Jump to content

8 Aspekty Urana


Guest Bethany

Recommended Posts

Guest Bethany

Aspekty Urana

Uran elektryzuje i przyspiesza wszystko , czego się dotknie. Wywołuje spazmatyczną, nagłą reakcję i gwałtowną zmianę. W każdej sferze życia pobudza do ekscytacji oraz łamania zasad i tradycji. Wszystkiemu czego się dotknie udziela pewnej dozy niestabilności i dążenia do podniety.

 

Uran - Słońce

Aspekty harmonijne dają przy tym aspekcie silne dążenie do samodzielności, wolności, niezależności, generalnie do prowadzenia własnego niczym nieskrępowanego trybu życia. Gdy wzmacniają je inne elementy horoskopu człowiek taki jest skory do eksperymentowania, potrafi wyprzedzić swoją epokę swoimi pomysłami i być docenionym dopiero po swojej śmierci. Niechęć do rutyny.

 

Nieharmonijne połączenie tych dwóch elementów horoskopu daje przerost potrzeby niezależności i wolności, co może oznaczać niechęć do jakiegokolwiek podporządkowania się. Taka osoba ma najczęściej w sobie duży brak poczucia realizmu. Nie przekonują ją nawet najbardziej oczywiste fakty, gdy kłócą się one z jej poczuciem wolności. Może też dawać dużą niespokojność i niechęć do życiowej rutyny.

 

Uran - Księżyc

Aspekty harmonijne Księżyca i Urana oznaczają najczęściej umiejętność spontanicznego i bezproblemowego przestawienia się na nowe sytuacje czy osoby. Taka osoba zawsze będzie otwarta na wszelkiego rodzaju nowości. Będzie umiała także zintegrować w odpowiednim stopniu potrzebę emocjonalnego bezpieczeństwa z prawem do wolności i niezależności. Każde działanie posiadacza tego typu aspektu musi mieć charakter dobrowolny, nie znosi on po prostu przymusu. Często też towarzyszy temu aspektowi pragnienie dokonywania ciągłych zmian w swojej tożsamości oraz pozbywania się wszelkich hamulców.

 

Przy występowaniu nieharmonijnych aspektów może się pojawić bardzo silna, a wręcz nawet czasami kompulsywna potrzeba wolności. Lubi zostawić sobie zawsze przynajmniej jedną „furtkę wyjścia”. Nie lubi takich słów jak: „nigdy” czy „zawsze”. Przy okazji może mieć duże problemy z emocjonalnym zaangażowaniem się. Potrafi łatwo zdenerwować się, a jego uczucia potrafią być sprzeczne i chwiejne. Ma tendencje do częstych zmian w swoim życiu, czasami nawet rewolucyjnych.

 

Uran - Merkury

To co daje nam pozytywnego ten aspekt to zdolność do szybkiego pojmowania czy ogólnie myślenia, także umiejętność myślenia o kilku rzeczach na raz. Osoba taka potrafi być przy tym dowcipna, oryginalna. Bardzo ceni sobie oczywiście niezależność. Zdarza się dosyć często, że osoba z tym aspektem jest uzdolniona w jednej tylko sferze, jednym kierunku; reszta jakby pozostaje poza jej kręgiem zainteresowania i w ogóle się nią nie zajmuje. Może to spowodować, że będzie ona sprawiała lekko nierozgarniętej, gdy zacznie rozmawiać o rzeczach spoza jej sfery.

 

Przy negatywnych aspektach mogą występować tendencje do nagłych myślowych, ekscentrycznych wyskoków, które będą zupełnie nie zrozumiałe dla otoczenia. Możliwe są także tutaj niecierpliwość i pośpiech. Osoba z tym aspektem nie przepada za kimś kto powoli i uważnie mówi; zawsze ma ochotę mu przerwać i dokończyć za niego zdanie. Potrafią przyjść tutaj nagłe, zupełnie niespodziewane, nierzadko genialne pomysły, które jednak niestety rzadko kiedy zostają praktycznie wykorzystane. Pojawiają się przelotne i bezładne myśli. Osobie tej mogą przytrafiać się dosyć często dziwne i chaotyczne wypowiedzi, nad którymi musi bardzo często uważać.

 

Uran - Wenus

Ta kombinacja sprzyja oryginalności i niekonwencjonalności w czasie poznawania nowych ludzi. Człowiek stara się dzielić z innymi swoją silną potrzebą niezależności oraz wolności i ciągle kreować się na indywidualistę. Jeśli żyje w związku wymaga, aby był on otwarty, tolerancyjny i oparty na zasadzie równości. Gdy poczuje, że jego wolność jest ograniczana, natychmiast będzie się starał interweniować, aby przywrócić sobie psychiczne poczucie wolności. Najczęściej nie potrafi wchodzić w głębokie związki, łatwo się w nich nudzi i lubi w nich eksperymentować. Zawsze chce pozostawić sobie zawsze furtkę przez którą będzie mógł go opuścić.

 

Nieharmonijne układy tego typu nie sprzyjają współpracy z tego typu osobą. Potrafi być ona bardzo uparta, zapatrzona w samą siebie i zbyt dążąca do niezależności. W związku nie umie przyjąć na siebie żadnych zobowiązań. Potrzebuje w nim silnego podniecenia i dreszczyku emocji, a kiedy tylko przestaje odczuwać tego typu wrażenia od razu go zrywa. Może sprawiać wrażenie chłodnej, szorstkiej i egoistycznej, ale jednocześnie można przeżyć razem z nią naprawdę ekscytujące chwile.

