Jump to content
Sign in to follow this  
Guest Bethany

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE, praca, finanse

Recommended Posts

Guest Bethany

ASTROLOGICZNE WSKAŹNIKI ZAWODU

Uwaga: planety/ znaki/ domy nie są podane w ich naturalnej kolejności, ale uszeregowane pod względem siły oddziaływania

 

Aktorzy teatralni i filmowi, artyści estrady i cyrku

silne planety: Chiron, Wenus, Księżyc, Mars, Neptun, Pluton, Słońce

wyróżnione znaki: Waga, Ryby, Lew

wyróżnione domy: I, VII, X, V

- Stellium z ww. planet w ww. znakach i domach, oraz aspekty między nimi

- Księżyc w VII lub X domu wskazuje na popularność

- Dom wskazuje na sferę sztuki, planety na uprawiany styl

 

Aptekarze, farmaceuci

silne planety: Pluton, Neptun, Merkury, Wenus

wyróżnione znaki: Skorpion, Panna, Ryby, Byk, Lew

wyróżnione domy: VIII, VI, XII, II, V

Aspekty: Pluton lub Neptun w aspekcie ze Słońcem w II, VI lub VIII - Aspekty między ww planetami w ww znakach lub domach

 

Architekci, budowlańcy, projektanci

silne planety: Saturn, Mars, wenus, Chiron w konfiguracjach m-dzy sobą

wyróżnione znaki: Koziorożec, Baran, Byk, Rak

wyróżnione domy: X, I, II, IV

Aspekty: Saturn w znakach ziemi i powietrza w aspekcie z Marsem, Wenus i Chironem

 

Biznesmeni, Handlowcy, Spekulanci, Sprzedawcy

silne planety: Słońce, Merkury, Jowisz

wyróżnione znaki: Byk, Strzelec, Panna, Lew

wyróżnione domy: II, IX, V

- stellium lub Saturn w II domu (zbieracz, ciułacz, kolekcjoner - choć może to dotyczyć także i duchowych wartości)

- wyróżniony IX dom - poważny biznesmen mający kontakty z zagranicą. Kraj wskazuje znak zodiaku, gdzie leży próg IX domu

- wyróżniony V dom - działalność spekulacyjna, kupno/ sprzedaż (niebezpiecznie, gdy występuje negatywny aspekt do progu V domu)

- wyróżnione domy kątowe - samodzielność

- wyróżniony znak Panny - poważny przedsiębiorca, pracodawca

 

Chemicy

silne planety: Mars, Pluton, Neptun, Merkury

wyróżnione znaki: Skorpion, Ryby, Panna

wyróżnione domy: VIII, XII, VI

- ww. planety w znakach żywiołu wody lub w znaku Panny

Duchowni

wyróżnione znaki: Strzelec

- Słońce w Pannie lub Rybach

- Mars w aspekcie z Merkurym, przy czym Mars powinien być w dobrych układach z innymi planetami, zaś Merkury może mieć negatywny aspekt z Saturnem

 

Działacze polityczni i państwowi

wyróżnione znaki: żywiołu ognia i ziemi (nad horyzontem), Koziorożec, Waga

- Asc we Lwie lub znakach żywiołu powietrza

 

Dziennikarze, Tłumacze

silne planety: Merkury, Neptun, Księżyc, Saturn

wyróżnione znaki: Bliźnięta, Panna

wyróżnione domy: III, VI, IX

- silne stellium z ww. planet w ww. znakach i domach lub aspekty pomiędzy nimi

- Merkury i Neptun w domach kątowych

- Merkury w aspekcie do Księżyca, Neptuna lub Saturna

 

Filozofowie

silne planety: Jowisz, Saturn, Neptun, Uran, Merkury, Wenus

wyróżnione znaki: Strzelec, Koziorożec, Baran, Ryby, Byk, Panna, Wodnik, Rak

wyróżnione domy: IX, X, XII, I

Aspekty: Merkury/ Saturn - poglądy materialistyczne; Wenus/ Neptun - poglądy idealistyczne; Byk - racjonaliści; Skorpion - metafizycy; Ryby - psychoanalitycy; Księżyc/ Merkury - uargumentowane sformułowania; Merkury/ Mars - dialektyka, wyobraźnia; Merkury/ Saturn - logika, krytycyzm; Merkury/ Uran - przenikliwość, błyskotliwość, naukowość

- negatywne aspekty między ww. planetami - nienawiść do ludzkości, niezrozumienie ducha czasów

- Asc w skorpionie i Słońce w Byku - synteza między metafizyką a racjonalizmem

- Neptun/ Uran - wzmacnia światopogląd

 

cdn.

 

źródło : Wroński

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ismer

Predyspozycje do zawodu, praca, finanse wg. pp. K.Konaszewskiej - Rymarkiewicz, tekst oryginalny bez zmian i komentarzy (nie zawsze pochlebnych xd) ale nie pamiętam, skąd go mam.

 

Źródła i warunki samodzielnego zarobkowania określa dom drugi.

Rozpatrujemy znak na szczycie domu, pozycję i aspekty władcy domu, planety zawarte w drugim domu i ich aspekty.

Ponadto dodatkowo rozpatrujemy znak Byka (znak naturalnie władający d. 2) i Wenus - sygnifikator finansów.

Znak zodiaku na szczycie tego domu określa dziedzinę zarobkowania a dokładniej ją precyzuje planeta znajdująca się w nim lub będąca jego władcą.

 

Słońce: sprzyja pracy samodzielnej i kierowniczej

Księżyc: wskazuje raczej na pracę zależną i mniej dochodową lub niesie częste zmiany miejsca pracy

Merkury: sprzyja pracy umysłowej

Wenus: kieruje ku pracy artystycznej lub związanej z przedmiotami zbytku, zdobnictwem, modą

Mars: wskazuje na pracę związaną z techniką, wojskowością czy medycyną

Jowisz: sprzyja pracy związanej z bankowością, wyższymi urzędami państwowymi, prawem, handlem

Saturn: kieruje ku pracy fizycznej, związanej z ziemią, nieruchomościami, rzemiosłem

Uran: sprzyja pracy umysłowej, wymagającej znacznego wysiłku intelektualnego

Neptun: kieruje ku pracy artystycznej, związanej z morzem, chemią

Pluton: sprzyja pracy związanej z eksponowanymi stanowiskami rządowymi lub z płodami ziemi

 

Aspekty harmonijne do szczytu drugiego domu lub planet w nim zawartych - głównie od Słońca, Księżyca, Merkurego, Wenus i Jowisza - sprzyjają pracy i ułatwiają ją.

