Jump to content

Horoskopy horarne - zasady ogólne


mrófka
 Share

Recommended Posts

Tekst pochodzi z dawnej strony Logonia p. Leona Zawadzkiego. Są to zasady w pigułce rozpatrywania horoskopu horarnego.

Te same zasady można znaleźć w książkach P.Piotrowskiego i J.Frawley'a dotyczących tego tematu, z tym, że w książkach jest więcej :)

 

Zasady ogólne stawiania horoskopów horarnych

1. Horoskop godzinowy sporządza się na określony moment, w którym powinno zostać przeprowadzone zamierzenie lub też już zostało ono rozpoczęte. Na ten przykład przy wodowaniu statku, uruchomieniu linii lotniczej, położeniu kamienia węgielnego pod budynek, przy założeniu miasta itp.

 

2. Horoskop sporządza się również na ten moment, w którym człowiek postawił sobie jakieś pytanie. Jeśli problem tego pytania rozwiązuje astrolog, to miarodajny jest ten moment, w którym otrzymał on informację pisemną lub ustną, bądź przeczytał o tym w prasie, itp.

 

3. Horoskop winien być sporządzony dla miejsca, w którym zamierzenie będzie dokonane lub już się dokonało, w tym również dla rozpoczęcia interesu handlowego, rozpoczęcia podróży itp. Jednakże, jeśli o sprawę zapytywany jest astrolog, to należy uwzględnić miejsce, w którym znajduje się w danym momencie pytania sam astrolog.

 

4. Oprócz rozpoczęcia jakiejś sprawy, można sporządzić horoskop godzinowy na moment zakończenia i przekazania, np. nowo wybudowanego domu, na zakończenie manuskryptu, książki itp. Ważny jest również czas podpisania kontraktów politycznych, handlowych, prywatnych.

 

5. Jeśli uczyniona zostanie komuś oferta prywatna lub handlowa, ustnie bądź pisemnie, to z horoskopu sporządzonego na ten moment i miejsce można przewidzieć przebieg sprawy.

 

6. Jeśli osoba zbliża się do innej osoby z jakąkolwiek prośbą, poprzez list, posłańca, anons gazetowy lub osobiście, to 1 dom wskazuje na ową osobę, która zbliża się do tej innej ( dla której horoskop jest stawiany), a 7 dom wskazuje tę osobę, do której nastąpiło zbliżenie.

 

Gdy astrolog przeczyta w gazecie lub skądinąd jakąś wiadomość, to 7 dom wskazuje czytającego astrologa, ponieważ wiadomość poniekąd przyszła do niego.

 

7. Wyjątkowe reguły obowiązują dla horoskopów skaleczonych.

 

8. Astrolog, zanim wyda orzeczenie, bada pieczołowicie, czy horoskop nadaje się w ogóle do oceny. Jeśli nadaje się, zwany jest radykalnym. To określenie pochodzi od słowa radix - figura urodzeniowa. Związane jest to z obserwacją, że kiedyś ktoś po raz pierwszy kieruje do astrologa jakieś pytanie, to wówczas wschodzi zazwyczaj ten sam znak, a bywa że i ten sam stopień, co w horoskopie urodzeniowym tego człowieka.

 

9. Horoskop pytaniowy nie może być uznany za radykalny, jeśli wschodzi 1-2 stopień znaku, szczególnie gdy jest to znak szybkiego wschodzenia (Baran, Byk, Bliźnięta, Koziorożec, Wodnik, Ryby). W takim przypadku nie należy sądzić horoskopu, za wyj. sytuacji, gdy zadający pytanie jest bardzo młody i jego stan ciała oraz jego stan ciała oraz jego cechy zgadzają się z naturą i rodzajem wschodzącego znaku.

 

10. Jeśli wschodzi 27-30 stopień znaku, to żaden sąd nie jest pewny, za wyj. sytuacji, gdy stawiający pytanie znajduje się w takim wieku, który odpowiada liczbie wschodzących stopni, bądź też jeśli horoskop obliczony jest na dokładnie określony moment, np. na odbywające się zdarzenie, na opuszczenie domu lub statku, rozpoczęcie długiej podróży itp.

 

11. Horoskop nadaje się do oceny, gdy władca ASC i regent godzinowy mają taką samą naturę i należą do tego samego trygonu (Zasada Potrójności).

 

12. Jeśli wschodzi więc stopień początkowy lub końcowy znaku, to należy zrezygnować z oceny danej sprawy.

Gdy bowiem wschodzą pierwsze stopnie, to pytanie bądź sprawa jeszcze nie dojrzały do oceny i stawiający pytanie winien odczekać do nowej okazji. Gdy zaś wschodzą ostatnie stopnie, to właściwy czas na zadanie pytania został przeoczony. Okoliczności związane z pytaniem uregulują się potem w odpowiedni sposób, bez możliwości przedsięwzięcia szczególnej aktywności przez pytającego. Istnieje również w tym wypadku duże prawdopodobieństwo, że pytający zwrócił się już wcześniej do innego astrologa i że wątpi w sukces sprawy. W każdym razie astrolog nie powinien zajmować się oceną tej sprawy.

 

13. Również, jeśli Saturn, Mars lub Ogon Smoka znajdują się w 10 domu, astrolog nie wyrokuje, ponieważ sprawa może przebiegać w sposób dowolny, a wydane orzeczenie przyniesie w końcu astrologowi niewłaściwą bądź nawet niechlubną opinię. Jeśli nawet astrolog wyda słuszne orzeczenie, to zarówno jemu jak i jego orzeczeniu nie będzie się dawać wiary.

