Jump to content

Uran w horoskopie


Widja
 Share

Recommended Posts

Uran, planeta transsaturniczna, pokoleniowa, odkryta w 1781.

Jest ewenementem wśród planet naszego układu, gdyż jego oś obrotu jest silnie nachylona i znajduje się prawie w płaszczyźnie orbity planety, stąd jego bieguny północny i południowy leżą tam, gdzie równiki innych planet.

Obrót wokół Słońca ok. 84 lata, w jednym znaku przebywa ok. 7 lat.

Uważany jest za wyższą oktawę Merkurego.

 

Władztwo: Wodnik

Wywyższenie: Skorpion

Wygnanie: Lew

Upadek: Byk

 

Archetyp: mądry głupiec, bohater

Cień: wywrotowiec, zdrajca wolnościowy

 

Zasada: Uran symbolizuje ideały rewolucji francuskiej [w tym bowiem czasie został odkryty] - wolność, równość, braterstwo.

Uosabia też to, co w człowieku jest oryginalne, jego dążenie do niezależności i wolności osobistej. Znamionuje zaskakujące zmiany, genialne pomysły i nagłe przełomy i z tego względu może być postrzegany jako "wielki wybawca".

Cel: wcielanie w życie ideałów demokracji, wolności oraz praw człowieka [i nie tylko człowieka]. Przekroczenie starych struktur, postaw, koncepcji i poglądów na płaszczyźnie indywidualnej i zbiorowej. Wyzwolenie się ze wszelkich więzi i zerwanie wszystkich pęt.

 

Mocne strony: indywidualista

Dążenie do niezależności i wolności na wszystkich płaszczyznach [których dotknie w horoskopie] - intelektualnej, psychicznej, duchowej, materialnej.

Nagłe olśnienia, spontaniczne rozwiązania, duch odkrywcy. Intuicyjny wgląd [przebłysk] we właściwej chwili. Parcie ku "świadomości kosmicznej" i poszerzanie własnej świadomości. Oryginalny, niekonwencjonalny, skory do eksperymentowania; "szósty zmysł".

 

Słabości: chorągiewka na wietrze.

Zawsze pobudzony, niespokojny w poszukiwaniu nowości, odmiany, rewolucji, przewrotu. Samowolny, nieobliczalny, bezwzględny, destrukcyjny, uparty do granic możliwości. Kompulsywny wstręt wobec wszelkich zobowiązań.

Wolność za wszelką cenę, która nierzadko prowadzi do zrywania umów i sprawia, że druga strona czuje się oszukana.

Niechętny a nawet niezdolny do zajmowania się banalnymi, codziennymi problemami.

 

Reprezentanci zasady uranicznej: wynalazcy, technicy, artyści, filozofowie [o niekonwencjonalnych pomysłach/ rozwiązaniach], piloci, rewolucjoniści, anarchiści, futurolodzy, astrolodzy, wielbiciele łamigłówek, ekscentrycy, dziwacy, osoby o "podwójnej" świadomości (tego i tamtego świata).

 

Korespondencje w organizmie: system nerwowy, napięcie i jego rozładowanie, rytm [a raczej arytmiczność]

 

Odpowiedniki mitologiczne: Uranos (grecki), Uran (rzymski) - pan niebios, syn chaosu, małżonek Gai (Ziemi), ojciec Saturna, dziadek Zeusa (Jowisza). Prawładca. Symbol płodności intelektualnej, inspiracji twórczej, twórczej idei i innych [w zamierzeniu wyższych] wartości.

 

źródło: "klucze do astrologii" H.Banzhaf i A.Haebler.

  • Like 2
  • Cool 2
  • Super 2
Link to comment
Share on other sites

  • 3 years later...
  • Administrator

Uran
Planeta Uran symbolizuje energię, która przejawia się w formie: gwałtownych zmian w stylu życia, nagłych zmian w świadomości, przebłysków intuicji i szybkiego powstawania nowych idei i oryginalnych koncepcji. Uran może być uważany za kanał, którym potężne energie płyną do świadomości z prędkością prądu elektrycznego. Uran ujawnia się również w postaci pędu do niezależności, buntu, kaprysów, tego co niekonwencjonalne, oryginalne i nieoczekiwane. Pod wpływem Urana człowiek nie staje się zbyt stały, ale staje się on kanałem, dzięki któremu mogą narodzić się nowe idee. Gdy pozycja Urana w horoskopie urodzeniowym jest mocna, wtedy czynnik symbolizowany przez planetę (lub planety) pozostające w aspekcie z Uranem ma działanie silnie pobudzające, silnie przyciągające i silnie energetyzujące i jeśli wszystko idzie dobrze – oświecające. Widać stąd, że działa on silnie pobudzająco poprzez nagłe impulsy. Ta energia jest potrzebna do przełamania saturnicznych mechanizmów obronnych ego i barier świadomego umysłu. Wbrew niektórym poglądom, Uran nie zawsze działa destrukcyjnie. Jego działanie przejawia się jako destrukcja tylko wtedy, kiedy jego wpływ napotyka opór. Ponieważ na ogół ta czy inna forma oporu jest obecna (szczególnie jeśli Uran występuje w aspektach napięcia), tranzyt Urana jest często doświadczany jako silnie niszczący.
Tranzytujący Uran odcina „stare” i rewolucjonizuje sposób istnienia człowieka we wskazanej przez niego sferze. Przynosi gruntowne zmiany, których skutkiem jest zreorganizowanie (a często najpierw zdezorganizowanie) czyjejś świadomości aby umożliwić dalszy postęp. Z psychologicznego punktu widzenia umożliwia on dotarcie w formie nagłej eksplozji do świadomości tym wszystkim ideom, uczuciom i wyobrażeniom, które były podświadome, tzn. znajdowały się poniżej progu świadomości. Stąd, jego tranzyty są wrogie jakiejkolwiek formie stłumienia. Jeśli dany człowiek prowadził życie pełne zahamowań, blokował, zaniedbywał lub ignorował witalne pierwiastki swojej natury, jest prawie pewne, że Uran tranzytując koniunkcją, kwadraturą lub opozycją którąś z planet osobistych, w bardzo gwałtowny sposób doprowadzi do konfrontacji z tymi częściami jego natury. 