Natomiast aspekty nieharmonijne, zwłaszcza od Marsa, Saturna, Urana i Neptuna - utrudniają pracę i czynią ją często trudną do zniesieni

 

Spekulacje finansowe

Pod tym pojęciem rozumiemy spekulacje giełdowe, gry, hazard, loterie i zakłady. Określa je piąty dom - znak na jego szczycie, położenie i aspekty władcy, planety w nim zawarte i ich aspekty. Dodatkowo rozpatrujemy znak Lwa - jako naturalny piąty dom i Słońce, jako władcę znaku Lwa.

Na zamiłowanie do takich spekulacji wskazują znaki ogniste na szczycie tego domu oraz Merkury, Mars i Uran jeżeli są jego władcami lub się w nim znajdują.

 

Rodzaj wykonywanej pracy i jak się ją będzie wykonywać podkreśla dom szósty, znak na szczycie tego domu, położenie jego władcy i aspekty oraz planety w nim się znajdujące. Dodatkowo sprawdzamy znak Panny i Merkurego jako władcę.

 

Wszystko co się odnosi do kariery i co można w życiu osiągnąć określa dom dziesiąty - znak na jego szczycie, położenie i aspekty władcy oraz planety zawarte w tym domu.

Edited by Ismer
 • Like 1
 • Cool 1
 • Thanks! 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ismer

Kilka ogólnych wskazówek odnośnie znaków, domów i planet sprzyjających odpowiednim kierunkom kariery zawodowej:

 

- kariera artystyczna: silna pozycja Wenus, Neptuna i Merkurego (planety kątowe, tworzące wiele aspektów harmonijnych, wyniesione lub w egzaltacji).

Mocno zaznaczone znaki Bliźniąt, wagi, Wodnika (Słońce, ascendent, położone w nich lub będące na szczycie domów związanych z zawodem).

Pomagają tu dobre aspekty planet do piątego domu, który jest właśnie domem twórczości.

 

- kierunek muzyczny: główną rolę odgrywają tu Neptun, Saturn, Słońce, Księżyc i Wenus. Znaki: Raka, Lwa, Ryb, Panny oraz domy: piąty, dziesiąty i dwunasty

 

- kierunek teatralny i filmowy: znacząco położone Księżyc, Neptun i Wenus. Zaznaczone znaki: Lwa, Ryb, Wodnika oraz domy, piąty, siódmy i dziesiąty.

 

- kariera sportowa: aktywny Mars, Słońce, Jowisz, Neptun lub Merkury. Mocno zaznaczone znaki: Strzelca, Panny i Barana oraz domy: pierwszy, piąty i szósty

 

- zarządzanie interesami (włączamy tu obligacje, akcje, działalność spółek, korporacji itp. - znaczącymi planetami są: dobrze postawiony Saturn, Słońce lub Księżyc. Mocno obsadzone znaki barana, Lwa, Raka, Koziorożca i Strzelca oraz domy: pierwszy, piąty i dziesiąty.

Najlepszymi wyznacznikami są trzy astrologiczne sygnifikatory, tj.:

- odpowiednie aspekty Merkurego z Uranem

- w asc. znak Barana, Lwa lub Skorpiona, Słońce lub Księżyca koniunkcji z ascendentem

- Jowisz dobrze aspektujący Saturna lub szczyt 10 domu

 

- komunikacja i reklama: dobra astrologiczna pozycja Księżyca, Merkurego, Jowisza lub Wenus. Mocne znaki: Bliźniąt, Strzelca, Wagi lub Wodnika oraz domy: trzeci, dziewiąty, siódmy i pierwszy.

 

- gospodarowanie ziemią i jej zasobami (włączone są tu również takie zawody jak: górnictwo, geologia, archeologia i antropologia) - znacząco postawione planety: Saturn, Pluton, Księżyc. Mocno zaznaczony: Rak, Baran, Koziorożec i Panna oraz domy: czwarty, dziewiąty i dziesiąty.

 

- finansjera (włączone są tu banki, kasy oszczędnościowe, rozliczenia rachunkowe, księgowość itp.) - silnie zaznaczone: Wenus, Merkury, Pluton, Jowisz. Mocno obsadzone znaki: Byka, Skorpiona i Raka oraz domy: drugi i ósmy. Dla księgowości dodatkowo znaczący jest znak Bliźniąt lub wpływ trzeciego domu.

 

- zawody związane z żywnością (restauracje, sklepy spożywcze itp.) - dobrze aspektowane lub zaznaczone: Merkury, Księżyc, Uran. Znaki: Raka, Wodnika, Wagi i Panny oraz domy: szósty, drugi i jedenasty.

 

- ustawodawstwo: dobrze aspektowane Słońce, Mars, Pluton i Saturn (ew. planety kątowe, rządzące ascendentem, tworzące wiele aspektów). Znaczące: Baran, Waga, Strzelec i Koziorożec. Domy: szósty, siódmy, dziesiąty i dwunasty.

 

- kariera prawnicza: znaczące Merkury, Saturn, Słońce, Jowisz i Wenus. Mocno zaznaczone znaki Bliźniąt, Lwa, Wagi, Strzelca oraz dom siódmy lub dziewiąty.

 

- dziedzina medycyny: znaczącą rolę odgrywają tu Mars, Jowisz, Merkury, Księżyc i Saturn. Znaki: Panny, Ryb, Skorpiona, Strzelca i Koziorożca oraz domy: szósty, ósmy i dwunasty.

Oczywiście jeśli dana osoba woli pracować np. w administracji szpitalnej powinien być podkreślony dom dziesiąty.

Bardziej techniczna strona medycyna jak rentgenologia cy praca z komputerami wymaga znacząco położonego Urana w domach zawodu.

 

- teologia, religia: zwykle znaczące Saturn, Jowisz, Merkury, znaki: Strzelca, Wagi, Skorpiona, Koziorożca oraz domy dziewiąty, dziesiąty i trzeci.

 

- nauka i technika: znaczące planety to Pluton, Uran, Mars, Merkury. Znaki: Skorpion, Ryby, Koziorożec, Bliźnięta i Baran oraz domy: ósmy, szósty i dwunasty.