 

14. Nie jest wskazane wydawać orzeczenie, gdy Księżyc znajduje się w ostatnich stopniach Bliźniąt, Skorpiona i Koziorożca. Również gdy znajduje się na Via Combusta czyli Drodze Samospalenia czyli od 15 st. Wagi do 15 st. Skorpiona.

 

15. Sprawie przypisany jest skromny sukces, gdy Księżyc w znaku, w którym się znajduje, nie tworzy żadnego aspektu z innymi planetami tak długo, jak długo przez ten znak przechodzi. Gdy dzieje się to w znaku Byka, Raka, Strzelca, Ryb to sukces jest bardziej prawdopodobny.

 

16. Jeśli w horoskopie pytaniowym Księżyc znajduje się wyraźnie w znaku i w aspekcie z Saturnem, to sprawa i jej okoliczności przybiorą długotrwały przebieg.

W przypadku zaś, gdy Księżyc jest w Skorpionie i w złym aspekcie Saturna, to należy oczekiwać niepowodzenia w przedsięwzięciu.

 

17. Astrolog musi być ostrożny, gdy w horoskopie pytaniowym wierzchołek 7 domu jest uszkodzony lub też władca tego domu jest w jakiś sposób zahamowany.

Jeśli zaś postawione pytanie nie ma żadnej relacji do 7 domu, lecz ma relację do innego domu, to orzeczenie astrologa będzie mało zadowalające, a w każdym razie nie będzie zadowalające dla pytającego.

Dom 7 bowiem ma znaczenie generalnie dla oceniającego astrologa.

Dlatego też Ptolemeusz w p.14 swojego Centiloquim mówi:

Astrolog zostanie uwikłany w labirynt pomyłek, gdy dom 7 i jego władca są uszkodzone.

Bądź też: "Być złapanym przez wiele błędów", jak brzmi łacińska formuła tej sytuacji.

Julevno tłumaczy to: ".... być zmąconym i uwięzionym przez złoczyńców czyli malefiki."

Należy więc mieć na uwadze 7 dom i jego władcę.

 

18. Miłość i nienawiść mącą umysł. Astrolog w każdym wypadku musi przestrzegać surowego obiektywizmu i jego orzeczenie musi być zawsze rzeczowe.

 • Medal 1
 • Super 1
 • Thanks! 2
Link to comment
Share on other sites

19. Saturn na ASC jest dla sądzonej sprawy niekorzystny, a gdy jest w retrogradacji, to działa niszcząco w takim układzie.

 

20. Saturn w 7 domu przeszkadza lub mąci orzeczenie astrologa. Jest też znakiem, że jakaś sytuacja popada z jednego nieszczęścia w drugie.

Ta pozycja oznacza również zmiany w interesach.

 

21.Saturn w 4 domu wskazuje dla każdej okoliczności nieszczęśliwy koniec, pomimo, że on ją najpierw wywołuje, przy czym w troskach i bólu.

 

22. Saturn w 10 domu rozbija nawet najpiękniejsze nadzieje.

 

23. Mars, Jowisz, Saturn, Uran w opozycji do Słońca działają na sprawę hamująco lub niszcząco.

 

24. Saturn w kwadraturze lub opozycji do Słońca powoduje dobry przebieg jakiejś sprawy, ale zły koniec.

 

25. We wszystkich przypadkach, w których słyszy się jakąś wiadomość lub pogłoskę, lub gdy otrzyma się list bądź przesłanie - sporządza się horoskop. Jeśli władca 3 domu znajduje się w dobrym aspekcie do wierzchołka domu 7 lub do planety w tym domu, to wiadomość oparta jest na prawdzie. Gdy jednak władca 3 domu jest w złym aspekcie do wierzchołka 7 domu lub/i planety w tym domu, to informacja jest fałszywa.

 

26. ASC i jego władca przedstawia pytającego. Władca ASC jest sygnifikatorem pytającego.

w celu rozpoznania sygnifikatora analizowanej sprawy należy mieć na uwadze, który dom tę sprawę w sobie zawiera lub/i reprezentuje (np.2 dom - pieniądze, 10 - zawód i kariera itd.)

 

27. Po określeniu sygnifikatora sprawy lub osoby należy zbadać, w jakim znaku i domu on się znajduje, czy jest w godności bądź zniszczony, jak jest oświetlony i jaki aspekt tworzy z władcą ASC. Następnie należy zbadać jaka planeta hamuje sygnifikator lub go wywołuje, jest więc dla niego wrogiem bądź przyjacielem.

Określamy też którego domu ta planeta jest władcą i następnie odpowiednio do tej planety lub tego domu nastąpi rodzaj hamowania lub wywoływania.

 

28. We wszystkich horoskopach pytaniowych Księżyc jest współsygnifikatorem pytającego i należy go zawsze sumiennie rozpatrywać.

 

29. Dom 4 i Księżyc mają zasadnicze znaczenie dla sądzenia o zakończeniu sprawy i jej ostatecznego wyniku.

 

30. We wszystkich horoskopach rozpatruje się sumiennie, jaka planeta hamuje przeprowadzenie jakiejś sprawy.

Jest nią planeta, która jest powiązana z władcą ASC ewentualnie z sygnifikatorem sprawy przez koniunkcję lub inny aspekt. Z tego powodu należy również rozpatrywać Księżyc.

 • Like 1
 • Medal 1
 • Thanks! 2
Link to comment
Share on other sites

31. Nie wszystkie dobre aspekty działają korzystnie.

Nie zawsze też niekorzystnie działają złe aspekty.

Ocena aspektów podana jest w poszczególnych przypadkach.

W wielu przypadkach jest lepiej, żeby sygnifikator otrzymał jakiś aspekt niż nie miał żadnego, ponieważ sukces jakiejś sprawy zależy niejednokrotnie od tego, czy sygnifikator jest aspektowany czy nie.

