Jump to content

3 - Cesarzowa


Guest truskawka

Recommended Posts

Guest truskawka

Znaczenie karty Cesarzowa:

 

Osoby, które oznacza karta:

 

Urodziwa, bardzo zmysłowa, pociągająca kobieta, matka, żona, również partnerka, kochanka. Oznacza także kobietę w ciąży, na wysokim stanowisku, z silną osobowością, zaradną, wpływową. Kobieta adorowana, w centrum uwagi, podziwiana, szanowana. Kobieta będąca ucieleśnieniem ideału dla mężczyzny.

 

Co może oznaczać pojawienie się karty:

 

Chęć założenia rodziny, płodność, ciąża, zmysłowość, wdzięk, kobieca seksualność, namiętność. Bezpieczeństwo materialne, powodzenie w interesach i wszelkich przedsięwzięciach, pozytywna prognoza, spełnienie. Komfort, poczucie piękna, dobry gust.

 

Karta w negacji:

 

Nadmierne epatowanie kobiecością, używanie swoich wdzięków w sprawach zawodowych, kokieteria, rozwiązłość, niewierność. Nieumiejętność sprawdzania się w roli matki, trudności z zajściem w ciąże, niechęć do noszonej ciąży. Ponadto karta oznacza zaborczość, zachłanność, żądzę władzy, chęć sprawowania kontroli, dominacja, zła prognoza dotycząca spraw zawodowych, niepowodzenie w przedsięwzięciach.

 

Źródło: strona internetowa: Strona główna - Tarot - Arkana Wielkie

 

Inna nazwa tej karty to Władczyni.

 

Archetyp - matka

Znaczenie ogólne - płodność, rozrost, życiowe siły, narodziny nowego, urodzajna ziemia

Praca - twórcza faza, zdrowie, nowe kierunki rozwoju, wspaniałe plany i intratna propozycja pracy, żywotność, różnorodność, urozmaicenie

Relacje/uczucia - pełen życia, zdrowy związek, który wrasta i dojrzewa, nowa miłość, która rozkwitnie, powiększenie rodziny

Świadomość - nowe rozumienie, zmiana obrazu świata

Sfera ducha - świadomość różnorodności

Cel - zachowanie i ochrona życia

Cień - zbytek, zachłanność, zniszczenie

Odwrócona - niepłodność, niedostatek

 

Źródło - H. Banzhaf: "Klucze do Tarota"

 

Praktycyzm. Ukochanie natury. Matczyność. Cierpliwość, stanowczość, zmysłowość. Dobra znajomość ludzi i ich problemów. Harmonia. Uwolnienie od kłopotów. Wdzięk, piękno. Matka, siostra, żona. Miłość macierzyńska. Uzależnienie od kobiety. Umiejętność kierowania innymi. Podjęcie właściwej decyzji w oparciu o poznanie i analizę faktów. Kobieta pracująca zawodowo, samodzielna i niezależna. Pewność siebie i swoich racji.

 

Odwrócona: Powolne działanie. Zmieszanie, zakłopotanie. Wyrażanie uczuć w sposób przesadny. Przegadanie. Lekkomyślność, niedocenianie faktów. Niemożność podjęcia decyzji. Brak postępów w pracy. Chwiejność. Wulgarność. Brak macierzyńskiej miłości. Zagubienie i bezradność. Niepowodzenie w sprawach zawodowych. Upór. Zaborczość. Skąpstwo. Złośliwość.

 

Źródło - Suliga Jan Witold "Tarot. Karty, które wróżą"

 

Drzwi otwierają się na ogród emocji i piękna. Masz możliwość pewne projekty, które są dla Ciebie ważne zrealizować. Karta może również wskazywać młodą matkę lub nowego przyjaciela.

 

Źródło - Znaczenia Wielkich Arkanów w Tarocie 78 Drzwi

Link to comment
Share on other sites

 • 8 months later...
Guest winteer

OPIS – Jabłko – znak godności monarszej. Kłos żyta – żniwa, dobrobyt. Pozycja półleżąca – brak aktywności, przygotowanie do porodu.

 

ZNACZENIE – Surowość i panowanie nad sobą, uczucia matczyne, opieka.

 

KARTA ODWRÓCONA – Niezgoda, kłopoty domowe, kłótnia, problemy z seksem.

 

CESARZOWA. Cearzowa jest archetypem (symbolem) Matki Ziemi, żeńską cząstką psychiki człowieka. Cesarzowa to harmonia, piękno i bogactwo przeżyć, których jest ucieleśnieniem. Przejawia się wielością wewnętrznych doznań i symbolizuje bogactwo urodzaju. Jej podniesiona dłoń, trzyma berło, co demonstruje jej siłę i autorytet na Ziemi. Podczas gdy Kapłanka utożsamia nieświadomą część naszej psyche, Cesarzowa prezentuje, to co ziemskie - szczodrość i płodność. Jej znaczenie sugeruje bogactwo i satysfakcję z fizycznych potrzeb i pragnień. Jest tu potencjalna obfitość wszystkiego i być może należy się zastanowić, czy zbyt mocno nie jesteś przywiązany(a) do świata materii. Świat ducha i materialny musi być zrównoważony. Jeden nie powinien mieć przewagi nad drugim, dopiero wówczas satysfakcja z osiągnięć będzie pełna. Karta ta może wskazywać na kobietę z bliskiego otoczenia, może to być matka, żona, kobieta na ważnym stanowisku.

 

CESARZOWA - karta odwrócona. To co charakterystyczne to niedojrzałość uczuć, zahamowana ekspresja, niezdolność dawania innym, nieprzystosowanie, brak postępów w karierze, niesprecyzowane plany, kłótliwość w pracy i w domu, różne nieprzemyślane działania. Typ kobiety z Twojego otoczenia, która źle wpływa na Twoją psychikę.

 

Źródło - strona internetowa: Tarot

 

CESARZOWA PŁODNOŚĆ

 

 

W taliach, które podkreślają egipskie dziedzictwo, znajdujemy nazwy Królowa-Faraonów lub Izyda-Urania czy Władczyni. Władczyni siedzi na tronie, w ręku trzyma berło, czasami kłos żyta oraz jabłko stanowiące znak godności cesarskiej. Te symbole wskazują na zwrot ku ziemskim zadaniom. Często jest to karta matki, ale także szefowej lub innego kobiecego autorytetu. Wszystkie one okazują się kobietami pełnymi dyscypliny, zdają się wiedzieć, że mają za zadanie świecić przykładem. Rysunek na karcie wzbudza u każdego obserwatora respekt.

 

ZNACZENIE KARTY: już nazwa. Karty wskazuje na władanie i panowanie, dotyczy ono zwłaszcza panowania nad sobą, gdyż tylko ten, kto zapanował nad samym sobą, może panować nad innymi. Karta symbolizuje obowiązki, które każdy z nas ma wypełnić na ziemi, także ci, którzy sądzą, że mogą rozwijać się poza życiem społecznym. Każdy musi uczynić to, co konieczne, by przypodobać się władczyni. "Pra zasada matki" kieruje wypełnianiem zadań, co wymaga pewnej surowości. Władczyni uzmysławia więc, że nie może istnieć absolutna wolność, gdyż w takim przypadku nastąpiłoby wynaturzenie przejawiające się w anarchii. Karta ta porusza w nas dojrzałość. Zachowanie Głupca jest na tym etapie nie na miejscu. To matka decyduje o wychowaniu swych dzieci, które powinny uzyskać później uznanie w jej oczach. Liczba 3 wiązana z tą kartą ma wiele wspólnego z teoriami Pitagorasa, który uczył, że liczba ta jest pierwszą liczbą ziemską. Wskazuje ona jednak również na współgrę Słońca, Księżyca i Ziemi. Kto chce podążać drogą poznania, drogą prowadzącą do wnętrza, nie powinien tracić z oczu ziemskiej strony naszego bytu. Musi się także nauczyć akceptować rozwagę jako wartość. Dlatego karta ta wskazuje nie tyle na świat ezoteryki, lecz na ziemską rzeczywistość, a także uczy nas, by dążąc ku niebu nie tracić gruntu pod nogami.

 

 

ZNACZENIE SYMBOLICZNE: żarliwe pragnienie prawdy i piękna powoduje, że stają się one udziałem człowieka. Pragnienia przeciwne - to bieg ku przepaści. Człowiek może mieć nadzieję na powodzenie swych przedsięwzięć pod warunkiem połączenia działania ze zrównoważoną myślą. Wynik przyniesie dobro. Karta ta wyraża symbolicznie: moc ewolucyjną płodnej natury. W swym znaczeniu elementarnym Cesarzowa reprezentuje siłę twórczej energii daną człowiekowi do dyspozycji. Może ona zrealizować się na planie fizycznym (np. ciąża) lub na planie mentalnym (twórczość intelektualna). Cesarzowa - pasywna siła świata materialnego (w uzupełnieniu do karty Cesarz, która wyraża siłę aktywną) reprezentuje zawsze krok naprzód.

 

ATRYBUTY OSOBOWOŚCI: stanowczość, ambicja, wiedza, twórczość. Intuicja, płodność, uczuciowość, przyjazny stosunek do ludzi, miłość matczyna.

 

ZNACZENIE UŻYTKOWE: liczne zmiany, zwykle korzystne. Decyzja, którą pytający po rozważeniu może podjąć. Konkretyzacja planów. Zapowiedź szczęśliwego życia. Polepszenie i odnowa sytuacji. Liczne, krótkotrwałe zmiany miejsca pobytu. Zalecany optymizm. Płodność. Karta ta symbolizuje również twórczość literacką i naukową, książki, publikacje, rękopisy, osoby związane z pisaniem i wydawaniem książek; nowiny z otoczenia. Może to być też oczekiwany list; sąsiednie karty określą jego treść. Cesarzowa dąży do wzmocnienia i powtórzenia efektów kart sąsiednich. Może też oznaczać po prostu kobietę z otoczenia pytającego.

 

Źródło: Tarot (I - VII) : Satanorium.pl

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Na karcie widnieje wizerunek urodziwej kobiety siedzącej na tronie. Na głowie Cesarzowa nosi koronę lub diadem, natomiast w rękach trzyma berło i niewielką tarczę z namalowanym na niej orłem. Podniesiona dłoń, trzyma berło, co demonstruje jej siłę i autorytet na Ziemi.

