Jump to content

Cechy matrymonialne znaków i planet L.Szuman


Recommended Posts

arabika

 

Baran

 

Słońce w Baranie

Ekspansja, aktywność, entuzjazm. Szybka reakcje odwaga, zaufanie do siebie. Wybuchowość niecierpliwość, samodzielność, gwałtowność. Oboje partnerzy z tego samego znaku tylko w wyjątkowych przypadkach wytrzymują ze sobą, tworząc małżeństwo "nie z tej ziemi". Urozmaicenia nie brak.

 

Księżyc w Baranie

Impulsywność, pochopność, tendencje do rządzenia i komenderowania partnerem. Małżeństwa zawiera się często na łeb na szyję. Kłótliwość. Kobiety często niewierne (patrz inne aspekty). Dla męża nieco biernego, mało aktywnego, kobieta z Księżycem w Baranie jest korzystną i uzupełniającą podporą w życiu i zawodzie.

 

Wenus w Baranie

Cechy Wenus silnie zależne od aspektów. Na ogół mało subtelności w sprawach erotycznych. Pewna rubaszność, prymitywne czułości. Uczucia na ogół gorące, jeżeli nic innego nie stoi na przeszkodzie.

 

Mars w Baranie

Mars chętnie rządzi partnerem. Aktywność i przedsiębiorczość porywają partnera o słabszej dynamice, zmuszając go do dotrzymania kroku. Mars przeprowadza swą wolę w sposób obcesowy, gwałtowny, nie znoszący sprzeciwu i nie zawsze rozsądny.

 

Ascendent w Baranie

Postać szczupła, ruchliwa, żylasta, muskularna. Rysy ostre. Także i tu występuje skłonność do komenderowania partnerem. Często aktywność jest ukierunkowana na sprawy zawodowe, a partner schodzi na plan drugi.

 

MC w Baranie

Optymizm, ambicja, dążenia władcze. Od partnera wymaga się dostosowania i podporządkowania się.

 

 

Byk

 

Słońce w Byku

Materializm, zysk, solidne podstawy ekonomiczne. Przed zawarciem małżeństwa często pada pytanie: czym jesteś? Ile zarabiasz? Czy potrafisz utrzymać rodzinę? Z samej miłości człowiek nie wyżyje. Mimo to ma Byk dużo uczucia, współczucia, lecz także pewien egoizm. Wytrwałość, solidność, dokładność, konserwatyzm, wyrachowanie.

 

Księżyc w Byku

Uczucia głębokie i trwałe. Namiętności silne, lecz opanowane. Seksualizm. Poglądy konserwatywne. Niechęć do zmian i nowości. Konsekwentne dążenie do celu. Praktyczność i materializm. Dobroduszność, przywiązanie, wierność. Kobiety czułe, uczuciowe. Potrzebują dużo ciepła ze strony partnera. Kobiecość, dużo namiętności seksualnej. Kwalifikacje intelektualne partnera stawia się na planie dalszym.

 

Wenus w Byku

Uczuciowość i przywiązanie nie przeszkadzają zainteresowaniom materialnym. Ważny stan majątkowy partnera oraz wszystko to, co da się podciągnąć (np. zaradność życiowa). Wenus w tym znaku potrafi walczyć wytrwale o swe prawa.

 

Mars w Byku

Mars wpływa pobudzająco na życie seksualne. Duże zainteresowanie materialne. Upór, nieustępliwość.

 

Ascendent w Byku

Wzrost średni, skłonności pykniczne. Pobudliwość seksualna wymaga rozbudzenia. Rozwaga. Więcej pasywnego uporu niż aktywnej agresji. Nieustępliwość wymaga podejścia łagodnego, dyplomatycznego drogą perswazji, nigdy zaś przymusu lub narzucenia swej woli. Pewien hedonizm i kult dla spraw kulinarnych.

 

Mc w Byku

Dążenia do zabezpieczenia egzystencji, z wytrwałością i stałością. Dla partnera labilnego dobra ostoja.

 

 

Bliźnięta

 

Słońce w Bliźniętach

Ekstrawersja, aktywność, bystrość, rozmowność, ciętość. Lecz także powierzchowność i roztargnienie. Towarzyskość, uprzejmość. Komunikatywność, gadulstwo, przychylność, zręczność, ruchliwość, ciekawość, zmienność, natarczywość. Nieraz usposobienie motylkowate, traktujące życie mało poważnie. Potrzebny partner bardziej przyziemny, dla odpowiedniej równowagi.

 

Księżyc w Bliźniętach

Umysł żywy, receptywny, o zainteresowaniach różnorakich, lecz niestałych. Zmienność nastrojów. Także w sprawach erotycznych zainteresowania rozproszone, często bywają powodem konfliktów małżeńskich. Cecha ta dotyczy szczególnie kobiet. Łatwa pobudliwość seksualna, lecz skłonności raczej platoniczne. Dużo zainteresowania dla zajęć partnera. Kobiety ciekawe licznych kontaktów, często pozornie niewierne.

 

Wenus w Bliźniętach

Problemy miłosne traktuje się dość lekko. Dużo się na te tematy mówi, lecz mało się robi. Potrzebny partner o cechach stałych. Wspólne zainteresowania prowadzę nie raz do małżeństwa. Często wybór trudny z powodu licznych sympatii.

 

Mars w Bliźniętach

Elastyczność i umiejętność dostosowania się. Impulsy intelektualne, lecz uczucia nie wiele. Krytykanctwo, nieraz kłótliwość, na co partner musi się psychicznie uodpornić. Skłonności do rozpraszania swej uwagi na różne tematy. Powierzchowność.

 

Ascendent w Bliźniętach

Postać szczupła, pochylona, mimika i gestykulacja. Pewna niedbałość w postawie i w ruchach. Zmienność nastrojów.

 

MC w Bliźniętach.

Cele wszechstronne. Zainteresowania szerokie. Kilka zawodów. Rozproszenie uwagi na różne tematy i dziedziny.

