Jump to content

karta Nauthiz


Guest truskawka

Recommended Posts

Guest truskawka

NAUTHIZ

 

"Przymus jak obręcz wokół piersi

chroni przed rozproszeniem

krzesze ogień w naszym wnętrzu"

M. Piasecka

 

klucze: potrzeba, konieczność, brak, deficyt, niedobór, niedola, opór, wytrzymałość, bunt, przeznaczenie, los, uwolnienie, ratunek, przymus, konieczność, odnowienie, odżycie

 

znaczenie karty:

+ wielka siła wytrzymałości, ustanowienie nowego porządku, siła płynąca z konstruktywnego nacisku z zewnątrz i wewnątrz

- potrzeba, strata, słabość, choroba, nieszczęście, depresja, niedola, ubóstwo

 

Źródło - strona internetowa: Runy - dokładny opis każdej runy i znaczenie wróżebne runy

 

NAUDIZ symbolizuje niepomyślność, stratę, biedę i zły los. Może też wyrażać ucisk, przymus i skrępowanie. Może odnosić się też do śmierci. Nie trzeba rozumieć tego od razu w sensie fizycznym. Wyrocznia często zaleca, aby "uśmiercić" dotychczasowy stosunek do życia i otaczających ludzi. Powinieneś zebrać wystarczająco dużo sił, aby dostosować się do niepowodzenia.

 

Źródło - Runy

 

Naudiz - Nied, Nyd, Naud

 

Znaczenie:

Twórcza dyscyplina, ogień wewnętrzny, potrzeba, konieczność.

 

Interpretacja runy w pozycji prostej:

Istnieje poważna potrzeba ograniczenia, wstrzymania czy też nawet zmiany planów. Staraj się utrzymać równowagę lub wyciągnij korzyści z nieprzychylnej sytuacji.

Wskazana jest ostrożna postawa w karierze zawodowej.

 

Interpretacja runy odwróconej:

Staraj się nie działać lekkomyślnie. Zastanów się czy jesteś pewny swoich uczuć i tych którymi cię darzą. Mogą nastąpić napięcia w istniejących związkach.

 

Drzewo:Buk

Kolor:Czarny, szary

Zioło:Rdest wężownik

Kamień:Lapis - lazuli

Żywioł:Ogień

Czakra:Uszkodzona czakra pierwsza

 

Źródło - Swiat Energii - strona oficjalna

 

nauthiz

N, Ń

 

Bieda, ból. Potrzeba, konieczność, przymus, brak, niedola, bunt, przeznaczenie, cierpliwość. Potrzebować i chcieć to nie to samo. Ta runa zachęca Nas abyśmy pamiętali, że tylko kiedy walczymy o swój byt, jesteśmy bardziej skłonni by zrozumieć to, czego tak naprawdę potrzebujemy.

Interpretacja: cierpliwość jest sztuką, to nie jest czas na wymuszanie rzeczy. Nie przyspieszaj spraw, żyj w harmonii, pozwól sprawom toczyć się własnym rytmem. Opóźnienia wcale nie muszą oznaczać porażki, bądź przygotowany na modyfikację planów, jeśli to konieczne, ale tylko po uważnym przeanalizowaniu sytuacji. Kiedy runa pojawia się w rozkładzie prawie zawsze wskazuje na to, czego potrzebuje pytający, co to takiego jest, często wskazują sąsiednie runy. Niemożliwy będzie krok naprzód, jeżeli osoba pytająca nie uświadomi sobie, co to za potrzeba. Czasami Nauthiz pojawia się jako ostrzeżenie przed nadciągającymi kłopotami. Może wskazywać na opóźnienia, pewnego rodzaju braki, kłopoty zdrowotne.

Jako runa rezultatu wskazuje na to, że pytający otrzyma to, czego chce, ale może się okazać, że nie jest to tym, czego naprawdę ta osoba potrzebuje. W znaczeniu wróżebnym może oznaczać również stratę, przewlekłą chorobę, a nawet śmierć, niekoniecznie w sensie fizycznym. Może również oznaczać uśmiercenie dotychczasowego stylu życia, transformację, punkt zwrotny.

 

Cykl – noc

Kolor – czarny

Drzewo – buk

4 grudnia – 17 grudnia

Polaryzacja - żeńska

 

Zastosowanie

 

Przyciąga pomocnych i życzliwych ludzi.

Pomaga odnaleźć prawdziwe powołanie.

Chroni.

Pomaga wyjść obronną ręką z trudnych sytuacji.

