Jump to content

Związki panów Byków


Ismer

Recommended Posts

  • Administrator

Dobór partnerów według przynależności do znaków zodiaku jest tylko i wyłącznie wstępną selekcją.

Poniższe opisy nie powinny być traktowane jako wyrocznia przy wyborze kandydatów na małżonków, ale mogą być wskazówką co do charakteru i preferencji partnerów.

Szczęśliwe małżeństwo musi być połączone więzami uczuciowymi, ogólną harmonią psychiczną i atrakcyjnością zmysłową i pod tym kątem opracowane są połączenia znaków zodiaku.

Autor, czyli Leszek Szuman twierdził, że opisy te są zgodne z faktycznym stanem rzeczy w ok. 75 - 80 %.

W opracowaniu tym uwzględnione są wszystkie możliwe kombinacje między znakami zodiaku. Oparte są one na własnych wieloletnich obserwacjach Autora oraz C. G. Junga.

 

Byk

Duchowo wcześnie zrównoważeni. Spokojni domatorzy. Zalety intelektu u partnera(ki) stawiają na drugim miejscu. W dążeniach wytrwali. Kobiety oszczędne, gospodarne, zazdrosne, zaborcze, nieustępliwe. Dbają o rodzinę. Trzeźwi materialiści. Upodobania raczej przeciętne: dobre jedzenie, ladny ubiór. Większość ma dobre zdrowie. Typy odporne na logiczną argumentację. Mężowie z tego znaku na ogół delikatni i łagodni. Tak zwane "ideały" mężów często pochodzą ze znaku Byka. Pracowici, kochają dzieci. Kobiety przejawiają niewielkie zainteresowanie wartościami intelektualnymi. Można jednak polegać na ich zaletach domowo-rodzinnych.

Co grozi Bykom? Są nieraz skłonni uważać pociąg seksualny za miłość, choć w wyborze partnera /ki są ostrożni.

 

Pan Byk i Pani Baran

Pan Byk uparty, panna Baran despotyczna.

On kieruje się rozumem, kalkulacją, wyrachowaniem.

Panna Baran słucha głosu swego serca. Choć impulsywna i kochliwa, ceni swobodę. Nie znosi nad sobą nikogo. Hasłem przewodnim pani Baran zawsze będzie: "naprzód". Zawsze, wszędzie, pod każdym względem.

Pan Byk to konserwatysta, często despota psychologiczny. Jego sposoby ujarzmiania partnerki bywają przemyślane na zimno. Występujące tu nieraz harmonie seksualne nie uratują sytuacji.

Kimkolwiek jest pan Byk, jego ostateczne zainteresowanie to pieniądz.

Pani Baran znów będzie dążyła zawsze do zachowania swobody, prawa do własnej decyzji, do niezależności w swym postępowaniu. Z pieniędzmi liczy się rzadko. Bardzo trudno będzie tę parę skojarzyć "na zawsze".

Tego samego zdania był także Jung, przyznając im tylko 2 punkty.

 

Pan Byk i Pani Byk

Oboje partnerzy ze znaku Byka tworzą parę harmonijną. Są zrównoważeni, mają skłonności domatorskie, znają się na dobrym jedzeniu. Lubią w spokoju i w zgodzie umiejętnie korzystać z przyjemności, jakie daje życie ludziom rozsądnym. Pobudliwość seksualna schodzi u nich z czasem na plan drugi, ustępując miejsca problemom wychowania dzieci i zagadnieniom majątkowym w celu zabezpieczenia sobie starości.

Nawet jeśli okresowo wystąpią dysharmonie między obojgiem, rozwody u przedstawicieli znaku Byka widuje się rzadko, bo partnerzy dochodzą nawet w wypadkach trudniejszych do rozsądnych kompromisów.

Jung przyznaje temu związkowi 5 punktów.