 

- usługi socjalne: dobrze aspektowane Księżyc, Jowisz, Słońce, Merkury. Znaki: Wodnika, Raka, Ryb, Panny i mocne domy: jedenasty, szósty i dwunasty.

 

- transport: dobrze zaznaczone Jowisz, Merkury, Uran, Księzyc. Znaki: Strzelec, Bliźnięta, Wodnik i domy: trzeci oraz dziewiąty.

 

- urzędnicy liczących się instytucji: odpowiednio położone Merkury, Księżyc, Saturn. Znaki Panny, Koziorożca, Raka i Bliźniąt oraz domy: trzeci, szósty i dziesiąty.

 

Dodatkowo kilka uwag przydatnych przy analizie predyspozycji do danego zawodu:

np. przy zawodach artystycznych wymaga się nie tylko talentu, ale zdolności do dłuższej pracy; muzyk musi kilka godzin dziennie ćwiczyć na instrumencie, wokalista śpiewać itp.

Mocno zaakcentowany Byk może wskazywać na zdolności do rzeźby lub ceramiki.

Dyrygent musi mieć talent muzyczny i zdolność kierowania zespołem ludzi, co daje mocny Baran lub planety w domach kątowych.

Sportowiec powinien mieć refleks i być zdyscyplinowany, zatem powinien mieć nie tylko dobrze zaznaczonego Marsa ale i dobrze postawionego Saturna - planetę dyscypliny.

W astrologii 8 dom jest zawsze traktowany jako dom cudzych pieniędzy, które są ofiarowane niektórym ludziom, będąc dla nich wsparciem finansowym (dotacje, testamenty alimenty, stypendia itp.), ale także jako dom podtrzymania - tak psychicznego jak i zabezpieczenia fizycznego. Np. policjant potrzebuje wsparcia ze strony innych ludzi, wskazanych właśnie przez 8 dom, gdyż całe społeczeństwo łoży na swą policję. U ludzi tego zawodu zwykle władca 8 d. jest zlokalizowany w d.12 - wskazującym zwykle na pracę w cieniu, nie zawsze docenianą.

Prawdziwie utalentowany aktor powinien mieć zaznaczony znak Lwa, ale przede wszystkim dobrze postawionego Neptuna, gdyż właśnie ta planeta obdarza charyzmą, pozwalającą na przyciąganie uwagi innych i daje zdolność sugestywnego odgrywania swej roli. Wielu aktorów to ludzie zwykle nieśmiali, którzy chowają swą prawdziwą osobowość za rolą, którą grają, stąd może być mocno zaznaczony 12 dom.

Religia jest związana mocno ze znakiem Strzelca i 9 domem, ale wibracje duchowe wyższego rzędu daje Neptun, także Wenus i znak Ryb i te powinny być zaznaczone u wybitnych mistyków.

 • Cool 1
 • Super 2
 • Thanks! 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ismer

Planety patronują:

Słońce:

zawodom związanym z funkcjami kierowniczymi, reprezentacyjnymi; związanymi z rozrywką, przyjemnościami, hazardem, giełdą, promocjami, luksusem, wychowywaniem, zawodom artystycznym, działalnością publiczną, prezentacją siebie. 

Księżyc:

zajęciom związanym z troską o ludzkie potrzeby, opieką, zabezpieczeniem, domem, artystom; mówi o pracy „zależnej”, mniej atrakcyjnej niż  A
praca z dziećmi, dla dzieci

Merkury:

pracy umysłowej, związanej ze słowem, zręcznością, pośrednictwem handlem, spekulacja, obrocie papierami, podróżami, wolnymi zawodami, skrupulatnej i zapobiegliwej

Wenus:

zawodom artystycznym czynnym i biernym,  wnoszącym piękno i  estetykę, kulturę i sztukę, miłość, sprawiedliwość a także wszelkim zawodom zawodom tak wynikającym z umiłowania - pasji jak i wykonywanym z umiłowaniem – pasją.

Mars:

żołnierzom, lekarzom, mundurowym, obrońcom ale i napastnikom, przemysłowi ciężkiemu, metalowemu, zbrojeniowemu, dowódcom, pionierom, sportowcom - w tym sztuk walki, siłaczom.

Jowisz:

zawodom prawniczym, związanym z kościołem, wyższą edukacją, filozoficznym, teoretykom, drogowskazom, moralizatorom, kaznodziejom etc. interesom zagranicznym,  dalekim podróżom, wielkiemu biznesowi / przedsięwzięciom, i szczęśliwym przypadkom z dziedziny domu gdzie stoi. 

Saturn:

zawodom trudnym, ciężkim, pracy fizycznej, rzemiosłu, przemysłowi, związanymi z ziemią, nieruchomościami, zabezpieczeniami, stróżowaniem, sprawiedliwością, karą, kontrolą, oszczędnościom, powiązanymi z funkcją w społeczeństwie, z tym co stare, twarde, brzydkie, „czarne”, niewdzięczne i ze śmiercią

Uran:

zawodom nowoczesnym z każdej dziedziny, rzadkim i nietypowym, wynalazkom, pomysłom, elektronice, szybkim mediom i środkom transportu, falom elektromagnetycznym i przekazowi za ich pomocą, metafizyce

Neptun:

przemysłowi filmowemu, farmacji, chemii, nafcie, spirytusowi, narkotykom, sztuce, boskiemu natchnieniu, marynarzom, zakładom zamkniętym, półświatkowi, działalności humanitarnej, misji, tajemnicom – wróżka, wgląd, medium, szpieg.

Pluton:

ludziom pracującym pod ziemią, mającym do czynienia z podświadomością, obsesjami, śmiercią, walką; psychiatra, psycholog, medium, okultysta, wiedza tajemna, hipnoza.
Związany jest też z odpadami, regeneracją, zapłodnieniem, surowcami wtórnymi, energią atomową, masową zagładą, mafią, podziemiem, zasobami innych, propagandą – urabianiem mas, mającym ogromną siłę oddziaływania oraz siłom przymusu.

 

To oczywiście nie wyczerpuje wszystkich możliwości "dawanych" przez planety, jest to zarys, kierunek, w którym należy podążać szukając odpowiedniego zawodu dla Włh. 

