Jump to content
Sign in to follow this  
Ismer

Żywioł Ziemi wg. F.Prengla

Recommended Posts

Ismer

Żywioł Ziemi jest mało ruchliwy i bardzo materialny, najbardziej ze wszystkich żywiołów jest związany z fizycznością i materią ziemską, czyli wszystkim tym co stałe, stabilne, znane, mające konkretną, widzialną formę.

Ustrój wewnętrzny Włh to zwrot uwagi na to co ogółem zwie się całą materialno - formalną stroną życia w tym na użycie zmysłowe - ale bardziej fizyczne niż uczuciowe.

Wpływ Ziemi powoduje wolniejsze myślenie i odczuwanie w porównaniu z innymi żywiołami, największy materializm i przywiązanie do materii a także do wyznawanych zasad, poglądów, zachowania form itp.

W świecie fizycznym odpowiadają Ziemi wszystkie ciała stałe, w organizmie części twarde, "grubomaterialne" jak szkielet, przemiana materii i przyswajanie pokarmów.

 

Wpływ Ziemi styka Włh bezpośrednio ze światem materii - światem zjawisk i form fizycznych, widzialnych, mierzalnych. Dlatego głównymi cechami ludzi zależnych od Ziemi są przywiązanie do materii, stąd tworzą się dalsze: materializm praktyczny, chęć użycia zmysłowego fizycznego, wolniejsze myślenie i uczucia, ostrożność, oszczędzanie, konserwatyzm, pesymizm, fatalizm, gromadzenie i skąpstwo.

 

Ziemia daje zdolność do radzenia sobie z materią, ze sprawami doczesnymi, związanymi z praktyczną stroną życia i daje stabilizację oraz poczucie bezpieczeństwa.

Włh interesuje taki rodzaj aktywności, który mu zapewni tą stabilizację i bezpieczeństwo, na które składają się przede wszystkim pieniądze, stan posiadania, żywność i stabilne miejsce w społeczeństwie.

 

Byk jest znakiem użycia praktycznego materii i przyjemności zmysłowych.

Panna wdraża i ulepsza, znajduje praktyczne rozwiązania, przystosowuje materię do życia codziennego (do okoliczności życiowych).

Koziorożca interesują formy fizyczne i dąży do ich realizacji, najczęściej jest to "kariera", metodyczne budowanie swego życia, ale także budowanie każdej formy, np. rzeźbienie; tworzenie, wykonywanie lub trzymanie się przepisów czyli ram prawnych itp.

 

Dobry wpływ Ziemi wyrabia pracowitość, praktyczność, wytrzymałość, cierpliwość

Zły wpływ Ziemi daje konserwatyzm, sztywniactwo, nadmierny materializm, lenistwo, fatalizm.

 

Za dużo Ziemi powoduje nienasycenie, chciwość, skąpstwo, drobiazgowość ale i chęć do życia w zbytku i luksusach, zmysłowość i zaniedbanie równoważącej to wrażliwości na potrzeby /szcz. materialne/ innych.

 

Za mało Ziemi powoduje słabą orientację w sprawach ekonomii, finansów (własnych i cudzych), Włh nie umie gospodarować posiadanymi dobrami, prowadzić praktycznego życia, nie dba też o stan swych finansów i jest w tych sprawach lekkomyślny (niedojda w sprawach materialnych i bytowych). Może też nie lubić pracować, zadań fizycznych i / lub wymagających organizacji, praktyki. Nie trzyma się mocno na nogach (brakuje mu podstaw materialnych, brak mu poczucia bezpieczeństwa materialnego)

 

źródło: F. Prengel "Elementarny kurs astrologii urodzeniowej" 1937r.

  • Like 3
  • Super 1
  • Thanks! 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...