Jump to content

6 Aspekty Jowisza


Guest Bethany

Recommended Posts

Guest Bethany

ASPEKTY JOWISZA

 

Jowisz w aspektach potęguje działanie drugiej planety. Wskazuje on sfery, których istotę człowiek próbuje do końca rozwinąć oraz w których chce dokonywać ciągłych ulepszeń, jak również w najpełniejszy sposób wyrażać dane energie, zwykle na bardzo wysokim poziomie. Jeśli nie przestrzega się umiaru, ekspansywność i wszechobecny optymizm Jowisza mogą nas zaprowadzić do powstawania przerostów w dziedzinach wskazanych właśnie przez aspekty, a także znaki i domy.

 

Jowisz - Słońce

Panuje przekonanie, że aspekty harmonijne tych dwóch planet, przynoszą duże sukcesy i powodzenie w życiu, ale ich działanie w rzeczywistości wydaje się być bardziej odczuwalne w sferze intelektualnej, a nie czysto materialnej. Dają one poczucie, że jest się wybrańcem losu i dużą wiarę w siebie i swoje możliwości, która z powodzeniem może być przenoszona na innych. Dużo zależy tu od położenia obydwu planet. Odpowiednio położone i/albo wzmocnione innymi elementami horoskopu, mogą przyczynić się do odniesienia wielkiego sukcesu. Ktoś inny jednak, mający harmonijny układ Słońce – Jowisz, będzie szczęśliwy oddając się spokojnemu życiu w zaciszu domowym.

 

Nieharmonijne aspekty najczęściej powodują, że ktoś taki jest zarozumiały i zbyt pewny siebie. Bywa także często nieostrożny i bark mu życiowej rozwagi. Ma, po prostu, w sobie zbyt dużo tego, co oferują aspekty harmonijne – optymizmu i wiary w siebie, co w konsekwencji powoduje występowanie tych negatywnych cech, które wymieniłem na samym początku. Skłania też do ignorowania wzorców i autorytetów jakie występują w danym społeczeństwie.

 

Jowisz - Księżyc

Aspekty harmonijne przynoszą głęboką ufność wobec samego siebie, przekonanie o swojej własnej wartości. Osoba taka potrafi być sympatyczna, ujmująca, życzliwa. Umie także wzbudzać duże zaufanie swoim zachowaniem i stylem bycia. Posiada bardzo często wrodzony podświadomy optymizm, którego może nie być widać na pierwszy rzut oka. Wszystko to powoduje, że inne osoby czują się bardzo dobrze w jej obecności i jest ona zawsze chętnie widziana na wszelkiego rodzaju spotkaniach.

 

Nieharmonijne aspekty mogą przynieść zbyt duże zapatrzenie się w samego siebie czy zbyt dużą zarozumiałość. Szukanie także przy tym taniego poklasku i pochlebstw ze strony innych ludzi, przed którymi lubi się często popisywać. Zwykle ma duże, a nawet wielkie plany, których jednak często nie udaje się jej zrealizować. Najczęściej tłumaczy to nieszczęśliwymi kolejami losu, pechem, a nie tym, że to ona jest winna temu co się stało. Ogólnie jest mało samokrytyczna. Potrafi być również leniwa, wygodny; traktować życie zbyt nonszalancko.

 

Jowisz - Merkury

Harmonia w tym aspekcie przejawia się bardzo często w dobroduszności, życzliwości i łagodności usposobienia. Umysł potrafi być aktywny, przenikliwy i często pracowity. Posiada również duży pęd do wiedzy. Jednak człowiek z tego typu aspektem bardzo często nie jest osobą ambitną, ponieważ po prostu osiada na laurach, zadowala się wygodnymi dla niego półśrodkami. Towarzyszy mu często pewnego rodzaju nieroztropność czy brak przezorności. Bardzo często oddaje się sprawom intelektualnym czy filozoficznym.

 

Przy niekorzystnych aspektach umysł pozostaje aktywny, żywy i bardzo płodny. Najczęściej jednak pojawia się tutaj coś w rodzaju lekkomyślności, zarozumiałości czy zadufania w sobie. Sprzyja to również ogólnie zbytniej pewności siebie i ciągłemu zachowaniu się w ten sposób przy każdej nadarzającej się okazji. Osoba taka jednak rzadko kiedy potrafi zebrać się na tyle w sobie, żeby odnaleźć się pod obstrzałem pytań. W takim wypadku powinna spokojnie odpowiadać na zadawane pytania, bo tylko wtedy może być w stanie się obronić.

