Jump to content

Symbole w tarocie.


Guest sheina

Recommended Posts

Guest sheina

Myślę, że taki zarys przyda się każdej osobie, która zajmuje się tarotem.

 

 

 

Symbole Tarota

 

 

Niebo

Niebo to mieszkanie bóstw i niebiańskich mocy. W chrześcijaństwie to symbol ostatecznego zbawienia. Niebo to nieskończoność, światło, wszechwidzące oko. To źródło zjawisk niezrozumiałych, pięknych, strasznych, zgubnych, ale i niezbędnych do życia urodzajów. To deszcz, pioruny, śnieg, błyskawice, grzmoty i tęcza, meteoryty, komety, zaćmienia.

Grom z jasnego nieba - zazwyczaj niespodziewane nieszczęście. Coś woła o pomstę do nieba - coś, kogoś trzeba ukarać. Przychylić komuś nieba - uszczęśliwić kogoś.

Średniowieczne niebo było kryształową czaszą, kopułą, baldachimem. Było niedostępne zwykłemu śmiertelnikowi. Dlatego tez wydawało się zimne, obojętne, pasywne.

Niebo jest boskim oddechem dla całego świata. Do nieba kierujemy nasze modlitwy.

 

 

 

Ziemia

Ziemia jest zasadą bierną, siłą żeńską i pasywną. Wielka macierz dająca życie i płodność. To skarbnica życia i bogactw. To także świat ciemności, podziemia i śmierci. Ziemia jest usłana grobami i mimo wszystko symbolizuje wieczność, wolę i potęgę boską. Przynosi wieczność, nieśmiertelność w cyklu odradzanie się-śmierć-odradzanie.

Ziemia daje schronienie. To azyl. Zapaść się pod ziemię - choćby ze wstydu. Podziemie to tajna konspiracja, partyzantka. To symbol tęsknoty za zmarłymi, za krajem. Tak często wrzucamy garstkę ziemi ojczystej do grobu najbliższych...

Ziemia to przeciwieństwo uduchowionego Nieba. Jest praktyczna - spadać na ziemię, ściągać kogoś z obłoków.

Ziemia - świadek przysiąg i rytuałów, pochłania krzywoprzysiężców - niech mnie ziemia pochłonie, jeżeli kłamię, niech ziemia pode mną się załamie, jeśli to nieprawda, niech wrosnę w ziemię.

O wybitnych, wyjątkowych osobach mówi się „sól ziemi”.

Ziemia oczyszcza, uzdrawia. Chore dzieci kładziono na ziemi, by na nowo odzyskały siły.

Astrologicznie: Byk, Panna, Koziorożec.

 

 

Słońce

Jest symbolem nieskończoności, światła i ognia. To wielki samotnik - wędrownik po niebie.

Jest aktywną zasadą, źródłem życiodajnej energii, witalności i mocy. Dawca życia i jego niszczyciel. Słońce bywało najważniejszym bogiem: egipski Ra, prawe oko Horusa (lewym jest księżyc), skarabeusz, święty żuk wschodzącego słońca.

Słońce niesie radość, szczęście, witalność, uśmiech, pogodę (słoneczna twarz).

Mówi się - nie wszystkim jednakowo przyświeca słońce - czyli nie każdy ma szczęście.

Słońce daję wolność i swobodę.

Uosabia ojca, świadomość. Jest symbolem bogactwa, złota, to bijące serce, lew, orzeł.

Także tyrania, despotyzm, agresja, dominacja,

Wschodzące słońce kojarzy się z narodzinami, z młodością, z początkiem kariery, zmartwychwstaniem, niewinnością, nowym dniem (początkiem nowego, lepszego losu),

Kiedy słońce zachodzi, to przypomina o starości, zmierzchu kariery i kresie powodzenia życiowego.

Swoim żarem niesie suszę, śmierć i szaleństwo.

To władca ludzkiego życia - hojnie nagradza i srogo karze. Słońcu składano ofiary także z ludzi.

W starożytnej Grecji siłę słońca uosabiał bóg Apollo - pan życia śmierci oraz Helios - woźnica słoneczny objeżdżający rydwanem mroczne zakątki świata, gdzie rozdawał jasność, światło i uzdrawiającą siłę. Apollo strzałami swych promieni zabijał ciemne istoty świata podziemi.

