Jump to content

1 Aspekty Słońca


arabika
 Share

Recommended Posts

SŁOŃCE W ASPEKTACH

 

SŁOŃCE W PARALELI I LUB KONIUNKCJI Z WENUS

Strona artystyczna, sztuki piękne mają pierwszeństwo i duże znaczenie w życiu człowieka posiadającego w horoskopie urodzenia takie aspekty; uzdolnienia do sztuk pięknych i muzyki; sprawy dotyczące miłości będą w życiu silniej zaakcentowane, takie aspekty w VII domu w znaku stałym (Byk, Lew, Wodnik, Skorpion) zapowiadają, że małżeństwo będzie się opierało na czystej przyjaźni obojga małżonków gdzie wpływy Słońca ulegają pewnym zboczeniom, a to w znaku stałym Byka oraz Skorpiona, bo w pierwszym wypadku w grę będą wchodziły pieniądze, jak chodzi o znak Byka w VII domu, a w drugim życie seksualne okaże się perwersyjne (Skorpion).

W drugim domu takie aspekty są zapowiedzią roztrwonienia majątku, a w VIII domu - majątek będzie roztrwoniony przez żonę Jak chodzi o horoskop męski z taką konstelacją, lub przez męża, jak chodzi o horoskop żeński. Aspekty te w znaku Skorpiona zapowiadają czyny niemoralne; w znaku Ryb - nałóg pijaństwa.

Aspekt wzmacnia organizm, powiększa popularność i zapowiada handlowy talent oraz wielu przyjaciół.

 

SŁOŃCE W KONIUNKCJI LUB PARALELI Z MERKURYM

Jeżeli Merkury jest bliżej, jak 3 stopnia od Słońca - wtedy te aspekty (specjalnie koniunkcja) - zapowiadają umysłowe i duchowe sukcesy, a w innym wypadku położenie Merkurego, uważany on jest za "spalonego", o ile odległość jego od Słońca wynosi 16 minut łukowych i zatraca wtedy swoje dodatnie znaczenie jak i wpływy.

Pomyślniej też jest, jak Merkury znajduje się przed Słońcem i takim wypadku nosi on nazwę światłonoścy (Luciferre) lub też POCHODNI ROZUMU - niesionej przed ludzkim umysłem i duchem, które symbolizuje w takim układzie Słońce, jeśli idzie w kolejności znaków za Słońcem - w takim razie umysł i uzdolnienia duchowe są ujemne i aspekty te są ujemne.

 

SŁOŃCE W KONIUNKCJI LUB PARALELI Z KSIĘŻYCEM

Powyższe aspekty posiadają pewną zależność od domów, oraz znaków zodiakalnych, w których zaistnieją i np. Słońce w paraleli z Księżycem w znaku Skorpiona, o ile Skorpion nie jest równocześnie znakiem wschodzącym, czyli w Ascendencie - aspekt ten zapowiada silny organizm fizyczny osoby z taką konstelacją urodzonej, przy tym działanie i znaczenie tego aspektu rozprzestrzenia się na całe życie osoby urodzonej.

Aspekty te w I domu: zapowiadają egoizm, bardzo mało miłości i uczuć dla innych, tyle tylko, ile wymaga interes osobisty.

W VII domu zapowiadają: pewnego rodzaju niewolnictwo w stosunku do płci drugiej i uleganie tej płci, jak też w związku małżeńskim silną uległość wobec drugiej osoby w małżeństwie.

W domu X: silny pociąg do prac publicznych oraz odegranie pewnej roli w tym życiu.

W XII domu: zapowiedź pijaństwa i nadużywanie alkoholu lub innych środków upajających.

W III albo w IX domach: - umysł jasny oraz korzystne i liczne podróże, tylko jak chodzi o III dom - podróże będą stosunkowo krótkie (do 300 km), natomiast w IX domu - długie i zagraniczne.

