Jump to content

Wibracja Dnia Urodzenia


_Domi_
 Share

Recommended Posts

Wibracja Dnia Urodzenia

Podobnie jak wszystkie pozostałe, liczby występujące w Portrecie Numerologicznym, również dzień urodzenia ma znaczenie, ponieważ wpływa na osobowość danej jednostki .

Jeśli, na przykład, pewna liczba występuje bardzo często w Numerogramie, wibracja Dnia Urodzenia jeszcze bardziej ją wzmacnia .

Jeśli natomiast dana liczba pojawi się tylko w Dniu Urodzenia, to być może wypełnia ona pewną lukę w osobowości danego człowieka.

Czasami Wibracja ta stanowi kontrast z Wibracjami Podstawowymi, co jednak nie oznacza, że jest niepotrzebna. Niemniej, w takim przypadku będziemy mieli do czynienia z osobą o charakterze i zachowaniach pełnych sprzeczności.

 

Wibracja Dnia -1

Indywidualiści, osoby o ogromnej potrzebie niezależności, zręczne, inteligentne i twórcze. Raczej egocentrycy ceniący się wysoko. Intelektualiści o bystrym, chłonnym umyśle.

Jeśli w Portrecie Numerologicznym istnieją wibracje równoważące, osoba urodzona w tym dniu obdarzona jest zdolnościami organizatorskimi; jest to typ przywódcy, lidera, który używa swych cech konstruktywnie. W przeciwnym wypadku dana osoba będzie miała trudności z koncentracją, a w jej umyśle zapanuje chaos, co niewątpliwie nie przyczyni się do odnoszenia życiowych sukcesów.

 

Wibracja Dnia - 2

Łagodny charakter, wyrozumiałość, życzliwość i chęć współpracy z innymi. Osoby te potrzebują towarzystwa ludzi, aby czuć się pewnie i bezpiecznie.

Czułe, kierujące się emocjami, subtelne i wyrafinowane, potrafią docenić, to co artystyczne i duchowe. Posiadają dar tworzenia wokół siebie atmosfery pokoju i harmonii, co wydać się może nieco dziwne, zważywszy na fakt, iż są to osoby nerwowe, drażliwe i podatne na depresje.

 

Wibracja Dnia - 3

Osoby sympatyczne, pełne optymizmu, pozytywnie nastawione do życia i nadzwyczaj komunikatywne, potrafią przekazać innym swój zapał, radość i ciepło.

Obdarzone wyjątkowymi zdolnościami artystycznymi, mogą wybić się w każdej dziedzinie sztuk pięknych. Zaleca się im jednak większą koncentrację i wytrwałość, gdyż często są zbyt lekkomyślne, zmienne i powierzchowne.

 

Wibracja Dnia - 4

Introwertycy, poważni i mało komunikatywni. Jednostki praktyczne, działające w sposób metodyczny i systematyczny, niechętne wobec wszelkich zmian i niespodzianek. Pracowici, odpowiedzialni i ze wszech miar godni zaufania. Realiści, stojący mocno nogami na ziemi: „muszą dotknąć, aby uwierzyć".

Osoby te powinny nauczyć się trochę lżejszego traktowania życia, umieć dostrzec także weselsze, bardzie] pozytywne jego strony.

Wibracja Dnia - 5

Aktywni, niespokojni, nerwowi. Osoby o bogatej wyobraźni i żywej, błyskotliwej inteligencji, pełne wahań i wątpliwości. Uwielbiają zmiany, których zresztą im w życiu nie zabraknie; często będą to zmiany nieoczekiwane i nagłe, dlatego powinny być zawsze na nie przygotowane.

Są to jednostki pełne entuzjazmu, kochające wolność i pragnące żyć pełnią życia, nie obciążone żadnymi ograniczeniami czy przeszkodami.

 

Wibracja Dnia - 6

Osoby pełne słodyczy i wdzięku, życzliwe wobec otoczenia, kochające dom, rodzinę, przyjaciół, przywiązane do tradycji, które ich zdaniem zbliżają i łączą ludzi. Posiadają głęboko zakorzenione poczucie obowiązku wobec najbliższych, dla których nierzadko poświęcają swe pragnienia czy wygody.

Profesjonaliści w każdym calu, a ich wewnętrzna równowaga zostaje zaburzona jedynie w przypadku, gdy nie znajdują aprobaty wśród otoczenia. Osoby te stają się wówczas nieprzyjemne, krytyczne i oschłe.

 

Wibracja Dnia - 7

Urodzeni w tym dniu są poważni, pragną dotrzeć do sedna rzeczy, mają skłonności do analizowania i rozmyślania nad istotą bytu. Obdarzeni ogromną intuicją, inteligencją i licznymi talentami. Niewątpliwie najbardziej pasjonuje ich zgłębianie tajników ludzkiej duszy.

Osoby te cechuje rozsądek, rezerwa i powściągliwość, a także pewien smutek i melancholia. Są to jednostki nieco zagadkowe, tak też na ogół odbiera je otoczenie.

 

Wibracja Dnia - 8

Cechy charakterystyczne dla osób urodzonych tego dnia to: trzeźwy umysł, ostrożność i zimna krew, zwłaszcza w sprawach finansowych.

Jednostki te nienawidzą przeciętności i wszelkiej połowiczności, posiadają przy tym niezwykle silną osobowość. Cechuje je ponadto ogromna ambicja, nadzwyczajna zdolność koncentracji, wytrwałość i pracowitość. Są to urodzeni szefowie, a ich życie może okazać się pasmem sukcesów, z pewnością natomiast nie będzie spokojne czy nudne.

 

Wibracja Dnia - 9

Są to altruiści, wrażliwi na ludzką krzywdę i niesprawiedliwość. Aby móc pracować z pożytkiem dla siebie i innych, potrzebują jednak pełnej niezależności. Ich wielką pasją są podróże.

Posiadają tak liczne zdolności, iż bez trudu wyróżnią się jako artyści, intelektualiści i ogólnie jako ludzie pracujący twórczo. Jednakże nawet wiodąc życie wygodne i szczęśliwe, nie powinni zapominać o potrzebach swych bliźnich.

 

Wibracja Dnia -10

W tym dniu rodzi się najwięcej przywódców i ludzi niezależnych, kroczących przez życie swoją drogą, bez uciekania się do pomocy innych. Osoby te posiadają szeroki wachlarz zdolności i cech sprzyjających osiągnięciu sukcesów w każdej dziedzinie.

Odznaczają się bardzo silnym charakterem, są przy tym zaborczy, emanuje z nich pewność siebie, siła woli i poczucie własnej wartości.

