Jump to content
Sign in to follow this  
Ismer

2. Medium Coeli - dom X

Recommended Posts

Ismer

Medium Coeli

Medium Coeli określa - najogólniej - karierę człowieka i rodzaj jego społecznego funkcjonowania.

MC, oprócz tego, że działa jako wzmacniacz dla znajdujących się tam planet, ma także wyrazisty charakter własny - przypomina swoim działaniem Słońce lub Jowisza. Ludzie z obsadzonym MC są ekstrawertyczni, aktywni społecznie, także robią wrażenie silnych i dominujących, a przynajmniej wyraziście zarysowanych osobowości.

Z medium coeli związane są nasze dążenia do tego, żeby się wybić, wyróżniać lub odróżniać się od innych.

Także od tego, co dzieje się w kosmogramie w pobliżu medium coeli zależy nasza społeczna kariera, a także zjawiska dominacji i władzy.

Dlatego na Medium Coeli i jego okolice patrzymy, kiedy chcemy określić, jaka jest kariera danego człowieka, jakie są jego ambicje, co dane jest mu osiągnąć - a także czy ma skłonność do dominacji i czy obdarzony jest autorytetem.

MC ma także następujące właściwości: to, czy ktoś rzuca się ludziom w oczy, czy przeciwnie; czy sprawia wrażenie silnej osobowości; dążenie do kariery; konkurencja - tzn. że ktoś z obsadzonym MC chętnie konkuruje z innymi i na tym polega jego styl życia.

Dalej: czy chętnie staje do rywalizacji; czy jest konsekwentny na swojej życiowej drodze; czy odruchowo patrzy na innych z góry; czy pociąga go władza i dobrze sobie radzi w sferze stosunków oficjalnych.

 

Słońce

Wysoka anty-neurotyczność: człowiek taki (o ile nie ma negatywnych przeciwdziałań w horoskopie) jest psychicznie stabilny; wie czego chce, jest w głębokim sensie zadowolony z siebie i swojej społecznej roli i kariery lub też łatwiej niż inni taką satysfakcję osiąga.

Kariera słoneczna zwykle polega na rozwijaniu roli kogoś, kto innym dostarcza oparcia i podejmuje decyzje dotyczące innych. Zwykle ludzie tacy lądują na stanowiskach szefów i kierowników.

Dobrze sobie radzą w środowiskach oficjalnych, na urzędach; mają silną personę, co się w takich miejscach dobrze sprawdza.

 

Księżyc

Księżyc w MC daje otwartość na ludzi i to w szczególnym wymiarze wykraczającym poza rodzinę, życie prywatne i stosunki z najbliższymi.

Ludzie tacy przenoszą swoje międzyludzkie zaangażowanie, chęć pomocy, współbycia i bratania się z innymi - na skalę społeczną.

Bywają działaczami, realizują się w życiu społecznym, organizują imprezy, zjazdy, spotkania; są zaangażowani w życie pewnego szerszego towarzystwa lub ruchu.

Często realizują się jako nauczyciele, wykładowcy, prowadzący wycieczki; także jako ci, którzy zawodowo spotykają jednych ludzi z drugimi.

Tak jak i innych księżycowców przyciąga ich literatura, poezja, sztuka i film, bywają aktywni w tych dziedzinach i w skupionych wokół tych dziedzin środowiskach.

 

Merkury

Ta planeta w MC, podobnie jak na innych osiach, jest wskaźnikiem umysłowych zdolności, bystrości i obrotności, wysokiej otwartości na doświadczenia.

Kariera merkuryczna związana jest z wiedzą, informacją i rolą tego, kto jest lepiej od innych poinformowany, kto więcej wie; rolą eksperta ale i pośrednika.

Merkury w MC sprzyja też zawodom nauczycielskim.

 

Wenus

Wenus w MC, podobnie jak na innych osiach kosmogramu sprawia, że ludzie tacy są ładni, urodziwi, czym przypominają tych, którzy mają dominujący znak Wagi lub Byka. Mają wydatne te rysy twarzy, które naszemu gatunkowi służą do wzajemnej identyfikacji: mają więc np. duże oczy, wydatne policzki, pełne wargi. Przy tym ich wygląd i styl bycia budzi zaufanie; podobają się.

Kariera wenusowa polega na wykorzystaniu swoich zdolności do nawiązywania kontaktów, sprawianiu dobrego wrażenia, sprawności w rozmowach i w negocjacjach, także tych handlowych, a często po prostu bazuje na podobaniu się "odbiorcom", gdyż atutem wenusowców jest dar zjednywania sobie ludzi, trafiania do ich serc.

Realizują się jako dyplomaci, negocjatorzy i artyści - ale wcale nie artystyczni buntownicy czy szaleńcy!

 

Mars

Człowiek taki jest silny, samodzielny, niezależny, zaradny; ma nawyk chodzenia przebojem; zmierza do swoich celów najkrótszymi drogami. Nastawia się na zwycięstwa i szybko otrząsa się z porażek. Jest wysoce ambitny. Lubi grać i wygrywać. Ludzi ocenia pod kątem, czy są lub mogą być dla niego przeciwnikami i jakimi przeciwnikami. Chętnie konkuruje z innymi i ma rywalizacyjne nastawienie do ludzi i świata. Szybko działa.

Źle znosi podległość, jak ktoś jemu rozkazuje i do czegoś go zmusza.

Marsowa kariera to niezależne stanowiska, dające satysfakcję wymiernego zwycięstwa.

