Jump to content

OSIE horoskopu: Asc. Dsc. MC. IC


Ismer
 Share

Recommended Posts

  • Administrator

Przy rozpatrywaniu horoskopu należy w pierwszej kolejności zwracać uwagę na osie horoskopu i na planety, które znajdują się w ich pobliżu.

Osie to są 4 punkty kardynalne, które wyznaczają cztery najważniejsze obszary życia człowieka: charakteryzują jego osobę - usposobienie, sposób postępowania i odnoszenia się do świata i ludzi, ogólną kondycję organizmu i wygląd zewnętrzny; jego korzenie, rodzinę z której się wywodzi i z której przyjął wzorce; jego związki z innymi ludźmi oraz jego życie zawodowe, inaczej mówiąc - ścieżkę kariery, jego miejsce w społeczeństwie.

 

Planety w d. kątowych przejawiają się bardzo wyraźnie: w charakterze Włh i wydarzeniach, wyglądzie zewnętrznym, pozycji społecznej, partnerstwie i w domu rodzinnym. Im więcej tu planet tym więcej znaczących wydarzeń w życiu. Ludzie tacy działają na ogół samodzielnie i zdecydowanie.

Planety, które leżą na osi horoskopu, zyskują na znaczeniu. Nabierają siły. To właśnie one z reguły są dominujące w horoskopie.

Ale działa także zjawisko odwrotne: kiedy na pewnej osi leży planeta (lub: planety), to zarazem ta oś zyskuje na znaczeniu. Zarazem ta planeta zmienia, modyfikuje swój charakter: staje się planetą - na - osi mającą szczególne cechy, ponieważ osie kosmogramu, prócz tego, że czynią aktywnymi leżące na nich planety, to także same niosą znaczenia.

Osie są aktywnymi miejscami kosmogramu. Znaczy to, że planety, które znajdują się w tych punktach lub w ich pobliżu, są bardziej aktywne niż pozostałe, tzn. mają silniejszy związek z cechami urodzonego w tym momencie człowieka.

Za planety będące w pobliżu osi przyjęło się uważać takie planety, które są w koniunkcji z osią do 10° ew. kiedy planeta nie jest dalej niż 1/3 wielkości domu. Im bliżej osi znajduje się planeta, tym jej wpływ jest silniejszy, bardziej widoczny, charakterystyczny, bardzo się wyróżniający.

 

Siła lub stopień aktywności poszczególnych osi nie jest jednakowy. Poszczególne punkty kardynalne nie aktywizują planet w jednakowym stopniu. Można je uszeregować następująco od najsilniejszego do najsłabszego:

MC - Asc - Dsc - IC, lub wg. innych szkół: Asc - MC - Dsc - IC

Przy tym Medium Coeli i Ascendent są silniejsze a Descendent i Imum Coeli słabsze.

Można to oszacować liczbowo:

medium coeli to 100% "siły", czyli zdolności do czynienia planety aktywną, i dalej: ascendent: 80%, descendent 50%, imum coeli 40%

Oczywiście liczby te są umowne i przyjęte "na oko". Równie dobrze i w uproszczeniu możemy przyjąć, że planety na MC i ascendencie mają 100% swojej siły, a planety na descendencie i IC połowę siły tamtych.

 

Osie horoskopu, prócz tego, że czynią aktywnymi leżące na nich planety, to także same niosą znaczenia.

 

Z Ascendentem związana jest nasza maska lub raczej fasada, czyli ten zestaw cech charakteru, który wystawiamy na świat. Można powiedzieć, że inni ludzie widzą nas poprzez nasz ascendent.

Zwłaszcza jeżeli znają nas pobieżnie i tylko jakby rzucają okiem na nas.

Ascendent to jest właśnie nasz widok dla innych na pierwszy rzut oka. Dlatego w horoskopie natalnym na Ascendent i na jego okolice patrzymy, gdy chcemy orzec, jaki dany człowiek jest w zwyczajnym życiu, jaki jawi się innym, oraz w jaką rolę odruchowo wchodzi.

 

Z Medium Coeli związane są nasze dążenia do tego, żeby się wybić i wyróżniać, a także odróżniać się od innych. Także od tego, co się dzieje w pobliżu medium coeli (jakie są tu planety i znaki zodiaku) zależy nasza społeczna kariera, a także zjawiska typu dominacji i władzy. Dlatego na medium coeli i jego okolice patrzymy, kiedy chcemy określić, jaka jest kariera danego człowieka, jakie są jego ambicje, co dane jest mu osiągnąć - a także czy ma skłonność do dominacji i czy obdarzony jest autorytetem.

 

Z Descendentem związane są nasze stosunki partnerskie, czyli "bliskie spotkania" z kimś innym, z drugą osobą. Dlatego na descendent i jego okolice patrzymy, gdy chcemy określić, jak dana osoba będzie zachowywać się w związkach miłosnych, w małżeństwie, a także w spółkach i w codziennym współdziałaniu z innymi.

