Jump to content

Co to jest Angelologia.


Piko
 Share

Recommended Posts

Pytanie: Co to jest angelologia?

Odpowiedź:
Angelologia zajmuje się tematyką aniołów. Obecnie istnieje wiele niebiblijnych poglądów na temat aniołów. Niektórzy wierzą, że aniołami są zmarli ludzie. Inni wierzą, że aniołami są bezosobowe siły. Jeszcze inni całkowicie zaprzeczają istnieniu aniołów. Biblijne zrozumienie angelologii pozwoli nam uporządkować i poprawić fałszywe poglądy. Angelologia przedstawia to, co Biblia mówi na temat aniołów. Jest to poznawanie związku aniołów z ludzkością oraz tego, jak anioły służą w wypełnianiu Bożych celów. Poniżej przedstawiamy kilka ważnych kwestii angelologii:

Co Biblia mówi na temat aniołów? Aniołowie są całkowicie odmiennymi istotami aniżeli ludzie. Ludzie nie stają się aniołami po śmierci. Aniołowie nigdy nie będą i nie były ludźmi. Bóg stworzył anioły, tak jak stworzył całą ludzkość.

Czy aniołami są postacie płci męskiej czy żeńskiej? Biblia niekoniecznie wskazuje na płciowość aniołów- męską czy żeńską. Gdy w relacji biblijnej „przypisana” jest jakąś płciowość, to dotyczy to płci męskiej (1 Księga Mojżeszowa 1.10, 12; Księga Objawienia 7.2; 8.3; 10.7) i pojawiają się jedynie imiona męskie: Michał i Gabriel.

Czy mamy aniołów stróżów? Nie ulega wątpliwości, że dobre anioły pomagają chronić wierzących, objawiają informacje, prowadzą ludzi i, ogólnie mówiąc, służą Bożym dzieciom. Trudne pytanie dotyczy tego, czy każda osoba albo każda osoba wierząca, posiada swojego anioła stróża, który jest jemu/jej w pewnym sensie „przypisany.”

Kim jest anioł Pański? Dokładna tożsamość „anioła Pańskiego” nie jest przedstawiona w Piśmie Świętym. Istnieje jednak wiele cennych „wskazówek”, które mogą nam pomóc w określeniu jego tożsamości.

Kim są cherubowie? Czy cherubowie są aniołami? Czy cherubini/ cherubowie są istotami anielskimi zaangażowanymi w uwielbienie i oddawanie Bogu czci? W odniesieniu do śpiewu, anioły odzwierciedlają Bożą chwałę i majestat oraz przypominają o wszechogarniającej obecności Boga pośród jego ludu.

Kim są serafowie? Czy serafowie są aniołami? 6 rozdział Księgi Izajasza jest jedynym miejscem w którym Biblia dokładnie mówi o serafach. Serafowie/ serafiny („palące, rozżarzone”) są aniołami, które pojawiły się w wizji proroka Izajasza w świątyni.

Angelologia przedstawia Bożą perspektywę na temat aniołów. Aniołowie są istotami osobowymi, które uwielbiają Boga i są jemu posłuszne. Bóg czasem posyła aniołów, aby „wpłynąć” na bieg wydarzeń ludzkości. Angelologia pomaga nam zrozumieć walkę duchową jaka toczy się pomiędzy aniołami Boga a szatanem i jego demonami (upadłymi aniołami). Właściwe zrozumienie angelologii jest bardzo ważne. Jeśli pojmiemy, że aniołowie podobnie jak i my są istotami stworzonymi przez Boga, to uświadomimy sobie, że uwielbienie i oddawanie im czci zamiast Bogu, okrada naszego Stwórcę z chwały jaka jedynie Jemu się należy. To sam Bóg posłał swojego Syna, aby umarł za nas na krzyżu, On nas kocha i troszczy się o nas, i tylko On jest godzien chwały, a nie anioły.

Kluczowy werset mówiący o angelologii pochodzi z Hebrajczyków 1.14: „Czy nie są oni wszyscy [aniołowie] służebnymi duchami, posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia?”

