Jump to content

Synastry wg. W. Jóźwiaka


Ismer
 Share

Recommended Posts

  • Administrator

Wstęp do synastrii, czyli związki między ludźmi - jak je widać w horoskopie.

 

Synastria, czyli porównywanie horoskopów.
Porównywanie to polega na sprawdzeniu:
- czy osie horoskopu (ascendent, medium coeli, descendent, imum coeli) osoby A pokrywają się z osiami osoby B;
- czy planety osoby A leżą na osiach horoskopu osoby B (i odwrotnie, B na A);
- czy planety obu osób tworzą pomiędzy sobą aspekty - w szczególnym przypadku aspektami tymi są koniunkcje.

Zbyt często, aby to był przypadek, obserwuje się, że osoby, które coś do siebie mają i coś ze sobą robią, mają uderzające podobieństwa pomiędzy swoimi horoskopami - podobieństwa ujęte w powyższych trzech punktach. Widoczne to jest np.:
- pomiędzy bliskimi krewnymi, np. rodzic-dziecko, rodzeństwo, czasami dalsi krewni;
- pomiędzy małżonkami (lub w ogóle ludźmi w związku opartym na seksie);
wspólnikami;
- ludźmi idącymi podobną życiową drogą.
Ciekawe, że podobieństwa pomiędzy małżonkami są równie silne i polegają na podobnych wzajemnych aspektach, jak związki wśród osób spokrewnionych, chociaż z założenia małżonkowie nie mogą być spokrewnieni!
Wygląda na to, że mamy zdolność podświadomego wybierania osób o horoskopach podobnych do własnego (podobnych tak, jak to jest w obrębie rodziny) i takie osoby uznajemy za właściwych partnerów dla siebie.
Wygląda na to, że w warstwie widzialnych zdarzeń spotykają się ludzie, natomiast w warstwie astrologicznej przyciągają się i spotykają się ich horoskopy. A spotykają się właśnie wtedy, kiedy są dostatecznie podobne w sensie synastrii. Zjawisko to jest na tyle powtarzalne i typowe, że uważać je można za jeden z dowodów na prawdziwość astrologii.

Kiedy porównujemy horoskopy (urodzeniowe kosmogramy) dwóch osób, stwierdzamy:
A. Czy i w jakim stopniu są do siebie podobne, a co za tym idzie, przyciągają się;
B. Jaki jest rodzaj ich wzajemnego podobieństwa?
Żeby orzec o (A) sile podobieństwa i o (B) rodzaju podobieństwa, należy brać pod uwagę, w każdym przypadku, trochę inne wskaźniki.

 

Siła podobieństwa między horoskopami
Silne podobieństwo między horoskopami, wysoka siła tego podobieństwa, przejawia się w życiu (dwóch osób) tym, że:
- wzajemnie każda z tych osób odgrywa ważną rolę w życiu drugiej osoby;
- zachodzą rzadkie przypadki, zbiegi okoliczności, sprawiające, że ludzie ci spotykają się ze sobą - o ile nie są spotkani od urodzenia, kiedy np. jedna z osób jest dzieckiem drugiej;
- ich związki - seksualne, rodzinne, biznesowe i inne, są trwałe (uwaga: chociaż wcale niekoniecznie szczęśliwe! - bo to już należy do tematu rodzaj podobieństwa, nie siła podobieństwa);
- ludzie tacy nie mogą się rozstać albo dzieje się tak, że uporczywie wciąż od nowa natrafiają na siebie;
- mają miejsce w życiu jednej z tych osób doświadczenia i zdarzenia, w których ta druga osoba jest istotna (i wzajemnie).

Po czym poznać, patrząc na urodzeniowe kosmogramy dwóch osób, czy istnieje silne podobieństwo między ich horoskopami? Najważniejsze są następujące, typowe wskaźniki:

1. Pokrywają się osie obu horoskopów.
Przy czym ścisłe pokrywanie się wydaje mi się zjawiskiem raczej rzadkim, tak jakby zbyt wielkie, dosłowne podobieństwo przeszkadzało spotkaniu się w życiu. Zwykle jest tak, że osie są odwrócone, np. wspólna u obu osób jest linia ascendent-descendent, ale ascendent jednej osoby jest decendentem drugiej. Albo ascendent jednej wypada tam, gdzie jest medium coeli (lub imum coeli) drugiej.
Najbardziej przyciągającym przypadkiem wydaje mi się pokrywanie się ascendentu jednej z MC drugiej, lub ascendentu jednej z descendentem drugiej.