 

Uran - Mars

Zachowania osoby z tego typu harmonijnymi aspektami potrafią cechować się oryginalnością i niezależnością. Często posiadają w sobie ducha buntu i wolności. Są szybkie i nagłe. Osoba taka działa najczęściej bardzo indywidualnie. Szuka całkowicie nowych dróg, celów i rozwiązań. Najczęściej też ceni sobie wolność i niezależność seksualną. Mimo aspektów harmonijnych możliwe napięcia nerwowe i niecierpliwość.

 

Przy aspektach nieharmonijnych możliwe są nagłe, zaskakujące wybuchy energii i agresji. Przejawy niezależności i buntu mogą zostać doprowadzone tutaj do przesady, a osoba z tego typu aspektem może rozwiązywać tego typu problemy siłą. Możliwy także zbyt duży upór, zbyt duża oryginalność i chęć bycia odmiennym od otoczenia. Czasami nie potrafi się dostosować się do zwyczajnego życia rodzinnego, a także nie potrafi uporządkować swojego własnego trybu życia. Groźne jest tu popadanie w skrajne stany nerwicowe.

 

Uran - Jowisz

Jest to aspekt, który przy harmonijnym układzie daje dużo oryginalności i odkrywczości. Człowiek taki jest zwykle pełen wewnętrznej siły, magnetyzmu i niekonwencjonalności. Umie być zdecydowany i energiczny w działaniu. Nie potrafi wieść spokojnego i ustabilizowanego życia. Występuje też tutaj silna potrzeba wolności i niezależności osobistej oraz duży szacunek dla jednostki ludzkiej i jej wolności. Zdolność do poświęcania się w imię każdej sprawy, która wyda mu się słuszna.

 

Nieharmonijne aspekty powodują, że taka osoba staje się zbyt niezależna i ma w sobie zbyt duże poczucie wolności, co może prowadzić do ciągłego buntowania się. Może to się objawiać w zwykłym normalnym życiu i bardzo przy tym utrudniać relacje międzyludzkie. Osoba ta może ciągle kwestionować obowiązujące wartości społeczne i panujące zwyczaje. Prezentować swoistą mentalność „precz z...”. Zbyt oryginalne i nowoczesne tezy na temat życia w społeczeństwie i panującego ogólnie prawa, zarówno tego niepisanego, jak i formalnego.

 

Uran - Saturn

Ma tu miejsce zachowanie równowaga między wolnością indywidualną a prawami regulującymi dobro ogółu. Rozwijanie optymalnej wolności w ustawowych i ustalonych nieformalnie regułach postępowania. Umiejętność łączenia tradycyjnych wartości i struktury z nowoczesnymi procesami i normami. Aspekt ten też sprzyja umiejętności łączenia ze sobą zdrowego rozsądku z inicjatywą i siłą woli.

 

Przy nieharmonijnym oddziaływaniu tego aspektu może pojawić się konflikt między wolnością a normami społecznymi, między starym a nowym. Raz może się sam ograniczać, a za chwilę przebrać wszelkie miary, zrywając ze wszelkiego rodzaju normami. Przechodzenie od ponurych i drażliwych stanów do postawy lekkomyślnej i wyzywającej.

 

Uran – Ascendent

Osoba z harmonijnymi aspektami potrafi być bardzo żywa, otwarta na wszystko co nowe, zwariowane i oryginalne. Gotowa szybko się przestawić. Charakteryzuje się też niekonwencjonalnością, samodzielnością charakteru. Kocha niezależność.

 

Przy nieharmonijnych aspektach osobę taką charakteryzuje nieobliczalność zachowań. Potrafi być bardzo niespokojna, skrajnie samodzielna i niezależna, a także niezdolna do współdziałania i przystosowania się do reguł jakie wokół niej panują.

 

Uran – Medium Coeli

Ciągle szuka swojego życiowego celu, stara się go rozwijać i dążyć do jego osiągnięcia. Potrzebuje dużej swobody, zwłaszcza w sferze zawodowej. Może angażować się zawodowo na rzecz humanistycznych ideałów.

 

Przy nieharmonijnych aspektach indywidualne dążenie do wolności wydaje się niemożliwe do pogodzenia z wymogami życia zawodowego. Fakt ten może rodzić licznie konflikty, bunty i kłótnie. Osoba taka ciągle szuka nowych celów. Nie potrafi dostosować się lu zaakceptować powszechnie obowiązujących reguł.

 

astrocafe.pl

Link to comment
Share on other sites

 • Ismer featured this topic
 • 2 years later...
 • Administrator

Aspekty Urana
Podczas gdy aspekty Saturna pokazują obszary, gdzie posiadamy niewielką wolność i w których musimy zdyscyplinować określony sposób ekspresji, aspekty Urana pokazują, gdzie musimy coś odkryć, eksperymentować z czymś nowym, różnicować i stawać się, przy pełnej obiektywności, bardziej wrażliwymi na prawdę. Wszystkie aspekty Urana z planetami osobistymi wskazują obszary naszego życia, gdzie posiadamy silny pęd do osiągnięcia nieskrępowanej wolności naszej ekspresji i gdzie czujemy potrzebę stałego podekscytowania i eksperymentowania. Występuje to w tych obszarach życia, w których chcemy być różni od kogokolwiek innego, w których chcemy szerokiego zakresu niezależności od więzów tradycji i przeszłych uwarunkowań i w których często występują znaczące możliwości wykazania oryginalności, inwencji i obiektywności otwartego umysłu. Wprawdzie mamy tu do czynienie ze zdolnością do pozytywnego sposobu ekspresji osoby, u której uraniczne wibracje dotykają pewnych wymiarów jej życia (innymi słowy posiadającej Urana w ścisłym, silnym aspekcie z którąś z planet osobistych lub z ascendentem), jednak powinniśmy pamiętać, że Uran reprezentuje wysoce napięte, kapryśne i szybko zmieniające się wibracje. W ułamku sekundy mogą ulegać one zmianie (lub ponownej polaryzacji) z jednej krańcowości w drugą, a stała potrzeba ekscytacji i częstych, bezcelowych zmian może prowadzić do samowoli, braku cierpliwości i fanatyzmu. W rozważanych aspektach Urana, tak jak w przypadku innych planet transsaturnicznych, ocenianie poszczególnej konfiguracji jako a priori mogącej się wyrażać konstruktywnie lub destruktywnie jest zwodnicze, dlatego bardziej niż jakakolwiek inna planeta, Uran reprezentuje poziom świadomości, przy którym myślimy i działamy w kategoriach „zarówno... jak i...” a nie „albo... albo...”. 
Innymi słowy, osoba uraniczna zwykle przejawia któryś z dwóch biegunów: pozytywny lub negatywny; a może wykazywać obydwa równocześnie!

