jest często depresyjne. Człowiek ma ciężkie życie. Trudne układy matka — dziecko zwykle prowadzą do braku wiary w siebie. Partner małżeński jest często znacznie starszy.

 

Księżyc - Uran

Koniunkcja: Przy tej koniunkcji występuje wysoki poziom napięć emocjonalnych oraz nienawiść do konwencji i konformizmu. Człowiek może być ciężki do współżycia, chociaż w najlepszym układzie będzie oryginalny i powinien rozwijać mniej dziwaczne cechy, aby kontrolować bardziej skrajne skłonności. Może się zdarzać anormalność i perwersja seksualna. Pragnienie niezależności jest wyraźne i człowiek, prawdopodobnie, jest skłonny do wielkich poświęceń dla uzyskania jej.

Pozytywne: Stanowczość i znaczna determinacja, poczucie obowiązku i ogromna ambicja. Nagłe zmiany nastrojów i silnie rozwinięta intuicja. Te aspekty często zdarzają się w horoskopach astrologów, ale jeżeli jest prezentowany dryg do astrologii, człowiek musi nauczyć się kontrolować bardziej skrajne skłonności. Doskonała intuicja, umożliwiająca właściwe rozumienie wielu spraw.

Negatywne: Nieustępliwość i fanatyzm często są połączone z prawdziwym talentem i dużymi zdolnościami intelektualnymi. Te pozytywne cechy wymagają wzmocnienia przez inne pola horoskopu, żeby zwalczyć nieuchronny niepokój, nerwowość i samowolę. Występuje również skłonność do przesadnej oceny problemów i do ignorowania dobrych rad. Wszechstronność.

 

Księżyc - Neptun

Koniunkcja: Sympatyczny, uprzejmy, szczerego serca - szczególnie, jeżeli koniunkcja przypada w Raku lub Lwie; człowiek utożsamia się z ludźmi, którym się gorzej niż jemu powodzi i często okazuje im pomoc. Może być skłonność do izolowania się granicząca z eskapizmem (jeżeli koniunkcja przypada w 12 domu). Poziom emocjonalny jest wysoki, szczególnie w Raku lub Skorpionie. Utrzymanie równowagi uczuć nie jest łatwe, ale wszystkie wysiłki powinny być skierowane na osiągnięcie tego, zwłaszcza jeżeli inne pola horoskopu będą to wspomagać.

Pozytywne: Ogólna chęć robienia czegoś wybitnie specjalnego i niezwykłego; w skrajnych wypadkach przyjmująca dziwaczne formy. Pragnienie poszerzania horyzontów jest krępowane przez brak zdolności; człowiekowi jest trudno pogodzić się z własnymi naturalnymi ograniczeniami. Silna wyobraźnia i czasem "wizjonerskie natchnienia".

Negatywne: Wielkie samozakłamanie - bardziej praktyczne pola horoskopu muszą być wprowadzone do akcji dla zrównoważenia tej skłonności. Mogą się zdarzać komplikacje w związkach emocjonalnych. Upodobanie do stosowania metod szybkiego wzbogacania się - w rezultacie niezmiernie zgubne. U kobiet mających negatywny aspekt Księżyca z Neptunem będą występować silne napięcia emocjonalne.

 

Księżyc - Pluton

Koniunkcja: - Bardzo silna pobudliwość, szczególnie jeżeli koniunkcja jest w Raku lub -Lwie. Nagłe i raptowne zmiany nastrojów, bez względu na okoliczności, najbardziej są prawdopodobne, jeżeli koniunkcja przypada w, lub obok MC.

Pozytywne: Być może silne uczucia, z porywami emocjonalnej natury, które mogą mieć niszczący wpływ w związkach lub małżeństwie. Pozytywne aspekty pomogą uzewnętrznić tę siłę. Prawdopodobne są zdolności do interesów, szczególnie jeżeli Pluto jest w Raku lub Pannie.

