Jump to content

Związki panów Panien


Ismer

Recommended Posts

  • Administrator

Dobór partnerów według przynależności do znaków zodiaku jest tylko i wyłącznie wstępną selekcją.

Poniższe opisy nie powinny być traktowane jako wyrocznia przy wyborze kandydatów na małżonków, ale mogą być wskazówką co do charakteru i preferencji partnerów.

Szczęśliwe małżeństwo musi być połączone więzami uczuciowymi, ogólną harmonią psychiczną i atrakcyjnością zmysłową i pod tym kątem opracowane są połączenia znaków zodiaku.

Autor, czyli Leszek Szuman twierdził, że opisy te są zgodne z faktycznym stanem rzeczy w ok. 75 - 80 %.

W opracowaniu tym uwzględnione są wszystkie możliwe kombinacje między znakami zodiaku. Oparte są one na własnych wieloletnich obserwacjach Autora oraz C. G. Junga.

 

Panna

U Panny intelekt dominuje nad uczuciem. Panna to umysł bystry, krytyczny, analityczny. Ona opanowana, chłodna. Czysta, zadbana, porządnicka. Wierna. Dba o rodzinę. Panowie obowiązkowi, chłodni, rozsądni. Do zdobywców im daleko, lecz i tu spotyka się wyjątki. Cenią sobie życie spokojne, uregulowane, bez niespodzianek. Oboje nieco małostkowi. W starszym wieku często skłonni do ględzenia. Czasem malkontenci. Grzeczność, oszczędność, brak romantyzmu. Afery miłosne rzadkie. Trzeźwość poglądów. Panie chętnie pomagają mężom. Ludzie bez iluzji. Panie miewają nadmiar zalet.

Co grozi Pannie? Przy wyborze partnera może przesadzić w chłodnej kalkulacji i w zimnym rozumowaniu.

 

Pan Panna i Pani Baran

Pełna dynamiki i rozmachu życiowego panna Baran w małżeństwie z panem Panną chyba nie wyjdzie na swoje. Panna Baran żyje pełnią życia.

Mąż z Panny woli raczej zajęcia intelektualne, a wymagania partnerki uważa za trochę przesadzone.

Oczywiście mąż z niego wierny, niestety pani Baran tę wierność potraktuje jako cnotę bierną. A to za mało.

W harmonijnym współżyciu obojga będą przeszkadzały cechy charakterologiczne znaków. Pani Baran ceni aktywność i ruch. Zawsze tkwi w niej duch przywódcy. Mąż z Panny to ambitny, skrupulatny i staranny wykonawca. Cechy te może w pewnym sensie się uzupełniają, lecz niewiele. Można się natomiast spodziewać, że małostkowość męża z Panny będzie pani Baran działała na nerwy i na odwrót.

Lekka ręka pani Baran będzie dla męża z Panny źródłem irytacji.

Jung przyznaje tej parze 3 punkty na pięć możliwych.

 

Pan Panna i Pani Byk

W tym wypadku istnieją przesłanki dla szczęśliwego małżeństwa.

Pani Byk będzie ceniła w mężu pracowitość, oszczędność i zrównoważenie duchowe.

Brak wybujałego temperamentu u partnera ze znaku Panny pozwala zazdrosnej żonie ze znaku Byka spać spokojnie.

Sprzeczki w rodzinie mogą wystąpić z powodu uporu pani Byk lub mędrkowania męża ze znaku Panny, ale nigdy nie będą to awantury, no, co najwyżej gorętsze dysputy. Oboje cenią sobie bardzo przyjemne zacisze domowe i lubią dzieci. Do poważniejszych nieporozumień mogłoby dojść tylko w wypadkach wyjątkowych.

Dosyć sceptycznie i ostrożnie nastawiony Jung przyznaje tej parze aż 5 punktów.

 

Pan Panna i Pani Bliźnięta

Kontakty umysłowe między obojgiem są łatwe i mogą być interesujące.

Problemy seksualne, tak u niej (z wyjątkami), jak i u niego nie dominują.

Pewien brak stałości, lekkomyślność i chwiejność Bliźniaczki napotykają u pana z Panny na brak zrozumienia. Analitycznym cechom umysłu Panny przeciwstawia Bliźniaczka wszechstronność, ciekawość i powierzchowność. Bystrość obserwacji istnieje u obojga, ale dowcip i ostry język Bliźniaczki działają na Pannę zazwyczaj drażniąco. Niestety, błyskotliwą partnerkę Panna nie zawsze potrafi docenić. Nie rozumie także, że kocha ona zmiany i urozmaicenie. Jednostajność działa na nią paraliżująco. Zabija ją. Wzajemny dobór nieszczególny.