Astrologicznie to Lew. Odpowiada za serce i krwioobieg. Numerologicznie to 1, kolor złoty, metal - złoto.

 

 

 

Księżyc

Symbolizuje płodną pasywność, macicę, macierzyństwo i opiekę. Oznacza szlachetność, zmienność, niezdecydowanie, intuicję, także obłęd i iluzję. Uosabia bunt, zło, śmierć, płyny, pamięć, i dziedziczenie cech. To wyobraźnia, poetyckie natchnienie, nieświadomość i magia.

Księżyc jest światłem nocy. Jest czasem ludzkiego doświadczenia na ziemi.

Fazy księżyca rządzą wodami, urodzajem, rytmiczną przemianą, płodnością kobiet, zwierząt i roślin. Odmierza czas tygodniowy i miesięczny. To opiekun zakochanych.

Symbolizuje oderwanie od ziemi - czyś spadł z księżyca - mawiamy

Księżyc oznacza kobietę, matkę, zasadę żeńską. Wywołuje emocjonalność, pobudza wyobraźnię, marzenia senne, majaki, chimery, często depresje.

To pamięć, dusza i podświadomość.

Astrologicznie jest to Rak, dzień tygodnia - poniedziałek, kolor srebrny, biały, opal, perły.

 

 

 

Woda

Woda jest symbolem chaosu, niestałości, zmienności, rozpuszczania i bezmiaru możliwości.

Jest źródłem życia, oczyszczenia, uzdrawiania, potęgi i śmierci, ale i zmartwychwstania.

Jest pamięcią, zwierciadłem, prawdą, mądrością, dobrem i złem.

To pierwotna materia, początek przyrody. Woda jest tak zmienna, że przybiera kształt naczynia, do którego się ją wleje. Nie pozostawia śladu - coś palcem na wodzie pisane.

Nimfy wodne opiekują się sierotami, ale także porywają dzieci i topią je.

Jest wiele uzdrawiających źródeł, które - jak wierzymy - oczyszczają, uzdrawiają, obmywają nas i dają zdrowie.

Woda może być także groźna, wówczas pochłania, topi, niesie śmierć.

Woda to nasze łzy - radości i bólu.

 

 

 

Gwiazdy

Gwiazda jest wyrazem idei boskiej, według której porusza się świat. Jest symbolem bóstwa, boskiego oka, Mesjasza. Gwiazda mówi o przeznaczeniu - czytać w gwiazdach, jest zapisane w gwiazdach, urodzić się pod dobrą/złą gwiazdą, typ spod ciemnej gwiazdy.

W chrześcijaństwie gwiazda jest symbolem czuwającego, boskiego oka, Mesjasza, opiekuńczej istoty, anioła. Uosabia wróżbitę, proroka i duchowego przewodnika.

Gwiazda przewodnia symbolizuje ideę przyświecającą człowiekowi.

Gwiazda to światło przezwyciężające siły ciemności. W starożytności gwiazdy uważano za istoty rozumne, które troszczą się o świat. Wierzono, że każdy człowiek ma swoją gwiazdę, która pojawia się przy jego narodzinach i gaśnie po śmierci.

Gwiazda jest atrybutem natchnienia, wolności, wysokiego celu, szczęścia - dałabym ci gwiazdkę z nieba.

Pięcioramienna gwiazda - pentagram - symbolizuje Mikrokosmos.

Gwiazda sześcioramienna - heksagram - to związek ducha z materią, połączenie przeciwieństw. Reprezentuje jedność kosmiczną.

Gwiazda ośmioramienna jest atrybutem bogini i planety Wenus, królowej niebios, wschodzącego słońca, odrodzenia.

 

 

 

Drzewo

Drzewo jest symbolem wzrostu, drabiny do nieba, osi świata, kolumny niebiańskiej i życia kosmicznego. Uosabia boską gwarancję odnowy. Wyobraża moc, która nieustannie się odradza, to niewyczerpane życie. Gdy zrzuca liście częściowo umiera, aby przeżyć jako całość.

Żywotność swą czerpie ze wszystkich czterech elementów. Korzenie są w ziemi i w wodzie, korona w promieniach słońca i w powietrzu.