Uran zawsze przyspiesza rytm natury i dlatego człowiek doświadczający któregoś z tych tranzytów jest często podenerwowany, pobudliwy, niespokojny i kierowany nieprzepartym pragnieniem zmiany i wolności.

Uran w najlepszym wypadku jest wielkim wyzwolicielem, tym, który przynosi przebudzenie i oświecenie i potrząsa wewnętrznym i zewnętrznym życiem człowieka z taką intensywnością, że nic już później nie jest takie samo. Planetę tę można powiązać z mitologiczną postacią Prometeusza, który ukradł bogom ogień i tym samym umożliwił ludziom poszerzenie granic ich wiedzy. Podczas tranzytów Urana większość osób odczuwa potrzebę rzeczywistej realizacji swoich potrzeb ekscytacji, wolności i eksperymentowania. Często podejmują one radykalne działania, aby zmienić to, co postrzegają jako „duszną” sytuację życiową.
Pewien procent ludzi doświadczy jednak tranzytów Urana niemal całkowicie na poziomie wewnętrznym; w czasie ich trwania w subtelny sposób zreformują oni swoje postawy, zrozumienie i sposób samoekspresji w sygnalizowanych obszarach. Na zewnątrz niejednokrotnie zamanifestuje się wynikający z ich nowej świadomości stosunek do życia; w takich przypadkach jednak nie zawsze będzie to łatwo uchwytne.

Podczas tranzytów Urana dana osoba często czuje impuls do ucieczki przed sytuacjami życiowymi, które postrzega jako blokujące lub ograniczające jej indywidualną ekspresję. Czasem jednak, zakładając, że sytuacja życiowa jest zasadniczo „zdrowa” i w dużym stopniu elastyczna, bardziej konstruktywnym dla niej podejściem jest eksperymentowanie z radykalnymi zmianami w granicach starej sytuacji – bądź to małżeństwa, pracy czy czegokolwiek innego. Pogłębienie samozrozumienia, które może być rezultatem takiego wyzwania jest niejednokrotnie znacznie większe od tego, które mogłoby być uzyskane jedynie w wyniku porzucenia „starego” i wskoczenia z entuzjazmem w „nowe” i „inne”. Oczywiście nie chcę przez to zaprzeczać, że „totalna rewolucja” czy przewartościowanie są w jakiejś dziedzinie życia czasami konieczne.