 

 

Rak

 

Słońce w Raku

Bogate życie wewnętrzne. Negatywność, introwersja, wrażliwość, receptywność, wyobraźnia, fantazja, spostrzegawczość, uczucie. Humor, dostosowanie, usłużność, rozwaga, ostrożność. Receptywność na cudze wpływy, kapryśność, wygodnictwo, szczera serdeczność. W sumie liczne dodatnie cechy małżeńskie. Małżeństwa z miłości. Wrażliwość na scysje domowe. Mężowie domatorzy i pantoflarze. Tak mężczyźni, jak kobiety seksualnie nieskomplikowani. Z powodu oporów trudno dobrać partnera. Nieśmiałość i brak aktywności erotycznej.

 

Księżyc w Raku

Uczuciowość. Silna reakcja psychiczna na wszelkiego rodzaju wrażenia i wpływy z reperkusją na ustrój wegetatywny. Szczególnie uczulony przewód pokarmowy. Cierpienia duchowe objawiają się natychmiast brakiem apetytu, uciskiem w żołądku, kurczami żołądka itp. Zmienność nastrojów. Przewrażliwienie, u kobiet Płochliwość. Nieprzeciętna receptywność wymaga traktowania oględnego. Mężczyźni dobrzy ojcowie. Kobiety opiekuńcze i domatorki. Wzruszająca troskliwość. Wrażliwość na krytykę partnera. Oddanie, ofiarność, wierność.

 

Wenus w Raku

Zmysł rodzinny, ofiarna miłość, gotowa zawsze więcej dać niż wziąć. Ważna harmonia współżycia domowego. Mąż często dużo starszy. Pani Rak rzadko kiedy jest bezdzietna.

 

Mars w Raku

Zmienność nastrojów i dysharmonie. Gdy złe aspekty wówczas dysonanse w rodzinie. Dużo instynktu w postępowaniu. Kobiety bardzo zaradne i troskliwe o dobro rodziny.

 

Ascendent w Raku

Postać średnio wysoka. Twarz okrągła, nos mało wydatny. Często kartofelek. Podbródek po 40-tce. Rezerwa. Nieśmiałość. Domatorstwo. Receptywność, zmysł porządku. Nastroje zależne od otoczenia. Przymilność. Postulaty przeprowadza dyplomatycznie i spokojnie. Samotność psychiczna szkodliwa.

 

MC w Raku

Wszelkie dążenia mają podłoże uczuciowe. Uzupełnia partnera nastawionego krytycznie i intelektualnie. Uczucie rządzi także sprawami związanymi z zawodem.

 

 

Lew

 

Słońce w Lwie

Pozytywny ekstrawertyk pełen dynamiki. Czyn (choćby cudzymi rękami), inicjatywa, zdecydowanie. Entuzjazm, zmysł organizacyjny, pewność siebie, energia, dobre samopoczucie. Godny zaufania. Przedsiębiorczy, oględny, pełen poczucia godności własnej i własnej wartości. Towarzyskość. Często zarozumiałość. Lekkomyślność, samochwalstwo, zapatrzenie w siebie i w swą nieomylność. Kobiety rzadko kiedy zawierają małżeństwa z miłości, raczej dla kariery lub innych celów wykalkulowanych, jak: dobrobyt, wyróżnienie towarzyskie itp. Mężczyźni lubią reprezentację. Wolą kierować niż rządzić, dysponować. U obojga pewne lenistwo i chęć wysługiwania się innymi. Kobiety lubią luksus i stroje. Wysługują się mężem, kiedy nie mają pomocy domowej. W dobrobycie dobre serce, lecz w biedzie często pasożytują i robią długi. Taka jest większość. Egocentryczność.

 

Księżyc w Lwie

Dobre serce, towarzyskość, łatwe kontakty, muzyka jako rozrywka. Chętnie bywa ośrodkiem dyskusji. Powodzenie w towarzystwie. Trudność w doborze partnera (osiołkowi w żłobie dano...). Czarujący zdobywcy serc. Często wygląd imponujący i postawa władcza wyrabiają kredyt moralny na zapas. Kobiety kochliwe. Bywa, że niewierne. Potrafią błyszczeć i mamić.

 

Wenus w Lwie

Kochliwość, znajduje łatwe rezonansy, lecz uczucia powierzchowne, niestałe, nietrwałe. Towarzyskość, zamiłowanie do zmian, lecz kryzysy w małżeństwie tylko przy złych aspektach.

 

Mars w Lwie

Silna wola. Pretensje do sprawowania rządów w małżeństwie, do czego partner(ka) musi się dostosować. Poczucie odpowiedzialności. Brak małostkowości ułatwia współżycie i uzasadnia zaufanie. Duża serdeczność dla wszystkich. Złe aspekty - tyrania.

 

Ascendent w Lwie

Postać atletyczna, pewność siebie, wygląd imponujący, imperatorski. Pozytywne ustosunkowanie się do życia pozwala na łatwiejsze przetrwanie kryzysów. Energia i radość życia porywają biernego i negatywnego partnera. Sprawowanie rządów w małżeństwie. Takt i serdeczność. Promienność. Protekcyjność.

 

MC w Lwie

Ambicje socjalne. Pragnienie wysokiego standardu życiowego, silna osobowość, podciągająca do swego poziomu partnera biernego.

 

 

Panna

 

Słońce w Pannie

Negatywna introwersja. Zamiłowanie do porządku. Krytykanctwo. Logika, systematyczność, małostkowość, uwaga, zwinność, konserwatyzm, rozsądek, dokładność, wytrwałość, rzeczowość, inteligencja, pedanteria. Duch opozycji, niezdecydowanie. Brak rozmachu życiowego. Skromność, zaufanie, prostota, oszczędność, pilność, dzielność, stałość, także skrytość, bojaźliwość, humory, niezadowolenie, pruderia. Na niższym poziomie: kłótliwość ciasnota umysłu, kołtuństwo. Mężczyźni bardzo obowiązkowi. Kobiety dobre i oszczędne gospodynie domu. Brak szerszego horyzontu. Potrzebny partner z szeroki gestem, bez zahamowań, swobodny, bez przesądów i skrępowania. Szczególnie kobiety mają zbyt trzeźwy sposób wybierania partnera. W pracy jest Panna niezawodna i godna zaufania na wszystkich szczeblach.