Drzewo uosabia sprawiedliwość, wielkość, królewskość. Jest schronieniem, azylem, odkupieniem, miejscem wyznawania miłości. Jest prawem, bo z niego zrobiona jest szubienica i krzyż. W wielu kulturach było miejscem mieszkania bogów. Czczono drzewo jako połączenie podziemnych sił chtonicznych (korzenie) i niebiańskich sfer kosmicznych (korona) z życiem na ziemi (pień).

Drzewo świata, Drzewo kosmiczne uosabia płodność, siłę życiową, cykl roczny.

Drzewo odwrócone korzeniami do góry, w tradycji indyjskiej, oznacza kosmos, żywotną siłę słońca i światła duchowego wysysanego przez drzewo korzeniami z nieba i rozsypywanego deszczem liści na ziemi.

Drzewo wiadomości dobra i zła, jest symbolem utraty łaski bożej.

Bywa symbolem męskim i żeńskim. Pień ma znaczenie falliczne. Rozłożysta korona i owoce uosabiają kobietę, matkę.

Drzewa bywają schronieniem, za to w nocy są straszne, groźne, demoniczne.

 

 

 

Ogień

Jest symbolem wieczności, praprzyczyny, pierwiastka podstawowego, prazasady. Jest ziemskim odpowiednikiem słońca. Tarcie dwóch kawałków drewna celem otrzymania ognia wyrażało akt płciowy - połączenie przeciwieństw celem stworzenia nowej siły, nowego życia.

Ognisko domowe scala rodzinę, ród, plemię, skupione przy jego blasku i cieple.

Ogień personifikowała grecka Hestia (rzymska Westa). Westalki przez cały rok pilnowały ognia, a gdy zagasnął, chłostano je. Ognie typu świece, lampki oliwne, znicze zapala się na grobach zmarłych dla ogrzania zziębniętych dusz.

Płonący stos, to męczeństwo i śmierć, zmartwychwstanie i nieśmiertelność. Ogień był sędzi, poprzez próbę ognia.

Próbą ogniowa nazywamy bitwę, w której ujawnia się wartość bojowa wojska, żołnierza.

To narzędzie oczyszczania i kara piekielna. Trawi wszystko, pożera i niszczy. Symbolizuje nienawiść, miłość, żądzę, zapał, myśl i idealizm. Ogień uosabia siłę mowy, to ogień gorącej polemiki. Sporu, dyskusji.

Prometeusz za przyniesienie ludziom ognia, został srogo ukarany.

Astrologicznie to Baran, Lew, Strzelec.

 

 

 

Nagość i odzież

Nagość to stan naturalny. Oznacza prawdę, szczerość i czystość fizyczną. Może być ascezą poprzez odrzucenie stroju, jako symbolu próżności i przywiązania do spraw ziemskich i doczesnych.

Bywa także wyuzdana, bezwstydna, hańbiąca.

Nagi Adam i Ewa w Raju nie wstydzili się, dopóki nie zjedli owocu z Drzewa Wiadomości. Ujrzeli wtedy swoją nagość i zakryli się liśćmi figowymi.

Nagość daje równouprawnienie - odzież to zmienia.

Odzież, szata, ma ukryć nagość. Symbolizuje osobowość, bogactwo, kokieterię. Mówi o przynależności do plemienia, rodu, klasy społecznej. Uosabia zawód (lekarz, listonosz, policjant, itp.), hierarchię społeczną.

To symbol zewnętrznej aktywności fizycznej i duchowej. Także naszego nastroju, wrażliwości, gustu. Odzież odzwierciedla wewnętrzne potrzeby człowieka, ale nie stanowi o jego wartości - nie szata zdobi człowieka.

Na wszystkich Arkanach Dużych nagość jest siłą duchową, nagą prawdą, dobrą i złą.

Szaty zaś mówią o pozycji człowieka, jego stanie, predyspozycjach, wykonywanej pracy i samokrytycyzmie.

 

 

 

Skrzydła

Skrzydła symbolizują dążność ku wzniosłości, szlachetności, do przekroczenia kondycji ludzkiej.

Uosabiają wyzwolenie i zwycięstwo - rozwinąć skrzydła.

Orle skrzydła są autorytetem, potęgą, chwałą i szybkością. Skrzydła greckich bogów zwycięstwa (Nike, Atena) wzorowane są na orlich skrzydłach. Hermes (Merkury), Perseusz mają uskrzydlone stopy. Skrzydełka kaduceusza - laski poselskiej Hermesa, to symbol pokoju, misji posła.

