Jump to content
Sign in to follow this  
arabika

Ascendent PANNA

Recommended Posts

arabika

Ascendent w Pannie:

Osoby z Ascendentem w Pannie są często bardziej pewne siebie niż ludzie ze Słońcem w Pannie. Co zastanawiające, również ich pokora zdaje się być często autentyczniejsza, przynajmniej w jednym sensie: przy Ascendencie w Pannie zawsze przyznają przed sobą, że mają się jeszcze czego uczyć i powinni dalej doskonalić siebie. Krytykowanie siebie, które tak często przyczynia się do klęsk i depresji Panny solarnej, jest czasem, lecz nie aż tak często, obecne przy ASC w Pannie. Wydaje się, że osoby z tym Ascendentem częściej „przepracowują” swe wątpliwości, niż się w nich pogrążają.

Cechy konserwatywne i konwencjonalne, obfitujące przy Słońcu w Pannie, nie są nawet w przybliżeniu tak głęboko zakorzenione u osoby z tym Ascendentem, która choć z pozoru jest często powściągliwa, surowa i stoi na uboczu, może kryć pod tą maską znacznie mniej okiełznaną naturę.

Osoba ze Słońcem w Pannie zwykle lepiej radzi sobie ze szczegółową analizą niż przy Ascendencie w tym znaku. Obie często wykazują umiejętności spokrewnione z różnymi dziedzinami rzemiosła.

źródło: Steven Arroyo

 

Panna:

Masz odczucie, że musisz się jeszcze dużo nauczyć i wciąż doskonalić siebie. Poświęcasz dużo energii drobnostkom i szczegółom. Widać to po skrupulatnym doborze potraw, sposobie ubierania się, towarzystwa, tematów rozmów. Unikasz wszystkiego, co mogłoby wprawić Cię w niepokój.

Wobec ludzi, nawet z najbliższego otoczenia, zachowujesz rezerwę i dystans. W kontaktach osobistych nie ulegasz gwałtownym namiętnościom, u partnera cenisz sobie lojalność i higienę osobistą.

Pracodawcy cenią u Ciebie punktualność, dokładność i zorganizowanie. Posiadasz zmysł porządku, systematycznie układasz swoją pracę. Masz jednak tendencję do rozdrabniania się, zajmowania tysiącem spraw i pracy w nadgodzinach. Masz talent do wykrywania rzeczy drobnych, których nie zauważyli inni. Można tę cechę wykorzystać w księgowości lub innym zawodzie gdzie kontrola kolumny cyfr, albo jakości produktów jest niezbędna.

źródło: internet

 • Like 4
 • Cool 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ismer

Postać człowieka urodzonego z ascendentem znaku Panny jest średnia, nieco przysadkowata, kolana są często na wewnątrz zwrócone, przy tym nogi wąskie i małe, oraz górna część ciała silnie rozwinięta, oblicze o pięknych zwykle rysach, zwłaszcza nad nosem i na środku twarzy, broda nieco cofnięta i przeważnie za słabo rozwinięta; oczy ciemno brązowe względnie siwe - włosy brązowe, twarz jest w budowie szczupła i najczęściej owalna. 