2. Światła (Słońce, Księżyc lub oba te ciała niebieskie) jednej osoby leżą na osiach (zwłaszcza na ascendencie lub MC) drugiej.
Uwaga: jako wskaźnik siły podobieństwa horoskopów oprócz świateł występują także: Merkury, Wenus, (czasem) Mars. Jest to zjawisko mniej typowe, niż położenie świateł jednej osoby na osiach drugiej, jednak należy je brać pod uwagę.

3. Pomiędzy światłami (Słońcem, Księżycem) obu osób są aspekty. Zwłaszcza ważne w tej roli są następujące aspekty: koniunkcja, opozycja, trygon, kwadratura.

4. Są aspekty pomiędzy światłem (Słońcem i/lub Księżycem) jednej osoby a pobocznym wskaźnikiem siły podobieństwa drugiej osoby. Tym pobocznym wskaźnikiem bywa Merkury, Wenus, czasem także Mars.
W tym przypadku w zasadzie należy ograniczyć aspekty do koniunkcji i opozycji - za to ich orb sięga około półtora raza dalej niż w przypadku zwykłych aspektów.
Uwaga: Czasami istnieją trwałe i silne związki pomiędzy ludźmi, a powyższe warunki (od 1 do 4) nie są spełnione. Powyższe warunki są raczej wskazówkami dla poszukującego astrologa, niż ścisłą regułą.

Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że żyją tysiące ludzi, których horoskopy są silnie podobne do naszych, w tym sensie, że spełniają powyższe reguły - i nic z tego nie wynika, nawet nie znamy tych ludzi.
Jest nawet gorzej: żyją ludzie o horoskopach identycznych z twoim i też nic z tego nie wynika, nie znacie się i nigdy nie spotkacie, nawet na cmentarzu. Mimo tych zastrzeżeń znajdywanie podobieństw między horoskopami jest ciekawym i wciągającym zajęciem.

 

Jakość (rodzaj, charakter) podobieństwa między horoskopami
Jakość podobieństwa między horoskopami przenosi się (oczywiście...) na jakość stosunków czy związków pomiędzy ludźmi, o których horoskopy chodzi. Jakość podobieństwa zależy od tego, które planety obojga partnerów są zaangażowane we wzajemne aspekty. Inaczej mówiąc, które planety osoby A tworzą aspekty z planetami osoby B (i z którymi jej planetami). Jakość (charakter, klimat, itd.) związku można oceniać zależnie od tego, (a) które planety wchodzą w aspekty, (b) które pary planet tworzą aspekty.

 

Często się zdarza, że jedna para planet (lub osi, lub parta oś-planeta) wyróżnia się, jest w widoczny sposób najsilniejsza - w takich przypadkach możemy mówić o dominującym łączniku albo o dominancie synastrii.
Jak wybrać, znaleźć taką dominantę, na to nie podam ścisłych przepisów. Jedna wskazówka jest taka, że musi być w taki łącznik zaangażowana oś lub światło, drugi jest taki, że ich aspekt musi być w miarę ścisły.

 

  • Super 4
  • Thanks! 1
Link to comment
Share on other sites

  • Administrator

Jakość związku zależnie od planety.


Podaję krótki słownik, jak czytać pojawienie się poszczególnych planet w synastriach (wzajemnych aspektach):

Słońce: ważny związek dla tej osoby, w dużym stopniu określający jej życiową drogę, cele, ideały, własny obraz, mapę wartości według których orientuje się w świecie. Słońce zdarza się także w związkach erotycznych.

Księżyc: ważny związek dla tej osoby; rzutuje na związki tej osoby, jej stosunki z ludźmi, jej samookreślenie się względem innych itd. Częsty także w związkach erotycznych.

