Jump to content

Astrologia partnerska


Recommended Posts

Astrologia porównawcza - partnerska

 

Astrologia partnerska jest dziedziną trudną, skomplikowaną, więc należy poświęcić jej kilka lat, aby zapoznać się szczegółowo z całym jej tematem. Plany napisania tego artykułu związanego z relacjami międzyludzkimi (związki partnerskie) były już wcześniej, ale dopiero weszły w realizację teraz, gdy na niebie znak Wagi silnie obsadzony jest planetami (Mars, Wenus, Merkury). I ścisła koniunkcja ta, wchodzi do mojego 5 sektora w horoskopie urodzeniowym. Jednym słowem cykle planetarne są wyznacznikiem naszych konkretnych działań.

 

Na jakie elementy należy zwrócic szczególną uwagę, zaczynając pracę nad danym horoskopem porównawczym dwóch osób (partnerów w miłości)?

 

1). Przde wszystkim ważne jest to, jaki stosunek ma każda z dwóch partnerów do związków uczuciowych, czy ludzie Ci są zdolni do stworzenia trwałego związku, czy mają potrzebę zbudowania stałego związku partnerskiego, zakładając jednocześnie, że zwiątek ten ma perspektywy na przyszłość (małżeństwo, rodzina, dom). Czy też zupełnie przyciwny charakter związku partnerskiego, interesuje ich np: krótkotrwałe niezobowiązujące relacje partnerskie.

 

Jednocześnie czy zostały spełnione wymogi ideału partnera / partnerki, spoglądajc w horoskop każdego z tych osób, gdyż wybierając sobie partnera, zwracamy uwagę na elementy, które są dla nas indywidualnie atrakcyjne.

 

I dlatego też, trzeba bardzo dokładnie na początek przeanalizować horoskopy urodzeniowe dwóch partnerów, co kto oczekuje od partnerstwa, co każda z tych osób poszukuje u drugiej osoby, jakiego szuka partnera, z jakim czułaby się bezpiecznie, w jaki sposób angażuje się w relacje międzyludzkie (związki uczuciowe).

 

I jeśli jedna osoba będzie dążyć do typowej stabilności, jaką daje jej potrzeba założenia rodziny, gdzie taki obraz w archetypie wskazuje faza Raka, a druga strona jest miłośnikiem związków czysto Uranowych (Wodnik), czyli nieskrępowana wolność w związku, lużne partnerstwo, często niesformalizowane i tendencja do nagłych nieoczekiwanych zmian w partnerstwie; to zachowanie takie może mocno zaburzyć "poczucie bezpieczeństwa" osoby z standardowym podejściem do związków stałych. Gdzie w konsekwencji te osoby się nie dogadają, gdyż nie będą w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb bezpieczeństwa emocjonalnego, bo "bezpieczeństwo emocjonalne" to, jest bardzo istotnym elementem w każdym trwałym związku.

 

Na przykład patrząc na horoskopy urodzeniowe dwóch partnerów, narazie bez nałożenia tych dwóch kosmogramów na siebie, zobaczymy, że w jedym są wyeksponowane silne fazy znaków jak: Wodnik i Bliżnięta, a w drugim mocne są fazy znaków Raka i Byka, tak więc, już na podstwaie tych informacji można powiedzieć, że będzie bardzo trudno te osoby ze sobą porozumieć, gdyż mają zupełnie inne, odmienne od siebie potrzyby partnerstwa. Gdzie osoba z silną fazą Wodnika czuje potrzebę swobody i wolności w związku i z domieszką Bliżniąt (rozproszona jest na kilka kierunków), a osoba z mocną fazą Byka i Raka będzie instynktownie dążyc do legalizacji związku, założenia rodziny i chęć posiadania partnera (Byk). I tym samym zaczyna tworzyć się między tymi ludżmi konflikt "nie dopasowania się", i takie osoby się poprostu miną.

 

Poza tym osoby z silną fazą Raka w horoskopie urodzeniowym, zdecydowanie będą starały się utrzymać związek bądż małżeństwo, które jest w rozsypce, bo zwłaszcza zrobią to dla swoich dzieci. Gdyż dla archetypowego Raka, rodzina to podstawowy i najważniejszy element w jego życiu, który daje mu poczucie "bezpieczeństwa emocjonalnego".

 

Reasumując: przede wszystkim patrzymy na horoskopy urodzeniowe obojga partnerów, jakiego związku poszukuje jedna i druga strona, jakie podejście te osoby mają do związków, jaką wartością są dla nich związki trwałe, małżeństwo.

 

2). Kolejnym również bardzo ważnym i niezbędnym wskażnikiem jest "zgodność", czyli wzajemne zgodne elementy w horoskopach urodzeniowych między partnerami, gdzie odłamek tego tekstu wyżej został już poruszony. Czyli: wyraziste zgodne fazy zodiaku u jednej i drugiej osoby, bądz żywioły, zgodność aspektów, planet, domów - zwłaszcza (Stephen Arroyo w swojej książce "Cykle życia i związki interpersonalne" kładzie na to szczególny nacisk). Spójrz na kilka horoskopów porównawczych małżonków bądż związków stałych, długoletnich, a przekonasz się, że we wszystkich tych horoskopach jest wymiana zgodnych elementów.

 

Przykłady:

 

1.

Jedna osoba ma w horoskopie urodzeniowym asc w Skorpionie, a druga ma Księżyc w Skorpionie, bądz inną jakąś ważną planetę w tym znaku.

2.

Bądz jedna osoba jest słonecznym Lwem, a partner ma w znaku Lwa 2 planety (Wenus, Mars).