 

Aby skupić się na istocie aspektów Urana możemy przyjąć pewne zasady:
a)    aspekty Urana przejawiają pewien rytm skurczowy aktywności i przepływu energii; może on zmienić się w jednym momencie i jest całkowicie nieprzewidywalny. Ponadto, twórczym przejawom energii Urana zwykle towarzyszą mniej pożądane cechy uraniczne.
b)    Powiązanie Urana z aktywnością skurczową wyjaśnia wiele fizycznych dolegliwości, które zgodnie z poglądem dr Williama Dawisona wynikają ze skurczów. Energia Urana jest wyjątkowo dotkliwa dla ciała fizycznego, każdy, kto jest szczególnie dostrojony do Urana powinien u siebie wykształcać specjalne sposoby radzenia sobie ze stałym napięciem, które energia Urana wprowadza do układu nerwowego.
c)    Uran elektryzuje wszystko, czego dotyka. Dlatego każda planeta osobista w dowolnym, ścisłym aspekcie z Uranem jest naelektryzowana, przyspieszona i związana zarówno z wysokonapięciowymi błyskami olśnienia, jak i wstrząsającymi impulsami i doświadczeniami. (Wydaje się, że powiązanie Urana z elektrycznością ma charakter nie tylko dosłowny, ale i przenośny, jako że odkrycie Urana rozpoczęło erę globalnej komunikacji wykorzystującej technologię elektroniczną i jako że osoby uraniczne są znane ze swojego rozkoszowania się robieniem rzeczy szokujących i wyrywających innych z letargu tradycji).
d)    Obiektywność i bezprzedmiotowa wolność są w pewnych sytuacjach cechą pozytywną. Jakkolwiek nastawieniu temu często towarzyszy brak osobistego ciepła, a nawet chłodna obojętność – zarówno wobec innych, jak i wobec własnych, głębszych uczuć. Zależy to głównie od zaangażowanych znaków.
e)    Nie można Urana w sposób ostateczny skonkretyzować, czy poddać sztywnej klasyfikacji, ponieważ łamie on wszelkie zasady i jest silnie związany z ego rozkoszującym się porzucaniem wszelkich konwencji.
f)    Transformacyjne znaczenie aspektów Urana może być podsumowane w stwierdzeniu, że Uran wspomaga cel radykalnej polaryzacji indywidualnych postaw w poszczególnych obszarach życia i radykalnego odcięcia się od wszelkich pozostałości przeszłych wzorów życia. Otwiera on nas na nowe obszary doświadczenia albo przez radosne podekscytowanie,  albo przez wstrząs przejść traumatycznych; ale taką czy inna drogą, czy to nam się podoba czy nie, jesteśmy konfrontowani z wolnością eksperymentowania z nowymi sposobami życia.
Rozważając następujące niżej wzajemne wymiany planetarne (aspekty z poszczególnymi planetami osobistymi), chcę przede wszystkim skupić się na cechach energii i doświadczenia symbolizowanych przez każdy z tych układów. (...)

 

źródło: chomik, autor nieznany

 • Super 5
Link to comment
Share on other sites

 • Administrator

Aspekty Słońce-Uran
Psychika danej osoby jest nacechowana ekscytującymi, nieprzewidywalnymi i egocentrycznymi wibracjami uranicznymi. Osoba taka jest często niezwykle twórcza w różnego rodzaju działalności, ale trudno jest jej pozostać przy jednej domenie specjalizacji, ponieważ występuje tutaj silna potrzeba nieustannej, nowej stymulacji i niechęć do rutyny. Dlatego często się zdarza, że takie osoby w ciągu swojego życia przechodzą przez wiele rodzajów stylu życia, wiele rodzajów pracy, stosunków międzyludzkich i zainteresowań. Zwykle czują one potrzebę połączenia sił w realizacji jakiegoś większego celu lub w wysiłku grupowym, chociaż często odkrywają one, że współdziałanie konieczne w takich wysiłkach wystawia na znaczącą próbę ich wytrwałość.
Prawie zawsze występuje w ich naturze silna domieszka niezależności i osoby takie często działają opierając się na założeniu, że mają prawo czynić cokolwiek zechcą, bez względu na różne podjęte przez nich obowiązki i odpowiedzialności. U wielu tego typu ludzi można spotkać samowolę i postawę typu „ja to wszystko wiem”, chociaż ci, którzy posiadają wyzywające aspekty, mają tendencję do demonstrowania tej cechy w większym stopniu niż pozostali.
W najlepszym przypadku, osoby takie są w sensie dosłownym prawdziwymi naukowcami, co oznacza, że są one otwarte na próbowanie wszystkiego, chociaż raz, aby dowiedzieć się na podstawie swojego własnego doświadczenia, co jest prawdą, a co nie. Osoby ze ścisłym aspektem Urana ze Słońcem często przejawiają cechy i energie, które są powszechnie wiązane ze Słońcem w Wodniku. Osoby takie mają również tendencje do doświadczania okresowych, radykalnych zmian w swoich modelach życiowych i sposobie samoekspresji, jako że kiedy jakiś ważny tranzyt lub progresja aktywuje Słońce, aktywuje również Urana.