 

Księżyc w Pannie

Trzeźwy umysł rządzi uczuciem. Skutek: zahamowania, skrępowania, opory. Na życie patrzy się okiem krytycznym i praktycznym. Kobiety wspaniałe towarzyszki, lecz kiepskie kochanki. Pozwalają sobie n zakochanie się, po otrzymaniu dowodów i zapewnień finansowych od przyszłego męża. Wierność (może z braku temperamentu).

 

Wenus w Pannie

Trudne i opóźnione decyzje z powodu nadmiernego krytycyzmu. Ignorowanie uczuć na rzecz tak zwanego rozsądku daje rozczarowania i prowadzi do omyłek. Pruderia, nadmierna cnotliwość, przesadna moralność, przybiera często dziwną postać, szczególnie przy lada niekorzystnym aspekcie w radiksie.

 

Mars w Pannie

Krytycyzm, chętnie wykonywana praca o charakterze koronkowym, delikatnym, precyzyjnym. Koncentracja. Dominacja intelektu nad uczuciem. Cele praktyczne i racjonalne. Także w doborze partnera decyduje celowość, praktyczność i rozsądek. Pracowitość i duże zainteresowanie zawodowe nie raz odbijają się ujemnie na współżyciu z partnerem.

 

Ascendent w Pannie

Wzrost średni, dobre proporcje. Ciało wymaga dużo pielęgnacji, o co też zazwyczaj instynktownie dba. W późniejszych latach życia skłonności pykniczne. Przewód pokarmowy wrażliwy, więc często zainteresowania dietetyczne. Niechęć do zmian. Krytykanctwo, gderliwość w wieku późniejszym.

 

Mc w Pannie

Dążność do ustabilizowania egzystencji. Tego samego wymaga od partnera.

 

 

Waga

 

Słońce w Wadze

Ekstrawersyjny o upodobaniach i zamiłowaniach estetycznych. Łatwość nawiązywania stosunków, lecz brak trwałości i stałości. Wyczucie artystyczne, uprzejmość, naturalność, dostosowanie się, zgodność, lecz także pewna próżność, narcyzm. U typów ujemnych niedbałość. Komunikatywność, potrzeba oparcia uczuciowego o partnera mającego cechy bardziej przyziemne, trzeźwe. Wrażliwość i receptywność na cudzą urodę. Muzykalność.

Kobieta przebywa chętnie w otoczeniu adoratorów. Ceni cudzy intelekt, choć nie zawsze go rozumie.

 

Księżyc w Wadze

Życie bez partnera jest pustką. Poważne zagadnienia życiowe często traktuje się lekko, z pewną beztroską. Ciosy losu znosi się stosunkowo łatwo. Kobietom podobają się raczej mężczyźni urodziwi. Flirty, zalotność, kontakty. "Miłość to mój żywioł". Kompromisowość.

 

Wenus w Wadze

Urok, czar, osobowość sympatyczna, pociągająca. Miewa duże powodzenie. Kontakty erotyczne dość luźne, towarzyskość. Potrzebny partner o cechach stabilnych.

 

Mars w Wadze

Kochliwość, niewierność, często próby odbicia cudzych partnerów. Małżeństwa bywają zgodne, o ile nie ma innych przeszkód.

 

Ascendent w Wadze

Harmonia, uroda, uprzejmość, uprzedzająca grzeczność, lecz potrzeba oparcia moralnego o partnera. Samotność nie wskazana.

 

Mc w Wadze

Przystosowanie, harmonijna współpraca z partnerem, lecz zachowuje w planie swe własne cele.

 

 

Skorpion

 

Słońce w Skorpionie

Introwersja, aktywność, praktyczność, dokładność. Niezależność. Pewność siebie. Kontemplacja, receptywność, tajemniczość. Zmysłowość. Nienawiść i mściwość. Pamiętliwość, gryząca ironia. Samodzielność, pilność. Tak zwany "charakter". Ofiarność, upór. Skrytość, bezwzględność. Zmienność, kapryśność, zazdrość, często nieuzasadniona. Trudny dobór odpowiedniego stałego partnera, odpornego na dokuczliwy charakter Skorpiona, choć cechy ujemne zrównoważone z dobrymi.

 

Księżyc w Skorpionie

Zmysłowość, upór, bezwzględność, pamiętliwość, zazdrość. Kobiety skomplikowane w wymaganiach seksualnych. Trudne do zaspokojenia tak ilościowo, jak i jakościowo.

 

Wenus w Skorpionie

Zmysłowość trudna do opanowania. Uczuciowość nieprzeciętna, choć na zewnątrz trudna do spostrzeżenia. Zazdrość i podejrzliwość w stosunku do partnera. Duża ofiarność i oddanie w stosunku do osoby kochanej. Jeżeli Wenus ma aspekty dysharmonijne, często skandale, konflikty małżeńskie.

 

Mars w Skorpionie

Zmysłowość trudna do zaspokojenia. Konieczny więc odpowiedni partner, jeżeli związek ma być szczęśliwy i trwały. Aspekty dysharmonijne są przyczyną niepokojów i wojen domowych.

 

Ascendent w Skorpionie

Budowa ciała nie zawsze proporcjonalna. Ostre rysy, spojrzenie przenikliwe. Pilność, ambicja, wojowniczość. Narzucanie swej woli. W pracy niezmordowany. Impulsywność. Podpora moralna dla partnera o osobowości słabszej.

 

Mc w Skorpionie

Ambicja, pilność, wytrwałość, samodzielność, energia. Partner musi się dopasować.

 

 

Strzelec

 

Słońce w Strzelcu

Pozytywna ekstrawersja. Intuicja, świadomość celu, przytomność umysłu, szybka orientacja. Œmiałość, energia, zdolności organizacyjne. Poczucie niezależności. Także powierzchowność, czasem brak rozwagi. Entuzjazm, pilność, pracowitość, Samodzielność, przedsiębiorczość, duma, poczucie godności własnej. U kobiet przesadna pruderia, "cnotka". Przy złych aspektach w radiksie zarozumiałość, nachalność, lekkomyślność, pretensjonalność. Dużo wesołości, ideały, towarzyskość, nadmierna szczerość i otwartość.

