Jump to content

L. Szuman Astrologia porównawcza


Recommended Posts

 • Administrator

LESZEK SZUMAN, ASTROLOGIA PORÓWNAWCZA, Szczecin 1970.

 

Małżeństwo to nie instytucja wzajemnego wychowywania się, a związek wzajemnej pomocy i wspierania się w ciężkich chwilach życia.

Leszek Szuman

 

WSTĘP

Porady astrologiczne dotyczące horoskopów porównawczych są bardzo pożyteczne. Któż inny bowiem potrafi jasno, precyzyjnie i bezbłędnie określić harmonie i dysharmonie między partnerami w małżeństwie, w przyjaźni, między kolegami w pracy, między podwładnymi a przełożonymi itp.?

Znając cechy partnera/ki i swoje, nie jest trudno orzec, co kogo może czekać. W ten sposób można zawczasu uniknąć przykrości, rozczarowań, a w licznych przypadkach nawet i nieszczęść, nieraz potem nieodwracalnych.

Tekst napisano stylem telegraficznym.

Należy przeczytać i przyswoić go sobie w całości, nie omijając żadnego szczegółu.

Ważne jest bowiem każde zdanie, każda uwaga.

 

Nie wolno opierać się wyłącznie na porównaniach planet, tworzących wzajemne aspekty, co podano na końcu skryptu. W ten sposób bowiem można dojść do wniosków całkowicie mylnych.

 

Może się okazać, że planety partnerów będą tworzyć między sobą aspekty uderzająco harmonijne, a jedno z dwojga może do współżycia w ogóle się nie nadawać. Takie przypadki są w życiu liczne. Omówiono je w innym miejscu, przytaczając przykłady autentyczne.

Poza astrologią żadna wiedza nie potrafi bezbłędnie przewidzieć szans matrymonialnych dwojga osób i możliwości ich zgodnego współżycia. Tylko astrolog może powiedzieć, czy jakieś małżeństwo będzie harmonijne, czy będzie ze sobą żyło zgodnie przez wiele lat, lub czy rozejdzie się.

Przed kilku laty rozpisano w Anglii ankietę na temat przyczyn składających się na tak zwane szczęście w małżeństwie. Pewna pani odpowiedziała na to tak: nasze małżeństwo było zawsze szczęśliwe, ponieważ ja miałam dla mego męża zawsze czas.

Oto, proszę Miłych Czytelników, drobny na pozór szczegół, astrologicznie nawet dość trudno uchwytny, lecz jakże brzemienny w skutki! Na takie ustosunkowanie składa się długi szereg czynników, jak przede wszystkim harmonia pobudliwości seksualnej. Będzie o tym mowa dalej.

 

Oczywiście, że decydujący będzie zawsze całokształt interpretacji, a nie poszczególne aspekty wzajemne.

Do tego zaś jest konieczna znajomość podstaw astrologii. Także potrzebna jest duża samodzielność myślenia, o co wcale nie jest łatwo.

Posługując się gotowymi receptami, umieszczonymi na końcu skryptu, nie znajdziemy wyjaśnienia na powyższy temat.

Umiejętna analiza horoskopu urodzeniowego będzie zależała od zdolności kombinacyjnych astrologa, od umiejętności właściwej interpretacji.

 

Wszelkie wygłoszone orzeczenia należy formułować ostrożnie.

Przecież nigdy nie jesteśmy pewni dokładnego czasu czyjegoś urodzenia. Ludzie znają swój dokładny czas urodzenia bardzo rzadko.

 

Bywają przypadki, że małżeństwa żyją ze sobą w zgodzie i w harmonii, mimo wrogich sobie aspektów wzajemnych. Nie wolno w takich przypadkach straszyć klienta, szukającego u astrologa porady.

Można mu natomiast powiedzieć, że niektóre z aspektów mogą, po wielu latach, nawet doprowadzić do dysharmonii w małżeństwie.

Tak można powiedzieć np. widząc wzajemne "złe" powiązania Marsa do Saturna. Ostrzegać należy natomiast osoby, pragnące związać się ze sobą.

 

Całkowity brak wzajemnych aspektów dysharmonijnych, zaś słabe lub nieliczne aspekty harmonijne, także mogą doprowadzić z czasem do rozstania się.

Kiedy bowiem jedno z obojga partnerów napotka w życiu osobę, z którą liczne lub bardzo silne aspekty będą ją łączyć, może się zdarzyć – i zdarza się bardzo często – że przeważy pociąg do nowo poznanego partnera/ki, zaś słabsze powiązania z partnerem dotychczasowym nie wytrzymają próby, szczególnie jeżeli aktualne tranzyty są korzystne dla nowej znajomości, a dotychczasowe małżeństwo trwa już dość długo.

 

Jeżeli zamierzamy zastanawiać się nad horoskopami pod kątem widzenia przydatności matrymonialnej ich właścicieli, musimy przede wszystkim rozpocząć od ustalenia, czy ktoś do małżeństwa lub w ogóle do harmonijnego współżycia się nadaje.

 

Nie tylko bowiem stałym mieszkańcom lecznic brak potrzebnych w naszym przypadku kwalifikacji.

Nie tylko typy o cechach wybitnie patologicznych należy wykreślić z listy ewentualnych kandydatów matrymonialnych.

 

Istnieje wiele osób całkowicie normalnych w sensie zdrowotnym, prawnym lub towarzyskim, lecz niektóre cechy ich horoskopów wskazują na to, iż jakieś intymniejsze współżycie z nimi jest trudne, a nieraz nawet wręcz niemożliwe.

 

Nie można więc traktować tej tu pracy jako czegoś odrębnego. Jest to po prostu dalszy ciąg astrologii urodzeniowej, która jest podstawą wszelkich zagadnień astrologicznych. Bez znajomości podstaw interpretacji, astrologia porównawcza nie będzie wiele warta.

Horoskopów o cechach wybitnie patologicznych tu rozpatrywać nie będziemy.Trzeba by temu tematowi poświęcić osobno gruby tom.

Rozejrzyjmy się na wstępie tylko wśród niektórych najbardziej charakterystycznych i szczególnie w naszym przypadku ważnych aspektów, utrudniających bądź to harmonię współżycia, bądź to kontakty w ogóle.

 

Jeżeli komuś brak odpowiednich kwalifikacji matrymonialnych, nie znaczy to, że nie będzie nigdy miał zamiaru wstąpić w związki małżeńskie.

Okresowo występujące pragnienia w tym kierunku, wywołane tranzytami Jowisza lub Urana, od czasu do czasu powodują, że taki człowiek zaczyna nagle gwałtownie szukać partnera życiowego.

Motywy bywają w takich przypadkach różne, lecz związki takie bywają nietrwałe, przynoszą kłopoty i zamieszanie, kończą się zazwyczaj źle.

 

CO MÓWI STATYSTYKA

Rozległe statystyki socjologów angielskich wykazały, że abstra***ąc od wzajemnej harmonii, uchwytnej astrologicznie, małżeństwa mają stosunkowo najwięcej szans, aby być szczęśliwymi, kiedy w okresie pobierania się kobieta ma połowę lat mężczyzny plus siedem. Jeżeli więc partner ma 30 lat, wtedy kobieta powinna mieć 15+7=22 lata. I na odwrót: kobieta powinna dobierać sobie partnera, którego wiek wynosi: (wiek kobiety minus siedem) razy dwa, czyli kobieta w wieku 22 lat powinna dobrać partnera w wieku (22-7) x 2 = 15 x 2 = 30 lat.

 

Uwagi poniższe nie są bezwzględnie obowiązujące, lecz ich słuszność zaobserwowano wielokrotnie:

 

SŁOŃCE W ZNAKU:

 

Barana – zdarzają się małżeństwa zawierane bez zastanowienia, na łeb na szyję!

Byka – nieraz jest się skłonnym uważać pociąg seksualny za miłość.

Bliźniąt – przez trzpiotowatość nieraz łatwo o związek małżeński źle dobrany.

Raka – widuje się związki zawierane z litości, z wdzięczności, z przyzwyczajenia. Kobieta Rak wychodzi za mąż prawie zawsze z miłości.

Lwa – daje się zwieść luksusem, nadzieją na dobrobyt, na wysoki standard życiowy a jeśli chodzi o kobietę to nieraz na nieróbstwo; cechy mężczyzny Lwa trudniej sprecyzować.

Panny – może przesadzić w kalkulacji, w chłodnym wyrachowaniu i wyrozumowaniu.

Wagi – wstępuje w związki małżeńskiej z miłości, choć nieraz iluzorycznej, zafascynowana jakąś cechą partnera, bywa że cechą nieistotną.

Skorpiona – myli nieraz popęd seksualny z miłością; bywa, że zbyt mało uwagi przywiązuje do doboru intelektualnego, uwzględniając wyraźnie dobór seksualny.

Strzelca – szuka wymarzonego ideału, przebierając zbyt długo.

Koziorożca – kobiety miewają w młodych latach nieraz opory; łatwiej wychodzą za mąż w wieku starszym, lecz partner z dużym temperamentem nie jest pożądany.

Wodnika – ignorując wszelkie konwenanse i traktując zwyczaje towarzyskie jako uciążliwe przesądy, może Wodnik nieraz wpaść, dobierając sobie typ, z którym później trudno mu będzie wytrzymać.

Ryb – prawie zawsze nie Rybka wybiera, a ją wybierają; bierną i pasywną pannę Rybę najłatwiej ze wszystkich znaków okłamać, uwieść, zdobyć przebojem; wyjątki są nieliczne, gdy indywidualność silna, a więc obsadzone 1, 4, 7, 10. pola względnie na te pola padają silne aspekty.

 

 

Skróty i symbole stosowane w tekście:

R – radix, indywidualny horoskop urodzeniowy

RR – radixy, dwa horoskopy porównywane

Rm – radix mężczyzny

Rk – radix kobiety

hrm – harmonijny / harmonijne

dhrm – dysharmonijny/dysharmonijne

asc – ascendent

MC – Medium Coeli, Zenit

b.[...] – bardzo

Edited by Ismer
 • Like 1
 • Super 2
 • Thanks! 3
Link to post
Share on other sites
 • Administrator

O planetach osobowych w znakach jest tutaj:

 

http://www.ezoforum.pl/astrologia-porownawcza-synastry/14134-cechy-matrymonialne-znakow-i-planet-l-szuman.html

 

A poniżej cz. 2 czyli trochę o aspektach.

 

ASPEKTY w horoskopach urodzeniowych (matrymonialnych horoskopów porównawczych)

 

Znaczenie niektórych aspektów w horoskopach indywidualnych może nam w dużym stopniu wyjaśnić, jakie ktoś ma kwalifikacje indywidualne, towarzyskie i inne dotyczące harmonii i umiejętności współżycia. Lecz samo położenie planet nie powie nam wszystkiego. O innych szczegółach będzie mowa dalej.

 

Słońce do Księżyca

W trygonie do siebie i bez ubocznych aspektów dysharmonijnych wpływa korzystnie na współżycie obojga partnerów. Opozycja może dać okresowe napięcia i zwiększoną pobudliwość nerwową, co będzie uzależnione od tranzytów.

Także i kwadratura nie jest szczególnie szkodliwa, jeśli aspekt nie jest dysharmonijnie związany z Marsem.

 

Słońce do Wenus

Możliwa koniunkcja i sekstyl. Koniunkcja daje uczuciowość i umiejętność wyrażania go i uzewnętrzniania.

Sekstyl znaczenie słabsze.

 

Słońce do Marsa

Trygon daje aktywność i inicjatywę w stosunku do partnera[ki].

Koniunkcja, kwadratura, opozycja kryją w sobie cechy tyranii.

 

Słońce do Jowisza

Aspekty harmonijne dają zdrowie oraz powodzenie w sensie dodatnim lub ujemnym, w zależności od poziomu moralnego, co wynika z całokształtu horoskopu. Kwadratura i opozycja nie są zdecydowanie niepomyślne. Łatwo o przerost planów życiowych.