Podstawowa różnica pomiędzy aspektami płynnymi i wyzywającymi tego typu może być przedstawiona następująco: osoby z aspektami płynnymi są zwykle zdolne do wbudowania swoich nowych spostrzeżeń, impulsów i doświadczeń w strukturę życiową, którą już utworzyli, podczas gdy osoby z aspektami wyzywającymi często doświadczają napięcia, które skłania je do wykroczenia, w znacznie bardziej gruntowny sposób, poza swój obecny styl życia, w nieznane. Świadomość osoby z płynnymi aspektami może być przemieniona, a jej styl życia okresowo poważnie zmieniany, ale zwykle posiada ona zdolność do tworzenia nowych postaw i nastawień na fundamentach starego; podczas gdy osoby z bardziej dynamicznymi aspektami często odczuwają, że muszą odciąć wszystkie pozostałości starego, aby stać się całkowicie wolnymi dla doświadczenia potencjalnych możliwości nieodłącznie obecnych w nowo posianym ziarnie. Obydwa typy osób doznają nagłych przebłysków olśnienia, ale – chociaż te przebłyski mogą być w obydwu przypadkach czasem nietrafne i niepewne – osoby z aspektami dynamicznymi mają silniejszą tendencję popadania w krańcowość opinii bez zważania na ich trafność.


Zarówno w przypadku aspektów płynnych, jak i wyzywających, dana osoba posiada zdolność dochodzenia do nowych granic myślenia i działania; wydaje się, że istniejąca różnica polega na tym, że osoby z aspektami wyzywającymi często nie potrafią pokierować skłonnością do zmiany i jest ona dla nich trudnym do zniesienia, nasilającym się napięciem. Dlatego często im się wydaje, że są popychane do czynienia radykalnych odstępstw od normy lub starego sposobu życia, po prostu dla złagodzenia napięcia. Stąd osoby z aspektami wyzywającymi często odrzucają na bok to, co inni mogą zachować. Ze swoją ekscytacją możliwościami nowych, nacechowanych większą wolnością horyzontów życia, wydają się odczuwać, że najszybszy sposób osiągnięcia nowego, to po prostu odrzucić stare bez jakichkolwiek zastrzeżeń i śladów sentymentalizmu. A ponieważ wierzą one w to co robią i we własne prawo do czynienia prawie wszystkiego, nie kryją swoich planów; mają skłonność do bycia bezkompromisowo szczerymi i uczciwymi, ale często również nieco pozbawionymi taktu i nieczułymi wobec uczuć innych. Jak mówi mój wydawca, mający Słońce w koniunkcji z Uranem, bez względu na rodzaj aspektu, zadaniem osób słoneczno-uranicznych jest w pełni wyrażać swoją indywidualność jako świadectwo unikalności i wartości każdego człowieka. Wychodząc poza zwykły egocentryzm, osoby takie mogą być kanałem przekazującym prawdziwie humanistyczne wibracje Urana.

 

źródło: chomik, autor nieznany

 • Super 4
 • Thanks! 1
Link to comment
Share on other sites

 • Administrator

Aspekty Księżyc-Uran
Niektóre z cech i zasad opisanych w powyższym podrozdziale, dotyczących aspektów Słońce-Uran, mają zastosowanie również do aspektów Księżyc-Uran. Jednak, jak zaznaczał Carter, występuje tutaj często brak giętkości i występowanie trudności w dopasowaniu się do zmian życiowych, co wydaje się powszechne zarówno w przypadku płynnych, jak i wyzywających aspektów Księżyc-Uran. Można to wyjaśnić, kiedy uświadomimy sobie, że płynne aspekty są często dosyć „leniwe”; skutkiem czego dana osoba nie chce dostosować się do żadnych zewnętrznych oddziaływań i woli zachować swój aktualny rozpęd rozpoczętego przez siebie działania. W pewnych przypadkach, również wyzywające aspekty mogą przejawiać się w podobny, pozbawiony giętkości sposób, ale w innych przypadkach występuje silny pęd do zmiany i potrzeba ekscytacji, które czynią daną osobę otwartą na bodźce zewnętrzne, skłaniające ją do zrewidowania jej stylu życia. Widocznie osoby, których horoskop zawiera dynamiczne aspekty Urana z Księżycem mają mały wybór, poza przyzwyczajeniem się do potrzeby okresowych radykalnych zmian w swoim życiu, poczynając od wczesnej młodości. Obydwa typy aspektów można lepiej zrozumieć przez odniesienie ich do podstawowego znaczenia Księżyca w Wodniku, gdzie można znaleźć silną potrzebę zmiany i urozmaicenia, razem z silnym pędem do sprawowania kontroli, a więc i opierania się zmianie poglądów. (Wodnik jest znakiem stałym!).