 

Księżyc w Strzelcu

Ruchliwość, umiejętność dostosowania się, a więc łatwy kontakt z partnerami, jeżeli księżyc nie ma aspektów wyraźnie niekorzystnych, a inne aspekty nie stoją na przeszkodzie. Według statystyk małżeństwa szczęśliwe. Rozwody częstsze tylko u młodszych roczników. Obaj partnerzy powinni mieć jakieś wspólne zainteresowania, łączące ich. Zmienność nastrojów bez poważniejszych konsekwencji.

 

Wenus w Strzelcu

Marzycielskość nieco entuzjastyczna, także trochę przesadny idealizm. Skutek: związki zawierane często bez rozwagi z czego później wynikają łatwo konflikty. Nadmiar aspektów dysharmonijnych w radiksie łatwo powoduje skandale i burzliwe awantury w małżeństwie. Partner powinien być w miłości stały i solidny.

 

Mars w Strzelcu

Entuzjastyczny idealizm, bez dynamicznej i konsekwentnej wytrwałości. To więc musi mieć partner. Często związki zawierane lekkomyślnie, prowadzą do rozwodów. Samotność rzadka, częściej kilka związków.

 

Ascendent w Strzelcu

Ruchliwość, w młodości postać szczupła, smukła, lecz od 30-tki skłonności pykniczne. Lekko zadarty nos, lecz nie tak silnie jak u Wagi. Głowa wzniesiona i długi żołnierski krok, także u kobiet. Towarzyskość. Dostosowanie się do otoczenia. Idealizm, dążenia wolnościowe. Partner musi mieć zasady. Wszechstronność i umiejętność zgodnego współżycia.

 

Mc w Strzelcu

Poglądy szerokie i swobodne, choć wysoka nieraz przesadna moralność. Dużo poczucia odpowiedzialności. Chętnie rządzi w małżeństwie.

 

 

Koziorożec

 

Słońce w Koziorożcu

Obowiązkowość, wytrwałość w dążeniu do celu. Ambicja. Styl życia skromny, prosty, oszczędny. Introwersja. Brak błyskotliwej lotności, natomiast precyzyjna świadomość celu. Rzeczowość, pracowitość, trzeźwość, chłodna bystrość, sumienność, zaufanie. Samodzielność, pracowitość. Czasem brak towarzyskości. Psychicznie utrudnione kontakty na skutek wewnętrznych zahamowań.

 

Księżyc w Koziorożcu

Osobowość prosta, naturalna. Brak umiejętności uzewnętrzniania swych uczuć. Nie raz przesadna ostrożność w okazywaniu ich. Udawany chłód i niechęć do objawiania czułości. Partner musi mieć wymagania skromne i prowadzić życie nie rzucające się w oczy. Praktyczność i oszczędność. Na ogół, szczególnie kobieta, szuka partnerów starszych, poważniejszych, dojrzalszych. Wierność, zazdrość trudno wybaczająca. Na ogół namiętności budzą się, kiedy już trochę za późno. Tragedie niewykorzystanych możliwości.

 

Wenus w Koziorożcu

Wenus w koziorożcu nie zawsze i niekoniecznie cechuje chłód i brak uczucia. Lecz nie ulega wątpliwości, że sprawy miłości traktuje się poważnie. Jeżeli właściciel(ka) wenus przechodził(a) jakieś rozczarowania miłosne widuje się potem podejrzliwość. Także zazdrość. Nawet kiedy uczucia z czasem wygasną, pozostaje poczucie obowiązku i wierność. Partner bywa często o wiele starszy. Wenus w znaku Koziorożca nie potrafi uzewnętrzniać swych uczuć, nie umie okazać nawet głębokiej miłości. Typy te nie są marzycielskie, lecz wierne.

 

Mars w Koziorożcu

Upór, nieustępliwość, wytrwałość, zajadłość. Partner musi mieć dużo poczucia dyplomacji i umiejętności przystosowania się, jeżeli w małżeństwie ma być zgoda i harmonia. Opanowanie wcale nie świadczy o braku temperamentu. Często okresowe zaabsorbowanie pracą może być tak silne, że partner bywa zepchnięty na drugie miejsce. Kobiety z Marsem w Koziorożcu chętnie współpracują z mężem. Małżeństwo traktuje się raczej jako przyjaźń i koleżeństwo.

 

Ascendent w Koziorożcu

Charakter dążący konsekwentnie do celu. Silna wola. Energia w pracy niewiarygodna. Postać szczupła, koścista, po 40-ce nabiera tuszy. Profil asyryjski długi opuszczony nos, melancholijny wyraz twarzy, a szczególnie oczu. Partner powinien być wesoły, pełen życia, optymizmu, aby rozruszać sztywnego nieco Koziorożca.

 

Mc w Koziorożcu

Ostrożność, cierpliwość, wytrwałość, co podtrzyma partnera, nawet kiedy on jest trochę lekkomyślny.

 

 

Wodnik

 

Słońce w Wodniku

Typy aktywne. Plany, pomysły, idee. Bystrość, zmysł organizacyjny. Dalekowzroczność, ruchliwość umysłowa. Inicjatywa. Usposobienie rewolucyjno-reformatorskie. Entuzjazm, giętkość umysłu, ostrożność. Dysharmonijne aspekty w radiksie dają czasem powierzchowność. Partner powinien mieć dużo zrozumienia dla niecodziennych pomysłów Wodnika, lecz także stanowić pewien hamulec dla zapędów odbiegających za bardzo od rzeczywistości. Idealiści, uznający tylko arystokratów ducha, a nie pochodzenia. Pomocni, chętni, życzliwi. Typy prymitywne wścibsko-ciekawe. Na wyższym poziomie intelektualnym widuje się zainteresowania na wskroś naukowe, polityczne, ekonomiczne, itp.

 

Księżyc w Wodniku

Typy sympatyczne, życzliwe, pomocne, czułe, receptywne. Dążenia wolnościowe. Samodzielność, nowatorstwo, samowola. Trudności w dostosowaniu się. Kobiety bardzo towarzyskie, lubią gości. Dużo cech znamionujących kulturę wrodzoną.