Przezwycięża depresję i zniechęcenie.

 

Zdrowie

 

Wzmacnia włosy

Pomocna przy leczeniu chorób dziedzicznych.

Wspiera leczenie chorób psychicznych.

Pomaga wyjść z nałogu.

Obniża gorączkę.

Obniża ciśnienie.

 

źródło - Opis runy NAUTHIZ

Edited by Ejbert
połączenie postów.
Link to comment
Share on other sites

  • 6 years later...

W naszym procesie indywidualizacji osobowości jednostki dotarliśmy wraz z runą Hagal do momentu kryzysowego w życiu każdego człowieka, konfrontującego nasze ideały i wyobrażenia z realnymi prawami Kosmosu.

W takich chwilach przestaje liczyć się to co naszym zdaniem „powinno być”, a zyskuje na wadze to co rzeczywiście „ jest”.

Te przełomy mają kluczowe znaczenie dla odkłamania obrazu świata i one właśnie stanowią naturalną metodę zasiadania na „tronie Odyna” czyli w siedlisku niezmąconego umysłu, nie tworzącego nowych wszechświatów, ale postrzegającego Prawdę.

Hagal była związana z tzw. prawem zwierciadła, które zwykle interpretuje się jako fakt odbijania przez rzeczywistość zewnętrzną naszych stanów i potrzeb wewnętrznych.

 

Podobnie rzecz ma się z naszymi interakcjami wśród innych ludzi.

Prawo to jednak ma to głębsze znaczenie, które przynosi nam wiedzę o tym, że świat jest przez nas nie postrzegany, ale tworzony.

Każda nasza myśl, każde przekonanie jest niczym innym jak zalegającą porcją energii, która winna swobodnie przepływać, i właśnie ten fakt zalegania ma wpływ na to, że widzimy świat tak jak tego oczekujemy,jak się tego spodziewamy.

Właśnie oczekiwanie ma siłę nadającą kierunek naszej świadomości poruszającej się po morzu istnienia.

 

Każde z naszych przekonań łączy się stopniowo z innymi, kształtującymi się na podstawie zaprogramowanych doświadczeń tworząc następnie system zwany teorią.

Poprzez pryzmat takiej właśnie teorii patrzymy na świat, zupełnie nie wiedząc, że jest to obraz zakrzywiony, za to święcie przekonani,że „tak właśnie jest”.

Prosty przykład : dla kogoś ceniącego sobie własną urodę nawet minimalna blizna na twarzy jest przeżyciem traumatycznym, gdyż w jego teorii, definiuje on siebie jako stan swego wyglądu ( jest to zjawisko utożsamienia, które szczegółowo omówimy przy runie Sowilo)

 

Tym niemniej nie postrzega taka osoba faktu rzeczywistego – niewielkiego, mało znaczącego defektu, ale nadaje mu wartość wyższą, emocjonalną, wynikającą z tego, czemu nadała zasadniczą rolę w swej teorii.

Przykłady podobne można mnożyć.

Dość jednak powiedzieć, że wspólną podstawą wszystkich teorii (też religijnych , naukowych, społecznych )jest rzeczywistość.

 

Jednak w naszym wydaniu przypomina ona raczej opowiadanie ślepego o barwach.

Nie na podstawie faktów , ale naszych teorii budujemy obraz świata i moment kryzysowy jest właśnie buforem, który zezwala na wyrównanie napięcia zrodzonego pomiędzy dwoma odbiegającymi od siebie obrazami.

Oczywiście nie należy tego rozumieć jako dowód na istnienie obiektywnej rzeczywistości.

Nic podobnego!

To co moglibyśmy właśnie tak określić przypomina raczej bezbarwną przezroczystą matrycę, na którą ciągle rzutujemy nasze wewnętrzne obrazy.

Być może właśnie dlatego Budda powiedział : Pustka tworzy formę, forma tworzy Pustkę.

 

Tak czy inaczej wracajmy do run.

Hagal jest kryzysem.

Kryzys ten jeżeli jest właściwie przeżyty kieruje nas ku wewnętrznemu źródłu będącemu przyczyną tego co się zdarza.

Ku sferze naszego Cienia, ku runie Not.

 

Not, jak słusznie nam się kojarzy, oznacza „zaprzeczenie”.

Wszystko to, co nie pasuje do naszej teorii, co zaprzecza uznawanym przez nas wartościom, co uderza w obraz naszej identyfikacji, trafia do jednego obszaru psychologicznego zwanego sferą Cienia.