Dzięki skrzydłom można pokonać wielkie przestrzenie, mieć wgląd w tajemnie sprawy. Są atrybutem boskiej istoty, anioła, emisariusza niebios. Są opieką, ochroną, obroną - skryć się pod opiekuńczymi skrzydłami. Uosabiają miłość macierzyńską.

Skrzydło nietoperza to skrzydło bóstw ciemnych, chtonicznych, odprowadzających ludzi w zaświaty. Ciemne skrzydła Tanatosa - bożka śmierci - to zwiastun nieszczęścia.

Są atrybutem poetów, wieszczów, proroków, natchnienia i weny twórczej. Są marzeniami, które jak Pegaz, wzbijają się pod niebo.

 

 

 

Przestrzeń

Nie ma dziedziny w naszym życiu, w której nie posługiwalibyśmy się kierunkami przestrzeni.

Psychologicznie każdy ma swoją przestrzeń, którą określa indywidualnie - jedni potrzebują jej więcej, inni mniej.

Przestrzeń to bezmiar, głębina, pierwotny Chaos, kraina zmarłych, piekło, Szatan - Anioł przepaści.

Jest barierą w poglądach, różnicy zdań, dzieli nas przepaść w tym, co myślimy, czujemy, w statusie społecznym, karierze zawodowej, w wykształceniu.

Przepaść w starożytnych religiach Mezopotamii uosabiała mądrość, boga głębi, otchłani, pana podziemi jak babiloński Ea - bóg mądrości i wróżby.

Góra - oznacza wyższość, szczyt, wzniosłe idee, Boga, otwartość, szczerość.

Dół - to niziny społeczne, dno moralne, zło, sprawy ukryte, prawdy, które chcemy pogrzebać.

Prawa - działanie, aktywność, męskość, przyszłość,

Lewa - wnętrze, głębia, początek, lewizna, fałsz, przeszłość.

Przód - fasada, dynamizm, front, odwaga, duma, jawność, przyszłość,

Tył - przeszłość, cień, strach, plecy, tajność.

Wschód jest nowym życiem, nadzieją, idącymi zmianami.

Zachód zmierzchem, żalem, kresem, utratą.

 

 

Kolory

 

 

Biały

Biel symbolizuje niewinność, czystość, dziewictwo, sprawiedliwość, szczęście, czystość ducha i duszy. To kolor wtajemniczenia, ceremoniału, przejścia z jednego stanu w następny.

Uosabia doskonałą mądrość, intuicję i pokorę. Białe suknie do komunii, do ślubu to znak nowego życia, nowego etapu, który się akceptuje. Biała flaga oznacza poddanie się.

W wielu kulturach to kolor żałoby, to niewinne, choć bolesne przejście na „drugą stronę”.

Wśród ludów czarnoskórych demony są białe, u białych zaś - czarne.

Biel jest barwą zimną, zamrażającą (serce Kaja w bajce „Królowa śniegu”), to śnieg, mróz.

Psychologicznie uosabia ludzi zachłannych na życie, na wybicie się w społeczności. Jest to krzyk - zobacz, jaki jestem wspaniały, zauważ mnie!

Astrologicznie - Księżyc.

 

Czarny

Czerń to kolor chaosu, ciemności, zagubienia, strachu i piekła.

Symbolizuje zło, amoralność, zmartwienie, depresję, smutek, katastrofy i niebezpieczeństwo.

Czarny strój jest sukmaną maga, czarnoksiężnika, Szatana i Księcia Ciemności.

Magię dzielimy na białą i czarną. Czerń to ból, strach i ciemne myśli.

Zwłaszcza w chrześcijaństwie był to kolor pokory, skromności, pogardy dla świata doczesnego. Księża noszą czarne stroje. Ale nosili je także faszyści Mussoliniego. Piraci mieli czarne flagi.

Czarny stłamsi każdy kolor. Jest silny, skupia uwagę i energię.

Jednocześnie wiemy jak cenny jest czarnoziem, który daje obfite plony rolnikom.

Psychologicznie symbolizuje chęć skoncentrowania się na sobie, odnalezienia witalności i odizolowania się.

Astrologicznie - Saturn.