Wenus: obecność Wenus podkreśla wagę związku podobnie choć zwykle słabiej niż Słońce lub Księżyc. Zwykle Wenus występuje w związkach erotycznych lub tam gdzie chodzi o naśladowanie jednej osoby przez drugą, przejęcie dziedzictwa i życiowej drogi.

Merkury: planeta podkreślająca wagę związku podobnie (ale słabiej) jak światła. Jakość: nauka, przewodnictwo, relacja uczeń-nauczający, wspólne zainteresowania, wspólna tematyka tego, czym dwie osoby zajmują się w życiu.

Mars: rywalizacja, ale i związki oparte na wspólnym celu i wspólnej pracy. W związkach erotycznych oznacza rywalizację i napięcia pomiędzy kochankami. Podkreśla wagę związku, czasami służy jako zastępnik Słońca lub Księżyca w tej roli.

Jowisz: związki jowiszowe polegają na wspólnym tworzeniu, budowaniu czegoś (domu, firmy itd.), wspólnych interesach i społecznym działaniu. Bardzo często występują tam, gdzie związek polega na wspólnych twórczych poszukiwaniach. Planeta cenna zwłaszcza jako łącznik partnerów w interesach, w sukcesach finansowych i społecznych. Z osobami związanymi z nami poprzez Jowisza (a jeszcze bardziej przez trygon Jowisza) łączymy zwykle jakieś duże nadzieje co do awansu, wzbogacenia się, sławy, kariery, stworzenia czegoś itd. Imponują nam, a my im.

Saturn: oznacza, że jedna osoba dla drugiej jest ograniczeniem, stwarza ramy, tworzy kontekst, z którego trudno jest się wydostać. Jedna osoba jest źródłem dyscypliny dla drugiej. Albo jedno ponosi jakieś ofiary, ciężary na rzecz drugiego. Związki zabarwione Saturnem są także trwałe, stabilne lub uporczywe, a ludzi w nie zaangażowani mogą mieć wrażenie, że są jakimś wyrokiem losu na siebie skazani.

Uran: związki w wysokim stopniu oparte na wzajemnym wolnym wyborze. Uran pojawia się w synastriach także tam, gdzie chodzi o związki wysoce osobiste, autorskie, będące realizacją własnych pomysłów lub kaprysów, nie będące realizacją tego, co należy, co wypada itd. Uwaga: w uranicznych synastriach objawiają się też uwodziciele, kusiciele, ci którzy sprowadzają nas z ustalonej drogi.

Neptun: wskazuje na wątek mistyczny, religijny, także na głębokie duchowe pokrewieństwo, rozumienie się bez słów. W wersji negatywnej oznacza, że jedna osoba występuje jako ucieleśnienie słabości i nieprzystosowania tej drugiej. W synastriach z Neptunem mogą pojawiać się duchowi mistrzowie - choć są rzadkim zjawiskiem.

Pluton: związki oparte na Plutonie są silnie angażujące, zarówno materialnie jak i emocjonalnie. Są typu "kocham i nienawidzę"; druga osoba jest postrzegana jednocześnie jako skarb i jako przeszkoda. Związki takie dają szanse dowiedzenia się o sobie jakichś głębokich prawd, ale mogą być toksyczne, niszczące; zmuszają też do wewnętrznych przeobrażeń.

Uwaga: toksyczne mogą być także (prócz Plutona) związki oparte na Neptunie, Uranie, Saturnie i Marsie.


Ocena, czy coś jest toksyczne czy łagodne, nie jest łatwa ani automatyczna i nie podam na to szybkich wskazówek.

  • Super 4
  • Thanks! 1
Link to comment
Share on other sites

  • Administrator

Słownik znaczeń par planet w synastriach - w wielkim skrócie.
Słońce - Księżyc: silny związek, wielostronnie angażujący obie osoby. Wzajemna atrakcyjność.

Słońce - Wenus: silne wzajemne przyciąganie. Wzajemna atrakcyjność, nie tylko i niekoniecznie erotyczna.
Zwykle w takim związku właściciel Słońca więcej daje, właściciel Wenus bierze. Częste, podobnie jak Księżyc-Wenus, pomiędzy rodzicami i dziećmi, także pomiędzy małżonkami.
→ ten aspekt mamy wzajemny!!!!!