 

Słońce do Saturna

Aspekty dodatnie – stałość, solidność, zaufanie.

Koniunkcja, opozycja i kwadratura dają okresowe zahamowania, trudności z partnerem[ką]. Czasem rozwody.

 

Słońce do Urana

Sekstyl, trygon – oryginalność atrakcyjna dla partnerów. Kwadratura, opozycja – upór, niecierpliwość, brak konsekwencji, niesnaski.

Koniunkcja podobnie. Charakter trudny. Współżycie niełatwe. Osobowość wyrazista, dziwactwa, medialność.

 

Słońce do Neptuna

Trygon – nic szczególnego.

Koniunkcja, kwadratura, opozycja dają rozczarowania z powodu mylnych założeń. Widuje się nie raz wybór niewłaściwego partnera.

 

Księżyc do Wenus

Koniunkcja, trygon, sekstyl to aspekty oddania się i miłosnych uczuć.

Kwadratura i opozycja to humory, pobudliwość, konflikty.

 

Księżyc do Marsa

Koniunkcja i trygon – instynktowne sympatie, dobre stosunki z partnerami.

Kwadratura i opozycja – kłótnie, pobudliwość i dysharmonia.

 

Księżyc do Jowisza

Popularność i powodzenie na skutek instynktownie właściwego podejścia do ludzi.

Aspekty dysharmonijne mniej ważne i lepsze niż żadne.

 

Księżyc do Saturna

Koniunkcja, opozycja, kwadratura daje zahamowania psychiczne. Ich natężenie zależne jest od aktualnych tranzytów. Utrudnienia w kontaktach z partnerami, przeszkody w dostosowaniu się. Rozwody.

 

Księżyc do Urana

Aspekty harmonijne działają pobudzająco. Aspekty dhrm zaś powodują przykre napięcia psychiczne i okresowo zwiększoną pobudliwość. Upór. Koniunkcja jest dhrm.

 

Księżyc do Neptuna

Aspekty hrm ce****e intuicja, umiejętność wczuwania się w psychikę partnera. Delikatność uczuć. Wrażliwość psychiczna.

Okresy przeczulenia psychicznego, jeżeli aspekty są w radiksach dsh.

A więc kwadratura, koniunkcja lub opozycja daje także tendencje rozwodowe, gdyż brak instynktu w wyborze partnera[ki]. Fantastyczność. Koniunkcja daje mętniactwo intelektualne. W konsekwencji trudności z partnerem[-ką, -mi] w różnych dziedzinach.

 

Wenus do Marsa

Najważniejsze planety dotyczące miłości i spraw seksualnych i w ogóle wszelkich kontaktów z partnerami[kami].

Brak aspektów to słabsza pobudliwość seksualna.

Kwadratura to pobudliwość zwiększona.

Koniunkcja to pewien brak delikatności, taktu i subtelności erotycznej, szczególnie kiedy koniunkcja znajduje się w Baranie! Lepsza kwadratura niż nic. Kwadratura i opozycja często dyskontują się w sztuce.

 

Wenus do Jowisza

Łatwe kontakty, powodzenie. Aspekty dhrm dają pewną natarczywość, także widuje się nieco ograniczoną stałość związków.

 

Wenus do Saturna

Trygon to aspekt wierności małżeńskiej.

Kwadratura i opozycja dają trudności i kłopoty matrymonialne.

Koniunkcja utrudnia kontakty, bywa przyczyną rozwodów i rozstań, konflikty z partnerami.

U mężczyzn aspekt ten bywa mniej nieprzyjemny. Pewien chłód i obojętność w stosunku do partnerki. W ogóle woły robocze, których kocha praca. Osamotnienie.

 

Wenus do Urana

Trygon – małżeństwa szczęśliwe, atrakcyjne, oryginalne. Urozmaicenie, niespodzianki. Łatwość o kontakty, które bywają niestałe. Koniunkcja, opozycja, kwadratura – aspekty wrogie małżeństwu i w ogóle związkom stałym. Skłonności do przeceniania, a później niedoceniania partnera[ki].

 

Wenus do Neptuna

Trygon powoduje idealistyczny stosunek do partnera[ki], zachwyty.

Koniunkcja, kwadratura, opozycja – kochliwość, odchylenia seksualne, egzaltowana wyobraźnia seksualna. Rozczarowania, trudności w doborze odpowiedniego partnera[ki].

 

Mars do Jowisza

Aspekty harmonijne dobre dla kontaktów, małżeństwa pomyślne, jeżeli nie ma innych przeszkód. Kwadratury, opozycje mniej ważne.

Koniunkcja – bojowość, szczególnie w znakach ognistych.

 

Uran do ascendentu

Koniunkcja, opozycja – niepokoje, dysharmonie, sprzeczki [inne aspekty nie są ważne].

 

Neptun do ascendentu

Koniunkcja, opozycja = złudzenia, przeczulenie psychiczne, medialność receptywność. Przy aspektach dhrm widuje się nieraz choroby umysłowe. Inne aspekty nie są ważne.

 

URAN * NEPTUN * PLUTON

 

URAN

Jeżeli w którymś z aspektów porównawczych występuje Uran, należy być przygotowanym na to, iż jego właściciel[ka] będzie robił[a] swemu partnerowi[ce] różne niespodzianki, a więc można oczekiwać nagłych zmian poglądów, spontanicznie występujących sympatii i antypatii, zmiany planów.

Jeżeli, oprócz tego, aspekty wzajemne są harmonijne oraz dotyczą tzw. dobroczyńców czyli Księżyca, Wenus, Jowisza, Słońca lub Merkurego, związek dwojga osób będzie względnie hrm, poza okresami dhrm tranzytów.

Oczywiście, koniunkcja Wenus do Urana między M a K przejawi się nagłą gwałtowną miłością, jakimś ślepym bezkrytycznym uwielbieniem, lecz będzie to związek nietrwały, szczególnie, jeśli do owej koniunkcji dojdą aspekty dhrm innych planet. Zazwyczaj będzie chodziło o zdradę. Jeżeli będą w to wmieszane aspekty Marsa, awantury mogą przybrać nawet charakter ordynarny. Bójki domowe nie należą w takich przypadkach do rzadkości.

 

NEPTUN

To imaginacja, wyobraźnia, fantazja, receptywność, wrażliwość psychiczna, wszystko w znaczeniu dodatnim.

W takich przypadkach przejawia się Neptun w sposób subtelny, nie dla każdego dostrzegalny.

Silniej przejawiają się aspekty dhrm, a więc iluzje, złudzenia, nadzieje nieziszczalne, mętniactwo, niezdecydowanie. Tyle o wpływach indywidualnych Neptuna.

Aspekty wzajemne, w których Neptun gra jakąś rolę, są niepewne, niejasne. Ich działanie jest zagmatwane, daje dziwne nieporozumienia, jakieś omyłki nie dające się niczym usprawiedliwić. Nawet, kiedy wzajemne aspekty są hrm, skutki późniejsze są ujemne. Brak właściwego rozeznania sytuacji mści się później w sposób przykry, daje obustronne rozczarowanie.

Znaczenia Neptuna w RR są często niewyraźne i w większości przypadków trudno powiedzieć o nich coś konkretnego.

W każdym razie horoskopy, między którymi istnieją tylko aspekty Neptuna, do astrologa docierają niezmiernie rzadko. Spotyka się jednak aspekty Neptuna o znaczeniu dodatkowym.

Jeżeli aspekty te dotyczą tzw. dobroczyńców, tj. Słońca, Księżyca, Wenus i Jowisza, wówczas aspekty te działają hrm, lecz tylko dodatkowo i to w sensie uczuć subtelnych, miłości wyidealizowanej (skłonności do nastrojów romantycznych). Kiedy aspekty wzajemne są dhrm, nie wyrządzają one szkody zdecydowanej. Jednak wprowadzają intelekt na manowce, są przyczyną złudnych marzeń, wprowadzając w świat myśli nierealnych, dalekich od rzeczywistości. Dalej: dają rozczarowania, iluzje co do wartości i istoty partnera[ki].

Najbardziej niekorzystnie przejawiają się kwadratury, za którymi kryje się często fałsz, zamiary nieuczciwe, oszukaństwa.

Widuje się jakieś dziwne nieporozumienia, szalbierstwa oraz inne wydarzenia niecodzienne.

Oczywiście, że ważne są tu także i inne aspekty, albowiem powiązania z Neptunem nigdy nie są pierwszoplanowe, lecz i one mogą się przyczynić do ochłodzenia wzajemnych stosunków, a nieraz także i w konsekwencji wywołać z czasem wzajemną nienawiść. W każdym razie należy pamiętać, że Neptun jednego horoskopu w koniunkcji do asc, Słońca, Wenus, Marsa, Księżyca lub Merkurego drugiego horoskopu, zawsze stanie na przeszkodzie do hrm związku dwojga partnerów, jeżeli nie zaraz, to po jakimś czasie.

 

PLUTON

O planecie tej wiemy bardzo mało (uwaga: to tekst z roku 1970!)

Dziś wiadomo o niej tylko, że masę ma znacznie mniejszą niż Merkury. Także znana jest jej odległość. Różni astrologowie przypisują Plutonowi wręcz rewelacyjne cechy i właściwości. Wszystko to należy przyjąć z jak najdalej idącym zastrzeżeniem. W każdym razie, nie ulega wątpliwości, że astrologia może nam powiedzieć b. dużo, nawet kiedy nie uwzględnimy niedawno odkrytego Plutona.

Edited by Ismer
 • Like 1
 • Super 2
 • Thanks! 3
Link to post
Share on other sites
 • Administrator

POLA (domy)

 

Zastanawiając się nad czyimiś problemami małżeńskimi należy także zwrócić uwagę na lokatę planet w polach. Omówimy tu umiejscowienia niekorzystne.

W rachubę wchodzi przede wszystkim 7. pole.

 

Jeżeli jest oświetlone dobrze, można spodziewać się wczesnego małżeństwa.

 

Jeżeli Saturn wywiera jakieś wpływy na 7. pole, można się liczyć z małżeństwem między 25. a 30. rokiem życia.

 

Jeżeli wpływy te są b. silne, małżeństwo może się opóźnić jeszcze o 5 lat.

 

Jeżeli Saturn w 7. polu otrzymuje złe aspekty (kwadratury) od Słońca lub Księżyca, małżeństwo jest b. wątpliwe.

 

Jeżeli jednak dojdzie do skutku, wówczas zostanie ono zawarte pod złą gwiazdą. Partner będzie impotentem, albo tak chorowity, że małżonkowie żyją obok siebie zamiast ze sobą. Także zdarza się, że partner wcześnie umiera.

 

W 7. polu Uran – daje zainteresowania typami, można powiedzieć, narwanymi. W pożycie małżeńskie wprowadza niepokoje, brak stałości. Jeżeli aspekty są niekorzystne, łatwo o rozwody.

 

Neptun – każe szukać partnera wyidealizowanego, nie istniejącego królewicza z bajki. Skłonności do łączenia się z typami w jakimś sensie nienormalnymi, o nieprzeciętnych wymaganiach seksualnych. Poza tym różne powikłania, niejasne krętactwa, mętlik trudny do wyjaśnienia i do uzasadnienia.

 

Mars – jeżeli znajduje się w znaku pozytywnym, wówczas widuje się tyranizowanie partnera. Także b. łatwo o rozwody i nagłe zrywanie stosunków, jeżeli aspekty są niekorzystne.

 

Jowisz – jeżeli aspekty są hrm, pozycja b. korzystna dla spraw małżeńskich. Kwadratura daje rozczarowania dot. partnerów.