Jung daje im 1 punkt.

 

Pan Panna i Pani Rak

Stosunki między panem ze znaku Panny a panią ze znaku Raka mogą kształtować się całkiem pomyślnie.

Niestety, nie ma tu mowy o jakichś erotycznych ekstrawagancjach, jako że zapotrzebowanie obojga nie jest rewelacyjne. Oboje jednak kochają dom, lubią i cenią sobie zgodne życie rodzinne. Nieporozumienia między nimi spotyka się rzadko, na skutek ustępliwości pani Rak.

Trochę dokuczliwy dla pani Rak może być zwyczaj mędrkowania męża, jego krytykanctwo, choć jeżeli chodzi o prowadzenie domu i dbałość o rodzinę, rzeczywiście trudno pani Rak coś zarzucić.

5 punktów od profesora Junga.

 

Pan Panna i Pani Lew

Panna z Lwa to kobieta pełna temperamentu i ognia. Kocha i uznaje tylko pełnię życia.

Czy udałoby się jej w mężu z Panny wzbudzić odpowiedni jej rozmach życiowy? Wszak Panna idzie przez życie na znacznie wolniejszych obrotach. Oczywiście, partner z Panny to dość solidny, wierny, staranny i pracowity człowiek. Można na nim polegać. Może ich ze sobą łączyć miłość do dzieci.

Jedno by drugiemu może nawet imponowało, lecz skrajna odmienność temperamentów może się odbić niekorzystnie na trwałości związku.

3 punkty od Junga.

 

Pan Panna i Pani Panna

Oczywiście oboje mogą być ludźmi wartościowymi, lecz nie dla siebie.

Co ich może łączyć? Analityczny, chłodny, logiczny i beznamiętny sposób myślenia.

A co ich dzieli? Słaby seksualizm. Krytykanctwo, brak wyrozumienia dla błędów i wad partnera / ki. Oboje wiedzą wszystko najlepiej.

Poza tym Panna plus Panna to będzie para nudnawa. Nawet dla siebie.

Od Junga 1 punkt.

 

Pan Panna i Pani Waga

Panna Waga to czuła, delikatna i kochliwa partnerka i dlatego chyba nie znajdzie właściwego oddźwięku w nieco chłodnym towarzyszu ze znaku Panny.

Zmienność nastrojów Wagi jest dla Panny niezrozumiała i irytująca. W początkach znajomości co prawda, młodzi dużo sobie wybaczają, ale na dłuższą metę jest między nimi za mało stycznych, aby się im udało utrzymać wzajemną i trwałą harmonię.

Jung przyznaje im 2 punkty.

 

Pan Panna i Pani Skorpion

Pani Skorpion bystra, cięta i nie znosząca sprzeciwu, czuje się wręcz powołana do sprawowania rządów w małżeństwie, w rodzinie i w ogóle. Pełna temperamentu, uczuciowo podchodzi do wszelkich problemów życiowych. Mąż z Panny także wie, że tylko on nadaje się do rządzenia w rodzinie. Jego skłonność do krytykanctwa może panią Skorpion nieraz wyprowadzić z równowagi.

Tak on, jak i ona, to typy myślące. Mają dar obserwacji. Jego ce****e analityczny sposób myślenia, ona zaś ma wrodzoną bystrość. Ale czy są to cechy wystarczające dla szczęścia rodzinnego?

On jest co prawda jej wierny i nie daje powodów do zazdrości. Dzieli ich jednak odrębny seksualizm. Kto jest innego zdania, nie miał chyba do czynienia z namiętną i gorącą dziewczyną ze znaku Skorpiona, której tylko niektóry partner może sprostać. Harmonia trwała może wystąpić tu tylko w wypadkach wyjątkowych.

 

Pan Panna i Pani Strzelec

Chłodny, zrównoważony i powściągliwy partner ze znaku Panny oraz żywa, ruchliwa, rozmowna Łuczniczka, rzadko siebie rozumieją.

Poza tym Panna, chętnie narzucająca partnerce swą wolę, u Łuczniczki napotyka na energiczny sprzeciw. Towarzyskość Łuczniczki bywa często przez Pannę interpretowana niewłaściwie. Ciekawe, że kombinację Panny z Łuczniczką spotyka się bardzo rzadko. Może to jakiś instynkt podpowiada ludziom, że ten związek nie byłby właściwy?

Pannie wydaje się często, że pannie Łucznik jakby brakuje kobiecości, iż jest może zbyt samodzielna.