 

 

 

Szary, siny

Szary jest kolorem czegoś powszedniego, to szare godziny, nuda jest koloru szarego, starość, siwizna, zmierzch.

Szara eminencja - to ktoś, kto wywiera wpływ, ale go nie widać, stoi gdzieś z boku.

Szarzyzna to przytłaczająca, bezbarwna codzienność. W chrześcijaństwie barwa Wielkiego Postu, żałoby, popiołów, i pokory.

Szarogęsić się, to rządzić się bezceremonialnie, gdy nie ma się żadnych praw ku temu. Szara mysz to ktoś mało widoczny, bezbarwny, biedny, skazany na niezauważanie.

Szaro-siny oscyluje między czernią i bielą, jak szaman między bytami. Siny to kolor medialny, przejściowy. Siny jest horyzont, cmentarz, czyściec. Na ciele oznacza ingerencję sił zewnętrznych, osłabienie, brak witalności. Sińce pod oczami mówią o stanie chorobowym.

W ujęciu psychologicznym szary określa potrzebę równowagi i wyciszenia, bez manifestacji tych uczuć.

W Tarocie kartami medialnymi są Kapłanka, Kapłan, Śmierć, Księżyc.

 

 

 

Niebieski

Uosabia to, co nadprzyrodzone, wieczność i nieśmiertelność. To kolor nieba. Niesie ze sobą spokój, nieskończoność, i wyciszenie. Ochładza i uspokaja. To ulubiona barwa bóstw żeńskich.

Nauczający Jezus pojawia się w niebieskich szatach. Błękit był kolorem królów Francji. Był synonimem wyższości, arystokracji. Szlachecka krew jest błękitna.

Psychologicznie oznacza potrzebę tworzenia, uznania społecznego, pragnienie wydawania się mądrym, dostojnym, znamienitym.

 

 

 

Czerwień

Kolor krwi. Symbol energii, witalności, zapału, odwagi, agresji i gniewu.

To radość, podniecenie, miłość, seks, walka i wojowniczość.

Ognie piekielne i piekło jest czerwone. Diabeł ma często czerwone atrybuty.

To także kolor magii, czarów, które mają moc rażenia. W folklorze wielu kultur kapturki i czapeczki wróżek i czarodziejek były czerwone. Kamień filozoficzny był nazywany „czerwoną nalewką”. Czerwone wstążeczki chroniły niemowlęta od złego uroku.

Kolor ten wyzywa i prowokuje. To kolor prostytutek i domów publicznych. Także kolor rewolucji!

Psychologicznie kolor ten oznacza potrzebę walki, zauważenia. Oznacza aktywność fizyczna i psychiczną, nadpobudliwość i brak umiaru.

Astrologicznie - Mars

 

Zieleń

Zielony to przede wszystkim kolor nadziei. To potrzeba skupienia, równowagi wewnętrznej i medytacji.

Jest kolorem środka tęczy, miedzy fioletem a czerwienią. Pośredniczy między ciepłem a zimnem - błękitem nieba a czerwienią piekielną. Jest symbolem wiosny, młodości, rodzącej się przyrody, życia, płodności i rozkładu (pleśń jest zielona). To kolor młodego, niedojrzałego owocu - zielone lata, zielono w głowie. Brak doświadczenia ma kolor zielony.

Uspokaja, sprzyja harmonii, stąd w medycynie zielone fartuchy.

Astrologicznie - Wenus.

 

 

 

Fiolet

Fiolet symbolizuje duchowość, poszukiwania religijne. Kolor medytacji, duchowego rozwoju.

W liturgii katolickiej uosabia pokutę i pokorę. Zdobi ołtarze podczas Adwentu i Wielkiego Postu.

To strój biskupa - dostojnego pasterza wiernych. Kolor siły męczeństwa i honoru. Barwa męczenników utkana ich krwią i barwami nieba, z którego czerpali siły do swojej niezłomności.

To symbol połączenia ducha i ciała - czerwonej namiętności i niebieskiej boskości.

Psychologicznie pomaga w podniesieniu samooceny, odnalezieniu wewnętrznego spokoju, łagodzi stres, wzburzenie emocjonalne, pomaga pokochać siebie. Perfekcjonistom przynosi ulgę w obniżeniu porzeczki i odczuwaniu szacunku do samego siebie.