Często rycina, która ją przedstawia to kobieta w królewskich szatach, siedząca wygodnie na tronie na tle pól, łanów zbóż, kwiatów, owoców. Co oznacza? Przede wszystkim dobrobyt, stabilizację w życiu i zapowiedź dużych profitów.

 

 

Cierpliwość, praktyczność, zmysłowość, harmonia, stanowczość, wdzięk, piękno, brak kłopotów, znajomość ludzi i ich problemów, miłość macierzyńska, matka, siostra, żona, uzależnienie od kobiety, umiejętność kierowania innymi, pewność siebie, kobieta niezależna.

Cesarzowa jest archetypem (symbolem) Matki Ziemi, żeńską cząstką psychiki człowieka. Cesarzowa to harmonia, piękno i bogactwo przeżyć, których jest ucieleśnieniem. Przejawia się wielością wewnętrznych doznań i symbolizuje bogactwo urodzaju.

 

 

 

Podczas gdy Kapłanka utożsamia nieświadomą część naszej psyche, Cesarzowa prezentuje, to co ziemskie - szczodrość i płodność. Jej znaczenie sugeruje bogactwo i satysfakcję z fizycznych potrzeb i pragnień. Jest tu potencjalna obfitość wszystkiego i być może należy się zastanowić, czy zbyt mocno nie jesteś przywiązany do świata materii. Świat ducha i materialny musi być zrównoważony. Jeden nie powinien mieć przewagi nad drugim, dopiero wówczas satysfakcja z osiągnięć będzie pełna.

Karta ta może wskazywać na kobietę z bliskiego otoczenia, może to być matka, żona, kobieta na ważnym stanowisku. Bardzo często nazywana jest kartą małżeństwa. Reprezentuję macierzyńską troskę i płodność, może więc oznaczać małżeństwo własne lub w rodzinie, ciążę.

 

 

 

Nie zapominajmy, że to kobieta a więc dla mężczyzny może często symbolizować tą partnerkę, która zostanie przy jego boku i urodzi mu potomstwo. Natomiast jeśli osoba, która poprosiła nas o wróżbę jest kobietą to cesarzowa być może stanowi zapowiedź, że w niedługim czasie może zaistnieć jako matka i żona.

 

 

 

Karta odwrócona - charakterystyczne to niedojrzałość uczuć, zahamowana ekspresja, niezdolność dawania innym, nieprzystosowanie, brak postępów w karierze, niesprecyzowane plany, kłótliwość w pracy i w domu, różne nieprzemyślane działania. Typ kobiety z Twojego otoczenia, która źle wpływa na Twoją psychikę. Może też ostrzegać, aby nie począć na laurach, lenistwem, pasożytnictwem w związku jak również przed tym, że zajmując tak wygodną pozycję delektując się dobrobytem możemy nie zauważyć zagrożeń.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Cesarzowa - piękna kobieta, młoda mama, zmysłowość, płodność, usunięcie przeszkód, dobry gust, estetyka, piękno, komfort, gospodarność, zdrowa troska o to, co się posiada, partnerka, żona, szefowa.

 

Cesarzowa (odwrócony) - brak gustu, zła szefowa, nieodpowiednia partnerka, przesadne skoncentrowanie się na sferze materialnej, upór, zaborczość, złośliwość, skąpstwo lub rozrzutność, kochanka.

 

Alla Alicja Chrzanowska "Tarot prosty i skuteczny"

 

Rada z jednej karty:

 

Pozytywna karta na pytania dotyczące wszelkich obszarów: miłości, przyjaźni, pracy, finansów.

W karierze może pomóc Ci wpływowa kobieta. Pozwól, by świat pokazał Ci drogę. Nie wymuszaj nic na siłę. Finanse poprawią się niespodziewanie. Jeśli szukasz pracy, uwierz, że czeka już gdzieś na Ciebie. Przygotuj się tylko do rozmowy kwalifikacyjnej, byś wypadł profesjonalnie.

Jeśli obecnie masz jakieś trudności, karta zapowiada ich rozwiązanie.

 

Źródło: Barbara Antonowicz-Wlazińska "Przepowiednia z jednej karty Tarota"

 

Blaski: kobiecość, zmysłowość, płodność, ciąża, twórczość, niezależność, pewność siebie, poczucie piękna, ekspansja, przyjemność, wdzięk, kochanka.

 

Cienie: rozwiązłość, wulgarność, zaborczość, niewierność, niechęć do ciąży, brak uczuć macierzyńskich, nadmierna żądza władzy, bezradność.

 

Źródło: Barbara Antonowicz-Wlazińska "Przepowiednia z jednej karty Tarota"

progress.gif

 

 

Karta dnia - III Cesarzowa, Giermek Kielichów - mam córkę w wieku szkolnym i tego dnia było zebranie w szkole, gdzie występowałam w roli matki i "płatnika" :)

 

w pytaniu o relację - Cesarzowa+7 Mieczy - kobieta szpiegująca, zbierająca, pozyskująca informacje w sposób niejawny, w ukryciu

 

Co zrobić: Zadbać o swój wygląd i nie ma to znaczenia czy jesteś kobietą, czy mężczyzną.

Otwórz się na rozwój i twórczość w szerokim tych słów znaczeniu. Jeśli jesteś mężczyzną, zwróć uwagę na obecność lub brak kobiety w swoim życiu. Jeśli ją masz, sprawdź, czy przypadkiem nie poświęcałeś jej zbyt mało czasu. Jeśli nie, będziesz odczuwał jej brak. To Twoja wewnętrzna anima. Zadbaj więc o swoje uczucia, wewnętrzne piękno. Takiego Ciebie poszukuje kobieta Twojego życia. To symbol Wenus, który dopomina się realizacji.

Jeśli karta jest odpowiedzią na pytanie, czy to dobry czas na zajście w ciążę, odpowiedź brzmi: tak.

 

Czego nie robić: Jeśli jesteś tzw. silną kobietą, odpuść sobie. Pozwól sobie na słabość, na bycie kobietą, która może być słaba i to całkiem nie ujmuje jej wartości, ale nie zachodź od razu w ciążę.

 

Źródło: Barbara Antonowicz-Wlazińska "Przepowiednia z jednej karty Tarota"

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

III. Cesarzowa,

czyli bogini pomyślności

Trzecia karta z Wielkich Arkanów przedstawia królową, władczynię, siedzącą na tronie. Co ta karta oznacza? - tak najkrócej można powiedzieć: jest to bogini pomyślności!

 

Niektórzy autorzy kart podkreślają to znaczenie, rysując Cesarzową i jej tron na tle dojrzewającej pszenicy, bujnych ogrodów, kiści winogron i innych owoców. Sama postać kobiety na tronie niekiedy rysowana jest tak, iż można się domyślać, że jest ona w ciąży - a więc sama symbolizuje płodność, macierzyństwo, rozmnażanie - i zarazem pomnażanie bogactw. Postać przyszłej matki na tronie oznacza też materialną stabilizację i bezpieczeństwo: owo najwyższe bezpieczeństwo, jakiego doświadczyć może tylko dziecko w łonie matki.

 

Karta Cesarzowa zapowiada wszystkie te rzeczy: pomyślność i dobrobyt, bezpieczeństwo i rozkwit, pomnożenie bogactwa i przychodzenie na świat potomstwa. Oznacza przede wszystkim, że jesteśmy na dobrej drodze, że ogólna nasza sytuacje w świecie jest pomyślna, i nie należy ani szczególnie się martwić, ani jakoś "manipulować" przy własnych sprawach, bo można "przedobrzyć" i zakłócić naturalny rozwój rzeczy.

 

Nie należy ani przez chwile zapominać, że postać na tej karcie jest kobietą, i to sportretowaną w rozkwicie swojej kobiecości. Dlatego jeżeli wróżymy mężczyźnie, karta ta może oznaczać, że niedługo znajdzie on "pisaną sobie" partnerkę; a jeżeli wróżymy kobiecie - że ona sama wejdzie w rolę Cesarzowej, i zrealizuje się jako kochanka, żona, szczęśliwa pani domu - a może również jako matka.

 

Na niektórych taliach, dla przypomnienia, że karta ta oznacza materialne powodzenie i szczęście w miłości - jest obok Cesarzowej rysowany znak planety (i bogini) Wenus.

 

Nie jest też przypadkiem, że Cesarzowa siedzi, często w pozycji wręcz półleżącej (podczas gdy Mag stoi, a Głupiec idzie...). Oznacza to, że szczęście i pomyślność przychodzi z zewnątrz, jako dar Boga i czasu. Że jest teraz czas korzystania z dobrodziejstw, jakie niesie los, nie zaś czas pracy, starań, poszukiwań czy wątpliwości. Można więc wygodnie zasiąść - za stołem, do uczty... Nasza aktywność nie jest ani nam, ani nikomu, potrzebna do szczęścia.

 

Wszystkie te "pozytywy" tej karty w pewnych okolicznościach mogą stać się "negatywami". I wtedy karta Cesarzowa będzie ostrzegać przed lenistwem, życiem na kredyt (lub na cudzy koszt), przed lekceważeniem zagrożeń. Może delikatnie przypominać, że okres pomyślności nieuchronnie kiedyś się skończy...

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Cesarzowa czyli kobieta jako symbol dobrobytu

Karta Cesarzowa (nr 3 w Wielkich Arkanach) symbolizuje dobrobyt rozumiany szerzej, niż to się zwykle przyjmuje: jako DOBRO-BYT, na co się składa nie tylko materialny komfort, ale także głębokie zadowolenie z tego, co jest, umiejętność cieszenia się życiem i jego radościami, głęboka i twórcza zgoda z własna naturą. Tak się w tradycji przyjęło, że z ową materialno-zmysłową stroną życia silniej od mężczyzn związane są kobiety, więc logicznym jest, że właśnie kobieta - i to nie byle jaka, bo władająca swoim imperium - jest rysowana na tej karcie.

 

Cesarzowa jako główna karta rozkładu, nr 1:

 

Pomyślna wróżba! Przy tym zapowiada satysfakcję, a nie wysiłek. Spoczynek, a nie ruch. Pomyślność w sprawach, które powoli dojrzewały a teraz zrealizowały się jakby same przez się. Ważne jest to, co jest, a nie plany i mrzonki. Spoczywająca postać Cesarzowej mówi o tym, że moment spełnienia dzieje się TERAZ.