3.

Jedna osoba ma Wenus bądż Księżyc w znaku Wodnika, a jej partner ma Wenus w znaku Lwa, ale ta Wenus bądz Księżyc jest w koniuncji z Uranem.

4.

Partner ma Księżyc w Bliżniętach, a Kobieta ma Słońce w Bliżnietach, Wadze bądż Wodniku. Itd.

5.

Mężczyzna ma Księżyc w Pannie, a kobieta ma Słońce w Koziorożcu, bądż ma Słońce w Strzelcu ale w koniunkcji z Saturnem.

6.

Pani ma Marsa w Rybach w horoskopie urodzeniowym, a Pan ma Słońce w koniunkcji z Neptunem.

7.

Jedna osoba jak i druga ma w horoskopie silne obsadzony żywioł ziemi na przykład.

 

Bardzo ważne jest, aby jedna i druga strona miała w swoim horoskopie urodzeniowym wyeksponowane podobne elementy, którą jesteśmy zainteresowani, bo jak nie ma wspólnych elementów, to nie ma związku, nie ma przyciągania, nie wydziela się chemia. I nie ważne, że na przykład będą silnie wyraziste te same znaki, które są do siebie w kwadraturowej, dynamicznej relacji, gdzie może to wnieść pewne napięcie w związek. Ale ważne jest to, że te wspólne elementy między nimi wogóle istnieją. Ciekawie będzie, jeśli jest kilka takich zbieżnych elementów w horoskopie porównawczym. Tak więc będąc w związku z taką osobą, która w swoim horoskopie urodzeniowym ma kilka tych samych wyeksponowanych elementów co w naszym horoskopie, mamy wrażenie, że jest podobna do nas samych, do tego jaką my w sobie energię nosimy.

 

I dopiero na końcu analizujemy aspekty porównawcze.

 

3). Ciekawe są relacje między Światłami w horoskopie porównawczym, i niekoniecznie przy trygonach musi być ścisły aspekt, ale wystarczy, że jest relacja między znakami. Na przykład: Księżyc mężczyny jest w Koziorożcu (5 stopień), a Słońce kobiety jest w znaku Panny (20 stopień) czyli (bardzo lużny trygon), co może gwarantować podobne zainteresowania zwłaszcza na płaszczyżnie domowej, w codziennej relacji. Gdzie Słońce to typologia człowieka i z Księżycem, który wyznacza codzienność i reakcje emocjonalne; tak więc jest tutaj harmonijna reakcja Słońca na przyzwyczajenia Księżyca (trygon w znakach ziemskich). Natomiast przy kwadraturach, opozycjach, sekstylach dobrze jak jest aspekt do 4 stopni, a przy koniunkcji wystarczy aspekt nawet 10 stopniowy, jeśli oczywiście koniunkcja jest w tym samym znaku.

 

1.

Czasem minimalnie wniesie napięcie między partnerami, połączenia (czyli ścisły aspekt - kwadratura) między Słońcem jednego partnera a Księżycem drugiego partnera, ogólnie bardzo drobne niezrozumienie na płaszczynie domowej. Ale nie jest to absolutnie żadem wielki problem, gdyż jest wiele związków, które mają między Światłami kwadraturę i mimo wszystko związek trwa i jest szczęśliwy. I lepiej zdecydowanie mieć aspekt kwadraturę (do 4 stopni) między Światłami, niż nie mieć wcale aspektu między Światłami. Poza tym kwadratura między Światłami jest lepsza od sekstylu między Światłami, gdyż kwadratura silniej wiąże, przyciąga partnerów niż sekstyl.

2.

Są też małżeństwa, gdzie nie ma żadnej relacji między Światłami w horoskopie porównawczym, gdzie zamiast tych połączeń, inne silne i harmonijne elementy łączą ten związek. Tak więc nie ma reguły, że każdy związek małżeński musi mieć połączenie Świateł w horoskopie.

3.

Troszkę trudna może się okazać ścisła kwadratura Słońc między partnerami, gdyż przynieść może to konflikt "ego" i wzajemną rywalizację, zwłaszcza w znakach stałych, gdyż wówczas ani jedna ani druga strona nie chce za żadne skarby odpuścić.

4.

Z kolei kwadratura Księżyców porównawczo, może być zaczepna i przynieść czasem spore napięcia na płaszczyżnie przyzwyczajeń w środowisku domowym między partnerami, czyli czepianie się o drobnostki oraz odmienne reakcje emocjonalne, i trudności w porozumieniu emocjonalnym.

 

4). Następną ciekawą i ważną relacją w horoskopie porwnawczym są aspekty między Słońcem, Księżycem, Wenus bądż Ascendentem jednej osoby do planet osobistych i Ascendentu drugiej osoby. I aspekty te, wtapiają w związek pewien element "przyciągania romantycznego", "radości", "ciepła". Poza tym aspekty takie bardzo silnie wiążą związek partnerski.

 

1.

I niech będą aspekty między Słońcem, Wenus, Księżycem i Ascendentem jednej osoby do planet osobistych i Ascendentu drugiej osoby (do 4 stopni).

2.

Natomiast przy koniunkcji między Słońcem, Wenus, Księżycem, Ascendentem jednej osoby do planet osobistych i Ascendentu drugiej osoby wystarczy nawet aspekt do 10 stopni, oczywiście jeśli aspekty te porównawczo są w tym samym znaku.

3.

Z kolei aspekty zwłaszcza napięciowe między Marsem i Słońcem drugiej osoby mogą przynieść dodatkowo czasem napięcia, konfliktu "ego", w związku, a także są wyznacznikiem silnego przyciągania fizycznego.