 

32. Należy zwrócić szczególną uwagę na planetę, z którą powiązany jest sygnifikator lub Księżyc. Należy zbadać, jak ta planeta jest ustawiona w horoskopie i z którą jest powiązana.

 

33. Jeśli władca ASC lub Księżyc lub sygnifikator sprawy lub rzeczy pozostaje w relacji z malefikiem, a malefik ten jest źle położony bez recepcji, to oddziaływanie takiej sytuacji na sprawę lub rzecz jest niekorzystne i hamuje ją. Dotyczy to również planety, która nie jest malefikiem, nie jest źle posadowiona, ale powiązana jest z planetą, która nie przyjmuje jej do swojego domu. Wówczas efekt jest również niekorzystny.

 

34. Planeta jest źle ustawiona, gdy pozostaje bez godności, jest w retrogradacji lub spalona (za blisko Słońca ).

Takoż, gdy znajduje się w domu sukcedentnym i nie ogląda władcy lub wierzchołka domu ważnego dla rozpatrywanej sprawy. Aspekt do wierzchołka domu jest lepszy niż do władcy domu.

 

35. Jeśli sygnifikator łączy się z niekorzystnie położoną planetą, to należy rozważyć, czy odbywa się recepcja pomiędzy tymi dwoma ciałami niebieskimi, gdyż to zapewniłoby sukces danej sprawie, ale przy dużej pracy i kłopotach. Jeśli jednak żadna recepcja nie zachodzi, to dana sprawa do niczego nie doprowadzi, nawet jeśli istniało duże prawdopodobieństwo sukcesu.

 

36. Gdy władca ASC lub Księżyc lub sygnifikator sprawy lub dyspozytor tej planety jest wolny od zamącenia, ale bez recepcji, to sprawa będzie przebiegać z łatwością.

 

37. Gdy władca ASC lub Księżyc lub sygnifikator sprawy lub dyspozytor jest bez aspektu z malefikiem i ma aspekt z benefikiem, który ze swej strony jest aspektowany przez malefik, ale bez recepcji, to sprawa zostanie doprowadzona do dobrego końca.

 

38. Należy badać starannie, czy planety, które na siebie spoglądają, pozostają w stosunku do siebie w recepcji, czy też nie. Gdy zachodzi recepcja, to wskazuje ona właśnie wydarzające się sprawy. Gdy przy tym aspekt jest/był zły, to do sukcesu doszło/dochodzi z pewną dozą zaniepokojenia, przeszkodami, hamowaniem, ociąganiem.

 

39. Należy także brać pod uwagę, czy jakaś planeta nie dokonuje prohibicji, zanim sygnifikator nie dokona ścisłej koniunkcji z malefikiem. Jeśli prohibicja się dokonuje, to przebieg sprawy ulega zahamowaniu. Jeśli natomiast prohibicja nie zachodzi, to sprawa ma przebieg rezultatywny.

 

40. Jeśli malefik zbiera promienie innych planet (odbiera wiele aspektów), lub też gdy przenoszenie światła dokonuje się ku malefikowi, to sprawa nie będzie uwieńczona sukcesem.

A gdy nie zachodzi recepcja, to sygnifikator sprawy jest jednocześnie dyspozytorem malefika.

 

41. Horoskopu pytaniowego nie sporządzamy dla każdej drobnostki. Również nie sporządzamy horoskopu, gdy stawiający pytanie nie zastanowił się w sposób dojrzały nad sprawą lub sam nie wie, o co mu właściwie chodzi.

 

42. Należy dokonywać analizy mocy i słabości Księżyca, który najczęściej rozstrzyga o sprawie. Przy tym, lepiej jest, gdy władca ASC położony jest bardziej niekorzystnie niż Księżyc, nie zaś odwrotnie, ponieważ Księżyc przekazuje moc i siłę innych planet.

 

43. W każdym horoskopie pytaniowym rozpatruje się położenie Saturna i Marsa. Wskazują one na opóźnienia lub błąd. Wyjątkiem są sytuacje, gdy Mars, Saturn i Księżyc mają inne znaczenie.

 

44. Należy poza tym uwzględnić położenie Jowisza i Wenus, które z natury są korzystne i rzadko powodują coś złego. Negatywnie działają zwłaszcza jako władcy 6, 8 i 12 domów. Jeżeli są sygnifikatorami i bez recepcji, to wywołują sprawę. Jeżeli zbliżają się poprzez trygon lub sekstyl, a szczególnie gdy pozostają w położeniu głównego dostojeństwa (godności), to życzenie stawiającego pytanie spełni się.

 

45.Każde pytanie, którego sygnifikatorami są benefiki, stwarza nadzieję na dobro. Jeśli jednak sygnifikatorami są malefiki, należy obawiać się najgorszego.

Oba te przypadki winny być rozpatrywane odpowiednio do układów.

 

46. Należy uwzględnić, od jakiej planety Księżyc się separuje. Wskazuje to na zachodzące właśnie okoliczności sprawy. Okoliczności te są dobre, gdy jest to benefik, złe zaś, gdy jest to malefik.

Oba te przypadki są w zgodzie z naturą domu, który jest opanowany przez daną planetę.

 

47. Aplikacja Księżyca do planety wskazuje w tym przypadku na przeszkody i zakłócenia.

 

48. Znaczenie planet w odniesieniu do zdarzających się i przyszłych spraw jest następujące:

Słońce: choroba, kłopoty, obawa, lęk, uwięzienie, złapanie.

Merkury: odpowiednio do jego pozycji w znaku - domu - aspekcie.

Wenus: miłość, pożądanie, namiętność, sport, zabawy, rozrywki, tańce, śpiewy, muzykowanie, radość, śmiech i szczęście.