 • Like 1
 • Super 1
 • Thanks! 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ismer

Znaki i obsada domów  patronują typowym zajęciom:

 

Baran
Medycyna, sport, wojsko, policja / organizacje z tym związane.
Baran zawsze dąży do organizowania czegoś i przewodzenia, może być dobrym organizatorem i prowodyrem, kierownikiem, komendantem, ordynatorem, menedżerem; często jednak obciążają wykonawstwem innych, sobie zostawiając rolę kierującą. 
Zawody związane z techniką: inżynier, konstruktor, mechanik, maszynista, przemysł maszynowy, zbrojeniowy, zresztą każdy technik.
Rzemieślnik, osoba pracująca z ogniem i/ lub metalem: hutnik, piekarz, palacz, spawacz, kowal; obróbka metali, , ślusarz, monter;.
Rzeźnik, fryzjer, golibroda.
Myśliwy, strzelec, żołnierz
Zawody ryzykowne, ekstremalne, wymagające odwagi, męstwa, siły, takie gdzie można się popisać, sportowiec, ratownik, obrońca, goryl, drwal, kosmonauta, pilot, wywiadowca.
Pionier, podróżnik, kierowca, przedsiębiorca, własny warsztat
Przestępca: rozbójnik, gangster, bandyta, morderca, wojenny rabuś, kat
W medycynie to najczęściej chirurg, psycholog.
W nauce: praca badawcza, eksperymentator.
W sztuce: reżyser, scenarzysta, dramaturg, aktor.
Sport: wyścigi szcz. samochodowe, sprint, hokej.

 

Byk
Bankier, finansista, makler, giełda, obrót finansowy, agencje finansowe, gospodarka, ekonomia, obrót nieruchomościami, biznes, 
Ogrodnik, rolnik, sadownik, hodowca, przyrodnik.
Dziedziny handlu związane z przyjemnościami i estetyką:  biżuteria, kosmetyki, moda, handel dziełami sztuki, antykami,  także handel spożywczy, gastronomia.
Sztuka: wokaliści i muzycy, kompozytorzy (zazwyczaj muzyka lekka, granie na instrumentach dętych, rzadziej szarpanych), malarstwo, rzeźba, architektura, scenarzysta, reżyser.
Rzemieślnik, rękodzielnik, jubiler, modelarstwo, dekoracje, fryzjer, krawiec.
Historyk, archeolog, matematyk, fizyk, chemik, farmaceuta, ekonomista, budowniczy, architekt
Malwersanci, oszuści finansowi, lichwa; 
Ogólnie: lubi / umie obracać pieniędzmi
Sport: ciężarowcy, bokserzy, sztuki walki.

 

Bliźnięta
Praca umysłowa związana z nauką, techniką, biznesem, / ze słowem / sztuką  / łącznością  / przekazem / pośrednictwem: 
Literat, poeta, krytyk, satyryk, humorysta,  redaktor, dziennikarz, reporter, korespondent, komentator, spiker, publicysta, sprawozdawca, lektor, konferansjer; muzyk, tancerz, balet.
Wydawca, autor podręcznika, słownika, encyklopedii, poradnika, popularyzator, drukarz, introligator, bibliotekarz, stenograf, nauczyciel, naukowiec, tłumacz , instruktor, wykładowca.
Propaganda, reklama. Mówca, adwokat,  oskarżyciel
Handel wszelkiego rodzaju, książkami, wiadomościami, informacjami; sklepikarz, targowiska, bazary, supermarkety, przedstawiciel handlowy, detektyw, wywiadowca, szpieg.
Sektor turystyczny, podróżnik, przewodnik turystyczny
Magik, treser, złodziej, fałszerz, spekulant, wynalazca/ racjonalizator/ osoba która coś wynalazła i opatentowała. 
Obrót papierami, dokumentami, urzędnik, archiwista, notariusz, poczta, listonosz, telefonista, sekretarka, referent.
Pośrednik, doradca, konsultant, dyplomata, poseł, przedstawiciel w terenie
Sport: lekkoatletyka, kolarstwo, gimnastyka sportowa i artystyczna, biegi, pływanie, łyżwiarstwo, narty, tenis.

 

Rak
Wszystko to co kojarzy się z gospodarstwem domowym i opieką, np. nad dziećmi, rodziną, środowiskiem etc.
Opieka: prac. socjalny, gosposia, cieć, przedszkolanka, opiekunka, pielęgniarka, lekarz; 
Żywność, napoje: gastronomia: produkcja, gotowanie, sprzedaż, piwowar, gorzelnik; marynarz, rybak,  przetwórstwo rybne.
Podróże – turystyka - hotelarstwo, restauracje, bary -  właściciel, kelner, barman, recepcjonistka.
Działalność patriotyczna i pielęgnowanie tradycji – różne instytuty historyczne, muzea, pamiątki, etnologia, skanseny  etc. lokalny polityk, historyk, antykwariusz, przyrodnik.
Chałupnictwo, pomoc finansowa od rodziców, firma rodzinna, wspólnoty: kościoły, sekty, partie, gangi
spadki, własne gospodarstwo, nieruchomości;
Artysta, czerpiący inspirację ze świata marzeń i wyobraźni, pisarz, poeta, bajkopisarz, fantastyka, muzyk, aktor.
Detektyw. 

 

Lew
Nauczanie i wychowywanie, pedagog, wychowawca;
Praca związana z przyjemnościami ludzkimi: branża rozrywkowa, kawiarnie, dyskoteki, burdele, kasyna i hazard; przybytki i artykuły zbytku i luksusu; jubiler, złotnik.
Twórczość: artysta, aktor, teatry, sceny, reżyser;
Kierownik, zarządzający, dyrektor, prezes , naczelnik, ambasador, oficer.
Ogólnie "szycha" - w administracji, rządzie lub instytucji reprezentującej władze i urzędy państwowe.
"Ktoś" - pod wpływem Lwa nawet dozorca jest postacią zauważalną i znaczącą na swoim podwórku.