4.

I trzeba dodać, że zdecydowanie lepiej mieć kwadraturę, opozycję, koniunkcję między tymi elementami (Wenus, Słońce, Księżyc, Asc jednego partnera do Wenus, Słońca, Księżyca, Ascendentu drugiej osoby) porównawczo, niż sekstyl, gdyż sekstyl jest słabym aspektem. A kwadratura, opozycja, koniunkcja powoduje, że wiecej energii się wytwarza między partnerami.

 

5). Poza tym aspekty Jowisza jednego partnera do planet osobistych i Ascendentu drugiego partnera bądż aspekty Jowiszów obojga z partnerów, też są bardzo ciekawe i ważne elementy, wnoszą również "element romantyzmu" oraz dają chęć obdarowania drugiej osoby, chęc wspólnego zycia w społeczeństwie, gdyż Jowisz jest planetą społeczną. Wnoszą optymizm, bądż nadmierną ekspansję, jeśli są w aspektach dynamicznych. Aspekty Jowisza jednego partnera do planet osobistych bądż Jowisza drugiego partnera, występują prawie zawsze (wręcz mówi się, że są one niezbędne) w horoskopwach porównawczych małżomków i stałych związkach niesformalizowanych.

 

6). Także aspekty przyciągania seksualnego między partnerami w horoskopie porównawczym są też wskazane, gdyż w ogólnym pojęciu "szczęśliwy związek" to taki, który spęłnia między innymi też taki warunek. I wszelkie połączenia między:

 

1.

Marsem a Wenus w horoskopie porównawczym.

2.

Połączenia między planetami osobistymi jednej osoby do Ascendentu drugiej osoby.

3.

Także aspekty Wenus jednego z partnerów do Urana, Neptuna i Plutona drugiego partnera, zwłaszcza aspekty (Wenus do Plutona) dają silny pociąg seksualny.

4.

Aspekty Słońce do Marsa też dają kontekst silnie seksualny, jeśli są dynamiczne to wtapiają w związek dodatkowo napięcie, burzliwość w związku, konflikty "ego".

5. Aspekty porównawcze Marsa i Urana zwłaszcza napięciowe dają mocne przyciąganie seksualne, podniecenie (Uran) i dodatkowo przy napięciowym aspekcie wzajemny bunt, egocentryzm.

6.

Aspekty Księżyca kobiety do Marsa mężczyzny, i jeśli to aspekty napięciowe, to mogą również przynieść ogólne na siebie czasem rozdranienie.

7.

Aspekt Marsa do Ascendentu też może dać przyciąganie fizyczne.

8.

Planety partnera osobiste, które wypadają na 5 dom w horoskopie partnerki.

9.

Aspekty Słońca do Wenus drugiej osoby też dają przyciąganie fizyczne.

 

7). W związku także osoby muszą się ze sobą porozumieć na płaszczyżnie intelektualnej oraz poprostu się ze soba dogadać, umieć ze sobą rozmawiać, tak więc aspekty Merkurego jednego partnera do planet osobistych w harmonijnych aspektach drugiego partnera też są pożądane. Co nie znaczy, że aspekty dynamiczne będą jakoś wyjtkowo złe. Nie, poprostu takie aspekty trudne pobudzą do bardziej dynamicznej, czasem burzliwej dyskusji między sobą, bądz gadulstwa.

 

8). Jeśli w horoskopie porównawczym będzie sporo kwadraturowych aspektów, to też taki związek nie jest z góry przesądzony, że się rozpadnie. Poprostu relacja będzie częściej dynamiczna, z domieszką częstego napięcia. Gdzie jeśli każda z dwóch osób w swoim horoskopie urodzeniowym sama posiada sporo dynamicznych aspektów kwadraturowych, tak więc na taki związek jest przygotowana, gdyż realizuje to co sama w sobie nosi. I grobowy spokój bez nasycenia konfliktu taką osobę zanudzi. I aby taki związek, w którym jest dużo aspektów konfliktowych przetrwał, to też musi być kilka silnych i harmonijnych aspektów od planet, które dają silne przyciaganie romantyczne np: koniunkcja Słońca jednego partnera do Wenus drugiego partnera, Ascendentu, itd, itd. Poprostu nie może być tak, że w horoskopie porównawczym są same napięciowe aspekty, bez tych mocnych romantycznych, gdyż wówczas może powstać poważny problem.

 

9). Poza tym trzeba sprawdzić w horoskopach urodzeniowych, każdego z partnerów ogólną charakterystykę temperamentów. I jeśli zobaczymy, że jedna osoba ma w swoim horoskopie urodzeniowym dużo napięciowych aspektów, a u osoby drugiej w horoskopie jest zbitka wielu trygonowych aspektów, zgodnych i harmonijnych, wówczas takie osoby będą miały trudność w porozumieniu się. Gdyż osobie z ogólną harmonią wewnętrzną, będzie bardzo trudno znosić złe humory i nagłe ataki krzyku i awantur osoby z burzliwym temperamentem, gdzie ta będzie jeszcze bardziej prowokowana do walki, dlatego, że wszystko jest dla niej lepsze, niż całkowity brak reakcji i milczenie.