W II domu: zapowiedź bogactwa, szczególnie jak jeszcze mają miejsce, pomyślne aspekty od Jowisza.

Jeżeli koniunkcja jest dokładna, bliżej jak 3 stopnie - siła organizmu fizycznego osoby z taką koniunkcja, nie jest zbyt duża, a przy aspekcie, który daje 0 stopni odległości pomiędzy Słońcem a Księżycem - zachodzi obawa o życie osoby z taką konstelacją, osoby z dokładną koniunkcją albo z zaćmieniem Słońca - okażą się obojętne, rozrzutne, wojownicze za każdym razem, kiedy zaistnieje nów Księżyca (pierwsza kwadra Księżyca).

 

SŁOŃCE W SEKSTYLU LUB TRYGONIE DO KSIĘŻYCA

Zapowiedź wyjątkowego powodzenia w życiu, zdrowiu, sprawach finansowych, nabywanie i posiadanie własnego domu, życzliwe otoczenie i środowisko, w którym osoba urodzona znajdować się będzie, dużo oddanych przyjaciół i życzliwość od ludzi w ogóle: do celów zmierza się po ułatwionych drogach przez otoczenie i przyjaciół.

 

SŁOŃCE W KWADRATURZE LUB OPOZYCJI DO KSIĘŻYCA

Zapowiedź zmienności i niepewności, jak też niepokoju; pod wpływem takich aspektów nabiera się wielkiego rozmachu na początku przedsięwzięcia, ale brak wytrwałości nie pozwala na wykonanie zamierzonych prac i są one pozostawione nieraz w początkach albo i pod koniec swojego istnienia; na takim podłożu nie brak również chybionych przedsięwzięć i poczynań, z góry przesądzonych, co do ich wartości, względnie udawania się, czy praktyczności - jest to charakterystyczne np. u mężczyzn w stosunku do kobiet i przeciwnie: niepowodzenia przy posiadanym stanowisku i przeważnie zapowiedź pogarszania się stosunków, jak też posiadanego stanowiska, przy tym nie brak przyczyn do zachorowań przez wykonywane prace (choroby zawodowe); łatwo o przeziębienia, zapalenia.

Ujemne aspekty między Księżycem a Słońcem wskazują, na dysharmonię, która była obecna u rodziców osoby urodzonej z takimi konstelacjami przy zaistnieniu zapłodnienia względnie niedoboru małżeństwa, które miało osobę urodzoną z takimi konstelacjami.

 

SŁOŃCE W SEKSTYLU LUB W TRYGONIE Z SATURNEM

Powodzenie przy każdym zajmowanym stanowisku, przy tym Saturn i Słońce mają przy takiej konstelacji pomyślne właściwości i znaczenie; nie brak metody i przewidywania w postępowemu i pracy; talent organizacyjny i zdolności kierownicze, dyplomatyczne oraz duże siły moralne do przezwyciężenia przeciwników i przeciwności: wzrost przedsiębiorczości, która prowadzi do celu mimo wszelkich przeszkód i daje rezultaty pomyślne; wzrost energii zapowiada osiąganie celów, nawet trudnych i wyklucza jakiekolwiek przeciwności mogące wypływać od wrogów; konstelacje te zapowiadają zaszczyty, jasny umysł i doskonałe planowanie, dużo sprawiedliwości, rzetelności i uczciwości w życiu i w stosunkach z ludźmi, tak że postanowienia podjęte, zostaną zrealizowane bez względu na warunki i otoczenie; sukcesy w politycznych, sądowych sprawach oraz w takich dziedzinach, które mają związek z kopalniami, gospodarką rolną, płodami ziemi; Sukcesy przez spadki, dziedzictwa, prezenty, które są w życiu osiągane oraz nie braknie uznania i powodzenia szczególnie w średnich latach życia.