Panna
Ogólnie Panna reprezentuje branże związane z obsługą i usługami. 
Zawody związane ze zdrowiem, higieną, profilaktyką: lekarz, pielęgniarka, salowa, aptekarz, farmaceuta, higienistka, masażysta, laborant, rentgenolog, technicy medyczni, personel szpitalny, administracyjny i techniczny służby zdrowia, behapowiec, medycyna, pracy, psycholog, psychoanalityk, bioterapeuta, dietetyk.
Urzędnik, sekretarka, księgowa, ekonomista, przedszkolanka, nauczyciel, pedagog, ścisły specjalista.
Kontroler, konduktor, księgarz, bibliotekarz, konserwator.
Prace tzw. domowe jak praczka, sprzątaczka, służąca, pokojówka, boy, opiekunka.
Prace wymagające precyzji: mechanik precyzyjny, rytownik, rysownik, szkice techniczne, rękodzieło, introligator, także... kieszonkowiec. 
Prace umysłowe: krytyk, pisarz, naukowiec, nauki ścisłe, analityczne, logiczne, statystyka, matematyka, filologia, przetwarzanie danych.
Pośrednictwo, doradztwo zwł. przepisy prawne, podatkowe, kodeksy, przepisy, biegły, rzeczoznawca.
Handel, spekulacje, akwizytor, agent, spedytor, magazynier, sprzedawca detalista (tzn. nie hurtownik)

 

Waga
Ogólnie zawody w których człowiek często styka się i  współpracuje z ludźmi;
Współudział w interesach przez umowy, kontrakty, spółki, małżeństwo;
Pośrednik, przedstawiciel, akwizytor, dyplomata, negocjacje, doradztwo, porady, konsultacje, adwokat, sędzia, rejent, ; 
Praca artystyczna: dekorator, architekt, projektant, plastyk, zakładanie ogrodów, kustosz, renowacja dzieł sztuki, jubiler, malarz, tancerz, muzyk, kompozytor, fotograf, pracownik teatru, kina.
Artysta niekoniecznie jest dobry, ale zazwyczaj sprzedaje się dobrze.
Wytwarzanie lub handel art. upiększającymi, modnymi, biżuterią, ozdobami, bibelotami, perfumami, kwiatami, kosmetyczka, krawiec, ogrodnik, etc. 

 

Skorpion
Zawody związane ze śmiercią: w hospicjum, grabarz, kamieniarz, w kostnicy, zakład pogrzebowy, trumny, sekcje, notariusz – testament i jego wykonanie, anatom, patolog;
Lekarz, bioterapeuta, uzdrawiacz, psycholog, rentgen
Przemysł zbrojeniowy, arsenały, zbrojmistrze, saper.
Badacz, penetrator, detektyw, kryminolog, nauki tajemne, astrolog, szaman, mag, jogin, wywiadowca, szpieg, goryl, SB, egzekutor, kat, morderca, mafioso, aferzysta finansowy, sutener, prostytutka.
Spadek, renta, ubezpieczenie, odszkodowanie, lichwa, kantor, lombard.
Obrót cudzymi pieniędzmi, zasobami innych, kasjer, syndyk,.
Przemysł wydobywczy, atomowy,
Odpady i regeneracja, śmieciarz, kanalarz, szambiarz, oczyszczalnie, uzdatnianie, niwelowanie skutków katastrof ekologicznych. 

 

Strzelec
Prawnik, teolog, ksiądz, filozof, kaznodzieja, doradca, praca urzędowa / biurowa w związku z tym.
Praca dydaktyczna, oświatowa, propagandowa, teoretyk / ideowiec, drogowskaz, wykładowca, profesor
Praca związana z zagranicą, handel, finanse, importer – eksporter, korespondent zagraniczny, dyplomata, dłuższe wyjazdy, organizowanie podróży. Sportowiec.

 

Koziorożec
Ogólnie: dziedzina rzemiosła i pracy fizycznej, często ciężkiej, dochody zazwyczaj są stabilne i powiązane z zajmowana pozycją społeczną.
Zajęcia związane z tworzeniem struktur, przepisów;  wymagające rozwagi i wytrwałości, inżynieria, administracja, urzędy; będące symbolem trwałych wartości i zabezpieczeń – banki, powiernictwo, ubezpieczenia, nieruchomości, ziemia, ubezpieczenia; rolnik, pasterz, posiadacz ziemski, 
Radca prawny, przysięgły, sędzia, kat, komornik, kontroler, służby restrykcji, urzędnik skarbowy, rachmistrz, księgowy, rachunkowość,
Kariera zawodowa / publiczna – polityk, urzędnik państwowy, ktoś odpowiedzialny, kierownik.
Architekt, kamieniarz, rzeźbiarz, górnik, geolog, archeolog,  historyk, nauczyciel, artylerzysta, 
Mnich, pustelnik, żebrak, kościelny,  robotnik, budowlaniec, artylerzysta, kominiarz.
Praca w sierocińcach, domach starców,
Kaleka - i renta z tego tytułu, żebrak, złodziej, grabarz, żałobnik, śmieciarz, dozorca.
Obróbka twardych materiałów, nadawanie formy, wyrób i sprzedaż art. żelaznych, ogólnie: materiałów twardych. 

 

Wodnik
Zajęcia pozwalające na swobodne działanie – marketing, reklama, public relations, 
Elektryk, radiowiec, radio-elektro-technika, elektronika, informatyka, nauka, astrofizyka, fizyka, matematyka, psychologia, energetyka, media, telekomunikacja
Zajęcia obejmujące nowe, nietypowe, rzadkie, lub nowoczesne: techniki, technologie, trendy, mody, style, obyczaje, zawody, sport, wiara, sztuka, reklama  - produkcja i sprzedaż. 
Fale: elektromagnetyczne, akustyczne, mózgowe: jasnowidzenie, telepatia, informacje pozazmysłowe, metafizyka, parapsychologia, astrolog, futurolog, iluzjonista
wynalazki, pomysły, ulepszenia, racjonalizator, majsterklepka; badacz, podróżnik, obieżyświat
lotnik, astronauta – podróże kosmiczne i przemysł z tym związany, 
lekarz - ch. nerwowych, neurolog, neurochirurg
przewodnik, animator, poseł, rewolucjonista, propagandzista
badacz / poszukiwacz staroci, antykwariusz, archeolog, paleontolog ,
Wpływ Wodnika  zwraca uwagę na działalność dla ogółu, w większym zbiorowisku, pracę społeczną / polityczną, ideową, jakiś działacz.

 

Ryby
Praca w miejscach opieki / izolacji / cierpień / religii: szpital, więzienie, poprawczaki, klasztor, zamknięte / tajne fabryki, laboratoria, z-dy naukowe, szkoły, elitarne ośrodki kształcenia, sekty, zacisze – pustelnia, domy pomocy i opieki, zakrystie, plebanie, misjonarz, duszpasterz, misje charytatywne, posłannictwo, ofiarność, marynarz, rybak, nurek.
Wywiadowca, szpieg, tajne służby, szare eminencje w każdej dziedzinie. 
Wróżka, media, uzdrowiciel, homeopata, farmacja, chemia, ludzie pracujący z energiami subtelnymi
Żebrak, złodziej, przemytnik, diler narkotyków, 
Artyści – muzycy, poeci, malarze, tancerze; świat fantazji i iluzji:  teatr, film, cyrk, baśń.