Mars: spory, kłótnie, walka o pierwszeństwo, konkurs, walka, pchnięcie nożem, strzelanina, rozlew krwi, skaleczenie, uwięzienie lub zniewolenie, obmowa, oszczerstwo.

Jowisz: poczucie szczęścia, radość, zadowolenie, bogactwo, dobre zdarzenia, szczęście, sukces, zysk lub powodzenie.

Saturn: zmartwienie lub kłopoty, zakłócenia i przeszkody, rozczarowania i zwłoka, nieszczęścia i niepowodzenia, niepokój, zmęczenie, irytacja, niezgoda.

Uran: eksplozja, nieszczęście, bunt, zmiana, przewrót, rewolucja, kryzys.

Neptun: rozczarowania, pomieszanie, niepowodzenie.

 

49. Planeta położona pomiędzy Marsem i Saturnem traci wszelką siłę i działa jak malefik, bądź też nie działa wcale.

 

50. Planeta położona pomiędzy Wenus i Jowiszem nie ujawnia jakichkolwiek złych wpływów. Jej wpływ może być ukierunkowany ku dobru lub też pozbawiony zła.

 

51. Aplikacja Księżyca w dobrym aspekcie do benefika w korzystnym domu (domy narożne oraz 9 i 11) pozwala na najlepsze nadzieje w rozpatrywanej sprawie.

 

52. Sygnifikator będący w retrogradacji lub pozostający w stacji (stacjonarny) wskazuje całkowicie na zło, kłótnię, konflikt, nieprzyjemności.

 

53. Wzmożoną uwagę należy skierować na to, czy sygnifikatorami sprawy są malefiki i czy przy tym nie są one źle ustawione. Gdy taki układ rokuje źle, to powoduje wtedy straszne nieszczęście. Natomiast, gdy obiecują coś dobrego, to oczekiwane dobro będzie mniejsze, a przy tym niedoskonałe i wszystko, co się wydarzy, nie obędzie się bez wielkiego wysiłku i nieprzyjemności.

 

54. Powolny ruch planety opóźnia sprawę, czasami do tego stopnia, że ta ledwo się zdarza. O dalszym przebiegu sprawy można się dowiedzieć po rozpoznaniu natury obsadzonego przez sygnifikator znaku.

 

55. Jeśli malefiki są sygnifikatorami czegoś złego, to należy rozpatrzyć Wenus i Jowisza, zwłaszcza ich aspekty z malefikami. Jeśli te aspekty zachodzą, to zło będzie złagodzone i zmniejszone.

 

56. Jeśli planety beneficzne położone są w domach sukcedentnych i jeśli przy tym nie mają aspektu do ASC, lub też są w retrogradacji, to oznacza, że są hamowane i mogą tylko w niewielkim stopniu przynieść spełnienie. Wyjątkiem jest tu sytuacja, gdy zachodzi recepcja.

 

57. Malefik mimo recepcji, będzie na sprawę działać słabo.

 

58. Benefik w recepcji obiecuje realizację sprawy.

 • Like 1
 • Super 1
 • Thanks! 2
Link to comment
Share on other sites

59. Jeśli planeta jest peregrinus, to należy traktować ją jako malefik. W takim przypadku (upadek lub zniszczenie) planety są zagniewane i tracą swoje dobre działanie.

 

60. Planety w ich głównej godności są radosne i powodują dobro.

 

61. Jeśli Saturn lub Mars położone są jako sygnifikatory w swoich własnych znakach lub w ich wywyższeniu lub potrójności lub w domu narożnym, to będą mimo wszystko popychać sprawę do przodu.

 

62. Nie należy wiązać nadziei na pomoc benefika, jeśli nie jest on położony w swojej głównej godności. W takim przypadku benefik przynosi bowiem tylko połowę sukcesu.

Natomiast, gdy występuje we własnej godności, to sukces jest całkowity.

 

63. Jeśli w horoskopie pytaniowym benefik i malefik są jednako słabe i źle położone, to nie obiecuje się sprawie żadnego sukcesu. Najlepiej w ogóle zrezygnować z orzeczenia.

 

64. Nie należy również oferować orzeczenia, gdy sygnifikator jest spalony lub w opozycji do Słońca, ponieważ oznacza to siły zakłócające i nie daje szansy na rezultatywne działanie.

 

65. Jeśli malefiki są wzajemnie aspektowane i obiecują przy tym coś dobrego - nie zdarzy się to.

Jeśli jednak grożą czymś złym, to będzie zło jeszcze dotkliwsze.

 

66. Jeśli dyspozytor sygnifikatora jest ustawiony na wschód i przy tym jest to Saturn, Jowisz lub Mars, to okoliczności urzeczywistnią się szybciej. Jeśli jednak ustawiony jest na zachód to będzie odwrotnie.

 

67. Należy również brać pod uwagę do jakiej planety skłania się sygnifikator. Gdy jest to Saturn, Jowisz lub Mars ustawione na wschód, to sprawa ulega przyspieszeniu. Przy ustawieniu na zachód ulega spowolnieniu.

 

68. Natomiast Merkury i Wenus ustawione na zachód przyspieszają sprawę, a ustawione na wschód spowalniają ją.

 

69. Należy brać pod uwagę również to, czy sygnifikator w horoskopie horarnym położony jest w znaku kardynalnym, stałym bądź zmiennym. Znaki kardynalne informują, że sprawa będzie trwać długo. Znaki stałe informują o możliwości rozwoju sprawy, ale nie są wystarczające do określenia jej zakończenia. Znaki zmienne wskazują na raptowną zmianę lub zakończenie sprawy w taki czy inny sposób.