 

Jako karta ostrzegająca, nr 2:

 

Spoczywając w błogim samozadowoleniu, przegapisz ważne szanse na przyszłość. Grozi ci lenistwo, wygodnictwo, przywiązanie do tego, co się osiągnęło. Karta ta w tej pozycji może też oznaczać, że z niekorzyścią dla siebie pozwoliłeś się zdominować pewnej kobiecie. (Choć ta niewola może być słodka.)

 

Jako karta działania, nr 3:

 

Działaj nie działając! Chińscy taoiści nazwali tę zasadę "wu-wei", działaniem przez niedziałanie. A więc: nie śpiesz się. Czekaj, aż czas dojrzeje. Skup się na tym, co jest i ciesz się życiem takim, jakie ono jest. Nie spalaj się w akcjach niezgodnych z twoją naturą. Wykorzystaj sprzyjające okoliczności, pomoc innych, dobre rady, czyjąś przychylność. Ważne są teraz: miłość, przyjaźń, piękno, zmysłowe przyjemności.

 

Jako karta nr 4; wpływy z przeszłości, na ogół niekorzystne:

 

Masz za sobą epokę dobrobytu, satysfakcji i powodzenia. Pamięć o tym może być źródłem siły i pewności siebie, ale częściej rozleniwia, demobilizuje, skłania do postawy "i tak mi się należy".

 

Jako karta partnerów, nr 5:

 

Wielka dawka "mocy" powodzenia, dobrobytu, zapewne też miłości i zmysłowej satysfakcji stała się udziałem pewnej bliskiej ci osoby...

 

Jako karta bliskiej przyszłości, nr 6:

 

Zbliża się czas dobrobytu, powodzenia, satysfakcji i pełni; czas kiedy będziesz mógł korzystać z uroków życia. Pomyślna wróżba!

 

Jako wskaźnik niespodzianek niezależnych od twojej woli, nr 7:

 

Na twojej drodze "czyha" niespodzianka w postaci materialnej satysfakcji, czasu spoczynku i wakacji; a także (być może) miłości, chociaż są to rzeczy, których teraz w ogóle nie bierzesz pod uwagę.

 

Jako wskaźnik rzeczy ważnych choć oczywistych, nr 8:

 

Na sprawy, o które pytasz, jest ci teraz ZBYT DOBRZE.

 

Jako wskaźnik rzeczy, w których możliwe jest osiągniecie mistrzostwa, nr 9:

 

Masz szanse ćwiczyć się i osiągnąć doskonałość w sztuce korzystania z życia; osiągania satysfakcji.

 

Jako karta nr 10; odpowiedź na pytanie: co z tego będą mieć inni?

 

Obdarujesz innych swoim powodzeniem, dobrobytem, możnością cieszenia się z życia.

 

Jako karta nr 11; odpowiedź na pytanie: co się nie uda?

 

Prawdziwa satysfakcja rozwieje się we mgle...

 

Jako karta nr 12; odpowiedź na pytanie: co jeszcze jest ważne w tej wróżbie?

 

Przemyśl wcześniejsze karty pod kątem: ku jakiej zmysłowej satysfakcji one prowadzą? Jako rodzaj dobrobytu zapowiadają?

 

Jako karta nr 13; odpowiedź na pytanie: co dalej?

 

Dalej, w odległej perspektywie, pozostaje dobrobyt, zmysłowa satysfakcja, pełnia zadowolenia z siebie. Co również oznacza, że na razie to nie będzie ci dane.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

Taraka: Astrologia, szamanizm, warsztaty, Słowianie. Nowości

 

na temat zdrowia

Cesarzowa

Ogolnie dobry stan zdrowia. Jeśli masz jakieś dolegliwości, to sam jesteś temu winny.

Cesarzowa lubi przyjemności, a one stają się przyczyną otyłości, zaburzeń trawienia,

uzaleŜnieniem od nikotyny czy alkoholu.

Jeśli chcesz zajsć w ciąze, to dobry okres. Jeśli nie, bądź uwaŜna. Często zdarza się, ze

kobiety zachodzą w ciąŜe w dni np.: niepłodne, zaŜywając srodki antykoncepcyjne.

 

CESARZOWA

Trzecia karta Tarota w Wielkich Arkanach. W symbolice średniowiecznej i renesansowej postaci kobiece były

zwykle alegoriami świętego Cesarstwa Rzymskiego, podobnie jak PapieŜyca - Państwa Papieskiego.

Mielibyśmy tu wówczas złoŜony układ dualistyczny, przeciwstawiający sobie nie tylko pierwiastek Ŝeński i

męski, ale takŜe materialny i duchowy (konflikt polityczny - walka o dominację w Europie). Symbolicznie moŜe

ono przedstawiać heretycką doktrynę walki dobra ze złem, znaną nie tylko z tekstów heretyckich, ale równieŜ z

kontaktów z licznymi sektami dualistycznymi związanymi z gnozą. Wiele postaci królowej występuje w

wyobraŜeniach alegorycznych w alchemii (element pary przeciwieństw król-królowa). Takie rozumienie łączyło

by tę kartę z symbolem macierzyństwa, a przez rozszerzanie - płodnością i wegetacją. Matka Natura

spokrewniona z bezkształtnym Chaosem, pierwotna, irracjonalna, zrodzona po męŜczyźnie namawia go do

spoŜycia zakazanego owocu, aby osiągnąć swój nieświadomy cel, z dala od statycznego, znieruchomiałego raju

zostać w rozkoszy i bólu nosicielką nowego Ŝycia. Kobieta symbolizuje Ziemię płodną, zapładnianą i uŜyźnianą

przez męskie Niebo albo Słońce, odbierające od nich niezbędne do Ŝycia światło i wodę, zaleŜną od nich,

spokojną i doznającą wstrząsów, dającą i niszczącą Ŝycie, które sama tworzy, mistrzynię czarów i magii.

Symbolizuje bóstwo, świętość, w wielu kulturach liczb. Niebo w przeciwieństwie do liczby Ziemi (4), jest

wyobraŜeniem wszechogarniającej zasady jako liczba doskonała, synteza jedności i dwójki (dziecka i pary

rodziców). Przedstawia początek, środek i koniec. W okultyzmie zwana Artystą, wyraŜała prawa miłości. Liczne

triady boskie. W alchemii trzy główne zasady, trzy hierarchie anielskie: 1. serafini, cherubini, trony; 2. Państwa,

Księstwa, Zwierzchności; 3. Mocarstwa, Aniołowie, Archaniołowie.

ZNACZENIE WRÓśEBNE KARTY

Umiejętność kierowania innymi i motywowanie ich do działania, pewność siebie, podjęcie właściwej decyzji,

wpływowa kobieta, zakończenie którego oczekujesz, wdraŜanie nowych planów ale i zbieranie plonów z

wcześniejszych działań, bogactwo, sukces, usunięcie przeszkód. Egoizm, niewierność, zbyt wolne działanie,

chwiejność, zagubienie, bezradność, skąpstwo, brak miłości macierzyńskiej, walka o władzę w domu,

nieumiejętność wykorzystania własnych zdolności. Powinieneś dokładnie uświadomić sobie wszystko, co jest

związane z Twoimi najbliŜszymi planami i posunięciami w Ŝyciu. Być moŜe zmęczyły cię sprawy związane z

codziennością, a mimo to nie wprowadzasz zmian. O nic nie trzeba walczyć, bądź jak Cesarzowa, w spokoju

przyjmij to, co przynosi ci los.

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Ta karta to karta pomyślności.

 

Często rycina, która ją przedstawia to kobieta w królewskich szatach, siedząca wygodnie na tronie na tle pól, łanów zbóż, kwiatów, owoców. Co oznacza? Przede wszystkim dobrobyt, stabilizację w życiu i zapowiedź dużych profitów.

 

Kiedy się pojawia to jest informacją, że możemy spuścić na luz i nie przejmować się, że nam na coś nie wystarczy, korzystać ze wszystkich dobrodziejstw jakie los nam przyniesie. Półleżąca postać kobiety świadczy o tym, że to co otrzymamy, nie będzie wynikiem wytężonej i mozolnej pracy tylko raczej darem od Boga.

 

Nie zapominajmy, że to kobieta a więc dla mężczyzny może często symbolizować tą partnerkę, która zostanie przy jego boku i urodzi mu potomstwo. Natomiast jeśli osoba, która poprosiła nas o wróżbę jest kobietą to cesarzowa być może stanowi zapowiedź, że w niedługim czasie będzie jej zaistnieć jako matka i żona.

 

Czy ta karta nas przed czymś może ostrzegać? Tak, przed spoczęciem na laurach, lenistwem, pasożytnictwem w związku jak również przed tym, że zajmując tak wygodną pozycję delektując się dobrobytem możemy nie zauważyć zagrożeń.

 

 

Źródło: Tarot Arkana Wielkie III Cesarzowa Empress

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

W pozycji prostej: zaspokojenie potzreb materialnych, marzeń i pragnień, spełnienie, pozytywna odpowiedź na pytanie, rozwiązanie trudności, wpływowa i przyjazna osoba, komfort materialny i dobrobyt, urok i wdzięk osobisty, spotkanie osoby poztywnej.

Odwrócona: niewierność, egoizm, żądza władzy, manipulacka dla zysku, zła kobieta.

 

Źródło- Kizińczuk Sergiusz- ,,Tarot twój klucz do przyszłości''

 

 

Cesarzowa - bardzo mocno nawiązuje do chorób kobiecych. Pokazuje problemy z gardłem, nerkami, układem moczowo płciowym oraz każe zwrócić uwagę na gruczoły przytarczyczne. Cesarzowa to również informacja o tym, że możemy mieć różnego rodzaju alergie szczególnie na pyłki kwiatów, drzew i innych roślin.