Wodnik jest złożoną mieszanką związanej z eksperymentowaniem otwartości na wszystko co nowe i odmienne, ze skłonnością do braku giętkości, a nawet fanatycznego trzymania się jakiejś idei lub postawy. Takie złożenie jest szczególnie silne w przypadku, gdy Księżyc znajduje się w Wodniku, a podobne cechy są widoczne u osób, których horoskop zawiera aspekt Księżyc-Uran.
U osób mających te aspekty występuje szczególnie silna intuicja, chociaż można dowieść, że płynne aspekty wskazują na silniejszy i bardziej niezawodny typ intuicji, jako że Księżyc sam w sobie jest planetą intuicyjną i receptywną. U osób z aspektami wyzywającymi, często występuje świadoma potrzeba lub wewnętrzna presja dokonania w radykalny sposób zmiany swojej tożsamości, jak również oczyszczenia swojego Ja z przeszłych uwarunkowań, na których opiera się to ich stare poczucie Ja. Odzwierciedla to fakt, że wiele z takich osób doświadcza w trakcie swojego życia, raz lub więcej razy, zmiany swojego imienia czy nazwiska (innej niż tradycyjna zmiana nazwiska przez kobietę wychodzącą za mąż). Czasem zdarza się to komuś, kto jest młody i przykładowo zmienia się osoba będąca jej ojcem, innym razem wydaje się, że ktoś przyjmuje nowe imię ze względu na symbolizm swojej przemiany.
Carl Payne Tobey, który jest autorem bardzo konkretnych tekstów o aspektach, zaznacza, że osoby mające w horoskopie wyzywające aspekty Urana podejmują decyzje, które „przychodzą jak powódź, która przerywa zaporę”.
Występuje tutaj zwykle wiele zamieszania, poruszania się w kółko i niepokoju; mężczyźni z takimi aspektami (dowolnego typu) często uważają tradycyjne małżeństwo i monogamiczność za zbyt dotkliwie ograniczające w stosunku do ich potrzeby eksperymentowania z wieloma sposobami ekspresji emocjonalnej. Tobey zaznacza również, że płynne aspekty Urana z Księżycem są często źródłem niezmiernie rzadkich i użytecznych cech, takich jak na przykład znaczna efektywność różnych metod w wielu obszarach działalności. Pisze on, że ,.wspaniały refleks umożliwia danej osobie właściwe działanie w prawie każdej napotkanej sytuacji”.  Podaje również, że takie osoby potrafią polegać na właściwej ocenie sytuacji w odpowiednim czasie i reagują one natychmiast działaniem we właściwy sposób.

Idea ta podkreśla fakt, że osoby z Uranem w ścisłym aspekcie z planetami osobistymi (w szczególności ze Słońcem, Księżycem i Merkurym) posiadają zdolność kierowania się w ułamku sekundy w kierunku informacji i wiedzy z innych wymiarów dla rozwiązania jakiegoś problemu.

Jedyną rzeczą konieczną, aby wykorzystać te informacje, jest zdolność ostrego rozróżniania pomiędzy prawdziwą i obiektywną wiedzą a zwykłymi, nacechowanymi emocjonalnie fanatycznymi opiniami.

 

źródło: chomik, autor nieznany

 • Super 4
 • Thanks! 1
Link to comment
Share on other sites

 • Administrator

Aspekty Merkury-Uran
Wszystkie aspekty Merkurego z Uranem wskazują na pewne dostrojenie świadomości i logicznego umysłu do Uniwersalnego Umysłu; jednak powinna być tutaj wzięta pod uwagę harmonia tego dostrojenia. Każdy z tych aspektów wskazuje, że system nerwowy i percepcja są pobudzone w takim stopniu, że dana osoba może posiadać głęboką intuicję, wielką prostolinijność, oryginalność i dobrą pamięć, ale umysł taki bywa kapryśny i zmierza do niezależności, szczególnie wówczas, kiedy mamy do czynienia z aspektami wyzywającymi. Aspekty te symbolizują niezwykłe związki idei, umiejętność szybkiego kojarzenia i rozumienia idei pozornie nie powiązanych. Umysł pracuje tak szybko, że inni ludzie mogą uważać takie powiązania za nielogiczne, a nawet absurdalne, podczas gdy osoba mająca w swoim horoskopie taki aspekt jest często niecierpliwa wobec powolności myślenia innych. Jeśli umysł takiej osoby jest czysto zestrojony z Uranem, tworzone idee widziane retrospektywnie są całkiem logiczne, mimo że dana osoba wydaje się przeskakiwać pewne stadia rozumowania w trakcie dochodzenia do wniosków. Osoba z takimi aspektami jest zwykle niecierpliwa w stosunku do tradycyjnego systemu edukacji, który pozostawia zbyt mało swobody dla oryginalnego i twórczego myślenia i który ogranicza czyjeś myślenie narzucając sztywne bariery tego, co wolno uznawać za prawdziwe.
Dlatego, chociaż umysł takiej osoby często wydaje się wykorzystywać raczej intuicję niż logikę, to jednak, kiedy dostrojenie jest ścisłe, umysł taki działa zwykle w sposób logiczny. Osoby takie są prawie zawsze bardzo ścisłymi, nieco ekscentrycznymi myślicielami, posiadającymi szeroki zakres oryginalnych idei, które jednak nie zawsze są równie wysokiej jakości. W skrajnych przypadkach dana osoba wydaje się wielbić wiedzę intelektualną, mając skłonność do przejawiania cech syndromu „wiedzieć wszystko”. W przypadku większości osób, których horoskop zawiera te aspekty, skłonności do zatłoczenia psychiki przez wstrząsające błyski olśnienia lub ciągle nowe przeskoki w myśleniu prowadzą je do przejawów niekonsekwencji i braku dyscypliny umysłowej. Jedną z głównych cech u tego typu osób jest to, że tak ekscytują się swoimi własnymi pomysłami i tak bardzo rozmiłowane są w wykorzystywaniu swojego umysłu, że rzadko robią sobie wystarczająco długą przerwę, aby wysłuchać kogokolwiek innego lub uzyskać jakiś oddźwięk ze strony innych, którego w rzeczywistości potrzebują, aby zweryfikować oryginalne wytwory swojej wyobraźni. Ta niecierpliwość, występująca szczególnie wtedy, gdy powyższy aspekt należy do wyzywających, często przynosi tej osobie uszczerbek w jej zdolności łatwego kontaktu z innymi. Bo jak można mieć odpowiedni kontakt, jeśli nie można usiedzieć dostatecznie długo, aby wysłuchać punktu widzenia drugiej osoby? Opozycja Urana i Merkurego w sposób szczególny ujawnia takie niekonsekwentne funkcjonowanie umysłu. Taka osoba raz może olśniewać swoją fotograficzną pamięcią i szybkim rozumieniem nowych idei, podczas gdy innym razem jest umysłowo nieobecna i fanatycznie trzyma się swojego zdania.