 

 

RÓŻNE

Pewna niewybredność seksualna daje się zauważyć przy uwzględnieniu całokształtu horoskopu, kiedy:

 

- na Ascendencie znajduje się Neptun, Uran, Mars lub Księżyc;

 

- Wenus jest uszkodzona w znaku Ryb;

 

- Wenus jest uszkodzona aspektem Neptuna, Urana, Marsa w 5 polu lub z 5 pola;

 

- Księżyc uszkodzony jest przez planety szkodliwe;

 

- planety ujemne (Księżyc, Wenus, Neptun) znajdują się w znakach dodatnich (Baran, Bliźnięta, Lew, Waga, Strzelec, Wodnik).

 

W tych ostatnich rozważaniach Saturn nie wchodzi w rachubę.

Jego działanie jest hamujące i utrudnia wszelkiego rodzaju stosunki i kontakty płciowe.

Także należy pamiętać, że ilościowo skromne zapotrzebowanie seksualne można poznać niezawodnie po wąskiej dolnej wardze.

Dhrm aspekty Saturna oraz jego zła lokata dają się szczególnie we znaki kobietom, spychając sprawy seksualno-małżeńskie na plan dalszy.

 

Między RR partnerów istnieją czasem jednak poważne dysharmonie, które przy porównywaniu horoskopów mogą być niedostrzegalne.

I tak np. jeden z partnerów może być uosobieniem delikatności, drugi zaś czymś przeciwnym. Jeden może mieć gorący temperament, drugi zaś może być temperamentu pozbawiony.

Dlatego też konieczna jest podstawowa znajomość interpretacji horoskopów. Bez tego można dojść do wyników zgoła mylnych.

 

Kobiety mające w swoim Rk Słońce w trygonie do Jowisza wychodzą za mąż dość trudno.

Powodem jest ich samodzielność, powodzenie życiowe i zawodowe. Patrzą one na ewentualnego stałego partnera życiowego nieco z góry, czując się mu równe i nie zamierzają być skrępowane więzami matrymonialnymi.

 

Kobiety, które mają Saturna w 7. polu, wychodzą za mąż rzadko lub późno.

W intymnych kontaktach osobistych są one bowiem nietowarzyskie, choć towarzyskość ich może się przejawiać w kontaktach zawodowych.

 

Także wychodzą za mąż z trudem kobiety, które mają w Rk Wenus w koniunkcji z Uranem.

Nie znoszą one pospolitości, o kontaktach z partnerami mają pojęcie przesadne, wyidealizowane. Mężczyznę, na dłuższą metę takie kobiety męczą.

 

Kobiety, które mają Marsa w 12 polu, nie potrafią dostosować się do partnera.

Prowadzą chętnie życie samodzielne i nie znoszą żadnego autorytetu, jaki mężczyzna lubi wywierać na kobietę w małżeństwie.

 

 

STOPIEŃ PEWNOŚCI ASPEKTÓW WZAJEMNYCH

 

Przyjmujemy za (pierwszą) zasadę, że im więcej istnieje aspektów między planetami dwojga partnerów oraz im aspekty te są dokładniejsze, tym więcej punktów stycznych istnieje między obu osobami.

Takie styczne mogą istnieć w sensie dodatnim lub ujemnym. O tym pomówimy w innym miejscu.

 

Styczne mogą przejawiać się na tle seksualnym, na tle podobnego światopoglądu, upodobań, sympatii do czegoś lub do kogoś, a także antypatii itp.

 

Występowanie pewnych sympatii lub antypatii ludzie często wyczuwają sami.

Nie mogę na tego człowieka patrzeć – myślimy nie raz o kimś, kto nam może nawet nie uczynił nic złego.

I na odwrót, będąc czasem w jakimś większym towarzystwie, poczujemy do kogoś z obecnych nagły przypływ niczym nie uzasadnionej sympatii. Jeżeli tym kimś jest kobieta, to niekoniecznie musi ona być najbardziej urodziwa ze wszystkich obecnych. Nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że owe sympatie i antypatie wynikają ze wzajemnych aspektów astrologicznych.

Na co mi więc horoskopy porównawcze? – pomyśli ten i ów z moich Czytelników. Otóż taki horoskop jest b. wskazane opracować. Często bowiem zdarza się, że ktoś, na skutek nieprzychylnych aspektów w swoim R, nie ma jasnego rozeznania.

Czasem ktoś może uważać pociąg seksualny za wzniosłą miłość, albo kandydata na partnera w małżeństwie ocenia według posiadanej przez niego gotówki, stanowiska itp. Poza tym, astrolog jest osobą bezstronną, która obiektywnie i chłodno potrafi rozpatrzyć wszelkie za i przeciw.

Nie tylko bowiem głuszec jest w okresie miłosnych zapędów ślepy i głuchy.

 

Druga z kolei zasada brzmi: dokładne koniunkcje między planetami, stojącymi w ważnych miejscach horoskopów lub tworzącymi koniunkcje z asc partnera są ważniejsze i silniejsze niż wszelkie inne aspekty.

 

Na trzecim miejscu należy postawić kwadratury, choćby z tego względu, że wszelkie aspekty o działaniu ujemnym są silniejsze niż dodatnie aspekty hrm.

 

W szeregu ważności, na czwartym miejscu postawimy trygony, a dopiero na piątym sekstyle.

 

Działanie sekstyli jest odczuwane słabo, tak że w wielu przypadkach można ich istnienie pominąć.

Jeżeli chcemy je w interpretacji koniecznie uwzględnić, muszą one być zupełnie dokładne.

Dopuszczalne jest przyjmowanie odchyleń do 1-2 stopni.

 • Like 1
 • Super 1
 • Thanks! 3
Link to post
Share on other sites
 • Administrator

HARMONIE OGÓLNE

 

Pierwszym warunkiem, decydującym o trwałości związku małżeńskiego, o zgodzie i uczuciu szczęścia, nie jest, jak wielu myśli, gwałtowne uczucie miłości, pożądanie i uwielbienie. Także ewentualny posag panny nie decyduje o tym.

Najważniejszym czynnikiem jest zgodność charakterów i podobnych temperamentów oraz harmonijne ze sobą upodobania.

 

Harmonia ogólna wynika jasno z wzajemnych dobrych aspektów obu Słońc i Księżyców.

 

Wg przypadków idealnych będziemy mieli Słońce Rm w koniunkcji do Księżyca Rk, a Księżyc Rm w koniunkcji do Słońca Rk.

W obu przypadkach jest pożądane, aby planety znajdowały się nad asc w pozycji dominującej.

Oczywiście, że takie stany są rzadkie i do astrologa prawie nigdy nie trafiają.

 

Słońce Rm w trygonie lub sekstylu do Słońca Rk daje w małżeństwie podstawy harmonijne.

Korzysta z tego tzw. jarmarczna astrologia, głosząc np., że Byk poszukuje Panny.

Takich harmonii nie wolno przeceniać.

Po pierwsze, Słońce do Słońca ma działanie znacznie słabsze, niż Słońce do Księżyca.

A po drugie, pozycja Słońca w R może być słaba, o małym znaczeniu, a choćby i była mocna, może nie mieć związku z polem 1 lub 5.

 

Tak więc interpretacja jednego tylko aspektu nie daje nam nic konkretnego.

Przeciwnie, może być nawet całkiem mylna, jeżeli np. asc będzie tworzył jakieś przykre konstelacje, co może być wielokrotnie silniejsze niż harmonijne aspekty Słońca do Słońca.

 

Należy przyznać, że koniunkcja Słońca Rk do Słońca Rm daje łatwość wzajemnego porozumienia i rozumienia się.

Oboje, już w chwili poznania się, mają wrażenie, jakby się znali od dawna.

Lecz na tym i koniec. Jakiejś trwałości i głębi uczuć nie należy się spodziewać.

 

Kwadratura Słońc obojga partnerów daje interesujące napięcia, działa pobudzająco, lecz pamiętajmy, iż zawsze będzie w takim przypadku istniała groźba wystąpienia napięć i dysonansów.

W głębi duszy obaj partnerzy pozostaną sobie obcy, nie będą się rozumieli nawzajem, świadomie lub nieświadomie.

Okresowe stany sympatii będą zmieniały się na antypatie.

 

Opozycja obu Słońc zawsze będzie dawała jakąś wzajemną obcość.

Stosunek taki może być jakiś czas nawet i interesujący, lecz nie tworzy trwałych podwalin pod zgodne, rozumiejące się, trwałe małżeństwo.

Stosunek Słońca Rm do Słońca Rm oraz Słońca Rk do Słońca Rk w horoskopach przyjaciół, kolegów itp. omawia się w innym miejscu.

 

Wzajemny stosunek do siebie dwojga Księżyców dwojga partnerów będzie przejawiał się podobnie, lecz harmonie i dysharmonie będą dotyczyć raczej stosunków rodzinnych.

 

Tak więc obaj małżonkowie mogą mieć diametralnie różne zainteresowania i zawody, lecz koniunkcja ich Księżyców będzie wskazywała na zgodne, pełne zrozumienia współżycie domowo-rodzinne.

 

Oczywiście, wszelkie aspekty wzajemne Słońca i Księżyca między kobietą a mężczyzną w pewnym stopniu rzutują także na życie seksualne.

Lecz nie wolno nam w żadnym przypadku lekceważyć lub ignorować innych aspektów wzajemnych.

 

Należy wystrzegać się koniunkcji między asc jednego a zenitem (MC) drugiego partnera.

Bowiem właściciel zenitu, jeżeli tak się można wyrazić, będzie dążył do podboju i do podporządkowania sobie partnera ascendentowego.

 

Asc w opozycji do zenitu nie daje już takich niepomyślnych skutków.

 

Aspekty Merkurego, który lubi często przebywać w okolicy Słońca, bezsprzecznie dają pewne wpływy intelektualne i ułatwiają wzajemne zrozumienie się, lecz aspektów tych nie powinno się przeceniać.

Ich znaczenie jest drugoplanowe.

 • Like 1
 • Super 1
 • Thanks! 3
Link to post
Share on other sites
 • Administrator

TENDENCJE MATRYMONIALNE

 

Na ogół rzadko kto zastanawia się nad tym, co to jest miłość lub co miłością nie jest. Na tematy te wypisano już morze atramentu. My spróbujemy rozpatrzyć ten problem z astrologicznego punktu widzenia.

Kto bowiem zamierza zajmować się wdzięczną i ciekawą dziedziną wiedzy, jaką jest astrologia porównawcza, musi sobie jasno zdać sprawę z przyczyn, dla których dwoje ludzi dąży do łóżka, do ołtarza albo tylko na przechadzkę. Dlaczego jedna para może gorąco kochać się milcząc, druga zaś będzie tracić czas na jałowym gadulstwie.

 

Uczucia erotyczne można sklasyfikować następująco: lubić kogoś; pożądać kogoś; kochać kogoś.

 

O pożądaniu będziemy mówić, zaznaczając, że są to sprawy między Wenus a Marsem.

 

Zaś tzw. czysta i wzniosła miłość wynika z aspektów Jowisza do: Słońca, Wenus, Jowisza i Księżyca drugiego partnera[ki].

Co prawda, aspekt Jowisza do Wenus też ma pewne cechy zainteresowania zmysłowego.

 

Także harmonijne aspekty, włącznie z koniunkcją, Jowisza do Saturna i Marsa nie dają przykrych napięć, zaś aspekty do asc będą przejawiać się życzliwością i serdecznością.

 

Silnie postawiony Jowisz w R, w aspektach do planet partnera[ki], zawsze będzie dążyć do zalegalizowania związku, znajomości lub sympatii, do zawarcia legalnego ślubu.

Oczywiście, że dążenia te muszą harmonizować z całokształtem horoskopu urodzeniowego. O tym należy zawsze pamiętać.

 

Zdarza się niezmiernie rzadko, że dwoje ludzi zawrze ze sobą związek małżeński, nie mając w horoskopie żadnych wzajemnych aspektów jowiszowych.

W takich przypadkach myślą przewodnią może być obawa przed staropanieństwem, względy finansowe i różne inne przyczyny, czasem nawet astrologicznie trudne do uchwycenia.