 

10). Poza tym całkowity brak wzajemnych aspektów dysharmonijnych, zaś słabe lub nieliczne aspekty harmonijne, mogą doprowadzić z czasem do rozstania się. Kiedy bowiem jedno z obojga partnerów napotka w życiu osobę, z którą liczne lub bardzo silne aspekty będą ją łączyć, może się zdarzyć - i zdarza się bardzo często - że przeważy pociąg do nowo poznanego partnera[ki], zaś słabsze powiązania z partnerem dotychczasowym nie wytrzymują próby, szczególnie jeżeli aktualne tranzyty są korzystne dla nowej znajomości, a dotychczasowe małżeństwo trwa już dość długo.

 

Jest to wątek tekstu Leszka Szuman i opracował tekst (maszynopis) Leon Zawadzki Bielsko Biała - Potrójna 1996. Logonia.org

W punkcie 10). jest mowa o (sekstylach), gdyz koniunkcja, opozycja kwadratura silniej działają. Więc lepiej mieć zdecydowanie na przykład kwadraturę między Słońcem i Księżycem drugiego partnera, niż sekstyl między tymi planetami. Silnie wiąże aspekt (koniunkcja, opozycja, kwadratura) niź sekstyl w horoskopie porównawczym partnerów.

 

11). I aspekty porównawcze Saturna, których nie można pominąć jednej osoby do planet osobistych drugiej osoby. I nawet aspekty napięciowe, nie powinno się ich uważać za wyjątkowo bardzo złe, gdyż przynoszą one zwykle trwałość związku). I co ciekawe, są to połączenia najczęśniej spotykane w wielu horoskopach związków małżeńskich, czy też ogólnie stałych związków. Częściej się je spotyka niż na przykład, relacje między Światłami, aspekty Mars - Wenus w horoskopie porównawczym małżonków.

 

Oczywiście, że dynamiczne aspekty między Saturnem a planetami osobostymi drugiego partnera są trudne, a zwłaszcza bardzo trudne są aspekty dynamiczne Saturna do (Księżyca, Marsa bądż Ascendentu) drugiej osoby (o tym pisze Liz Greene w swojej książce "Saturn"). I naprawdę trzeba wykazać sporo dojrzałości emocjonalnej, pokory, aby utrzymać dany związek. I jeśli w horoskopie porównawczym jest sporo aspektów napięciowych Saturna do planet osobistych bądż Asc drugiej osoby, a jest bardzo nieliczna ilość, bądż wogóle brak jest aspektów od Słońca, Jowisz, Wenus, Księżyca jednej osoby do planet osobistych i ascendentu drugiej osoby, to może powstać poważny problem, gdyż brak tych aspektów "romantycznych" może spowodować powolne ochładzanie się związku, w którym wkrada się niechęć, wzajemne tłamszenie się, pretensje, dystans, poczucie surowości i przesadnej dyscypliny. I w konsekwencji taki związek może się rozpaść.

 

Ładnie pisze o aspektach porównawczych Satrna do planet osobistych Liz Greene w swojej książce "Saturn" i Stephen Arroyo "Cykle życia i związki interpersonalne", "Astrologia, Karma, Transformacja"

 

Liz Greene pisze (...) Saturn w horoskopie porównawczym jest domeną tego co trwałe i wiążące"

 

Dlatego też niektórzy przestaną dziwić się, dlaczego w wielu horoskopach małżeństw, które trwają wiele lat, są aspekty zwłaszcza napięciowe Saturna do planet osobistych partnera.

 

Opisy aspektów porównawczych między partnerami

 

Słońce (koniunkcja) Słońce

 

*

Koniunkcja porównawcza Słońc między partnerami daje podobną typologię osobowości, podobne zainteresowania i pasje. Gdzie albo taka koniunkcja da im gwarancję, że się do siebie łatwo dostosują bądź zanudzą się sobą. Ale także może być powodem napięcie, jeśli koniunkcja taka jest porażona kwadraturą na przykład od Marsa.

 

Słońce (trygon, sekstyl) Słońce

 

*

Przynosi ciekawe porozumienie, sympatię, zainteresowania, które są w zgodzie z zainteresowaniami drugiej osoby.

 

Słońce (kwadratura) Słońce

 

*

Taka kwadratura zwykle bywa napięciowa, przynosi konflikty "ego", wzajemną rywalizację oraz jedna jak i druga strona nie chce popuścić. Jeśli taka kwadratura jest ścisła i dodatkowo jest w znakach stałych, to może powstać poważny problem, gdyż wówczas jedna i druga strona są niesamowicie uparci i może spowodować taki aspekt rozstanie. Kwadratura taka wymaga dużo cierpliwości i dojrzałości.

 

Słońce (opozycja) Słońce

 

*

Taka opozycja Słońc jest dość integrująca, jest tutaj także silnie wzajemne przyciąganie i ogólnie opozycje nie są złymi aspektami, wręcz przeciwnie. I te przeciwieństwa działają na zasadzie uzupełniania się. Tak więc ogólnie jest symbolem przyciągania bądz odpychania. I na przykład kobieta (Słoneczny Baran) będzie bardzo ciekawym uzupełniem mężczyzny (opozycja do Słonecznej Wagi).

 

 

Słońce (koniunkcja) Księżyc

 

*

Silne wzajemne przyciąganie, harmonijna relacja. Są to aspekty, które można spotkać w różnych horoskopach małżonków bądż ogólnie w związkach stałych. Słońce to typ człowieka, a Księżyc to reakcje emocjonalne, tak więc na płaszczynie domowej te osoby będą się rozumieć, jeśli oczywiście ta koniunkcja nie jest porażona kwadraturą od planet maleficznych. Koniunkcja taka może być nawet 10 stopniowa, nadal silnie działa, oczywiście jeśli jest w tym samym znaku.