Jest on absolutnym przeciwieństwem naszej świadomości, ale w niesłychanie w silny sposób na nią oddziałuje.

Dzieje się tak za sprawą prawa Pełni, o którym już mówiliśmy.

To co istnieje jest całością, w której ma miejsce wszystko co się przejawia.

Świat jaki znamy jest dynamicznym procesem rozpiętym pomiędzy dwoma biegunami.

Nie mogą one pojawić się na raz, więc tworzą różne warianty rzeczywistości.

Jeżeli odrzucimy któryś z biegunów to nie przestanie on istnieć, ale wręcz przeciwnie –zacznie dążyć do zjednoczenia się.

Właśnie z tego powodu np. dzieci wychowywane w środowisku izolującym agresję, choć same jej świadomie nie znają – będą przyciągać agresję otoczenia, rówieśników itp.

Choć nie jest to przyjemne, służy przejawieniu się Pełni.

 

Oczywiście w procesie tym możemy uczestniczyć w sposób świadomy, przynajmniej w jakimś stopniu.

Dawniej częścią obrzędów inicjacyjnych było zmuszanie kandydata do rozmaitych „upodleń” – zjadania odpadków, czołgania się zamiast chodzenia, zachowywania się jak potomstwo zwierzęcia.

Nie omijało to także kandydatów na królów!

Takie zabiegi miały na celu odarcie z wszelkich naleciałości Ego, z wszelkich nabytych ocen i uprzedzeń, służyły przekraczaniu ograniczeń stwarzanych właśnie przez ja.

 

Not jest runą zaprzeczenia, braku, przymusu – zwłaszcza wewnętrznego.

Jest to czysta personifikacja Cienia.

W świecie Pełni nie istnieje pojęcie braku, bowiem wszystko , jednak nie we wszystkim na raz uczestniczymy.

Brak jest stwarzany przez nasze zaprzeczanie rzeczywistości.

Jeśli ktoś wierzy , że nie ma uczciwych ludzi to raczej ich nie spotka i we wszystkim dopatrzy się oszustwa.

Podobnie jest z odczuwanym przymusem.

Jeżeli mamy jasno sprecyzowany obraz siebie wiele sytuacji, które zdają się mu przeczyć będziemy odczuwać jako niemiłą konieczność.

Tymczasem mogą one nam pomóc w poszerzeniu granic naszego świata!

Sytuacje przymusu pokazują jak dalece gotowi jesteśmy korzystać z naszej wrodzonej wolności.

Wówczas często okazuje się, że nagle zapominamy, że wszystko w co zdecydowaliśmy się wierzyć, było naszym wyborem, kształtującym jedną z wielu możliwych wersji rzeczywistości.

Przywiązanie do tak utworzonego obrazu, Ja , powoduje ból – zupełnie idiotyczny, gdyż zrodzony przez samodzielne ograniczenie się jednostki niemal nieskończonej jaką jest człowiek w swej istocie!

Not ukazuje nam konfrontację z Cieniem, odrzuconą częścią nas samych.

Właśnie ta część jest kluczem do odrodzenia – kto jej nie zgłębi, nie pozna siebie, nie będzie mógł cieszyć się wolnością.

Nie bez kozery powiedziano : kamień odrzucony przez budujących, stał się kamieniem węgielnym.

Nie bez przyczyny istnieje też związek pomiędzy „zaprzeczeniem” oraz „przeciwnikiem” czyli Szatanem.

Wszystko co zdaje się nie mieścić w ramy tworzonego przez nas świata nazywamy dziełem Szatana, diabelskim, jeśli coś zdarza się wbrew oczekiwaniom, mówimy „diabli nadali”...

 

Zapominamy, że „kto mówi piękne, tworzy także niepiękne” jak uczył Lao –Tze.

Dlatego też obszar Cienia jest upersonifikowany, stanowi obraz Szatana z którym wciąż musimy się konfrontować.

Czy zdajemy sobie jednak sprawę dlaczego?

Może podpowiedzią będzie fakt, że wszystkich bez wyjątku pustelników „kusiły” demony wyłącznie o kształtach pięknych kobiet ...

 

O ile hagal związana była z kosmiczną erą koziorożca, pana materii i czasu oraz z symbolem sierpa ścinającego to co już dojrzało (np. skrajność pewnych dążeń lub przekonań) o tyle Not wiążemy z erą strzelca.