 

Lecz nawet w przypadkach, kiedy istnieją harmonijne aspekty Jowisza jednego z partnerów do Słońca, Księżyca lub Marsa i Wenus drugiego, zawarcie małżeństwa może napotkać na trudności nie do zwalczenia, jeżeli ów Jowisz będzie oprócz tego tworzył jakieś aspekty dysharmonijne do planet szkodliwych w R partnera[ki].

 

Nieraz spotyka się przypadki, że Jowisz – uszkodzony przez kwadraturę Słońca lub Księżyca partnera[ki] – utrudnia zawarcie związku małżeńskiego.

A jeżeli ktoś się uprze i gwiazdom na złość związek małżeński zawrze, mimo wspomnianych przeszkód, wówczas owe dhrm tarcia i niesnaski zaczną się niebawem po ślubie.

 

Jak już wspomniano:

Jowisz w koniunkcji lub trygonie do Słońca, Księżyca i Wenus partnera[ki] zasadniczo prowadzi na ślubny kobierzec, lecz:

- Jowisz w kwadraturze lub opozycji do planet życzliwych utrudnia zawarcie związku małżeńskiego, lecz na harmonijne współżycie nie wywiera żadnego szkodliwego wpływu;

- Jowisz w kwadraturze lub opozycji do szkodników partnera[ki] prawie zawsze nie dopuszcza do małżeństwa. Jeżeli zaś, jakimś podstępnym sposobem, jedno z dwojga do małżeństwa doprowadzi, wówczas dysonanse wystąpią po jakimś czasie.

Małżeństwo się rozleci, szczególnie, jeżeli w grę wchodzi Saturn i jego aspekty.

- Jowisz w kwadraturze lub opozycji do asc psuje wzajemne stosunki, utrudniając a często i uniemożliwiając zawarcie małżeństwa.

- Jowisz w kwadraturze lub opozycji do zenitu: aspekty wzajemne nie mają większego znaczenia; nie ma potrzeby brać ich pod uwagę.

 

TRANZYTY

Kiedy otrzymujemy do opracowania dwa horoskopy porównawcze należące do dwojga ewentualnych kandydatów do małżeństwa, powinniśmy także zwrócić uwagę na aktualne tranzyty.

Łatwo nam będzie wówczas stwierdzić, jakimi motywami oboje się kierują.

 

Tak więc harmonijny tranzyt Jowisza pozwala nam myśleć o poważnych zamiarach.

Mogą to być długotrwałe tranzyty przez Wenus, Księżyc, Słońce a czasem i przez dsc, rzadziej przez asc.

 

Tranzyty Saturna, szczególnie przez Wenus, nie wróżą niczego dobrego.

Dają one sfałszowany obraz rzeczywistości i mylną ocenę sytuacji.

Tak jak tranzyty Saturna przez dsc każą zawsze myśleć o dysonansach w rodzinie, matrymonialnych nieporozumieniach, aż do rozwodów włącznie, tak Saturn przez Wenus prowadzi do niezdrowej kochliwości, skazanej z góry na niepowodzenie, do powikłań w dziedzinie erotycznej.

W ogóle, wszelkie tranzyty Saturna, także przez Słońce, Księżyc i Marsa przeszkadzają w nawiązywaniu szczęśliwych kontaktów miłosnych, zaś nawiązywanie na siłę da w konsekwencji rozczarowania i kończy się nieraz b. źle.

 

Łatwość nawiązywania stosunków z partnerami[kami] oraz pewna niewybredna kochliwość spotykana przy tranzytach Urana przez Wenus, a szczególnie koniunkcja, często bywa przyczyną miłostek nietrwałych, przemijających wraz z tranzytem.

Trygon bywa nieco lepszy, o tyle, że nawiązywanie pochopnych znajomości może w pewnych warunkach być trwałe, co zresztą wynika z urodzeniowego położenia planet. Należy na to zwrócić uwagę.

 

Tranzyty Neptuna rzadko kiedy bywają odczuwalne.

Zdarza się to szczególnie wówczas, kiedy Neptun zajmuje w R miejsce dominujące, kiedy tworzy powtórny aspekt do Wenus pod postacią koniunkcji oraz przy tranzytach przez asc.

W tych przypadkach, właściciel R [odczuje] brak trzeźwego rozeznania sytuacji, [będzie miał] skłonności do idealizowania partnera[ki], fałszywą ocenę sytuacji i w ogóle podatność na nieuczciwe sugestie ze strony drugiej.

 

Wzajemne aspekty harmonijne nie oznaczają, że dwie osoby płci odmiennej muszą przy poznaniu rzucić się sobie od razu na szyję.

Tendencje takie muszą być uwarunkowane przychylnymi w tym sensie tranzytami.

Jeżeli w horoskopach porównawczych wchodzi w rachubę Uran, także może wystąpić miłość od pierwszego wejrzenia, względnie to, co się za miłość powszechnie uważa.

Edited by Ismer
 • Like 1
 • Super 1
 • Thanks! 3
Link to post
Share on other sites
 • Administrator

ATRAKCYJNOŚĆ ZMYSŁOWA

 

Wszelkie kontakty erotyczne dwojga partnerów między sobą zaczynają się od wzajemnej reakcji zmysłowej.

Ta wzajemność seksualna jest niezmiernie ważna. Trwa zazwyczaj aż do starości i dla trwałego szczęścia w małżeństwie jest nieodzowna.

Mimo to, aspekty tworzące taki stan, należy ulokować na drugim miejscu, tuż za harmonią ogólną.

 

Jakie więc planety decydują o pociągu seksualnym? O pragnieniu posiadania? Które z nich działają pobudzająco na uczucia erotyczne?

 

Otóż w kierunku impulsów seksualnych decyduje:

- u mężczyzny przede wszystkim Wenus i jej położenie,

- u kobiety natomiast Mars.

 

Wenus u mężczyzny i Mars u kobiety podkreśla nam wyraźnie, jaki jest ideał erotyczny ich obojga.

 

Można powiedzieć, że u Kobiety symbolem jej męskiego ideału seksualnego jest położenie jej Marsa.

Tam więc, gdzie się będzie w Rk znajdował Mars, tam należy szukać jej wymarzonego ideału.

Można to ująć w następującą formułę: kobieta czuje pociąg do mężczyzny, mającego silnie obsadzone następujące miejsca w Zodiaku: * punkt położony naprzeciw Marsa

Rk daje napięcia przyciągająco-odpychające; to samo miejsce, w którym znajduje się Mars w Rk, koniunkcja; trygony do tego miejsca; j. w. sekstyle, lecz ich znaczenie jest dużo słabsze niż innych aspektów.

Jeżeli więc Kobieta ma Marsa w 10° Barana, będzie czuła zainteresowanie do mężczyzn mających Wenus w 10° Wagi, Lwa, Strzelca.

Pod silnie obsadzony należy rozumieć, że znajduje się w owym miejscu ewentualnie także asc, co znacznie zwiększa atrakcyjność partnera.

 

Słońce oraz Księżyc prawie zawsze wywołują zwiększoną atrakcyjność.

Jeśli koniunkcje są b. ścisłe i tworzą dokładny aspekt do Rk, atrakcyjność partnerki zamienia się w gwałtowną namiętność do niej i nic nie da się w żaden sposób stłumić.

 

Wenus to wzajemny pociąg zmysłowy, z harmonijnym wzajemnym dostrojeniem się.

Stan pod tym względem idealny to dokładna koniunkcja Wenus i Marsa obojga partnerów.

 

Jowisz i jego aspekty daje uczucie miłości bez szczególnego podkreślenia strony seksualnej.

 

Im dokładniejszy jest aspekt Marsa w Rk partnerki wobec przebywających tam planet w Rm, tym silniejsze jest działanie wzajemnego aspektu.

Działania aspektów bardziej odległych niż 5° ograniczają się do wzajemnego podobania się, lecz do konkretnych zbliżeń dochodzi trudniej i rzadziej.

 

To samo, co powiedziano powyżej o kobiecie, dotyczy także mężczyzny, lecz z tym, że zamiast Marsem interesujemy się teraz położeniem i aspektami Wenus.

Stanem idealnym będzie wzajemne obsadzenie znaków w tym sensie, że Mars Rk będzie znajdował się tam, gdzie Wenus w Rm, a Wenus Rm tam gdzie Mars w Rk. Prawie tak samo będą działały trygony.

Lecz to nie wszystko.

Jeżeli Wenus w Rm będzie padała na 1, 5 lub 7.pole horoskopu partnerki, zaś jej Mars będzie znajdował się tam, gdzie partner ma 1, 5 lub 7.pole, można będzie powiedzieć, że oboje dobrali się wspaniale. Będzie to stan idealny, nie spotykany, niestety, zbyt często.

 

Należy także wspomnieć o innych lokalizacjach Marsa.

Jeżeli np. będzie on znajdował się w 7 polu Rk, to partnerka będzie dążyła do zagarnięcia władzy w małżeństwie, do komenderowania małżonkiem i do tyranizowania go.

Jeżeli, oprócz tego, aspekty wzajemne będą nieprzychylne, musztrowanie współmałżonka może przyjąć formy nieprzyjemne.

Tak więc, kiedy zetkniemy się z przypadkiem, gdzie Mars Rk znajduje się w 7 polu, należy przed ogłoszeniem ostatecznego werdyktu starannie przestudiować wszelkie za i przeciw.

 

Nie jest dobrze, kiedy Mars Rk lub Wenus Rm pada na pola 6, 8 lub 12. partnera[ki], choćby wzajemne aspekty były harmonijne.

Sytuacja taka może być powodem wielu przykrości, trudno przewidzieć przy tym z góry, w jakich dziedzinach wspomniane dysonanse będą występowały.

Widywano tendencje do terroryzowania partnera lub wywierania na niego moralnego nacisku itp.

 

Położenie planet własnych, pomyślnie położonych w polach partnera, nie ma żadnego uzasadnienia psychologicznego, lecz dotyczy harmonii bardziej zewnętrznych.

Jeżeli więc zdarzy się koniunkcja planety Rm z planetą Rk, wówczas pole, gdzie zachodzi ta koniunkcja, otrzyma charakterystyczne zabarwienie; np. jeżeli Mars lub Księżyc Rm tworzy koniunkcję ze Słońcem znajdującym się w 10.polu Rk, wówczas miłość M do K będzie się opierała na pierwiastku erotycznym wynikającym z wysokiego stanowiska socjalnego partnerki.

 

Przypuśćmy jednak, że w RR obojga nie ma żadnych szczególnych powiązań, o jakich wspominano powyżej.

Nie należy wówczas sprawy przesądzać, lecz szukać aspektów zastępczych.

I tak, np. w horoskopie Rk zamiast Marsa ma podobną rolę odegrać asc, Wenus, Księżyc, Słońce, a w przypadkach wyjątkowych nawet Neptun.

W każdym razie, nie ulega wątpliwości, iż do nawiązania stosunków miłosnych nadają się u Kobiety także i aspekty Wenus, Słońca, a na pewno Księżyca, a może i Neptuna.

Lecz ważniejszymi aspektami dla spraw miłości będą zawsze wzajemne powiązania Wenus w Rm i Marsa w Rk, aspekty na wskroś erotyczne.

 

A które aspekty wywołują wzajemne zainteresowanie się dwojga partnerów?

Pociąg zmysłowy wynika, jak już powiedziano, z powiązań wzajemnych Wenus i Marsa, jednego do Marsa, Wenus, Księżyca, Słońca, a czasem Jowisza drugiego partnera.

 

Zakochać się może także właściciel Słońca, Księżyca lub Wenus, albo właścicielka Słońca, Księżyca, Marsa lub Wenus, kiedy planety te tworzą koniunkcję lub trygon do asc partnera[ki], co jednak nie musi polegać na wzajemności i w takich przypadkach będzie się mówiło o nieszczęśliwej miłości.

Jeżeli jednak asc nie ma do cudzych planet żadnych aspektów, zaś aspekty wzajemne istnieją tylko między planetami obojga, uczucie jest prawie zawsze wzajemne.