 

źródło: https://www.gotquestions.org/Polski/angelologia.html

 

 

 

Edited by Piko
  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Angelologia - część dogmatyki w teologii chrześcijańskiej, zajmująca się bytami duchowymi, aniołami.

Tytułem wstępu .

O samych aniołach napisano wiele, ale ciągle za mało. Wiedza którą dysponujemy jest elementarna. Prawie wszyscy wiemy że aniołowie pracują w służbie Boga i człowieka. Dla części z was będzie to brzmiało jak bajka ... lecz wielkie grono osób wierzy w ich istnienie. Po mimo, że nigdy samego Anioła nie widziało na własne oczy. Bedę korzystał z różnych źródeł które podam na końcu. Dla osób nie wierzących w Anioły, proponuję na chwile odłożyć swoje animozje i uprzedzenia, będzie wam łatwiej i przyjemniej czytać.
Może w tym krótkim poscie, będziemy mogli sobie usystematyzować naszą wiedzę o Aniołach, jak powstały, po co powstały, jaka jest ich historia ...
Czy naprawdę istnieją?... jeśli jesteś zwolennikiem, przeciwnikiem, nie masz zdania zapraszam do lektury.

Trochę teologii Chrześcijańskiej;

- nauka o aniołach świętych zwana angelologią
- nauka o złych duchach zwana demonologią

To jedyny podział jaki jest nauczany w cylku dogmatyki

Na wstępie przypomnimy sobie podstawowe prawdy o aniołach, zarówno tych świętych jak i upadłych. W świecie mamy dwie kategorie bytów

- to co stworzone
- to co nie stworzone

Zgodnie z Biblią niestworzony jest Pan Bóg, wszystko inne jest stworzone i od Niego otrzymuje istnienie, a także od niego wszystko zależy.

-byty czysto materialne ( takie jak rośliny, zwierzęta, materia nieożywiona ich istnienie jest dla nas oczywiste widzimy je doświadczamy ich obecności
-istoty materialno-duchowe czyli ludzie ( ich istnienie jest również dla nas oczywiste, ducha poznajemy na zasadzie wnioskowania zasady przyczynowości)
-byty czysto duchowe czyli aniołowie święci i upadli

To czy istnieją jeszcze inne światy stworzone przez Boga, tego nie wiemy . Patrząc na ogrom i różnorodność form życia na naszej planecie, możemy założyć że gdzieś istnieje podobny świat materialno-duchowy nie koniecznie taki sam ... jeśli jest to na razie nie mamy żadnych na ten temat 100% pewnych informacji.

Pismo Święte wile mówi o aniołach i ni ma potrzeby przytaczać fragmentów tekstów. W samych Ewangeliach ,Dziejach i Listach Apostolskich a także w Apokalipsie znajdziemy wiele wypowiedzi na ich temat.

Aniołowie święci jak i upadli są istotami stworzonymi przez Boga. Stworzonymi w sposób zupełnie wolny, bez grama materii, Pan Bóg swoim aktem stwórczym obok świata materialnego i ludzkiego powołał do istnienia świat duchów czystych, nie w znaczeniu moralnym, tylko w znaczeniu ontycznym, duch bez materii.

Aniołowie są istotami niższymi do Pana Boga, ale wyższymi od nas ludzi pod względem miar bytu, jego wspaniałości i wielkości. Kiedy zostali stworzeni o tym też nic nie wiemy , przyjmujemy że przed człowiekiem. Istnieją od czasu swojego stworzenia, tego ich własnego czasu , tak jak Pan Bóg istnieje od zawsze.

Są to istoty czysto duchowe, nie mają materii ( niezłożonymi fizycznie). Jak człowiek składa się z ducha i materii (duszy i ciała). Duch jest jednością ontyczną i jest nieśmiertelny. Aniołowie są nieśmiertelni i tylko Bóg może ich unicestwić ( wiemy że nawet tego nie uczynił w stosunku do upadłych aniołów). Ile jest aniołów, patrząc na mnogość i wielkość naszego świata materialnego i dowiadując się na podstawie biblijnych wypowiedzi ( miliardy miliard, miliony milinów), świat duchowy jest o wiele bogatszy i liczniejszy.