Cechę tę: Mars w MC, Gauquelin z największą statystyczną nadwyżką znajdywał w urodzeniach mistrzów sportu.

 

Jowisz

Wysoka jest główna cecha jowiszowa, ekstrawersja, choć są czynniki, które mogą ją stłumić, przede wszystkim aktywny Saturn lub Neptun.

Dążenie do tego, aby znaleźć się na świeczniku, czyli w eksponowanym miejscu i roli. Jednak jowiszowcy czynią to w inny sposób niż solarycy (i inaczej niż saturnowcy): mianowicie poprzez eksponowanie swojej oryginalności, poprzez swoje autorskie podejście, nie zaś poprzez wpasowanie się w zastane realia, (co raczej jest stylem solaryków i saturników).

Dlatego zdarza im się być kontrowersyjnymi, wzbudzać opory i skandale.

Najdobitniejszym przejawem Jowisza w MC jest rozbuchany indywidualizm, graniczący z ostentacyjnym manifestowaniem swojego ego. Kiedy tak się dzieje, okazuje się często, że Jowisza wspomaga w tej roli Pluton. Pozytywnymi cechami Jowisza w MC są inicjatywa, inspirowanie innych, rozmach, pomysłowość, nadmiar energii. Typowym skutkiem Jowisza w MC jest sława i rozgłos, ale i w negatywnym sensie: jako niesława.

 

Saturn

Ludzie z Saturnem w MC, podobnie jak ci z Marsem, Jowiszem i w mniejszym stopniu Słońcem w MC, są dominujący, często przy tym wyniośli, patrzą na innych z góry, odruchowo przyjmują postawę: "ja wiem lepiej". Są także odpowiedzialni i nad-odpowiedzialni.

Mają potężną personę, społeczną maskę nie do zdarcia. Jeśli inne czynniki horoskopowe temu sprzyjają, dobrze sobie radzą w roli szefów i to na wysokich stanowiskach.

Inaczej niż medioceliczni jowiszowcy, dobrze wpasowują się w system i przejmują jego zasady i nie mają nawyku silenia się na przesadną oryginalność.

Miewają przy tym ciężką rękę, ferują oceny, ich zdanie bywa przygniatające. Działa to tym bardziej, że dominujący Saturn w każdym położeniu zwykle nie pozwala na ciepłe i ludzkie stosunki z otoczeniem lub je silnie wychładza i ogranicza, choć i na to są remedia.

Saturnikom mediocelicznym zdarza się przy tym mieć swoją słabą stronę, wrażliwą na zranienia, ale starannie ją osłaniają i ukrywają, a niektórzy nie dopuszczają jej do świadomości. Można to zjawisko nazwać kompleksem szklanej wieży.

Uwaga: Saturn nigdy nie wzmaga sił żywotnych, co czynią Jowisz, Mars, Słońce, Księżyc, Wenus.

Saturniarze, nawet ci z Saturnem w MC, są typowo przygaszeni, ale niedostatek energii kompensują uporem, stanowczością, konsekwencją i pracowitością, niedostatek optymizmu kompensują zaś trzymaniem się rutyn i procedur.

Jeśli znasz innych saturniarzy, którzy są energiczni i ogólnie mocni biologicznie, żywotni - to na pewno swoją energię czerpią z innych planetarnych źródeł niż Saturn i te źródła są uwydatnione w horoskopie.

 

Uran

Kariera uraniczna polega na nowatorstwie, obalaniu zastanych wzorców i sposobów i zaprowadzaniu własnych, oryginalnych.

W praktycznym wykonaniu jednak uranicy medioceliczni bywają źródłem zamętu, jako że - jak wszyscy chyba uranicy - nie liczą się z tym, co przyjęte i co wypada, mają nawyk poruszania się pod prąd; a także z Uranem w tej pozycji jak i każdej innej nie wiąże się psychiczna stabilność - a raczej przeciwnie: częściej uranicy bywają źródłem niepokojów.

Najlepiej sprawdzają się w przedsięwzięciach, które można określić tak: sztucznie i w sposób wymyślony zbudować coś od podstaw. Zdarza im się też, że uporczywie sami psują to, co jednocześnie usiłują zbudować.

 

Neptun

Ludzi takich można określić mianem fantastów na miarę społeczną.

Umieją swoimi fantastycznymi pomysłami zarazić innych. Jak wszyscy neptunicy interesują się sprawami zawoalowanymi, ukrytymi przed oczami innych, czyli wewnętrznym życiem duszy, psychologią, religią, wiedzą tajemną, a także odmieńcami i mniejszościami w społeczeństwie, ku którym skłania ich zarówno zainteresowanie jak i współczucie.

Mają dar wyczuwania i przeczuwania społecznej mody i ukrytych pragnień publiczności, co bywa przyczyną ich sukcesów.

Uwaga: Neptun w tej pozycji, jak i w żadnej innej, nie jest źródłem energii, żywotności, konsekwencji ani innych praktycznych, pozytywnych właściwości, przeciwnie, raczej je zmniejsza - i jeśli ktoś z Neptunem w MC takie cnoty wykazuje, to pochodzą one z wpływów innych planet.

 

Pluton

Podobnie jak w innych pozycjach, działa jak wzmacniacz: przede wszystkim wytrwałości, skupienia, obsesyjnego dążenia do celu, trzymania się posiadanej władzy, jakakolwiek by ona nie była.

Typowe dla Plutona w MC jest poczucie misji. Wypaczone również.

 

źródło: Wojciech Jóźwiak

  • Super 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...