 

Bardzo ważne są wzajemne powiązania między ascendentami.

Jeżeli tworzą one do siebie opozycje, to można się liczyć z niebywale trwałym powiązaniem wzajemnym.

Nawet jeśli wystąpią dysharmonie, wynikające z wzajemnych aspektów planet, można się liczyć z niezgodą, rodzinnymi konfliktami i przykrościami itp., lecz więź, wynikająca z opozycji asc Rm do asc Rk, nie dopuści do zerwania małżeństwa.

Stan permanentnego zakochania się obojga partnerów wynika z jakiegoś psychicznego wzajemnego uzupełniania się, wzajemnej atrakcyjności odrębności psychicznej.

Oczywiście, że najskuteczniej działa taki aspekt, jeżeli jest b. dokładny.

Aspekty dalsze są rzecz jasna słabsze, lecz jeszcze różnice 10. a nawet 12.stopniowe są odczuwalne, oczywiście jeśli chodzi o ascendenty.

 

Ślepa, seksualna miłość, wiodąca aż do seksualnego niewolnictwa, wynika ze wzajemnych aspektów Wenus w Rm do Marsa Rk, lub też do Słońca, Księżyca albo Jowisza jednego z partnerów.

 

Najdoskonalszą harmonię seksualną daje bezsprzecznie koniunkcja Wenus Rm do Marsa Rk.

 

Lecz i inne, słabsze aspekty, dają pełną nadzieję na harmonijne współżycie, jak np. Wenus sekstyl Wenus, a nawet Mars sekstyl Mars, jak wskazuje praktyka.

Oczywiście, że lepszy będzie trygon zamiast sekstylu.

 

Także przy koniunkcji lub opozycji Wenus do Wenus można spodziewać się dobrego współżycia.

 

Lecz koniunkcja lub opozycja Marsa do Marsa harmonii już nie da.

 

Także Mars Rm do Wenus w Rk daje seksualną atrakcyjność, lecz jest ona nietrwała i jakby nienaturalna.

 

Jeżeli między RR obojga nie ma żadnych aspektów Wenus i Marsa, a nie zastępują ich aspekty na/do asc, wówczas atrakcyjność seksualna jest b. słaba i na stałe uczucia miłości nie ma co liczyć, poza marzycielskimi uczuciami młodocianych.

 • Like 1
 • Super 1
 • Thanks! 3
Link to post
Share on other sites
 • Administrator

ASPEKTY DOTYCZĄCE MIŁOŚCI

 

Co nam z tego, że jesteśmy zorientowani w sile działania jakiegoś aspektu, jeżeli nie wiemy, w jakim kierunku lub w jakiej dziedzinie to działanie będzie się przejawiało.

Pierwszą naszą czynnością będzie więc naniesienie dookoła Rk planet partnera Rm.

Następnie wynotowujemy wszystkie aspekty wzajemne, osobno wpisując aspekty harmonijne, a osobno dhrm, jak to pokazano w przykładach.

 

Te dwie kategorie aspektów mogą się przejawiać w b. różnych dziedzinach, a więc:

- harmonie ogólne, powodujące sympatię, tak, że oboje czują się ze sobą dobrze;

- istniejące zrozumienie wzajemnych punktów widzenia;

- aprobata czyjegoś postępowania; zgodna współpraca;

- wzajemne uczucie miłości i pociąg seksualny.

 

W przypadkach szczególnie silnych aspektów wzajemnych, nawet zapach partnera działa seksualnie pociągająco i atrakcyjnie.

Taki, niczym nie ograniczony, pociąg erotyczny dają koniunkcje i trygony, a czasem i sekstyle między ascendentami oraz między Słońcem, Księżycem, Wenus i Jowiszem między sobą.

 

Do harmonijnych i pożądanych należy także zaliczyć koniunkcję, trygon i sekstyl między dwiema tymi samymi planetami.

 

Niepożądana jest koniunkcja Słońca do Słońca.

 

Opozycje natomiast działają pobudzająco i dają pewne atrakcyjne napięcia.

Działanie dhrm opozycji występuje rzadziej.

 

Opozycja Słońca do Księżyca łączy partnerów ze sobą b. silnie.

Także aspekty do zenitu działają korzystnie, choć już nie tak silnie, jak aspekty do asc.

 

Wzajemną niechęć obserwujemy, kiedy występuje koniunkcja, kwadratura lub opozycja między asc a Uranem drugiego partnera[ki].

 

Szczególnie nieprzychylną kombinację daje Mars lub Saturn jednego partnera do Saturna lub Marsa drugiego.

 

Wzajemne koniunkcje tych samych planet szkodliwych jak np. Saturn do Saturna lub Uran do Urana, występujące często u osób w równym wieku, nie mają szczególnego znaczenia.

 

Lecz koniunkcja Marsa do Marsa nie jest pożądana, zwłaszcza kiedy chodzi o dwie osoby tej samej płci. Dlaczego? Otóż, jeżeli w późniejszych latach wystąpi tranzyt Saturna przez Marsa radix, to będzie on działał u obojga.

Może to wystąpić w różnych dziedzinach, co będzie zależne od godziny urodzenia, czyli odmiennego obsadzenia domów.

 

Zdecydowanie niekorzystna jest wzajemna koniunkcja Saturna do Słońca i/ lub Księżyca, albowiem Saturn będzie starał się zawojować właściciela Słońca lub Księżyca.

W każdym razie trzeba się będzie liczyć z usiłowaniami, dążącymi do pognębienia partnera[ki] ze strony Saturna.

 

Jest rzeczą charakterystyczną, że działanie Saturna jest zrazu zawsze nieznaczne i nigdy nie przejawia się gwałtownie. Stopniowe ochładzanie się wzajemnych stosunków przygotowuje się nieraz latami.

Aspekt taki toczy harmonię małżeńską powoli, jak trąd, aby w końcu wybuchnąć jawną nienawiścią przy odpowiednich tranzytach wyzwalających, prawie zawsze przechodzących przez czyjś asc.

 

Saturn w kwadraturze do cudzego asc nigdy nie jest do tego stopnia złośliwy, co Saturn w koniunkcji do Słońca lub Księżyca.

Jeżeli całokształt horoskopów jest dodatni, a przewaga harmonijnych aspektów duża, będzie się mówiło o ciężkim życiu jednego z małżonków, lecz nic więcej.

 

Wzajemne aspekty, gdzie występuje Merkury, decydują o wspólnocie intelektualnej, o podobnym sposobie myślenia i o wzajemnym rozumieniu się.

Również i w tym przypadku, o stopniu harmonii będzie decydowała całość, a nie poszczególne aspekty między partnerami.

 

Niekorzystne aspekty Marsa w jednym horoskopie do asc, Słońca lub Księżyca w drugim horoskopie, przejawią się nie inaczej niż zimne, paraliżujące aspekty Saturna.

Powiązania dhrm Marsa powodują wojny domowe, awantury, pyskówki, zdenerwowania, a w przypadkach krańcowych nawet bójki domowe.

Aspekty te mają charakter wybuchowy i objawiają się nagle.

Bywają przyczyną rozwodów, do czego może dodatkowo przyczynić się Uran.

Dhrm aspekt Saturna zaś daje stopniowe wygaszanie wzajemnych sympatii i uczuć, zamieniających się stopniowo w nienawiść.

 

Jako wyjątek należy traktować Marsa w Rk w stosunku do Rm, o czym już mówiliśmy kilkakrotnie.

 • Like 1
 • Super 1
 • Thanks! 3
Link to post
Share on other sites
 • 2 weeks later...
 • Administrator

SZCZĘŚLIWE MAŁŻEŃSTWO MUSI SPEŁNIĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

 

- między partnerami powinien być harmonijny kontakt seksualny czyli Mars powinien być w koniunkcji do Wenus, a już co najmniej w trygonie lub sekstylu (dokładnym).

 

- powinno istnieć wzajemne zrozumienie, harmonia psychiczna, pragnienie bycia razem. partner[ka] powinien[na] być uzupełnieniem psychicznym, połową, tworzącą razem całość.

Stan taki dają aspekty między Słońcem a Księżycem w horoskopach m/k.

 

- we wzajemnych harmoniach powinny brać udział także aspekty Jowisza dążące do legalizacji nawiązanego stosunku. Aspekty Jowisza nie dopuszczają do tego, aby ktoś żałował, że wstąpił w związek małżeński.

 

- ascendent w horoskopie K oraz ascendent w horoskopie M powinny otrzymać harmonijne aspekty od planet partnera[ki].

 

ROZWODY W PÓŹNIEJSZYCH LATACH

Uwaga – dhrm aspekty planet szkodliwych – Marsa, Saturna, Neptuna – do Słońca i Księżyca partnera[ki] grożą rozwodem przy dhrm tranzytach w latach późniejszych.

Stałego i niezmąconego szczęścia i harmonii w małżeństwie można spodziewać się tylko wówczas, jeżeli horoskop porównawczy spełnia co najmniej dwa warunki z ww. czterech punktów.

 

Nie od rzeczy będzie przypomnieć sobie stare porzekadło: człowiek wstępuje nie tylko w związek małżeński ze swą żoną lub mężem, a z całą rodziną partnera[ki], stojącą nieraz na całkiem innym poziomie intelektualnym i kulturalnym.

Zbyt wielka różnica intelektualna nie rokuje szczęścia na dłuższą metę, jeżeli w R partnera[ki] widać, że nie potrafi on podciągnąć się do wyższego poziomu.

 

Najważniejszy jednak jest, ze wszystkich warunków, właściwy dobór seksualny.

Jeżeli bowiem któreś nie zostanie dostatecznie zaspokojone, można spodziewać się zdrady, albo różnych chorób nerwowych, o czym niejedno mogą powiedzieć lekarze specjaliści.

 

KOBIETY A MAŁŻEŃSTWO

Aspekty dhrm Saturna do Słońca, a więc koniunkcja, kwadratura i opozycja w Rk są dla małżeństwa niekorzystne, obojętnie w jakim miejscu horoskopu się znajdują.

Kobiety te nie mają właściwego podejścia do partnera. Istnieje u nich pewien chłód seksualny, powodujący z czasem u mężczyzny zobojętnienie.

Kobiety z tymi aspektami prawie zawsze się rozwodzą.

 

Jeżeli u kobiety w 7 polu znajduje się koniunkcja Jowisza z Neptunem, aspekt ten prędzej czy później spowoduje rozstanie się z partnerem.

Przy b. dobrych aspektach od innych planet, aspekt taki opóźnia małżeństwo, może być powodem skandali, przyczyną zdrady, a także może się przyczynić do małżeństwa z człowiekiem w jakimś sensie nienormalnym.

Małżeństwo może być z początku pozornie szczęśliwe, lecz kryzys nastąpi nieuchronnie, jak wykazują statystyki.

Przyczyną takich stanów jest nieskoordynowany instynkt płciowy (libido), podświadoma obawa przed czymś, czego kobieta nie potrafi nawet bliżej określić, a co mogłaby wyjaśnić jedynie psychoanaliza.

Edited by Ismer
 • Like 1
 • Super 1
 • Thanks! 3
Link to post
Share on other sites
 • Administrator

ASPEKTY PORÓWNAWCZE

Najprościej będzie rzucić okiem na poniższe zestawienie, podobne do rozkładu jazdy i szybko ustalić wzajemne aspekty i ich znaczenie, jeżeli zajdzie taki przypadek (a będzie ich wiele), że nawiedzą nas jakieś wątpliwości w interpretacjach.

Lecz, że takie postępowanie nie jest wystarczające, chyba się już Czytelnik sam zorientował. Wspomniano o tym już kilkakrotnie. Zresztą, wykaz aspektów jest ułożony w stylu telegraficznym i ma Czytelnikowi służyć tylko dodatkowo. Konieczna jest dobra znajomość astrologii w ogóle.

 

W opracowaniu nie omówiono wszystkiego, np. jak interpretować aspekty ze sobą sprzeczne lub jakie bywają różnice między jakimś aspektem Rm do Rk i na odwrót, kiedy może wystąpić okres wzajemnych niesnasek, dysharmonii itp.

