Jump to content
Sign in to follow this  
Ismer

Dyspozytor domu VII

Recommended Posts

Ismer

Dyspozytor domu siódmego w domu:

pierwszym

WH ma wpływ na współmałżonka, partnera w interesach, ale także na sprawy publiczne; sam jednak też odczuje zmiany po zawarciu małżeństwa lub rozpoczęciu działalności gospodarczej, których przyczyną będzie zmiana otoczenia; zmiany te będą wpływać na przekształcanie także i środowiska.

drugim

Zawarcie małżeństwa przynosi dużą zmianę materialną szczególnie, gdy jest to małżeństwo z rozsądku; straty mogą przynieść "lewe" interesy jego partnera; spory prawne z powodu spraw materialnych, majątkowych i finansowych; wsparcie lub straty dzięki współpracownikowi lub współmałżonkowi.

trzecim

Małżeństwo z krewnym, które ma wpływ na resztę rodzeństwa WH; sukces lub porażka w rodzinnych przedsięwzięciach; bracia lub siostry będą wspierane przez WH lub przez niego zrujnowane.

czwartym

Małżeństwo z kimś z tego samego kraju zawierane w późnym wieku, by poczuć się bezpieczniejszym na starość; proces o majątek rodzinny.

piątym

Małżeństwo z miłości, wiele dzieci, szczęśliwa rodzina; przy krytycznych aspektach możliwe nieszczęśliwe małżeństwo, do którego doszło z wielkiej miłości zakończone rozwodem; proces sądowy spowodowany hazardem i spekulacjami finansowymi.

szóstym

Choroba współpracownika lub współmałżonka, choroba spowodowana pracą społeczną lub pracą zawodową.

siódmym

Małżeństwo całkowicie zmienia życie WH, może ono jednak być zarówno szczęśliwe jak i bardzo nieudane; WH ma duży wpływ na opinię publiczną; działalność dla dobra społeczeństwa.

ósmym

Śmierć współmałżonka, partnera w interesach stwarza nową sytuację, zwłaszcza dzięki spadkowi; zamach na niego niesie zagrożenie życia.

dziewiątym

Małżeństwo z cudzoziemcem; wyjazd związany z małżeństwem; współmałżonek nakłaniany do zmiany religii.

dziesiątym

Awans społeczny dzięki małżeństwu lub działalności publicznej; małżeństwo lub udział w spółce może stać się powodem procesu sądowego, co z kolei może wywołać skandal i utratę dobrego imienia.

jedenastym

Małżeństwo otwiera przed WH nowe znajomości i budzi nieznane dotychczas pragnienia; przyjaźń sprzyja zawarciu małżeństwa; intymne stosunki z przyjacielem domu; współpraca z przyjacielem we wspólnych przedsięwzięciach.

dwunastym

Nieszczęście za przyczyną udziału we wspólnym przedsięwzięciu lub zawartego małżeństwa; choroba współmałżonka przytłacza WH; życie w odosobnieniu; konflikt z prawem kończy jego działalność publiczną i prowadzi do więzienia; zmartwienia lub choroba mogą także przeszkodzić w zawarciu małżeństwa.

  • Cool 2
  • Thanks! 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...