Jump to content

9 Aspekty Neptuna


Guest Bethany

Recommended Posts

Guest Bethany

Aspekty Neptuna

 

Neptun wysubtelnia i wyczula wszystko czego dotyka. Może idealizować, uduchawiać lub po prostu omamiać. Każdej sferze życia dodaje elementów magii, wyobraźni bądź natchnienia, bez względu na to czy dana osoba jest wystarczająco osadzona w świecie praktycznym, aby wykorzystać te energie w efektywny i zdrowy sposób.

 

Neptun - Słońce

Aspekty harmonijne powodują, że osoba jest zwykle marzycielem i ma aktywną wyobraźnię twórczą. Potrafi doskonale wyczuć mające pojawić prądy, nastroje, trendy, modę. Robi to na podstawie silnej intuicji, która zawsze pojawia się przy tego typu wibracjach. Często potrzebuje wyraźnych informacji od innych na temat siebie, aby uzyskać realny obraz siebie. Nie jest bowiem pewna do końca swoich zdolności i osobistej wartości.

 

Aspekty nieharmonijne mogą powodować słabość charakteru , a także to, że posiadająca je osoba nie będzie zdawała sobie sprawy z własnych motywacji. Może pojawić się pragnienie osiągnięcia czegoś wielkiego, cudownego czy nadzwyczajnego, ale często brakuje do tego zwykłej mądrości czy zdolności do podążania za tym co najlepsze. Groźne jest tutaj popadnięcie we wszelkiego rodzaju nałogi, co może się bardzo często skończyć uzależnieniem, z którego potem bardzo ciężko wyjść.

 

Neptun - Księżyc

Aspekty harmonijne mogą świadczyć o istnieniu wrodzonej wrażliwości i delikatności pod względem emocjonalnym. Potrafi odbierać sygnały z irracjonalnego świata mówiące o tym co nastąpi czy co powinien zrobić. Dają one również bardzo często umiejętności wczuwania się w emocje innych ludzi, a także bardzo silną intuicję. Może się tu także pojawić skłonność do poświęceń, a także marzycielstwo czy chęć stopienia się ze światem zewnętrznym. Bardzo prawdopodobne przy tego typu aspekcie są również skłonności mistyczne.

 

Aspekty nieharmonijne mogą spowodować niekiedy życie we własnym wewnętrznym świecie, czasami aż do przesady. Może to spowodować zbytnią bierność i oderwanie się od rzeczywistości. Tworzenie zbyt idealnych obrazów życia, które potem nie można zrealizować w codziennym życiu. Groźne jest tutaj zbyt duże zaabsorbowanie się w swoich marzenia, a przy tym także popadnięcie w różnego rodzaju uzależnienia, jak choćby alkohol czy narkotyki. Osoba z taką konfiguracją musi uważać, aby nie stać się zbyt chwiejną i uległą.

 

Neptun - Merkury

To co może charakteryzować ludzi, w których horoskopach występują tego typu harmonijne aspekty to twórcza wyobraźnia, naturalna życzliwość, delikatność oraz niechęć do szorstkiego czy niegrzecznego zachowania się. Jest to spowodowane tym, iż Neptun uwrażliwia wszystko to, z czym się styka. Stąd najczęściej system nerwowy jest delikatny, a zmysły zdolne są docenić rzadsze odcienie barwy, dźwięku, dotyku i tego typu rzeczy. Osoba z tego typu aspektem ma bardzo często coś w rodzaju daru czytania w myślach swoich przeciwników, dlatego też potrafi wygrać niejeden pojedynek poprzez wyczucie tego, co ma zamiar zrobić druga strona i odpowiednie przygotowanie się. Stara się najczęściej dążyć do równowagi między tym co racjonalne, a tym to irracjonalne.

 

Nieharmonijne aspekty mogą świadczyć o czymś w rodzaju mętnego, niejasnego, sposobu myślenia, a także o problemach ze znalezieniem odpowiednich słów w celu wyrażenia swoich myśli czy tego co się czuje. Osoba z tego typu aspektem będzie miała tendencje do uciekania w swój własny wewnętrzny świat wyobraźni. W skrajnym wypadku może nie umieć odróżnić prawdy od fałszu oraz oszukiwać ciągle samą siebie i innych. Zalewana przez obrazy i wytwory swojej fantazji nie będzie potrafiła przetłumaczyć je, przede wszystkim sobie na jasny i zrozumiały język i sama będzie miała z nimi dużo problemów.

 

Neptun - Wenus

Aspekty tych dwóch planet powodują, że dana osoba tęskni mniej lub bardziej świadomie do stanu idealnej miłości. Chce też, aby ta miłość doprowadziła ją do głębokich transcendentalnych doświadczeń. Marzy cały czas o czymś w rodzaju romantycznego czy duchowego błogostanu. Nieuchwytne lęki lub eskapizm nie pozwalają jej na realne podejście do związku. Posiada przy tym dużą zdolność do poświęceń i ofiarności. Jest wrażliwa na muzykę i inne formy sztuki.

 

Nieharmonijne aspekty mogą świadczyć o ciągłym wewnętrznym niepokoju. Związany jest on najczęściej z poszukiwaniem idealnej miłości. Znalezienie tegoż ideału jest jednak najczęściej niemożliwe. Ideały te są bowiem bardzo wysokie, dlatego też mogą pojawiać się w zachowaniu drażliwość czy poirytowanie. Istnieje też tutaj możliwość pojawienia się trudności w dostosowaniu się do warunków zewnętrznych. Aspekty z Neptunem sprzyjają popadnięciu we wszelkiego rodzaju nałogi, a także tendencje do popadania we wszelkiego rodzaju oszustwa. Możliwa jest tutaj chęć ucieczki od świata realnego.