Typy Panny są szybkie, ruchliwe i bardzo czynne w młodości, przy tym łatwo się uczą i mają też zamiłowania do nauk ścisłych, praktycznych. Szybko nabierają wprawy w nowych dziedzinach nauki i pracy, jak również w opanowaniu obcych języków, wymowie; są biegli w pracach mających związek z pismami, mamy tu też urodzonych pisarzy. Często cyniczni, zimni, zapominają z trudem doznane obelgi i długo czują się obrażeni. Bardzo krytyczni. Są to zwolennicy skrajnego kierunku odżywiania się, higieny, na czym jeżdżą dosłownie, jak na przysłowiowych konikach. Z budowy ciała fizycznego są raczej słabi, mimo tego rzadziej chorują przez umiejętność stosowania umiarkowania i diety, jak też higieny, jak typy silniejsze od nich. Panna dysponuje VI domem w horoskopie, a jest to dom choroby, toteż typy Panny potrafią nieraz w siebie chorobę wmówić i znaleźć ją w odpowiednim miejscu w organizmie. Równocześnie mają zdolność wrodzoną do pielęgnowania innych i leczenia, jak też stawiania diagnoz lekarskich stąd mamy tu typowych lekarzy. 
Merkury - będąc regentem znaku Panny - jeżeli przebywa w tym znaku w Ascendencie, zapowiada sukcesy w życiu osoby urodzonej, szczególnie w pobliżu Słońca, które w dobrych aspektach powiększa sukcesywność Merkurego w tym znaku. Typy Panny w swojej młodości są budowy szczupłej, w latach średnich stają się te typy muskularne i korpulentne, szczególnie dolna połowa ciała ulega otłuszczeniu łatwiej, niż górna i znak Panny dysponuje też więcej dolną połową ciała. Typy Panny niechętnie poddają się ćwiczeniom gimnastycznym, zatruwając tym samym swoje ciało i deformując je w latach starszych, co specjalnie jest charakterystyczne u tego typu tak, że nawet przeważnie te typy zapadają na choroby wewnętrznych organów i lubują się we własnych cierpieniach fizycznych znosząc je lepiej od innych typów zodiakalnych, lubią też o swoich dolegliwościach rozprawiać i objaśniać z detalami ich objawy. Są tu osoby obdarzone skłonnościami do hipochondrii, onanii. 
Saturn w znaku Panny w ascendencie powiększa tylko skłonności do chorób i wypadków, także ten typ przy takiej konstelacji jest więcej chory jak zdrowy. Mamy tu dobrych pielęgniarzy, jeżeli sami nie chorują, typy z taką konstelacją, lub personel nadający się do pracy ciężkiej i wymagający dużej dozy cierpliwości, niemal cierpliwości benedyktyńskiej. 
Typy Panny są krytyczne, a przy niższym rozwoju umysłowym - silnie egoistyczni. W żadnym znaku zodiakalnym egoizm nie ma tak wybitnego charakteru osobistego, jak przy znaku Panny. 
Znak Panny ze względu na małą dozę odwagi u siebie, oraz brak woli w przeciwstawianiu się innym, często popada - pod wpływem też nieraz osłabienia woli przez nałogi ukryte - kompleksowi niższości, co paraliżuje śmielsze w życiu poczynania. Krytycyzm i samokrytycyzm u typu Panny są najlepiej rozwinięte wśród innych znaków zodiakalnych, ale często i tu spotyka się wiele przesady, co w konsekwencji daje osobę skwaszoną i niezadowoloną nie tylko z otoczenia, ale i samej siebie. Cechy takie wnoszą nieraz, o ile nie opanują swoich przesądnych krytyk - niepokój do otoczenia i hamują wszelki postęp działając sugestywnie i przewidując najgorsze rzeczy w pierwszym rzędzie. 

źródło: stary skrypt

 

Ascendent w Pannie sprzyja szczupłości, nawet nadmiernej. Masz podłużną twarz, wąski nos i blisko siebie osadzone oczy, co nadaje twojej twarzy trochę „ptasi” wygląd. Wargi są cienkie, a włosy proste. Przeważnie wyglądasz młodziej, niż wynika to z twojej metryki, choć w młodości może być odwrotnie.

 • Like 3
 • Super 2
 • Thanks! 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ismer

Panna jako ascendent daje szybkość pojmowania, w zachowaniu się, skłonność do poświęcania uwagi drobnostkom i dzięki swemu krytycyzmowi opierania się mniej lub więcej na sobie samym. We wszystkich okolicznościach i nawet w stosunku do najbliższego otoczenia stara się zachować pewien dystans.
Skłonność typu tego do badania i rozróżniania, ujawnia się też w skrupulatnym wyborze potraw, napojów, towarzystwa, rozmów itd.

