Jump to content
Sign in to follow this  
Ismer

Księżyc - Ćandra

Recommended Posts

Ismer

ĆANDRA - KSIĘŻYC
Księżyc w hinduskiej astrologii ma największe znaczenie.

W sygnifikacji jest równy ascendentowi lub ważniejszy. Jeżeli zrozumie się powody tak znacznego podkreślania wpływu Księżyca, to istota tego systemu stanie się zrozumiała, jako że Księżyc włada spokojem umysłu, wygodami i dobrym stanem i powodzeniem człowieka.

W przeciwieństwie do astrologii zachodnie, gdzie Słońce jest w centrum zainteresowania, w systemie tym skupienie nie dotyczy głęboko zakorzenionych osobowych tendencji i skłonności, siły woli, autorytetu i zdolności. Dotyczy raczej korzyści osiąganych przez człowieka, jego wygód, łatwości życia, dostatku, sławy itd. To jest rdzeń hinduskiej astrologii.

Dlatego też, jeżeli Księżyc jest słaby lub skaleczony, sukces staje się trudny do osiągnięcia, a człowiek może nigdy nie zaznać wygodnego życia na ziemi.

 

Jeśli chodzi o władztwo, to Księżyc m.in. odpowiada za matkę, kobiety, życie emocjonalne i masy ludzkie.

Włada także wzrostem i być może z tego powodu ma duży wpływ na zdrowie w dzieciństwie. Ludzie z uszkodzonym Księżycem są na ogół słabi lub chorowici we wczesnych latach.

Księżyc włada również umysłem, ale raczej w znaczeniu zdrowego rozsądku i spokoju umysłu niż intelektu. Również pamięć jest funkcją Księżyca. Być może najważniejsze do zapamiętania jest to, że Księżyc w znacznie większym stopniu określa tonację horoskopu niż jakikolwiek inny czynnik, poza być może Ascendentem.

 

Nie jest przesadą jeśli powiemy, że nigdy nie wolno zignorować lub nie docenić znaczenia Domu, w którym posadowiony jest Księżyc.

Znaczenia tego konkretnego Domu są naturalnymi, wygodnymi i witalnymi szlifami życia.

Posadowienie Księżyca jest więc jednym z fundamentalnych wskaźników tego, gdzie osoba rozegra swoją karmę i jest często pomocne dla określania zawodu, który człowiek może wybrać.

 

Ponieważ Księżyc jest tak istotnym czynnikiem, kolejnym krokiem po zanalizowaniu horoskopu w tradycyjny sposób, jest spojrzenie na rysunek horoskopu pomijając Ascendent a przyjmując pozycję Księżyca jako Dom Pierwszy. Nazywa się to chandra lagna - Ascendent Księżyca i nie jest to faktycznie oddzielna procedura, ale coś, co hinduski astrolog ma w umyśle podczas interpretowania horoskopu. Ta technika nie jest być może decydująca w wyrokowaniu, ale pozwala dokonać cieniowania i nadać znaczenie indykatorom horoskopu.

 

Kolejnym wskaźnikiem hinduskiej interpretacji tego Światła jest wpływ na Księżyc otaczających go planet.

Jest wysoce pożądane, a w gruncie rzeczy konieczne, aby Księżyc nie był w horoskopie osamotniony. Dobrze jest, jeśli Księżyc znajduje się w koniunkcji z planetami, albo gdy są one posadowione w jednym lub obu Domach sąsiednich. Oczywiście jest lepiej, gdy nie są to malefiki, ale nawet malefiki są lepsze niż osamotnienie. Gdy zaś Księżyc jest osamotniony będzie to powodowało niepokoje umysłu, mniejsze powodzenie, a zdolność uzyskiwania w życiu sławy i uznania będzie zaprzepaszczona.

 

Oprócz tego, że Księżyc jest ważniejszy niż Słońce w astrologii hinduskiej, istnieje jeszcze jedna istotna różnica pomiędzy traktowaniem Księżyca przez astrologię hinduską i zachodnią.
A jej sednem jest określenie, czy Księżyc był przybywający bądź ubywający podczas narodzin. A to dlatego, że przybywający Księżyc jest uważany za beneficzny, podczas gdy ubywający Księżyc jest maleficzny.

Jednakże jest pewna subtelność w tej materii - Księżyc przybywający lub jaśniejący mógł dopiero co minąć swój nów i dlatego wciąż jeszcze jest zupełnie nikły. Podobnie, ubywający Księżyc, który jest w drodze ku ciemności mógł dopiero co być w pełni i wciąż jest niezwykle jasny.

A więc należy być ostrożnym w tej sprawie. Ale są dwie rzeczy, o których trzeba pamiętać: istnieje realna jakościowa różnica pomiędzy przybywającym Księżycem i ubywającym Księżycem; ten drugi jest maleficzny, pierwszy zaś beneficzny; im jaśniejszy jest Księżyc, tym silniejsze jego działanie, podczas gdy im Księżyc jest mniej widoczny, tym jest słabszy. Trzeba również zdawać sobie sprawę, że jasny Księżyc posadowiony we własnym Domu i aspektowany równy jest w sile oddziaływania Jowiszowi. Dlatego Księżyc w pełni, który w zachodniej astrologii uważany jest za źle aspektowany (znany jako opozycja Słońca i Księżyca), w astrologii hinduskiej jest jednym z najkorzystniejszych i pomyślnych ze wszystkich możliwych aspektów.

Rozróżnienie Księżyca przybywającego od ubywającego podczas urodzenia jest łatwe.

Ponieważ Księżyc porusza się szybciej niż Słońce, po prostu należy zobaczyć w horoskopie czy Księżyc porusza się ku opozycji do Słońca. Jeśli tak, jest przybywający czyli jaśniejący. Jeżeli osiągnął opozycję ze Słońcem i przesuwa się w kierunku koniunkcji ze Słońcem jest ubywający czyli ciemniejący. Księżyc jest zimny, wilgotny i żeński. Jest najlepiej posadowiony w Byku, gdzie jest wywyższony, a najgorzej posadowiony w Skorpionie, w znaku swojego upadku. Księżyc rządzi Rakiem i daje dobre rezultaty w tym znaku. Otrzymuje dik bala czyli ukierunkowaną siłę w czwartym Domu, gdzie daje doskonałe rezultaty. Przyjaciele, którzy goszczą Księżyc w swoich domach to Słońce i Merkury. Pozostałe planety są neutralne dla Księżyca. Nie ma wrogów. Księżyc nazywany jest również Soma.

Perły i srebro mogą być noszone w celu wzmocnienia słabego, ubywającego lub skaleczonego Księżyca.

 

Księżyc
matka
kobiety
umysł, zdrowy rozsądek, pamięć
masy ludzkie, świadomość zbiorowa
emocje
ogólny dobrobyt (dostatek, powodzenie, uznanie i sława)
fluktuacje, nastrojowość, niestabilność
piękno, romantyczność, wrażliwość, kobiecość
mleko, ziarna zbóż, płyny
wzrost (zdrowie w dzieciństwie), płodność
kucharze, pielęgniarki, zaopatrzeniowcy
wzrok
piersi, mózg
perły
srebro
kierunek północno-zachodni
poniedziałek

 

źródło: strona Himavanti

  • Cool 2
  • Super 1
  • Thanks! 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...