 

 

Żółty

To potrzeba kontaktów z innymi, próba rozładowania własnych problemów. Symbolizuje lęk przed samotnością. Kolor intelektu. Ale także emocji (ze złości zalał się żółcią).

Na Zachodzie utożsamiany jest ze złotem - królewskim i kapłańskim metalem. W Chinach był kolorem szat cesarza i książąt.

Żółć jest kolorem siarki, gniewu bożego i piekła. Cytrynowy uosabia zazdrość, nienawiść, skąpstwo i hipokryzje. To także kolor płodów ziemi - lata i jesieni, dojrzałych kłosów i jesiennych liści. To także „jesień życia”.

Kolor zaszczytów ziemskich. Ogrzewa, jest ekspansywny, trudno go nie zauważyć.

Psychologicznie kolor ten oznacza kreatywność, poczucie własnej wartości, strach przed niezrozumieniem i potrzebę komunikacji, równocześnie - trudność w otwieraniu się emocjonalnym. Wielu biznesmenów nosi żółte krawaty - w ich pracy najważniejsza jest dobra komunikatywność i... duży strach przed byciem niezauważonym i niezrozumianym.

Astrologicznie - Merkury.

 

 

Szmaragdowy

Kolor odwiecznej prawdy i Uniwersalnych Praw Przyrody przekazanych na szmaragdowych tablicach Hermesa Trismegistosa, których nigdy nie odnaleziono. Szmaragd był kamieniem świętym, a skradziony i poniewierany przynosił nieszczęście.

Astrologicznie - Jowisz

 

 

 

Granat

Symbolizuje odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, uczciwość i umiejętność kontrolowania świata zewnętrznego. Mundury są w kolorze granatowym, w biznesie garsonki, garnitury, przeważnie, są w tym kolorze. Jest to także, często, kolor banków, firm ubezpieczeniowych.

Jest kolorem nocnego, majestatycznego nieba.

Mówi o zadumie, wyciszeniu i skupieniu.

Psychologicznie uosabia ludzi z potrzebą podporządkowania sobie otoczenia, apodyktycznych, wyniosłych.

 

 

 

Różowy

Kolor dziecięcej miłości, niewinnego uczucia, łagodności i naiwności. Małe dzieci ubiera się na różowo. Mówi o niedojrzałości, uzależnieniu emocjonalnym od otoczenia.

To kolor pozytywnego nastawienia do świata, otwartości i bezbronności. Symbol braku doświadczenia, radości i słodyczy.

Psychologicznie oznacza osoby niedojrzałe, potrzebujące miłości za wszelka cenę, niepotrafiące się bronić, stawiać potrzebnych granic.

 

 

Brąz

Kolor ziemi, kamieni, materii, ciężkiej pracy. Symbol wyrzeczenia, dlatego mnisi niektórych zakonów noszą szaty w tym kolorze. To kolor zagrożenia, braku poczucia bezpieczeństwa, braku wiary w siebie, i niepewności jutra.

To kolor smutku, melancholii, rezygnacji, jesieni, braku nadziei.

Mówi o skromności, bierności, zatroskaniu, prostocie i ubóstwie.

Psychologicznie oznacza potrzebę znalezienia stabilizacji, zbudowania poczucia bezpieczeństwa i wiary w swoje możliwości.

 

 

 

Pomarańczowy

Symbolizuje dążenie do celu, szczęścia, seksualności. Otwiera perspektywę, niesie entuzjazm i kreatywność. Kolor, który wnosi równowagę między ciałem i umysłem.

To także kolor dobrobytu, dostatku, spełnienia rodzinnego.

Psychologicznie oznacza towarzyskość, chęć znalezienia partnera, mądrość życiową, taka przyziemną, oparta na sprawach doczesnych.

 

 

zródło : http://gragena.com/tarot.html

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Symbolika w kartach Tarota

Każdy z nas otoczony jest symbolami. Są to zazwyczaj znaki wizualne, związane ze

zwyczajami, obyczajami, rytuałami, pojęciami, tradycją, mitami i bajkami. Ucząc się więc

tarota i pracując na symbolach odgruzujesz drogę do swojej podświadomości.

Ludzie

• Mężczyzna: aktywność, dynamika ruch, rozum, wola, intelekt

• Kobieta: pasywność, bierność, uczucie, intuicja.