 

 

 

 

 

 

Źródło "Magia Numerologii" Gladys Lobos

Link to comment
Share on other sites

Wibracja Dnia - 11

Są to osoby natchnione, obdarzone niezwykłą intuicją. Powinny zatem ufać swemu wewnętrznemu głosowi i zdać się na swe przeczucia. Jednocześnie posiadają błyskotliwy umysł i bogatą wyobraźnię, a także zdolności poetyckie.

Są to osoby niezwykle wrażliwe, o szlachetnych dążeniach. Powinny jednak kontrolować nieco swe emocje. Tylko w ten sposób osiągną wewnętrzną równowagę i będą mogły wykorzystać swe umiejętności z pożytkiem dla innych.

Wady, których powinny unikać, to egocentryzm i chełpienie się swymi osiągnięciami.

 

Wibracja Dnia -12

Sympatyczne, przyjazne, pełne entuzjazmu i wesołe, osoby o tej wibracji najlepiej czują się w licznym towarzystwie. Zdecydowanie większe szanse na sukces mają w dziedzinach artystycznych (zwłaszcza w literaturę) niż na przykład w handlu.

Aby osiągnąć cel, który sobie wyznaczą, powinny nauczyć się większej koncentracji, w przeciwnym razie będą niczym wspaniały, olśniewający żaglowiec, dryfujący bez celu po bezkresnych oceanach. Radzimy im również, aby bardziej panowały nad swymi zmiennymi nastrojami oraz nadwrażliwością.

 

Wibracja Dnia -13

Pracowici, sumienni, metodyczni i zdyscyplinowani, zmierzają do swych celów powoli, ale konsekwentnie. Osoby te mają skłonności do introwersji; są mało komunikatywne, zwykle też niechętnie zwracają się

o pomoc do innych, wolą same podejmować decyzje, nie szukając u nikogo rady.

Pragną miłości i akceptacji ze strony otoczenia, ale dużo wysiłku będzie je kosztowało pozbycie się skłonności do depresji i nauczenie się wyrażania swych uczuć.

 

Wibracja Dnia -14

Urodzeni tego dnia odznaczają się oryginalną, twórczą i nieskrępowaną osobowością. Nie znoszą wszelkiej rutyny, pragną życia aktywnego, obfitującego silne bodźce i podniety emocjonalne. Zaleca się im wszakże poskromienie owej niecierpliwości i dążenia do zmian za wszelką cenę.

Obdarzone bogatą wyobraźnią i błyskotliwą inteligencją, osoby te zmarnują szansę na sukces, jeśli nie zdołają skoncentrować swych wysiłków na jednym celu odwołując się do rozumu i siły charakteru, których im przecież nie brakuje.

 

Wibracja Dnia - 15

W tym dniu rodzą się domatorzy, osoby uczuciowe, Wielkim sercu. Potrzebują wsparcia i nieustannych dowodów miłości ze strony swych bliskich. Szczęście oznacza dla nich odpowiedzialność za rodzinę, ale ich patriarchalny, czasami nadopiekuńczy stosunek do niej, może przysparzać im wiele kłopotów. Są bowiem święcie przekonane, że same wiedzą najlepiej, co jest najlepsze dla ich bliskich. Jednocześnie, czują się wolne i nieskrępowane, i nie chcą podporządkować się innym.

 

Wibracja Dnia -16

Osoby te wyróżniają się bogatym życiem wewnętrznym i olbrzymią intuicją. Są introwertyczne i zarazem otwarte na świat, posiadają przy tym zdolności i cechy niezbędne, aby triumfować w każdej niemal dziedzinie. Interesuje je w równym stopniu rozwój duchowy, co osiąganie dobrobytu materialnego.

Nieustannie analizują siebie samych, dążąc do doskonałości duchowej, intelektualnej i profesjonalnej. Jednakże zbytnia powściągliwość i nieumiejętność okazywania uczuć nierzadko są przyczyną ich samotności

 

Wibracja Dnia -17

Wibracja ta oznacza praktycyzm, kierowanie się zdrowym rozsądkiem oraz talent do realizowania wielkich projektów. Jest ona bardzo pozytywna, jeśli chodzi o sprawy finansowe i zapewnia ogromne sukcesy w tej dziedzinie, pod warunkiem jednak, iż osoba urodzona pod jej wpływem odwoła się do swej inteligencji i „nosa" w sprawach handlowych.

Silna osobowość i umiejętność rządzenia predestynują te osoby do stanowisk kierowniczych i zarządzania dużymi przedsiębiorstwami z sukcesem.

 

Wibracja Dnia -18

Osoby urodzone w tym dniu posiadają temperament gwałtowny i impulsywny, co w połączeniu z wrodzoną złośliwością nierzadko bywa przyczyną licznych komplikacji życiowych, świetni obserwatorzy, o przenikliwym, analitycznym umyśle, pragną zgłębić sedno każdej sprawy. Niezależni, wymagający i wybredni, wolą raczej samotnie iść przez życie niż wieść nudną, przeciętną egzystencję, nie wyróżniając się z tłumu.

 

Wibracja Dnia -19

Osoby te są bardzo niezależne, zmienne i egzaltowane. Jeśli nie zdołają poskromić swej wybuchowej natury, ich życie będzie najeżone trudnościami.

Oryginalne, podchodzące do życia w sposób emocjonalny i twórczy, na ogół wiodą burzliwy i awanturniczy żywot. Obdarzone ogromną energią i hartem ducha, potrafią stawiać czoła wszelkim przeszkodom i przeciwnościom życiowym, nierzadko będącym konsekwencją ich sposobu bycia. Owa wewnętrzna siła zawsze pomaga im podnieść się z każdego upadku i, jeśli trzeba, zaczynać wszystko od nowa.

 

Wibracja Dnia - 20

Tego dnia rodzą się jednostki nieśmiałe, niepewne siebie, potrzebujące nieustannych dowodów miłości, wsparcia i bliskości. Są to osoby pogodne, pokojowo usposobione i nieraz przez całe życie towarzyszy im dziecięca niemal naiwność i łagodność. Takt, umiar i dyplomacja sprawiają, że żyją one w zgodzie ze wszystkimi i często odgrywają rolę mediatorów we wszelkiego rodzaju sporach i konfliktach.

Niezwykle wrażliwe i podejrzliwe, powinny starać się bardziej panować nad swymi emocjami.

 

 

Źródło "Magia Numerologii" Gladys Lobos

Link to comment
Share on other sites

Wibracja Dnia - 21

Są to osoby towarzyskie, komunikatywne i wylewne. Odznaczają się fascynującą osobowością. Zasadniczą rolę w ich życiu odgrywa przyjaźń i kontakty z ludźmi. Z drugiej jednak strony, charakteryzuje je egoizm

i zmienność nastrojów; często postępują tak, jak im wygodnie, nie licząc się zupełnie z otoczeniem.

