Jump to content

Związki panów Lwów


Ismer

Recommended Posts

  • Administrator

Dobór partnerów według przynależności do znaków zodiaku jest tylko i wyłącznie wstępną selekcją.

Poniższe opisy nie powinny być traktowane jako wyrocznia przy wyborze kandydatów na małżonków, ale mogą być wskazówką co do charakteru i preferencji partnerów.

Szczęśliwe małżeństwo musi być połączone więzami uczuciowymi, ogólną harmonią psychiczną i atrakcyjnością zmysłową i pod tym kątem opracowane są połączenia znaków zodiaku.

Autor, czyli Leszek Szuman twierdził, że opisy te są zgodne z faktycznym stanem rzeczy w ok. 75 - 80 %.

W opracowaniu tym uwzględnione są wszystkie możliwe kombinacje między znakami zodiaku. Oparte są one na własnych wieloletnich obserwacjach Autora oraz C. G. Junga.

 

Lew

Temperament, żywotność i zdrowie. Egocentryczność Lwa wymaga dostosowania się do niego. Poczucie nieomylności. Wierność pani Lew musi polegać na wzajemności. Dobra z niej gospodyni i pani domu. Bardzo wysoko sobie ceni standard życiowy i jego insygnia: stroje, świecidełka itp. Mężowie kochający pracę są notowani wysoko. Łatwowierność, protekcyjność, szczodrość, optymizm, romantyzm. Ekstrawersja, despotyzm, dygnitarstwo. Szeroki gest. Panie mają w sobie coś królewskiego.

Co grozi Lwom? Oboje nie znają się na ludziach.

Kobiety dają się zwieść nawet pozornym luksusem, nadzieją na dobrobyt, czasem na nieróbstwo.

U mężczyzn spotyka się dość często mylną ocenę wartości partnerki.

 

Pan Lew i Pani Baran

Pan Lew i panna Baran to dużo wzajemnej harmonii i zrozumienia. Podobne temperamenty i dynamika, pogoda ducha, zaufanie do siebie, radość życia. I choć pannie Baran dosyć trudno dobrać na stałe partnera, w tym wypadku trafia właściwie. Daje to wierność obustronną, co nie zawsze bywa zjawiskiem całkiem oczywistym.

Oba typy mają w sobie coś dominującego, przodującego. Dziwne, ale w tym wypadku często widuje się jakby pewną ustępliwość, jakby poszanowanie indywidualności partnera /ki, zrozumienie, że każde musi trochę ustąpić, aby w małżeństwie istniała zgoda.

Oboje lubią być podziwiani przez otoczenie, lubią być pierwszymi w towarzystwie. To im się prawie zawsze udaje. Ciekawe, że nawet wrodzony obojgu egocentryzm nie stoi zgodnemu współżyciu na przeszkodzie.

Jung przyznaje tej parze bez wahania 5 punktów.

 

Pan Lew i Pani Byk

Pan Lew lubi zajmować środek sceny życiowej. Tam czuje się najlepiej.

Pani Byk także podoba się to miejsce, szczególnie jeśli chodzi o pozycję w rodzinie.

Pomimo pewnej harmonii seksualnej, polegającej na kontraście, oba typy niezupełnie będą ze sobą zgodne.

Pan Lew chętnie ponosi koszty reprezentacji, umacniając w ten sposób swe samopoczucie i potrzebę imponowania ludziom. A pani Byk woli mieć pieniążki w PKO (pewność - zaufanie).

Często spogląda na męża zazdrosnym okiem. Niepotrzebnie, bo Lew to typ wierny, dopóki ma w domu to, co mu potrzebne do życia i do szczęścia.

Główną przeszkodą w harmonii małżeńskiej będzie u obojga pragnienie zajmowania pierwszego miejsca tak w domu, jak i w towarzystwie.

Może to nie takie niebezpieczne, lecz Jung jest zdania, że tym dwojgu można dać tylko 1 punkt.

 

Pan Lew i Pani Bliźnięta

Oba typy mają pewne cechy wzajemnie sobie odpowiadające, jak: towarzyskość, rozmowność, uprzejmość, wesołość i łatwe kontakty z ludźmi.

Niestety, w dziedzinie życia seksualnego istnieją między nimi różnice na ogół sprzeczne.

Bliźniaczka niejeden flirt rada by przegadać.