Kierunki:

• Góra: dążenie do Boga, czegoś lepszego, dobro, dążenia, wzniosłe idee;

• Dół: poniżenie, upadek moralny, zło, instynkty;

• Prawa strona: cechy męskie;

• Lewa strona: cechy kobiece;

• Przód: świadomość, gotowość, działanie, jawność, otwartość;

• Tył: nieświadomość, cień, tajemnica;

Pies: głos instynktu, siły natury, zwierzę w człowieku, przeczucia;

Pałeczka: symbol siły, połączenia intelektu i intuicji;

Róża: przemijanie, miłość, cierpienie, czystość, niewinność;

Przepaść: niebezpieczeństwo;

Góry: dążenie do Boga, doskonałości;

Wąż: mądrość, kuszenie, grzech, kontrola 3 niższych czakr;

Lilie: cień, śmierć, przemijanie, smutek;

Kolumny: biała to energia męska, ciemna, to energia żeńska;

Morze: podświadomość, nostalgia, intuicja;

Las: miejsce doświadczania różnych lekcji życiowych;

Wodospad: tok życia, przemijanie;

Lew: siła, mądrość, płodność, impulsywność, waleczność;

Rzeka: przemijanie, poddanie się biegowi wydarzeń;

Wilk: nieokiełznana natura człowieka, instynkt;

To tylko podstawowe z symboli i ich znaczenie. Zaczną do Ciebie przemawiać w miarę

zapoznawania się z kartami choćby „arkanów wielkich”.

Arkana wielkie

Kart 22. Arkana zaczynają się od karty „Głupiec”, a kończą na karcie „Świat”. Arkana

wielkie opowiadają o naszym życiu. Każdy z nas rodzi się jako ten „Głupiec” i przechodzi 21

„stacji” życiowych, na których zdobywa doświadczenie, wiedzę o sobie i sensie życia. Stacje

te można skrótowo określić następująco:

0 Głupiec: dziecko,

1 i 2 Mag i Kapłanka: jego niebiańscy rodzice,

3 i 4 Cesarzowa i Cesarz: jego ziemscy rodzice,

5 Papież: wychowanie, które otrzymuje w społeczeństwie i rodzinie,

6 Kochankowie: podjęcie decyzji o rozstaniu z domem i wzięcie odpowiedzialności za

dorosłe życie, pierwsza miłość,

7 Rydwan: odejście w dorosłe życie,

8 Moc: pokusa siły,

9 Eremita: poszukiwanie własnego ja,

10 Koło Fortuny: spotkanie z losem,

11 Sprawiedliwość: doświadczenie odpowiedzialności,

12 Wisielec: spotkanie z własnym „Ja”,

13 Śmierć: zrozumienie konieczności transformacji, uwolnienie od wszystkiego czego

człowiek się kurczowo trzyma, od osób, od których się uzależnił,

14 Umiarkowanie: znalezienie wewnętrznej harmonii,

15 Diabeł: pożądanie, nałogi, uzależnienia,

16 Wieża: rozpad trwałych przekonań, celów, ideałów, związków,

17 Gwiazda: nowa nadzieja,

18 Księżyc: obawy, niepewność jutra,

19 Słońce: zwycięska wola życia,

20 Sąd: bilans dotychczasowego życia,

21 Świat: odnaleziony Raj.

Zaczynamy interpretację kart.

Wykładamy przed siebie kartę. Na małej karteczce piszemy hasła: miłość, praca, zdrowie,

pieniądze. To będą obszary życia, nad którymi w interpretacji każdej karty będziemy się

zastanawiać. Wyciągamy kartę. Kładziemy ją na środek białej kartki A4. Czytamy mój

wstępny opis dotyczący karty. Przyglądamy się karcie. Czy są na niej symbole, z czym się

kojarzy. Zapisujemy wokół karty wszystkie pozytywne pojęcia, które się z nią kojarzą.

Piszemy wszystko co nam do głowy przychodzi- pracuje tu intuicja i podświadomość.

