Jump to content

5 Aspekty Marsa


Guest Bethany
 Share

Recommended Posts

Guest Bethany

ASPEKTY MARSA

Aspekty z Marsem mówią o sile i sposobie w jaki przejawiamy energię fizyczną i seksualną, a także na ile potrafimy być stanowczy. Analizując je możemy również dużo dowiedzieć się o odwadze wchodzenia na nowe obszary doświadczenia oraz w jakich sferach życia będziemy najprawdopodobniej wykazywać inicjatywę, a w jakich możemy mieć z tym duże problemy.

 

Mars - Słońce

Aspekty harmonijne wskazują na wielką energię i – z uwzględnieniem reszty horoskopu – wiele prawdziwej odwagi i śmiałości. Energia ta nie musi wyrażać się na polu działań fizycznych. To jak i gdzie będzie się ujawniała powie nam znak i dom, w którym znajdują się obydwa elementy. Szczególnie dużo energii da nam aspekt koniunkcji, tym bardziej, że działania będą mogły się skupić tylko na jednej dziedzinie – dom, w którym będzie znajdowała się koniunkcja.

 

Aspekty nieharmonijne (kwadratura, opozycja) mogą wskazywać na zbyt dużą pobudliwość, skłonność do ryzyka, wojowniczość. Dobre intencje, jakie towarzyszą temu aspektowi, mogą być niweczone przez brak opanowania, zrównoważenia, zbyt duże chęci i zbytni pośpiech.

 

Mars - Księżyc

Harmonijne aspekty między Księżycem i Marsem świadczą najczęściej o tym, iż dana osoba doskonale radzi sobie z łączeniem świata swoich uczuć ze sferą aktywności. Potrafi przy tym efektywnie działać pod wpływem uczuć. Widzi, że działania pod wpływem intuicji, tego co podpowiada jej świat emocji najczęściej przynoszą pożądany przez nią i jednocześnie pozytywny skutek. Osiąga to co chce i czego pragnie. Umie też najczęściej wyczuć właściwy moment na rozpoczęcie danego działania. Dobre strony tego aspektu to również zdecydowanie, odwaga czy bezpośredniość.

 

Nieharmonijne aspekty mogą oznaczać, że dana osoba przejawia swoim zachowaniem zbytnią nerwowość czy nawet agresję. Od położenia w horoskopie będzie zależało w jaki sposób agresja ta będzie znajdowała ujście. Może być też tak, że frustracje i złości będą tłumione, co może skończyć się w końcu zbyt dużym wybuchem złości. Także nie będzie to dobrze wpływało ogólnie na jej zdrowie. Takiej osobie będzie zapewne towarzyszył ciągły wewnętrzny niepokój, będzie w ciągłym ruchu, ciągle się gdzieś śpiesząc nie do końca wiedząc tak naprawdę jaki jest cel tego co w danym momencie robi.

 

Mars - Merkury

Aspekty harmonijne najczęściej wzmacniają umysł i nadają mu dużo mocy. Charakteryzuje go także niestrudzoność, przenikliwość, a także bardzo duża umiejętność natychmiastowego wykorzystywania nadarzających się okazji. Sprzyja podejmowaniu wyzwań i walk, które kończą się później najczęściej zwycięstwem. Ta konfiguracja daje odwagę, a czasami wręcz brawurę. Osoba z tego typu aspektem uwielbia dyskutować. Ma najczęściej dużą wprawę w dobitnym i dosadnym argumentowaniu swoich racji.. Nie ma też problemów z natychmiastową repliką

 

Nieharmonijne aspekty sprzyjają pojawieniu się zbyt nerwowych myśli, a także przy tym zbyt porywczego i swobodnego języka. Osoba taka musi najczęściej uważać co i kiedy mówi i nie poddawać się zbytnio swoim emocjom. W czasie dyskusji potrafi być bardzo nieprzyjemna – wtrącać się, przeszkadzać i zbyt gorączkowo argumentować.

 

Mars - Wenus

Ten aspekt ma istotny wpływ na związki uczuciowe. Osoby z pozytywnymi aspektami tych dwóch planet w naturalny sposób przyciągają do siebie innych ludzi. Promieniują wdziękiem, urokiem osobistym, witalnością. Bycie naturalnym i swobodnym nie sprawia im żadnego problemu, a wszelkiego rodzaju wpadki zawsze potrafią obrócić w żart, co w konsekwencji prowadzi do tego, że wiele rzeczy zostaje im szybko wybaczonych i zapomnianych. Potrafią też emanować swoistym zmysłowym i erotycznym wdziękiem, co powoduje, że osoba ta ma wielu wielbicieli i to obydwu płci.