Słońce - Merkury: wzajemne zaciekawienie i inspiracja. Osoby takie ładują się wzajemnie, działają na siebie pobudzająco. Często uzupełniają się w swoich społecznych rolach i zainteresowaniach.

Słońce - Mars: dodawanie sobie sił. Jedna osoba na drugą działa mobilizująco, co niekoniecznie ma sens pozytywny, bo może to być mobilizacja w obliczu wroga! Rywalizacja. Współdziałanie w warunkach, gdzie trzeba się sprężać, wiele z siebie dawać. Osoby z synastrią Mars-Słońce nie mogą w swojej obecności odprężyć się, wypocząć - muszą być czujne.

Słońce - Jowisz: wysoce sprzyjający wzajemny aspekt! Sprzyja rozwojowi obu stron, wzajemnemu wzrostowi w sensie społecznym i w sensie samorealizacji. Wielkie nadzieje, często z sukcesem realizowane. Spotkanie kogoś takiego jest często początkiem sukcesów. Inspirowanie się. W negatywnym sensie: indukowany przez drugą osobę wzrost ambicji i rozdęcie ego.

Słońce - Saturn: dyscyplina. Związek oparty na prawnej regulacji. Trwały. Często krępujący. Związki Saturn-Słońce zwykle zbyt głęboko wrastają w psychikę obu stron, są zbyt "ciężkie" aby łatwo dawały się rozwiązać. Saturna na naszym Słońcu często mają osoby, będące dla nas autorytetem, wymagające, oceniające nas.

Słońce - Uran: związek w którym jest wiele swobody, realizacji marzeń, łączy się z nim wątek wyrwania się na wolność. Uwaga na uwodzicieli!

Słońce - Neptun: realizacja swoich snów. Inspiracje artystyczne, samopoznawcze, religijne, mistyczne. Może oznaczać, że jedna strona opiekuje się drugą.

Słońce - Pluton: postawienie na baczność. Głęboka inspiracja, ale również jedna osoba dla drugiej jest kimś, kto wytrąca z dotychczasowych torów. Synastria taka zmusza do pracy nad sobą. Często związek boli w jakiś sposób.

 

Księżyc - Wenus: głębokie emocjonalne zaangażowanie. Częste dla partnerów erotycznych, zwłaszcza dla osób wiecznie w sobie zakochanych. Może oznaczać także zauroczenia nie mające charakteru erotycznego albo erotyczne w sposób ukryty. Z ludźmi związanymi z nami taką synastrią czujemy się po prostu dobrze; ale może to też być pułapka, która emocjonalnie wciąga.

Księżyc - Merkury: wzajemne inspiracje, wspólnota zainteresowań, wzajemne wzmocnienie jeśli chodzi o życie towarzyskie i społeczne. Ludzie z takim łącznikiem rozumieją się i są sobie bliscy jak bracia lub siostry.

Księżyc - Mars: rywalizacja; zwykle jedna strona w takim związku jest wyraźnie silniejsza, dominująca, albo (także) dominująca poprzez swoją słabość. Także związki typu wspólnej zabawy, albo wspólnego wtajemniczenia. Wzajemne fascynacje - jak najbardziej. Sprzyja związkom erotycznym.

Księżyc - Jowisz: wspólne poszukiwanie wrażeń, przygód i doświadczeń. Wzajemne inspiracje, zwłaszcza cenne dla twórczości. Sprzyja także przedsięwzięciom społecznym i biznesowym. Można razem coś zbudować!

Księżyc - Saturn: jedna osoba dla drugiej, lub wzajemnie, jest ograniczeniem, ściąga do parteru, każe trzymać się zasad, pamiętać o rzeczach codziennych. Poprzez ten wzajemny aspekt uruchamia się kompleks księżycowo-saturnowy - bardzo uważać!

Księżyc - Uran: ludzie tacy nakręcają się, rozwibrowują, budzą w sobie nastroje i potrzeby emocjonalne, które nie dają się oswoić czy pozytywnie zintegrować. Dużo niepokoju. Twórcza inspiracja zwykle bywa okupiona emocjonalnymi stratami. Ostrożnie - może być toksycznie.