Z tego też powodu rozpoczyna się budowę domów i miast, gdy sygnifikatory znajdują się w znakach kardynalnych. Sprawy lub okoliczności, po których oczekuje się przeciętnego wyniku, należy rozpoczynać, gdy sygnifikatory położone są w znakach stałych.

Krótkie podróże można przedsiębrać, gdy sygnifikatory są w znakach zmiennych.

 

70. Księżyc lub władca ASC w koniunkcji z Ogonem Smoka przynoszą dla sprawy niekorzystne okoliczności wg. znaczenia domu, w którym dokonuje się konstelacja.

 

71. Księżyc lub władca ASC w koniunkcji z Głową Smoka oznaczają pomyślność dla sprawy, w każdym razie wg. znaczenia domu, w którym zachodzi konstelacja.

 

72. Jeśli w horoskopie horarnym Księżyc nie jest skaleczony, oznacza to dobry koniec dla tematu sprawy.

Jeśli Księżyc jest jakkolwiek hamowany, powstają zahamowania i przeszkody.

Jeśli Księżyc jest silnie skaleczony, to zły koniec sprawy jest pewny, zwłaszcza, gdy nie występują inne silne okoliczności w znakach przeciwnych. W przypadku podróży wskazuje to na niepowodzenie. Gdy chodzi o wojnę, to życie pytającego jest zagrożone. Jeśli dotyczy małżeństwa, to nie dojdzie ono do skutku.

 

73. Należy rozpatrzyć, która planeta atakuje sygnifikator oraz w którym domu jest ona położona lub który dom opanowuje i następnie według tego domu orzeka się o przyczynie lub osobie dokonującej zakłócenia.

 

74. Im bliżej domu narożnego położony jest sygnifikator, tym więcej dobrego należy się spodziewać z jego strony dla sprawy. Mniej należy spodziewać się, gdy położony jest w domach kadentnych, a najmniej, gdy w sukcedentnych.

 

75.Najpoważniejszym skaleczeniem, jakiego może doświadczyć Księżyc jest koniunkcja ze Słońcem. Następnie są to skaleczenia poprzez złe aspekty malefików.

 

76. Jeśli malefik aspektuje sygnifikator i obydwa są obce i R, to zagrażające nieszczęście jest nie do uniknięcia.

 

77. Jeśli w odniesieniu do sygnifikatora mają miejsce frustracja lub prohibicja, to następuje zahamowanie sprawy.

 

78. W horoskopach horarnych należy brać pod uwagę, czy sygnifikator jest aspektowany przez malefiki, czy są zniszczone lub w upadku bądź w R , czy są w domu sukcedentnym, czy są w znaku przeciwstawnym ich naturze. Jeśli takie okoliczności zachodzą, to grozi nieszczęście, co leży w naturze rzeczy.

 

79. Jeśli sygnifikatory sprawy położone są w znaku odpowiadającym ich naturze, to temat będzie doprowadzony do końca z dużą łatwością.

 

80. Należy mieć nieustannie na uwadze, czy - zanim aspekt stanie się dokładny - nie występuje jakiekolwiek zakłócenie lub zahamowanie. Planeta, która dokonuje zakłócenia, oznacza też przyczynę hamowania i zakłócenia.

 

81. Rozpatrując pytanie o zysk bierzemy pod uwagę tzw. Punkt Szczęścia. Dobre promieniowanie Punktu Szczęścia obiecuje pytającemu zysk i dobro ze strony ludzi i zdarzeń. Korzyści te są zgodne z naturą domów zajmowanych przez odpowiednie sygnifikatory.

Natomiast maleficzne promieniowanie Punktu Szczęścia rokuje straty i wiele złego.

 

82. Jeśli władca 8 domu położony jest w 8 domu, a przy tym jest słaby czy skaleczony, to pytający będzie skrzywdzony przez śmierć jakiejś kobiety lub dłużnika.

 

83. Jeśli Jowisz lub Wenus są dobrze położone w jakimkolwiek domu, to stawiający pytanie doświadczy dobra poprzez ludzi lub rzeczy zgodne z naturą tego domu.

 

84. Osoba stawiająca pytanie powinna strzec się ludzi i rzeczy, które są w naturze domu, w którym położony jest Ogon Smoka.

 

85. Szczyt domu, który pozostaje w relacji z daną sprawą, jest ASC dla tej sprawy, zaś władca tego ASC ew. domu jest sygnifikatorem sprawy.

 

86. Benefiki w retrogradacji są niekorzystne; gdy zaś położone są w domach sukcedentnych, to nadzieje nie spełnią się .

 

87. Malefik w swoim własnym domu, ruchu bezpośrednim i powiązany z dobroczyńcą beneficznym powoduje dobro.

 

88. Planety położone w pierwszych i ostatnich 5 stopniach znaku nie mają dostatecznie wiele mocy, aby zrealizować to, co właśnie jest przez nie ujawniane.

 

89. We wszystkich horoskopach horarnych należy brać pod uwagę, że:

1 dom wraz z ASC przedstawia osobę pytającego,

2 dom jego stan posiadania,

3 dom jego pokrewieństwa,

4 dom jego ojca,

5 dom jego dzieci,

6 dom jego pracy i jego choroby,

7 dom jego żony /męża

8 dom jego rodzaj śmierci

9 dom jego religii i podróży

10 dom jego matki; jego zawód i znaczenie społeczne

11 dom jego przyjaciół

12 jego ukrytych wrogów

 

Relacja domów horoskopowych do spraw ludzkich są w każdym razie różnorodne. Z tych relacji można odczytać sposób zaspokajania celów doraźnych. W przypadku rozpatrywania i rozwijania tematu należy to uwzględnić.

 

Należy jednak również brać pod uwagę, że:

Jeśli w aforyzmach mowa jest o Ascendencie, to nie zawsze mamy na względzie ten punkt, który nazywamy ASC horoskopu horarnego.