 

Jowisz - Wenus

Pozytywne aspekty powodują, że osoba taka jest postrzegana jako miła, sympatyczna, obdarzona osobistym wdziękiem. Promieniuje pewnością siebie, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Umie w bardzo łatwy i naturalny sposób nawiązywać, a później podtrzymywać nowe znajomości. Aspekt ten sprzyja popularności, szczególnie w zawodach, gdzie celem jest dostarczanie ludziom rozrywki.

 

Nieharmonijne aspekty powodują najczęściej, że taka osoba przecenia samą siebie. Potrafi dużo obiecać, a potem niestety nie jest w stanie spełnić tego wszystkiego. Występują tu także często tendencje do zarozumiałości. Inne cechy, które mogą się tu pojawić to lekkomyślność, brak umiaru, a także chęć ciągłego imponowania swojemu otoczeniu. Osoba tak potrafi być też bardzo wygodna oraz rościć sobie prawo do ciągłej przyjemności.

 

Jowisz - Mars

Osoby z aspektami harmonijnymi pragną odważnie i skutecznie walczyć w obronie wyższych ideałów oraz wzniosłych celów. Starają się zawsze bronić swoich przekonań w sposób bardzo zaangażowany, a także otwarty i prostolinijny. Ta kombinacja daje najczęściej dużo optymizmu i entuzjazmu. Działania są pełne rozmachu i ekspansji. Osoba z tym aspektem jest też zwykle pełna lojalności, dumy i honoru. Lubi ryzyko, ale też ma co do niego wyczucie, wie kiedy przestać.

 

Nieharmonijne aspekty powodują, że taka osoba potrafi dużo ryzykować – bardzo to lubi. Potrafi też często stawiać wszystko na jedną kartę. Nie zna takiego słowa jak umiar. Lubi kusić szczęście. Ce****e je brawura, duża odwaga i skłonności do marnotrawstwa tego co inni zdążyli zaoszczędzić. Potrafi być i to niekiedy skrajnie nietolerancyjna i dogmatyczna i walczyć w obronie, wg niej, słusznej sprawy. Sposób w jaki przejawia się ten aspekt może być zupełnie skrajny. Z jednej strony przejawiać się w rozrzutności, zabawie, a z drugiej w braku umiaru np. w ascetycznym trybie życia i doprowadzaniu poprzez to swojego organizmu do całkowitego wyniszczenia. Wszystko to jest oczywiście zawsze usprawiedliwiane wyższym celem.

 

Jowisz – Saturn

Przy harmonijnych aspektach aspekt ten jest uważany za bardzo szczęśliwy. Sprzyja z jednej strony wyznaczaniu sobie realnych celów i poważnemu dążeniu do nich, a z drugiej ekspansywności, i zawsze potrzebnemu przy osiąganiu ich, optymizmowi. Dana osoba będzie umiała wytyczać sobie dalekosiężne plany, a także systematycznie je realizować krok po kroku, etap po etapie, bez zbędnego pośpiechu. Jednak należy pamiętać też o tym, ze Jowisz i Saturn są to już dalekie planety i aby osiągnąć rzeczywisty sukces, muszą być wspomagane przez planety osobiste.

 

Nieharmonijne aspekty mogą powodować ciągłe rozdarcie wewnętrzne, które w konsekwencji prowadzi najczęściej do rozczarowań życiem. Osoba z tym aspektem nie umie osiągać celu jaki sobie wyznacza, a jeśli go osiągnie nie potrafi najczęściej go utrzymać. Robi to też prawie zawsze za cenę znacznego wyrzeczenia się. Aspekt ten nie zaprzecza osiągnięciu sukcesu w ogóle, ale wymaga najczęściej życia w trudzie, samodyscyplinie, niewygodzie i samozaparciu. Towarzyszy mu też ciągły wewnętrzny niepokój i w głębi duszy niezadowolenie.

 

Jowisz – Uran

Jest to aspekt, który przy harmonijnym układzie daje dużo oryginalności i odkrywczości. Człowiek taki jest zwykle pełen wewnętrznej siły, magnetyzmu i niekonwencjonalności. Umie być zdecydowany i energiczny w działaniu. Nie potrafi wieść spokojnego i ustabilizowanego życia. Występuje też tutaj silna potrzeba wolności i niezależności osobistej oraz duży szacunek dla jednostki ludzkiej i jej wolności. Zdolność do poświęcania się w imię każdej sprawy, która wyda mu się słuszna.