Chociaż te impulsy umysłowe są niekonsekwentne, wydaje się, że osoba mająca dowolny aspekt tych dwóch planet posiada sposobność kontrolowanego korzystania ze swojego rezerwuaru wiedzy i wglądów, kiedy jest to dla niej naprawdę ważne. Kiedy podejmowana jest poważna decyzja, zdolności umysłowe wykorzystywane są w całej pełni. Przykładowo, znam pewnego lekarza mającego opozycję Merkurego i Urana, który nigdy nie uczył się w trakcie studiów w szkole medycznej, z wyjątkiem okresów bezpośrednio poprzedzających egzaminy. W tym czasie potrafił po prostu „przelecieć” materiał, zapamiętując go „fotograficznie”, aby następnie niechybnie uzyskać wysokie oceny. Ostatecznie ukończył szkołę jako trzeci na roku. W sferze osobistej nie posiada bliskich przyjaciół, ponieważ jest niezdolny do harmonijnego porozumiewania się z innymi, a także dlatego, że jest tak niecierpliwy wobec kogokolwiek innego, że nikt nie czuje się komfortowo w jego obecności. Fanatycznie trzyma się własnego zdania i wykazuje niewielką otwartość umysłu, związaną zwykle z tymi aspektami. Jest on dobrym przykładem tego typu osób z aspektem opozycji, których główne problemy życiowe wynikają z ich niezdolności właściwego porozumiewania się.

 

źródło: chomik, autor nieznany.

 • Super 4
 • Thanks! 1
Link to comment
Share on other sites

 • Administrator

Aspekty Wenus-Uran
Aspekty planety Wenus są słabo wyjaśnione w większości książek astrologicznych,  dlatego zanim zajmiemy się jej aspektami z Uranem, powinniśmy wyjaśnić pewien ważny szczegół dotyczący wszystkich jej aspektów. Aspekty Wenus w horoskopie (jak również znaki, w których się znajduje) pokazują zdolność świadomego współżycia z innym człowiekiem. Aspekty wyzywające z Wenus nie muszą koniecznie oznaczać, że ktoś jest nie kochany lub sam wewnętrznie nie odczuwa miłości; oznaczają one po prostu, że ktoś taki ma skłonność do blokowania wyrażania uczuć miłości i że podobnie może sam hamować otrzymywanie uczucia od innych.
W tradycyjnych książkach astrologicznych wszystkie aspekty Wenus są niewyczerpująco omawiane, szczególnie dotyczy to aspektów wyzywających. Aspekty dynamiczne pomiędzy tymi dwiema planetami były nazywane „aspektami rozwodu” i często były łączone z perwersjami i promiskuityzmem seksualnym. Jest oczywiście trochę prawdy w łączeniu tych aspektów z tego typu doświadczeniami, ale jak pisze Carter, aspekty te „nie skłaniają do promiskuityzmu czy wulgarnej rozpusty, a powiązanie z perwersjami seksualnymi było prawdopodobnie bardzo przesadzone”.

Przyjmując istnienie przypadków, w których takie aspekty wydają się korelować z tego typu zachowaniem, większość osób mających w horoskopie takie aspekty wyraża te energie w subtelniejszy sposób.