W takim horoskopie ASC jest często szczytem domu, który zawiera temat danej sprawy i osoby. Np. , przy pytaniu o małżonkę rozpatruje się jako ASC szczyt 7 domu; przy pytaniu o stracone dziecko rozpatruje się szczyt domu 5 jako ASC dziecka. ASC ojca jest szczyt domu 1, natomiast dla tegoż ojca 5 dom horoskopu pytaniowego jest domem 2 dla jego ojca itd. Tak więc 10 dom pytającego jest 7 domem ojca, 1 dom pytającego to 10 dom ojca (jego matki) itd. Jest to tzw. metoda derywacji zgodna z podstawowym prawem analogii.

Należy stale mieć to na względzie.

 

90. W każdym horoskopie horarnym należy wyróżniać co najmniej 2 sygnifikatory: pierwszy - dla pytającego, drugi - dla sprawy lub rzeczy, o którą pytamy. Wzajemne relacje obydwu sygnifikatorów pozwalają wnioskować o sukcesie lub niepowodzeniu, bądź też o łatwiejszym lub trudniejszym rozwiązaniu problemu.

Zawsze jest też lepiej, gdy obydwa sygnifikatory promieniują względem siebie złym aspektem, niż jeśli nie pozostają względem siebie w żadnym aspekcie. A nawet jeśli są w stosunku do siebie w recepcji, jest dobrze.

 

91. Dla dokonania oceny zewnętrznej i wewnętrznej istoty osoby, rzeczy lub sprawy, należy rozpatrywać dom, władcę tego domu, planety w nim położone, znaki w których znajdują się sygnifikator i Księżyc.

 • Like 1
 • Super 1
 • Thanks! 2
Link to comment
Share on other sites

92. Rozpatrując temat zaginionego zwierzęcia lub przedmiotów należy brać pod uwagę znak, w którym położony jest sygnifikator tego zwierzęcia lub przedmiotu:

 

Słońce: lew, orzeł, sokół, kogut, złoto i przedmioty ze złota, przedmioty wartościowe ze złota, rudy kamieni szlachetnych, kosztowna odzież.

Księżyc: zające, koty, łabędzie, słowiki, świnie, króliki, woły, kury, gęsi, kaczki, towary zwyczajne, naczynia, srebro, przedmioty srebrne.

Merkury: małpy, papugi, ptaki śpiewające, pieniądze, papier i towary papierowe, gazety, kartki, pisma, książki, zdjęcia, kolorowe ubrania, przyrządy naukowe, przyrządy do pisania.

Wenus: kozy, owce, gołębie, małe zwierzęta domowe, ptaki, ptaki śpiewające, kobiece ubrania ozdobne i ozdoby, pierścienie, kolczyki, biżuteria, naszyjniki, medaliony, broszki, bransolety, również białe przedmioty.

Mars: przedmioty z żelaza i stali, broń, rudy, czerwone ubrania i chusty, rzeczy czerwonego koloru, narzędzia wojenne.

Jowisz: słonie, jelenie, konie, psy, pawie, olej, miód, owoce, jedwab oraz rzeczy jedwabne, ubrania męskie, towary.

Saturn: wielbłądy, osły, ołów, rzeczy z ołowiu, przedmioty czarnego koloru, wełna, czarne szaty, ciężkie przedmioty, narzędzia rolne, pojazdy, wózki.

Po określeniu sygnifikatora i znaku, w którym jest on położony, należy sprawdzić - w zależności od tego, co zostało zgubione - w jakim to było miejscu, czy poza domem, a także w jakim kierunku rzecz zgubiona bądź stracona została przeniesiona.

Aforystyczne zasady na ten temat zostaną podane w następnych rozdziałach. Tutaj natomiast podajemy sygnifikacje geograficzne i terenowe właściwe dla znaków Zodiaku:

 

Baran: Wschód.

Wszystkie suche, nie-owocne okolice, łąki hodowlane dla owiec i wołów.

Obszary piaszczyste, okolice pagórkowate.

Okolice mało odwiedzane, miejsca schronienia dla rabusi i złodziejów.

Wypalarnie wapna, cegielnie, piece.

Nowo zdobyty obszar, świeżo zaorane pole.

Obory dla małych zwierząt gospodarskich.

W domach i mieszkaniach sufity, miejsca przykryte.

 

Byk: Z południa na wschód.

Owocodajne okolice przeznaczone dla rolnictwa.

Pastwiska, w pobliżu których znajdują się niewielkie zabudowania mieszkalne.

Okolice płaskie. Okolice, z których niedawno wykarczowano zarośla.

Zasiewy pszenicy i kukurydzy, z nielicznymi drzewami w niewielkiej odległości.

Niskie domy, małe szałasy, szopy na narzędzia.

W tych domach piwnice i niskie pomieszczenia.

 

Bliźnięta: Z zachodu na południe.

Wszystkie wysoko położone słoneczne miejsca, góry , pagórki.

Place i miejsca zabaw, stodoły i spichlerze.

Płytki, tablice w pomieszczeniach i komnatach.

Ozdoby sztukatorskie, ściany i mury, korytarze, przedsionki, sienie domów, skrzynie, torby.

 

Rak: Północ.

Okolice bogate w wodę. Kałuże, stawy, jeziora, strumienie, rzeki.

Rzeki i akweny wodne dla ruchu statków.

Miejscowości nad rzekami i w ich pobliżu.

Źródła, fontanny, płynąca woda, bagna, mokradła.

Doły porośnięte sitowiem, glinianki, trzęsawiska.

Piwnice i pralnie.

 

Lew: Ze wschodu na północ.

Wszystkie obszary skaliste. Miejsca niedostępne.