Lew natomiast pełen temperamentu i gorącego uczucia, zbliża się do kobiety z jasno określonymi zamierzeniami i pragnie napotkać wzajemność szczerą, prawdziwą, nie wymuszoną. Lew to okaz zdrowia, seksualnie pobudliwy i dość trudny do wyczerpania. Miłym, kokieteryjnym uśmiechem partnerki nie zadowoli się.

Tylko wyjątkowe typy Bliźniaczek odbiegają od tego schematu.

Jung nie jest zdecydowany ile tej parze przyznać punktów.

 

Pan Lew i Pani Rak

Usposobienia i charaktery obojga uzupełniają się nawzajem harmonijnie.

Zgodna i łagodna pani Rak chętnie będzie spoglądała na królewskie maniery partnera, podziwiając jego imponujący sposób bycia.

Mimo słabej aktywności seksualnej będzie pani Rak w objęciach Lwa pojętna i chętna.

Przy jej zgodności i ustępliwości bez oporu będzie ulegała panu Lwu, wysuwającemu się zawsze na pierwsze miejsce. Nawet kiedy pojawią się między nimi okresowe dysharmonie - a gdzie ich nie ma? - pani Rak pójdzie spokojnie na kompromis i weźmie na siebie rolę cierpiętnika, aby nie dopuścić do małżeńskiej katastrofy.

Jung przyznaje tej parze tylko 3 punkty. Czy nie za mało?

 

Pan Lew i Pani Lew

Oboje partnerzy ze znaku Lwa łatwo i szybko dochodzą do porozumienia. Przede wszystkim łączy ich ze sobą silny i podobny seksualizm. Także liczne cechy charakteru mają wspólne.

Niestety, wiele osób ze znaku Lwa ma charakter despotyczny i egocentryczny. Uwielbiają przede wszystkim siebie. Istnieje jedno wyjście: ona rządzi domem, a on króluje w pracy, w przedsiębiorstwie. Wówczas można w pewnym stopniu liczyć na zgodę między obojgiem. Także oboje mogą swe władcze aspiracje przejawiać w pracy.

Podobne poglądy i tendencje mogą ułatwiać współżycie obojgu partnerom.

Jung jest w tym wypadku pesymistą i parze tej przyznaje tylko 1 punkt.

 

Pan Lew i Pani Panna

Odmienne charaktery, upodobania i temperamenty obu znaków na dłuższą metę nie dadzą małżeństwa harmonijnego, chociaż oboje partnerzy mogą być ludźmi wartościowymi.

Życie seksualne gra u pana Lwa rolę bardzo ważną z uwagi na jego wspaniałe zdrowie i żywotność. Może się więc zdarzyć, że Panna nie doceni gwałtowności uczuć partnera i przejawów jego temperamentu.

Szczodrość pana Lwa w stosunku do przyjaciół może oszczędną i nieco wyrachowaną Pannę wytrącić z równowagi.

Dyktatorskie zapędy Lwa w domu nie są mile widziane, bo przecież do sprawowania rządów w domu ona, Panna, nadaje się najlepiej.

Jung przyznaje tej parze 3 punkty.

 

Pan Lew i Pani Waga

Para ta harmonizuje ze sobą całkiem dobrze i łatwo dochodzi do porozumienia.

Oboje potrafią z wdziękiem ocenić właściwe przyjemności, jakie nam ze sobą niesie życie. Oba znaki mają silnie wykształcone cechy towarzyskie.

On jest dumny z żony pełnej czaru i uroku. Jemu zależy na dobrobycie - ona czuje się stworzona do piękna, luksusu, beztroski.

Mądre panny z Wagi są w małżeństwie dobrymi strategami. Chętnie zezwalają na to, aby mąż błyszczał chwalebnie na środku sceny ich życia, bo w ten sposób na panią Wagę spływa odblask w postaci hołdów nie tylko męża, ale i licznych jego znajomych. Seksualny dobór obojga jest korzystny. Rozstanie się w latach późniejszych mało prawdopodobne.

Od Junga 5 punktów dla tej pary.

 

Pan Lew i Pani Skorpion

Charakter pana Lwa nie jest skomplikowany. Kto go potrafi przejrzeć, może z nim żyć w zgodzie.

