Jump to content

Aspekty - wątek teoretyczny


Recommended Posts

 • Administrator

W tym wątku dzielimy się wiedzą teoretyczną i nie omawiamy swoich ani cudzych aspektów.

 

Jeśli chcesz pogadać na temat znaczenia aspektów we własnym horoskopie to proszę załóż swój wątek o tym traktujący.

 

Wszelkie wpisy nawiązujące do własnych bądź cudzych kosmogramów będę usuwane.

 

Ma to na celu zachowanie przejrzystości tego wątku jak i całego działu.

 • Like 2
 • Super 1
Link to post
Share on other sites
 • 3 months later...
 • Administrator

Aspekty to drogi, które łączą jedną energię (siłę) planetarną z drugą. Mogą te drogi być gładkie, równe albo wyboiste, kamieniste.

 

Aspekt tworzy ta planeta, której ruch jest szybszy.

Planeta wolniejsza jest tą aspektowaną, szybsza - aspektującą.

Jednak na ogół większy wpływ wywiera planeta wolniejsza: to jej wpływ jest ważniejszy, ona wymusza podporządkowanie się sobie planety szybszej. Stąd ta szybsza tylko w niewielkim stopniu może przeciwstawić się planecie wolniejszej, inaczej mówiąc: szybsza musi liczyć się z wolniejszą; wolniejsza określa to, co ta szybsza powinna sobie przyswoić.

 

Im jest więcej aspektów w horoskopie, tym jest więcej dróg i obszarów działania połączonych aspektami planet.

 

W horoskopie najważniejsze są aspekty duże (główne) to one wskazują na zasadnicze i charakterystyczne cechy i predyspozycje Włh.

To koniunkcja, kwadratura, trygon, opozycja, sekstyl.

Aspekty małe mają słaby wpływ, ale jeśli są podłączone do aspektów głównych to mogą je korygować (ubarwiać), pokazują też mniej widoczne cechy osobowości, które ujawniają się okresowo.

To półsekstyl, półkwadratura, półtorakwadratura.

 

Spornym aspektem jest kwinkunks, który niegdyś w ogóle nie był brany pod uwagę, dziś zaś jedni liczą go jako aspekt duży, inni jako aspekt mały. Ale przynajmniej panuje zgodność co do tego, że jest to aspekt dysharmonijny.

 

Planeta tworząca wiele aspektów jest bardzo znacząca, gdyż jej energia jest rozprowadzana po dużej części horoskopu, działa wielostronnie.

 

Planeta nie tworząca wielu aspektów nie udziela się na wielu obszarach, więc też jej wpływ jest ograniczony do węższego kręgu horoskopu.

 

Planeta nieaspektowana nie łączy się z innymi energiami, działa tylko we własnym sosie: zachowuje swoją pierwotną prawdziwą naturę i wyraża się bardzo intensywnie, jest autonomiczna, niezależna od innych czynników planetarnych. Może być najważniejszym elementem horoskopu (skarbiec) lub czymś, co w zasadzie ma bardzo ograniczony wpływ na całość horoskopu bo działa "poza nawiasem społeczności" (loch).

To jest koncentracja czystych zasad planety, jej archetypowej natury, bez żadnych wpływów i modyfikacji. Ale i dlatego nie wyraża się wielostronnie, skupia się na jednej dziedzinie życia bo nie ma kanałów ekspresji. Można powiedzieć, że jej walory nie są w pełni wykorzystane i / lub niewidoczne, bezbarwne albo przeciwnie: wyraża bardzo silnie swe cechy w danym znaku. Może działać pozytywnie lub negatywnie.

Włh wyraża jej energię bardzo silnie w oderwaniu od innych czynników horoskopu, często sprzecznie z nim, on jakby musiał to robić wbrew całemu horoskopowi.

L.Zawadzki: planeta taka nie ma możliwości rozładowań energetycznych, człowiek niesie jej problem przez całe życie pozostając na tej samej pozycji, bo ona nie pozwala na ujawnienie cech a Włh nie jest w stanie przekształcić swojej energii potencjalnej w kinetyczną, nie może spowodować zmiany.