 

Nieharmonijne aspekty sprzyjają pojawianiu się w życiu namiętnych i gorących uczuć. Ktoś z tego typu aspektami będzie najprawdopodobniej ciągle poszukiwał bardzo intensywnych wrażeń. Może jednak okazać się, po którymś związku z kolei, że nie jest w stanie osiągnąć pełnego zadowolenia na tym polu. Odczuwał będzie bowiem zbyt wiele sprzecznych ze sobą potrzeb i nie będzie w stanie harmonijnie ich ze sobą połączyć. Przy bardzo nie korzystnym położeniu osoba taka może mieć skłonności do agresywności i przemocy wobec ludzi, którzy ją otaczają. Musi starać się panować nad swoimi emocjami, bo w przeciwnym wypadku może zostać całkowicie sama.

 

Mars – Jowisz

Osoby z aspektami harmonijnymi pragną odważnie i skutecznie walczyć w obronie wyższych ideałów oraz wzniosłych celów. Starają się zawsze bronić swoich przekonań w sposób bardzo zaangażowany, a także otwarty i prostolinijny. Ta kombinacja daje najczęściej dużo optymizmu i entuzjazmu. Działania są pełne rozmachu i ekspansji. Osoba z tym aspektem jest też zwykle pełna lojalności, dumy i honoru. Lubi ryzyko, ale też ma co do niego wyczucie, wie kiedy przestać.

 

Nieharmonijne aspekty powodują, że taka osoba potrafi dużo ryzykować – bardzo to lubi. Potrafi też często stawiać wszystko na jedną kartę. Nie zna takiego słowa jak umiar. Lubi kusić szczęście. Ce****e je brawura, duża odwaga i skłonności do marnotrawstwa tego co inni zdążyli zaoszczędzić. Potrafi być i to niekiedy skrajnie nietolerancyjna i dogmatyczna i walczyć w obronie, wg niej, słusznej sprawy. Sposób w jaki przejawia się ten aspekt może być zupełnie skrajny. Z jednej strony przejawiać się w rozrzutności, zabawie, a z drugiej w braku umiaru np. w ascetycznym trybie życia i doprowadzaniu poprzez to swojego organizmu do całkowitego wyniszczenia. Wszystko to jest oczywiście zawsze usprawiedliwiane wyższym celem.

 

Mars – Saturn

Przy harmonijnych aspektach osoba potrafi bardzo cierpliwie i konsekwentnie dążyć do celu. Wyznaczać go sobie i uporczywie bez względu na trudności spełniać go. Aspekt ten skłania do samozaparcia, podejmowania trudnych decyzji, a także do zdyscyplinowanego życia. Osoba z tym aspektem jest godna zaufania, zdecydowana w tym co robi i bardzo sumienna. Trudności jakie występują w czasie realizacji danego celu dodatkowo ją motywują i dodają energii. Zawsze potrafi wziąć się w garść, przeczekać trudniejszy okres i znowu zacząć działać.

 

Nieharmonijne aspekty powodują, że Saturn działa hamująco na energię Marsa. Osoby potrafią zachowywać w sposób rozkapryszony czy niekonsekwentny. Ich zapał co do działania jest najczęściej nagły, gwałtowny i może się zmienić w każdej chwili. Czasami występują u nich okresy lenistwa, a czasami nagle zrywy energii. Energia ta potrafi być ujawniana w sposób bardzo agresywny, bardzo brutalny i bez pardonu. Może pojawić się tutaj strach przed niepowodzeniem i brakiem odpowiednich umiejętności.

 

Mars – Uran

Zachowania osoby z tego typu harmonijnymi aspektami potrafią cechować się oryginalnością i niezależnością. Często posiadają w sobie ducha buntu i wolności. Są szybkie i nagłe. Osoba taka działa najczęściej bardzo indywidualnie. Szuka całkowicie nowych dróg, celów i rozwiązań. Najczęściej też ceni sobie wolność i niezależność seksualną. Mimo aspektów harmonijnych możliwe napięcia nerwowe i niecierpliwość.

 

Przy aspektach nieharmonijnych możliwe są nagłe, zaskakujące wybuchy energii i agresji. Przejawy niezależności i buntu mogą zostać doprowadzone tutaj do przesady, a osoba z tego typu aspektem może rozwiązywać tego typu problemy siłą. Możliwy także zbyt duży upór, zbyt duża oryginalność i chęć bycia odmiennym od otoczenia. Czasami nie potrafi się dostosować się do zwyczajnego życia rodzinnego, a także nie potrafi uporządkować swojego własnego trybu życia. Groźne jest tu popadanie w skrajne stany nerwicowe.

