Jump to content

2 Aspekty Księżyca


Guest Bethany

Recommended Posts

Guest Bethany

Aspekty Księżyca

 

Aspekty z Księżycem pokazują w jaki sposób dana osoba stara się wyrażać oraz wykorzystywać swoje najgłębsze odczucia i twórczą wyobraźnię. Pokazują także, w jaki sposób reaguje ona oraz dopasowuje się do kolei losu. Co jest ważne, Księżyc jest kluczem do obiektywności wobec samego siebie. Dobrze położony w horoskopie i harmonijnie aspektowany pozwala na naturalny obiektywizm w odniesieniu do swojej własnej osoby, a co za tym idzie całkiem trafne wyobrażenie o sobie samym. Gdy jednak odbiera on negatywne aspekty, wtedy osoba nie potrafi zachowywać dystansu wobec samej siebie, jak również obiektywnie ocenić sytuację w której się, w danej chwili znajduje, szczególnie dotyczy do sfery symbolizowanej przez dom i znak gdzie położony jest Księżyc.

 

Księżyc - Słońce

Wszystkie aspekty Słońca i Księżyca są niezmiernie istotne. Wywierają olbrzymi wpływ na poczucie własnego JA, zdrowie oraz pewność siebie. Połączenie harmonijne wskazuje, że odczucia wzmacniają wzmacniają ekspresję tego, co w tobie najlepsze oraz zasadniczego celu i zadań. Aspekty nieharmonijne wskazują często, że instynktowne odczucia oraz poczucie siebie hamują swobodną autoekspresję własnego JA. Szczególnie w przypadku opozycji i kwadratury często trudno jest być zadowolonym z siebie, a stałą cechą psychiki jest wewnętrzne napięcie obecne w samym centrum osobowości.

 

Na szczególną uwagę zasługuje aspekt jakim jest koniunkcja Słońca i Księżyca. Ludzie, którzy posiadają go w horoskopie urodzeniowym są zwykle samowystarczalni, silnie zaabsorbowani swoimi zainteresowaniami, myślami i uczuciami oraz akceptującymi siebie. Mają silne poczucie swojej tożsamości oraz dużą wewnętrzną moc. Są świadomi swoich uczuć i nie są nimi skrępowani. Często stanowią dla siebie swój własny świat. Zdarza się, że skupiają się tylko na jednej wybranej dziedzinie życia, która jest symbolizowana przez dom, w którym znajduje się ta koniunkcja.

 

Księżyc - Merkury

Aspekty harmonijne między Księżycem i Merkurym oznaczają bardzo dobre zharmonizowanie między światem racjonalnym a światem uczuć i emocji. Oddziaływują one bez przerwy na siebie, pobudzając się do ciągłego działania. Osoby z tego typu aspektami charakteryzują się najczęściej bystrym umysłem, dużą wyobraźnią, zdolnościami językowymi, a także doskonałym darem obserwacji.

 

Nieharmonijne aspekty mogą oznaczać tendencje do plotkowania, używania niewłaściwych słów, w celu podkreślenia tego co się mówi, co chciało się w danej chwili przekazać. Osoba taka potrafi wywoływać swoimi wypowiedziami skrajne uczucia, bowiem są one zwykle ostre i bardzo emocjonalne. Z jednej strony może mieć swoich żarliwych wielbicieli, z drugiej krytyków, którzy nie zostawiają na niej suchej nitki. Jak mocne wrażenie na innych wywierają wypowiedzi danej osoby, zależy oczywiście od położenia w horoskopie zarówno Księżyca, jak i Merkurego.

 

Księżyc – Wenus

Aspekty harmonijne mogą świadczyć, iż taka osoba będzie zachowywać się w sposób zrównoważony, postrzegając wszystko w we właściwych proporcjach. Umie bardzo dobrze, w pozytywnym tego słowa znaczeniu wykorzystać swoje uczucia i emocje w relacjach z innymi ludźmi. Nigdy nie będzie jej zamiarem wywołanie jakiegokolwiek konfliktu, a nawet małej kłótni czy sporu, zawsze będzie starała się być dla innych miła i uprzejma.

 

Nieharmonijne połączenie tych dwóch elementów oznacza najczęściej niezgodność między potrzebą emocjonalnego bezpieczeństwa, a potrzebą miłości, czułości ze strony drugiego człowieka. Osoba z tego typu aspektem może mieć cały czas wrażenie, że tych dwóch potrzeb nie można ze sobą jednocześnie połączyć bez poczucia niepełnego zaspokojenia jednego z nich. Ma tendencje do bycia przy tym wszystkim niezrównoważoną emocjonalnie. Sprawia wrażenie nadwrażliwej i pełnej zahamowań osoby. Trudno wtedy o udany związek, bowiem swoje wewnętrzne problemy przelewa się i to najczęściej zupełnie nieświadomie na drugą osobę.