 

Król aspektów to planeta mająca najwięcej połączeń. Przez nią przepływają wpływy innych planet i stanowi ona węzłowy punkt w horoskopie. Np. jeśli jest to Merkury, który symbolizuje intelekt, kontakty, handel itd. to Włh będzie się wyróżniał ze względu na cechy swojego intelektu, dobrą pamięć, zdolność do języków, handlu, związki z wieloma ludźmi, siłą słowa, przekonywania, mową, pisaniem itd. Wiele zdarzeń w jego życiu będzie wynikało z funkcji/ symboliki Merkurego

Jeśli 2 planety są rex aspektarius to rozważa się siłę planety ważniejszej / cięższej albo mającej silniejsze aspekty z władcą Asc i/ lub MC lub z domem, którego temat rozpatrujemy.

 

Planety harmonijnie połączone wspierają się wzajemnie, ich energie idą po linii najmniejszego oporu i podtrzymują stabilność układu. Nie są zainteresowane jego zmianą, bo jest im tak dobrze. To jest prosta, wygodna i bezkolizyjna droga, nie wymaga szczególnej kontroli ani wysiłku, wszystko jakby "robi się samo".

Te aspekty symbolizują ułatwienie, wsparcie, talent do czegoś.

Bywa, że rozleniwiony np. trygonami Włh spoczywa na miękkim i wygodnym posłanku, które dostał w darze od natalu i nawet nie chce mu się ich kreatywnie wykorzystać - niczego nie robi ze swymi talentami.

 

Planety nieharmonijnie połączone uwierają Włh, ponieważ to one walczą ze sobą, rywalizują, wzajemnie się blokują. Wskazują one na problematyczne obszary horoskopu, czyli inaczej mówiąc na te dziedziny życia, gdzie dostajemy bolesne kopniaki. To są aspekty trudne, kłopotliwe, sprawiające problemy.

J. Gronert mówi o nich tak: to wyboiste drogi, z ostrymi zakrętami, naprzemiennie - raz ostro pod górę a raz gwałtownie w dół. One wymagają nieustannej uwagi i czujności, dostosowania się do zmieniających się warunków i - często - niewygodnych, wymuszają inne - nowe podejście do rzeczywistości.

Aspekty nieharmonijne uważane są za wspierające, czy raczej warunkujące rozwój, ponieważ przeżywane kryzysy wymuszają na Włh rozwiązywanie problemów i szlifują jego charakter.

Tylko... kto tak naprawdę wykorzystuje "twórcze możliwości" np. kwadratury, bo przecież do tego potrzeba również świadomości... nie mówiąc o tym, że wielość nieharmonijności w horoskopie najczęściej powoduje nie tyle szlifowanie swego charakteru co wyklinanie swego losu i / lub pójście po najmniejszej linii oporu, czyli w stronę rozwiązań destrukcyjnych.

 

Charakter aspektu określa jego natura, uczestniczące w nim planety, znaki zodiaku oraz domy horoskopu.

Szczegóły opisują dekanaty, dwady i stopnie.

 

Im aspekt jest ściślejszy to tym bardziej jest wyraźniejszy, charakterystyczny, precyzyjny, głęboki tak w opisie cech charakteru jak i związanych z nim wydarzeń.

 

Aspekty niedokładne są postrzegane bardziej jako klimat, na tle którego wyraziście widać aspekty ścisłe, te które są na pierwszym planie. I aby zrealizować przesłanie tych aspektów trzeba zazwyczaj choć trochę się do tego przyłożyć.

Aspekty aplikacyjne to te, które się "same" zrealizują, separacyjnym trzeba w tym dopomóc, co może jeszcze się udać lub już nie.

 

Aspekty małe, wprowadzone przez Keplera w XVII w, choć na ogół mają słaby wpływ, to czasami bywają nie mniej znaczące ani łagodniejsze od dużych. One nie "powodują" spektakularnych wyładowań, na ogół wyrażają się w rysach charakteru i związanych z nimi postawach i reakcjach, ale te rysy mogą być drobną, mało zauważalną przyczyną wydarzeń w życiu, a szczególnie, gdy są powiązane w jakimś układzie, przez który one w pewnym momencie się wyrażą.