Jej znowu zdaje się, iż partner z Panny jest nudnawy i męczący, że jest nastawiony zbyt krytycznie, samowolnie i despotycznie.

Przy tym doborze zalecana jest rozwaga.

Jung daje tej parze tylko 1 punkt.

 

Pan Panna i Pani Koziorożec

Pani Koziorożec na ogól dość trudno znaleźć odpowiedniego partnera, lecz kandydat ze znaku Panny będzie dla niej towarzyszem właściwym.

Oboje miewają nieraz kompleksy. Wzajemny dobór i wzajemne zbliżenie są raczej wyrachowane, niż spowodowane uczuciami spontanicznymi. Możliwe, że podobieństwo poglądów ciągnie ich ku sobie. Ostrożność w doborze partnera /ki. W ubiorze oboje staranni, często konserwatywni.

Nie dają się ponieść fantazji, marzeniom. Stoją na ziemi pewną nogą. Oboje ce****e oszczędność, ją może nawet więcej niż jego, praktyczni i oględni w sprawach finansowych.

Problemy seksualne nie stoją u nich na pierwszym miejscu. Ważne u obojga są natomiast więzy duchowe i wzajemne zrozumienie.

Jung, na ogół dość ostrożny w swych klasyfikacjach, daje tej parze aż 5 punktów.

 

Pan Panna i Pani Wodnik

W stosunkach z Panną Wodniczkę często razi u partnera nadmierna trzeźwość i materializm.

Jej błyskotliwy i bystry umysł natychmiast przejrzy co jest wart chłopiec, ubiegający się o jej rękę. Lecz uwaga: do 30 roku życia Wodniczki bywają lekkomyślne, łatwowierne i często wybierają partnera życiowego bez zastanowienia.

Chłopcy ze znaku Panny zazwyczaj są inteligentni, ba, nawet mądrzy, ale dla Wodniczki z pewnych względów zbyt mało atrakcyjni. Tu należy podkreślić, że Wodniczka mierzy ewentualnych partnerów życiowych inną miarą, niż jej siostry z pozostałych znaków zodiaku.

Atrakcyjność seksualna między Panną a Wodniczka raczej słaba.

Częściej tutaj można się spodziewać harmonii w pracy zawodowej, niż w małżeństwie. Partner ze znaku Panny będzie miał niewiele zrozumienia dla oryginalnej i atrakcyjnej Wodniczki.

Jung daje im tylko 2 punkty.

 

Pan Panna i Pani Ryba

Między obojgiem mała atrakcyjność seksualna.

Trzeźwe i chłodne podejście Panny do wszelkich zagadnień życiowych stoi w skrajnym przeciwieństwie do romantycznej, uczuciowej i marzycielskiej Rybki. Nie pomoże tu nawet jej zgodność i ustępliwość.

Panna jest dokładna, małostkowa, pedantyczna. To co robi jest wyrozumowane i logiczne.

Rybka zaś kieruje się intuicją i wyczuciem. Nie myli się prawie nigdy. Napotyka więc u Panny na całkowity brak zrozumienia, ba, nawet na lekceważenie dla swych "nierealnych" cech.

Na dłuższą metę współżycie tej pary zapowiada się dość harmonijnie, tym bardziej, że wymagania seksualne między obojgiem są mniej więcej wyrównane z powodu przeciwstawnego położenia znaków Panny i Ryb.

Chyba dlatego Jung przyznaje tej parze aż 4 punkty.

 

źródło: L. Szuman "W kręgu znaków zodiaku"

  • Thanks! 1
Link to comment
Share on other sites

Guest Bethany

Pan Panna i pani Rak - mogę potwierdzić, jako że to mnie dotyczy :P no w sumie oboje jesteśmy raczej domatorami, ale lubimy sport, wspólne wycieczki też. Rzeczywiście czasem mnie wkurzają złośliwe uwagi mojej "panny". Specjalnie ustępliwa to ja nie jestem niestety :P. No ale jakieś wielkie kłótnie raczej rzadko mają miejsce. Dogadujemy się dobrze, mamy podobne zainteresowania. On bardziej umysł ścisły, ja humanistka, także różnice też są potrzebne. Sama mam Wenus i Księżyc w Pannie także pasuje mi powściągliwość Panny, cenię praktyczne rzeczy- odnowił parkiet, wyremontował pokój itd. Aż 5 punktów, wow :D.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 years later...

 

 

Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że bycie w takiej relacji to istny rollercoaster. Mieszanka wybuchowa, stąd nie zgadzam się, że jest to nudnawa relacja... wręcz przeciwnie dzieje się aż za dużo. W sferze seksualnej to samo.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...