 

SŁOŃCE W PARALELI I KONIUNKCJI, KWADRATURZE LUB OPOZYCJI Z SATURNEM

Aspekty te należą do destruktywnych, burzących i uważane są za bardzo krytyczne, szczególnie opozycja, paralela, kwadratura. Aspekty te w znakach zodiakalnych, jak Bliźnięta, Łucznik - zapowiadają skłonności do gruźlicy; w znakach stałych - Byk i Lew oraz im podobnych - ujemny wpływ i znaczenie tych aspektów ulega spotęgowaniu, przy tym zachodzi obawa o życie, o utrzymanie którego trzeba walczyć, ponieważ następuje wyczerpywanie się sił na planie materialnym z chwilą pojawienia się objawów chorobowych; słabe zdrowie; duża podatność na choroby, szczególnie przeziębienia, oraz zapalenia, komplikujące się przeważnie i stwarzające przyczyny do poważnych schorzeń organizmu. Niespodziewane przeżycia i doświadczenia, które dla ducha są raczej dodatnie, ponieważ kształcą na przyszłość. Małżeństwo zapowiada się jako nieszczęśliwe, dając śmierć jednego z małżonków, względnie choroby i rozejścia się, oraz zapowiedź przeprowadzania przedsięwzięć z przeszkodami ze strony władz i urzędów; pojawienie się uczuć, że całe życie jest na włosku, niepewność we wszelkich poczynaniach i obawy prześladowań oraz obawa przed zamachami, przeszkodami stwarzanymi przez wrogów ukrytych. Dotkliwe braki materialne, bieda, ubóstwo, niedostatek, straty, co w sumie stwarza postępujący pesymizm, smutek oraz zmartwienia, ale przy tym też nie brak i sił do przetrwania ujemnej passy i wytrwania w złym. W horoskopie żeńskim powyższe aspekty wskazują na małżeństwo ze znacznie starszym mężczyzną, który okaże się despotyczny i przykry we współżyciu, względnie chory i będzie krótko żył.

Aspekty te wskazują w żeńskim horoskopie na szybki zgon męża i powtórne zawieranie małżeństwa, względnie rozwody.

Aspekty te przy horoskopach obu płci - zapowiadają również, że we wszelkich sprawach związanych z dziedzictwami, spadkami czy prezentami w życiu, zawsze powstawać będą jakieś utrudnienia i opóźnienia w ich uzyskaniu; zmienne warunki utrzymywania się w życiu.

Saturn w znaku Wagi - gdzie ulega tzw. "wywyższeniu" - wskazuje przy powyższych aspektach, że ostatnia część życia okaże się lepsza, jak lata wczesne i średnie, dzięki korzyściom z uzyskanych doświadczeń w toku życia w latach wczesnych; to samo można odnieść i do VII domu, o ile jego szczyt nie wypada na znaki, w których Saturn ulega zniszczeniu, czy wypaczeniu w swoich wpływach

 

SŁOŃCE W KWADRATURZE I OPOZYCJI Z JOWISZEM

Aspekty te są krytyczne i zapowiadają zły stan zdrowia oraz skłonności do złych nawyków, namiętności; silne przywiązanie do dobrych rzeczy i wygody, luksusu, przy tym duża niezależność, samodzielność oraz zbytnie nierzadko zwracanie uwagi na komfort, wygody życiowe, bez względu na obecny stan materialny i finanse; brak chęci i ochoty do utrzymywania ciała w warunkach higienicznych, co też stwarza przyczyny do niedomagań, szczególnie zapowiadając zaburzenia w naczyniach krwionośnych; nadmiar krwi, lenistwo dają wybujałość krwi w organizmie oraz zaburzenia czynności organów w ogóle. Silne podniecenie, gniew w takich warunkach stawać się mogą przyczyną nagłej śmierci na skutek pęknięcia aorty itp.