Jeśli nauczą się panować nad swymi emocjami i skupią całą swą energię i zdolności na jednym celu,wówczas bez trudu, zrealizują wszystkie swe plany życiowe.

 

Wibracja Dnia - 22

Jeśli zdołają wznieść się na poziom tej wibracji, ich życie będzie oparte na szczytnych ideałach i służbie ludzkości. Osoby te bowiem obarczone zostały wielką odpowiedzialnością wobec społeczeństwa, w którym żyją. Jeśli sprostają temu wyzwaniu, zasłużą sobie na pamięć i głęboką wdzięczność potomków.

Jeżeli natomiast nie czują się na siłach, aby żyć zgodnie z wibracją tej liczby, powinny ograniczyć się do spełniania roli uczciwych, pracowitych i odpowiedzialnych ludzi, wypełniających sumiennie swe powinności.

 

Wibracja Dnia - 23

Jednostki o tej wibracji są bardzo inteligentne, wszechstronnie uzdolnione, mają wszelkie dane, aby odnosić sukcesy w każdej dziedzinie życia. Wybijają się zarówno na polu intelektualnym, artystycznym, jak i zawodowym. Osoby te są pewne siebie, posiadają przy tym bystry, przenikliwy i analityczny umysł. Zawsze potrafią szybko i trafnie ocenić sytuację czy ludzi, z którymi mają do czynienia.

Urodzeni w tym dniu są na ogól sympatyczni, pełni uroku i wewnętrznego ciepła. Czasem jednak dochodzi do głosu nadmierna podejrzliwość, a pod wpływem najmniejszej nawet zaczepki czy prowokacji - także żywy i wybuchowy temperament

 

Wibracja Dnia - 24

Jednostki niezwykle pracowite, nie szczędzące wysiłków, aby osiągnąć wyznaczony cel. Lubią życie rodzinne, są odpowiedzialne i energiczne. Cechuje je głęboki humanitaryzm, dlatego powinny poświęcić się służbie innym, pracując np. w oświacie czy służbie zdrowia.

Czasami okazują się pesymistami, zbytnio przejmującymi się nieistotnymi sprawami. Obdarzone są uzdolnieniami artystycznymi. Wykazują skłonności do dogmatyzmu.

 

Wibracja Dnia -25

Powściągliwe w wdrażaniu swych myśli i uczuć, osoby te posiadają głębokie życie wewnętrzne i na ogół kierują się surowymi zasadami etyczno-moralnymi. W tym dniu często rodzą się wizjonerzy i jasnowidze, oraz ludzie pragnący zgłębić tajemnice wszechświata.

Osoby te są surowe i wymagające wobec siebie samych, czują potrzebę ciągłego doskonalenia się i poszerzania wiedzy.

Samotne nawet wśród ludzi, odnajdują wewnętrzny spokój i szczęście w kontakcie z przyrodą. Często zaniżają własną wartość, mają również skłonności do melancholii i depresji.

 

Wibracja Dnia - 26

Urodzeni w tym dniu są osobami pełnymi temperamentu, z łatwością ulegają swym emocjom, cechuje je przy tym ogromna zmienność nastrojów.

Łagodne, pełne ciepła i serdeczności wobec otoczenia, posiadają jednocześnie zdolności przywódcze. Dlatego też z łatwością osiągają sukcesy. Wielką wagę przywiązują do takich spraw, jak: pozycja społeczna, pieniądze czy rodzina i gotowe są walczyć, aby je osiągnąć. Odczuwają jednocześnie ogromny szacunek dla tych, którym się to udało.

Niezwykle istotne dla ich zdrowia psychicznego będzie zachowanie równowagi między uczuciami, a przywiązaniem do dóbr materialnych.

 

Wibracja Dnia - 27

Są to indywidualiści, kochający nade wszystko wolność i nie znoszący jakiejkolwiek dominacji czy zależności. Mimo tej ekstrawagancji i niechęci do podporządkowania się normom społecznym, potrzebują bliskości życzliwych im osób. Tylko w ich towarzystwie zdolne są uzewnętrznić swe prawdziwe uczucia czy emocje.

Problem ich polega jednak na nieumiejętności okazywania uczuć wobec najbliższych. Dlatego też często zajmują się sprawami obcych, zaniedbując jednocześnie tych, których naprawdę kochają.

 

Wibracja Dnia - 28

Osoby urodzone w tym dniu są ekstrawaganckie, intryguje je wszystko, co niezwykłe i nieprzeciętne.

Obdarzone silnym charakterem, są ambitne i niezależne, nade wszystko pragną czuć się wolnymi. Mają wyjątkowy dar przekonywania i perswazji. Nieustannie obmyślają wielkie, wspaniale projekty, brakuje im jednak wytrwałości w ich realizacji i bardzo często inni wykorzystują ich pomysły.

 

Wibracja Dnia - 29

Pełne temperamentu i zmienne, osoby te interesują się wieloma rzeczami na raz. Cechuje je wyjątkowa intuicja, a także idealizm i uczuciowość, które to zalety powinny wykorzystać w służbie swych bliźnich.

Ci prawdziwi indywidualiści nie potrafią dostosować się do ogólnie przyjętych norm postępowania i konwenansów; wolą żyć według własnych zasad i reguł.

Pisane są im ogromne sukcesy, ale tylko wówczas, gdy w inteligentny sposób wykorzystają swe liczne zalety. Bardzo pomocne mogą się okazać inne pozytywne wibracje występujące w ich Portrecie Numerologicznym.

 

Wibracja Dnia - 30

W tym dniu rodzą się najczęściej osoby lubiące lad i porządek. Są sympatyczne i bardzo lubiane przez otoczenie. Bywają jednak niestałe.

Natura obdarzyła je uzdolnieniami artystycznymi i twórczą wyobraźnią. Potrzebują dać ujście swym talentom, żeby być szczęśliwymi.

Rutyna i monotonia ogranicza ich możliwości i zabija w nich wszelki zapał. Są to urodzeni optymiści, patrzący na świat przez „różowe okulary". Pragną żyć intensywnie, wesoło i przyjemnie.

Wibracja Dnia - 31

Osoby te w przedziwny sposób łączą w sobie powagę, poczucie odpowiedzialności i rozsądek z bogatą wyobraźnią i skłonnością do marzycielstwa. Są bardzo pracowite i potrafią skoncentrować swe wysiłki, aby zapewnić dobrobyt sobie i swej rodzinie.