 

Powyższe nie wyczerpuje wszystkich możliwości zawodowych, ale pozwala zorientować się, z jakim znakiem powiązane są dane zawody, tzn. jakie są "miłe ich sercu" i zgodne z najlepszymi predyspozycjami. Część z nich jest powtarzalna w kilku znakach, co jest naturalne, a są i takie, które wydają się być niekoniecznie zawodowe, jak np. złodziej, ale złodziejem zawodowym czy też zręcznym złodziejem - bo o to tu chodzi - nie każdy potrafi być ;) 

 

Opis pochodzi z wykładów, literatury oraz z praktyki własnej. 

 

 • Like 2
 • Thanks! 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ismer

Wyznaczniki i predyspozycje do określonego zawodu i wykonywanej pracy.

 

Co określają domy.

Wrodzone predyspozycje do zawodu (zdolności, do czego Włh. się nadaje, co dobrze może wykonać i co lubi) określają  MC i Asc. 

Dom 2 
Dom 2 pozwala poznać materialne rezerwy, jakie Włh wnosi w swoje życie, pokazuje materialne bogactwo albo jego brak.
To  jest majątek zgromadzony: stan posiadania, to wszystko czego się Włh dorobi, co ma; ten dom zawiera wskazówki, czy może się wzbogacić i na czym może się wzbogacić.
Dom 2 są to zasoby własne: pieniądze Włh, jego stan posiadania; także talent, pomysły, które można wykorzystać by zarobić i pomnożyć swój stan posiadania, wskazuje na źródła dochodu.

 

Dom 6
Dom 6 to praca codzienna, zarobkowa, najemna, podległa, którą musi się wykonywać z różnych powodów; wykonywanie obowiązków.
To praca dla chleba, czynności, które Włh wykonuje, bo musi (pracować prawie każdy musi), można je lubić albo nie, mogą się zgadzać z MC lub nie.
Jeśli Władca MC jest w 6 d (lub ma z tym domem powiązania) to praca jest zgodna z predyspozycjami do zawodu, z wyuczonym zawodem, jest powołaniem, jest lubiana (chyba, że aspekty niekorzystne, to są jakieś zgrzyty).
Rodzaj wykonywanej pracy i jak się ją będzie wykonywać (podejście do obowiązków) podkreśla dom szósty, znak na szczycie tego domu, położenie jego władcy i aspekty oraz planety w nim się znajdujące.
Dodatkowo sprawdzamy znak Panny i Merkurego + ew. Ceres  jako władców.
Warunki wykonywanej pracy (głównie w astrologii horarnej, ale ogólny osąd dotyczy również horoskopu natalnego).
Ten dom pozwala również zorientować się, jak Włh odnajduje się w stosunku zależności.

 

Dom 10

Dom 10 określa to wszystko co odnosi się  do kariery i co można w życiu osiągnąć - co określa znak na jego szczycie, położenie i aspekty władcy oraz planety zawarte w tym domu.
To jest miejsce Włh. w społeczeństwie i ew. związane z tym zajęcie dające dochód.
Określa jaki zawód odpowiada predyspozycjom Włh, do czego się nadaje, kim może zostać, czy ma szanse na sukces a także czy ma jakieś szczególne uzdolnienia.

Dom 10 jeśli jest dobrze obsadzony przez pomyślne planety lub gdy przypadają tu korzystne aspekty, to można oczekiwać społecznego awansu [sukcesu]; Włh. jest - o wiele łatwiej niż innym - wybić się ponad środowisko, w którym przyszedł na świat.
Malefiki wskazują na przeszkody i hamulce [niekoniecznie nie dają dojść do głosu, bo np. Saturn ("wielki kusiciel") sprzyja awansowaniu, ale jednocześnie może zagrażać niskim upadkiem (jak np. Hitler, Napoleon).
Decydujące znaczenia ma znak przypadający na MC. Jeśli np. jest tam Lew, to ten znak i Słońce są podstawą syntetycznego osądu, w końcu nie bez znaczenia jest też szczebel społeczny zajmowany przez Włh.
Tak więc Lew u jednych może oznaczać pozycję menedżera lub wyższe stanowisko w służbie państwowej a w innych warunkach życiowych będzie to brygadzista czy kierownik zmiany.

Wskazuje na zajęcie odpowiadające aspiracjom i ambicjom Włh, (niegdyś: wykształceniu zawodowemu / przygotowaniu zawodowemu), niosące satysfakcję, to co chciałby on robić, do czego czuje się powołany, to jego wymarzona kariera. Ale niekoniecznie musi nastąpić realizacja tego powołania, tych marzeń i ambicji, co zależy od całości wpływów związanych z 10 domem.
Stopień profesjonalizmu.

Znak Medium Coeli symbolizuje te dziedziny, w których właściciel horoskopu może zostać zauważony, a nawet stać się sławny.

 

Aleksander von Pronay:


Zawód i powołanie.
Wspaniale jest gdy praca nie jest odbierana jako ciężar, ale jako działanie sensowne i celowe, dające pełne zadowolenie.
Praca zawodowa może sprawiać radość tylko wtedy, gdy odpowiada indywidualnym predyspozycjom i stwarza możliwości rozwinięcia dla własnych upodobań.
Aktywność zawodowa jest tym, przez co wpływamy na otaczający nas świat i na podstawie czego ocenia się nas i naszą osobowość. 
[Zawód traktowany  czy rozumiany jako powołanie nie jest przywilejem żadnej grupy zawodowej, to nie są tylko lekarze, pielęgniarki, sędziowie, pedagodzy, opiekunki społeczne, artyści, są to także rzemieślnicy, sprzątaczki, barmani itd.]

O pozycji społecznej Włh - osiąganej zwykle poprzez zawód - czyli o poważaniu, sławie i szacunku wyrokuje się z tego samego miejsca co przede wszystkim właśnie o możliwych rodzajach "powołania" - czyli z domu 10.
Ta pozycja wskazuje na zakres i cel dążeń Włh. 
Wiele planet jednocześnie wywiera wpływ na dany dom poprzez pobyt w nim i aspekty bądź jako regenci. 