Zwykle występuje tutaj silna potrzeba doznawania podniecenia emocjonalnego i romantycznych przygód, ale stopień obecnej tutaj wrażliwości i seksualności zależy przede wszystkim od znaku, w którym obecna jest Wenus, a także od innych czynników horoskopu. Jeśli przykładowo Wenus znajduje się w Skorpionie lub Byku, to istnieje znacznie większe prawdopodobieństwo eksperymentowania seksualnego, niż gdyby znajdowała się w Wadze, Bliźniętach czy Lwie; jako że dla osiągnięcia uczucia bliskości i uwolnienia emocjonalnego Wenus w pewnych znakach potrzebuje wyrażenia się w większym stopniu w sposób fizyczny niż w innych znakach. Występuje tutaj zwykle popęd do eksperymentowania z różnymi rodzajami stosunków wzajemnych i do kładzenia nacisku na nadzwyczajny zakres wolności w kontaktach intymnych, a w pewnych przypadkach potrzeba ta jest wyrażana w postaci homoseksualnych, biseksualnych, orgiastycznych lub innego rodzaju niekonwencjonalnych zachowań. (Jest tak, ponieważ Uran skłania nas przede wszystkim do przełamywania, w sposób radykalny, norm kulturowych)! Jednak większość osób mających takie aspekty (szczególnie dotyczy to aspektów płynnych), będzie okazywać to, co Tobey nazywa „łagodną niekonwencjonalnością”; posiadają one w większości przypadków silne zainteresowanie płcią przeciwną i prawie zawsze prowadzą aktywne życie towarzyskie wśród dużej różnorodności nie zawsze konwencjonalnych ludzi.
Płynne aspekty Wenus i Urana często ujawniają zdolność osiągania, poprzez otwartość umysłu, harmonii z wszelkimi typami ludzkimi. Głównymi wskazywanymi tutaj problemami są niestałość i bezosobowość, mogące prowadzić daną osobę do łatwego zrywania kontaktów, które przestają być dla niej szczególnie ekscytujące. Połączenie bezosobowego, trzymającego się na uboczu Urana z osobowo nastawioną, wrażliwą Wenus nie jest najbardziej pasującą do siebie wzajemną wymianą, ale płynne aspekty z reguły nie przejawiają tak bardzo problematycznych cech, jakie posiadają aspekty wyzywające.
Emocjonalny niepokój tego połączenia osiąga najbardziej intensywny stopień w przypadku aspektów dynamicznych. U osób z takimi aspektami odkrywamy egocentryzm, chłód, nieczułość i natarczywość w ich eksperymentowaniu bez zważania na innych, co sieje spustoszenie w ich najważniejszych kontaktach wzajemnych. Koniunkcja, kwadratura, kwinkunks i opozycja mogą przejawiać się w dosyć podobny sposób, ale opozycja pomiędzy Wenus i Uranem wskazuje na szczególnie dotkliwe problemy w stosunkach osobistych, jako że nie tylko sama Wenus, ale również natura opozycji symbolizuje związki wzajemne. Charakteryzujący te dynamiczne aspekty egocentryzm był często podkreślany, ale rzadko wyjaśniany z punktu widzenia działania wewnętrznej dynamiki.

Osoby takie są często przerażone miłością na intymnym, osobistym poziomie, ponieważ często odczuwają, że takie zaangażowanie ograniczy ich emocjonalną wolność. Występuje tutaj, pojawiająca się w sposób nieregularny, cecha napięcia w emocjonalnym polu energii, przejawiająca się w postaci napiętego przewrażliwienia i niepewności, chociaż może nie być to bezpośrednio oczywiste. Występuje tu również skłonność do niepozwalania sobie, aby być kochanym (z wyjątkiem kaprysów), ze względu na przyzwyczajenie do odruchowego wycofywania się z każdego zaangażowania emocjonalnego.

U osób, które urodziły się z którymś z takich dynamicznych aspektów obawa przed zranieniem upewnia je w tym, że takie zranienie nastąpi; występujący u nich lęk przed odrzuceniem występuje wyjątkowo często. Dlatego osoby takie nieświadomie próbują ukrywać się ze swoimi uczuciami, przekazując w sposób delikatny swoim partnerom czy kochankom informację: „Tak naprawdę nie potrzebuję ciebie”. Również dlatego mają one skłonność do zapewniania drugiej osobie dużej przestrzeni życiowej w imię wolności. Jednak czasami zaczyna narastać tutaj zbyt duży dystans pomiędzy dwojgiem ludźmi. Partner może otrzymać informację: „Jestem znudzony tobą. Nie czuję żadnej potrzeby twojej obecności”. I dlatego, w rezultacie, osoby z takimi aspektami powodują odrzucenie lub zmuszają partnera do odejścia gdziekolwiek indziej dla znalezienia głębszych uczuć osobistych. W pewnych przypadkach osoba, której horoskop zawiera jeden z tych aspektów przejawia krańcowy egocentryzm i nieczułe zachowanie, podczas gdy jednocześnie uskarża się, że „nikt jej nie kocha”. Patrząc na ten przykład można przypuszczać, że ten sposób podejścia do związków wzajemnych jest karmicznym przeniesieniem z przeszłego życia, ale jednocześnie ważną rzeczą jest to, że mamy tu do czynienia z żywym wzorem energetycznym w tym życiu. Dana osoba tworzy swoją niedolę w chwili obecnej przez urzeczywistnienie w działaniu starych wzorów. Często wydaje się, że jednym z celów bycia urodzonym z takim aspektem, służącym przemianie, jest to, aby nauczyć się dawać (Wenus) z poczuciem wolności (Uran), zachowując pewną dozę równowagi i wrażliwości – bez odrywania się od ludzkich uczuć.

 

źródło: chomik, autor nieznany

 • Super 4
 • Thanks! 1
Link to comment
Share on other sites

 • Administrator

Aspekty Mars-Uran
Dowolna wzajemna wymiana pomiędzy Marsem i Uranem wskazuje na niezmiernie dynamiczny przepływ energii, przejawiający się zwykle jako zdecydowanie, popęd czy też wyjątkowe zasoby energii. Każdy taki aspekt przyczynia się do obecności silnego niepokoju i szybkiego podniecania się, szczególnie w obszarach popędu seksualnego, ruchliwości fizycznej i ambicji. Zwykle występuje tutaj znacząca odwaga, pomysłowość, śmiałość, tendencja do przewodzenia i niezależność osobista. Jak pisze Carter, dana osoba zmierza do „bardzo dobrej znajomości swojego umysłu”, chociaż nie powinno się z tego koniecznie wnioskować, że osoba taka zawsze rozumie, czym w rzeczywistości jest motywowana, jako że są to aspekty związane z działaniem przymusowym, przygodą i ekscytacją. Osoba taka jest stymulowana przez nowe granice wiedzy lub działalności (należy wziąć pod uwagę znak w którym znajduje się Mars), często występują uzdolnienia do mechaniki i inżynierii (przykładowo, jedyne dwie kobiety będące inżynierami, jakie znam, posiadają w horoskopach opozycję Mars-Uran). Jest to wzajemna wymiana wielkich (często nadmiernych) sił i szczególnie w przypadku aspektów dynamicznych siły te eksplodują tu i tam w postaci złości, przemocy (fizycznej, słownej lub emocjonalnej), bezcelowego niszczenia czy aktywności seksualnej graniczącej z przemocą.