Duża doza hochsztaplerstwa, zblazowania; rozdwojenie, rozterki dużo ekstrawagancji - zwłaszcza w sprawach towarzyskich oraz handlowych, co nierzadko stwarza przyczyny do powstawania dużych długów i bankructwo jest przyczyną materialnej ruiny; sztucznie podtrzymana duma, powoduje, że te osoby uchylają się od pracy uczciwej, natomiast przepadają za zabawami, rozrywkami, grami, spekulacjami, co w ich mniemaniu jest właściwsze przy zdobywaniu środków do utrzymania się w życiu, jak praca uczciwa. Zwykle też gry i zakłady przy tych aspektach przynoszą straty i przez hazard - ruinę; skłonności do popełniania oszustw nieuczciwych, spekulacji i operacji finansowych, oraz do korzystania bez skrupułów z dorobku innych; życie lekko prowadzone.

Aspekty takie w horoskopie urodzonej osoby już w jej dzieciństwie winny zwrócić uwagę rodziców na konieczność nauczenia dziecka z takimi konstelacjami do panowania nad sobą, oszczędzania, przestrzegania wstrzemięźliwości i umiarkowania we wszystkim.

Osoby z takimi konstelacjami nie ukrywają często pogardy dla tego wszystkiego, co łączy się z religią i duchem, przeważnie są ateistami.

 

SŁOŃCE W KONIUNKCJI PARALELI, SEKSTYLU LUB TRYGONIE Z JOWISZEM

Są to pomyślne aspekty zapowiadające nadmiar sił, oraz krwi stąd możliwość ulegania apopleksji, lecz tylko w takim wypadku, jak aspekty te mają miejsce w znaku zodiakalnym Barana; bogactwo, dobre zdrowie, powodzenie w życiu; nadmiar sił pozwala na leczenie się i wyjście z najpoważniejszych chorób oraz powrót do zdrowia, umysł jasny i lotny, łatwo dający sobie radę z przeciwnościami, przy tym rozsądek działa wprost błyskawicznie; zdolności kierownicze oraz duże finansowe sukcesy, przy tym pieniądze są przy tych aspektach zdobywane drogą uczciwych i legalnych zarobków, bez narażania drugich na straty, czy krzywdy, duża religijność; charakter budujący, opanowany, zadziwiający w handlowych przedsięwzięciach oraz we współżyciu towarzyskim.

 

SŁOŃCE W PARALELI, KONIUNKCJI, SEKSTYLU I TRYGONIE Z MARSEM

Koniunkcja wskazuje na skłonności do przeziębień i gorączki szczególnie jak ten aspekt na miejsce w znaku zodiakalnym Barana, który rządzi głową oraz organami znajdującymi się w głowie, wysokie gorączki przy zachorowaniu, dla innych zabójcze - w tym aspektowaniu działają raczej leczniczo; nadmiar sił żywotnych, co też wpływa na przezwyciężanie chorób przez organizm; aspekty te wzmacniają organizm, zapowiadają też wzrost odwagi, pewności siebie - nawet w niebezpiecznych sytuacjach życiowych, co w rezultacie daje sukcesy, zwłaszcza jak chodzi o stanowisko połączone z pewną dozą narażania się na niebezpieczeństwa; aspekty te wskazują też na pewną kierunkowość w planowaniu, co pozwala osiągać zamierzone cele, bez względu na utrudnienia i przeszkody; mocna wola i zdolności kierowania , bystry umysł, dużo sił psychicznych do wytrwania na swoim stanowisku i przy swoich postanowieniach, charakter niezależny, wolny, szczery, otwarty, nieco szorstki i ostry w słowach, nie traci czasu na omawianie i przekonywanie, nie lubi podlegać i być zależnym od kierownictwa innych: aspekty między Słońcem a Marsem są bezwzględne konieczne i lepiej, jak są nawet obecne krytyczne aspekty, niż ich zupełny brak, gdyż w tym ostatnim wypadku - brak woli do działania w ogóle, przy tym aspekty te rozprzestrzeniają się na całe życie.