Między obojgiem występuje często atrakcyjność seksualna. Lecz jego arbitralność, egocentryczność i władczość mogą doprowadzić panią Skorpion do szału, albowiem to ona czuje się powołana do sprawowania rządów w rodzinie. Dwóch kapitanów nie może zarządzać tym samym statkiem - mówi popularne przysłowie. A tu właśnie jest dwóch kandydatów do objęcia takiej roli.

Bezsensowna zazdrość pani Skorpion bywa często przyczyną dysharmonii i burz domowych.

Główne nieporozumienia będą jednak wynikały z całkowitej odrębności poglądów na to, co w życiu ma wartość większą lub mniejszą.

Mimo wzajemnej pobudliwości seksualnej Jung przyznaje tej parze tylko 1 punkt.

 

Pan Lew i Pani Strzelec

Pan Lew i panna Łucznik harmonizują ze sobą prawie zawsze i uzupełniają się pod wieloma względami. Nadmierne poczucie niezależności, pewność siebie Łuczniczki mogą Lwa trochę irytować, lecz w tym wypadku nie będzie to powód do poważniejszych nieporozumień.

Poza tym oboje do życia podchodzą optymistycznie, z humorem. Nie przejmują się byle czym, rzadko miewają kompleksy. Lubią natomiast widzieć dookoła siebie liczne towarzystwo, cenią sobie wyższy standard życiowy. Gospodarstwo domowe to nie hobby Łuczniczki, choć o dom potrafi ona dbać ze względu na rodzinę. Jeżeli pan Lew w swych władczych zapędach nieco spuści z tonu zgoda i harmonia w rodzinie będą zapewnione.

Jung przyznaje tej parze 4 punkty.

 

Pan Lew i Pani Koziorożec

Wzajemne zainteresowanie między panem Lwem a panną Koziorożec może wystąpić przelotnie, lecz na dłuższą metę między obojgiem jest niewiele stycznych, mogących zadecydować o trwałości związku.

Lew szczery, otwarty, pełen radości życia i humoru, nie jest odpowiednim partnerem dla nieco posępnej, trzeźwo myślącej i poważnej panny Koziorożec.

Siła żywotna Lwa jest dla panny Koziorożec trochę niezrozumiała. Z przykrością będzie musiała stwierdzić, że jej duże, ale na zewnątrz niezbyt efektowne zalety nie są dostatecznie docenione.

Należy się także spodziewać między obojgiem pewnych dysharmonii seksualnych.

Jung przyznaje tej parze 3 punkty. Moim zdaniem - za dużo.

 

Pan Lew i Pani Wodnik

Lew i Wodnik to znaki zodiaku sobie przeciwległe. Między ich przedstawicielami powinny więc istnieć pewne harmonie, opierające się na przeciwnościach.

Niestety, Wodniczka ma o doborze partnera własne, na wskroś oryginalne i zasadniczo różne od pozostałych jej sióstr zodiakalnych, koncepcje. Należy się więc spodziewać, że ekstrawersyjny i egocentryczny Lew rzadko kiedy i z trudem znajdzie się wśród ideałów, o jakich śni miła i oryginalna Wodniczka. Jej duchowa samodzielność przywodzi na myśl kota chadzającego zawsze własnymi drogami. Gościnna, towarzyska, emocjonalna, mało wymagająca, dla partnera, którego kocha skoczyłaby do wody. Pewien egoizm pana Lwa może ją jednak odstraszyć. W ogóle łatwo ją do siebie zrazić. Szczególnie zaś brakiem inteligencji.

Jung przyznaje tej parze aż 4 punkty.

 

Pan Lew i Pani Ryba

Pana Lwa i pannę Rybę łączy ze sobą niewiele.

Wzajemne zainteresowania ewentualnie mogą tu wystąpić na zasadzie kontrastu.

Rybka spokojna, cicha, wrażliwa, receptywna, nieśmiała, silnie reaguje na wpływy psychiczne.

Demonstracyjna towarzyskość Lwa, impulsywność i władczość, skromną Rybkę onieśmielają.

Lew gorący, namiętny, zdobywczy. Rybka znów marzycielska, romantyczna, nieco bierna.

O trwały związek łatwiej, kiedy między obojgiem jest większa różnica wieku.

 

źródło: L. Szuman "W kręgu znaków zodiaku"

  • Super 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...