Jump to content
Sign in to follow this  
Ismer

4. Imum Coeli - dom IV

Recommended Posts

Ismer

Imum Coeli

Z Imum Coeli związane jest nasze pochodzenie, a nawet, jak pisał Patrice Guinard, tajemnice naszego pochodzenia.

W planetach, znakach i innych cechach horoskopu skupionych wokół Imum Coeli zakodowane są nasze nawyki, tak pozytywne wzorce jak i urazy z dzieciństwa, z rodzinnego domu; pochodzące od naszych przodków i od najbliższego otoczenia w dzieciństwie.

Hasła skojarzone znaczeniowo z IC są następujące: dom rodzinny; rodzina; sąsiedzi (stosunki z sąsiadami), wspomnienia z dzieciństwa.

O ile MC przedstawia kierunek, w którym idziemy przez życie, to punkt przeciwny do niego - IC - przedstawia stan, z którego wyrastamy i kompleks spraw, które działają jak nasza wyrzutnia czy też trampolina, z której skaczemy w życie.

Jest to oczywiście pewien wyidealizowany model, ale warto o nim pamiętać patrząc w realny kosmogram.

 

Słońce

W IC w charakterze człowieka oznacza wewnętrzną stabilność, której źródłem są stabilne, solidne wzorce wyniesione z dzieciństwa i domu rodzinnego, gdzie wszystko było "jak Bóg przykazał".

Ludzie tacy odruchowo lgną do układów społecznych z jasno określoną hierarchią i sami chętnie wchodzą (gdy czas na to przyjdzie) w rolę autorytetów.

Wariantem tej pozycji Słońca jest walka z przemożnymi i stabilnymi wzorcami wyniesionymi z rodzinnej tradycji, ale tak jest wtedy, gdy Słońce w IC odbiera negatywne wpływy zwykle Urana lub Plutona.

 

Księżyc

w IC dobrze się czuje - oznacza dobre zakorzenienie w rodzinie lub środowisku pochodzenia, pozytywne wzorce, bycie akceptowanym przez najbliższych (co potem procentuje w życiu); oznacza, dalej, pozytywne nastawienia do małej ojczyzny, do rodzimego krajobrazu, ludzi, przyrody.

Cecha ta także pojawia się typowo u ludzi, którzy obierają zawód polegający na ścisłych związkach z terenem.

 

Merkury

W tej pozycji wyraża się mało specyficznie: oznacza ogólne nastawienie na poznawanie świata, pęd do wykształcenia i urozmaicania sobie życia.

Bez większego błędu można Merkurego w IC interpretować jako ogólnie dominującego.

 

Wenus

Zachowuje się tu dość podobnie jak Księżyc. Oznacza, najogólniej, dobre doświadczenia z dzieciństwa i rodziny; oznaczać też może, że dana osoba była pieszczochem matki lub ojca.

Oznacza też wdrukowany nawyk podobania się (albo przypodobywania się) ludziom.

Przy negatywnych wpływach na Wenus pojawia się wada, polegająca na postawie "mnie się należy" - bo ja jestem dobry, piękny, kochany...

 

Mars

w okolicach IC oznacza, że wpływ tej planety wyraża się poprzez marsowe nawyki, wspomnienia i bagaż doświadczeń.

Mogą to być rodzinne lub wyniesione z dzieciństwa nawyki rywalizacji, wyścigu po sukces, agresji lub w skrajnych przypadkach przemocy.

Może też oznaczać odruchowe lgnięcie do marsowych sytuacji: takich, kiedy o wszystko trzeba walczyć, albo gdy za coś naturalnego bierze się stan wojenny - np. taki, w którym żyją kibice piłkarscy.

 

Jowisz

Oznacza typowo wzory rodzinne pozytywne i silne; może to być nawet zakorzenienie i realne oparcie w rodzinie rozgałęzionej, solidarnej, zamożnej, ale także bogatej w sensie dostarczania wielostronnych wrażeń i doświadczeń. Zamiast słowa "rodzina" można tu podstawić szerszy sens: środowisko pochodzenia.

W praktyce Jowisz i Słońce w IC wyrażają się podobnie.

 

Saturn

Oznacza nawyki i bagaż dyscypliny, ograniczeń, twardej szkoły życia.

Może oznaczać niski start i awans z niskiej i trudnej pozycji społecznej.

Oznacza też nawykowe poprzestawanie na małym, tendencję do samoograniczeń; czasem wręcz tendencję do świadomego wybierania lub prowokowania trudnych, ale zarazem twardych i szkolących sytuacji i dróg życiowych.

Charakterystyczny jest dla ludzi, którzy lepiej sobie radzą, kiedy jest trudno i skromnie, niż gdy stoją przed szerokim wachlarzem możliwości.

 

Uran

W IC charakterystyczny jest dla ludzi, którzy odstają od środowiska pochodzenia, nie identyfikują się z nim, których szybko wyrzuca z rodzinnego domu, albo którzy mają problemy z samoidentyfikacją: kim naprawdę są, do jakiej grupy, rodziny, tradycji należą.

Uran generalnie jest wrogi tradycji i naturze, więc w IC nie jest na właściwym dla siebie miejscu.

 

Neptun

W IC wyraża się podobnie jak Księżyc i w pewnej mierze Wenus. Oznacza, że związki rodzinne (czy, ogólnie, związane ze środowiskiem pochodzenia), są głębokie, intymne, wręcz mistyczne.

Oznacza dziedziczenie - w sensie rodzinnych tradycji i przekazu - elitarnych zainteresowań i spraw mających coś z tajemnicy.

Może też oznaczać, że dany człowiek idealizuje i mistyfikuje swoje pochodzenie, dzieciństwo i związany z tym kompleks doświadczeń.

 

Pluton

w IC zwykle wskazuje na to, że z pochodzeniem i wczesną historią człowieka wiąże się jakaś skrywana tajemnica, osłaniająca uraz i traumę, co jednak może być impulsem w kierunku własnej transformacji, pracy nad sobą i przebudowy własnej osobowości.

Może też oznaczać, że ktoś był jako dziecko tresowany, poddany obróbce, w ramach której chciano zrobić z niego gwiazdę np. sportu lub skrzypiec.

 

źródło: Wojciech Jóźwiak

  • Super 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...