Jak Słońce jest z Marsem w pewnej obcości - nie tworząc aspektów - wtedy człowiek staje się obojętny do wszelkiej działalności i czynności (kompletne lenistwo). Pamiętać należy, ze Mars reprezentuje w życiu człowieka i tworów ziemi czynności, bez której trudno byłoby wyobrazić sobie życie.

 

SŁOŃCE W KWADRATURZE I OPOZYCJI Z MARSEM

Nadmiar sił, uzdolnień, zwłaszcza kierowniczych i do przewodzenia innym, lecz dane te są często zburzone; odwaga zamienia się w szaleństwo, głośne i hałaśliwe zachowanie się i do wywoływania konfliktów i zatargów z otoczeniem; osoby te są w opozycji do wszelkiego zwierzchnictwa, co też zapowiada konflikty i zatargi z przełożonymi i wyklucza powodzenie w życiu.

Temperament ognisty, rozum ironizujący i przy niższym rozwoju uciekający się do drwin; przez swój temperament osoby te są nie lubiane przez innych i nie utrzymują się długo na jednym miejscu; rozsiewają dokoła siebie niepokój i nieprzyjaźń, poza tym ulegają tragicznym wypadkom, jak postrzały z broni palnej, zranieniu przez ostre przedmioty, uszkodzeniu ciała przez oparzenie ogniem, kwasem, wrzątkiem, utonięcie, uleganie wypadkom przez eksplozje materiałów wybuchowych.

Osoby te zależnie od domów, na które te aspekty wypadają, szczególnie opozycja - skłonne są do samobójstwa.

 

SŁOŃCE W SEKSTYLU LUB W TRYGONIE DO URANA

Aspekty te wskazują na intuicję, oryginalność, wynalazczość, pomysłowość; aspekty te zawsze wskazują na ekscentryczność oraz cechy wyróżniające daną jednostkę w jej otoczeniu tak, że inni muszą to dostrzegać, a przy tym, jak inne planety aspektują Urana pomyślnie - mamy wtedy zapowiedź wybitnych uzdolnień technicznych oraz wynalazczość, Uran rządzi ETEREM oraz jest regentem znaku zodiakalnego Wodnika, który jak chodzi o epoki, ma dopiero być aktualnym, toteż takie jednostki, które mają te konstelacje - będą w pracy i w życiu wybiegały znacznie naprzód, w stosunku do innych, co czyni je oryginalnymi i ekscentrycznymi, niezrozumiałymi czasami dla ludzi ze starej epoki; Uran w pomyślnych aspektach ze Słońcem zapowiada sukces w morskich podróżach oraz daje zdolności do kierowania statkami, okrętami; osoby te łatwo osiągają wyższe stanowisko przez protekcje wybitnych osobistości, z którymi przyjaźnią się; wybujały temperament, ale utrzymywany bywa w ramach przyzwoitości, przez dobrze rozwiniętą samokontrolę, przy tym osoby te rzadko się unoszą gniewem i rzadko ulegają zbuntowaniu, wybitni idealiści.

 

SŁOŃCE W PARALELI, KONIUNKCJI, KWADRATURZE I OPOZYCJI DO URANA

Aspekty te zapowiadają duże napięcia nerwowe, w ogóle nerwowość i wybuchy niekontrolowanych uczuć; skłonności do histerii, nerwowych zaburzeń oraz chorób; epilepsja, choroba św. Wita (pląsawica), pośpiech i nieopanowanie, bezwzględność, niecierpliwość, upór, niesforność przeciw ograniczaniu wolności w małżeństwie istniejący, te aspekty zapowiadają rozwód, separacje i skandaliczne afery, kończące się procesami sądowymi; hołdowanie wolnej miłości.

Niebezpieczeństwo w sprawach związanych z anachronizmem, anarchistami; branie udziału w zamachach dynamitowych; przy braku pomyślnych aspektów do Słońca lub Urana - od innych planet - istnieje pewne niebezpieczeństwo dla towarzystwa tych osób z ich strony; te aspekty zapowiadają śmierć od pioruna, elektryczności, a w całym życiu - niewygody i niedolę.