Myślimy, co karta może oznaczać w dziedzinie: miłość, praca, zdrowie, pieniądze. Następnie

przekładamy kartę na inną czystą i postępujemy podobnie jak poprzednio, z tą różnicą, że

zastanawiamy się nad negatywnymi odczuciami co do tej karty. Na przykład do karty

„Głupiec”, która w mojej talii nosi nazwę „Wędrowiec” pozytywne skojarzenia to :

wewnętrzne dziecko radość podróż

niewinność

początek

spontaniczność

patrzenie przez różowe okulary

radość

nadzieja

instynkt

upór egzaltacja nowa miłość

Negatywne: lekkomyślność, nieodpowiedzialność, zły wybór, rozrzutność, strata, głupota,

lenistwo itp. Sprawdzamy następnie, co zgadza się z moim opisem. Nie wykreślajcie pojęć,

które będą wasze, a nie będzie ich w opisie, i zachowajcie kartki. Proponuję nawet bardziej

skupić się na własnych opisach, niż na moich. To wasza podświadomość i to do was karty

mówią. Wracajcie więc do nich i posiłkujcie się nimi w nauce tarota. Ćwiczenie to mozolne

jest zapewne, ale ręczę, że w ogólnym rozrachunku skróci wam czas uczenia się. Zaczniecie

po woli rozmawiać ze swoją podświadomością. Podstawowym celem tej praktyki, jest

nabycie umiejętności tworzenia odpowiedniej aury danej karty, jej świata, wymowy

sytuacyjnej. Każda karta ma być dla was jak króciutki film opowiadający odpowiedni etap

życia. Do dzieła więc.

0 Głupiec.

Wizerunek karty powyżej.

To bardzo piękna karta. To symbol wewnętrznego dziecka. W interpretacji jej należy więc

przypasować takie określenia, które kojarzą się z dzieciństwem. Głupiec rusza w świat, niosąc

tobołek. To są jego doświadczenia, moralność, nauki, uczucia, które wyniósł z okresu

dzieciństwa. Głupiec rusza w drogę. Jest pełen zapału, nadziei i radości. Ale zobacz na

symbole zawarte na karcie. Wędrowiec ten stoi nad przepaścią. Wilk (jego instynkt) wyje,

ostrzegając go- uważaj. ale nasz chłopczyk zatkał uszy. Ma gdzieś ostrzeżenia. Ciekawe co

ma w tobołku? Z czym rusza w świat? Jeżeli nie wyniósł z domu np. pewności siebie to i taka

postawa będzie mu towarzyszyć przez życie. Róża wskazuje, że ma nadzieję na miłość,

motylek, na łatwe i przyjemne życie. Góry ma za sobą, więc nie myśli na razie o zdobywaniu

szczytów. Przygoda, nieznane- to najbardziej go teraz interesuje.

Zrób teraz własną interpretację karty; pod względem pozytywów i jej negatywów w

poszczególnych sferach życia.

Znaczenie karty

Blaski: radość, optymizm, pasja, zabawa, beztroska, spontaniczność, wycieczka, rozpoczęcie

wszystkiego od nowa, ciąża, nowe pomysły.

Cienie: lekkomyślność, niewłaściwe postępowanie, lenistwo, złe decyzje, brak dyscypliny,

zły wybór, słomiany zapał, negatywne wzorce.

Miłość: początek flirtu, radość z odczuwania miłości.

Praca: podjęcie nowych zadań, kursy, gotowość szukania nowej posady.

Pieniądze: nowa inwestycja, ale też nowe wydatki, rozrzutność (pamiętaj: to ma być podejście

dziecka).

Zdrowie: wyleczenie, sięgnięcie do wewnętrznej siły, korzystanie z metod

niekonwencjonalnych.

Teraz jak opisałeś kartę i wiesz, jakie są z nią skojarzenia, zadaj sobie pytanie. Wyobraź sobie

taką sytuację: zadałeś pytanie „Czy mam zmienić pracę?” i wyciągnąłeś jako odpowiedź

właśnie „Głupca”. Jak więc ta odpowiedź brzmi? „Ta decyzja w Tobie juz jest. Karta mówi,

że powinieneś to zrobić, ale uważaj: nie wszystko złoto, co się świeci. Trzeba będzie włożyć

dużo pracy. Nie podchodź do tego w różowych okularach. Nowa praca będzie od Ciebie

wymagała odpowiedzialności i doświadczenia (tobołek)”. Wiesz już na czym to wszystko

polega? Uwierzcie mi: okres nauki tarota był dla mnie bardzo przyjemny, zresztą on nigdy się

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...