 

Mars – Neptun

Ktoś posiadający tego rodzaju harmonijny aspekt działa jakby pod wpływem siły pochodzącej gdzieś z góry. Coś czy ktoś mówi mu za każdym razem co i jak ma zrobić. Potrafi być przy tym bardzo pewny siebie. Generalnie cała sfera aktywności oparta jest na intuicji i wyobraźni. Ten układ jest dosyć często spotykany u osób, które są odbierane jako bardzo atrakcyjne seksualnie. Mają też przy okazji skłonności do pozwalania sobie na dużą dozę fantazji seksualnych, a od reszty horoskopu zależy już na ile są one realne do spełnienia. Mogą też zostać wciągnięte w różnego rodzaju ekscesy seksualne, nie do końca przez nich akceptowane.

 

Przy nieharmonijnych aspektach może grozić tutaj bezwolne poddawanie się biegowi wydarzeń i nieumiejętność wyznaczania sobie konkretnego celu działania. Od reszty horoskopu zależeć będzie czy dana osoba będzie potrafiła znaleźć odpowiedni cel dla swojej silnej rozwiniętej wyobraźni czy też pogrąży się w swoim własnym wewnętrznym świecie i na przykład zacznie zażywać różnego rodzaju środki, aby jeszcze zwiększyć wewnętrzne doznania. Pogrążenie się w całkowitej bierności, przy tego typu aspektach, jest szczególnie groźne.

 

Mars – Pluton

Harmonijne aspekty wskazują na występowanie u takiej osoby potężnych, zazwyczaj ukrytych, gdzieś we wnętrzu energii. Najczęściej nie zdaje ona sobie sama z tego sprawy, że posiada tak ogromne ilości energii. Zaczyna to być dopiero widać w trakcie realizowania przedsięwzięcia, które wymaga bardzo dużego wysiłku. Kiedy inni już dawno odpadli, posiadacz tego aspektu wciąż jeszcze potrafi pracować i realizować zamierzony cel i być przy tym bardzo skutecznym. Posiada też przy tym dużą moc i charyzmę. Poprzez swój styl działania umie oddziaływać na innych i dodawać im nieświadomie energii. Dąży do samego końca i jest przy tym bardzo silnie zdeterminowany.

 

Nieharmonijne aspekty mogą oznaczać tendencje do bezwzględnego i bezwarunkowego forsowania swojej własnej woli. Taka osoba chce, aby inni podążali za nią i dostosowywali się do jej stylu działania. Jeśli tego nie zrobią potrafi być ostra, mściwa i złośliwa. Często z powodów społecznych stara hamować swoje popędy i zamyka się w sobie. Pamięta o doznanych urazach, ale nie zawsze przekłada to na czyny.

 

Mars - Ascendent

Taki harmonijny aspekt wzmacnia pozycję Marsa w horoskopie. Powoduje, że jego pozycja staje się jeszcze mocniejsza. Osoba jest pewna siebie i ma ochotę do działania. Potrafi być przy tym bardzo skuteczna. Umie jasno i przejrzyście wyrażać się poprzez działanie. Potrafi też bardzo szybko działać jeśli chodzi troskę o samą siebie czy sprawy, które są bezpośrednio z nią związane.

 

Przy nieharmonijnych aspektach pozycja Marsa ulega osłabieniu. Osoba staje się nadmiernie agresywna bądź cierpi na zahamowania wewnętrzne. Potrafi być niezdecydowana przy podejmowaniu decyzji co do kierunku działania. Najczęściej nie potrafi bezpośrednio, a także jasno wyrażać swojej energii. Groźna tutaj skłonność do autodestrukcji.

 

Mars – Medium Coeli

Ten harmonijny aspekt oznacza najczęściej, że osoba obdarzona umie angażować wszystkie swoje siły i to bardzo umiejętnie do realizacji wszystkich założonych sobie wcześniej celów. Chętnie podejmuje wyzwania. Posiada coś w rodzaju siły przebicia. Umie stawiać czoła przeciwnością losu. Radzi sobie bardzo dobrze z wszelkiego rodzaju konfliktami.

 

Nieharmonijne aspekty nie sprzyjają osiąganiu celów. Często wskutek nierozważnych posunięć czy braku cierpliwości osoba potrafi ściągnąć na siebie i często przy okazji na innych wszelkiego rodzaju kłopoty, najczęściej związane ze sferą zawodową. Występuje tutaj bardzo często chaos w działaniu. Ma też miejsce wyznaczanie sobie celów, później rezygnacja z nich, a później znowu powrót do tego samego.

 

Error 404 - Page Not Found

Link to comment
Share on other sites

  • Ismer featured this topic

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...