Osoba, która jest pokazana Cesarzową powinna zwrócić uwagę na swoje gardło oraz wprowadzić jakąś dietę aby uniknąć problemów z nerkami oraz układem moczowo płciowym. Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie kuracji ziołami. Dobór oraz częstotliwość spożywania mieszanek ziołowych powinien ustalić wykwalifikowany zielarz. Cesarzowa to jedna z ważniejszych kart mówiących o chorobach kobiet. Gdy ta karta pojawia się w rozkładzie każda kobieta powinna udać się do lekarza w celu przeprowadzenia badań kontrolnych.

 

Piotr Górski ,,Tarot a zdrowie''

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Cesarzowa - Twój mężczyzna widzi w tobie źródło życia;

Jesteś muzą dla wszystkich jego pomysłów i dokonań;

Doceń radość i żywotność w jego życiu;

Bądź żoną, matką lub bratnią duszą w twoim związku z mężczyzną;

Odczuwasz instynkty macierzyńskie, co zawdzięczasz miłości do mężczyzny;

Rozgrywa się sprawa, kiedy założycie rodzinę;

Coraz bardziej przywiązujesz się do domu, a jest to wynik uporządkowanego życia z mężczyzną;

Miej o sobie jak najlepsze zdanie bez względu na to, co myślą o tobie mężczyźni;

Bądź twórcza we wszystkim, co robisz oraz w podejściu do każdego związku z mężczyzną;

W miłości jesteś obdarzona wyobraźnią;

Bądź zadowolona z najbardziej rutynowych codziennych zajęć, które wykonujesz dla niego i waszych dzieci;

Musisz wyjść z dobrymi pomysłami jak rozwiązać problemy, które was nurtują; on w ogóle jest pozytywnie nastawiony do kobiet;

Mężczyzna, który podziwia a nawet uwielbia kobiety;

Pod jego wpływem z dziewczyny przekształcasz się w prawdziwą kobietę;

Będąc z nim cieszysz się zmysłowością na nowym poziomie;

Mężczyzna, przy którym po raz pierwszy odkryłaś się w sprawach seksu;

Jesteś silną dojrzałą kobietą potrafiącą ocenić swoje związki z mężczyznami;

Jesteś gotowa podporządkować się do życia ze swoją bratnią duszą;

Jesteś jego idealnym kompanem lub kobietą z jego snów;

Nareszcie zrozumiesz swoją prawdziwą wartość, jako kobiety;

Ciesz się ze swojej kobiecości

 

źródło

Nancy Shavick - Tarot a miłość i przyjaźń

 

Cesarzowa

 

Jako dobra rada:

Zaufaj naturze i polegaj na naturalnym, zdrowym rozwoju i wynikach. Nie buduj tam na drodze rzeki życia, lecz pozwól nowemu przyjść na świat gdzie i kiedy zechce.

 

Jako ostrzeżenie:

Unikaj zbytku, ale jednocześnie nie przegap szans.

 

Jako karta dnia:

Ciesz się dniem dzisiejszym. On obiecuje powrót do życia na zewnątrz. być może ciągnie Cię do przyrody, gdzie rozum i dusza mogą wypocząć. Ale także w dniu powszednim powieje nasilający się wiatr, który przyniesie ze sobą twórcze pomysły i owocne impulsy. Coś, co w Tobie już od dłuższego czasu kiełkuje, może dziś wyjrzeć na światło dzienne, a co dotąd było stagnacją, może zostać przeżyte z rosnącą siłą. Cokolwiek dziś zaczniesz, ma dobre widoki, żeby się wspaniale rozwinąć, ponieważ Twój rozsądek uksztaltowany w naturalnym procesie rozwoju pozwala Ci instynktownie i poprawnie postępować.

 

Jako karta na rok:

Przed Tobą owocny rok. Nadchodzące 12 miesięcy będą przebiegać pod znakiem kreatywnych zmian i radosnych możliwości rozwoju. Uprawiaj swe pole dobrze, byś na końcu mógł zebrać bogaty plon. To jest dogodny czas dla wielu obiecujących nowych pomysłów, w których w pierwszej kolejności, musisz dać więcej z siebie i wykazać się swymi umiejetnościami. Otwórz się na nadchodzące impulsy, które pozwolą Twemu życiu stać się bogatszym i piękniejszym. Ale także to, co już od dłuższego czasu w sobie nosiłeś, może przybrać teraz konkretny, realny kształt i dać Ci poczucie spełnienia. Zaufaj pomocnym i leczącym siłom natury.

 

H.B. - Klucze...

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

Matka Natura siedzi na tronie ozdobionym i otoczonym symbolami plodnosci:owoce granatu na jej szacie,lan zboza,las,rzeka-wszystkie one pokazuja,ze jest urodzajna ziemia,zrodlem,z ktorego wyplywa zycie.Dwanascie diamentow jej korony oznacza 12 miesiecy i ukazuje ja jako wladczynie por roku.Znak Wenus na tronie podkresla pelen pokoju aspekt Matki Natury,jej opiekuncze,troskliwe i plodne cechy.Jej dzika,nieokielznana strona,przejawiajaca sie w postaci katastrof zywiolowych na tej karcie wyraznie schodzi na dalszy plan.

Karta Cesarzowa symbolizuje kreatywnosc i zyciowa sile w czystej formie,niemal niewyczerpane zrodlo,z ktorego przez caly czas rodzi sie cos nowego.To czas tworczosci,intensywnego wzrostu i cyklicznej odnowy.

 

Slowa-klucze:

Archetyp: matka (Matka Natura)

Zadanie: plodnosc,urodzenie czegos nowego

Cel: zyciowa sila i rozwoj,cykliczna odnowa,akceptacja zycia

Ryzyko: chaos,niestalosc

Odczucia: wejsc na urozajna ziemie,radosc zycia,wiedza o cyklach,ufnosc w sily zyciowe

 

zrodlo:

H.Banzhaf "Droga Tarota"

 

CESARZOWA

 

Milosc,kobiecosc,matczynosc,zmyslowosc,seks,przyjemnosc,radosc zycia,sztuka,piekno,matka,zona,kochanka,partnerka,szefowa,przywodczyni

Odwrocona: Zlosc,niewiernosc,odtracenie uczuc i milosci,rozwod,rozstanie,rozpad zwiazku,dominacja,niszczaca rywalizacja.

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
 • Maestro

Karta Cesarzowa - czyli kobieta jako symbol dobrobytu - Karta ta oznacza umiejętność współżycia z ludźmi, zdarzenia po naszej myśli, to, co nas uwalnia od przeszłości.

Symbolizuje głębokie zadowolenie z tego, co jest, umiejętność cieszenia się życiem i jego radościami, głęboka i twórcza zgoda z własna naturą.

 

Miłość. Trochę tolerancji dla niedoskonałości partnera pozwoli Ci bardziej cieszyć się miłością i przyjaźnią. Okaż więcej serca i naucz się przebaczać. Jeśli jesteś bez pary, uważaj, by niezwiązać się z osobą, do której szybko poczujesz niechęć. Wstrzymaj się z miłosnymi deklaracjami.

 

Praca i pieniądze. Dobry czas na sprawdzenie, czy Twoje pomysły są cokolwiek warte. Nie przegap spotkania z ważną osobą - dzięki niej możesz awansować lub znaleźć lepszą pracę.

 

Osoby, które oznacza karta:

 

Urodziwa, bardzo zmysłowa, pociągająca kobieta, matka, żona, również partnerka, kochanka. Oznacza także kobietę w ciąży, na wysokim stanowisku, z silną osobowością, zaradną, wpływową. Kobieta adorowana, w centrum uwagi, podziwiana, szanowana. Kobieta będąca ucieleśnieniem ideału dla mężczyzny.

 

Co może oznaczać pojawienie się karty:

 

Chęć założenia rodziny, płodność, ciąża, zmysłowość, wdzięk, kobieca seksualność, namiętność. Bezpieczeństwo materialne, powodzenie w interesach i wszelkich przedsięwzięciach, pozytywna prognoza, spełnienie. Komfort, poczucie piękna, dobry gust.

 

Reprezentuje kobietę, dobrze czująca się we własnej skórze, uwodzicielkę ciepłą, elegancką twórczą. Symbolizuje płodność, macierzyństwo, rozmnażanie - i zarazem pomnażanie bogactw.

zapowiada wszystkie te rzeczy: pomyślność i dobrobyt, bezpieczeństwo i rozkwit, pomnożenie bogactwa i przychodzenie na świat potomstwa.

 

Oznacza przede wszystkim, że jesteśmy na dobrej drodze, że ogólna nasza sytuacje w świecie jest pomyślna, i nie należy ani szczególnie się martwić, ani jakoś "manipulować" przy własnych sprawach, bo można "przedobrzyć" i zakłócić naturalny rozwój rzeczy.

 

Symbolizuje też kobietę wpływową, wolny zawód, ambicje zawodowe oraz ciążę, kobiecość, kochankę, pisarkę, człowieka sztuki, a ponadto matkę, żonę, szefową. Jest to karta bardzo korzystna dla wszystkich projektów, bez względu na dziedzinę życia.

 

Dlatego jeżeli wróżymy mężczyźnie, karta ta może oznaczać, że niedługo znajdzie on "pisaną sobie" partnerkę; a jeżeli wróżymy kobiecie - że ona sama wejdzie w rolę Cesarzowej, i zrealizuje się jako kochanka, żona, szczęśliwa pani domu - a może również jako matka.

 

Symbolizuje + Kreatywność, zapał twórczy, plany, projekty na przyszłość, zabawę i korzystanie z życia, ciąża, seksualność, kobiecość zmysłowość, kochanka, to co miłe, piękne i przyjemne, elegancja, dobrostan, pieniądze, dobre jedzenie, miłość, seks, dbanie o siebie, salon urody, fryzjer, kosmetyczka; estetka, naturalny wdzięk, szefowa, młoda mama, płodność, ciąża, kreatywność, artyzm, dusza towarzystwa, ekskluzywne sklepy, restauracje, biżuteria, wiedza zyciowa, matka ziemia, tworczość, kochanka, pory roku, cykle kobiece, fazy ksieżyca, silna kobieta świadoma własnej wartości i kobiecości,

 

Przesłanie. Nie możesz być wszędzie i wszystkiego osiągnąć. Zastanów się, co dla Ciebie jest najważniejsze i odpowiednio rozłóż siły. W przeciwnym razie czeka cię rozczarowanie.