 

SŁOŃCE W SEKSTYLU LUB TRYGONIE DO NEPTUNA

Aspekty te zapowiadają możliwość rozwoju uzdolnień duchowych i umysłowych, co pogłębia się i wpływa na działanie AURY, którą dysponuje Neptun; zdolność do muzyki z wybitnymi aspiracjami do nauk wyższych i studiów nieprzeciętnych.

 

SŁOŃCE W PARALELI, KONIUNKCJI, KWADRATURZE LUB OPOZYCJI DO NEPTUNA

Przy tych aspektach, obecnych w znakach wody, jak Rak, Ryby, Skorpion - zapowiedź skłonności do pijaństwa; wpływ Neptuna na ludzi z obecnej epoki jest dotkliwy przy krytycznych aspektach, gdyż Neptun w takich razach działa szczególnie na aurę człowieka, co w następstwie wywołuje choroby zakaźne; działanie Neptuna na strukturę ludzkiego organizmu odbywa się zawsze przez aurę.

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

  • 5 years later...
Guest Bethany

Aspekty Słońca

Aspekty ze Słońcem wywierają silny wpływ na żywotność fizyczną, swobodę autoekspresji, czynniki pobudzające człowieka do kreatywności, to z czym się identyfikuje, oraz łatwość zaspokajania ego. Planety w harmonijnej relacji do Słońca pobudzają dobre samopoczucie, podczas gdy aspekty nieharmonijne ukazują przeszkody na drodze do osiągnięcia dobrego samopoczucia.

 

Słońce – Księżyc

Wszystkie aspekty Słońca i Księżyca są niezmiernie istotne. Wywierają olbrzymi wpływ na poczucie własnego JA, zdrowie oraz pewność siebie. Połączenie harmonijne wskazuje, że odczucia wzmacniają wzmacniają ekspresję tego, co w tobie najlepsze oraz zasadniczego celu i zadań. Aspekty nieharmonijne wskazują często, że instynktowne odczucia oraz poczucie siebie hamują swobodną autoekspresję własnego JA. Szczególnie w przypadku opozycji i kwadratury często trudno jest być zadowolonym z siebie, a stałą cechą psychiki jest wewnętrzne napięcie obecne w samym centrum osobowości.

 

Na szczególną uwagę zasługuje aspekt jakim jest koniunkcja Słońca i Księżyca. Ludzie, którzy posiadają go w horoskopie urodzeniowym są zwykle samowystarczalni, silnie zaabsorbowani swoimi zainteresowaniami, myślami i uczuciami oraz akceptującymi siebie. Mają silne poczucie swojej tożsamości oraz dużą wewnętrzną moc. Są świadomi swoich uczuć i nie są nimi skrępowani. Często stanowią dla siebie swój własny świat. Zdarza się, że skupiają się tylko na jednej wybranej dziedzinie życia, która jest symbolizowana przez dom, w którym znajduje się ta koniunkcja.

 

Słońce – Merkury

Oba te ciała nie dzieli nigdy więcej niż 28st, także z ważniejszych aspektów, możliwa jest między nimi tylko koniunkcja. Istnieje teoria, która mówi, że gdy Słońce i Merkurego dzieli do 3st., Merkury ulega spaleniu i zajmuje się usprawiedliwianiem działań Słońca. Wyraźnie zaznacza się też subiektywne myślenie. Za najbardziej korzystne oddalenie uznaje się odległość od 5 do 8st. Można wtedy, bez żadnych problemów połączyć ze sobą potrzebę komunikacji z potrzebą autoekspresji.