 

Słońce (trygon, sekstyl) Księżyc

 

*

Również występuje tutaj ogólna harmonia w związku uczuciowym, takie aspekty też się spotyka w związkach małżęńskich czy ogólnie stałych związkach. Tyle, że sekstyl jest słabszym aspektem niż koniunkcja, opozycja bądż kwadratura, tak więc silniej wiążą związek te dynamiczne aspekty jak koniunkcja, opozycja, kwadratura. Aspekt powinien być do 4 stopni.

 

Słońce (kwadratura) Księżyc

 

*

Nie są to aspekty absolutnie złe, wręcz przeciwnie, silnie wiążą dwojga ludzi. Jest mnóstwo kwadraturowych aspektów między Światłami w horoskopach malżonków bądz stałych związkach niesformalizowanych i związki trwają i są szczęśliwe. Taka kwadratura może jedynie przynieść czasem napięcia na płaszczyżnie domowej, codziennej między partnerami. I lepiej zdecydowanie mieć kwadraturę między Światłami, niż nie mieć wcale żadnego aspektu między Światłami bądz sekstyl (za słaby aspekt). Bo gdy są aspekty między ważnymi elementami w horoskopie porównawczym partnerów, to wówczas wydziela się dużo energii, między tymi osobami. Aspekt powinien być do 4 stopni bądż 5.

 

Słońce (opozycja) Księżyc

 

*

Opozycje porównawcze Słońca do Księżyca są bardzo ciekawe, intergujące, mocno ludzi do siebie przyciągają. Aspekty takie często spotyka się w związkach małżeńskich i zwązkach stałych niesformalizowanych. Aspekt powinien być do 4 stopni.

 

Podsumowanie:

 

*

Aspekty (koniunkcja, kwadratura, opozycja) Słońca do Księżyca porównawczo nacechowane są większą siła przyciągania, niż aspekty zwłaszcza sekstyl.

 

 

Słońce (koniunkcja) Wenus

 

*

Bardzo silny aspekt porównawczy, który łączy dwie osoby ogormną nutką romantyzmu, przywiązania, lojalności, wzajemnego oddania, miłości a także przyciągania fizycznego. Między partneraki wytwarza się dużo pozytywnej energii, która wiąże ludzi na wysokim poziomie bezpieczeństwa emocjonalnego. Aspekt taki spotykany jest w związkach małżeńskich i ogólnie w trwałych związkach. Koniunkcja nie musi być ścisła, aby już zadziałała, otóż jest wiele małżeństw, które mają na przykład taką koniunkcję lużną nawet 7 - stopniową i ona w dalszym ciągu działa, gdyż ważne planety partnerów, czyli Wenus jednego partnera i Słońce drugiego partnera leżą w tym samym znaku. Aspekt nawet do 10 stopni w tym samym znaku nadal działa.

 

Słońce (trygon, sekstyl) Wenus

 

*

Kierunek w jaki takie aspekty Słońce (trygon, sekstyl) Wenus działają jest podobny, lecz są to aspekty (zwłaszcza sekstyl) o słabszej sile działania, niż (koniunkcja, kwadratura i opozycja) Słońca do Wenus. Aspekt do 4 stopni.

 

Słońce (kwadratura) Wenus

 

*

Przy takich aspektach może wystąpić drobna różnica gustów bądż osoby będą miały nieco inne w danym czasie potrzeby miłego spędzania czasu, wystąpi między nimi czasem drobny konflikt. Na przykład w jaki sposb spędzić ze sobą czas, gdzie jedna osoba chce iść do kina, a druga pójść na spacer do lasu.

Ale takie aspekty są bardzo korzystne, gdyż jest między tymi elementami aspekt silny (kwadratura), która mocno ludzi przyciąga, aspekt romantyczny. I te aspekty są dość często spotykane w związkach małżeńskich i ogólnie trwałych związkach. Aspekt powinien być do 4 stopni.

 

Słońce (opozycja) Wenus.

 

*

Bardzo fajna opozycja porównawcza Słońca do Wenus partnera, przynosi podobnie jak przy koniunkcji dużą nutkę romantyzmu, miłości, miłego spędzania czasu. Oraz jest to aspekt, który bardzo silnie przyciąga romantyczne i fizyczne dwie osoby, partnerzy uzupełniją się. Poza tym to aspekt o dużej sile działania i często spotykany jest w związkach małżeńskich i ogólnie w trwałych związkach. Aspekt powinien być do 4 stopni.

 

Podsumowanie:

 

*

Aspekty (koniunkcja, kwadratura, opozycja) Słońca do Wenus porównawczo nacechowane są większą siła przyciągania, niż aspekty (zwłaszcza sekstyl).

*

 

 

Słońce (koniunkcja) Mars

 

*

Przy takiej koniunkcji jest spory wybuch pożądania seksualnego, dużej atrakcyjności fizycznej między partnerami. Ale to tekże koniunkcja, gdzie jeśli nie jest kontrolowana, to zwiastuje czasem konflikty "ego" i chęć rywalizacji. Partnerzy zwykle są bardzo aktywni we wszelkich planach i działaniach. Taką koniunkcję też często spotyka się w związkach małżeńskich i ogólnie stałych związkach, i jest to aspekt o dużej sile działania. Wystarczy jak aspekt jest do 10 stopni i nadal działa.