 

CZAS: - marzec

 

wewnętrzne narządy płciowe kobiety, nerki, limfa, piersi, skóra

 

ZDROWIE: wyglad zewnetrzny, tradzik, łysienie ,bielactwo, zez, rozszczep wargi, cellulitis, blizny, oparzenia, dolegliwosci dermatologiczne, wysypki, egzemy,

 

Zdrowie. Ogranicz wszelkie używki, śpij przy otwartym oknie, a w wolnych chwilach pamiętaj o aktywnym wypoczynku np: dużo spaceruj.

_____________________________________________________________________________________________

NEGATYWNE ZNACZENIE

 

Pozycja odwrócona – brak planów i projektów na przyszłość, jałowość, negatywny obraz kobiety, zazdrość, zbytnie wymagania, osoba źle czująca się taką jaka jest, uwodzi interesownie, lawiruje aby egzystować, brak elegancji,bezguście, Doda-Elektroda, brak umiaru, brak kultury, tandeta, kicz, zaniedbanie, skąpstwo, otyłość, obżarstwo, życie ponad stan, narcyzm, rozwiązłość, upór, zaborczość, lenistwo, wulgarność, straty materialne

 

Karta w negacji:

 

Nadmierne epatowanie kobiecością, używanie swoich wdzięków w sprawach zawodowych, kokieteria, rozwiązłość, niewierność. Nieumiejętność sprawdzania się w roli matki, trudności z zajściem w ciąże, niechęć do noszonej ciąży. Ponadto karta oznacza zaborczość, zachłanność, żądzę władzy, chęć sprawowania kontroli, dominacja, zła prognoza dotycząca spraw zawodowych, niepowodzenie w przedsięwzięciach.

 

Poza tym oznacza również trudność w uzewnętrznianiu naszych pragnień, uczuć i emocji, niewierność, nerwowość i awanturniczość oraz być może choroby kobiece.

______________________________________________________________________________________________

NIEKTORE SKOJARZENIA:

 

Cesarzowa + Mag - zwracanie na siebie uwagi, krzykliwość, samolubność, inwestowanie pieniędzy

Cesarzowa + Koło Fortuny - dobra passa (jeśli Gwiazda - bardzo dobra), znaczny przypływ gotówki

Cesarzowa + Śmierć - zmiana w wyglądzie (np. ścięcie włosów) lub otoczeniu, drastyczniej - poronienie, cesarskie cięcie, operacja, zerwanie związku

Cesarzowa + Słońce - osoba w blasku chwały, olśniewa otoczenie, sława, mama z dzieckiem, poród siłami natury

Cesarzowa + Cesarz - małżeństwo, wspólnicy, para

Cesarzowa + Umiarkowanie - ekologia, dbanie o czystość środowiska i otoczenia.

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Test z Cesarzową

 

Spokój i miłość matki,

Piękno kobiecego ciała,

Niedościgniona w twórczości

Kobieta doskonała.

Siedzi na tronie gotowa

Nasiona zbierać, by siać.

By nieskończenie płodzić

By miłość matki dać.

 

Tolerancyjna dla świata,

W niej każdy swe miejsce ma

W III – salonie Arkanów

Jej żywioł w Powietrzu trwa.

Z naturą związana cała.

Wenus ma w niej swój wkład.

Inteligentna i piękna

Choć stara – jak stary jest świat.

Tron ma wrośnięty w ziemię,

U stóp łany zboża ma,

Z dwunastu miesięcy koronę,

Strawę cały rok Ci da.

 

W twórczości niedościgniona,

Płodnością zadziwi Cię,

W niej to co dzisiaj umarło

Jutro odrodzi się.

 

Pan nazwał ją Cesarzową .

Władczynią na ziemi jest.

By poznać – kobietę, matkę,

Z nią musisz przejść życia test.

 

Źródło „Wiersze intuicyjne. Tarot.” Ewa Winiarska

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

Cesarzowa a...:

Miłość: odrodzenie się uczuć, matczyna troska, chęć posiadania dzieci, namiętny seks, spełnienie, radość, satysfakcja.

Przyjaźń: dojrzałość, wsparcie, przyjemność, zabawa, dobra rada, zrozumienie.

Zawód: stanie na ziemi, płodność w pomysłach, plony pracy, konieczność wypełniania obowiązków, cierpliwość, poczucie satysfakcji i władzy.

Pieniądze: otrzymanie wypracowanych należności, możliwość ich rozmnożenia.

Zdrowie: ogólnie dobry stan zdrowia. Jeśli masz jakieś dolegliwości, to sam jesteś temu winny. Cesarzowa lubi przyjemności, a one stają się przyczyną otyłości, zaburzeń trawienia, uzależnieniem od nikotyny czy alkoholu. Jeśli chcesz zajść w ciążę, to dobry okres. Jeśli nie, bądź uważna. Często zdarza się, że kobiety zachodzą w ciążę w dni np. niepłodne, zażywając środki antykoncepcyjne.

 

Źródło: B. Antonowicz - Wlazińska "Vademecum Tarota"

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

W biznesie- prognoza sprzyjająca w odniesieniu do podejmowanych działań i przedsięwzięc, ale sugerująca przemyślenie spraw partnerskich.

 

Źródło: " Podstawy Tarota '' Jewgienij Kolesow

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

3cesarzowa.th.jpg

 

Legacy of The Divine Tarot

 

Symbolika:

Centralna figura =Matka Ziemia (ciężarna kobieta jako symbol płodności i opieki nad potomstwem. Reprezentuje także przyjemność i piękno.

Archetyp macierzyństwa -macierzyństwo jako generalna metafora dawania życia -nie tylko jako narodzin potomstwa, ale także rezultatów naszej twórczej działalności, które także wymagają "matczynej" ochrony.

Matka Natura to dusza i duch wszelkiej bezgranicznej obfitości i dostatku. Tworzenie i ochrona życia we wszystkich jego formach (ziarno, owoce, zwierzęta wodne, lądowe i ptactwo =różnorodność form życia).

 

Cesarzowa to opozycja do:

Świata męskiej ręki -IV Cesarz

Zimnego mistycyzmu kobiety zawartego w karcie II Kapłanka

 

Znaczenie:

Moc kobiecości, siła kobiety. Reprezentuje wszystkie boginie matki, zwłaszcza Matkę Ziemię, która zapewnia rozwój życia i otacza je troską. Odnajdź sposób by zatroszczyć się o siebie i innych.

 

+ płodność, ciąża, Matka Ziemia, rozmnażanie, wychowanie i opieka, Wenus, narodziny, dostatek materialny, radość, satysfakcja, miłość, Matka Natura, macierzyństwo, hojność, piękno, wewnętrzna podpowiedź, rozkwit, przede wszystkim jednak ARCHETYP MATKI

 

- powierzchowność, lenistwo, nadopiekuńczość, tłamszenie, koncentracja na sobie, próżność, materializm, niewierność, hedonizm, rozwiązłość, ekstrawagancja

 

DARY: Rozwój, życie, szczodrość.

 

RADA: Czerp przyjemność z piękna i hojności świata.

Link to comment
Share on other sites

 • 6 months later...
Guest agnieszka007

RADA Z JEDNEJ KARTY;

Naucz się wyrażać swoje uczucia i potrzeby seksualne.Nie mówienie o nich nie jest najlepszym wyjściem w budowaniu związku.Wiele par rozpada się,bo nie potrafią w danej sytuacji szczerze ze sobą porozmawiać,wyrazić swoje obawy,lęki,aby nie narazić się na krytykę czy ośmieszenie ze strony partnera.

 

źródło;Vademecum Tarota Barbara Antonowicz-Wlazińska.

 

 

CESARZOWA

 

Ta karta to płodność,obfitość,kobieca władza,ciąża.To symbol matki,dawczyni życia,kogoś,kto ma władzę i większe doświadczenie życiowe.Karta Cesarzowej to personifikacja matki,siostry,małżonki,szefowej.To też miłość macierzyńska,zmysłowość,seksualność,piękno,powab,harmonia,cierpliwość,pewność siebie,zdolność do kierowania ludźmi,trafne decyzje,prawidłowa ocena faktów,uporanie się z problemami.Negatywnie karta symbolizuje lekkomyślność,niezdolność podejmowania prawidłowych decyzji,chwiejność,myślenie o sobie,skąpstwo,upór,wulgarność,niezaspokojone potrzeby seksualne i brak matczynego ciepła.

 

źródło''Jasnowidzenie w interpretacji kart tarota'' Piotr Gońciarz

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Cesarzowa

 

 

Cesarzowa reprezentuje odejście od dualistycznej filozofii pierwszych trzech Wielkich Arkanów, tak jak i od silnie duchowych nauk tych trzech kart. Bardziej niż zwykłą dychotomią (rozdwojeniem) na pozytywy i negatywy, Tarot zaczyna zajmować się teraz ujednoliceniem ducha, umysłu i ciała. Cesarzowa jest ostatnią nogą tej trójki, reprezentując fizyczne ciało i świat materialny. To od niej pochodzi cała przyjemność zmysłów i dostatek w każdej jego formie. Jest ona także archetypem matki, i poprzez nią pierwszy raz zauważamy potęgę miłości w Tarocie.

 

Świat cesarzowej jest idealnym i perfekcyjnie pięknym miejscem, całkowicie naturalnym, niedotkniętym przez sztuczne kolory, światła czy dźwięki. Jest to miejsce nagród i płodności, żywy okaz procesu tworzenia i narodzin, które Cesarzowa sama reprezentuje. Ona nie tylko żyje w tym miejscu, ona jest tym miejscem, tak samo jak Kapłanka jest równowagą, która rozdziela pozytywność i negatywność. Cesarzowa jest tak piękna jak kwiaty, które roztaczają swój zapach wśród jej pól, tak płodna jak ziemia, która leży u stóp jej tronu. Jeśli cokolwiek reprezentuje ideę Matki Ziemi w Tarocie, to jest tym Cesarzowa.