 

Neptun - Mars

Ktoś posiadający tego rodzaju harmonijny aspekt działa jakby pod wpływem siły pochodzącej gdzieś z góry. Coś czy ktoś mówi mu za każdym razem co i jak ma zrobić. Potrafi być przy tym bardzo pewny siebie. Generalnie cała sfera aktywności oparta jest na intuicji i wyobraźni. Ten układ jest dosyć często spotykany u osób, które są odbierane jako bardzo atrakcyjne seksualnie. Mają też przy okazji skłonności do pozwalania sobie na dużą dozę fantazji seksualnych, a od reszty horoskopu zależy już na ile są one realne do spełnienia. Mogą też zostać wciągnięte w różnego rodzaju ekscesy seksualne, nie do końca przez nich akceptowane.

 

Przy nieharmonijnych aspektach może grozić tutaj bezwolne poddawanie się biegowi wydarzeń i nieumiejętność wyznaczania sobie konkretnego celu działania. Od reszty horoskopu zależeć będzie czy dana osoba będzie potrafiła znaleźć odpowiedni cel dla swojej silnej rozwiniętej wyobraźni czy też pogrąży się w swoim własnym wewnętrznym świecie i na przykład zacznie zażywać różnego rodzaju środki, aby jeszcze zwiększyć wewnętrzne doznania. Pogrążenie się w całkowitej bierności, przy tego typu aspektach, jest szczególnie groźne.

 

Neptun - Jowisz

Tego typu aspekty harmonijne skłaniają do szukania tego co wspaniałe, idealne i teoretycznie niemożliwe w ogóle do osiągnięcia. Jest to ogólnie aspekt idealizmu i łatwo może skłaniać osoby posiadające go, do odsuwania się od rzeczywistego świata. Poczucie wartości osoby z tym aspektem może pozostawać w sprzeczności z poczuciem wartości innych otaczających go ludzi. Często nie potrafi ona rozwijać się właściwie w zwyczajnych warunkach i może poszukiwać schronienia w pewnej formie odosobnienia.

 

Nieharmonijne aspekty skłaniają bardzo do religii w wielu formach. Czasami występują tu ciągłe wątpliwości w sprawach religii czy wiary, czasami też fanatyzm religijny czy niezrównoważenie spowodowane zbyt emocjonalnym podejściem do spraw wiary i religii. Tendencje do wstępowania do wszelkiego rodzaju sekt i uczestniczenia w nich jako tzw. guru lub ktoś, kto dał się przez tego typu osobę wciągnąć.

Neptun - Saturn

Może to być najbardziej wartościowa kombinacja, wskazująca zdolności do ciężkiej pracy, skrupulatne zwracanie uwagi na szczegóły, umiejętność przewidywania oraz to, co można nazwać zdolnościami taktycznymi lub umiejętnością planowania i porządkowania spraw. Ponadto zapowiada znaczną dozę zdrowego rozsądku, spryt oraz umiejętność dbania o swoje własne sprawy.

 

Nieharmonijne aspekty mogą oznaczać wahanie się między oderwaniem się od świata, brakiem ambicji i niechęcią do kłopotania się odpowiedzialnością, a między przebiegłością i podstępnością kogoś kto chce wygrać za wszelką cenę i wszelkimi środkami. Te dwie planety są tak różne, że charakter danej osoby będzie również podzielony, wykazując bardzo sprzeczne strony w różnym czasie lub w związku z różnymi sprawami.

 

Neptun – Ascendent

Osoba z harmonijnym aspektem tego typu potrafi natychmiast wchłaniać zewnętrzne wrażenia i nastroje. Posiada bardzo silnie rozwiniętą intuicję i empatię. Ma współczującą, wrażliwą i podatną na zranienie naturę. Jest wewnętrznie przekonana o przewodnictwie sił wyższych, za których głosami stara się podążać

 

Przy nieharmonijnych aspektach osoba taka ma trudności z odgrodzeniem się od innych, postawieniem na swoim i dążeniem do osiągnięcia konkretnego celu. Pozwala, mniej lub bardziej świadomie, manipulować sobą i łatwo daje się sprowadzać na złą drogę. Ma skłonności do sekretów i oszustw. Nierzadko odczuwa wewnętrzne zagubienie, brak oparcia i pewnego gruntu pod stopami. Często nieobecna duchem, pozbawiona kontaktu z światem rzeczywistym. Łatwo popada w uzależnienia.

 

Neptun – Medium Coeli

Przy wyborze zawodu i karierze jest niejako prowadzona przez tzw. anioła stróża. Potrafi też często subtelnie pokierować innymi. Zdolności do pracy w zawodach artystycznych i terapeutycznych oraz do pracy w mediach.

 

Przy nieharmonijnych aspektach osoba może nie mieć jasno określonych celów życiowych. Ustawicznie gubić się we mgle lub być w dziwny sposób odciągana od swoich własnych celów, zwłaszcza zawodowych. Często pada ofiarą uwiedzenia, intryg lub innych machinacji.

 

astrocafe.pl

Link to comment
Share on other sites

  • Ismer featured this topic

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...