 

Słońce (kwadratura) Mars

 

*

Jest to jedna z najtrudniejszych aspektów porównawczych, gdyż niekontrolowana wyzwala gwałtowne konflikty, kłótnie, czasem agresję, irytację, konflikty "ego". To także aspekt, który jest symbolem dużego przyciągania seksualnego między partnerami. Taka kwadratura wymaga cierpliwości, gdyż w innym przypadku ludzie będą czasem prowadzić między sobą wojnę, gdzie póżniej potrafią się gorąco godzić. Oczywiście czym ściślejszy aspekt, tym sytuacja staje sie bardziej konfliktowa. Wiele małżeństw posiada taką kwadraturę, gdzie dobrze jest, jeśli oprócz niej są liczne aspekty harmonijne. I niekonieznie taka kwadratura powoduje rozwody bądz rozstania.

 

Słońce (opozycja) Mars

 

*

Podobnie jak przy koniunkcji Mars - Słońce, czyli dużo atrakcyjności fizycznej i seksualnej między partnerami, czasem konflikty "ego", chęć rywalizacji między sobą.

 

Posdumowanie:

 

*

Aspekty Słońce - Mars (koniunkcja, opozycja, kwadratura) o dużej sile działania.

 

 

Słońce (koniunkcja) Jowisz

 

*

Bardzo fajna koniunkcja, gdzie partnerzy chcą się wzajemnie obdarzyć zwłaszcza miłością, jest tutaj chęć wspólnego życia w społeczeństwie, gdyż Jowisz jest planetą społeczną. Osoby takie łączy silna więż miłości, optymizmu, tolerancji dla drugiej osoby, pomocy, lojalności, sympatii. Koniunkcja często jest spotykana w związkach małżeńskich i ogólnie w stałych związkach. A gdy takiej koniunkcji nie ma w horoskopie porównawczm, to nie znaczy to, że osoby takie nie zostaną małżonkami, gdyż zwykle inne elementy łączą daną parę. Aspekt może być do 10 stopni i nadal działa.

 

Słońce (opozycja) Jowisz

 

*

Taka sama interpretacja jak przy koniunkcji, bardzo fajny aspekt. Aspekt do 4 stopni powinien być.

 

Słońce (kwadratura) Jowisz

 

*

Przy tym aspekcie (kwadraturze) w dalszym ciągu będzie przyciąganie między partnerami, lecz ujawi się dodatkowo między nimi nadmierna ekspansja, oczekiwanie od siebie ciągle czegoś więcej i więcej, pobłażanie swoim zachciankom i czasem drobne różnice w poglądach na tematy jak: filozofia, religia, edukacja, rozwój duchowy, itd. Do 4 stopni aspekt powinien być. I lepiej mieć kwadraturę między tymi elementami nić sekstyl bądż żadnego aspektu.

*

 

 

Słońce (koniunkcja, kwadratura, opozycja) Saturn

 

*

Są to aspekty porównawcze trudne, i co ciekawe jest naprawdę bardzo dużo małżeństw i stałych związków niesformalizowanych, gdzie na tym aspektach Saturnowych porównawczych ludzie ze sobą żyją i są nawet szczęśliwi, gdzie te aspekty częściej są spotykane niż: relacje między Światłami, aspekty Mars - Wenus w horoskopie porównawczym małżonków. Tak więc nie jest to aspekt, który napewno spowoduje rozstanie bądz rozwód. Taki aspekt jeśli się go nie przepracuje, może wnieść po latach dystans między partnerami, bądż w związku zaczyna wkradać się chłód i dystans. I dobrze jest, jeśli oprócz Saturnowych takich aspektów porównawczych, jest pokażna ilość harmoninnych aspektów tzw. "romantycznych" czyli Słońca, Księżyca, Wenus jednego partnera do Słońca, Wenus, Księżyca, Ascendentu drugiego partnera. Gdyż jeśli będzie tych aspektów romantycznym mało, a sporo Saturnowych, to w relację więdzy dwoma osobami wkrada się dużo dystansu i zimna, że rzeczywiście powstanie poważny problem, z tendencją do rozstań, rozwodów. Poza tym są to aspekty, które są symbolem trwałości związku, gdyż partnerzy mimo chłodu czują się stabilnie, a tym samym bezpiecznie. Gdyż Saturn (Koziorożec) przecież buduje stabilną strukturę, tworzy trwałe fundamenty, gdzie mimo chłodu, druga osoba może poczuć się tak, że Saturn ją niczym nagłym nie zaskoczy, jak na przykład Uran. Poza tym te aspekty koniunkcja, opozycja, kwadratura Saturna do Słońca mają w sobie też jakieś i dobre strony, gdyż mobilizują partnerów do tego, aby dbały o swój związek, pielęgnowały go, pracowały nad sobą. Jest to taka praca jaką wkładają w swój związek, aby był stabilny. Przy koniunkcji nawet 10 stopniowej aspekt nadal działa.

 

Słońce (sekstyl, trygon) Saturn

 

*

Są to aspekty wiążące, dające trwałość związku, nie ma zagrożenia, że po latach relacja się ochłodzi między partnerami i też mobilizują ludzi do tego aby pracowały nad sobą i związkiem. Przy sekstylu i trygonie 4 stopniowej aspekt działa nadal.

 

Podsumowanie:

 

*

Aspekty Saturna do planet osobistych partnera ogólnie rzecz biorąc są symbolem trwałości związku.

 

 

Słońce (koniunkcja Uran)

 

*

 

Osoby w związku powinny szanować swoją wolność i niezależność (Uran), jest tutaj ekscytacja, lecz takie związki są bardzo nietrwałe. To związki także, które nie lubią rutyny. Osoby mogą być dla siebie dobrymi przejaciółmi, lecz nie powinni okazywać wobec siebie przesadnej zaborczości ani zazdrości. I spora ilość aspektów Urana do planet osobistych partnera w horoskopie porównawczym, a mała ilość silnych aspektów "romantycznych" (patrz: punkt 2 i 4) i braki aspektów od Saturna, to takie związki gdzie dominują aspekty Urana do planet osobistych partnera, nie przetrwają. Przynoszą one zwykle tylko krótkotrwałą fascynację. Przy koniunkcji 10 stopniowej aspekt nadal działa.