Negatywne: Zablokowany odpływ uczuć, skłonności do wewnętrznego niepokoju. Wybuchy zazdrości; zdolności do interesów, ale należy kontrolować nadmierną impulsywność. W całym życiu zdarzają się różne fazy, niezależne od człowieka. Dotyczy to często życia domowego i rodzinnego.

 

Księżyc - Ascendent

Koniunkcja: w 1 domu wszystkie cechy Księżyca są potężnie podkreślone, ale zgodnie ze wschodzącym znakiem. Szczególnie ścisłe są związki matka - dziecko. Może być silna skłonność do zmartwień i niepokoju. W 12 domu człowiek odczuwa potrzebę odizolowania się i ma skłonność do uciekania od życia.

Pozytywne: Te aspekty są znakomite dla dobrego wyrażania cech znaku, w którym przebywa Księżyc.

Negatywne: Opozycja: w 6 domu osłabia zdrowie w dzieciństwie i może przynosić rodzinne wstrząsy. W 7 - dotyczy szczególnie małżeństwa; wskazuje emocjonalne waśnie, dotyczące dziedziny znaku, w którym jest Księżyc.

 

Księżyc - MC

Koniunkcja: Możliwe kłopoty w sprawach zawodowych. W najlepszym wypadku (w zależności od znaku) talent do gotowania, pracy zaopatrzeniowca czy hotelarza. Jeżeli w horoskopie są pokazane zdolności medyczne, najatrakcyjniejsza będzie ginekologia.

Pozytywne: Wyrażanie i odreagowywanie cech Księżyca.

Negatywne: Przynoszą emocjonalne konflikty, prawdopodobnie spowodowane zakłóceniami na tle rodzinnym lub brakiem korzeni. Jest to związane z domem, w którym przebywa Księżyc - np. dom 12 (osamotnienie).

 

Księżyc i emocje

 

Księżyc w horoskopie ukazuje nasze emocje i sposób, w jaki sobie z nimi radzimy, a także to, jak reagujemy na emocje, których doświadczamy ze strony innych. Przyczyny możemy odnaleźć w sposobie, w jaki nas wychowywano we wczesnym dzieciństwie. To, jak nasi rodzice reagowali na wyrażane przez nas emocje ma wiele wspólnego z emocjami, na odczuwanie których sobie pozwalamy oraz na sposób, w jaki sobie radzimy z własnymi i cudzymi emocjami.

 

W przypadku ludzi urodzonych z Księżycem w znakach powietrznych (szczególnie w Bliźniętach i Wodniku, a w mniejszym stopniu w Wadze), matka często chłodno traktowała emocje swego dziecka i dystansowała się od niego w chwili płaczu czy jakichkolwiek innych emocji, które uważała za nieprzyjemne. W rezultacie dziecko nauczyło się odcinać od wszelkich emocji i zachowywać w stosunku do nich dystans, bo tylko tak mogło utrzymać matczyną miłość i aprobatę.

W skrajnych przypadkach mogło to doprowadzić do wytworzenia schizoidalnego typu osobowości, izolującego się od wszelkich emocji. Przy Księżycu dziecka w znakach powietrznych, matka często była w stanie radzić sobie z uczuciami jedynie na bazie intelektualnej, wymagając, by dziecko uzasadniało lub racjonalizowało je. (Niestety, jednak nasze emocje mają niewiele wspólnego z racjonalnością). Ludzie ci, w dorosłym życiu, intelektualizują swe uczucia zamiast pozostawać z nimi w bezpośrednim kontakcie. Chcą wyjaśnić własne i cudze emocje. Znam przypadki, kiedy to osoby z naśladowczym Księżycem w Bliźniętach na poziomie intelektualnym zdają sobie sprawę, że ludzie powinni odczuwać określone emocje w pewnych sytuacjach, są więc w stanie je udawać, choć ich nie odczuwają, żeby tylko nie pozbawić się akceptacji społecznej.