 

Nieharmonijne aspekty powodują, że taka osoba staje się zbyt niezależna i ma w sobie zbyt duże poczucie wolności, co może prowadzić do ciągłego buntowania się. Może to się objawiać w zwykłym normalnym życiu i bardzo przy tym utrudniać relacje międzyludzkie. Osoba ta może ciągle kwestionować obowiązujące wartości społeczne i panujące zwyczaje. Prezentować swoistą mentalność „precz z...”. Zbyt oryginalne i nowoczesne tezy na temat życia w społeczeństwie i panującego ogólnie prawa, zarówno tego niepisanego, jak i formalnego.

 

Jowisz - Neptun

Tego typu aspekty harmonijne skłaniają do szukania tego co wspaniałe, idealne i teoretycznie niemożliwe w ogóle do osiągnięcia. Jest to ogólnie aspekt idealizmu i łatwo może skłaniać osoby posiadające go, do odsuwania się od rzeczywistego świata. Poczucie wartości osoby z tym aspektem może pozostawać w sprzeczności z poczuciem wartości innych otaczających go ludzi. Często nie potrafi ona rozwijać się właściwie w zwyczajnych warunkach i może poszukiwać schronienia w pewnej formie odosobnienia.

 

Nieharmonijne aspekty skłaniają bardzo do religii w wielu formach. Czasami występują tu ciągłe wątpliwości w sprawach religii czy wiary, czasami też fanatyzm religijny czy niezrównoważenie spowodowane zbyt emocjonalnym podejściem do spraw wiary i religii. Tendencje do wstępowania do wszelkiego rodzaju sekt i uczestniczenia w nich jako tzw. guru lub ktoś, kto dał się przez tego typu osobę wciągnąć.

 

Jowisz – Pluton

Pozytywnie aspekty sprzyjają bardzo silnej woli, także umiejętności psychicznej i duchowej przemiany, transformacji i jednocześnie odnowy. Taki ktoś ma najczęściej w sobie niezachwiane przekonania co do samego siebie i wielką siłę perswazji. Ma też przy okazji duże wyczucie do tego co tajemnicze i głębokie. Ciągnie go podświadomie do tego typu spraw, a on bardzo umiejętnie bada je i rozwiązuje wszelkiego rodzaju problemy.

 

Przy nieharmonijnych aspektach osoba taka ma tendencje jednocześnie do zbytniego przeceniania i nadużywania władzy. Przejawia dużą chęć zawładnięcia innymi i to całkowitego – wręcz chce i potrzebuje zawładnąć ich duszami, opanować ich psychicznie. Potrafi być też przy tym fanatyczny i arogancki.

 

Jowisz – Ascendent

Harmonijne aspekty dają tutaj bardzo dużą pewność siebie, wiarę i optymizm co do samego siebie. Bardzo silne wzmocnienie pozycji ascendentu. Aspekt ten dodaje takich cech jak entuzjazm, otwartość, witalność. Osoba taka potrafi wręcz emanować naturalną godnością i autorytetem.

 

Nieharmonijne aspekty powodują, ż taka osoba ma tendencje do przeceniania samej siebie. Potrafi wpadać w megalomanię i zarozumiałość. Często bierze na swoje barki więcej, niż jest w stanie wykonać. Bardzo nie lubi być krytykowaną.

 

Jowisz – Medium Coeli

Harmonijne aspekty sprzyjają szybkiemu awansowi i osiągnięciu upragnionego celu. Przy tym duża pewność siebie, optymizm, wiara w to, że się na pewno uda. Inni często widząc tego typu entuzjazm sami się mu poddają i pomagają osiągnąć ten cel. Powoduje to więc też umiejętność przyciągania do siebie ludzi, właśnie poprzez swój entuzjazm i wiarę.

 

Nieharmonijne aspekty powodują, że taka osoba chce zbyt szybko osiągnąć sukces. Stawia zbyt duże kroki. Może to powodować tendencje do zbyt dużego ryzyka, życie w zbyt dużym stresie, co w konsekwencji może prowadzić do popełniania błędów i dłuższą drogę do osiągnięcia wyznaczonego sobie celu. Aspekt tego rodzaju może też spowodować, że dana osoba wyznaczy sobie niemożliwy, dla niej albo też w ogóle, do osiągnięcia cel i będzie się ciągle z nim zmagała.

 

astrocafe.p

Link to comment
Share on other sites

  • Ismer featured this topic

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...