Jump to content
Sign in to follow this  
Ismer

Dyspozytor domu XII

Recommended Posts

Ismer

Dyspozytor domu dwunastego w domu:

pierwszym

Ciężkie dzieciństwo spędzone w domu dziecka lub internacie; w dzieciństwie często choruje; WH odbiera swoje osobiste osiągnięcia z rezygnacją, bez uznania, ucieka w samotność; może zostać kaleką.

drugim

WH poniesie duże straty finansowe, zostanie skazany z powodu oszustw; kosztowny pobyt w sanatoriach i klinikach.

trzecim

Gorycz wywołana zazdrością rodzeństwa i bliskich krewnych; WH będzie opuszczony w potrzebie

czwartym

Wiele trosk z powodu rodzinnego majątku lub sposobu życia ojca; bardzo złe stosunki rodzinne; na starość zmartwienie i bieda; ciężka choroba przykuwa go do łózka w szpitalu lub w sanatorium.

piątym

WH troszczy się o moralność i zdrowie dzieci, przez które spotka go nieszczęście; mało zadowalająca praca wychowawcza w internacie; uwikłany jest w intymne związki, które muszą pozostać ukryte i dlatego bardzo go męczą; hazard lub spekulacje mogą być przyczyną uwięzienia lub zepchnięcia na margines życia społecznego.

szóstym

ciężka, przewlekła choroba, stany zapalne; zagrożenie ze strony współpracowników, możliwy wypadek przy pracy przy maszynach powodujący dłuższą niezdolność do pracy.

siódmym

Obmowa rozbije małżeństwo WH, chory współmałżonek; ucieczka z małżeństwa w samotność, ucieczka za granicę z powodów politycznych; przegrana sprawa sądowa.

ósmym

Gwałtowna śmierć, śmierć w więzieniu lub w szpitalu; zamach.

dziewiątym

WH będzie prześladowany z przyczyn politycznych; gnębić go będą wyrzuty sumienia; opuści go szczęście podczas podróży lub w trakcie pobytu za granicą; trudno mu będzie podnieść się z upadku.

dziesiątym

Droga do awansu trudna i długa, ale w końcu osiąga stałą i pewną posadę; szpieg, tajny agent, kryminolog.

jedenastym

Złudne nadzieje co do przyjaciół; prześladowania ze względu na działalność polityczną lub społeczną.

dwunastym

Troski towarzyszą WH przez całe życie, czuje się samotny, opuszczony oraz oszukany; wyjazd, emigracja; ma poczucie zniewolenia; długotrwała choroba wymagająca opieki; pobyt w szpitalu lub w więzieniu, smutny koniec życia.

  • Cool 2
  • Thanks! 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...