 

Jest podstawową mocą, jak w poprzedzających dwóch Arkanach, jest moc tworzenia. Ale jej tworzenie nie jest oparte na tworzeniu świata, w jakim chciałaby żyć, czy też osoby, którą chciałaby być, ponieważ ona posiada taki świat i jest taką osobą. Ona tworzy życie we wszystkich jego niezliczonych formach. Cesarzowa jest archetypem matki, najważniejszego twórcy i dawcy życia; dlatego też jej powiązania mogą być rozszerzona poza tworzenie - do płodności, ciąży i zastraszającej roli macierzyńskiej, którą ona zawsze wita z uśmiechem i radością w sercu. Czerpie przyjemność ze wszystkiego, w szczególności swoich własnych kreacji (stworzeń) – a wszystko w naturze jest stworzone przez nią.

 

Trzymające się tematu macierzyństwa jest pojęcie bezwarunkowej miłości, którą Cesarzowa także reprezentuje. Niczego nie wymaga, nie stawia żadnych warunków, po prostu kocha wszystko równo i z całą mocą jaką posiada. Od tego, można by rzec, pochodzi jej jedyna prawdziwa słabość, i jest to coś z czym mają do czynienia wszystkie matki w pewnym momencie. Jest często nadopiekuńcza w stosunku do tego co stworzy, i pragnie by nigdy nic złego się temu nie stało. To mogłoby zakłócić wieczną błogość i szczęście jej królestwa. Ale tak to jest, królestwo Cesarzowej jest zarówno obrazem piękna jak i stagnacji. Więc podczas, gdy miłość Cesarzowej może sprawić, że poczujesz się bezpieczny jakbyś był w ramionach matki, może się ona też zmienić w więzienie jeśli doświadczać jej będziesz zbyt długo.

 

Kiedy Cesarzowa pojawia się w twoim życiu, powinieneś specjalnie się postarać by otworzyć się na jej idealną i bezwarunkową miłość. To jest sposób, by stać się bardziej jak ona: delikatnym i czułym, pełnym wdzięku i elegancji. Takie cechy są często zaniedbywane, ale są także użyteczne w świecie surowości i apatii. Tak więc, zamiast harować przez całe życie, znajdź trochę czasu by się nim radować! Cesarzowa może czasem zwiastować poczęcie lub narodziny dziecka, i w tych okolicznościach jest nawet większy powód by świętować. Inspiruj innych by robili to samo; Cesarzowa jest przywódczynią, a moc, która sprawuje nad innymi ludźmi jest silna, ale kochająca. Pamiętaj o tym i rządź tak, jak ona by to robiła.

 

Wiedz także, że idealnie obfity świat Cesarzowej jest zawsze otwarty dla ciebie by się nim cieszyć. Nawet gdy wiesz, że w końcu będziesz musiał wracać do „prawdziwego świata”, wakacje od gorączkowego i sztucznego świata, które większość ludzi prowadzi w dzisiejszych czasach będą na pewno mile widziane. Spędź trochę czasu na zewnątrz, na świeżym powietrzu, radując się każdym aspektem stworzenia. A potem, kiedy powrócisz tam, skąd przyszedłeś, moc tworzenia i piękno Cesarzowej pozostaną, by inspirować cię i dawać ci siłę. Wzmocnij swoje wrodzone połączenie z kreatywnością Ziemi, a wzmocnisz, poprzez skojarzenie, swoją własną stworzycielską moc. Kultywuj swoją kreatywność i siej ziarna pod pełne nagród żniwa.

 

Źródło: Tarot Card Meanings

Tłumaczenie własne :)

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Cesarzowa to karta zadowolenia i obfitości. jest oznaczona rzymską cyfrą III i występuje zaraz po Kapłance. Jest więc drugą kobietą, jaką Głupiec spotyka na swojej drodze. jest dla niego ziemską matką i uczy go, jak żyć dobrze, sprawiedliwie i dostatnio.

symbolika:

karta przedstawia pogodna i piękną kobietę, która siedzi zadowolona na tronie. jest otoczona symbolami dostatku i urodzaju. Panuje nad przestrzenią, do niej należy cały świat materialny, który ja otacza. Jest godna i wyrozumiałą władczynią. Cesarzowa oznacza stabilność, równowagę, płodność, obfitość,zadowolenie z życia, opiekę, matczyne instynkty i energię życiową w całym jej pędzie i mocy.

w popularnym Tarocie Waite'a Cesarzowa ma na głowie koronę ozdobioną dwunastoma gwiazdami (zodiak), a na tronie widnieje symbol planety piękna i kobiecości Wenus. Za jej plecami w lesie widzimy rzekę i wodospad, a woda to żywioł związany z uczuciami, intuicja, bezpieczeństwem i pięknem. To raj na ziemi, w którym każdy chce się znaleźć choćby tylko na chwilę.

znaczenie ogólne :

karta oznacza życie pełnia życia. Przedstawia archetyp kobiecości, świadomą zmysłowość, potrzebę opiekowania się innymi i życia w zgodzie z całym światem. Cesarzowa to karta płodności, matczynego instynktu i naturalnych potrzeb organizmu. przedstawia twórcza stronę naszej osobowości, potrzebę kontaktu z naturą, znalezienia sobie miejsca w świecie i stabilności. jest dobrą wróżbą dla artystów , oznacza bowiem inspirację, piękne prace i klientów dla swoich dzieł.

w pytaniach dotyczących codziennego życia karta oznacza lepsze dni, urlop i potrzebę wypoczynku od nieustannego zgiełku i pracy. może to być spotkanie osoby, która pomoże nam w wielu sprawach i ułatwi nam wykonywanie codziennych obowiązków. moze to byc wpływowa osoba , która otoczy nas swoja opieką. Cesarzowa to również świetny kompan do zabawy i rozrywki. oznacza luksus, ekstrawagancję, zycie ponad stan, nadmierne lub nie potrzebne wydatki.

miłość:

Cesarzowa przedstawia spełnioną życiowo kobietę. czuje się kochana i odwzajemnia uczucia, jakimi darzą ja inni. oznacza związek stabilny i szczęśliwy, w fazie rozkwitu i pełni mozliwości. potwierdza ze para kocha się i nie ma chwilowo żadnych problemów. karta możne zapowiadać nową miłość lub ustabilizowanie sie niepewnej sytuacji uczuciowej. oznacza tez pożądanie, otwartość na erotykę i własną seksualność, duże erotyczne potrzeby. w rozkładach na miłość wskazuje na matkę, żonę, oficjalna kochankę lub kobietę marzeń. jest też czasem sygnifikatorem mądrej i życiowej przyjaciółki, dobrej opiekunki, która sprzyja zakochanym.

praca i finanse:

to dobra karta w sprawach finansowych. oznacza dobrobyt, zysk,przypływ gotówki, stabilna sytuacje materialną, uzyskanie kredytu. możne być zapowiedzią awansu lub dostania wymarzonej posady. jako osoba symbolizuje dobra szefową, księgową, kogoś odpowiedzialnego za finanse i decyzje strategiczne w firmie. może być osobą organizującą integrację w firmie i dbającą o dobre relacje między pracownikami. opisuje twórcze zdolności i kreatywność potrzebną na samodzielnych stanowiskach. wskazuje też czasami na potrzebę relaksu i odpoczynku, które są niezbędne, aby odnowić swoje twórcze zasoby. w swoim negatywnym aspekcie może wskazywać na osobę chciwą, działającą bez skrupułów, której zależy tylko i wyłącznie na pieniądzach. opisuje ziemie i nieruchomości, ogród, rodzinne gospodarstwo lub sad (oraz płynące z nich zyski). związana jest takze z branzą spozywczą , z markowymi ubraniami, kosmetykami i dbaniem o urodę.

zdrowie:

Cesarzowa wskazuje na wszelkie choroby kobiece, ale o łagodnym przebiegu i niegroźnych konsekwencjach. oznacza też kłopoty z tuszą, cukrzycę, objadanie się. wskazuje na choroby skóry, zabiegi upiększające, operacje plastyczne. jest zapowiedzią ciąży, macierzyństwa.

 

źródło: kwartalnik Tarocista nr2(4)2010

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

II Cesarzowa L’Imperatrice

Czyli bogini Pomyślności

Trzecia karta z Wielkich Arkan przedstawia królową, władczynie, siedzącą na tronie.

W klasycznym Tarocie marsylskim pokazana jest, dojrzała kobieta siedząca na potężnym tronie, w koronie i naszyjniku, z berłem w jednym ręku i tarczą z herbem orła w drugim. Szata cesarzowej na jej rozchylonych kolanach układa się w obraz kołyski, lub gniazda orła. Koniec berła stale się symbolem fallusa, a kształt sukni, łona przyjmującego zasiew nowego życia. Wyżej, cząstki naszyjnika przedstawiają nasiona, a długie, splecione włosy Cesarzowej, łodygi roślin tworzące kłos, który przemienia się w koronę na jej głowie. Wystające oparcie tronu staje się obrazem kolan, spomiędzy których wydostaje się na świat nowe życie, główka dziecka.

Niektórzy autorzy podkreślając, iż jest to bogini pomyślności, rysują Cesarzową na tle dojrzewającej pszenicy, bujnych ogrodów, kiści winogron lub innych owoców. Sama postać kobiety na tronie rysowana jest tak, iż można się domyślać, że jest ona w ciąży- a więc sama symbolizuje płodność, macierzyństwo, rozmnażanie, a zarazem i pomnażanie bogactw.

Trójka, jako cyfra doskonała, przedstawia początek. Środek i koniec. Jest syntezą jedności i dwójki, czyli dziecka i pary rodziców. Wyraża liczne triady boskie, trzy hierarchie anielskie:

1. Serafini, cherubini, trony

2. Państwa, księstwa, zwierzchności

3. Mocarstwa, aniołowie, archaniołowi

Znaczenie ogólne

Karta Cesarzowa zapowiada pomyślność i

dobrobyt, bezpieczeństwo i rozkwit, pomnożenie bogactwa i przychodzenie na świat potomstwa. Oznacza przede wszystkim, że jesteśmy na dobrej drodze, że ogólna nasza sytuacja w świecie jest pomyślna i nie należy się martwić. Jeżeli wróżymy mężczyźnie, karta ta może oznaczać, że niedługo znajdzie on pisaną sobie partnerkę, a jeżeli kobiecie, że ona sama wejdzie w rolę Cesarzowej i zrealizuje się jako kochanka, żona, szczęśliwa pani domu, a może również jako matka.