 

Słońce (kwadratura, opozycja) Uran

 

*

 

Podobnie jak przy koniunkcji, czyli też bardzo nietrwałe związki, potrzeba wolności i swobody, poza tym dochodzą dodatkowo konflikty i bunt przeciwko sobie, zwłaszcza przy kwadraturze Słońca do Urana porównawczo. Gdzie osoba ze Słońcem może zostać zaskoczona nagle, niespodziewanie, przez osobę z Uranem, która się zaczyna buntować (Uran). Nic nigdy nie wiadomo jak się związek na takim aspekcie potoczy, jest bardzo niestabilny. Ale jeśli oprócz tego aspektu, jest duża ilość aspektów "romantycznych" (patrz punkty zwłaszcza 2 i 4 ) i też/chodż niekoniecznie, dodatkowo aspekty Saturna, tak wię wówczas taka kwadratura bądż opozycja Słońca do Urana nie zaszkodzi. Przy aspekcie 4 stopniowym nadal jest oddziaływanie.

 

Słońce (sekstyl, trygon) Uran

 

*

Dużo oryginalnych pomysłów między partnerami, indywidualność, chęć swobody i wolności w związku bez konfliktów i buntu między sobą. Ale także związki niestabilne na tych aspektach. Przy aspekcie 4 stopniowym nadal jest oddziaływanie.

 

Podsumowanie:

 

*

Uran nie ma w sobie nic trwałego, ani stabilności, przynosi tylko podsycenie, iskrę między partnerami.

*

 

 

Słońce (koniunkcja) Neptun

 

*

Taka koniuncka może rozbudzić między partnerami duchową więż, wzajemne poświęcanie się, wrażliwość. Taki aspekt może zadziałać łagodząco na inne aspekty, które są mocno napięciowe np: kwadratura Nars - Słońce porównawczo. Poza tym aspekt koniunkcja Słońce - Neptun, też może przynieś pewne poczucie złudzeń między partnerami bądż idealizowanie związku, a osoba z Neptunem wydaje się być taką zagadką, nieuchwytną dla osoby ze Słońcem. Przy aspekcie 10 stopniowym nadal jest oddziaływanie.

 

Słońce (kwadratura, opozycja) Neptun

 

*

Przy opozycji czasem iluzja i wymykanie się od odpowiedzilności, gdzie osoba ze Słońcem może poczuć się niepewnie. A przy kwadraturze jeszcze bardziej jest zaburzone poczycie rzeczywistości. Może być sporo nieporozumień, zawiedzionych nadziei, nieszczerość i drobne kłamstewka (czego oczy nie widzą, temu sercu nie żal). Przy aspekcie 4 stopniowy, nadal jest oddziaływanie.

 

Słońce (sekstyl, trygon) Neptun

 

*

Więż psychiczna, wrażliwość na siebie, chęć poświęcania się dla siebie, duża wyobrażnia. To ogólnie miły aspekt porównawczy.

*

 

 

Słońce (koniunkcja) Pluton

 

*

Koniunkcja, która wyzwala często chęc kontrolowania i dominacji nad drugą osobą (Pluton kontrola). Osoba z Plutonem będzie chciała wymusić na osobie ze Słońcem, aby ta zmeiniła się. Jednak próby takich nacisków, często nie przynoszą żadnych rezultatów.

*

 

 

Słońce (koniunkcja) Ascendent

 

*

Bardzo fajny aspekt porównawczy, silne wiąże dwie osoby. Wystrczy nawet aspekt 10 stopniowy, jeszcze działa.

 

Słońce (opozycja) Ascendent

 

*

Również bardzo korzystny aspekt jak przy koniunkcji porównawczy, silnie wiążący dwie osoby. Aspekt niech będzie do 4 stopni.

 

Słońce (kwadratura) ascendent

 

*

Również ciekawy aspekt porównawczy, przyciągający silnie, lecz z domieszką momentami drobnych nieporozumień. Aspekt do 4 stopni powinien być. I lepiej mieć kwadraturę między Słońcem a ascendenten drugiego partnera niż nie mieć zadnego aspektu między tymi elementami.

 

Słońce (sekstyl, trygon) Ascendent

 

*

Ciekawe także aspekty, romantyczne, jak wyżej, z tym że sekstyl jest słabszym aspektem i słabo wiąże ludzi. Powinien być aspekt sekstylu i trygonu do 4 stopni.

 

Podsumowanie

 

*

To bardzo wiążace aspekty porównawcze, wytwarzają między partnerami dużo energii, zwłaszcza (koniunkcja, opozycja, kwadratura) i trygon, lecz sekstyl jest za słaby.

 

 

Księżyc (koniunkcja) Księżyc

 

*

Koniunkcja taka jest ciekawa, korzystna, podobne reakcje emocjonalne oraz podobne reakcje na sprawy domowe.

Lecz aspekty na przykład Księżyca jednego partnera do Słońca drugiego partnera są silniej wiążące ludzi niż aspekty Księżyców porównawczo.

 

Księżyc (kwadratura) Księżyc

 

* Z kolei kwadratura Księżyców porównawczo, może być zaczepna i przynieść czasem spore napięcia na płaszczyżnie przyzwyczajeń w środowisku domowym między partnerami, czyli czepianie się o drobnostki oraz odmienne reakcje emocjonalne, i trudności w porozumieniu emocjonalnym.

