Jump to content
Sign in to follow this  
Ismer

Żywioł Powietrza wg. F. Prengla

Recommended Posts

Ismer

Żywioł Powietrza jest najbardziej subtelny, bo jest ruchliwy i mniej materialny.

Za sprawą znaków Powietrza życie przejawia się w formach najbardziej delikatnych.

Reprezentuje on gazy i pary, a szcz. fizyczne powietrze.

 

W organizmie odpowiadają mu najbardziej delikatne i jednocześnie najważniejsze organy i funkcje: aparat oddechowy, proces oddychania, system nerwowy, usuwanie szkodliwych substancji.

W charakterze należą do niego IDEE czyli pojęcia niematerialne, abstrakcyjne, które są źródłem szeregu myśli, uczuć i czynów. jest to świat pojęć i koncepcji, idei.

 

"Idea" - Powietrze - wytwarza szereg myśli i pojęć konkretnych, zmysłowych. Np. pojęcie "piękno" nasuwa myśli i pojęcia o przedmiotach, czynach i wrażeniach pięknych. I odwrotnie: szereg myśli, pojęć, wrażeń jest uogólniany w jedno abstrakcyjne pojecie, np. wszystkie obserwowane czy doznawane czyny mające na celu korzyść innych nazywamy "dobrocią".

Powietrze wytwarza w umyśle ustawiczną przemianę idei na myśli i pojęcia konkretne, a pojęcia, myśli, wrażenia konkretne na idee.

Ponieważ są to najdelikatniejsze wibracje i procesy bardzo subtelne, złożone, więc nie wszyscy ludzie są w stanie je wchłonąć i zastosować, a przeważnie są niedostatecznie rozwinięte, niedoskonałe i w rezultacie widać wypaczenia charakteru i / lub dziedziny domów objętych wpływem tych znaków. Charaktery są tylko częściowo skrystalizowane.

Wielka łatwość przechodzenia od rzeczywistości do abstrakcji i odwrotnie wytwarza zasadnicze cechy trygonu Powietrza: lekkomyślność, powierzchowność, zmienność upodobań i poglądów.

Ciągłe stykanie się ze światem myśli i idei prowadzi do postępowości i entuzjazmu.

 

Działalność umysłowa jest największa w Bliźniętach, w Wadze to "piękne uczucia" i ich materializacja, dostosowanie "idei" do swoich potrzeb, Wodnik łącząc myśl z uczuciami (nie mylić z miłością itp.) tworzy typ myśliciela ale niepraktycznego albo nie umiejącego samemu realizować swych idei. Dlatego szuka przyjaciół, protektorów, osób, które mu w tym pomogą.

 

Wpływ Powietrza sprawia, że Włh jest typem człowieka, który "zbiera dane", jest ciekawy, obserwuje, wyciąga wnioski; on skupia uwagę na zdobywaniu wiadomości, wiedzy, chce rozumieć.

Działa umysłem, skupia energię w mózgu, co może zaburzać obieg prany w organizmie.

 

Dobry wpływ Powietrza wspiera wybitne, genialne uzdolnienia umysłowe bądź artystyczne, wysoki poziom kultury i uspołecznienia a w dziedzinie nowych myśli – pionierstwo, postęp i wynalazczość, nowe trendy, mody, poglądy.

 

Zły wpływ to nerwowość, rozproszenie uwagi, energii, brak rozsądku, lekkomyślność, lekkoduch, źle rozumiana postępowość, ekscentryzm, bunt przeciwko istniejącemu porządkowi rzeczy.

 

Za dużo Powietrza skłania do analizowania wszystkiego, ogarnięcia wszystkiego rozumem a zaniedbania uczuć, przez co jest postrzegany jako obiektywny ale chłodny, nieczuły, obojętny, sprawia wrażenie, że na niczym mu nie zależy. Wielki rozum małe serce.

 

Za mało Powietrza może powodować nie docenianie pożytku płynącego z wiedzy, zaniedbanie kształcenia się czy pogłębiania wiedzy, niechęć do pracy umysłowej.

Myślenie boli - Włh nie chce podjąć wysiłku związanego ze zdobywaniem nowych informacji, uczeniem się.

 

źródło: F. Prengel "Elementarny kurs astrologii urodzeniowej" 1937r.

  • Like 2
  • Super 2
  • Thanks! 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...