Działają wprawdzie okresowo i raczej nie zewnętrznie, nie bezpośrednio w wydarzeniach, tylko poprzez coś małego, czego się na co dzień nie zauważa, nie kojarzy. To takie drobne zdarzenia, niewielkie jakieś wtrącenia, drobiazgi, upierdliwości ale narastając mogą doprowadzić do wielkiego wybuchu, jeśli są połączone z dużym jakimś aspektem.

Mogą przejawić się także w postaci drobnych, nękających zdarzeń czy też przeciwnie: jako przygodne okazyjki, sposobności, wspomagające Włh w odpowiednim momencie.

 • Like 1
 • Cool 2
 • Super 1
Link to post
Share on other sites
 • Administrator

KONIUNKCJA

Taki aspekt działa różnie – czasem źle, czasem usłużnie.

Kiedy w zgodzie są planety – harmonijne są podniety.

Nieprzychylne kumulacje – dają draki, irytacje.

 

OPOZYCJA

Opozycja to napięcia – gdy w nadmiarze – dają spięcia.

Czasem mogą być ozdobą – dają walkę z samym z sobą.

Chociaż przykre są dla oka – tkwi w nich twórczość, myśl głęboka.

 

KWADRATURA

Możliwości teoretyczne – utrudnienia zaś praktyczne.

Często błyśnie umysł jasny – gdy z natury nie jest ciasny

Aspekt z domów chorobowych (6, 8, 12) – rzadko daje ludzi zdrowych.

 

TRYGON

Umieszczony należycie – trygon nam ułatwia życie,

Które płynie wśród radości – zgodnie, łatwo, bez trudności.

Nadmiar idzie na łatwizny – wygodnictwo i płycizny.

 • Like 3
 • Haha 1
Link to post
Share on other sites
 • 2 weeks later...

Aspekty A.Wesołowski

Szybkość poruszania się planet: Księżyc, Merkury, Wenus, Słońce, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, Pluton.

 

Zawsze są ważniejsze aspekty aplikacyjne. A jeżeli są dwa aspekty aplikacyjne, to preferujemy ten, który ma mniejszą odległość kątową.

 

Koniunkcja - identyczne położenie dwóch planet. W zasadzie dla aspektów wielkich przyjmujemy odchylenie 8°, ale np. dla Jowisza z Saturnem - 10°, a dla Słońca z Księżycem - 12°. Księżyc dochodzący do koniunkcji Słońca jest bardzo maleficzny. Najgorszy ze wszystkich aspektów, jakie mogą być jest nów, ale natychmiast, kiedy to minie, staje się bardzo beneficzny.

Z tym, że jeżeli jakakolwiek planeta znajduje się 17° od Słońca, nazywana jest conbus, czyli spalona i Słońce nabiera charakteru tej planety, a jej wpływ słabnie. Ona oddaje swoją siłę Słońcu. Natomiast kiedy planeta znajduje się 15' od koniunkcji Słońca (cazimi) i mówimy, że planeta znajduje się w sercu Słońca i wtedy jest potwornie silna - to są bardzo wybitne jednostki.

Planety działające w koniunkcji, jednoczą swoją wolę, działają w jednym kierunku.

 

Drugim ważnym i silnym aspektem, jest kwadratura.

Dzielimy ja na wschodzącą i zachodzącą. Np. jeżeli szybko idąca Wenus, zdąża do koniunkcji Jowisza i znajdzie się w kwadraturze, to jest to kwadratura dwa razy silniejsza, od takiej, którą stworzy Wenus idąca od koniunkcji do opozycji Jowisza. Wszystkie kwadratury od opozycji do koniunkcji są silniejsze. Kwadratury wschodzące podniecają energie w człowieku, robią go ambicjonalnym. Kwadratura zachodząca jest bardzo słaba i osłabia wole człowieka. Powoduje rozdźwięk między planetami, konflikt (tak, jakby kłóciły się dwie osoby).

 

Opozycja nie wyklucza porozumienia, może przyciągać.

 

Koniunkcja i opozycja są to aspekty prymaryczne i są najsilniejsze w horoskopie. Trzeba najpierw zwrócić na nie uwagę, bo są to takie aspekty, których człowiek nie przewalczy. To stanowi karmę horoskopu. Natomiast pozostałymi aspektami można - przy dużej samoświadomości - sterować.