Okolice często odwiedzane przez dzikie zwierzęta.

Lasy, puszcze.

Pustynie, pustkowia, stoki, zbocza.

Zamki królewskie, obronne, parki, twierdze, budowle militarne.

W domach i mieszkaniach miejsca gdzie pali się ogień.

Kominki, kominy w domach lub na domach.

 

Panna: Z południa na zachód

Okolice urodzajne, zabudowania.

Mleczarnie i sklepy z nabiałem.

Pola zbożowe, kukurydziane, fabryki zbożowe, stogi siana, spichlerze jęczmienia, pszenicy, grochu.

Chochoły.

Przechowalnie serów i masła. Spiżarnie.

W domach i budynkach publicznych pokoje nauki, biblioteki, gabinety, przegrody, przepierzenia, ubikacje, pomieszczenia odseparowane.

 

Waga: Zachód

Wszystkie wysoko położone urodzajne i żyzne krajobrazy.

Na polach i łąkach obszary położone w pobliżu młynów wodnych. Stodoły i zabudowania pomocnicze, tartaki wodne, miejsca pracy bednarzy.

Miejsca zrywania i ścinania drzewa.

Zbocza wzgórz, wierzchołki gór, wierzchołki drzew.

Tereny polowań. Kopalnie piasku, żwiru, kamienia, krzemienia.

W domach wyżej położone pomieszczenia, pokoje, poddasza, wbudowane komory, przedziały, przepierzenia, szuflady, skrzynie, pomieszczenia wewnątrz innego pomieszczenia.

Wyższe półki komód oraz szaf z ubraniami.

 

Skorpion: Z północy na wschód.

Wszystkie okolice bagniste i niezdrowe.

Wszystkie miejsca, na których zatrzymują się pełzające zwierzęta.

Ogrody, winnice, sady, walące się domy, schroniska, szałasy w pobliżu wody.

Okolice bagniste, brudne, miejsca bagienne pełne szlamu.

Spokojnie stojące wody, stawy, bagna, kuchnie, pokoje, jadalnie, pralnie.

 

Strzelec: Ze wschodu na południe.

Wszystkie miłe, piękne i bogate w kwiaty tereny.

Łany na wzgórzach i wysoko położonych miejscach.

Pola i łąki. Tereny wzniesione nad innymi.

Stajnie dla koni wojskowych. Stajnie, w których zazwyczaj przebywają czworonożne zwierzęta.

W domach wyższe pomieszczenia, miejsca w pobliżu ognia.

 

Koziorożec: Południe.

Tereny z płynącą wodą. Duże obszary łąk. Nieurodzajne pola z zaroślami. Osty i krzewy, nawozy, komposty, pryzmy śmieci.

Obory dla zwierząt hodowlanych. Pomieszczenia do przechowywania narzędzi rolniczych. Pomieszczenia, w których przechowywane jest stare drzewo.

Miejsca przechowywania żagli statków, olinowania i podobnego materiału.

Płoty dla owiec lub pastwiska owiec.

Ugory.

Ciemne miejsca lub zaciemnione kąty w pobliżu podłogi lub progi drzwi, domostw.

 

Wodnik: Z zachodu na północ.

Woda na wzniesieniach górskich. Pagórkowate i nierówne tereny.

Pęknięcia kamieni i miejsca, gdzie poszukuje się minerałów.

Miejsca blisko małych źródeł. Winnice.

Dachy na domach, w domach okapy, górne fragmenty.

Urządzenia nowoczesne, kurki wodociągowe, ścieki, rynsztoki.

 

Ryby: Z północy na zachód

Morza i wybrzeża. Wilgotne, bagniste niecki, bagna i moreny.

Grunt wodny i okolice obfite w wodę, stawy rybne, rzeki bogate w ryby, wody z rybami.

Miejsca gdzie jest wiele źródeł i wiele ptaków.

Miejsca gdzie były osiedla ludzkie.

Rowy wodne wokół domów, młyny wodne.

W domach miejsca wokół wody, studnie, pompy, kurki wodne, kadzie z wodą, rynny, łazienki, wanny kąpielowe.

Stojąca woda, kałuże, woda w wannie, w kadziach, w wiadrach.

 

Znaki Ognia

W pobliżu kominka, mury domu, miejsca przy których znajduje się żelazo, ściany domów, miejsca palenia ognia, piece, kuchenki.

Wzgórza, wzniesienia i wybrzuszenia podłoża.

 

Znaki Ziemi

W ziemi, na podłożu. Sień, niwa, mosty, bramy, ugory, schody.

Miejsca, na których stoją domy z gliny.

 

Znaki Powietrza

Rynny dachowe. Górne fragmenty pomieszczeń.

Miejsca nieco oddalone od powierzchni, pomiędzy Niebem a Ziemią, między podłogą a sufitem.

Otwarte miejsca. Strychy.

Miejsca, gdzie jest wiele okien.

 

Znaki Wody

Naczynia na mleko. Pralnie, warzelnie. Miejsca z wodą.

Odlewnie. Podstawa domu. Piwnice.

 

Znaki Kardynalne

Nowo zamieszkałe miejsca. Nowo zbudowane domy.

Dachy. Miejsca wysoko położone. Wzgórza, doliny.

 

Znaki Stałe

Piaski, tereny równe. Powierzchnie ziemi. Mury. Puste drzewa.

Znaki Zmienne

Miejsca z dużą ilością wody. Rowy, doły. Rynki handlowe.

Sitowia.

 

93. Można podjąć się oceny danej sprawy na TAK lub NIE, jeśli astrolog ma do dyspozycji wszystkie aspekty, aplikacje i separacje oraz dokładnie zbada pozostałe uwarunkowania sygnifikatorów oraz relacje Księżyca.