Na ogół nie są zbyt ufne. Z drugiej strony jednak, w imię przyjaźni, angażują się w niepewne interesy, mogące doprowadzić je do ruiny. Cechuje je przy tym nieugiętość surowość zasad, a nawet zawziętość i brak tolerancji wobec słabości własnych i otoczenia.

 

Źródło "Magia Numerologii" Gladys Lobos

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

No u mnie się też zgadza :)

Ale na to, czy się zgadza podobno jeszcze ważny jest miesiąc urodzenia, oraz godzina, oraz miejsce.

Poza tym, sprawdźcie sobie godzinę urodzenia.Wiadomą sprawą jest, że im bliżej nadchodzącego dnia, tudzież poprzedniego, trzeba cofnąć się do opisu z dnia poprzedniego, lub następnego, albo wypośrodkować.

Link to comment
Share on other sites

To jest czysta matematyka.

Człowiek jak się rodzi, to się rodzi przez jakiś czas.

Urodzi się konkretnego dnia, ale poród zaczyna się wcześniej :P

Nie ważne, wypośrodkować trzeba często.

Jak poród np. trwa 4 godziny, a zaczął się koło 12:00 ktoś kto się urodzi o 16:00 można by rzec będzie w 100% zadowolony z tego opisu dni. Tak mi się tylko zdaje.

Pozdrawiam

Link to comment
Share on other sites

Ja nad ranem się urodziłam, a zaczęłam się rodzić dzień wcześniej. :z_jezorem_na:

 

Ale jakby brać pod uwagę też poprzedni dzień, to też się u mnie zgadza, chociaż troszkę mniej. :)

Link to comment
Share on other sites

Ja nad ranem się urodziłam, a zaczęłam się rodzić dzień wcześniej. :z_jezorem_na:

 

Ale jakby brać pod uwagę też poprzedni dzień, to też się u mnie zgadza, chociaż troszkę mniej. :)

 

Ten na Górze, to niezły matematyk kurna :D

Edited by pytaniemam
Link to comment
Share on other sites

Guest greg639

w tych obliczeniach brane są pod uwagę cele - które wyliczane są z liter, jeśli obliczymy cele z samego imienia, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że interpretacja się nie sprawdzi - przecież posiadamy również nazwisko - ono zmienia liczbę celi w 8 przypadkach na 9 :usmiech:

Link to comment
Share on other sites

  • 4 years later...
Guest enke89

Wibracja Dnia - 4

Introwertycy, poważni i mało komunikatywni. Jednostki praktyczne, działające w sposób metodyczny i systematyczny, niechętne wobec wszelkich zmian i niespodzianek. Pracowici, odpowiedzialni i ze wszech miar godni zaufania. Realiści, stojący mocno nogami na ziemi: „muszą dotknąć, aby uwierzyć".

Osoby te powinny nauczyć się trochę lżejszego traktowania życia, umieć dostrzec także weselsze, bardzie] pozytywne jego strony.

 

zgadza się tylko to, co pogrubione, reszta ani trochę do mnie nie pasuje :) ale ja jestem mega "zakręconą" numerologicznie osobą, więc zapewne dlatego ;) co do mojej rodziny/znajomych to tak fifty-fifty informacji pasuje.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 months later...
  • 2 weeks later...

Numerologiczne opisy dnia urodzenia według książki pt. "Liczby losu" autorstwa Nataszy Czarmińskiej:

 

Dni o wibracji JEDYNKI:

dzień urodzenia: 1, 10, 19, 28

 

Ta wibracja obdarza silną energią, która popycha do przodu, pomaga ufać we własne siły, być ambitnym, aktywnym, posiadać autorytet, ale może także wyzwolić egoizm i zarozumiałość.

 

 

 

"Jeśli urodziłeś się pierwszego dnia miesiąca (1)

Jesteś intelektualistą; niezależnym, logicznym, umiejącym panować nad sobą, obdarzonym silną osobowością. Przybywasz na ziemię wyposażony w nieprzeciętny umysł, jesteś pełen inicjatywy, potrzeby swobodnej ekspresji i rozwijania swoich talentów. Twoją wadą może być brak umiejętności współdziałania z innymi.

pozytywnie: jesteś aktywny, ambitny, gdyż czujesz, że posiadasz wszystkie niezbędne atuty, by osiągnąć sukces. Twoim żywiołem jest ogień, a więc twoje ego będzie ekspansywne. Twój sposób bycia naznaczony jest pewną agresywnością. Jesteś błyskotliwy, masz predyspozycje przywódcze.

negatywnie: duma, zarozumiałość, arogancja, wybuchowość, potrzeba dominacji, lenistwo, niezdecydowanie i uzależnienie. Nie uda ci się w tym życiu wykorzystać tego, czego nauczyłeś się w poprzednich wcieleniach."

 

"Jeśli urodziłeś się dziesiątego dnia miesiąca (10)

Umiesz się „pokazać", masz zdolność prowadzenia wielu spraw naraz. Jest to liczba odrodzenia poprzez wysiłek. Twoja aktywność skierowana jest na przeobrażanie jednych form w inne. Masz predyspozycje przywódcy, wynalazcy i nowatora.

pozytywnie: będziesz umiał dojść tam, gdzie inni nawet nie mają odwagi próbować. Masz łatwość zmiany stylu życia. Będziesz miał dużo okazji, możliwości wyboru, gdyż w poprzednich wcieleniach przeszedłeś przez wiele doświadczeń. Teraz przybywasz, by w pełni zrealizować swój los.

negatywnie: twoje życie może być chaotyczne, gdyż masz zbyt wiele planów i sprzecznych koncepcji. Łatwo się irytujesz, jesteś niezdecydowany, wiecznie w ruchu, brak ci umiejętności relaksu. Możesz się czuć osamotniony, gdyż wiele osób jest od ciebie zależnych, lecz niewiele z nich będzie skłonnych ci pomóc. Wyniosłość i arogancja mogą ci przeszkodzić w utrzymaniu mocnej pozycji w twoim środowisku".

 

"Jeśli urodziłeś się dziewiętnastego dnia miesiąca (19)

Liczba Karmiczna 19/1 (por. Długi Karmiczne). Przybywasz obciążony wewnętrzną pamięcią z któregoś z poprzednich wcieleń, gdy byłeś tyranem, kimś nadużywającym władzy, egoistą i zarozumialcem. Obecne życie może przynieść doświadczenia, które albo przypominają tamte — aby je świadomie skorygować, albo zapewniają ci przeżycia twoich poprzednich „ofiar", przynosząc sytuację podporządkowania, nieśmiałość, zahamowanie ekspresji osobowości.

pozytywnie: wielka umiejętność koncentracji i pragnienie niezależności. Dużo silnej woli i ogromny potencjał twórczy.

negatywnie: — dziś euforia, by nazajutrz pogrążyć się w depresji. Aby wybrnąć z błędnego koła własnych emocji, trzeba uczyć się je rozpoznawać, nazywać. Jesteś nieobliczalny i poddajesz się sile własnych instynktów. Brak ci wspaniałomyślności, szacunku dla innych i poczucia rzeczywistej niezależności".