Pomimo, że reputacja tych aspektów powiązana z przemocą nie jest pozbawiona podstaw, potężne energie tutaj symbolizowane nie muszą przyjmować tej formy. Przykładowo, wzajemna wymiana pomiędzy Marsem i Uranem występuje powszechnie w horoskopach uzdrawiaczy, wynalazców i „supersprzedawców”, którzy po prostu przytłaczają potencjalnego nabywcę swoimi produktami.

Uzdrawiacz, zwany Panem A. ze wspaniałej książki Ruth Montgomery Born To Heal, ma w swoim horoskopie urodzeniowym Marsa w kwadraturze z Uranem, a jego biografia ukazuje niewiarygodne uzdrowienia, jakich był on w stanie dokonać, używając tych potężnych energii.

Dużo zależy od tego, jak Mars i Uran są powiązane w horoskopie z innymi planetami i od pozycji Marsa w znakach. Jeśli któraś z tych planet (lub obie jednocześnie) znajduje się w płynnym aspekcie z jedną z pozostałych planet osobistych lub z Saturnem, prawdopodobieństwo wykorzystywania przez daną osobę przemocy będzie zmniejszone.

Rozważając te aspekty w horoskopie, trzeba sobie postawić następujące pytanie: na ile we właściwy sposób kontrolowana i kierowana jest ta energia i czy dana osoba udziela się w działaniach, które są w stanie zaabsorbować tak intensywną energię? Jedną z najcenniejszych osobliwości uwalniania tego rodzaju energii jest to, że dana osoba jest zwykle zdolna do pokierowania wszystkimi rodzajami wyzwań i trudnych sytuacji. Faktem jest, że osoba taka często, niekiedy nieświadomie, poszukuje takich sytuacji. Jak napisał Carter „Często te cechy okazują się wspaniałe w momentach niebezpieczeństwa...”
Aspekty dynamiczne w sposób szczególny przyczyniają się do całkowitego braku cierpliwości, natomiast prawdopodobnie najgorszą cechą tego układu jest niezdolność danej osoby do zwolnienia tempa i ograniczenia swojej ekstremalności. W wielu przypadkach samowola nie jest niczym innym jak zaślepieniem, a potrzeba raczej niewybrednego podniecenia jest często przytłaczająca. Jak pisze Carter, taka osoba „chce podążać swoją własną drogą, bez względu na koszty”. Jeśli dana osoba jest zdolna do doświadczania podniecenia, którego chce, w bardziej subtelnej i skupionej formie, aspekty te mogą być niezwykle twórcze. Ale w przypadku większości osób, pożądanie wolności i całkowite lekceważenie wszelkiego rodzaju ograniczeń jest tak silne, że wywołuje wyraźnie drażniące i kłopotliwe wibracje w ich polu energii. W tych przypadkach ocena Cartera jest właściwa: „ten prosty człowiek... jest często niezbyt dobrze przystosowany do pospolitej egzystencji, jest to wyraźnie niesprzyjające życiu w małżeństwie, czy jakiemukolwiek ograniczonemu lub uporządkowanemu sposobowi życia...”

Często zastanawiałem się, czy te aspekty nie są w wielu przypadkach przeniesieniem z przeszłych wcieleń doświadczeń wojennych lub doświadczeń od osób wytrenowanych w ekstremalnych formach fizycznego lub też psychologicznego okrucieństwa.

 

Podsumowując, możemy powiedzieć, że aspekty Urana z każdą planetą osobistą (szczególnie aspekty wyzywające) wskazują na etapy rozwoju, podczas których nasze postawy, dostrojenie energii i podstawowe struktury życiowe ulegają radykalnej przemianie, umożliwiając nam uwolnienie się od starych wzorów istnienia, które mogłyby hamować nasz rozwój. Osoby uraniczne stawiane są więc wobec wyzwania nauczenia się, jak zrównoważyć swoją potrzebę wolności ze zobowiązaniami, które podejmują. Na skutek tego, że zostajemy naelektryzowani i silnie wstrząśnięci, pewne wymiary doświadczenia (symbolizowane przez planetę aspektowaną przez Urana) podlegają przemianie, przyspieszając nasz rozwój przez możliwość zdobycia nadzwyczajnego zakresu doświadczenia w stosunkowo krótkim czasie. Dzięki wpływom Urana zostajemy popchnięci w przyszłość i „wrzuceni” w nowe, posiadające wysoki potencjał doświadczenie, i to w sposób szybki i dający możliwość znacznej otwartości i obiektywności.

 

źródło: chomik, autor nieznany

 • W punkt 1
 • Super 4
 • Thanks! 1
Link to comment
Share on other sites

 • Administrator

Wiem kto jest autorem, mam wszystkie (po polsku) knigi Arroyo, ale ściągnęłam kiedyś te pliki z jakiegoś chomika, którego już albo nie ma, albo ja nie umiem go znaleźć wśród tysięcy norek. A skoro są z chomika i nie wiem jakiego, to trzeba podać źródło zgodnie z prawdą (i z regulaminem :D )

Nikomu nie chce się przepisywać z książek, mi też nie, więc to co mam i znajdę w czeluściach kompa to wrzucam. 

 • Like 4
 • Lux 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...