 

Z Imum Coeli związane jest nasze pochodzenie, a nawet, jak pisał Patrice Guinard, tajemnice naszego pochodzenia.

W planetach, znakach i innych cechach kosmogramu skupionych wokół IC "zakodowane" są nasze nawyki, pozytywne wzorce i urazy z dzieciństwa, z rodzinnego domu, pochodzące od naszych przodków i od najbliższego otoczenia w dzieciństwie.

 

Krótki słownik planetarnych typów

 

Dominuje Jowisz

Typ jowiszowiec. Ekstrawertyk. Chętnie występuje publicznie. Rzuca się w oczy. Głośno mówi i dobitnie się wyraża, dowcipny, pewny siebie - często: do przesady. Miewa aktorskie maniery. Dba o rozgłos, zależy mu na popularności, chętnie pcha się na afisz, przebojowy i optymistyczny. Przy tym bywa powierzchowny (o ile inne planety nie wskazują czegoś innego; u Gauquelina tej jowiszowej lekkomyślności przeciwdziałały silne wpływy Saturna), zachowuje się lekceważąco i niepoważnie, bywa złośliwy i dominujący, narzuca się; sam zaś Gauquelin urządzał sobie jawne kpiny z astrologii i astrologów.

 

Dominuje Słońce

Typ solaryk. Pewny siebie i wyznawanych zasad; asertywny. Budzi zaufanie, zwykle wolny jest od wahań, ale jeśli ma wątpliwości, szczerze o nich mówi. Otwarty. Daje innym oparcie.

 

Dominuje Księżyc

Typ księżycowiec (którego chętnie nazwałbym "lunatykiem"). Uczuciowy, silniej niż inne typy przeżywa emocje oraz odbiera emocje innych ludzi. Szuka oparcia u innych ludzi, w rodzinie, w każdej grupie, do której należy; ogląda się na innych. Często niezdecydowany i mało stabilny emocjonalnie. Chętnie komunikuje swoje stany; opowiada o tym, co czuje - jest komunikatywny. Często u ludzi księżycowych rozwija się talent artystyczny z poezją i pisarstwem na czele.

 

Dominuje Merkury

Typ merkuryk. Intelektualista, oczytany, wygadany, rozmowny, rzutki, ruchliwy. Miewa słowotoki i myślotoki. Łatwo przerzuca swoją uwagę; ma wszechstronne zainteresowania, ciekawy świata, a nawet wścibski; otwarty na nowości. (Michel Gauquelin, mając dominującego Merkurego, był biegłym astrologiem już jako nastolatek, a dorosłą karierę poświęcił naukowej i krytycznej weryfikacji kosmicznych rytmów.)

 

Dominuje Wenus

Typ wenusowiec (chętnie nazwałbym go "wenerykiem", gdyby mi było wolno). Uczuciowy, esteta, miłośnik harmonii. W stosunkach z ludźmi dyplomatyczny i tolerancyjny; unika konfrontacji. Lubi przyjemności i organizuje sobie życie wokół korzystania z nich. Bardziej niż inne typy dba o swój wygląd, prezencję, urodę.

 

Dominuje Mars

Typ marsowiec. Przebojowy, energiczny, lubi ścigać się i wygrywać. W trudnych sytuacjach nie poddaje się. Ma większą niż inne typy potrzebę ruchu i wysiłku mięśniowego, dlatego chętniej niż inni zajmuje się sportem. Bywa szorstki, bezpośredni i szczery do bólu, często nie rozumie potrzeb i nastrojów innych ludzi.

 

Dominuje Saturn

Typ saturnik ("saturniarz"). Wycofany, chłodny, pesymista. Konserwatywny. Przywiązany do materialnych wartości, oszczędny lub wręcz sknera. Introwertyk. Zwykle ma niewielu przyjaciół lub nie ma wcale, ale jeśli ma, to jest im wierny. Zwykle mózgowiec-intelektualista i specjalista. Towarzysko i publicznie udziela się niechętnie, a jeśli już, to w formalnym kontekście. Domator. Zdyscyplinowany, pracowity, wytrwały w swych zadaniach.

 

Dominuje Uran

Typ uranik. Zorientowany na wyjątki, nie na rzeczy typowe. Szuka tego, co dziwne, osobliwe, jedyne w swoim rodzaju. Nie ufa autorytetom. Buntowniczy. Samowolny i niesterowny. Wszystko robi po swojemu. Nie lgnie do grupy; umie zachować wewnętrzną niezależność. Często uranicy wyróżniają się osobliwymi fryzurami lub strojami.

 

Dominuje Neptun

Typ neptunik. Otwarty na "magiczną stronę życia" - najsilniej ze wszystkich typów. W życiu codziennym daje to otwarcie na sny, intuicje, przeczucia. Lgnie do baśni i utopii. Idealista, marzyciel. Ma dar empatycznego kontaktu z ludźmi, a także z istotami niżej lub nietypowo rozwiniętymi, jak dzieci, ludzie z (takiego lub innego) marginesu, chorzy umysłowo, zwierzęta; z przyrodą w ogóle. Bywa nieprzystosowany do życia zorganizowanego i oficjalnego.