W niektórych taliach, dla przypomnienia, że karta ta oznacza materialne powodzenie i szczęście w miłości, jest obok Cesarzowej rysowany znak planety i bogini Wenus. Nie jest też przypadkiem, ze Cesarzowa siedzi często wręcz w pozycji półleżącej, podczas gdy Mag stoi a Głupiec idzie. Oznacza to, że szczęście przychodzi z zewnątrz, że jest teraz czas dobrodziejstw, jakie niesie los, nie zaś czas pracy, starań, poszukiwań czy wątpliwości. Można więc wygodnie zasiąść za stołem do uczty. Nasza aktywność nie jest nam teraz ani nikomu potrzebna.

Ogólne znaczenie karty w pozycji pozytywnej:

- Cesarzowa przedstawia kochającą, opiekuńczą kobietę, stałą partnerkę.

- podkreśla wartość rodziny w życiu, stabilnej bazy, do której się wraca ze spokojem po burzach zewnętrznego życia

- może zapowiadać szczęśliwe małżeństwo

- zajście w ciążę

- uzdrowienie ciała i duszy

- skłóconym- pogodzenie się

- udane i długotrwałe pożycie seksualne

- ochrona własnej intymności

- miłość do siebie i innych

- zadowolenie i harmonia z naturą

Ogólne znaczenie karty w pozycji negatywnej:

Wszystkie wymienione wcześniej pozytywy, mogą stać się negatywami. I wtedy karta Cesarzowa będzie ostrzegać przed lenistwem, życiem na kredyt lub na cudzy koszt, przed lekceważeniem zagrożeń. Może delikatnie przypominać, ze okres pomyślności nieuchronnie kiedyś się kończy. Karta ta przedstawia uosobienie złej żony, kobiety niezadowolonej, wiecznie wtrącającej się.

Ustawienie postaci

Pozycja Cesarzowej siedzącej przodem wskazuje na jasne, zrównoważone działanie, przy równoczesnym zachowaniu pasywności.

 

źródło: mój komputer

 

możliwe, że pan ma plany matrymonialne lub też postrzega panią jako dobrą kandydatkę na żonę/partnerkę

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...
Guest Vampirella

Cesarzowa

 

Miłość, piękno, szczęście, przyjemność, sukces, spełnienie, dobry los, łaskawość, elegancja, luksus, próżność, hulanki, rozpusta, przyjaźń, delikatność, rozkosz.

 

Źródło: Tarot Thota – Klucz do zrozumienia – Lon Milo DuQuette

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

III. Cesarzowa

Symbolizuje twórczą energię człowieka, pragnienie prawdy i piękna, moc tworzenia, ewolucję, urodzaj. Mówi, że jeśli człowiek połączy rozwagę z pragnieniami, może zrealizować soje plany. Do jej atrybutów należą: ambicja, stanowczość, uczuciowość.

 

Źródło: Życie Świata, numer 92, artykuł "Tarot".

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

"III. Cesarzowa lubi piękno

Kochanek, kochanka o którym opowiada Cesarzowa ceni sobie estetykę zbliżenia. Lubi niekompletną koronkową bieliznę, biżuterię i piękne buty. Ceni sobie wykwintną pościel i okoliczności, w których nic kochanków nie będzie krępowało. Jest kochanką pewną siebie i swojej wartości, pozbawioną skrępowań, ograniczeń, kompleksów, jednak emocjonalnie bywa nieprzystępna, czasem może się wydawać oziębła i wyrachowana, co się bierze z fortyfikacji, jaką kochanek, kochanka otacza swoją godność. To ceniący siebie człowiek, który lubi mieć milczącą kontrolę nad sytuacją, a nawet czasem manipulować partnerem, sytuacją, związkiem. Lubi też inicjatywę ze strony kobiety i na pierwszym miejscu jest jej satysfakcja. Mężczyzna opisany kartą Cesarzowej, jest koneserem kobiecego piękna i fetyszystą dodatków- butów, szminki, bielizny.

Akt o którym opowiada cesarzowa jest namiętny i pełen adoracji kobiecego piękna i wzajemnego szacunku dojrzałych partnerów. Jako etap współżycia to ten czas, gdy oboje skupiają się na satysfakcji kobiety w łóżku, jak i wkracza do sypialni atmosfera finezji i dobrego gustu. Wskazuje też na zbliżenie z którego wynika poczęcie dziecka.

Pozycja - Kobieta na górze"

 

Joanna Eckert - " tarot a sex"

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

Cesarzowa

 

Tak jak niebianscy rodzice symbolizuja pierwiastek meski i zenski w swiecie idei,tak ziemscy

rodzice rodzice ucielesniaja te zasady na konkretnym podlozu:jako Matka Natura(Cesarzowa)

i jako sila cywilizacji(Cesarz)Oboje sa w harmonijnej zgodzie,dzieki ktorej czlowiek moze

zyc chroniony i bezpieczny.Matka Natura,jako zrodlo calego zycia,pozwala rosnac nowym

owocom,a Cesarz zbiera plony.Kiedy Matka Natura ukazuje swe pierwotne okrucienstwo,

rozumie to Cesarz,budujac posrod rozleglego dzikiego pustkowia schrony,w ktorych czlowiek

czuje siezabezpieczony przed ingerencjami i kaprysami Matki Natury przysparzajacymi mu klopotow

w postaci zimna,goraca,wilgoci czy burz.Podczas gdy Matka Natura jestusposobieniem cyklicznych

zmian,Cesarz probuje te wahania wyposrodkowac.Ona moze przez wiele lat wydac obfite owoce,

a innym razem niespodziewanie pozwala swoim dzieciom glodowac.Dlatego Cesarz buduje silosy

na zboze i chlodnie,aby te wahania zrownowazyc,tworzy centralne ogrzewanie i klimatyzacje,by

zrownowazyc "jej" wahania temperatury.W odpowiedniej mierze jego dzialania sa dazeniem do praw-

-dziwego ucywilizowania Przyrody i do zlagodzenia jej pierwotnej dzikosci.

Jednak w nadmiarze sila Cesarza prowadzi do zaklucenia wszystkich cyklow,do rozregulowania rzek,

do powiekszenia pustyni i tworzenia betonowej i asfaltowej dzungli,do monotonnych parkow,czworokatnych

lasow i sterylnej,nienaturalnej pustki swiata tworzyw sztucznych.Z kolei kiedy jego struktury umacniaja sie,

Cesarzowa lagodzi je lub niszczy.Potworne sciany z betonu zaslania czule bluszczem,a ruiny obsypuje bogato

kwiatami.Co by on nie stworzyl,to wczesniej czy pozniej rdzewieje,niszczeje i ponownie powraca

do niej,gdyz ona nie pielegnuje i nie opiekuje sie swoimi dzielami.

Jako Matka Natura,Cesarzowa ucielesnia wszystko,co naturalne, zas Cesarz wszystko,co zostalo wytworzone

przez ludzi.Ona jest kolem,a prosta linia stanowi w jej swiecie wyjatek.

On jest wszystkim, co proste,jego rece lub maszyny tworza glownie rzeczy rowne i prostokatne.

Jej czas przezyc jes okragly,cykliczny bez poczatku bez konca,niezmienny.To jest bieg roku,

wiecznego powtarzania sie tego, co juz bylo.Jego czas jest natomiast liniowy.U niego wszystko ma

swoj poczatek i koniec,a rozwoj przebiegajacy w czasie nazywa postepem.Ona wie,ze w jej swiecie

wszystko to,co przemija wciaz powstaje od nowa i wierzy w wieczne kolo odrodzenia.On jest pewny,

ze w jego liniowym swiecie wszystko ma swoj poczatek i koniec,a my ludzie zyjemy tylko raz.

 

H.Banzhaf

 

Cesarzowa a numerologia

Liczba 3 to liczba Trojcy Swietej,Bostwa i swietosci,metafizycznegi i subiektywnego swiata,

doskonalosci determinujacej Wszechswiat(polaczenie Jedynki z Dwojka przezwycieza dualizm).

Jej materializacja przejawia sie w postaci trojkata.Wykracza poza dualizm swiata i wyraza Prawo

Trzech.W numerologi jest liczba reprezenzujaca kreacje i prokreacje,sily Ducha i plci.Kojarzy sie

z Jowiszem planeta ekspansji i prawa.

3-ka odzwierciedla wszechogarniajaca zasade jako liczba doskonala,synteze Jedynki i Dwojki

dziecka i pary rodzicow.Reprezenzuje,narodziny,wzrost i rozklad;czas i trzy swiaty(niebianski,

ziemski i piekielny);zycie fizyczne,umyslowe i duchowe;mysli,dzialanie,uczucie;mlodosc,dojrzalosc,

starosc.

Jest to liczba pomyslna,magiczna i mistyczna;doskonala we wszystkich przejawach i dziedzinach zycia.

 

H.Rekus Numerologia-Symbolika liczb.

 

Cesarzowa o astrologia

Byk- namietnosc,instynkt,milosc,uroda,rozkosz korzystania ze wszystkiego.

Radosc zycia szczegolnie w miesiacu Mariji (maj).Talent organizacyjny

oraz szczegolny dar odpowiedniego laczenia przyjemnosci zycia i radosci

To Wenus z Milo posiadajaca niezwykla kobiecosc.Na pierwszym miejscu

w zyciu stawia milosc i zwiazek malzenski,ognisko domowe,rodzine i dzieci.

Byki to realisci i praktycy.Ich najwiekszy cel zyciowy to zgromadzenie

materialnych i duchowych dobr.

 

Cesarzowa

 

Inspiracja

 

W zgodzie i z pozytkiem dla wszystkich pzwalam plynac energii tworzenia przezemnie.

 

Kolory:

 

Zielony,krolewski niebieski,zoltawozielony

 

Kamienie(Mineraly)

 

Jade,Kwarc rozowy,karneol

 

Pytania:

 

Jestes na tyle otwarty aby zobaczyc bogactwo i pieknosc zycia oraz degustowac sie nim?

Dla Pan-Jaki stosunek masz do swojej kobiecisci?

Dla Panow-Jakie uczucia posiadasz w stosunku do kobiet i jak radzisz sobie z zenskimi energiami?

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

 • 6 months later...