Księżyc - Neptun: jedna osoba wobec drugiej działa jako kanał umożliwiający realizację marzeń, tęsknot, głębokich choć często nieuświadamianych oczekiwań, także emocjonalnych i erotycznych. Związek neptunowy może być największym emocjonalnie angażującym przeżyciem w życiu, ale uwaga - także bywa toksyczny.

Księżyc - Pluton: związanie emocjonalne, także erotyczne, na głębokim poziomie. Jeśli miłość, to często wbrew rozsądkowi, ale i silniejsza niż przeszkody (także przeszkody emocjonalne). Związek przekształcający i wychowujący obie osoby.

 

Wenus - Merkury: wzajemna inspiracja, wspólne zainteresowania, w swojej obecności odpoczywa się, realizuje przyjemności i zaspokaja ciekawość.

Wenus - Mars: częsty wskaźnik związków erotycznych. Wzajemnie przyciąganie, atrakcyjność, inspirowanie się, uzupełnianie i mobilizowanie. Częsty wskaźnik ludzi, których obecność stawia nas na nogi - w różnym sensie.

Wenus - Jowisz: cenny wskaźnik, jedna osoba dla drugiej jest źródłem powodzenia, dobrym duchem, muzą, przewodnikiem itd.

Wenus - Saturn: wskaźnik trwałości związku, wiernej miłości, wzajemnego oddania. W sensie negatywnym oznacza ponoszenie dla kogoś drugiego ofiar z miłości. Wskaźnik też mówi, że wspólne wyniki będą trwałym dorobkiem.

Wenus - Uran: fascynacja, często niezdrowa fascynacja. "Oszaleć na czymś punkcie". Zamęt w relacjach z ludźmi. Twórczy niepokój, coś szalonego. Uwaga: często toksyczne.

Wenus - Neptun: patrz wyżej Księżyc - Neptun; właściwie jest to to samo.

Wenus - Pluton: patrz Księżyc - Pluton; chociaż działa trochę słabiej, jak się wydaje.
Relacje Wenus-Neptun i Wenus-Pluton bywają toksyczne.

 

Merkury - Mars: mobilizacja. Wspólne zainteresowania i inspiracja w tym kierunku. Cenne u ludzi, którzy razem coś robią, wspólnie działają, dążą do wspólnych celów. Ludzie powiązani taka synastrią mogą jako zespół być groźnym przeciwnikiem dla innych - warto pamiętać przy dobieraniu sobie partnerów w biznesie lub w polityce.

Merkury - Jowisz: wzajemne uczenie i uczenie się, jedno od drugiego. Relacje uczeń - nauczyciel. Wspólne zainteresowania. Jedna osoba umieszcza w drugiej swoje cele, ambicje i nadzieje, a druga stara się temu sprostać. Ludzie z taka synastrią wspólnie rosną w siłę, znaczenie, wiedzę.

Merkury - Saturn: wspólne zainteresowania, inspiracje, jedna osoba dla drugiej jest źródłem twórczej dyscypliny. Cenne, bo Merkury i Saturn działają na siebie pozytywnie.

Merkury - Uran: silne inspiracje, wzajemne wzmocnienie tego, co u tych osób jest oryginalne, twórcze, niecodzienne, przyszłościowe. Cenne! Chociaż w negatywnym sensie mogą wzmacniać się dziwactwa.

Merkury - Neptun: jedna osoba dla drugiej działa jako wyzwalacz ukrytych treści w jej psychice. Może to być twórcze, sprzyjać nowym pomysłom, ale i dotykać jakichś bolesnych miejsc w psychice.

Merkury - Pluton: głębokie porozumienie; czasem można od takiego związku uciekać, bo jedna osoba względem drugiej wyciąga na wierzch to, co druga chce ukryć. Może być toksyczne!

 

Mars - Jowisz: ludzie tak powiązani wzajemnie ładują się energią i są dla siebie źródłem siły. Uwaga: mogą być razem jako para groźnymi konkurentami dla innych!