 

"Jeśli urodziłeś się dwudziestego ósmego dnia miesiąca (28)

Przyjacielskość, wrażliwość i jednocześnie moc, która przynosi sukces materialny. Liczba opieki i odrodzenia.

pozytywnie: masz szczęście w miłości i sprawach materialnych. Jesteś osobą uczuciową, ciepłą, przyjacielską i komunikatywną — będziesz popierany i wspomagany przez innych we wszystkich twoich przedsięwzięciach. Posiadasz niezwykłą odwagę. Nie umiesz żyć ani pracować samotnie.

W życiu małżeńskim jesteś wierny i lojalny.

negatywnie: brak ci wytrwałości i silnej woli. Jesteś osobą tchórzliwą i leniwą. Jeśli tego nie zmienisz, całe twoje życie będzie wypełnione przeciwnościami w sferze zarówno uczuciowej, jak i materialnej. Masz trudności w rozpoznawaniu swoich potrzeb emocjonalnych oraz skłonność do ograniczania wolności innych".

Edited by björn
Link to comment
Share on other sites

Dni o wibracji DWÓJKI:

dzień urodzenia: 2, 11, 20, 29

 

Wibracja ta przynosi wrażliwość, uczuciowość, wyobraźnię, smak artystyczny, chęć współpracy, potrzebę przyjaźni i życia rodzinnego.

 

 

"Jeśli urodziłeś się drugiego dnia miesiąca (2)

Masz potrzebę spokoju, harmonii i czułości. Jesteś osobą dyskretną i emocjonalną. Ta cyfra związana jest z żywiołem Wody, a więc ofiarowuje ci bogatą wyobraźnię. W poprzednim wcieleniu poszukiwałeś oświecenia duchowego przez medytację, co rozwinęło twoją intuicję, którą możesz się posłużyć w obecnym życiu.

pozytywnie: cierpliwość, towarzyskość, uczynność, umiejętność mediacji, ostrożność. Najważniejsze dla ciebie jest realizowanie się w grupie. Masz talenty artystyczne, które zostały rozwinięte w poprzednim życiu.

negatywnie: bezproduktywne marzycielstwo, nerwowość, nadwrażliwość, rozproszenie, niedotrzymywanie przyrzeczeń, skrajny introwertyzm, hipokryzja".

 

"Jeśli urodziłeś się jedenastego dnia miesiąca (11)

Jesteś jedną nogą na Ziemi, drugą w innym wymiarze — musisz jednak znaleźć swój punkt równowagi. Masz magnetyczną osobowość, błyskotliwą inteligencję, wyjątkową intuicję i zdolności przywódcze. Jesteś wymagający w doborze przyjaciół.

pozytywnie: wielkie ideały, inspiracja, oryginalność. Intuicja, wyższa inteligencja, nieprzeciętna wrażliwość. Determinacja.

negatywnie: ekstremalne stany uczuciowe, pogarda dla mniej inteligentnych od ciebie, życie na marginesie. Jesteś ekscentryczny, nerwowy i konfliktowy".

 

"Jeśli urodziłeś się dwudziestego dnia miesiąca (20)

Szybkie życie, wczesna dojrzałość wewnętrzna, duża odwaga i magnetyzm. Osiągnąłeś rzadko spotykany poziom rozwoju wewnętrznego i jesteś skłonny dzielić się swym darem z innymi. Realizujesz się w przyjaźni, małżeństwie. Masz duże poczucie sprawiedliwości i zdolności medyczne.

pozytywnie: poczucie bezpieczeństwa znajdziesz poprzez rodzinę, przyjaciół i kontakt z przyrodą. Umiesz dobrze zrozumieć innych, gdyż nie sądzisz po pozorach. Masz silnie rozwiniętą intuicję i umiejętność zakorzenienia się w rzeczywistości materialnej.

negatywnie: kłopoty ze zdrowiem, jeśli cała energia będzie zużywana dla innych, którzy zechcą wykorzystywać twoją skłonność do pomocy i poświęcenia".

 

"Jeśli urodziłeś się dwudziestego dziewiątego dnia miesiąca (29)

Intuicja, inspiracja, cierpliwość, harmonia. Jesteś osobą niezwykle atrakcyjną dla otoczenia, skłonną do współdziałania, wnikania w osobowość drugiego człowieka i jego problemy.

pozytywnie: współpraca, ale raczej w sensie intelektualnym. Musisz nauczyć się precyzyjnie określać swoje cele i trzymać się ich. Jesteś łatwy we współżyciu, gdyż umiesz stworzyć atmosferę ciepła i spokoju. Lubisz i prowokujesz wyzwania w życiu, na które zresztą odpowiadasz z wielką siłą wewnętrzną.

negatywnie: ważne jest, byś stworzył zrównoważony dom, który pomoże ci osiągnąć stabilizację. W przeciwnym razie będziesz wciąż zaczynać od zera, gdyż jesteś zbyt niecierpliwy, nerwowy i źle inwestujesz energię".

Edited by björn
Link to comment
Share on other sites

Dni o wibracji TRÓJKI:

dzień urodzenia: 3, 12, 21, 30

 

Wibracja ta zapowiada lekkie życie i obdarza łatwością komunikacji, czyni ludzi ekstrawertycznymi, uprzejmymi, czarującymi, a nawet uwodzicielskimi.

 

 

"Jeśli urodziłeś się trzeciego dnia miesiąca (3)

Ekspresja, komunikacja, talenty artystyczne. Ważne jest, byś w tym życiu odkrył swoje twórcze powołanie i aby twoja energia nie została niepotrzebnie rozproszona.

pozytywnie: zarażasz innych radością życia, co usuwa przeszkody na twojej drodze. Jesteś popularny i niezwykle wszechstronny.

negatywnie: trwonisz energię i marnujesz talenty, jesteś zmienny, powierzchowny, skłonny do emfazy".