 

Wenus w Wodniku

Idealistyczne podłoże wszelakich związków. Często rezygnacja ze związku matrymonialnego z przyczyn zawodowych. Z przyszłym partnerem konieczny ścisły kontakt psychiczny.

 

Mars w Wodniku

Nadmiar i rozbieżność celów życiowych, często mało troski o partnera z przyczyn zawodowych. Kobiety, oprócz zajęć domowych, interesują się także pracą męża. Lubią brać żywy udział w jego życiu zawodowym. Jawne ignorowanie tradycji, poglądów i obyczajów, którym hołdują rodzice. Duża samodzielność życiowa.

 

Ascendent w Wodniku

Postać wysoka w typie Lwa, lecz całość subtelniejsza i nie tak charakterystyczna. Długo zachowuje szczupłą sylwetkę. Umiejętność wczuwania się w czyjąś osobowość i na tym tle dostosowanie się, czego nigdy nie ma Lew. Samodzielność. Zainteresowania nowatorskie. Futurologia. Czasem nadmiar fantazji.

 

Mc w Wodniku

Intuicyjne zdolności wykorzystywania dobrych okazji w różnych dziedzinach. Właściwe rozeznania nowych celów. Obowiązkiem partnera jest sprawdzanie celowości takich pomysłów. Także jest wskazane zainteresowanie się pomysłami partnera.

 

 

Ryby

 

Słońce w Rybach

Bierna introwersja. Receptywność, wyobraźnia, fantazja, marzycielskość, wrażliwość, często wygodnictwo. Mężczyźni w większości przypadków to typy bierne, dla których konieczna jest partnerka dynamiczna, pełna energii i żywotnowści, śmiało krocząca przez życie. Rozmowność i towarzyskość. Dużo temperamentu seksualnego, jeżeli partner dobrany szczęśliwie i właściwie, co jest u Ryb szczególnie ważne. Według statystyk odpowiednimi partnerami dla Ryb są: Strzelec i Lew, co jednak nie przesądza sprawy. Często dwukrotne związki małżeńskie.

 

 

Księżyc w Rybach

Dobroduszność, życzliwość, ustępliwość, dostosowanie się do partnera. Często kompleksy pomniejszonej wartości, zmienność nastrojów. U kobiet łatwo o duchowe osamotnienie. Jeżeli aspekty szczególnie niekorzystne, pociąg do pijaństwa, do narkotyków, brak hamulców moralnych, łatwo ulega się pokusom i uwodzicielskim namowom.

 

Wenus w Rybach

Głębia uczuć. Potrzeba uczuć miłosnych nie zawsze bywa zaspakajana. W rękach doświadczonego partnera wskazuje dużo zalet erotycznych i utajonych kwalifikacji. Szczególnie kobiety powinny wystrzegać się towarzystwa nieodpowiedniego, co w pewnych okresach życia grozi rozczarowaniem. Rybce zawsze grozi wykorzystywanie, przez typy bezwzględne.

 

Mars w Rybach

Mało dynamiki, bierność, często gnuśność. Potrzebny partner o cechach przeciwnych. Samotność, choć często stosunki nawiązywane skrycie. Partner bywa brutalny i bezwzględny. Uwaga w dysharmonijnych okresach życia.

 

Ascendent w Rybach

Spojrzenie marzycielskie, łagodne. Wcześnie traci się zgrabną figurę. Już po 30-ce skłonności pykniczne, szczególnie na ramionach. Łatwo o płaskostopie. Zapobiegliwość - gimnastyka. Bardzo bogate życie wewnętrzne. Receptywność na wszelkie wpływy zewnętrzne. Trochę niezdecydowania. Partner powinien być delikatny, łagodny, lecz zdecydowany, energiczny i aktywny.

 

Mc w Rybach

Postępowanie raczej wyczekujące. Ideałem życie bez trudów, oporów i przeszkód. Konieczny partner o cechach przeciwnych.

 

 

 

 

Źródło:

Leszek Szuman „Cechy matrymonialne znaków i planet w horoskopach indywidualnych”

Thema Mundi - Leszek Szuman - Cechy matrymonialne znaków w horoskopach indywidualnych

 

 

 

 

 • Like 1
 • Cool 1
 • Thanks! 1
Link to post
Share on other sites
 • 3 months later...

"Horoskop - jak wiadomo - rozpada się na dwanaście odcinków, które odnoszą się do poszczególnych dziedzin życia, oraz mówią o charakterze i losach swego właściciela, przy czym każdy z odpowiadających im znaków zodiakalnych posiada swojego władcę planetarnego. Dla pomyślnego małżeństwa ważnym jest, gdy władca Ascendentu, czyli pierwszego domu w momencie urodzenia znajduje się na początku siódmego pola natywnika, które traktuje o kwestiach związanych z małżeństwem.

Z kolei podamy znaczenie poszczególnych planet w 7 odcinku horoskopu:

Słońce w 7 domu - stwarza zazwyczaj szczęśliwe pożycie małżeńskie, ponieważ obdarza oddanym i wiernym partnerem, na którym można śmiało polegać we wszelkich okolicznościach życia.

Księżyc w 7 domu - korzystnie aspektowany - pomyślny jest dla małżeństwa. Natomiast uszkodzony wskazuje na zmiennego partnera i niepowodzenia.

Przy położeniu Słońca lub Księżyca w 7 odcinku natywnika należy specjalną uwagę zwrócić na ich wzajemne aspekty w obu horoskopach, na której to podstawie można dopiero wywnioskować, czy chodzi o trwałe szczęście W przyjaźni i małżeństwie, czy tylko o przelotną miłostkę. Pomyślnym jest szczególnie, gdy w obu horoskopach Słońce i Księżyc znajdują się na tym samym miejscu lub w dokładnej odległości 120º (w trygonie) albo wreszcie, gdy światła niebieskie tworzą harmonijny aspekt z Marsem i Wenerą. Wówczas pożycie jest spokojne i harmonijne. Na ogół należy zapamiętać, że Słońce i Księżyc w pomyślnych aspektach wpływają przyciągająco, podniecająco i wzmacniają wzajemne zaufanie. W aspektach niekorzystnych - w kwadracie i opozycji - sprowadzają czasowe przyciąganie, lecz również silne duchowe napięcia, wewnętrzne konflikty, nieporozumienia, lub też gorzkie chwile z racji rozłąki, u małżonków zaś legalnych groźbę rozwodu, gdy tranzytowy Uranus utworzy wrogi aspekt z pozycjami Słońca i Księżyca w horoskopach obu partnerów.