 

Księżyc – Mars

Harmonijne aspekty między Księżycem i Marsem świadczą najczęściej o tym, iż dana osoba doskonale radzi sobie z łączeniem świata swoich uczuć ze sferą aktywności. Potrafi przy tym efektywnie działać pod wpływem uczuć. Widzi, że działania pod wpływem intuicji, tego co podpowiada jej świat emocji najczęściej przynoszą pożądany przez nią i jednocześnie pozytywny skutek. Osiąga to co chce i czego pragnie. Umie też najczęściej wyczuć właściwy moment na rozpoczęcie danego działania. Dobre strony tego aspektu to również zdecydowanie, odwaga czy bezpośredniość.

 

Nieharmonijne aspekty mogą oznaczać, że dana osoba przejawia swoim zachowaniem zbytnią nerwowość czy nawet agresję. Od położenia w horoskopie będzie zależało w jaki sposób agresja ta będzie znajdowała ujście. Może być też tak, że frustracje i złości będą tłumione, co może skończyć się w końcu zbyt dużym wybuchem złości. Także nie będzie to dobrze wpływało ogólnie na jej zdrowie. Takiej osobie będzie zapewne towarzyszył ciągły wewnętrzny niepokój, będzie w ciągłym ruchu, ciągle się gdzieś śpiesząc nie do końca wiedząc tak naprawdę jaki jest cel tego co w danym momencie robi.

 

Księżyc – Jowisz

Aspekty harmonijne przynoszą głęboką ufność wobec samego siebie, przekonanie o swojej własnej wartości. Osoba taka potrafi być sympatyczna, ujmująca, życzliwa. Umie także wzbudzać duże zaufanie swoim zachowaniem i stylem bycia. Posiada bardzo często wrodzony podświadomy optymizm, którego może nie być widać na pierwszy rzut oka. Wszystko to powoduje, że inne osoby czują się bardzo dobrze w jej obecności i jest ona zawsze chętnie widziana na wszelkiego rodzaju spotkaniach.

 

Nieharmonijne aspekty mogą przynieść zbyt duże zapatrzenie się w samego siebie czy zbyt dużą zarozumiałość. Szukanie także przy tym taniego poklasku i pochlebstw ze strony innych ludzi, przed którymi lubi się często popisywać. Zwykle ma duże, a nawet wielkie plany, których jednak często nie udaje się jej zrealizować. Najczęściej tłumaczy to nieszczęśliwymi kolejami losu, pechem, a nie tym, że to ona jest winna temu co się stało. Ogólnie jest mało samokrytyczna. Potrafi być również leniwa, wygodny; traktować życie zbyt nonszalancko.

 

Księżyc - Saturn

Aspekty harmonijne sprzyjają powstawaniu głębokiej i zdolnej do poważnej i odpowiedzialnej pracy osobowości. Towarzyszą jej również świetne umiejętności kierownicze i organizacyjne oraz duże poczucie godności osobistej. Wibracja ta może jednak niweczyć poczucie humoru, szczególnie wtedy gdy, godność osobista wydaje się być w niebezpieczeństwie. Występuje także tutaj bardzo często wysoki poziom realizmu oraz praktyczny pogląd na życie. Uczucia i emocje wydają się być chłodne i stałe. Osoby z tym aspektem potrafią być wierne i odpowiedzialne wobec ludzi, którzy ich otaczają.

 

Aspekty nieharmonijne mogą powodować pojawianie się zahamowań, nastrojów melancholijnych czy zamykania się w sobie. Osoba, która posiada tego typu aspekty ma bardzo często tendencję do tłumienia własnych uczuć, a także do odnoszenia się nieufnie do uczuć innych ludzi. Nie rozumie tej sfery ludzkiego świata i nie potrafi się w niej poruszać. Może to powodować albo agresję z jej strony wobec ludzi, którzy starają się okazywać jej uczucia albo zamykaniem się w sobie. Może to także powodować nabieranie stopniowego braku zaufania do samego siebie. Potrzebna jest tutaj bardzo cierpliwa praca nad samym sobą, wtedy możliwe jest osiągnięcie nawet dużych sukcesów.

 

Księżyc - Uran

Aspekty harmonijne Księżyca i Urana oznaczają najczęściej umiejętność spontanicznego i bezproblemowego przestawienia się na nowe sytuacje czy osoby. Taka osoba zawsze będzie otwarta na wszelkiego rodzaju nowości. Będzie umiała także zintegrować w odpowiednim stopniu potrzebę emocjonalnego bezpieczeństwa z prawem do wolności i niezależności. Każde działanie posiadacza tego typu aspektu musi mieć charakter dobrowolny, nie znosi on po prostu przymusu. Często też towarzyszy temu aspektowi pragnienie dokonywania ciągłych zmian w swojej tożsamości oraz pozbywania się wszelkich hamulców.