 

"Jeśli urodziłeś się dwunastego dnia miesiąca (12)

Nie próbuj brać na barki wszystkich problemów tego świata, nie trać energii na źle pojęte poświęcenie. Twój trafny sąd i zalety towarzyskie są niezwykle cenione przez otoczenie. To ty proponujesz styl życia w twoim środowisku i dyktujesz modę. Ważne jest, abyś był aktywny i — przede wszystkim — miał cel w życiu i kończył to, co zostało zaczęte.

pozytywnie: duża inteligencja i wyobraźnia, konserwatyzm, wierność, lojalność. Masz dużą potrzebę okazywania miłości i chętnie przyjmujesz zobowiązania wobec innych.

negatywnie: zaślepienie iluzją spowoduje, że staniesz się niewolnikiem innych. Staraj się widzieć świat, jakim jest naprawdę. Swoje talenty i zalety charakteru sprzedajesz tanio i nieodpowiednim osobom".

 

"Jeśli urodziłeś się dwudziestego pierwszego dnia miesiąca (21)

Liczba sukcesu. Posiada to wszystko, co „trójka", lecz w zwielokrotnionej postaci. Jesteś osobą, która w poprzednich wcieleniach rozwinęła wielką siłę duchową, co w obecnym życiu przejawia się jako konsekwencja w realizacji swoich celów.

pozytywnie: z łatwością dostrzegasz pozytywną stronę wszystkiego, gdyż masz zaufanie do życia. Dlatego też twoje towarzystwo jest cenione. Współpartner będzie cię traktował bardziej jak przyjaciela (przyjaciółkę) niż jak kochanka (kochankę). Podróże na wieś pomogą ci utrzymać równowagę emocjonalną.

negatywnie: uważaj, by emocjonalna huśtawka nie pochłonęła całej twojej energii. Jeśli obowiązki rodzinne będą traktowane jak przymus, przeszkodzi to w harmonijnym rozwoju twojej osobowości".

 

"Jeśli urodziłeś się trzydziestego dnia miesiąca (30)

Jesteś wierny i nie tolerujesz zdrady. Twoje życie wewnętrzne jest głębokie i bogate. Masz wielkie możliwości i twoje środowisko to docenia.

pozytywnie: ochrona przed chorobami. Jesteś wykształcony, masz naturę poznawczą i towarzyską. Jeśli skoncentrujesz się na swoim celu, z pewnością osiągniesz zasłużony sukces.

negatywnie: trwonisz talenty, czas i pieniądze".

Edited by björn
Link to comment
Share on other sites

Dni o wibracji CZWÓRKI:

dzień urodzenia: 4, 13, 22, 31

 

Wibracja ta zapewnia równowagę, solidność, stabilność, gotowość do wysiłku i pracy, ale także upór spowodowany ograniczeniami tej liczby, który może prowadzić do buntu i zahamowania rozwoju. „Czwórka" jest zwykle punktualna, wspaniałomyślna, wierna i uporządkowana.

 

 

 

"Jeśli urodziłeś się czwartego dnia miesiąca (4)

Jesteś solidny, aktywny, pracowity i wytrwały. Masz pragmatyczny stosunek do rzeczywistości, nie dajesz się zwieść iluzji. Budujesz solidny fundament, na którym z czasem stanie potężny gmach.

pozytywnie: nie znosisz nieszczerości. Jesteś spokojny i zrównoważony, kojąco działasz na otoczenie.

negatywnie: lenistwo, upór i egoizm".

 

"Jeśli urodziłeś się trzynastego dnia miesiąca (13)

Liczba Karmiczna (por. Długi Karmiczne). Posiadasz niezwykłą umiejętność rozpoczynania od nowa po gwałtownym załamaniu się poprzedniej sytuacji. Żyjesz z podświadomą pamięcią z poprzedniego wcielenia, gdy byłeś leniwy, możesz więc być zmuszony do wytężonej pracy lub przeciwnie, do powtórzenia doświadczenia lenistwa, unikając wszystkiego, co wymaga wysiłku i jest pożyteczne.

pozytywnie: jesteś geniuszem pracy i wytrwałości. Wzbudzasz zaufanie, jesteś niezawodny.

negatywnie: z powodu lenistwa idziesz przez życie najłatwiejszą drogą".

 

"Jeśli urodziłeś się dwudziestego drugiego dnia miesiąca (22)

Inspiracja, olbrzymi potencjał twórczy. Masz dar planowania i realizacji na ogromną skalę.

pozytywnie: misja specjalna w obecnym życiu. Obowiązek przestrzegania praw. Masz naturę głęboką, lecz skomplikowaną, co utrudnia ci zrozumienie samego siebie. Ogromny talent, który wymaga koncentracji wysiłków i specjalizacji. Potrafisz rozwiązać problemy nierozwiązywalne dla innych.

negatywnie: nie umiesz żyć „na pół gwizdka", a więc gdy cierpliwość się wyczerpie, zachowujesz się ekstremalnie. Depresja, zamknięcie w sobie, sam na sam ze swoimi nie wyeksploatowanymi talentami. Masz nieustającą pretensję do innych i obwiniasz ich za swoje niepowodzenia".

 

"Jeśli urodziłeś się trzydziestego pierwszego dnia miesiąca (31)

Lubisz wysiłek, możesz być przesądny i działać pod wpływem irracjonalnych pobudek. W poprzednich wcieleniach wykształciłeś znakomitą pamięć i dużą siłę witalną.

pozytywnie: nie porzucasz łatwo swych pomysłów. Powinieneś wyznaczyć sobie granice w życiu, gdyż tyle wkładasz energii we wszystko, co robisz, że musisz umieć się zatrzymać.

negatywnie: życie wypełnione walką i kłótniami. Nieumiejętność dostrojenia się do innych, nerwowość".

Link to comment
Share on other sites

Dni o wibracji PIĄTKI:

dzień urodzenia: 5, 14, 23

 

Wibracja 5 skłania do nieustających zmian. Potrzeba przygód, doświadczeń, ciekawość poznawcza, co może doprowadzić do rozproszenia energii. Jest to liczba magnetyzmu i uwodzicielstwa, lecz także wiedzy wewnętrznej i nadzmysłowej.

 

 

"Jeśli urodziłeś się piątego dnia miesiąca (5)

W poprzednim życiu wykształciłeś umiejętność perswazji, obecnie twoim najważniejszym darem jest dar słowa. Jesteś towarzyski, elastyczny, otwarty, ciekawy, wszechstronny i inteligentny. Liczba miłości i protekcji.

pozytywnie: umiesz przystosować się do zmian. Nadajesz swojemu życiu tempo, jakiemu trudno sprostać innym. Najlepiej czujesz się w podróży, a twoje wnętrze jest dla ciebie bogatym źródłem inspiracji.

negatywnie: jesteś ekspansywny i tyranizujesz otoczenie. Jesteś zdekoncentrowany, nastawiony tylko na zewnątrz, nie umiesz znaleźć w sobie oparcia".