Takich dziedzin życia jak zawód i praca nie da się od siebie oddzielić, można oceniać je tylko w powiązaniu ze sobą. W końcu uwzględnić trzeba również talent, zdrowie,zdolności organizacyjne i przystosowawcze, a to jest tylko część z tego, co ma bezpośredni wpływ na zawód czy pracę.

Struktura psychiki jest ważna w doradztwie zawodowym.

Mentalność ekstrawertyczna  (obsada góry horoskopu, w strefie dnia, która reprezentuje m.in. ożywioną świadomość), czyli zwrócona na zewnątrz, mogąca dać znać o sobie już przy pierwszej lepszej okazji.
Mentalność introwertyczna czyli zwrócona do wewnątrz (obsada dołu horoskopu, a tu zawsze nocą jest Słońce, Merkury i Wenus) podpowiada, że wykrystalizowanie się uzdolnień raczej nie wystąpi zbyt wcześnie, także sukcesy trzeba będzie raczej sobie wywalczyć.
Jeśli planety będą się podnosić (obsada wschodnia) to można wnioskować o zdolności do szybkiej orientacji i zwróconej na przyszłość umysłowości.
Jeśli planety będą się obniżać (obsada zachodnia) to można wnioskować przeciwnie.
I teraz detale potwierdzą ww. ogólne stwierdzenia.
W tym celu trzeba przyjrzeć się stanowisku Słońca, zbadać jak mogą dać znać o sobie energie marsowe, z pozycji Saturna wyciągnąć wnioski co do ograniczeń oraz wewnętrznej dojrzałości, sprawdzić jakie aspekty łączą Merkurego z wenus i pozostałymi planetami. Inaczej mówiąc trzeba przejrzeć wszystkie układy horoskopu i sprawdzić reprezentowane przez nie wartości pod [tym] jednym kątem.

Co dotyczy zawodu, to zwraca uwagę, że Włh z kwadraturą MC - Asc często przez całe życie nie wie, do czego właściwie się nadaje. Jeśli MC i Asc są w trygonie jest odwrotnie, bez trudu to rozpoznają. 

 

Wpływ domów na wybór zawodu - wskazanie do "powołania" - umiejętności Włh, których może w tym celu użyć i przeciwwskazania.
Dom 1 to wnioski o całej osobowości.

Dom 2 pozwala poznać potencjał nabywczy, a więc materialne zdobycze jakie Włh wnosi w swoje życie oraz jego predyspozycje, talenty, właściwości, których może użyć do zdobywania "bogactwa".
Nie jest to jedynie "dom pieniądza", bo finanse stanowią tu jedną z jego stron.
Dobrze postawiony, silnie aspektowany Jowisz podpowiada zręczność w pomnażaniu własności; Jowisz zresztą obdarza "pełnią".
Saturn natomiast - w pewnych warunkach - gromadzi i sugeruje, że własność może być dobrze wykorzystywana  dzięki przemyślanym ekonomicznie posunięciom.
Dom 3, strefa Bliźniąt i ich władcy Merkurego, wskazuje na zdolności umysłowe i talenty. Merkury oznacza także kontakty z innymi. Ktoś zawodowo broniący jakichś interesów, kto powinien być jednocześnie dobrym handlowcem, będzie w ogóle nie do pomyślenia bez dobrze postawionego Merkurego [zawodowo broniący.. - a to przecież dom Marsa!]. Jego dom 3 powinien się wyróżniać.
Dom 4 wskazuje na korzenie egzystencji, na więzi z domem i z ojczyzną. Jeśli czyjś zawód wymaga niezależności, to punkt ciężkości Włh nie powinien leżeć w tym domu.. Poczucie tradycji przeszkadzałoby mu być elastycznym i iść z postępem. Silne przywiązanie do korzeni może zbyt mocno ograniczać ramy dla takiej działalności. Silny związek psychiczny ze wszystkim co symbolizuje d.4 utrudnia ekspansję. 
Dom 5 ma znaczenie dla wszystkich, którzy obcują z dziećmi, np. wychowawczyń w przedszkolu, nauczycieli, pedagogów. Obsada 5 d u pedagoga może wskazać czy będzie on bardzo pedantycznie przekazywał wiedzę skłaniając się ku zgryźliwemu belfrowaniu (szcz. gdy powiązane jest to z Panną), czy też będzie do tego podchodził bardziej z sercem, a więc angażował się uczuciowo.
Dom 6 jeśli się wyróżnia, sprzyja uprawianiu zawodów związanych z lecznictwem i sprawowaniem opieki i spotykany jest często u osób zajmujących podległe stanowiska.
Właściwie jest to przede wszystkim dom zdrowia. Znamionuje wszystko to, co jest zależne od ciała,  wyraża też, przez analogie, wszystko inne zależne od własnej osoby, np. stosunki z podwładnymi, personelem.
Dom 7 - partnerstwo, małżeństwo, wskazuje na kwalifikacje małżeńskie. Włh dysponującymi zasadniczymi kwalifikacjami małżeńskimi [a wszak stąd wnioskuje się, czy nadaje się on na partnera] również do życia zawodowego może wnieść pewną konieczną i tam dozę gotowości do zawierania kontaktów.
Kto potrafi pójść na kompromis i tolerować poglądy partnera w małżeństwie, ten także i w pracy będzie gotowy do tego by dostosować się czy podporządkować obowiązującym tam zasadom.
Dobrze postawiony dom 7 z reguły pozwala też spodziewać się osiągnięcia sukcesów publicznych. 

Dom 8 może wskazać, że Włh ma możliwość korzystania z cudzych zasobów, obrotu nimi, zarządzania itp.

Dom 9 - doświadczenia nabyte w podróżach, dzięki podróżom i kontaktom "ze światem".
Jeśli horoskop daje podstawy by przypuszczać dużą sprawność umysłu a w 9 domu są korzystne planety, to można oczekiwać sukcesów zawodowych w różnych dziedzinach nauki, być może Włh będzie studiował teologię.
Może daleko podróżować. Handel zagraniczny.

Dom 10 jeśli jest dobrze obsadzony przez pomyślne planety lub gdy przypadają tu korzystne aspekty, to można oczekiwać społecznego awansu [sukcesu]; Włh jest - o wiele łatwiej niż innym - wybić się ponad środowisko, w którym przyszedł na świat.
Malefiki wskazują na przeszkody i hamulce [niekoniecznie nie dają dojść do głosu, bo np. Saturn ("wielki kusiciel") sprzyja awansowaniu, ale jednocześnie może zagrażać niskim upadkiem (np. Hitler, Napoleon).