 

Słońce – Wenus

Oba te ciała nie dzieli nigdy więcej niż 28st, także z ważniejszych aspektów, możliwa jest między nimi tylko koniunkcja. Przy koniunkcji człowiek jest najczęściej nastawiony życzliwie do otoczenia, aspekt ten sprzyja bardzo ogólnie zadowoleniu z życia. Może też wskazywać na potrzebę harmonii i osiągania przyjemności.

 

Słońce – Mars

Aspekty harmonijne wskazują na wielką energię i – z uwzględnieniem reszty horoskopu – wiele prawdziwej odwagi i śmiałości. Energia ta nie musi wyrażać się na polu działań fizycznych. To jak i gdzie będzie się ujawniała powie nam znak i dom, w którym znajdują się obydwa elementy. Szczególnie dużo energii da nam aspekt koniunkcji, tym bardziej, że działania będą mogły się skupić tylko na jednej dziedzinie – dom, w którym będzie znajdowała się koniunkcja.

 

Aspekty nieharmonijne (kwadratura, opozycja) mogą wskazywać na zbyt dużą pobudliwość, skłonność do ryzyka, wojowniczość. Dobre intencje, jakie towarzyszą temu aspektowi, mogą być niweczone przez brak opanowania, zrównoważenia, zbyt duże chęci i zbytni pośpiech.

 

Słońce – Jowisz

Panuje przekonanie, że aspekty harmonijne tych dwóch planet, przynoszą duże sukcesy i powodzenie w życiu, ale ich działanie w rzeczywistości wydaje się być bardziej odczuwalne w sferze intelektualnej, a nie czysto materialnej. Dają one poczucie, że jest się wybrańcem losu i dużą wiarę w siebie i swoje możliwości, która z powodzeniem może być przenoszona na innych. Dużo zależy tu od położenia obydwu planet. Odpowiednio położone i/albo wzmocnione innymi elementami horoskopu, mogą przyczynić się do odniesienia wielkiego sukcesu. Ktoś inny jednak, mający harmonijny układ Słońce – Jowisz, będzie szczęśliwy oddając się spokojnemu życiu w zaciszu domowym.

 

Nieharmonijne aspekty najczęściej powodują, że ktoś taki jest zarozumiały i zbyt pewny siebie. Bywa także często nieostrożny i bark mu życiowej rozwagi. Ma, po prostu, w sobie zbyt dużo tego, co oferują aspekty harmonijne – optymizmu i wiary w siebie, co w konsekwencji powoduje występowanie tych negatywnych cech, które wymieniłem na samym początku. Skłania też do ignorowania wzorców i autorytetów jakie występują w danym społeczeństwie.

 

Słońce - Saturn

Ciała te mają przeciwne charaktery. Słońce, którego działanie wyraża się poprzez autoekspresję, chęć ciągłego potwierdzania się, zmuszane jest tutaj do ciągłego dostosowywania się do Saturna, który symbolizuje sobą ciągłe narzucanie sobie jakiś ograniczeń. Harmonijne aspekty (trygon i sekstyl) wyrażają się najczęściej poprzez poważną, dojrzałą osobowość, która jest świadoma swoich obowiązków. Kolejna cecha to odpowiedzialność, która skłania do wypełniania obowiązków. Człowiek posiadający w swoim horoskopie tego typu aspekty jest również bardzo często cichy i skromny, nie potrafi przejawiać zbytniego entuzjazmu i brak mu wrodzonej przebojowości.

 

Nieharmonijne aspekty, do których należy tutaj również koniunkcja, wymagają od nas bardzo dużo cierpliwości i samozaparcia. Oznaczają najczęściej ciężki pierwszy okres życia. Brak sukcesów i bardzo powolne pięcie się do góry po szczeblach drabiny. Bardzo często daje to w późniejszych latach osobę bardzo obowiązkową i odpowiedzialną, może jednak dać także osobę zgorzkniałą, żyjącą w samotności i mającą pretensję do świata o złe potraktowanie w przeszłości.