 

Pan Byk i Pani Bliźnięta

Bliźniaczka to motyl cieszący się życiem w słoneczny dzień wiosenny. Wesoła, pogodna, nieco beztroska. Na liczne problemy patrzy z lekceważeniem. Nie potrafi przejmować się byle czym. Ten brak małostkowości jest miły, lecz nie zawsze praktyczny. W każdym razie nieco ułatwia życie. Dla trzpiotowatej Bliźniaczki partner z Byka może być ostoją, coś jakby kotwicą w przystani małżeńskiej, bo Byk to uosobienie rozwagi i kalkulacji, chociaż jego konserwatyzm i egocentryzm mało ma zrozumienia dla partnerki z Bliźniąt. Może ją to z czasem pognębić, a jej indywidualność „odbarwić”. A przecież traktowana właściwie, z pewnym pobłażaniem, Bliźniaczka może być wspaniałą partnerką dla Byka.

Wskazana jest większa różnica wieku, seksualizm jej jest bowiem słabszy, niż partnera.

 

Pan Byk i Pani Rak

Nadzwyczajne zalety domowo - rodzinne pani Rak idą znakomicie w parze z dążeniami pana Byka: byt, dobrobyt, zaopatrzenie rodziny. Troski obojga krążą w głównej mierze dookoła tych zagadnień.

Pan Byk jest arbitralny, lecz dzięki ustępliwości i łagodności pani Rak kłótnie i awantury w małżeństwie nie zdarzają się. Oba typy bywają sobie wierne i nie wykazują tendencji do rozwodów.

Pani Rak jest bardzo uczuciowa, nietrudno u niej o łzy.

Ale uwaga: uczuciowość to nie to samo co temperament seksualny. Sprawy i problemy seksualne nie muszą stać u pani Rak na pierwszym miejscu.

Pannę Rak należy zdobywać w sposób delikatny i subtelny. Bojowi zdobywcy nie są w jej guście.

 

Pan Byk i Pani Lew

Dość duża obustronna pobudliwość seksualna, prowadząca wcześnie do przesytu z powodu braku harmonii psychicznej. Poza tym ludzie ze znaku Byka nie lubią się nikomu podporządkowywać. To samo można powiedzieć o znaku Lwa.

O dysharmonię trudniej, kiedy partner jest dużo starszy.

Łączą ich uczucia rodzinne. Mąż bywa dumny z żony reprezentacyjnej, ale to do "wiecznego szczęścia" nie wystarcza.

Jung przyznaje tej parze tylko 1 punkt.

 

Pan Byk i Pani Panna

Trzeźwo myślący pan Byk i nieco chłodna Panna harmonizują ze sobą pod wieloma względami.

Oboje przykładają dużą wagę do gwarancji materialnych.

On podziwia praktyczne zalety partnerki, jej oszczędność, gospodarność i skromne wymagania, lecz dla zachowania zgody i harmonii nie wolno Pannie wyładowywać spotykanej u niej czasem gderliwości na mężu. Osoby z Byka nie lubią, kiedy je ktoś krytykuje.

Pan Byk natomiast powinien trochę złagodzić swój upór i pewien despotyzm.

Jeżeli oboje wyjdą sobie nawzajem trochę naprzeciw, wówczas mogą utworzyć dobraną parę.

Tego zdania jest także Jung, przyznając tej parze aż 4 punkty.

 

Pan Byk i Pani Waga

Seksualnie odpowiadają sobie oboje nieźle.

Dla pana Byka, trzeźwego kalkulatora, nastawionego do życia realistycznie, bywa Waga nieraz trochę płocha, lecz nie są to problemy na miarę światową i kochający Byk powinien wykazywać zrozumienie dla uroczej i czarującej partnerki.

Waga ma dużo zalet towarzyskich i na tej drodze może być mężowi z Byka pomocną. Potrafi mu intuicyjnie dobrze doradzić w niektórych sytuacjach niejasnych lub trudnych. Jej umiejętność właściwego postępowania z ludźmi jest zadziwiająca, więc i współżycie nie jest z panią Wagą trudne.

Jung przyznaje temu związkowi tylko 2 punkty. Stanowczo za mało.

 

Pan Byk i Pani Skorpion

Dobór seksualny dość harmonijny, lecz wygasający wcześniej niż w innych zestawieniach.

Oboje często prześladuje uczucie zazdrości, nie zawsze uzasadnione. Prowadzi to do awantur i niesnasek.

Więzy duchowe słabe z powodu odrębnych zainteresowań.

Harmonia między obojgiem trudna do urzeczywistnienia.

Pani Skorpion bystra, agresywna szybko reaguje na wszystko. We współżyciu dość trudna.