Jeśli zajęcie jakiegoś stanowiska wymaga protegowania, to informacje o tym, czy Włh może liczyć na poparcie jakichś protektorów daje dom 11

Dom 12, będący domem wrogów, ale też działań zakulisowych, może wskazywać, że Włh ma predyspozycje do pracy określanej jako wykonywanej w "odosobnieniu" lub "tajemnej, w tajemnicy". Niestety także może określać osoby czerpiące korzyści z wykorzystywania i krzywdy innych. 

 

Domy kątowe na ogół oznaczają człowieka o "wybitnej osobowości". Rzadko kiedy narożniki u osób znanych nie są obsadzone, a już na pewno tworzą dokładne aspekty z planetami.

Zawsze trzeba też brać pod uwagę wykształcenie, nie zostanie np. lekarzem czy sędzią ktoś, kto nie ma studiów w tym kierunku. 

 • Thanks! 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ismer

Jak wyznaczać sygnifikator klasy zawodowej.


Jedną z ważniejszych rzeczy, którą astrolog powinien umieć rozstrzygnąć, to kwestia predyspozycji zawodowych oraz tak zwana ranga sławy. Współcześnie bada się to głównie przez zawartość domu dziesiątego i jego władcę. Tymczasem w dawnej astrologii procedura ta była bardziej skomplikowana, gdzie wyraźnie rozróżniano sygnifikatora klasy zawodowej od sygnifikatora zawodu (powołania).

Ptolemeusz w IV księdze Tetrabiblos opisuje procedurę wyznaczania sygnifikatora zawodu, który stanowi kombinację rozmaitych zmiennych: planeta musi być wschodnia i najbliżej Słońca, albo powinna znajdować się na medium coeli (w 10. domu) lub w koniunkcji z Księżycem, względnie należy rozważyć władcę MC.
W tej procedurze każda z siedmiu planet może być sygnifikatorem zawodu.

Jednak – jak pisze Ptolemeusz – „rodzaj zawodu ustalimy na podstawie właściwości trzech planet: Marsa, Wenus i Merkurego, a także cech znaków, przez które będą się one przemieszczać” (przeł. G. Muszyński).

Mamy zatem trzy planety pełniące rolę sygnifikatorów klasy zawodowej: Mars symbolizuje wojowników, Wenus – artystów, zaś Merkury – kupców, handlarzy i rachmistrzów. Światła, a więc Słońce i Księżyc zarezerwowane były dla warstwy królewskiej, Jowisz dla duchowieństwa, zaś Saturn dla rolników.

Guido Bonatti (XIII w.) w Liber Astronomiae podaje – w przeciwieństwie do współczesnych podręczników astrologii – dość skomplikowaną procedurę określania sygnifikatora klasy zawodowej.

Prześledźmy to na przykładzie Brunona Jasieńskiego, poety, jednego z twórców polskiego futuryzmu.

 

Bierzemy pod uwagę tylko Merkurego, Wenus i Marsa. I tak:

1) Jedna z tych planet musi znajdować się w domu narożnym, a więc w pierwszym, dziesiątym, siódmym lub czwartym (zgodnie z systemem domifikacji Alcabitiusa).

Tu nie mamy żadnej planety narożnej, ponieważ Mars wprawdzie wydaje się być w domu dziesiątym, aczkolwiek znajduje się jeden stopień przed wierzchołkiem domu jedenastego, dlatego nie jest narożny. Wenus też nie jest narożna, chociaż znajduje się w znaku dziesiątym licząc od ascendentu.

2)  Planeta musi być poza promieniami Słońca, ale nie dalej niż 20° od Słońca.

To bardzo rygorystyczne założenie, które sugeruje także Ptolemeusz. Merkury jest pod promieniami Słońca, więc odpada, Wenus i Mars nie są pod promieniami, ale są dalej niż 20°. Żadna z tych planet nie spełnia więc tego warunku.

3)  Mars musi być wschodni, natomiast Wenus i Merkury zachodnie.

Tylko Wenus spełnia to kryterium. Mars jest bowiem zachodni, zaś Merkury wschodni. [Planeta wschodnia to taka, która wschodzi przed Słońcem, zachodnia, która zachodzi po nim.]

4)  Spójrz, która z tych planet pozostaje w ścisłym aspekcie z Księżycem (altifel); wybierz tę, która jest władcą jednego z domów narożnych.

Tak się składa, że w ścisłym aspekcie z Księżycem jest Wenus (różnica wynosi zaledwie minutę kątową!).

Wenus jest zachodnia i chociaż nie znajduje się w domu narożnym, to jednak przebywa w dziesiątym domu, biorąc pod uwagę domy jako całe znaki. Jest ona także władcą jednego z domów narożnych (domu siódmego) oraz almutenem domu czwartego.

 

Wszystko zatem wskazuje na to, że w horoskopie Brunona Jasieńskiego sygnifikatorem klasy zawodowej jest Wenus. Należał on zatem do klasy artystów.

Wenus przebywa w domu IX, a więc swą twórczość literacką najpełniej mógł artysta wyrazić w kontaktach z zagranica, wyjazdach zagranicznych itp. Tak się składa, że Jasieński rozwinął skrzydła we Francji, a później przeniósł się do ZSRR (był zagorzałym komunistą).

Jako poeta zadebiutował w kwietniu 1920 roku, kiedy profekcyjnym władcą roku była właśnie Wenus, zaś władcą firdarii był Merkury – władca MC.

Władcą Wenus jest Słońce przebywające w ósmym domu w ścisłej koniunkcji z Procjonem – gwiazdą stałą, która według Ebertina „sprzyja karierze i sukcesom, jednak zdarza się, że następuje po nich upadek”.

Kiedy władcami firdarii była para planet Księżyc/Słońce, które w tym horoskopie pozostają w recepcji i są silnie powiązane z domem ósmym, gdyż Księżyc współwładca tym domem (cały znak Raka się tu znajduje), a Słońce przebywa w tym domu, Bruno Jasieński został skazany na karę śmierci przez Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR.

 

Bruno-Jasienski.gif

 

źródło: Piotr Piotrowski

 • Super 3
 • Thanks! 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×
×
 • Create New...