 

"Jeśli urodziłeś się czternastego dnia miesiąca (14)

Liczba Karmiczna (por. Długi Karmiczne). Jesteś twórczy, awanturniczy, możesz się czuć nie rozumiany przez innych. Obecne życie skonfrontuje cię z kategorią wolności; będziesz uczył się jak zachować własną wolność i nie ograniczać wolności innych. Twoje najważniejsze wyzwania to nauka głębokiej refleksji, znalezienie równowagi materialnej i odkrycie swego powołania. Nie będzie to łatwe, gdyż jesteś wszechstronny i lubisz zmiany.

pozytywnie: rozumowanie jest przyziemne, za to duch buja wysoko. Nie znosisz kłamstwa. Musisz dojść do równowagi między podświadomością a świadomością, między intelektem a duszą. Musisz rozpoznać swoje rzeczywiste potrzeby i przestać ulegać złudnym pragnieniom.

negatywnie: ogromna nerwowość, jeżeli nie pozwolisz swemu umysłowi na odpoczynek. Impulsywność stanie się przyczyną problemów emocjonalnych, zdrowotnych i materialnych".

 

"Jeśli urodziłeś się dwudziestego trzeciego dnia miesiąca (23)

Liczba maga, uzdrawiającej energii magnetycznej. Zapewnia sukces i uznanie zdobyte dzięki pomocy innych, którą zawsze otrzymujesz. Masz naturę czułą, harmonijną oraz potrzebę bycia uczynnym. Umiejętnie porozumiewasz się z płcią przeciwną.

pozytywnie: niezwykle pociągająca osobowość, lecz nieobliczalna. Musisz, się czuć wolny, by być wierny. Jesteś wrażliwy, rozumiejący.

negatywnie: jeśli życie nie rozwija się tak, jak tego pragniesz, siłą narzucasz mu swe warunki. Uważany jesteś za egoistę, surowego i niebezpiecznego furiata".

Edited by björn
Link to comment
Share on other sites

Dni o wibracji SZÓSTKI:

dzień urodzenia: 6, 15, 24

 

Wibracja 6 przynosi równowagę, dynamizm, smak estetyczny, szacunek dla rodziny, potrzebę harmonii i odpowiedzialność.

 

 

 

"Jeśli urodziłeś się szóstego dnia miesiąca (6)

Jesteś osobą zdolną do wielkich uczuć, lubisz i umiesz się bawić, kochać, działać i czuć się odpowiedzialny.

pozytywnie: altruista, obowiązkowy, dobry, wspaniałomyślny, oryginalny.

Nie tolerujesz gwałtowności ani brutalności, dajesz więcej niż dostajesz, zapewniasz poczucie bezpieczeństwa i wzbudzasz zaufanie u innych.

negatywnie: długo będziesz szukać swego ideału. Zaznasz wzlotów i upadków i poznasz smak cierpienia. Nie znosisz krytyki własnej osoby, obowiązki wydają ci się nie do zniesienia, masz skłonność do depresji".

 

"Jeśli urodziłeś się piętnastego dnia miesiąca (15)

Jesteś magnetyczny, demonstracyjny. Zmienny kochanek, zdolny do oszustw. Interesujesz się magią.

pozytywnie: w poprzednich wcieleniach wypracowałeś siłę wewnętrzną, która obecnie przejawia się jako charyzma. Zawsze znajdujesz się w odpowiednim momencie na odpowiednim miejscu. Uczysz się dużo poprzez swoje własne doświadczenia. Chcesz i umiesz dzielić swe życie między rodzinę, pracę i zainteresowania. Pasja i duży potencjał twórczy.

negatywnie: zarozumiałość, lenistwo, zazdrość, nieczystość intencji, złość, łakomstwo i skąpstwo. Musisz pohamować swe ambicje".

 

"Jeśli urodziłeś się dwudziestego czwartego dnia miesiąca (24)

Jesteś osobą energiczną, aktywną, masz silnie rozwinięty zmysł artystyczny. Jesteś zdolny do poświęceń z miłości. Możesz spotkać w swym życiu pomoc ze strony kobiety.

pozytywnie: pociągają cię piękne i dobre rzeczy i jesteś gotów pracować, by je zdobyć. Najwięcej uczysz się poprzez obserwację. Rodzina i dom zajmą dużo miejsca w twoim życiu. Twoja partnerka (partner) powinna być cierpliwa, gdyż skaczesz z tematu na temat. Przestrzegasz praw i przepisów.

negatywnie: chcesz zdominować tych, których kochasz".

Link to comment
Share on other sites

Dni o wibracji SIÓDEMKI:

dzień urodzenia: 7, 16, 25

 

Wibracja ta przynosi inteligencję, zdolność obserwacji, analizy i wyciągania wniosków. Mądrość, filozoficzny stosunek do życia, idealizm. Może prowadzić do mistycyzmu lub — w ekstremalnych przypadkach — do zbrodni.

 

 

"Jeśli urodziłeś się siódmego dnia miesiąca (7)

Jesteś inteligentny, refleksyjny, lojalny, masz silnie rozwiniętą intuicję i głęboki intelekt. Pragniesz spokoju, zgody, mądrości. Masz filozoficzny stosunek do życia, skłaniasz się ku zagadnieniom mistycznym i świat wartości materialnych ma dla ciebie niewiele powabu.

pozytywnie: lubisz się uczyć, cenisz stabilizację, rozmyślania i ład. Masz umysłowość analityczną, jesteś zdolny do rozważań na dużym poziomie abstrakcji.

negatywnie: musisz relaksować się i medytować. Brak ci siły wewnętrznej, jesteś więc pozbawiony zdolności współodczuwania".

 

"Jeśli urodziłeś się szesnastego dnia miesiąca (16)

Liczba Karmiczna (por. Długi Karmiczne). Jesteś filozofem, odnosisz się do świata z rezerwą i nie przywiązujesz się do niczego. Interesujesz się wiedzą tajemną. Żyjesz z nie uświadomioną pamięcią kochanka-motyla z poprzednich wcieleń. W tym życiu albo powtórzysz dla przypomnienia i zrozumienia podobne doświadczenia, albo zrozumiesz swą lekcję dzięki problemom uczuciowym i rodzinnym.

pozytywnie: w poprzednim życiu została rozwinięta wiedza wewnętrzna, duch. W obecnym życiu pociąga cię wydobycie tej wiedzy na światło dzienne. Mimo chłodnej natury przyciągasz ludzi, gdyż jesteś odpowiedzialny i umiesz błyskawicznie podejmować słuszne decyzje.

negatywnie: niecierpliwość doprowadzać będzie do konfliktów z otoczeniem. Klęska moralna lub materialna".