Byk znów uparty, nieco małostkowy. W zasadzie spokojny i zgodny. Pieniądze są tym dobrem, o które pan Byk zawsze będzie zabiegał i które zawsze będą istotnym zakulisowym celem jego życia. Co prawda same przez się szczęścia nie dają, ale czy można być szczęśliwym, gdy pusto w kieszeni?

Przy pewnych obustronnych ustępstwach jakoś można żyć.

Takiego zdania jest także Jung, przyznający partnerom 3 punkty.

 

Pan Byk i Pani Strzelec

Dobór seksualny między obojgiem uchodzi za harmonijny, lecz na dość beztroską i swobodną partnerkę z Łucznika pan Byk często patrzy podejrzliwym okiem. Czyni to niesłusznie, bo rzadko która z Łuczniczek jest latawcem. Łuczniczka bywa nieco skrępowana arbitralnością partnera ze znaku Byka.

Nieraz zdarza się jednak żona ze znaku Łucznika niezbyt gospodarna, co nie może przypaść do gustu jej partnerowi.

Ogólnie biorąc, związki jak ten rzadko bywają szczęśliwe.

Jung jest podobnego zdania, przyznając tej parze 2 punkty.

 

Pan Byk i Pani Koziorożec

Związki między panem Bykiem a panną Koziorożec są prawie zawsze szczęśliwe.

Początki nieco trudne, bo panna Koziorożec nie zawsze potrafi, starającemu się o jej rękę panu Bykowi, wyjść naprzeciw. Jej chłód jest pozorny i temperamentami oboje sobie odpowiadają.

Poza tym oboje są praktycznymi materialistami, pracowici, spokojni. Nie mają w sobie nic z lekkoduchów. Mają duże poczucie odpowiedzialności. Żadne nie będzie musiało spodziewać się ze trony partnera / ki jakichś niespodzianek lub nieoczekiwanych wystąpień. Wszystko w ich życiu odbywa się tak, jak zaplanowano, bez ekstrawagancji i w granicach zdrowego rozsądku.

Jung daje tej parze aż 5 punktów.

 

Pan Byk i Pani Wodnik

Zdobyć Wodniczkę to dla Byka sprawa trudna. Chyba, że jest jeszcze młoda i niedoświadczona.

Wodniczka nie leci ani na pieniądze, ani czułe słówka, ani wygląd partnera.

Niestety, Wodniczce nie odpowiada sposób myślenia Byka, jak również liczne inne cechy jego charakteru. Kompromisowość Wodniczki jest zadziwiająca ale śmiertelnie nudzi ją natomiast przeciętność.

Ce****e ją także całkowity brak podejrzliwości. Związki dla siebie nieprzyjemne Wodniczka rozcina za jednym zamachem, jak węzły gordyjskie; łatwo i zdecydowanie.

Czułość i emocjonalność Wodniczki wymagają odpowiedniego traktowania, subtelnego i delikatnego. O tym wszystkim należy pomyśleć zawczasu, przed ewentualnym ślubem, bo Jung przyznaje tej parze tylko 1 punkt.

 

Pan Byk i Pani Ryby

Pan Byk i pani Ryba mają szereg uzupełniających się nawzajem cech, jeżeli chodzi o typy mniej przeciętne, a tych jest około 95 %. Oboje nadają się do zgodnego współżycia.

Rybka jest może nieco bierna, co jednak nie znaczy, że niemrawa lub jakaś życiowa niedołęga. W każdym razie oboje lubią spieszyć się powoli.

Żadne nie jest szczególnie wymagające i nie pragnie widzieć partnera na jakimś stanowisku eksponowanym. Obojgu wystarcza, że mają partnera /kę dla siebie.

Erotyka Byka jest może silniejsza niż Rybki, wskazana jest więc większa między partnerami różnica wieku.

Rybka nie ma zdolności finansowych. Ma je za to pan Byk za dwoje. Oboje lubią wygody. Rozrywki bez wysiłku. Spory? Owszem, w telewizji… chętnie popatrzymy.

Całkiem słusznie przyznaje Jung tej parze 5 punktów.

 

źródło: L. Szuman "W kręgu znaków zodiaku"

  • Super 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...