Aniołowie są istotami rozumnymi, mają rozum a ich aktywność intelektualna, jest o wiele większa od naszej. Mają lepsze i większe poznanie niż nasze ( poznanie to jest jednak ograniczone). Aniołowie nie mogą poznać naszych myśli ... mogą jedynie wnioskować na podstawie naszych zachowań behawioralnych o czym myślimy i co przeżywamy. Ze względu na ich możliwość doskonałego przenikania materii.

Czy aniołowie mogą się ze sobą komunikować . Jak podaje św. Tomasz z Akwinu, aniołowie „rozmawiają” miedzy sobą poprzez sam akt woli, otwierając swe umysły i ujawniając wszelkie idee lub myśli, którymi pragną się podzielić(telepatia). Święty pisze dalej: „Zewnętrzna mowa, powstająca za pomocą głosu, jest dla nas koniecznością na skutek przeszkody naszego ciała. Tak więc nie jest stosowana przez aniołów, lecz jedynie wewnętrzna mowa przynależy do nich, włączając w to nie tylko wewnętrzną mowę będącą wyobrażeniami umysłu, ale także wiedzą przekazywaną za pośrednictwem woli". Co dziwne różnią się od siebie stopniami poznania, objawionej prawdy od Boga. Ten sam święty podaje że otrzymują od Boga większą lub mniejszą ilość idei przez które poznają prawdę. Paradoksalnie im wyższa hierarchia anielska tym mniejsza ilość idei ale większa możliwość wszechstronnego poznania, im niższa tym więcej jest idei.

Aniołowie jako istoty są wolni, mają wolną wole i moc o wiele większą niż nasza, mogą dokonywać rzeczy nadzwyczajnych jak dla nas w świecie materialnym ( np przeniesienie Habakuka za włos). Nie mają mocy stwórczej bo to jest moc Boga, nie mogą też spełniać cudów nadprzyrodzonych które są wbrew prawom natury , ale mogą wykorzystywać siły natury bardziej niż my.

Na podstawie relacji egzorcystów, którym udaje się czasami wymusić, mocą Chrystusa odpowiedzi od upadłych aniołów będących w posiadaniu ducha opętanego człowieka, możemy usłyszeć o Planie Boskim. Bóg ujawnił swój plan aniołom wobec człowieka ... Boża osoba wcieli się i przyjmie kiedyś ciało ludzkie i w tej postaci będzie panował na nimi , a jego Matką będzie człowiek .
Tu dochodzimy do pierwszych upadłych. Lucyfer poznając ten plan zupełnie go odrzucił. Jak wiemy był niosącym światło , to jemu Bóg przelał najwięcej prawdy i swojej wiedzy. On najważniejszy miał służyć i podlegać człowiekowi( Maryja jest tylko człowiekiem) i Synowi Bożemu ( Chrystus jest Bogiem i człowiekiem). Lucyfer buntując się przeciwko Bogu wraz z innymi aniołami został odrzucony , postanowił stworzyć swoj własny świat . Świat Boga to świat prawdy, dobra, miłości i piękna więc jego jest zakłamany ,zły i brzydki nie ma w nim miłości.
Takie relacje wydają sie bardzo prawdopodobne, bo musimy mieć na względzie wiarygodność upadłych aniołów, którzy zawsze będą starali się nas okłamać ze względu na swoją złą naturę. Więc nigdy do końca nie możemy być przekonani, czy to co mówią jest prawdą i wątpliwości pozostają.

Hierarchia Anielska ;

Dziewięć anielskich chórów.
-SERAFINY
-CHERUBINY
-TRONY
-PANOWANIA
-CNOTY
-MOCY
-ZWIERZCHNICTWA
-ARCHANIOŁY
-ANIOŁY

Podstawowa hierarchia Aniołów jest bogato opisana w średniowiecznych tekstach. Lista imion anielskich jest praktycznie nieskończona. Podobnie jak ich ilość o której wspominałem wcześniej.
[połączono część I oraz II]

Mając zamiar kontynuacji i przybliżenia tematu Agelologii przedstawię kolejną porcję informacji.