 

Bardzo silnym aspektem, tak samo jak kwadratura, jest trygon. Z tym, że trygon zachodzący jest silniejszy, a wschodzący słabszy. Kiedy planeta minie opozycję i dochodzi do 120°, to jej wpływ słabnie. Ta opozycja osłabła, nabiera charakteru beneficznego,, człowiek jest rozlazły, rozpieszczony, zdarzają się jakieś układy, które nie wyrabiają w nim nic, tylko mu po prostu wszystko ułatwiają. Natomiast, jeżeli planeta idzie do opozycji i tworzy trygon, człowiek może to bardzo twórczo wykorzystać.

 

O połowę słabszy od trygonu jest sekstyl - 60° i działa podobnie.

 

Są jeszcze dwa wielkie aspekty: paralela deklinacyjna, czyli identyczne odchylenie od równika (do 1°), traktowania jak koniunkcja oraz położenie najsilniejsze ze wszystkich, czyli paralela zodiakalna (identyczne odchylenie w stopniach od południka niebios).

Paralelą zodiakalną jest również identyczne odchylenie planet od linii horyzontalnej horoskopu.

 

Półaspekty to aspekty małe.

 

Każdy szczyt domu, MC i Ascendent mają odchylenie 5° (przy wielkich aspektach). Planety wielkie mają przeciętnie odchylenie 8°, a małe 3°. Aspekty małe - 3°.

 • Like 3
Link to post
Share on other sites
 • 2 years later...
 • Moderator

Gdy przeważają aspekty:

 

koniunkcje – osoby bardzo skupione na sprawach ich domów, mogą zatracać się w absorbujących ich sprawach; mogą działać jednokierunkowo. Wpływy planet uzupełniają się i wzmacniają wzajemnie, ale tak w dobrym jak w niedobrym działaniu lub mieszane, bo to zależy która planeta koniunkcji jest silniejsza, która słabsza albo mogą być obie silne.

sekstyle – osoby twórcze, mogą dużo osiągnąć – doświadczyć, nauczyć się; siły planet zgodnie współdziałają.

kwadraty – osoby napotykające na wiele trudności, kryzysów, rozdarcia, walk ze sobą, one mogą mieć wielką umiejętność pokonywania przeszkód ale mogą też marnować energię na walkę z sobą lub czynnikami zewnętrznymi; planety toczą otwartą walkę ze sobą, przeważą ("zwyciężą") wpływy tej, która jest silniejsza.

trygony – osoby mające raczej łatwe życie, wiele talentów, mało zmagań z życiem, czasami utknięcie w wygodnictwie i zero wysiłku własnego; planety działają "bez wysiłku", bardzo wspierają i często "ratują".

opozycje – osoby mające skłonność do krańcowo rożnych zachowań, sprzeczności, ale mające możliwość oglądu rzeczy z obu końców, szukające sensu w życiu; wpływy planet wzajemnie się znoszą i osłabiają.

 

Brak dużych aspektów bywa zastępowany przez ich odnośniki małe. Dla kwadratur to są półkwadraty i półtorakwadraty (niektórzy mówią, że kwinkunks - dla mnie to niejednoznaczne jednak) dla trygonów sekstyli półsekstyle (choć one mają i nieprzyjemne oblicza, ale na ogół są uznawane za aspekty pozytywne), kwintyle, i - jak mówią niektórzy - nonagony.

 

Brak koniunkcji – trudności ze skupieniem się na konkretnym obszarze życia czy przedsięwzięciu, są wszechstronne ale i rozproszone

Brak kwadratur - Włh wybierają łatwe rozwiązania, są zazwyczaj nieodporni na trudy i mogą łatwo się załamać w ciężkiej sytuacji.

Brak trygonów – brak ułatwień, i ew skłócenie ze sobą , jakby nieumiarkowanie , nierozwaga w działaniu,brak satysfakcji z tego co robią , w związkach z innymi

Brak opozycji - brak umiejętności syntezy, całościowego widzenia spraw, równowagi, poczucie bezsensu działań.

 

źródło: gdzieś wyczytane w literaturze, starszej.

