Jump to content
Sign in to follow this  
Ismer

Dyspozytor domu IV

Recommended Posts

Ismer

Dyspozytor domu czwartego w domu:

pierwszym

WH jest związany z ojczyzną, rodzicami i przodkami; świadczą o tym fizyczne, umysłowe i psychiczne odziedziczone predyspozycje, jest w nich bardzo podobny do swoich antenatów; WH przywiązuje wielką wagę do

tradycji i znajduje w niej źródło swojej siły; posiadanie czegoś ma dla niego szczególne znaczenie, zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa ma przez to i zdobycie prestiżu.

drugim

Spadki i dziedziczone dobra znakomicie poprawiają jego sytuację ekonomiczną, są one dla niego bazą, która pozwala na swobodne gospodarowanie finansami.

trzecim

Rodzinne strony są dla WH za ciasne, by studiować i dalej się kształcić; opuszcza dom rodzinny, by często zmieniać miejsca zamieszkania; schyłek życia spędza z dala od ojczyzny.

czwartym

Związek z rodzicami i rodziną jest bardzo pomocny, to mu daje siłę, ale pozbawia go też własnej inicjatywy; WH nie potrafi być sam, pragnie się ożenić lub wyjść za mąż i założyć rodzinę; jest ona wtedy w centrum jego starań.

piątym

WH kocha dzieci oraz życie rodzinne, w rodzinie czuje się najlepiej; troszczy się o bliskich, a w wieku podeszłym

będą go wspierały dzieci; WH jest wielkoduszny, wspiera w miarę swoich możliwości różne społeczne inicjatywy.

szóstym

Choroby, a przez nie i troski, które spadają na rodzinę dotykają również WH, mogą one nawet być dla niego znacznym obciążeniem i od obowiązków nie będzie się mógł uchylić; także i on ma skłonności do chorób; rozliczne troski czynią jego starość pochmurną.

siódmym

Rodzice wywierają wpływ na wybór partnera lub małżonka, dlatego może dojść do ślubu tylko z racji określonych tradycji rodzinnych lub z racji określonych zasad; nie bez znaczenia przy zawieraniu małżeństwa ma posag; jeśli WH jest mężczyzną będzie szło o nieruchomość, jeśli zaś kobietą można być pewnym przeprowadzki do domu teściów.

ósmym

WH jest uparty, a dzięki sile życia dożywa późnej starości; jego sytuacja materialna zależy od dziedziczenia spadków; na starość może zmienić religię, przystąpić do jakiejś sekty lub innej wspólnoty religijnej.

dziewiątym

Jego obraz świata jest ukształtowany przez dom rodzinny i przez rodzinną tradycję; ale WH jest otwarty wobec owych idei, z którymi się styka na studiach albo w dalekich podróżach, pomimo silnych związków z domem może go na zawsze opuścić.

dziesiątym

Prawdziwego sukcesu nie należy oczekiwać za wcześnie w życiu; WH może pójść w ślady swojego ojca wybierając zawód, przejmując jego "interes" lub kontynuując rozpoczęte przez niego przedsięwzięcia; na społeczną pozycję WH będzie miał wpływ dom rodzinny, albo dodatni albo ujemny; WH nie potrafi uwolnić się, ani na płaszczyźnie zawodowej ani społecznej, od związków z domem rodzinnym, ojczyzną.

jedenastym

Rodzice mają wpływ na przyjaźnie; WH jest gościnny i prowadzi otwarty dom, ponieważ tak nauczono go w domu rodzinnym; koniec życia spędzi wraz z przyjacielem, może w jego domu.

dwunastym

WH prowadzi życie z dala od rodziców; stosunki między nimi są pełne napięć i charakteryzują się brakiem zaufania; między członkami rodziny mają miejsce różne intrygi, które WH mogą wplątać nawet w proces sądowy; starość spędzi WH samotnie lub w domu starców.

  • Cool 1
  • Thanks! 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...