 

Księżyc (opozycja) Księżyc

 

*

Również harmonijny aspekt podobnie jak przy koniunkcji. Taka opozycja jest integrująca.

 

Księżyc (sekstyl, trygon) Księżyc

 

*

 

Miłe aspekty, harmonia, między partnerami na płaszczyżnie domowej i w reakcjach emocjonalnych, lecz sekstyl dość słaby aspekt.

 

Będą dalsze opisy aspektów porównawczych jak znajdę troszkę czasu.

 

Autor: Barbara Stanisławska

 

 

Warto pamietac, ze taki pojedynczy aspekt porownawczy, ktory wyrywamy z horoskopu, napewno nie czyni spektakularnych efektow, wydarzen.

 

Czyli jeden aspekt nie decyduje na przyklad o rozwodzie. Na to pracuje duzo wiecej w horoskopie elementow, czyli horoskop porownawczy, urodzeniowe partnerow, itd.

 

Ale jesli juz skupimy sie na tym aspekcie zwlaszcza napieciowym Uran - Mars, mozemy opisac go w archetyie, jak bedzie sie realizowac, na surowo ze tak

powiem. Bo gdy go wlaczymy do calego horoskopu, inne elementy w horoskopie porownawczym beda ten aspekt modyfikowac - albo wzmacniac albo oslabiac. To zalezy jak wyglada horoskop porownawczy, oraz jak wygladaja horoskopy urodzeniowe partnerow.

 

Aspekty napieciowe, porownawczo Mars - Uran w archetypie.

 

To pewne podekscytowanie, podniecenie wewnetrzne, napięcia, nawet konflikty. Bo Mars, ktory z natury jest rozpedzony, niecierpliwy, wybuchowy, gdy polaczy sie z nieobliczalna sila Urana, to momentanie czasem dochodzi do napiecia, do naglych niekontrolowanych wydarzen, sytuacji, napięc. I zwlaszcza, gdy aspekt jest dosc scisly, oraz gdy jest to: kwadrat, koniunkcja, opozycja, badz kwinkunks.

Mars jest rozpedzony, a Uran dodatkowo go jeszcze przyspiesza, napędza, i wprowadza nagle niekontrolowane sytuacje. Zmienia nagle "zwrot" tego Marsa, ktory zaczyna sie denerwowac, i jeszcz bardziej staje sie wybuchowy.

Wiec czasem moze dochodzic do napiec, awantur, naglych, niekontrolowanych sytuacji.

 

Ale jesli ogolnie horoskop partnerki jest spokojny, czyli bez wiekszej ilosci napieciowych aspektow, to taki aspekt Mars - Uran napewno nie zagrozi.

 

Przyklad:

 

Ja mam ze swoim nauczycielem, ktory mnie uczyl astrologii, porownawczo aspekt Mars - Uran (scisly kwadrat). Czyli Moj Mars, ktory lezy w domu 3, robi kwadrat do jego Urana.

 

Ale nasz horoskop porownawczy ogolnie nie jest jakos wybitnie napieciowy, nie, wrecz przeciwnie; jest bardzo fajny. Wiec ogolnie bardzo dobrze, i harmonijnie nam sie ze soba pracowalo, chodzi o lekcje astrologii.

 

Ten aspekt tak sie realizowal, gdzie w komunikacji (Mars w domu 3) dochodzilo do tego, ze moj nauczyciel bardzo stumulowal moj intelekt. Wrecz uczyl mnie tego, ze mam isć z postepem w astrologii, ze mam "blyskawicznie myslec", nie blokowac sie, oraz nie powinnam sie trzymac zbyt twardych, przestarzalych zasad. A on jest (nauczycielem) bardzo bystrym, wrecz genialnym czlowiekiem. Doszlo do tego, ze gdy sie nad jakims horoskopem zastanawialismy, to trzeba bylo przede wszystkim myslec, myslec i jeszcze raz myslec. Zachecal mnie do myslenia, nie odpowiadal na moje pytania, "to ja musialam sobie zwykle sama odpowiedziec na swoje pytania", to mi sie bardzo podobalo, taki system nauki, byl swietny, szybko mnie rozwinal w astrologii - ten system.

 

Bardzo sporadycznie czasem bylo miedzy nami jakies napiecie, bo ja z tym Marsem w domu 3 przeskakiwalam blyskawicznie z tematu na temat, gdyz chciala od razu wiedziec efekty swojej pracy. Wtedy on z tym Uranem, dawal mi jeszcze trudniejsze zadania. Oraz musialam ciagle byc na najwyzszych obrotach w astrologii, z ogromnym przyspeiszeniem Mars - Uran.

Czyli on czasami denerwowal sie, ze jak tak szybko przeskakuje z tematu na temat, a ja poirytowana bylam czasem, gdyz on za szybko z tym Uranem, zmienial zwrot, Mojego Marsa, i oczekiwal "blyslawicznych wrecz efektow".

 

Bo pamietajmy Uran to inteligencja, bystrosc, blyskotliwosc, mysl, ktora plynie ku przyszlosci.

 

Ten aspekt wyladowal sie miedzy innymi na plaszczyznie 3 domowej, bo mam tam Marsa w swoim horoskopie urodzeniowym, czyli nauka, komunikacja.

 

Wiec trzeba sprawdzic, gdzie taki aspekt wypada ,w jakim domu, w domach porownawczo.

 

 

Barbara Stanisławska

Edited by Ismer
  • Like 1
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...