Wenera w 7 domu - jest jedną z najlepszych oznak domowego szczęścia. Mówi o wczesnym małżeństwie i związanym z nim powodzeniem, stwarza zrozumienie i ufność między partnerami.

Jeśli jednak tworzy ujemny aspekt z Saturnem, wówczas występują przykre powikłania, a dobra wola i szczere jednej strony uczucie, nagradzane bywają niewdzięcznością. Jak długo - nawet zajmując w radixie korzystne położenie tworzy czasowo niepomyślny aspekt z Saturnem lub Neptunem, tęsknota miłosna jednej strony nie znajduje takiej wzajemności, jakiej by pragnęła i wewnętrzne niezadowolenie trwa, dopóki nie zaistnieją pomyślniejsze wpływy planetarne.

Merkury w 7 domu - pomyślnie aspektowany - daje rozsądną, bystrą i wymowną małżonkę, posiadającą większe zainteresowania intelektualne, aniżeli erotyczne. Należy jednak przy tym uwzględnić też inne współdziałające wpływy.

Przy skaleczonym Merkurym druga osoba małżeństwa posiada naturę zgryźliwą i pożycie mącone jest nieustannymi kłótniami i sporami, wypływającymi ze słabości i braku wzajemnego zaufania.

Saturn w 7 domu - korzystnie aspektowany wskazuje, że druga osoba małżeństwa obdarzona jest saturnicznymi cnotami: czystością i dyskrecją, taktem i wnikliwością, roztropnością i oszczędnością, które przyczynią się do zbudowania szczęścia zarówno rodzinnego, jak też finansowego. Na ogół położenie to jest szczęśliwe, pominąwszy, że Saturn w tym odcinku natywnika - zarówno pomyślnie, jak niepomyślnie aspektowany - oznacza wczesną śmierć partnera. W wielu wypadkach - przy tym układzie - związek zawarty zostaje z wyrachowania lub rozsądku, przynajmniej z jednej strony, a życie uczuciowo - erotyczne pozostawia wiele do życzenia. Nawet, jeśli u jednego z partnerów istnieje miłość, rychło zostaje zamącona chorobą lub innym ciosem przeznaczeniowym. Saturn zachmurza zawsze życie miłosno - małżeńskie i nie daje szczęścia w zwyczajnym słowa znaczeniu.

Tylko w horoskopie wysoko duchowo i moralnie stojącego człowieka można przyjąć, że Saturn, w omawianym polu natywnika jednego z małżonków, sprowadzi duchową przyjaźń i harmonię psychiczną i że obaj partnerzy zetknęli się ze sobą, celem spełnienia wzniosłego zadania życiowego. Bardzo jest przy tym możliwym, że jedno z nich będzie w milczeniu cierpieć z powodu drugiego i czuć się nieszczęśliwym.

Wreszcie skaleczony Saturn w siódmym odcinku radixu przemawia za posępnym, ponurym, zimnym i przykrym w pożyciu towarzyszem. Jowisz w 7 domu - oznacza szczęśliwy związek małżeński, zwłaszcza, jeśli odbiera przy tym dobre aspekty. Na ogół w tym położeniu daje szlachetną, wspaniałomyślną i sympatyczną małżonkę, która przyniesie zaszczyty, majątek i pozycję społeczną. W każdym razie dba, by człowiek nie pozostał samotny i darzy szczęściem i miłością w małżeństwie - czy na całe życie, można wywnioskować z położenia innych planet w poszczególnych latach.

Jeśli w momencie urodzin Mars albo Saturn tworzy niepomyślny aspekt z Jowiszem w siódmym domu, obdarza wprawdzie piękną i sympatyczną małżonką, lecz spokój może zostać czasowo zakłócony, nie tyle przez kobietę, ile raczej wskutek wad charakteru i despotyzmu mężczyzny. Jednym słowem, Jowisz słabo postawiony lub uszkodzony w siódmym odcinku natywnika wskazuje na straty wskutek zbytniej ufności w swego partnera, małżeństwo bywa odraczane lub nie dochodzi do skutku, zaś w wypadku realizacji wyłonią się zmartwienia i kłopoty z racji niedbałości i samowoli drugiej osoby związku. Dobre aspekty Jowisza ze Słońcem i Marsem wytwarzają związki raczej towarzyskie, przyjaźni, intelektualne i psychiczne.

Mars w 7 domu - pomyślnie aspektowany, obdarza zdolnym, gospodarnym i energicznym partnerem, dbałym o dobro rodziny, osobistością silną, która ujmuje kierownictwo, lecz czyni to w sposób delikatny. Odnosi się to do obu płci - bowiem, gdy w horoskopie mężczyzny druga osoba małżeństwa oznaczona jest przez Marsa w 7 domu, będzie ona posiadała naturę męską i wykazywała również skłonność do uchwycenia władzy w swe ręce. Nadto Mars w tym odcinku natywnika daje tendencję do zawarcia wczesnego związku, kiedy obaj partnerzy znajdują się jeszcze w stanie plastycznym i wykazują większą zdolność przystosowania się do warunków małżeńskich, aniżeli gdy związek zawarty zostaje w bardziej dojrzałym wieku, W każdym razie to położenie "małego zła" każe przypuszczać bardziej wojowniczego partnera, tak, iż mimo całej miłości i uczucia, harmonia pożycia częstokroć ulegnie zaburzeniu.

