Jump to content
Sign in to follow this  
Ismer

Dyspozytor domu IX

Recommended Posts

Ismer

Dyspozytor domu dziewiątego w domu:

pierwszym

Głęboko moralna osobowość, refleksyjna o szerokich horyzontach; osobnik bogobojny lub religijny hipokryta; liczne kontakty z zagranicą; dalekie podróże będące jego przeznaczeniem.

drugim

Rozliczne podróże w interesach; nadzieja na spory zysk za granicą; majątkowa kariera za granicą; duże zarobki dzięki cudzoziemcom, na polu turystyki i dzięki studiom.

trzecim

Nieustanne podróże związane ze studiami, studia językowe za granicą, dyplomata, tłumacz.

czwartym

Mądra starość, duchowe ożywienie na starość; zainteresowanie geriatrią; ojczyzna jako duchowa przestrzeń życiowa; zainteresowanie literaturą ojczystą.

piątym

"Żyć i pozwolić żyć innym" główną maksymą życiową; optymizm życiowy; zysk dzięki podróży lub dzięki pobytowi za granicą; pedagogiczne sukcesy WH za granicą.

szóstym

Postawa społeczna oraz inicjatywa, opieka nad ludźmi; jako lekarz stosuje niekonwencjonalne metody leczenia; choroba egzotyczna podczas podróży.

siódmym

Mieszany związek jeśli chodzi o wyznawaną religię, różna orientacja światopoglądowa współmałżonków; wspólnik w interesach jest cudzoziemcem; duży wpływ organizacji politycznych i humanitarnych na WH.

ósmym

Przygody lub odkrycia podczas podróży; badania niosące niebezpieczeństwa; światopogląd filozoficzny i głęboka wiara przyniosą ulgę w chwili śmierci, która może nastąpić za granicą lub podczas podróży.

dziewiątym

WH konsekwentnie dąży do swoich ideałów, żyje zgodnie z przyjętymi zasadami, w religii znajduje pocieszenie, bezpieczeństwo; całe życie opiera na ideałach.

dziesiątym

Wykształcenie i umysłowe horyzonty WH są warunkiem kariery oraz społecznego awansu; z racji wykonywanego zawodu zajmuje się problemami religijnymi i wyznaniowymi.

jedenastym

WH ma kontakty na płaszczyźnie duchowej i umysłowej z naukowcami, badaczami, ma wielu przyjaciół i bardzo dobre układy towarzyskie.

dwunastym

Spotyka go wrogość ze strony naukowców, uczonych, którzy atakują go za jego przekonania religijne; wiele przeszkód w realizacji zainteresowań zawodowych, zdobyciu wyższego wykształcenia; zagrożenie niebezpieczeństwem w czasie podróży zagranicznych (niedostatek, choroby).

  • Cool 1
  • Thanks! 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...