 

"Jeśli urodziłeś się dwudziestego piątego dnia miesiąca (25)

Masz w sobie dużo magnetyzmu, jesteś mądry, zdolny do głębokiej refleksji, szczery, lubisz samotność. Masz łatwy dostęp do podświadomości i skłonność do mistycyzmu. Możesz mieć problemy z materialnym zabezpieczeniem bytu. By zwyciężyć w drugiej połowie życia, musisz walczyć w pierwszej.

pozytywnie: w poprzednim wcieleniu rozwijałeś umysł i gromadziłeś wiedzę, natomiast zaniedbałeś uczucia. Jesteś otwarty, miły i łatwy we współżyciu. Jesteś poszukiwaczem prawdy, czasem nie rozumianym przez otoczenie. Dużo zmian w życiu.

negatywnie: lenistwo i marnotrawienie energii. Beznadziejna sytuacja materialna. Niemoralność".

Link to comment
Share on other sites

Dni o wibracji ÓSEMKI:

dzień urodzenia: 8, 17, 26

 

Ta wibracja przynosi sukces materialny, władzę, umiejętność realizacji własnych celów, korzystną agresywność i chęć dominacji.

 

 

 

"Jeśli urodziłeś się ósmego dnia miesiąca (8)

Zmierzasz do przodu, cenisz postęp, jesteś produktywny, twoim celem są sukces i pieniądze i znajdujesz środki, by osiągnąć to, czego chcesz. Przyciągasz do siebie innych i jesteś przekonywający, co pomaga ci zrealizować swój cel.

pozytywnie: możesz odgrywać ważną rolę w społeczeństwie lub w świecie interesów. Posługujesz się żelazną logiką i wymagasz dowodów wiarygodności, zanim zaangażujesz się w cokolwiek.

negatywnie: jesteś interesowny i żądny władzy. Twoje zainteresowanie wartościami materialnymi czyni cię przesadnie pragmatycznym i ograniczonym".

 

"Jeśli urodziłeś się siedemnastego dnia miesiąca (17)

Jesteś uroczy i uwodzicielski, odważny i przedsiębiorczy. Masz zapewnioną „opiekę bogów".

pozytywnie: w poprzednich wcieleniach posiadłeś bogactwo materialne i duchowe. Dzięki swej logice i zdolności koncentracji pozostajesz spokojny i jednocześnie wrażliwy. Jesteś lojalny i można na ciebie liczyć. By zmienić swoje postanowienie, musisz mieć mocne argumenty i dowody, że warto.

negatywnie: naiwność, która może doprowadzić do depresji".

 

"Jeśli urodziłeś się dwudziestego szóstego dnia miesiąca (26)

Jesteś wspaniałomyślny, wrażliwy, darzysz szacunkiem innych. Jesteś przywiązany do przeszłości, która stanowi dla ciebie oparcie.

pozytywnie: masz zdolności przywódcze, energię i zdolność realnej oceny rzeczywistości. Dzielisz się chętnie swą wiedzą, a twoje obowiązki będą głównie dotyczyły rodziny i spraw zawodowych.

negatywnie: musisz nauczyć się pohamować impulsywność i niecierpliwość, w przeciwnym razie będziesz miał problemy na planie fizycznym, materialnym lub uczuciowym. Życie postawi cię wobec ekstremalnych sytuacji, abyś nauczył się ufać samemu sobie".

Link to comment
Share on other sites

Dni o wibracji DZIEWIĄTKI:

dzień urodzenia: 9, 18, 27

 

Wibracja ta przynosi ogromną wspaniałomyślność i otwarty umysł. Jest to liczba misjonarzy i ludzi wybitnie utalentowanych. Może przynieść sławę tym, którzy mają szlachetne ideały.

 

 

 

"Jeśli urodziłeś się dziewiątego dnia miesiąca (9)

Jesteś szczodry, utalentowany, wykształcony. Bogate życie emocjonalne do lat 29. W poprzednim wcieleniu poprzez trudności i cierpienie wykształciłeś odwagę i determinację. W tym życiu dużo będzie spotkań i różnorodnych doświadczeń, które jak bumerang posłużą do powrotu wdzięczności za altruizm z poprzednich wcieleń.

pozytywnie: zdobędziesz mądrość, a wraz z nią osiągniesz sukces. Jesteś bardzo uczuciowy, w związku z drugim człowiekiem dajesz bez oczekiwania na nagrodę.

negatywnie: nie zajmuj się zanadto problemami innych. Zachowaj energię dla siebie, nie rozdawaj bez opamiętania swej wiedzy i współczucia, dziel się tylko z tymi, którzy naprawdę tego potrzebują".

 

"Jeśli urodziłeś się osiemnastego dnia miesiąca (18)

Masz niezwykle chłonny i otwarty umysł, jesteś wszechstronny i gotów przystosować się do każdych okoliczności. Nie jest ci także obcy zmysł do interesów. Chętnie prowadzisz interesy innych lub kierujesz ich życiem. Równocześnie jest to liczba złudzenia, iluzji.

pozytywnie: masz niezwykłe umiejętności, by prowadzić innych i kierować ich losem. Do 29 roku życia napotkasz wiele sytuacji, w których musi się sprawdzić twoja odwaga i mądrość. Matka lub żona odgrywają ważną rolę w twoim życiu. Być może będziesz musiał się opiekować osobą biedną, chorą lub starą.

negatywnie: brak stabilizacji emocjonalnej powoduje nadmierną irytację i krytykanctwo. Pamiętaj, że mur, który wybudujesz dla ochrony swego ego, stanie się dla ciebie więzieniem".

 

"Jeśli urodziłeś się dwudziestego siódmego dnia miesiąca (27)

Jesteś odpowiedzialny, masz ogromną energię, jesteś zdolny do realizacji wielkich przedsięwzięć i poważany dzięki swym przymiotom. Nie wprowadzaj w swoje życie zbyt surowych ograniczeń.

pozytywnie: bogata wyobraźnia, aktywny umysł. Nie odsłaniaj przed byle kim swych pragnień. Niewykluczone, że pierwsza połowa życia zostanie zakłócona przez problemy emocjonalne.

negatywnie: masz skłonność do krytykowania innych. Musisz zrozumieć, że wady, które widzimy u innych, są naszymi wadami odbitymi w lustrze."

Link to comment
Share on other sites

Uwagi:

na niebiesko zostały zaznaczone wibracje mistrzowskie

na czerwono zostały zaznaczone wibracje karmiczne

na zielono zostały zaznaczone wibracje szczególne

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
  • 3 months later...
  • 6 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...