Mars uszkodzony w siódmym odcinku natywnika wskazuje na wypadek lub nagłą śmierć drugiej osoby małżeństwa. Będzie ona miała usposobienie władcze i kłótliwe, a jeśli przy tym na początku odnośnego pola znajdzie się jeden ze znaków wodnych: Rak, Skorpion lub Ryby - oddawać się będzie pijaństwu i rozpuście.

Mars - zależnie od współdziałających aspektów - wpływa na ogół pobudzająco i ożywiająco, zarówno w dodatnim jak też ujemnym znaczeniu. Może jednak również niektóre związki miłosne i przyjaźni nagle rozbić lub sprowadzić czasowe rozłąki - wskutek zmiany miejsca zamieszkania - wywołując w następstwie ból i tęsknotę.

W dobrym aspekcie ze Słońcem i Wenerą pobudza skłonność sercową i sprzyja szczęściu w miłości i małżeństwie, o ile nie działają przeciwdziałająco niszczycielskie wpływy Saturna i Uranusa.

Mars i Wenus w obu horoskopach na tym samym miejscu nie stanowią tak pomyślnej oznaki, jak wówczas, gdy te planety znajdują się w sekstylu lub trygonie. Koniunkcja Marsa i Wenery pobudza wprawdzie u niektórych kochanków namiętność, lecz mija ona szybko pociągając w następstwie cierpienie, z racji nieodwzajemnionej skłonności.

Uranus w 7 domu - wskazuje na romantyczne, zawarte bez zastanowienia i źle pojęte małżeństwo. Często partnerem jest osoba, która nigdy nie myślała o wstępowaniu w tego rodzaju związek, zanim uranusowy promień nie skojarzył go pod wrażeniem chwili. Uranus w tym położeniu - niezależnie od swoich aspektów - przynosi zawsze nagłe zobojętnienia lub zbliżenia w pożyciu małżeńskim i płciowym. Ludzie z Uranusem w siódmym odcinku natywnika są zazwyczaj nieszczęśliwi w małżeństwie, ponieważ druga osoba związku odznacza się niestałą i niezależną uraniczną naturą, nie znosi ograniczeń, nie potrafi być wierną i utrzymuje tajemne stosunki, które niejednokrotnie doprowadzają do separacji i rozwodu sądowego. W związku z tymi sprawami wynika często publiczny skandal, lub następuje śmierć drugiej osoby związku - w zależności od aspektów.

Jeśli Uranus w siódmym polu radixu posiada towarzyszów w osobach Jowisza i innych planet, wówczas oprócz legalnego związku daje również kilka awanturek miłosnych, a nawet dłuższych przyjaźni. Gdy zaś znajduje się sam, wówczas trudno znaleźć trwałe dopełnienie życia milosno - małżeńskiego. Wpływ ten - jak już zaznaczyliśmy wyżej - daje umiłowanie niezależności i wolności; ograniczenia i opieki tego rodzaju jednostki w małżeństwie nie zniosą, toteż, gdy Słońce i Księżyc lub Saturn i Jowisz utworzą w horoskopie jednego z partnerów złe aspekty - rozwód nie jest wykluczony. Uranus powoduje również niekiedy całkiem nieoczekiwane rozłąki małżonków, oraz inne niespodzianki, których następstwem są dotkliwe cierpienia psychiczne.

Neptun w 7 domu - posiada wpływ niezwykle osobliwy. W młodości przynosi ciężkie rozczarowania i zawody, niejednokrotnie lata nieszczęśliwej miłości lub zwlekania z małżeństwem. W niepomyślnych aspektach sprowadza zetknięcie z jednostkami wątpliwej wartości, w dobrych natomiast - uduchowione związki i przyjacielskie stowarzyszanie się wybitnych, zainteresowanych okultyzmem osób. Aczkolwiek są to związki dobrane, oparte na duchowym zrozumieniu - charakter ich bywa raczej platoniczny. Po gorzkich rozczarowaniach w młodości rozbudza Neptun skłonność u ludzi, którzy opanowali już swoje zmysły i szukają raczej psychicznego kontaktu aniżeli erotycznego użycia.

Neptun uszkodzony w 7 odcinku radixu daje histerycznego, medialnego i niepoczytalnego towarzysza, przy czym istnieje możliwość popełnienia bigamii przez jednego z partnerów. Neptun w złych aspektach sprowadza również zboczenia seksualne."

 

 

źródło: J.R "Astrologia, a małżeństwo"

 • Cool 1
Link to post
Share on other sites

"Jeśli w VII nie znajduje się żadna planeta, wówczas celem wydania sądu należy przystąpić do analizy 4 i 5 domu horoskopu, o ile oczywiście zawierają one jakieś ciała kosmiczne. Gdy w 4 odcinku natywnika, traktującym o ognisku domowym i stosunkach rodzinnych, znajduje się Uranus - zarówno dodatnio jak ujemnie aspektowany - należy odradzić zawarcie małżeństwa, gdyż szczęście, zadowolenie i harmonia nigdy nie zagoszczą w domu, gdzie mieszka Uranus.

Również źle aspektowany Saturn w 4 odcinku radixu grozi rozbiciem ogniska domowego i stratą majątku, a zatem ubóstwem i samotnością na starość. Skaleczony Mars w 4 polu horoskopu każe wnosić o częstych sporach i nieporozumieniach domowych.

Uranus w 5 odcinku natywnika, domu miłości i dzieci, jest również nieodpowiednim układem dla małżeństwa, dowodzi bowiem, że właściciel horoskopu posiada skłonność do wchodzenia w tajne stosunki miłosne - a gdy skaleczony Uranus na tym miejscu stoi w horoskopie kobiety, oznacza oddawanie się każdemu, mężczyźnie, który się jej spodoba, gdyby zaś małżeństwo miało być pobłogosławione potomstwem, grozi trudnymi rozwiązaniami lub śmiercią dziecka wskutek wypadku."

 

źródło: J.R "Astrologia, a małżeństwo"

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
 • 10 years later...
 • Ekspert
Willow
39 minut temu, shamansblues napisał:

Mam pytanko co do VIII domu i kierunku, w jakim czyta się wpływy. Jeśli aż trzy moje osobiste planety (Słońce, wenus, merkury) wchodzą do czyjegoś VIII domu, to oznacza to, że ta osoba może pociągać seksualnie mnie, czy w drugą stronę - czyta się to tak, że to ja mogę być silnie pociągająca dla tej osoby? Czy raczej wpływ ten działa w dwie strony? 