Serafiny Chór I Siła woli i Chwały

Aniołowie miłości, światła i ognia. Mają trzy pary skrzydeł i światło w oczach, pełnią służbę przed Tronem Boga.Nosiciele Boskiego światła i nadziei. Manifestują się szybko w świcie fizycznym. Symbolicznie dotyczą wysublimowanego poziomu duchowego. Brylantowo Złote Światło.
Cherubiny Chór II Mądrości i Miłości

Aniołowie pełni wiedzy. Strzegą wiedzy i mądrości Boga. Są duchami harmonii, opiekunami gwiazd i trzymają w rękach zapis dobrych uczynków. Cherubiny często ukazują się w postaci dzieci, przynoszą radość i szczęście. Brylantowo Złote Światło.

Trony Chór III Jedność i Inteligencji

Aniołowie zwani też Ofanim, Rydwany lub Koła. Trzymają wyższe energie. Są strażnikami Sprawiedliwości Boga. Kiedy się ukazują można ich zobaczyć w kołach przy blasku światła. Sami są w kolorze miedzi. A kolor kół Tronów jest zbliżony do zielonego. Są duchami pokory, to ich prosimy o pokorę. Strzegą płodności i emocji.

Panowania-Dominions Chór IV Łaska i Moc Uzdrawiania

Aniołowie mądrości. Służą Serafinom i Cherubinom w utrzymaniu porządku. Strażnicy anielskich obowiązków, przez nie manifestuje się Majestat Boga, Jego Wielkość.

Potęgi-Mocy Chór V Prawo i Panowanie nad Stworzeniami

Aniołowie odpowiedzialni i trzymający porządek nad siłami demonicznymi. Prowadzą wojny między Niebem a Ziemią i siłami zła. Pilnują nauczycieli prawa są jak niebiańska policja. Postrzegani również jako Aniołowie życia i śmierci.

Cnoty-Virtous Chór VI Piękno i Panowanie nad Naturą

Anioły które pilnują porządki na Ziemi. Dbają o równowagę nad wodami, lasami siłami natury. Pomagają w świecie materialnym. Czynią cuda na Ziemi, obdarzają męstwem i wdziękiem. Komunikują się bezpośrednio z gwiazdami, kiedy one się rodzą.

Pryncypałowie-Książęta Niebios Chór VII Świadomość i Równowaga
Aniołowie ochraniający wiarę. Sprawują pieczę nad religią. Ochraniają grupy religijne, etniczne, miasta i wioski.
Są obrońcami naszych dusz przed pokusami i wypełniają duszę duchem posłuszeństwa.

Oczyszczający Chór VIII
Aniołowie zbierający demoniczne i upadłe dusze, które zanieczyszczają Ziemię

Archaniołowie i Aniołowie Chór IX Prawdy Fundamentu Podstawy
Archaniołowie - Duchy Ogniste przekazują dyspozycje od zwierzchności do Aniołów Synów Życia.Zamieszkują w niebiańskich przestworzach.
Aniołowie - Synowie Życia pośrednicy między Bogiem a człowiekiem znajdują się najbliżej ziemi> Bezpośrednio strzegą dusze ludzkie.

źródła :
-Księga Liczb.
-Pismo Święte.
-Stara księga Aniołów.
-Słownik wiedzy tajemnej.źródła :
link
link
 
  • Like 4
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Jest dobra książka na temat aniołów, pt. Słownik Aniołów, w tym aniołów upadłych, Gustaw Davidson.  Są tam różnego rodzaju informacje, w tym o atrybutach, mocach, pieczęciach anielskich itd. no i oczywiście o hierarchii i zakresie działania grup anielskich i każdego z aniołów. Autor, "badasz anielski "poświęcił dużo czasu i energii na zebranie tych wszystkich informacji do kupy, a i tak nie wyczerpuje to tematu. Jeśli ktoś się tym interesuje, to warto przeczytać tą książkę. 

  • Like 3
  • Thanks! 1
Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...