 

Słońce – Uran

Aspekty harmonijne dają przy tym aspekcie silne dążenie do samodzielności, wolności, niezależności, generalnie do prowadzenia własnego niczym nieskrępowanego trybu życia. Gdy wzmacniają je inne elementy horoskopu człowiek taki jest skory do eksperymentowania, potrafi wyprzedzić swoją epokę swoimi pomysłami i być docenionym dopiero po swojej śmierci. Niechęć do rutyny.

 

Nieharmonijne połączenie tych dwóch elementów horoskopu daje przerost potrzeby niezależności i wolności, co może oznaczać niechęć do jakiegokolwiek podporządkowania się. Taka osoba ma najczęściej w sobie duży brak poczucia realizmu. Nie przekonują ją nawet najbardziej oczywiste fakty, gdy kłócą się one z jej poczuciem wolności. Może też dawać dużą niespokojność i niechęć do życiowej rutyny.

 

Słońce – Neptun

Aspekty harmonijne powodują, że osoba jest zwykle marzycielem i ma aktywną wyobraźnię twórczą. Potrafi doskonale wyczuć mające pojawić prądy, nastroje, trendy, modę. Robi to na podstawie silnej intuicji, która zawsze pojawia się przy tego typu wibracjach. Często potrzebuje wyraźnych informacji od innych na temat siebie, aby uzyskać realny obraz siebie. Nie jest bowiem pewna do końca swoich zdolności i osobistej wartości.

 

Aspekty nieharmonijne mogą powodować słabość charakteru , a także to, że posiadająca je osoba nie będzie zdawała sobie sprawy z własnych motywacji. Może pojawić się pragnienie osiągnięcia czegoś wielkiego, cudownego czy nadzwyczajnego, ale często brakuje do tego zwykłej mądrości czy zdolności do podążania za tym co najlepsze. Groźne jest tutaj popadnięcie we wszelkiego rodzaju nałogi, co może się bardzo często skończyć uzależnieniem, z którego potem bardzo ciężko wyjść.

 

Słońce – Pluton

Aspekty Słońca i Plutona najczęściej dają nam tendencje do głębokiego wglądu w otaczający nas świat, powagę i bardzo dużą wytrwałość. Osoba, która go posiada może sprawiać wrażenie zimnej czy niedostępnej, ale również tajemniczej i posiadającej dużą moc psychiczną. Dlatego zdarza się, że wzbudza lęk samym swoim sposobem bycia i sposobem wyrażania się i często nie zdaje sobie z tego sprawy.

 

Nieharmonijne aspekty mogą powodować pojawienie się tendencji do zbytniego kontrolowania i wykorzystywania innych. Może pojawić się także obsesja na punkcje władzy. Zdarza się, że taka osoba prezentuje postawę „wszystko albo nic”. Nie zadowalają ją półśrodki i zawsze chce docierać do samego sedna sprawy. Przy tego typu wibracjach może to prowadzić do stopniowej autodestrukcji.

 

Słońce – Ascendent

Oddziaływania tych dwóch elementów horoskopu dotyczą relacji jakie zachodzą pomiędzy naszym wnętrzem, naszym JA (Asc), a tym w jaki sposób wyrażamy samych siebie, naszą autoekspresją. W zależności od tego jakiego rodzaju aspekty mają miejsce możemy akceptować lub nie swój sposób autokreacji.

 

Słońce – Medium Coeli

Aspekty między tymi dwoma elementami powiedzą nam o możliwości połączenia ze sobą takich spraw jak samorozwój, kariera zawodowa, cele życiowe. Harmonijne połączenie może dać nam bardzo duże szanse na osiągnięcie sukcesu w sferze zawodowej, realizację naszych celów życiowych, nieharmonijne może skłaniać do niechętnego stosunku do życia publicznego i życia pełnego konfliktów wewnętrznych, co do tego kim chciałbym być.

 

Error 404 - Page Not Found

Link to comment
Share on other sites

  • Ismer featured this topic

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...