 

 

W dwie strony zawsze działa, druga sprawa, że 8 dom to nie tylko seks i chemia, fajnie by się wtedy komuś żyło :P Ale też straty, transformacji, mocne, często niszczące (lub zmieniające na zawsze) emocjonalne przeżycia... Także z tej strony też może zadziałać.

Edited by Roseanna Xavier
 • Super 1
Link to post
Share on other sites
shamansblues
27 minut temu, Roseanna Xavier napisał:

Kochana, tu wiele wskaźników trzeba brać pod uwagę :P

Tak patrzyłam na ten VIII dom, bo po prostu nie mamy żadnych aspektów między Wenus i Marsami, a chemia była niesamowita, i szukałam czegoś w synastrze, co by ją tłumaczyło. I tak ten jego VIII dom od razu rzucił się w oczy. Jeszcze jego Wenus i Merkury wchodzą mi do V. 

 

Ale to mówisz, że tak teoretycznie może być, że wchodzimy komuś do VIII domu powiedzmy nawet wszystkimi osobistymi planetami, ale to jeszcze nic nie znaczy i nie musi przekładać się na chemię?

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
 • Ekspert
Willow

Tu też warto patrzeć na jego archetyp kobiety (Wenus, Księżyc), a to jaki Ty demonstrujesz (Twoje Wenus i Księżyc, a również znak i aspekty Słońce, ascendent, obsada znaków), i z Twojej strony tak samo - jaki archetyp mężczyzny Cię przyciąga (Słońce, Mars) i po jego stronie to samo, co napisałam wyżej. Na mocne zakochanie też wskazuje koniukcja Wenus że Słońcem (inne aspekty tez, ale mniej), a na namiętność i pociąg seksualny (czasami dochodzący do nienawiści i wkurzenia) wskazuje koniukcja Słońce Mars (inne aspekty między tymi planetami też, ale mniej). Też podobnie Mars z Księżycem mogą działać na tej zasadzie, ale to jest bardziej traumatycznie, bo Księżyc to taka delikatna część nas samich, i Mars ten Księżyc rani...

5 dom jak najbardziej - to dom zakochania i gry seksualnej :) Jeśli tam nie jakiś Saturn będzie się znajdował, oczywiście. Tak samo, jeśli malefiki (Saturn, Mars, wyższe Planety) trafią komuś do 8 domu, też oczekiwałabym straty, traumy, i głębokie wchodzenie do psychiki sobie nawzajem z bolesnymi, koniecznymi transformacjami po obu stronach...

Wzajemna aspektacja Świateł też jest dobra, ale nie koniecznie na zasadzie seksualnej, to jest dobre dla trwałych relacji, daje poczucie pokrewieństwo dusz, dobrego rozumienia siebie nawzajem :)

Edited by Roseanna Xavier
 • Super 3
Link to post
Share on other sites
runoutofbreath
32 minuty temu, Roseanna Xavier napisał:

Tu też warto patrzeć na jego archetyp kobiety (Wenus, Księżyc), a to jaki Ty demonstrujesz (Twoje Wenus i Księżyc, a również znak i aspekty Słońce, ascendent, obsada znaków), i z Twojej strony tak samo - jaki archetyp mężczyzny Cię przyciąga (Słońce, Mars) i po jego stronie to samo, co napisałam wyżej. Na mocne zakochanie też wskazuje koniukcja Wenus że Słońcem (inne aspekty tez, ale mniej), a na namiętność i pociąg seksualny (czasami dochodzący do nienawiści i wkurzenia) wskazuje koniukcja Słońce Mars (inne aspekty między tymi planetami też, ale mniej). Też podobnie Mars z Księżycem mogą działać na tej zasadzie, ale to jest bardziej traumatycznie, bo Księżyc to taka delikatna część nas samich, i Mars ten Księżyc rani...

5 dom jak najbardziej - to dom zakochania i gry seksualnej :) Jeśli tam nie jakiś Saturn będzie się znajdował, oczywiście. Tak samo, jeśli malefiki (Saturn, Mars, wyższe Planety) trafią komuś do 8 domu, też oczekiwałabym straty, traumy, i głębokie wchodzenie do psychiki sobie nawzajem z bolesnymi, koniecznymi transformacjami po obu stronach...

Wzajemna aspektacja Świateł też jest dobra, ale nie koniecznie na zasadzie seksualnej, to jest dobre dla trwałych relacji, daje poczucie pokrewieństwo dusz, dobrego rozumienia siebie nawzajem :)

Tyle przydatnej wiedzy, super, dziękujemy :*

 • Like 2
 • Thanks! 1
Link to post
Share on other sites
 • Ekspert
Willow
7 godzin temu, runoutofbreath napisał:

Tyle przydatnej wiedzy, super, dziękujemy :*

Kochana, to bardzo z grubsza, bo było by długo :P Zreszta żadnym mistrzem astrologii nie jestem, a temat tu nie jest o miłości nawet, tylko o pociągu seksualnym :D

To jest tym, co wyciągnęłam z książki Wrońskiego "O miłości i małżeństwie", gdzie on komentował skierowane do niego pytania dotyczące związków, pewnie jeszcze skądś, nie pamiętam, ja kiedyś po prostu na ten temat (synastrie) czytałam wszystko, co wpadnie: może K. Daragan, bo jako astrolog rosyjsko-języczny sporo pisze o związkach, lub S. Szestopalow, napewno A. Podwony - bo lubię go podejście, mimo, że swoje dziwne rzeczy też pisał, po prostu artykuły wszędzie, gdzie potrafiłam znaleźć, może nawet amerykańskich tez. Testowałam na sobie i bliskich :) Czyli bardziej zebrana zewsząd informacja, niż coś własnego.

Jeśli moja odpowiedź pomogła komuś, to naprawdę się cieszę :1s_z:

Edited by Roseanna Xavier
 • Like 2
 • Medal 1
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...