 

Dominuje Pluton

Typ plutonik. Obsesyjny. Silniej niż inni odbiera wewnętrzne impulsy, które przybierają postać życiowej misji lub powołania. Postrzega świat kontrastowo: czarne albo białe, walka dobra ze złem; także silniej niż inni odczuwa przeciwieństwa i kontrasty. Bywa bezkompromisowy.

 

Uwaga: interpretując planety położone na poszczególnych osiach kosmogramu, należy pamiętać, że w pierwszej kolejności oznaczają one jednak ogólny wpływ danej planety na osobowość.

Tak więc np. immoceliczny saturnik, którego podejrzewamy (właśnie z powodu owego Saturna w IC) o wyniesione z domu rodzinnego zamiłowanie do dyscypliny i zaciskania pasa, jest prócz tego i przede wszystkim saturnikiem ogólnym, a więc ma ograniczoną ekspresję, mówi mało i cicho, nie pcha się do pierwszych miejsc, skrywa się w cieniu, lubi porządek i nie imponują mu zewnętrzne pozory.

A znów descendentalny neptunik, któremu przypisaliśmy współczucie i zamiłowanie do społecznych odrzutków, jest także i przede wszystkim neptunikiem ogólnym, czyli mniej lub więcej odlecianym idealistą ze skłonnością do gubienia się w zbyt ścisłych i twardych realiach. itd, itp.

 

źródło: głównie Wojciech Jóźwiak + notki własne

  • Like 1
  • Super 1
  • Thanks! 4
Link to comment
Share on other sites

  • Administrator

A czy to jest mój folwark? Magnolia, opamiętaj się, astroforum jest dla wszystkich zainteresowanych a nie tylko dla mnie, my mamy tu się wymądrzać, wtrącać swoje trzy grosze, dorzucać swoje cegiełki itp, itd.

Jedyne co muszę tu samodzielnie robić to utrzymać jaki taki porządek. Reszta należy do wszystkich, bo dział ma się prężnie rozwijać :zeby_na:

 

Za to surowo zabronione są: bierność, marazm i stagnacja w tym dziale :_jezyk_oko:

  • Like 5
Link to comment
Share on other sites

Guest Bethany

No to jedziemy :D

 

W domu IV mam Księżyc i Wenus, są one w koniunkcji. Próg domu mam we Lwie, dalej w Pannie. Opis się zgadza, rzeczywiście mam sobie coś, co można nazwać "lokalnym patriotyzmem" i mój jej ten kawałek ziemi:P.

Przyrodę bardzo lubię, drzewa, zwierzęta również, wodę itd. Zawód związany z terenem - tak. Kiedyś też kosiłam trawę za kasę, no jakby jest związek z tym ;).

Wenus w IV- wydaje mi się, że jestem leniwa :P nie jestem typem kanapowca, ale u mnie ta Wenus jest w kwadracie z Jowiszem i Uranem i mam też sekstyl ze Saturnem, no i wspomniana koniunkcja z Księżycem ( w Pannie). Bardzo lubię coś zmieniać w wystroju wnętrz i od jakiegoś czasu interesuję się tym, oglądam blogi, wymyślam ustawienia, zmieniam itd.

Podobno mam dobry gust. Bardzo lubię też grzebać w ziemi, pomagam Tacie na działce, plewię, przesadzam i pilnuję kur, ja chcę wiosnę!:P.

 

W domu X mam Ceres, we Wodniku. Ceres jest w kwadraturze z Jowiszem, trygonie z Saturnem i Plutonem oraz sekstylu z Neptunem. Próg we Wodniku, a Uran jest w VI domu, w Strzelcu w koniunkcji z Jowiszem, kwadraturą Księżyc- Wenus. Ponad 80% domu mam w Rybach, a Neptun w VI domu, w Strzelcu. Neptun jest w trygonie z Wenus, sekstylu z Saturnem i Plutonem.

Moja praca była związana z opieką nad innymi, dziećmi głównie. Potem też pomagałam bratowej w prowadzeniu kwiaciarni. Teraz robię w branży ogrodniczej, a myślę o fotografii i ciągnie mnie też ostatnio do koni ( bratanica dobrze jeździ).

Edited by Ismer
połączenie postów.
Link to comment
Share on other sites

  • Ismer changed the title to OSIE horoskopu: Asc. Dsc. MC. IC
  • 2 years later...

A ja mam takie pytanie. Temat, o który pytam, został kiedyś zaledwie wspomniany przez dość znanego astrologa. Pojawił się też na pewnym forum astrologicznym, gdzie też ledwie zarysowano to zagadnienie. Otóż mówiono tam, że koniunkcja węzłów księżycowych z osiani horoskopu oznacza bardzo duże zagrożenie, a wręcz może mieć tragiczne konsekwencje dla pytającego. Czy ktoś mógłby to zagadnienie dokładnie omówić i określić na czym polega różnica gdy węzły są na osi ASC- DSC,, a sytuacją gdy są na osi MC-IC?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...