W czasie tym zostaje uwolniony ładunek zgromadzonej karmy, przerobione zostają urazy z przeszłości.

To co jednak jest najistotniejsze to zmiana w stosunku do ciała, będącego jako najmniej świadoma część osobowości najczęściej „kozłem ofiarnym” (patrz koziorożec).

Tak właśnie zwykliśmy patrzeć na otaczającą nas rzeczywistość materialną.

W niej to widzimy przyczynę i powód wszystkiego co się zdarza .

Właśnie dlatego nie pojmując swego w niej udziału, boimy się jej i staramy się ją opanować za wszelką cenę.

Jednak w erze strzelca ciało przestaje być postrzegane jako biernie leżące ( jak w erze Lwa u Sfinksa ) ale staje się aktywnym elementem rozwoju.

Zostaje uwznioślone, ubóstwione.

W mitologii jest to czas przełomowy.

Oznacza przekroczenie dwoistości, zapełnienie się Walhalii duszami dzielnych wojów, nadchodzenie kresu istnienia w znanym nam sensie.

W ten sposób wkroczymy w czas śmierci i zmierzchu bogów Ragnarok...

 

Przedtem jednak powiedzmy tylko jeszcze, że poza powyższymi Not wiążemy znaczeniowo z każdym zdarzeniem o cechach kryzysu i przełomu, oczyszczenia, sporu, wyjaśnienia.

Piktogram Not wyobraża dwa drewienka używane do rozpalania ognia.

Rytualnie robiono to w czasach ciężkiej biedy, bowiem w świadomości Skandynawów oznaczało to „ogień uzyskany przez tarcie”, ogień przeciwności, które wzmacniają w obliczu prób życia.

Ten rytuał przypominał o ich własnym udziale w tym co się zdarza.

Możemy również określić to jako stratę, wymagania, konieczność fundamentalnych zmian, opór,wyzwania losu, które zmuszają do rozwoju osobowości

M. Białkowski...

Link to comment
Share on other sites

  • 5 months later...

10. Runa NAUDIZ - trudny czas, zaakceptowanie i początek bolesnej drogi, smutne wieści z daleka, choroba, upór i pewność siebie, agresja, twardość, wypadek, silne działanie sił wyższych, oczyszczająca rozmowa, zaakceptowanie cierpienia, które niebawem się zakończy.

 

Przyjąłeś swój krzyż, poczułeś jego ciężar, los nie będzie Ci ułatwiał dźwigania go, wręcz przeciwnie, spodziewać się możesz wiatru w oczy. Uświadom sobie jednak, jak wielką siłę w sobie wyzwoliłeś, dobroczynne cierpienia rozświetlą Twoją duszę. Życie będzie kusić Cię wygodami, ciemne siły za Ciebie będą chciały ponieść Twój życiowy balast, zawsze pamiętaj jednak, że niebawem staniesz na szczycie góry poznania, wówczas zostaniesz uwolniony.

źródło parasfera

Edited by Ejbert
Link to comment
Share on other sites

  • 4 months later...

nazwa runy: naudiz, naudhiz, nauths, nied, nyd, naudh, nauthiz, not, nied, naut, nyd, naud

 

głoska: n

 

znaczenia nazwy: potrzeba, konieczność, przymus

może też oznaczać słowo "nie"

 

drzewo/krzew: buk

 

zwierzę: szczur, wilk

 

faza księżyca: nów

 

żywioł: ogień

 

kamień: lapis lazuli

 

kolory: szary, czarny

 

arkan Tarota: XXI Świat

 

bóstwo: Magni

 

archetypy astrologiczne: aktywny Saturn

 

zodiak źródło I - Byk (20 kwietnia-5 maja)

źródło II - 4 grudnia - 17 grudnia

 

liczby: źródło I - 32 lub 7

źródło II - 10

 

charakter: runa energetyczna

 

właściwości: runa nieodwracalna

 

zdrowie: pomocna w leczeniu depresji, chorób dziedzicznych, , łagodzi bóle stawów, wzmacnia włosy

 

kluczowe właściwości: niepomyślność, ślepy los, przeznaczenie, przymus, obowiązek, ograniczenie, robienie tego, co trzeba, a nie tego, co by się chciało

 

remedium feng-shui: runa umieszczona w rejonie północno-wschodnim pomoże nam w zdobywaniu wiedzy

zastosowanie magiczne: dodaje sił w ciężkich chwilach , pomaga przetrwać kryzys i trudny okres

 

(źródło: wrozka-algiz.republika.pl)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...