 • Like 4
Link to post
Share on other sites
 • Administrator

To co poniżej wrzuciłam to jest "wyciąg" - duży skrót pochodzący z książki, prawdopodobnie to B.Tierney "Dynamika aspektów" i chyba coś z dyskusji w naszym kółku też tu jest wtrącone.

 

Aspekty PRAWE i LEWE

Tutaj aspekt liczy się po ruchu planety szybszej, stoi planeta wolniejsza od której szybsza się oddala bądź do niej zmierza.

Archetyp aspektu to odległość kątowa aspektu od 0 punktu Barana do miejsca w którym ta odległość wypada w układzie zodiaku. Np. trygon jest niższy do Lwa a wyższy do Strzelca.

To rozróżnienie pozwala się zorientować, czy Włh jest osobnikiem bardziej prymitywnym czy bardziej świadomym

Istnieje rozróżnienie na:

- aspekt prawy (niższy – bo jest niżej od planety wolniejszej, po jej prawej stronie, przybywający – bo planeta szybsza oddala się od wolniejszej zmierzając od koniunkcji z nią do opozycji do niej, zachodzący, ew. separacyjny)

- aspekt lewy (wyższy – bo jest wyżej od planety wolniejszej, po jej lewej stronie, ubywający – bo zmierza od opozycji do koniunkcji, wschodzący, ew. aplikacyjny)

 

Aspekt NIŻSZY – prawy, przybywający, (ten od koniunkcji do opozycji ) "JA" uznaje działanie przede wszystkim dla swojego dobra, ma charakter samolubny, czyli jest nastawiony na rozwiązania preferujące moje dobro, zorientowanie głownie na materię. Jest to działanie instynktowne, skupia na sobie, czasem daje impulsywność charakteru/ działania. Zazwyczaj nie ma umiejętności dostrzegania konsekwencji swoich działań i ich wpływu na innych.

Taki Włh w momencie gdy przyjdzie rozliczenie (wyładowanie aspektu) reaguje najczęściej buntem – gniewem, złością, załamaniem, depresją, zniechęceniem, brakiem woli do walki z przeciwnościami, obwinianiem innych bo on nie rozumie przyczyn i skutków swego postępowania

Ten typ aspektu wskazuje gdzie jest większy nacisk na lekcję życia, co trzeba najpierw zmienić, zanim się

Tu jest trygon silniejszy - bardziej twórczo, dynamicznie wykorzystywany, natomiast kwadratura osłabia wolę Włh.

Porównuję go zbierania doświadczeń – faza siewu, przybywania, gromadzenia ale jeszcze brak umiejętności wykorzystania tych doświadczeń, coś jak faza eksperymentowania, nabywanie doświadczeń

 

Aspekt WYŻSZY – lewy, ubywający, (ten od opozycji do koniunkcji ) "TY" pozwala na uznanie czyjegoś dobra, czyli może być bardziej zważający na potrzeby innych, kieruje się większymi celami niż tylko dbałość o swój zad.

One pozwalają także na refleksję i rozwagę. Można powiedzieć, że wskazują na osobnika bardziej rozwiniętego, który jest w stanie co nieco zrozumieć i przyswoić sobie z lekcji planetarnych, można takiej osobie wytłumaczyć dlaczego coś się dzieje i jak można temu zaradzić

Tu kwadratura jest silniejsza – ambicje podnoszą energię, ona działa bardziej twórczo, gdyż Włh stara się walczyć z okolicznościami, ma możność przekształcić ją tak, by działała w pozytywny sposób czy po prostu zorientować się co mu w życiu bruździ i wystrzegać się negatywów planet połączonych tym aspektem. Trygon zaś jest bardziej rozlazły, słabszy, daje ułatwienie, rozpieszczenie z nadania, tu się samo robi i w konsekwencji można poprzestać na tym łatwym i nie rozwijać go dalej

Ta faza to umiejętność korzystania ze zbieranych (już zebranych) doświadczeń, umiejętność wykorzystania potencjałów dobrych i złych doświadczeń, talentów, jakby żniwa po pełni.

 

źródło: literatura tematu

 • Like 2
 • Super 1
 • Thanks! 1
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...

Important Information

Pragniemy Cię poinformować, że nasza strona może dostosowywać treści do Twoich potrzeb. Aby to robić, potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych w celach personalizacji treści marketingowych.