 

Przy występowaniu nieharmonijnych aspektów może się pojawić bardzo silna, a wręcz nawet czasami kompulsywna potrzeba wolności. Lubi zostawić sobie zawsze przynajmniej jedną „furtkę wyjścia”. Nie lubi takich słów jak: „nigdy” czy „zawsze”. Przy okazji może mieć duże problemy z emocjonalnym zaangażowaniem się. Potrafi łatwo zdenerwować się, a jego uczucia potrafią być sprzeczne i chwiejne. Ma tendencje do częstych zmian w swoim życiu, czasami nawet rewolucyjnych.

 

Księżyc – Neptun

Aspekty harmonijne mogą świadczyć o istnieniu wrodzonej wrażliwości i delikatności pod względem emocjonalnym. Potrafi odbierać sygnały z irracjonalnego świata mówiące o tym co nastąpi czy co powinien zrobić. Dają one również bardzo często umiejętności wczuwania się w emocje innych ludzi, a także bardzo silną intuicję. Może się tu także pojawić skłonność do poświęceń, a także marzycielstwo czy chęć stopienia się ze światem zewnętrznym. Bardzo prawdopodobne przy tego typu aspekcie są również skłonności mistyczne.

 

Aspekty nieharmonijne mogą spowodować niekiedy życie we własnym wewnętrznym świecie, czasami aż do przesady. Może to spowodować zbytnią bierność i oderwanie się od rzeczywistości. Tworzenie zbyt idealnych obrazów życia, które potem nie można zrealizować w codziennym życiu. Groźne jest tutaj zbyt duże zaabsorbowanie się w swoich marzenia, a przy tym także popadnięcie w różnego rodzaju uzależnienia, jak choćby alkohol czy narkotyki. Osoba z taką konfiguracją musi uważać, aby nie stać się zbyt chwiejną i uległą.

 

Księżyc - Pluton

Przy tego typu aspektach uczucia stają bardzo głębokie. Osoba nie uznaje na tym polu połśrodków. W świecie emocji istnieje najczęściej zasada wszystko albo nic. Mogą tu pojawiać się problemy z nawiązaniem przyjaźni czy luźnych znajomości, bowiem osoba taka ma bardzo często tendencje do natychmiastowego silnego angażowania się w każdą sytuację jaką tylko napotyka na swej drodze. Musi uczyć się życia na podstawie praktycznych przypadków. Dużo zależy oczywiście tutaj od położenia tego aspektu w horoskopie, a szczególnie znaku Księżyca.

 

Przy pozytywnych aspektach pojawia się potrzeba wewnętrznej przemiany; podążania za tym co tajemnicze, zagadkowe, określane mianem tabu. Pragnie poznać lepiej siebie, a także motywy i popędy kierujące postępowaniami innych.

 

Negatywne aspekty mogą powodować skłonności do uzależniania od siebie innych osób, szczególnie ty na których nam zależy. Proces ten odbywa się stopniowo i jest bardzo często prowadzony zupełnie nieświadomie przez daną osobę.

 

Księżyc – Asc

Harmonijne aspekty Ascendentu z Księżycem wpływają bardzo dobrze na całą sferę emocjonalną. Wzmacniają to wszystko co jest z nią związane. Podkreślają wszystkie jej pozytywne cechy. Człowiek umie bardzo zharmonizować cały swój wewnętrzny świat i cały czas go akceptuje.

 

Oczywiście aspekty nieharmonijne sprzyjają zupełnie odwrotnym tendencjom. Osoba taka może mieć nagminne kłopoty z okazywaniem uczuć czy realizacją pragnień. Kłopoty z własną sferą emocjonalną może powodować ciągłe nieporozumienia w związkach z innymi ludźmi i niemożność zrozumienia z czego dany problem się bierze.

 

Księżyc – Mc

Pozytywne strony tego aspektu to instynktowny pociąg do życia publicznego, do realizacji swoich własnych życiowych celów. Potrzeba także do zdobycia takich umiejętności, które pozwolą na umiejętne swojej własnej sfery emocjonalnej.

 

Negatywy to konflikt sfery emocjonalnej i celów życiowych. Trudno wtedy jest na coś się zdecydować. Może to powodować albo walkę o własne albo wycofanie czy ciągłą chwiejność, który cel realizować. Możliwy jest tutaj także podświadomy lęk przed zaprezentowaniem się na forum publicznym.

 

Error 404 - Page Not Found

Edited by Ismer
reorganizacja
Link to comment
Share on other sites

  • Ismer featured this topic

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...