Chcąc omówić i wyjaśnić wszelkie możliwe zagadnienia, trzeba by było napisać obszerne dzieło. Tak więc, w większości przypadków, czytelnik będzie zdany na myślenie samodzielne, co jest przyznaję dostatecznie trudne.

 

Słońce do Ascendentu

Koniunkcja = więź psychiczna, uczucie wspólnoty duchowej.

Koniunkcja, sekstyl, trygon = harmonia dotycząca stosunków i dążenie do zachowania, do podtrzymywania. Kwadratura, opozycja = dysharmonie i przeszkody. Niewłaściwy wzajemny dobór.

 

Słońce do Zenitu

Działa podobnie jak aspekty do Ascendentu, ale mają większe znaczenie w kontaktach /sprawach zawodowych.

Aspekty harmonijne: wsparcie dążeń zawodowych partnera [ki], porozumienie.

Aspekty nieharmonijne: spory dotyczące zajmowanych stanowisk, w dziedzinie zawodowej.

 

Słońce do Słońca

Koniunkcja = zgodność poglądów, harmonia, podobne = kwalifikacje.????

Sekstyl, trygon = uczucie wspólnoty i harmonii.

Kwadratura, opozycja = napięcia dhrm, często uzupełniające się nawzajem. Wg statystyki USA: 40% małżeństw, których partnerzy mają Słońca w kwadraturze do siebie, rozwodzi się.

Opozycja = partnerzy dobrani właściwie. Sympatie, jeżeli do wymienionej opozycji dochodzi jakiś trygon.

 

Słońce do Księżyca

Słońce w Rk oznacza partnera, zaś Księżyc w Rm partnerkę.

Księżyc w Rm w aspekcie do Słońca Rk jest u dwojga partnerów ważniejszy niż na odwrót.

Tendencje: wspólnota ciała i duszy.

Koniunkcja = partnerzy rozumieją się, wczuwają się w siebie. Wzajemne uznanie dla postępowania partnera.

Aspekt ten często prowadzi do małżeństwa.

Koniunkcja, trygon, sekstyl = silne wpływy harmonijne. Często dochodzi do małżeństwa. Wpływy szczególnie harmonijne, jeżeli Słońce znajduje się w znaku nieparzystym, a Księżyc w parzystym.

Opozycja = prawie zawsze korzystna. Występuje wzajemne uzupełnianie się charakterów.

Kwadratura = nie zawsze jest ujemna. Powoduje jednak okresowe dysonanse i spięcia.

 

Słońce do Merkurego

Koniunkcja, sekstyl, trygon = harmonijna współpraca wzajemna umysłowa, wzajemna podnieta intelektualna. Kwadratura, opozycja = podobnie jw., lecz często napięcia i okresy dysonansów.

 

Słońce do Wenus

Na fizyczną atrakcyjność wskazują wszelkie aspekty wzajemne. Koniunkcja, sekstyl, trygon = serdeczna miłość wynikająca z harmonii seksualnej. Związki trwałe, kiedy nie ma przeszkód.

Kwadratura, opozycja = to samo, lecz czasem spięcia. Jeżeli dochodzą do tego inne aspekty dhrm, wtedy dobór seksualny będzie niewłaściwy.

 

Słońce do Marsa

Słońce i Mars w Rk oznaczają zawsze partnera. Jej ideał = jego cechy charakterystyczne.

Słońce Rm do Marsa Rk jest pożądane. Na odwrót mniej.

Słońce Rm w koniunkcji do Marsa Rk = miłość, pożądanie partnera do niej, lecz jeśli chodzi o przyjaciół tej samej płci = dhrm, wojny.

Słońce Rm w trygonie, sekstylu do Marsa Rk = pożądanie seksualne, hrm współpraca i kontakty, dostosowanie się, sympatie.

Kwadratura, opozycja = postępowanie obustronnie mylne, niewłaściwe, nic nie wychodzi, irytacje, nieprzyjemna zależność, sprzeczne dążenia.

 

Słońce do Jowisza

Tendencja ogólne: legalizacja szczęścia = małżeństwo.

Słońce w Rk w koniunkcji do Jowisza Rm = prawie zawsze prowadzi do małżeństwa.

Koniunkcja, trygon, sekstyl = dążenia do związania się na stałe, poczucie bezpieczeństwa, zaufanie, serdeczność, wzajemne uczucie szczęścia.

Kwadratura, opozycja = zgodność, lecz cele uboczne niejasne, podejrzliwość, maskowanie się; odrębność poglądów, konflikty; do małżeństwa zazwyczaj nie dochodzi.

 

Słońce do Saturna

Sekstyl, trygon = harmonijne plany i dążenia. Aspekty dobre, szczególnie dla wspólników i współpracowników.

Saturn daje w małżeństwie trwałość, wierność. Jest ostoją prawdziwej przyjaźni.

Obowiązkowość, stałość.

Koniunkcja, opozycja i kwadratura = nieraz aspekt b. szkodliwy! Słońce czuje się przez partnera z Saturnem przygniecione, zahamowane w ekspansji. Niechęć Słońca do Saturna powoli wzrasta i potęguje się.

Partnerzy żyją obok siebie, zamiast ze sobą. Saturn bywa przyczyną rozstania się i żałoby.

Jeżeli dochodzą b. silne wzajemne aspekty harmonijne, wówczas ujemne wpływy Saturna bywają osłabione.

Także widuje się brak wzajemnego dostosowania się, rozłąki, trudności spowodowane stosunkami rodzinnymi.

 

Słońce do Urana

Koniunkcje = przyczyniają się do małżeństw oryginalnych, romantycznych i... czasami szczęśliwych.

Nieraz duża różnica wieku między obojgiem.

Zdarza się, że jedno jest kaleką lub że istnieje między obojgiem jakaś rażąca dysharmonia.

Trygon lub sekstyl = wzajemne zrozumienie się i uznanie dla cech oryginalnych partnera. Wzajemna podnieta psychiczna.

Koniunkcja, kwadratura, opozycja = dają spięcia na tle różnicy zdań, poglądów.

Nagle występujące uczucie obcości często przejściowe.

Awantury, wzajemne irytacje. Niespodziewanie występujące spięcia na tle różnicy zdań lub z powodu osób trzecich.

 

Słońce do Neptuna

Koniunkcja daje rozczarowanie. Widuje się okłamywanie samego siebie.

Trygon, sekstyl, a także czasami i koniunkcja powodują, że kontakty duchowe partnerów oparte są na wzniosłych ideałach. Nieraz przeidealizowanie partnera[ki], stawianie go na piedestał.

Kwadratura lub opozycja = powodują złudzenia co do osoby partnera[ki], rozczarowania, wywołują mętlik psychiczny, brak krytycyzmu i trzeźwego traktowania problemów miłosnych.

 • Like 1
 • Super 1
 • Thanks! 3
Link to post
Share on other sites
 • Administrator

Księżyc do Ascendentu

Księżyc Rm przedstawia cechy jego ideału kobiety.

Koniunkcja prowadzi prawie zawsze do małżeństwa. Księżyc jest stroną co kocha, zaś ascendent pozwala się kochać. Koniunkcja, sekstyl trygon dają poczucie ogólnej harmonii i wspólnoty, zakochania, szczególnie ze strony właściciela Księżyca.

Kwadratura i opozycja = te same objawy, lecz wywołują przy tym napięcia psychiczne, wzajemną okresową niechęć.

 

Księżyc do Zenitu

Koniunkcja = zainteresowanie stanem majątkowym partnera[ki].

Kwadratury i opozycje powodują, że kontakty psychiczne są między obojgiem dhrm. Oboje nie idą sobie na rękę, utrudniają sobie wzajemnie pracę, może z braku zrozumienia.

 

Księżyc do Księżyca

Koniunkcja, sekstyl trygon = dużo sympatii i wzajemnego zrozumienia, jakby wstęp do miłości. Podobne usposobienia.

Kwadratura i opozycja to samo, lecz przy tym osobiste dhrm. Czasem cechy uzupełniające.

 

Księżyc do Merkurego

Koniunkcja, sekstyl, trygon dają dobry kontakt psychiczny, wzajemne zrozumienie się i harmonię uczuć.

Kwadratura i opozycja bywają przyczyną przeszkód w kontaktach na skutek omyłek, mylnego wyczucia intencji partnera[ki].

 

Księżyc do Wenus

Silny aspekt między Wenus a Księżycem to psychiczne i fizyczne pragnienie oddania się partnerowi[ce], chęć zespolenia się.

Aspekty hrm: koniunkcja, sekstyl, trygon = gorąca miłość.

Kwadratura i opozycja = to samo, dochodzą skłonności do perwersji i wyrafinowania przy zaspokajaniu potrzeb erotycznych. Nadmiar pobudliwości erotycznej, dhrm, konflikty.

 

Księżyc do Marsa

Silny i dokładny aspekt Księżyca do Marsa = u partnerki łatwo o ciążę, oczywiście w granicach istniejących możliwości. Księżyc Rm w koniunkcji do Marsa Rk pożądany. Zakochanie się i pragnienie posiadania znajdzie u partnera przychylny rezonans.

Księżyc Rk w koniunkcji do Marsa Rm to samo co wyżej, lecz perwersyjne odchylenia; muszą one być zgodne z oboma RR.

Koniunkcja między RR wspólników, kolegów itp. = nie znoszą się nawzajem, oponują sobie, czują się psychicznie przygniatani nawzajem. Sekstyle i trygony = podobają się sobie nawzajem. Uczuciowa namiętność, czasem pragnienie posiadania dziecka.

Kwadratury i opozycje = walka płci; przyciąganie i odpychanie.

Ta sama płeć = opozycja, spory, awantury, wojny domowe.

 

Księżyc do Jowisza

Księżyc symbolizuje kobietę a Jowisz szczęście.

Księżyc Rm w koniunkcji do Jowisza Rk prowadzi do szczęśliwego małżeństwa, dąży do urzeczywistnienia zamiarów matrymonialnych.

Koniunkcja, sekstyl i trygon = skłonności nacechowane serdecznością i uczuciem wzajemnego szczęścia.

Kwadratury i opozycje = to samo co wyżej, lecz tendencje do nieporozumień. Kontakt utrudniony, a małżeństwo wątpliwe.

 

Księżyc do Saturna

W ogóle spotyka się, przy tych aspektach wzajemnych, ucisk psychiczny, skrępowanie, zakłamanie, oddawanie się pod presją, pod przymusem. Przymuszenia do miłości, ograniczenia swobody poglądów, myśli, postępowania itd.

Koniunkcja = oddanie się z obowiązku, stosunek purytański, pruderia; brak radości życia i współżycia; wzajemne zahamowania psychiczne i opory.

Sekstyl i trygon = wierność, poważne podejście do spraw małżeńskich, stałość.

Kwadratura i opozycja, a nieraz i koniunkcja = wzajemna niechęć. Właściciel Księżyca czuje się zgaszony, zmaltretowany; zbyt się tym przejmuje; otrzeźwienie.

 

Księżyc do Urana

Wszelkie wydarzenia mają charakter nagły, uczucia występują spontanicznie, lecz i w podobny sposób odbywają się rozłąki.

Przy koniunkcji partnerzy nigdy się ze sobą nie nudzą; wspólnota psychiczna.

Sekstyl, trygon a także koniunkcja = wzajemne zrozumienie, umiejętność intuicyjnego wczuwania się w psychikę partnera[ki].

Kwadratura, opozycja = zmiany uczuć występują nagle, nagła obcość, wzajemne irytacje także z powodu osób trzecich.

 

Księżyc do Neptuna

Wszelkie aspekty są przyczyną jakichś rozczarowań, może na skutek początkowego przeidealizowania partnera[ki].

Koniunkcja = mętlik psychiczny, trudny do wyjaśnienia. Jakby brak poczucia rzeczywistości i stanu faktycznego.