Mars - Saturn: trudny związek; zwykle tak są połączeni ludzie, którzy razem idą drogą wielkich wysiłków, ciężkiego trudu, odmawiania sobie przyjemności, dyscypliny itd. Droga na szczyty, ale przez ciernie.

Mars - Uran: związek mobilizujący, nakręcający, ale zarazem wnoszący uraniczny niepokój i samowolę. Dobre dla poszukiwaczy przygód i nietypowych wrażeń, także erotycznych.

Mars - Neptun: ta synastria nadaje związkom odcień niepokojący: siła i rozpęd jednej strony natrafiają na trudne do zaspokojenia i nieuświadamiane tęsknoty, nadzieje i potrzeby emocjonalne drugiej strony. Ludzie tacy przyciągają się, chociaż już na wstępie gotowe są nieporozumienia, niedopasowania.

Mars - Pluton: związek dynamiczny, wzajemne pobudzanie się, ale zawsze jest przy tym wątek destrukcji: "kto kogo".

 

Uwaga! Poczynając od Jowisza przechodzimy do aspektów powolnych planet, które jeśli tworzą wzajemne aspekty, to mają one sens tylko w powiązaniu z innymi, szybszymi aspektami, a same nie przyciągają ludzi do siebie.

Jowisz - Saturn: związek oparty na odpowiedzialności, wspólnych obowiązkach, organizacji, także na tym, że są określone role: kto dominuje, kto się podporządkowuje itp.

Jowisz - Uran: zabawa i eksperymenty.

Jowisz - Neptun: wspólnota życiowych dróg obracająca się wokół świąt, masowych spotkań, występów itd.

Jowisz - Pluton: wspólne ambicje, wzajemne nakręcanie się, także: rozdęcie ego.

 

Saturn - Uran: konflikt wartości; co chce jedno, jest nie do przyjęcia dla drugiego; tarcia. Rozwiązania istnieją, ale wymagają pracy nad sobą. W związkach między pokoleniami może być wskaźnikiem, że młodszy rozwiązuje konflikty i sprzeczności (w świecie lub tylko w umyśle) nagromadzone przez straszego.

Saturn - Neptun: konflikt polegający na tym, że tam, gdzie jedna strona dąży do swobody i wyrażenie siebie, druga nakłada dyscyplinę. Między pokoleniami może oznaczać, że młodszy realizuje (Saturn, konkret) mgliste ideały (Neptun) starszego.

Saturn - Pluton: trudny związek, pełen wzajemnych wymagań, wyzwań; konieczność wewnętrznej przemiany, inaczej łzy.

 

Uran - Neptun: w takim związku wyrażone zostają (ujawniają się) sprawy rzadkie, dziwne, twórcze; społecznie mniejszościowe lub odrzucane.

Uran - Pluton: patrz wyżej, podobnie jak Uran-Neptun. Może być toksycznie!

 

Neptun - Pluton: patrz Uran-Neptun.

 

Wzajemne aspekty tej samej planety: Aspekty typu Słońce jednej osoby - Słońce drugiej, Księżyc jednej - Księżyc drugiej, Mars jednej - Mars drugiej itd., należy interpretować według klucza podanego wyżej, patrz punkt "Jakość związku zależnie od planety".

Uwagi
Aspekty Słońce-Słońce, Księżyc-Księżyc stanowią o sile związku, lecz raczej niewiele wnoszą do jakości związku. Na jakość wpływa tu raczej to, w których znakach są oba Słońca lub Księżyce, jakie są dominanty obu partnerów i jakie są inne - prócz tych - wzajemne aspekty innych planet.

Koniunkcje powolnych planet, czyli Pluton-Pluton, Neptun-Neptun, Uran-Uran, często też Saturn-Saturn i Jowisz-Jowisz mogą nie znaczyć nic - być tylko pustym dodatkiem do tego, że dwie rozważane osoby są rówieśnikami i tamte planety nie zdążyły się porozsuwać. Rówieśnicy nas nie przyciągają - należy o tym pamiętać!

Urodzeniowy horoskop jednej osoby w synastrii (młodszej) jest tranzytem dla drugiej! (Tej starszej.)

  • Super 4
  • Thanks! 2
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...