W wielu wypadkach wpływ Urana może być uwarunkowany kulturowo, bowiem rozpoczyna się on tam, gdzie wpływ Saturna się kończy.
 Saturn wyznacza granice świadomości osobistego ego, symbolizując zbiorowe normy kulturowe i standardy (w terminologii freudowskiej: rodzaj kulturowego „superego”). Saturn jest więc sztywny i ograniczający.
Uran natomiast przebija się przez tę starą strukturę rewolucyjnymi impulsami, powodując, że sztywna saturniczna granica pęka i rozdziera się.
Doświadczane przez człowieka przejawy psychologicznego oddziaływania energii Urana są nie tylko dość zrozumiałe, ale także wzmacniające dla umysłu, który jest otwarty na „nowe”. W starożytnej astrologii planeta Merkury znana była jako posłaniec bogów. Termin ten brzmi dość podobnie do użytego przez Rudhyara określenia „ambasadorzy galaktyki” w stosunku do planet transsaturnicznych. Merkury kojarzony był w tamtych czasach ze zdolnością twórczą człowieka. Oczywistym jest, że starożytni astrologowie – jak nam dotąd wiadomo – nie posiadali wiedzy o istnieniu Urana. Jednakże wielu alchemików miało świadomość obecności czynności twórczej głębszej (lub wyższej) od poziomu racjonalnego umysłu, którego cechy odpowiadają podstawowemu znaczeniu Merkurego we współczesnej astrologii. Alchemicy łączyli tę twórczą czynność z okultystycznym znaczeniem Merkurego – jako tego, który jednoczy przeciwności. Patrząc ze współczesnej perspektywy możemy zastanawiać się, czy powoływali się oni na funkcję Urana, nie posiadając jednocześnie planetarnego symbolu do wyrażenia tego, czego doświadczali. Hipoteza ta wydaje się jeszcze bardziej prawdopodobna w świetle tego, że wielu współczesnych astrologów utrzymuje, że – w przeciwieństwie do starożytnej greckiej interpretacji mówiącej o wyniesieniu i godności Merkurego w Pannie – wyniesienie Merkurego powinno się przypisywać jego obecności w Wodniku, znaku Urana.
Dane Rudhyar w swoim gruntownym i inspirującym dziele Triptych wiąże Urana z „mocą twórczą ducha wszechświata”. Rudhyar pisze, że Uran związany jest z etapem osobistego „przeobrażenia”, i że „przeobrażona osoba staje się skupiającym centrum dla wyzwolenia energii Umysłu Wszechświata”.
Twierdzi również, że Uran może być wyobrażony jako „Głos Boży”, „twórcza energia mistycznego Głosu, który, według dawnej tradycji indyjskiej, przenika całą przestrzeń kosmiczną”. Obecność energii Umysłu Wszechświata jest oczywista w nadzwyczajnie szybkiej percepcji towarzyszącej zestrojeniu się z Uranem. Percepcja ta jest następstwem zdolności zdobywania wiedzy i wglądu z innych wymiarów dzięki podwyższonej wrażliwości psychicznej.
Uran reprezentuje intuicyjny wgląd i rozszerzenie racjonalnego procesu poza bariery czasu i przestrzeni. Eksperymentowanie, do którego popychają człowieka energie Urana, pochodzi z wewnętrznego poczucia, że nie ma granic dla ludzkiego poznania; z wewnętrznej wiary, że człowiek posiada zdolność rozumienia życia w bardziej całościowy sposób, oraz że ma boskie przyzwolenie zdobywania tej wiedzy bez względu na to, co mogłaby nakazywać konwencjonalna mądrość.
Naturalnie wiele osób typu uranicznego (tzn. osób, u których w horoskopach Uran jest najsilniej zaakcentowaną planetą – przyp. tłum.) jest tak zaabsorbowanych podnieceniem powodowanym odkryciami i eksperymentowaniem, że zwykle popada w skrajność w swoich postawach i opiniach, wykazując tym samym skłonność do fanatyzmu, zupełnego braku poszanowania tradycji i niewzruszonego, nie liczącego się z czymkolwiek uporu. 
Ta intuicja, którą mogą mieć osoby typu uranicznego, nie jest jednak sprzeczna z logiką. Grant Lewi ponad 30 lat temu zauważył, że Uran oddziałuje w bardzo logiczny sposób, jednak logika ta funkcjonuje tak szybko, że odbieramy ją jako intuicję. Napisał również, że Uran reprezentuje rozszerzenie percepcji do świata nadświadomej umysłowości, którą można interpretować jako zdolność do dostrojenia się do archetypowego poziomu wiedzy umysłu wszechświata. 
Z chwilą gdy opuszczamy granice Saturna i zapuszczamy się w sfery Urana i Neptuna, wszystkie dostrzegane dwoistości i przeciwieństwa przynależne ograniczonej „logice” i wszystkie odrębne formy zaczynają znikać. W tym momencie rozpoczyna się połączenie dychotomii, które w uranicznej percepcji pojawia się jako postrzeganie wszystkiego w postaci zarówno... jak... zamiast albo... albo... Innymi słowy, przeciwieństwa materialistycznego logicznego umysłu są widziane razem w jednym błysku nagłej percepcji, jako część jednej całości rozległej perspektywy życia.

Pozycja Urana w domach pokazuje nam, gdzie można potencjalnie doświadczyć i wykorzystać tę oświecającą energię, gdzie nagłe zmiany, wglądy i uczucie potrzeby większej osobistej wolności są doznawane najbardziej bezpośrednio. Dom ten wskazuje, gdzie zlokalizowany jest nasz pociąg do porzucania konwencjonalnych norm, określających rodzaj ekspresji i gdzie będziemy często odrzucać tradycję i bezużyteczne przeszkody.
Gdy Uran znajduje się w domu kątowym, u jego właściciela wystąpi szczególnie silny popęd do okazania swojej niekonwencjonalności w rzucający się w oczy, aktywny sposób. 
Jeśli natomiast Uran jest w domu następującym lub upadającym, można odczuć silny pęd do rewolucyjnych lub niekonwencjonalnych porywów. Można jednak zastosować te odczucia w bardziej wyrafinowany sposób w życiu codziennym, sprawiając być może wrażenie osoby dość konserwatywnej dla kogoś patrzącego z zewnątrz.

 

źródło: chomik, autor nie wymieniony. 

W tym artykule autor/ka omawia także aspekty planet osobowych z Uranem, które są zamieszczone w sekcji "Aspekty planet i i innych elementów horoskopu"

  • Super 3
  • Thanks! 2
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...