Sekstyl, trygon = harmonia, lecz nie pozbawiona egzaltacji.

Kwadratura, opozycje = dysonanse na tle rozczarowań, pomyłek.

 • Like 1
 • Super 1
 • Thanks! 3
Link to post
Share on other sites
 • Administrator

Merkury do Ascendentu

Koniunkcja, sekstyl, trygon = harmonijny kontakt psychiczny, zgodność poglądów. Rozmowy interesujące, nacechowane sympatią.

Kwadratura i opozycja = czcze gadulstwo, sprzeczki bez sensu, mylna ocena wzajemna, kontakty osobiste nieciekawe.

 

Merkury do Zenitu

Koniunkcja bywa podporą we współpracy intelektualnej, zrozumienie i pomoc ze strony partnera[ki].

Kwadratura i opozycja = wzajemne poglądy sprzeczne, brak zrozumienia lub pomoc w formie niewłaściwej.

Merkury do Merkurego

Koniunkcja, sekstyl, trygon = harmonijna, owocna i

przyjemna współpraca.

Kwadratura i opozycja = poglądy odmienne, lecz psychiczne wzajemne uzupełnienie, szczególnie przy opozycji.

 

Merkury do Wenus

Stosunki erotyczne podtrzymywane, a często i nawiązywane przy pomocy korespondencji.

Koniunkcja, sekstyl, trygon = wzajemne myśli artystyczno - estetyczne o podłożu erotycznym.

Listowne nawiązywanie kontaktów. Wzajemne życzliwe myśli.

Kwadratura i opozycja = uzupełniające się przeciwności pełne powabu. Nieraz problemy miłosne traktowane nieco lekko.

 

Merkury do Marsa

Koniunkcja daje dhrm światopoglądowe.

Sekstyl i trygon: psychiczna wspólnota, dążąca w harmonii do celu.

Kwadratura i opozycja bywają przyczyną sprzecznych poglądów i interesów. Nielogiczny upór w zwalczaniu poglądów partnera[ki]. Spory głośne i krzykliwe. Pyskówki zamiast logicznych argumentów.

 

Merkury do Jowisza

Koniunkcja: harmonia i dążenia do wspólnoty myśli.

Jowisz zainteresowany jest myślami partnera. Swoboda i nieskrępowanie w wygłaszaniu poglądów. Wzajemne myśli o wspólnym szczęściu.

Sekstyl, trygon, a także koniunkcja = jw. wzajemne zrozumienie się i aprobata poglądów partnera[ki].

Kwadratura i opozycja = jw., lecz czasem występują nieporozumienia, może i brak życzliwości.

W przypadkach krańcowo niekorzystnych, kiedy aspekt wsparty jest innymi aspektami dhrm = fałsz, nieuczciwość.

 

Merkury do Saturna

Koniunkcja: wierność, stałość, lecz zdarza się, że Saturn tłumi inicjatywy Merkurego. Efekty b. różne, czasem pozytywne, zależne od całokształtu RR. Czasem zakłamanie Merkurego w stosunku do właściciela Saturna.

Sekstyl i trygon = aspekt korzystny, jedno pomaga drugiemu w zwalczaniu kłopotów.

Kwadratura i opozycja = mało wzajemnego zrozumienia, konflikty, rozłąka, zdrada, zakłamanie.

 

Merkury do Urana

Koniunkcja = wspólne zrozumienie oraz urzeczywistnienie oryginalnych planów i zamiarów. Spotyka się także kłótnie, brak zrozumienia wzajemnego; każde żyje jakby na innej planecie.

Przyczyną sprzecznych skutków koniunkcji są dhrm aspekty innych planet, powiązane z tą koniunkcją.

Sekstyl, trygon = intuicyjne wzajemne zrozumienie się.

Kwadratura, opozycja = tarcia, dysonanse, brak wzajemnego zrozumienia się, lecz czasem zdarza się, że opozycje uzupełniają się nawzajem.

 

Merkury do Neptuna

Koniunkcja ułatwia kontakty psychiczne, psychiczną receptywność. Często podobne wspólne ideały. W sensie ujemnym koniunkcja bywa źródłem lub powodem oszustw, omyłek. Widuje się nieuczciwość, nabieranie, naciąganie i cierpi na tym Merkury.

Sekstyl, trygon, a także i koniunkcja = romantyzm w postępowaniu z partnerem[ką]. Harmonia psychiczna. Kwadratura i koniunkcja = iluzje, rozczarowania, świadomość dezaprobuje podszepty podświadomości.

Na ogół koniunkcja jest negatywna.

 • Like 1
 • Super 1
 • Thanks! 3
Link to post
Share on other sites
 • Administrator

Wenus do Ascendentu

 

Położenie i aspekty Wenus decydują w horoskopie o kontaktach seksualnych, miłości do człowieka i ludzi. Wenus wpływa na takt, grzeczność, uprzejmość.

Kocha zawsze tylko Wenus, często z bólem, rozczarowana, jeżeli nie zdoła pozyskać wzajemności.

Wszelkie aspekty mogą doprowadzić do stosunku miłosnego, zaś koniunkcja z Asc to tak silna miłość Wenus, że prawie zawsze prowadzi do małżeństwa. Chyba, że znajduje się ona w znaku Panny lub Koziorożca, gdzie Wenus bywa zgaszona i nie potrafi właściwie uzewnętrzniać głębi nurtujących ją uczuć.

Jeżeli jednak, poza wspomnianą koniunkcją, nie ma w obu RR niczego, co by obu partnerów wiązało, Asc bywa dla biednej Wenus obojętny. Wówczas widzimy, nie raz w życiu spotykaną, nieszczęśliwą miłość, co ze zranionym sercem rezygnuje z dalszych poszukiwań szczęścia.

 

Sekstyl, trygon, = Wenus zakochana bez pamięci.

Opozycja = gwałtowna miłość Wenus. Jej pragnienia bywają zazwyczaj spełnione.

Kwadratura = także gorąca miłość Wenus, lecz często ślepa, ulokowana źle, co daje rozczarowania, zaś w skutkach później nienawiść, wstręt jako reakcja.

 

Wenus do Medium Coeli

Koniunkcja, trygon, sekstyl – kiedy bardzo dokładne – ułatwiają awans społeczny i towarzyski, na skutek kontaktów miłosnych.

Kwadratura = tak samo, lecz z pewnymi przeszkodami. Konflikty psychiczne.

Opozycja = jak trygon, lecz często trudności i przeszkody.

 

Wenus do Wenus

Koniunkcja, sekstyl, trygon = robią na sobie silne wrażenie; pociąg zmysłowy. Spełnienie pragnień bez przeszkód, także aspekty te mogą doprowadzić do małżeństwa.

Kwadratura i opozycja = mniej więcej to samo, lecz pewne trudności w nawiązaniu kontaktu.

 

Wenus do Marsa

Aspekty Wenus do Marsa są silniejsze i ważniejsze niż aspekty Wenus do asc i zenitu, lub Wenus do Wenus.

Aspekty ww. także wzbudzają uczucia miłości wzajemnej, aczkolwiek miłość Wenus jest głębsza, szlachetniejsza, bardziej oddana niż miłość właściciela Marsa. Dotyczy to szczególnie Rm.

Każdy aspekt wzajemny Wenus do Marsa to pożądanie, pragnienie zdobycia, posiadania; zmysły kierujące seksem.

Wenus kocha: Wenus Rk w koniunkcji lub opozycji do Marsa Rm – ona zako****e się w nim, wzbudzając tym jego uczucie do siebie.

Stanem bardziej naturalnym będzie jednak sytuacja odwrotna: Wenus Rm w koniunkcji lub opozycji do Marsa Rk – on kocha ją wzbudzając w ten sposób w niej miłość.

Koniunkcja i opozycja Wenus do Marsa, to dwa aspekty tworzące najbardziej silny i trwały most od człowieka do człowieka, od M do K.

Uczuć tych nie może zablokować ani różnica narodowościowa, ani rasowa. Nie istnieje dla nich ani pruderia, ani przepisy religijne, towarzyskie itp. Oczywiście, że wszystko musi istnieć w granicach rozsądnych możliwości, z których ważne są zdrowie i odpowiednia sytuacja socjalna.

Starcom i mnichom nic po takim aspekcie, zamkniętym kryminalistom również.

 

Koniunkcja daje tzw. miłość od pierwszego wejrzenia.

 

Sekstyl, trygon = miłość zmysłowa, namiętna, gorąca. Całkowite oddanie się i pełne zaspokojenie zmysłów. Kwadratura = skutki wątpliwe, lecz często działa jak opozycja, nieraz perwersyjne, namiętne skłonności, czasem zazdrość, nadmierna wzajemna pobudliwość seksualna. Zależy od innych aspektów.

 

Wenus do Jowisza

Koniunkcja to legalizacja (Jowisz) miłości. Dążenia do utworzenia stałego związku matrymonialnego.

Para dobrana, mająca poparcie rodziców, przyjaciół, otoczenia.

Koniunkcja, sekstyl, trygon = ślub jako szczęśliwe ukoronowanie stosunku, narzeczeństwa, miłości.

Kwadratura = szczęśliwa miłość potajemna; napięcia i pewne dhrm.

Opozycja nie zawsze dhrm.

 

Wenus do Saturna

Kiedy Wenus tworzy koniunkcję z Saturnem u dwojga partnerów, będzie Wenus cierpiała pod wpływem Saturna. Zdarzają się jednak przypadki, że przy takiej koniunkcji występuje miłość poważna, o dużym poczuciu odpowiedzialności. Należy zbadać dokładnie oba RR, aby nie popełnić omyłki!

W sensie ujemnym natomiast, koniunkcja daje rozłąki w warunkach przykrych, cierpienia, łzy, przeżycia nieprzyjemne.

 

Koniunkcja, sekstyl, trygon to często aspekty wierności małżeńskiej. Dotyczy to szczególnie trygonu. Nieraz Wenus, połączona takim aspektem z kimś, wybiera partnera dużo starszego wiekiem.

 

Kwadratura i opozycja to opóźnione spełnienie pragnień, przeciwności i trudności na drodze do urzeczywistnienia zamiarów. Także rozłąki.

Stosunek do partnera ulega ostudzeniu. Oboje stają się sobie obcy; zamiast żyć ze sobą, żyją obok siebie lub mimo siebie.

 

Wenus do Urana

Koniunkcja i opozycja – obojętne co u kogo – to miłość od pierwszego wejrzenia.

Często miłość nieskrępowana, gwiżdżąca na przepisy, moralność, zwyczaje; nie zalegalizowana, a mimo to związek taki bywa częstokroć szczęśliwszy niż legalny.

Często widuje się w takich przypadkach miłość do typów niezwykłych, nieprzeciętnych, dziwnych, oryginalnych. Na skutek tego, nieraz kończy się nawet na stosunkach platonicznych.

 

Trygon i sekstyl = aspekty atrakcyjne, lecz skłonności do zdrady, nagłe rozłąki, rozczarowania, znudzenie, przesyt.

 

Wenus do Neptuna

Koniunkcja zapewnia rozczarowanie, obojętne która planeta u kogo. Miłość w jakimś sensie nienormalna. Wyidealizowane uczucia do kalekich, ludzi nie normalnych fizycznie. Często platoniczny stosunek obojga partnerów do siebie.

Sekstyl, trygon = miłość marzycielska, romantyzm nierealny, miłość urojona lub uczucie litości.

Kwadratura lub opozycja = rozczarowanie, złudzenia, nadzieje nierealne i złudne.

Związki erotyczne potajemne, ukryte przed ludźmi.

 • Like 1
 • Super 1
 • Thanks! 3
Link to post
Share on other sites
 • Administrator

Mars do Ascendentu

Sekstyl i trygon = pociąg fizyczny, sympatia, podziw dla cech fizycznych partnera.

Kwadratura = niezgoda, sprzeczność.