Wszystkiego co w jakikolwiek sposób mogłoby sprawić niepokój unika starannie i bardzo głęboko i niemile odczuwa, jeśli i inni nie postępują w ten sam sposób.
Panna daje szczególniejszą zdolność odkrywania rzeczy drobnych, uchodzących oku innych, a które jednak mogą mieć często duże znaczenie. Zaleta ta szczególnie cenna jest w interesach. Zmysł porządku i punktualności, systematyczny podział pracy i celowość zarządzeń prowadzą do powodzenia w tym kierunku. Merkury zresztą – planeta handlu, jest władcą tego znaku.
Należy się strzec zbyt wielkiego zajęcia sprawami drugorzędnymi, przy jednoczesnym niedocenianiu rzeczy naprawdę godnych uwagi; należy unikać zbyt ostrej i pośpiesznej krytyki osób lub rzeczy, przy niedostrzeganiu ich stron dobrych; wreszcie nie poddawać się depresjom, kaprysom i strachom przed chorobami.
Higiena nowoczesna jest całkiem w guście typu mającego Pannę w ascendencie; daje im jednak zabójczą okazję do niepokojenia się wszystkimi możliwymi chorobami; a troska ta właśnie w tym znaku jest o wiele mniej uzasadniona, ponieważ zdrowie jest tu na ogół zupełnie dobre.
Dobrze jest zwracać uwagę na rzeczy małe, nie powinny one nas jednak opanowywać.

źródło: skrypt

 • Like 3
 • Super 1
 • Thanks! 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ismer

ASCENDENT W  PANNIE
Urodzeni z ascendentem dążą do perfekcji i maja bujnie rozwiniętą potrzebę ulepszania zarówno szeroko pojętego otoczenia, jak i ludzi. Ta właśnie cecha decyduje o usługowym charakterze prac, które wykonują i zawodów, które wybierają.

Dążącym do doskonałości Pannom zdarza się wykazywać nadmierny krytycyzm w stosunku do swego otoczenia, a w szczególności, gdy krytyka bliźniego dotyczy własnego poczucia winy.

Aczkolwiek Panna jest znakiem związanym ze schludnością i zorganizowaniem, wiele osób spod tego znaku jest nie tylko mało schludna ale i całkowicie nie zorganizowana, nie znaczy to jednak, że nie doceniają, i to w wielkim stopniu, tych cech u innych.

Z urodzenia są Panny nastawione na pobieranie informacji, są również niezwykle komunikatywne. Mogą być wstydliwe w sprawach osobistych, ale zaangażowane w aktywność, skierowana na zewnątrz, stają się świetnymi handlowcami, skutecznymi negocjatorami i pełnymi zapału doradcami.

Mają również nieprawdopodobną zdolność adaptacji do różnych okoliczności i silny instynkt bycia użytecznymi.

Panny lubią czuć się dobrze poinformowane - lubią też sama czynność zbierania informacji - najchętniej przez podróżowanie, niezależnie od tego czy jest to wycieczka, czy wyprawa dookoła świata.

Aczkolwiek wiele osób z ascendentem w Pannie ma raczej skromną i raczej stonowaną zewnętrzną warstwę osobowości nie znaczy to, ze suszą fiołki w swych sypialniach i że są tak powściągliwe w swych osobistych gustach, jak z pozoru należałoby sądzić. Pod nieustanną troską o rzeczy praktyczne o "prozę życia" - kryją się umiłowania przyjemności cielesnych, wygód, piękna i luksusu.
Ascendent w Pannie daje skłonność do poświęcania uwagi drobnostkom.

Urodzony z tym ascendentem zawsze stara się zachować pewien dystans. Posiada stosunkowo duże zdolności odkrywania i wyszukiwania rzeczy drobnych, uchodzących oku innych, które mają jednak duże znaczenie. Zaleta ta jest szczególnie cenna w handlu i interesach. Zmysł porządku i punktualności, systematyczny podział pracy i celowość zarządzeń prowadzą Pannę do powodzenia w tych dziedzinach.

W odróżnieniu od innych znaków Panny są ruchliwe i bardzo czynne, zwłaszcza w młodości. Nauka, szczególnie przedmioty ścisłe, przychodzi im łatwo.

Często bywają cyniczne, zimne, z trudem zapominają doznane obelgi i długo czują się obrażone.
Potrafią sobie często wmówić chorobę, pomimo tego, że są zdrowe. Równocześnie mają wrodzoną zdolność do pielęgnowania innych, jak też stawiania diagnoz lekarskich.

 

źródło: sieć, kompilacja kompilacji ;) 

 • Like 1
 • Super 1
 • Thanks! 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×
×
 • Create New...