Nie na każde pytanie można jednak odpowiedzieć TAK lub NIE. Jeśli jednak powstaje taka konieczność, to analizuje się jeszcze specjalnie następujące okoliczności.

 

94. Można odpowiedzieć na pytanie TAK lub NIE posługując się 5 metodami, jeśli sygnifikatory tworzą następujące konfiguracje: koniunkcja - sekstyl lub trygon - kwadratura lub opozycja - przenoszenie światła - gromadzenie światła. Tak więc:

Koniunkcja:

Jeśli władca ASC i sygnifikator sprawy zmierzają do koniunkcji i to w domu narożnym, bez zaistnienia prohibicji bądź to należy stwierdzić, że sprawa będzie miała dobre zakończenie bez zahamowań lub też opóźnień.

Sprawa zostanie przyspieszona, gdy sygnifikatory są w szybkim ruchu oraz stoją w godności lub w korzystnych domach.

Jeśli jednak koniunkcja sygnifikatorów dokonuje się w następujących po sobie domach, to sprawa zostanie załatwiona, ale nie tak szybko.

Jeśli dzieje się to w domach sukcedentnych, to traci się przy tym zbyt wiele czasu, pojawiają się kłopoty i wiele walki.

Sekstyl i Trygon:

Jeśli sygnifikatory spoglądają na siebie z korzystnych domów lub też z godności z sekstylu lub w trygonie, a przy tym nie są hamowane przez wrogi aspekt (frustracja), to sprawa zostanie załatwiona do końca pomyślnie.

Kwadratura i Opozycja:

Jeśli sygnifikatory spoglądają na siebie w kwadraturze i obydwa stoją w godności w korzystnych oraz odpowiadających ich naturze aspektach, to do sprawy dojdzie. W innym przypadku - nie.

Również opozycja obydwu sygnifikatorów może dopomóc w korzystnym zakończeniu sprawy, ale pod warunkiem, że sygnifikatory znajdują się jeszcze w recepcji własnych znaków i w korzystnych domach, a przy tym Księżyc zwraca się do władcy ASC i jednocześnie odwraca się od sygnifikatora sprawy (aplikacją bądź separacją).

 

Uwaga: Reguła ta pochodzi od starych astrologów.

Lilly stwierdza: rzadko widziałem, aby jakaś sprawa zakończyła się przy takiej opozycji. I dodaje: zawsze było lepiej, gdy pytający zostawił sprawę nie czyniąc nic, ponieważ - jeśli sprawa dotyczyła małżeństwa - rzadko obydwie strony były zgodne, a najczęściej pozostawały w kłótni lub gniewie, każdy narzekał na swój zły wybór, przerzucając winę na swoich żądnych posiadania rodziców, jak gdyby oni nie mieli dla sprawy żadnego zrozumienia. Jeśli zaś pytanie dotyczyło udziału lub też pieniędzy, to prawdą jest, że pytający otrzymywał je z powrotem (pieniądze lub udział), ale kosztowało go to więcej, niż ta szkoda była warta. I tak to widziałem jeszcze na wielu innych przykładach.

 

Przenoszenie światła:

Do sprawy dochodzi przez przenoszenie światła w następujący sposób: jeśli obydwa sygnifikatory znajdują się w separacji z koniunkcji, sekstylu lub trygonu, a inna planeta separuje się od jednego z sygnifikatorów, w których domu, trygonie lub na granicy stoi, przy czym skłania się ona do innego sygnifikatora w jakimkolwiek aspekcie i czyni ten aspekt również doskonałym zanim jakaś prohibicja lub frustracja go udaremni. Poprzez takie zachowanie planeta wymieniona przenosi siłę i wpływ jednego sygnifikatora na inny. Poprzez takie dokonanie ta przenosząca światło planeta, lub też znajdujący się pod jej panowaniem człowiek, doprowadza sprawę do dobrego końca.

 

Należy brać pod uwagę, którym domem zarządza ta przenosząca światło planeta. Stawiającemu pytanie zwraca się na to uwagę, że korespondujący z rozpatrywanym domem ludzie są dla niego korzystni ( również rzeczy oraz sprawy ) i przyczynią się do powodzenia sprawy.

 

Gromadzenia światła:

Do sprawy nie dochodzi, gdy obydwa sygnifikatory nie spoglądają na siebie wzajemnie, a obydwa rzucają światło na jakąś planetę równocześnie, a planeta ta jest ważniejsza od sygnifikatorów, przy czym sygnifikatory przyjmują ją w ich godnościach (dom, wywyższenie, trygon).

Wtedy to właśnie owa planeta, która w ten sposób światło obydwu sygnifikatorów zbiera, doprowadza sprawę do dobrego końca. Poprzez tę sytuację można rozpoznać, czy jakaś trzecia osoba interesuje się również sprawą i przyczyni się do jej powodzenia. Ma to szczególne znaczenie wówczas, gdy bez takiej właśnie pomocy sprawa nie mogłaby ruszyć naprzód.

 

Tu godnymi zastanowienia się są najróżniejsze rodzaje towarzyszącej pomocy. Wywodzą się one z natury zbierającej światło planety; pod panowaniem tej właśnie planety stoi pośrednicząca lub wspomagająca osoba. Dotyczy to również domu, którym ta planeta zarządza.

 

Jeśli żadna z przedstawionych tu w 5 przypadkach konstelacja nie jest widoczna w horoskopie pytaniowym, to pytanie należy oddalić, gdyż wtedy żadna taka sprawa nie może być prowadzona. Od początku nie będzie w tej sprawie postępu i co najwyżej sprawa ta źle się skończy.

 • Like 1
 • Super 1
 • Thanks! 2
Link to comment
Share on other sites

 • Ismer pinned this topic

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...