Opozycja = prawie zawsze prowadzi do małżeństwa! Koniunkcja u osobników tej samej płci = charaktery niezgodne, w konsekwencji dysonanse i awantury.

Mars Rk w koniunkcji do asc Rm = pociąg seksualny z jej strony do partnera.

 

Mars do Medium Coeli

Koniunkcja daje przeszkody w zawodzie. U kolegów walkę konkurencyjną. Jedno stara się drugiemu zaszkodzić. Kwadratury i opozycje = cele życia odrębne, sprzeczne ze sobą; na tym tle więc nieporozumienia, niepokoje i dhrm.

 

Mars do Marsa

Sekstyl i koniunkcja = podobne skłonności, antypatie i niechęci.

Kiedy płeć odmienna = atrakcyjność zmysłowa.

Kwadratura = kiedy płeć odmienna – atrakcyjność zmysłowa, lecz okresowo występują opory na tle jakichś dhrm psychicznych. Dojście do bliższych kontaktów niepewne, natomiast zawsze kłótnie i sprzeczki.

Koniunkcja i opozycja = jak kwadratura, lecz przeciwieństwa znacznie b. wyraźne, aczkolwiek zdarzają się czasem małżeństwa z tymi aspektami. Wówczas grożą napięcia b. przykre o konsekwencjach gwałtownych.

Na ogół jednak aspekty Marsa do Marsa (Wenus do Wenus) itd. nie przejawiają się w skutkach tak samo silnie, jak aspekty Wenus do Marsa lub koniunkcja Marsa do Saturna.

 

Mars do Jowisza

Koniunkcja i opozycja dają różnice światopoglądów. Partnerzy nie starają się usunąć dzielących ich różnic, zapór intelektualnych, często tworzonych sztucznie. Oboje nie starają się zwalczyć, usunąć swych ciasnawych przesądów.

Oboje bywają wobec siebie nielojalni, nie raz szkodzą sobie nawzajem, co prowadzi do rozłąki i rozwodów.

Jeżeli Mars w Rk, dysonanse nie są tak duże, jak w przypadku przeciwnym. Nieraz partnerzy chcieliby zgody i harmonii, lecz im to nie zawsze wychodzi.

Sekstyl i trygon = podobne poglądy na świat, życie etc. Wzajemny pociąg do siebie.

Kwadratura = Mars postępuje wobec partnera[ki] nieuczciwie, nielojalnie, nieładnie.

 

Mars do Saturna

Bodaj najgorszy ze wszystkich wzajemnych aspektów!

Koniunkcja, kwadratura, opozycja = wszystkie te aspekty są tak samo złe i szkodliwe dla harmonijnego współżycia.

Partnerzy szkodzą sobie nawzajem, czasem mimo woli, czasem celowo. Stoją sobie nawzajem na drodze, zadają partnerowi[ce] cierpienia, bywają bezpośrednią przyczyną chorób.

Rozstania odwlekają się zawsze, choć harmonia współżycia zanika stosunkowo wcześnie, nabierając z czasem cech jawnej wrogości.

Przy koniunkcjach i opozycjach czasem, rzadko, jest możliwa jakaś współpraca, lecz wówczas są konieczne wzajemne silne i liczne aspekty hrm. Wynik niepewny.

Kwadratura zawsze zdecydowanie zła!

Sekstyl i trygon mogą dać poważną współpracę i pewne zrozumienie wzajemnych poglądów.

 

Mars do Urana

Koniunkcja wywołuje podniecenie występujące nagle, lecz także nagłe sympatie, zmieniające się później także nagle w antypatie, nienawiść.

W tych dysonansach wzajemnych Uran jest silniejszy, będzie więc tym, co przeżyje spór i będzie górą.

Koniunkcja, sekstyl, trygon = jeżeli Mars jest w Rk, wówczas ze strony kobiety entuzjastyczny, nagły zachwyt partnerem, ale relacja jest nietrwała. Zazwyczaj później rozłąki i zmartwienia w dziedzinie miłości.

Kwadratura i opozycja dają bezwzględność, wzajemne szkodzenie sobie, aż do brutalnych i nieobliczalnych wystąpień. Niewierność.

 

Mars do Neptuna

Koniunkcja = współpraca bezowocna, ze wspólnych planów nici.

Sekstyl i trygon = jeżeli Mars w Rk, to skłonność do ewentualnego partnera nieśmiała, niewolnicza. W innych przypadkach motywy nieuczciwe, nieraz mimo woli.

Koniunkcja, kwadratura, opozycja = zakłamanie ze strony Neptuna. Z czasem partnerzy żyją obok siebie. Czasem jednak Neptun zachowuje się podobnie jak Wenus.

Ujemne aspekty Marsa do Neptuna przejawiają się intrygami, skłonnościami do perwersji oraz niewiernością ze strony któregoś z partnerów.

 • Like 1
 • Super 1
 • Thanks! 3
Link to post
Share on other sites
 • Administrator

Jowisz do Ascendentu

Koniunkcja i opozycja: wzajemne dostosowanie się. W domu szczęście i współżycie hrm.

Koniunkcja, sekstyl i trygon dają serdeczność i pragnienie zawarcia legalnego związku małżeńskiego.

Kwadratura podobna jw., z tym, że napotyka się liczne przeszkody. Z małżeńskich zamiarów w tym przypadku lepiej zrezygnować.

 

Jowisz do Medium Coeli

Koniunkcja = dążenie do wspólnego celu. Harmonia.

Koniunkcja, sekstyl, trygon = jw. Wzajemne wspieranie i popieranie się w dążeniach i planach.

Kwadratury – mimo uczuć miłości – utrudnianie sobie nawzajem dążeń.

 

Jowisz do Jowisza

Koniunkcja, sekstyl, trygon = dają szczęście w małżeństwie lub szczęśliwe współżycie w przyjaźni nie zalegalizowanej prawnie.

Kwadratura, opozycja = uczucie miłości nie całkiem szczere, mimo to szczęście we współżyciu możliwe, jeśli nie ma innych przeszkód.

 

Jowisz do Saturna

Koniunkcja, opozycja = z przyczyn losowych nie dochodzi do ziszczenia planów. Nadzieje zawiedzione.

Sekstyl, trygon = trwałe serdeczne współżycie.

Koniunkcja, kwadratura i opozycja = z przyczyn niezależnych od partnerów nie dochodzi do zamierzonych kontaktów lub też zostaną one unicestwione z jakichś przyczyn.

 

Jowisz do Urana

Koniunkcja, sekstyl, trygon = miłość o charakterze protekcjonalno - ojcowskim. Często b. duża różnica wieku. Kwadratura, opozycja = rozłąki na skutek przyczyn nie przewidzianych. Zakochana para zmuszona jest rozstać się.

 

Jowisz do Neptuna

Sekstyl lub trygon = serdeczna przychylność, wzajemne wpływy pobudzające fantazję i umysł. Wpływ intelektualny. Koniunkcja, kwadratura, opozycja = brak wzajemnego zrozumienia, pozory szczęścia, rozczarowania, także miłość pozorna, nieszczera, udawana.

 • Like 1
 • Super 1
 • Thanks! 3
Link to post
Share on other sites
 • Administrator

Saturn do Ascendentu

 

Sekstyl lub trygon = właściciel Saturna jest oddany partnerowi[ce], lecz harmonijne ziszczenie się zamierzeń jest wątpliwe. Nieraz Saturn wiąże się z kimś starszym, poważniejszym.

Koniunkcja, kwadratura, opozycja = Saturn wywiera z czasem wpływ przygniatający, krępuje właściciela asc, ograniczając go na różne sposoby. Asc zaś stara się na różne sposoby pozbyć Saturna.

 

Saturn do Medium Coeli

Sekstyl, trygon = wzajemne zainteresowanie losem partnera.

Oboje starają się wspólnie zwalczać przeszkody piętrzące się na drodze życia.

Koniunkcja, kwadratura, opozycja = wzajemny ucisk, choć działanie Saturna na asc jest silniejsze niż na MC. Saturn wywiera często mimo woli ujemny wpływ na partnera.

 

Saturn do Saturna

Koniunkcja bez znaczenia. Niektóre poglądy lub zwyczaje są podobne.

Sekstyl, trygon = sympatia i skłonności natury poważnej.

Kwadratura, opozycja = wzajemne wpływy przygniatające, rozłąka z wzajemnej niechęci występującej po pewnym czasie. Jakieś wzajemne trudności, nie dające się zwalczyć.

 

Saturn do Urana

Sekstyl, trygon = trudności w kontaktach wzajemnych, brak wzajemnego zrozumienia.

Koniunkcja, kwadratura, opozycja = wzajemne zrozumienie się niemożliwe. Gwałtowna rozłąka.

 

Saturn do Neptuna

Koniunkcja, kwadratura, opozycja = we wzajemnych kontaktach istnieją motywy oszukańcze, intrygi, oszustwa, zamiary nieuczciwe.

 • Like 1
 • Super 1
 • Thanks! 3
Link to post
Share on other sites
 • Administrator

Uran do Ascednentu

Koniunkcja = podniecenie w rodzinie. Zmiana środowiska.

Sekstyl, trygon = właściciel Urana stara się zdobyć przewagę nad partnerem, na którego asc pada aspekt. Będzie starał się go podbić, zniewolić, ujarzmić.

Koniunkcja, opozycja, kwadratura = Uran decyduje o losach partnera jw.

 

Uran do Medium Coeli

Koniunkcja, opozycja, kwadratura = Uran wyprowadza ewentualnego partnera, na którego MC pada aspekt, na mylną drogę życiową, wprowadza zamieszanie w jego życiu zawodowym. Pragnie zmusić go do pracy w miejscu niewłaściwym. Narzuca mu pod tym względem własne poglądy.

 

Uran do Urana

Koniunkcja bez znaczenia.

Sekstyl, trygon = zrozumienie, życzliwość, lecz jakieś ukryte zamiary.

Kwadratura, opozycja = krytykanctwo w drobnostkach.

 

Uran do Neptuna

Sekstyl, trygon = wzajemny stosunek znośny, lecz jakby nierówny. Uran ma przewagę psychiczną nad Neptunem. Koniunkcja, kwadratura, opozycja = stosunek nieładny, nieuczciwy. Neptun starać się będzie podejść partnera i wykorzystać go; będzie starał mu się szkodzić, aż się partner wykończy fizycznie i psychicznie.

 

Neptun do Ascendentu

Koniunkcja, sekstyl, trygon = miewa życzliwe myśli o partnerze.

Kwadratura, opozycja = miewa myśli nieżyczliwe.

 

Neptun do Medium Coeli

Koniunkcja, trygon = życzliwe myśli Neptuna o partnerze.

Kwadratura, opozycja, czasem koniunkcja = Neptun stara się wykorzystać partnera i mu szkodzić.

 

Neptun do Neptuna

Koniunkcja bez znaczenia.

Sekstyl – znaczenie małe, bo duża różnica wieku.

 

Ascendent do Ascendentu

Opozycja – działa najsilniej ze wszystkich aspektów. Partnerzy znajdują w sobie nawzajem uzupełnienie. Ślepe oddanie się wzajemne. Zazwyczaj prowadzi do małżeństwa.

Koniunkcja, trygon, sekstyl czasem i opozycja = uczucie wspólnoty psychicznej i fizycznej. Zapach skóry działa erotycznie, podniecająco. Wspólnota – mimo ewentualnych dużych różnic pod względem charakteru, wykształcenia, poglądów.

Kwadratura = utrudnia dojście do celu, do ziszczenia planów.

 

Ascendent do Medium Coeli

Koniunkcja = podobno asc działa przygniatająco na właściciela MC. Na ogół wpływy niewyraźne i słabo odczuwalne.

 

Medium Coeli do Medium Coeli

Koniunkcja, sekstyl, trygon = podobne dążenia i ambicje.

Kwadratura, opozycja = odmienne ideały i plany dotyczące ekspansji życiowej lub zawodowej.

 • Like 1
 • Super 1
 • Thanks! 3
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...