 

Osoby z Księżycem w znakach ziemskich również miewają pewne trudności w radzeniu sobie z emocjami. Jeśli czegoś nie można zobaczyć, dotknąć czy skosztować, to to nie istnieje. Księżyc w Koziorożcu i Pannie pragnie wyjaśnić te "irracjonalne" uczucia poprzez ich analizę. Księżyc w Byku łatwiej akceptuje emocje tak jak i prawie wszystko inne, będzie jednak usilnie starał się przywrócić spokój. Emocją odczuwaną przez ludzi z Księżycem w Koziorożcu lub Pannie, w pierwszej kolejności jest melancholijne samooskarżanie się za brak perfekcji - uczucie, wywodzące się bezpośrednio od ich zbyt krytycznych rodziców. Tym niemniej Księżyc w znakach ziemskich podchodzi do emocji na poziomie praktycznym próbując odkryć, co powoduje problemy i jakie konkretne kroki można podjąć, by je złagodzić. Z tego względu osoby te mogą okazać się prawdziwym oparciem dla innych, którzy przechodzą właśnie wewnętrzny kryzys emocjonalny i którym w rezultacie trudno poradzić sobie z wymaganiami świata zewnętrznego.

 

Osoby z Księżycem w z znakach ognistych (Baran, Lew, Strzelec) reagują bardziej aktywnie, nawet agresywnie w sytuacjach, z którymi stykają się w życiu, a dotyczy to także emocji. Instynktownie mobilizują się, by powstrzymać to, co sprawia im kłopot lub spróbować zdobyć to, czego pragną. Większość z nas ma problemy z radzeniem sobie ze złością i tu właśnie osoba z Księżycem w znaku ognistym jest w lepszej sytuacji, chyba, że w jej horoskopie znajdują się trudne aspekty od takich planet jak Saturn, Pluton czy Neptun. Za najistotniejszy minus w przypadku Księżyca w znakach ognistych uważam brak wrażliwości na uczucia innych. Te osoby są tak rozgorączkowane robieniem swego, że niezbyt chętnie przyhamowują, by zastanowić się, jak ktoś może poczuć się z ich powodu. Najpierw trzeba zdobyć ich uwagę. Później, o ile uznają Cię w pewnym sensie za część siebie ?(jest to typowe dla Barana i Lwa) albo zostanie pobudzone ich ego, odpowiedzą na Twoje emocje w taki sam sposób, w jaki zareagowaliby na własne - "Do ataku".

 

W naukach okultystycznych woda odnosi się do emocji, a osoby z Księżycem w znakach wodnych są najbardziej emocjonalne ze wszystkich. Ktoś nieprzychylnie nastawiony mógłby powiedzieć, że wręcz się nimi rozkoszują. Ktoś z Księżycem w Raku czy Skorpionie znaczny ładunek energii przeznacza na odkrywanie, doświadczanie i przetrawianie emocji. Paradoksalnie Księżyc w Rybach, paradoksalnie najbardziej emocjonalny, stale usiłuje unikać nieprzyjemnych uczuć, co w niektórych przypadkach prowadzi do uzależnień lub życia w świecie fantazji. Osoby z Księżycem w znakach wodnych są też bardziej wrażliwe i żywo reagują na uczucia innych. Często intuicyjnie wyczuwają, co czują inni. Najpoważniejszym problemem przy Księżycu w znakach wodnych jest nadmierne przeczulenie na punkcie własnych emocji, w rezultacie czego osoby te mniej efektywnie radzą sobie ze światem zewnętrznym. Emocje, jak większość spraw w życiu, wymagają zachowania proporcji.

 

Podsumowując, Księżyc w horoskopie urodzeniowym ma ogromne znaczenie, zaś IV DOM, związany przecież z Księżycem, włada korzeniami i podwalinami. Jeśli Twój Księżyc leży w trudnym znaku albo odbiera trudne aspekty, można rzec, iż coś poszło nie tak przy kładzeniu tych podwalin i zapuszczaniu korzeni. W takim przypadku poczucie zależności oraz ufność są poważnie naruszone, a co więcej, radzenie sobie z emocjami w zrównoważony sposób może okazać się dla Ciebie trudne. Właśnie dlatego głębokie zrozumienie Księżyca w horoskopie jest bardzo istotne.

 

 

Dona Cunningham

Edited by Ismer
Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
 • Create New...