Jump to content
Sign in to follow this  
Ismer

Dyspozytor domu VIII

Recommended Posts

Ismer

Dyspozytor domu ósmego w domu:

pierwszym

Ciągła obawa przed śmiercią, spadek zmienia całkowicie życie WH; wszystkie jego zabiegi skierowane są na uzyskanie spadku.

drugim

Spadek po dziadkach; stopniowe przechodzenie od postawy czysto materialnej na płaszczyznę duchową; uznanie po śmierci.

trzecim

Śmierć jednego z krewnych zmienia całkowicie życie WH; rozwiązywanie zagadki śmierci na płaszczyźnie filozoficznej; śmierć podczas podróży służbowej.

czwartym

Śmierć w podeszłym wieku, w ojczystych stronach, we własnych czterech ścianach; dziedziczenie ziemskich posiadłości.

piątym

WH przeżyje śmierć dzieci; śmierć podczas gry, zabawy, miłości; śmierć z miłości; lekkomyślne ryzykowanie życia.

szóstym

Cierpienia z powodu dziedzicznych chorób; związek z małym zakładem odzieżowym w spadku nie przynoszącym zysków; śmierć na skutek wypadku przy pracy.

siódmym

Śmierć współmałżonka staje się wydarzeniem publicznym; proces sądowy związany ze śmiertelnym wypadkiem lub spadkiem.

ósmym

Naturalna śmierć, życiową maksymą: "umieraj i stawaj się"; śmierć wybawieniem.

dziewiątym

Śmierć za granicą lub spowodowana przez cudzoziemca; śmierć jest ważnym elementem światopoglądu WH; głęboko religijna postawa dzięki filozoficznemu stosunkowi do śmierci.

dziesiątym

Śmierć ukoronowaniem życia; życie przerwane w połowie twórczej działalności; WH niejako zawodowo jest blisko śmierci innych.

jedenastym

Śmierć kończy przyjaźń; śmierć przyjaciela jest dla WH początkiem nowego okresu w życiu.

dwunastym

Śmierć w samotności, w szpitalu, na wygnaniu, w więzieniu.

  • Cool 2
  • Thanks! 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...