"Czesarzowa ucieleśnia niewyczerpalną siłę natury, dzięki której ciągle powstaje nowe życie. Dlatego też oznacza żywotność, płodność, rozwój i narodziny nowego. Jest nieprzebranym źródłem kazdego życia, wskazuje na twórczy potecjał, zdolność do odbierania impulsów i kreowania nowej rzeczywistości. Na poziomie cielesnym znaczy rozwój i płodność, na poziomie duchowym artystyczną siłę tworzenia, na poziomie intelektu bogactwo idei, wynalazczość, zaś w obszarze świadomości dążenie do coraz doskonalszego poznania. Ciągłę narodziny nowego oznaczają nieustanne zmiany naszego życia, jak również konieczność znoszenia bólu tych narodzin.

 

w życiu zawodowym-Cesarzowa pokazuje, że znajdujemy się w fazie, w której wyzwala się w nas wielka energia. Jest to okres kreatywności dla artystów: pisarzy, muzyków i specjalistów od reklamy; czas nowych zaskakujących rozwiązań dla techników, inżynierów, projektantów; stadium zmian, rozwoju i większej żywotności w innych gałęziach zawodowych. Cesarzowa może też oznaczać, że powinniśmy się nastawić na zmienione warunki pracy, na to, że pojawi się coś nowego, co wyrwie nas z rutyny. Może być to nowy nauczyciel, przełożony, współpracownik lub też zmiana obszaru kompetencji. W niektórych przypadkach karta ta wskazuje na rozpoczęcie nowej drogi zawodowej lub objęcie nowego stanowiska. Nawet jeśli początki są trudne, zmiany zapowiedziane przez Cesarzowa są z reguły pozytywne.

 

Na poziomie świadomości- Cesarzowa zapowiada czas dociekań, czas dochodzenia do nowych przekonań. Mogę być one przyjemniej lub nieprzyjemnej natury. W każdym jednak przypadku czynią nas doskonalszymi. Skierują naszą uwagę na ciągły bieg życia i uczą, że nic nie jest wieczne- przeciwnie- ze wszystkiego co odchodzi, powstaje inne, nowe. Na głębszym poziomie Cesarzowa może oznaczać sprzeczność między dwoma aspektami obrazu matki. Matka to jasne, troskliwe i bezwarunkowo oddane źródło życia, posiadające jednak ciemną stronę (...)- dziką matkę pożądania.

 

W związkach osobistych- karta ta mówi o zmianach, nowościach- może oznaczać zarówno powiększenie rodziny jak i każdą inną formę zmian w związku. We wszystkich przypadkach wskazuje na witalność i przeważnie pomyślny rozwój. Nadto może wyrażać fazę matczynej miłości lub oznaczać pojawienie się warunków do narodzin nowego, żywotnego związku."

 

Źródło: Hajo Banzhaf, Tarot dla każdego.

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Na własnym przykładzie: Cesarzowa pokazała mi, sytuację kiedy w końcu tupnęłam nogą i powiedziałam: dosyć.

Przestałam być kobietą, która żebra o uczucia mężczyzny, zabiega o niego i troszczy się niego. Teraz sama decyduję, jak relacja ma się rozwinąć i czy w ogóle może się rozwinąć. To ode mnie zależy czy wejdę w bliższą relację z mężczyzną. Postawiłam konkretne wymagania i byle czym się nie zadowolę.

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...
Guest Euterpe

werona - wyszły mi te same karty na uczucia, tzn, były odpowiedzią na pytanie "kocha mnie?". Wiesz co się okazało w rzeczywistości? Pociągałam go fizycznie, nie mógł oderwać ode mnie wzroku, ale też nie chciał się wiązać, tzn. lubił "znajomość" bez zobowiązań.

 

na pytanie "chce być ze mną?" - odpowiedzią jest: nie.

 

W pytaniu o czas: jesień (prawie dwa tygodnie od postawienia kart), listopad, w znaku Skorpiona

 

 

karta rada: zrób to, co sprawia Ci przyjemność, zacznij się dopieszczać, zaspokój zmysły; wybierz tą opcję, która zapewni Ci największe wygody

 

 

miejsce: pola uprawne, łąki, lasy

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

 • 11 months later...

CESARZOWA

 

BLASKI: kobiecość, zmysłowość, płodność, ciąża, twórczość, niezależność pewność siebie, poczucie piękna, ekspansja, przyjemność, wdzięk, kochanka.

 

CIENIE: rozwiązłość, wulgarność, zaborczość, niewierność, niechęć do ciąży, brak uczuć macierzyńskich, nadmierna żądza władzy, bezradność.

 

Źródło: Barbara Antonowicz - Wlazińska "Karty Ridera Waite'a proste i skuteczne"

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Mi tez wyszla cesarzowa na uczucia. Myslalam sobie , oo fajnie, chyba cos czuje - wszedzie mozna znalezc takie interpretacje

Nie robilam dodatkowych rozkladow, hmm tygodnie mijały i okazało sie, że facet był zainteresowany tylko i wylacznie seksem, dokladnie tak jak Euterpe napisala - ogromne pozadanie +znajomosc bez zobowiazan. A ja juz sie napalałam na cos wiecej:) dopiero potem postawilam karty i wychodzily same buławy więc na to też trzeba zwracac uwage

 

 

Karty dnia Cesarzowa + 2 bulaw

dowartosciowanie zainteresowaniem mężczyzny, fajny początek znajomości ,z jego inicjatywy

 

Karta dnia Cesarzowa w pozycji odwróconej i Król bulaw w p. Prostej :

deszczowy dzień , a co za tym idzie mialam zły humor,po wejściu do pray usłyszałam od chłopaków ze ładnie pachne i w ogóle byli dla mnie mili. Zareagowalam tez może nie agresywnie ale niezbyt miło ,pewien klient wyprowadził mnie z równowagi swoim zachowaniem .klienci mężczyźni też jakoś podejrzanie mi się przyglądali a na koniec usłyszałam od kolegi z pracy ze jestem piękna i od innego klienta również , strasznie się we mnie wgapial. Pgolnie dość fajny dzień a Cesarzowa zawszemi pokazuje mniejsze czy większe powodzenie u płci przeciwnej .

Edited by Euterpe
 • Cool 1
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Mi cesarzowa na uczucia wielokrotnie też pokazywała, że kobieta robi ogromne wrażenie na mężczyźnie. On ja podziwia, jest dla niego seksowna, mądra, piękna naj. Ale to tyle, bez obietnic, bez angażowania się, bez zobowiązań. Seks gra pierwsze skrzypce.

 • Cool 1
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Cesarzowa: "Płodność". Postępować z sercem,opieka nad innymi,praktyczność,zakorzenienie w rzeczywistości,dać wsparcie.

"The Sorcerers Tarot"

 

Cesarzowa:

Szykujesz się do zainaugurowania okresu pełnego kreatywności,obfitości i produktywności.

Być może wkrótce zostaniesz rodzicem albo ukochana osoba spodziewa się dziecka.

Karta ta jest pomyślna jeśli zaangażowałeś się w nowe uczucie lub rozważasz wstąpienie w związek małżeński,ponieważ sugeruje,że więź ta będzie szczęśliwa,udana i długotrwała.

Jest to również dobra pora na przeprowadzkę lub spędzanie czasu na łonie natury.

 

Położenie odwrócone:

Pojawiły się kłopoty domowe lub rodzinne albo źródłem zmartwień jest dziecko.

Być może jesteś rozczarowany domem albo frustracja wypływa ze zbyt rzadkiego przebywania na świeżym powietrzu.

Mogły zawładnąć Tobą emocje,zwłaszcza gdy nie wiesz,skąd się wzięły oraz jak sobie z nimi poradzić.

Niekiedy problemy mogą się wiązać ze sferą płodności i prokreacji.

 

Z talii "The Destiny Tarot"

 

Jak kocha Cesarzowa:

Osoba, o którą pytasz, jest „do tańca i do różańca”. Praktyczna i romantyczna, energiczna i komunikatywna, stanowi ucieleśnienie marzeń o kimś mocnym, przyjacielu/przyjaciółce, kochankowi/kochance w jednym. Dobrze dogaduje się z ludźmi. Nie najgorzej również troszczy się o siebie.

 

Potrafi zarobić pieniądze (jeżeli nie uda się inaczej, poszuka bogatego sponsora) i zwykle dostaje, co chce. Interesuje się tymi, którzy coś sobą reprezentują. Jest silna, czuła, serdeczna, lecz niekiedy wychodzi z niej straszna despotka. Lubi być doceniona.

 

Przywiązuje wielką wagę do zewnętrznego wyglądu. MUSI też pięknie mieszkać, ale nie czeka z założonymi rękami, aż jej urządzą mieszkanko. W potrzebie zakasze rękawy, wymaluje, wytapetuje, a w końcu gustownie ozdobi wnętrza. Jest wszechstronna.

Wszystko załatwi, zaplanuje, zorganizuje. W kryzysie bez narzekania weźmie odpowiedzialność za bliskich. Natomiast naprawdę szczęśliwa poczuje się dopiero we własnym domu z ogródkiem. Nie bez znaczenia jest fakt, że kocha przyrodę i ma rękę do roślin.

 

Miłość, seks są dla niej ogromnie istotne. Czerpie z nich radość. W życiu kieruje się emocjami. Jeśli karta symbolizuje kobietę, jest dobrą mamą, a później niezłą teściową. Jeśli Twojego mężczyznę, oznacza to, że wybrałaś odpowiedniego kandydata na męża i ojca swoich dzieci.

 

Karta odwrócona:

Trafiłaś/eś na istotę agresywną i zachłanną. Kogoś, kto niewłaściwie gospodaruje pieniędzmi oraz swoim ciałem. Na tyrana albo wulgarną czy lekkomyślną dziwkę z charakteru – bez względu na płeć. Kiedy Cesarzowa symbolizuje mężczyznę, to z reguły pozostaje on w wyniszczającej relacji z matką i trudnych stosunkach z kobietami.

 

(Tarot Miłości,M.Bigoszewska)

 

Cesarzowa- Słowa Klucze:

PROSTA: płodność, kobiecość,obfitość,opieka,piękno,wygoda,luksus,matka

 

ODWROTNA: wykorzystywanie innych,lenistwo,brak zaangażowania,konsumpcja

 

(Dorota Dukowicz,"Tarot w praktyce")

 

Cesarzowa

Astrologiczne odniesienia:

- WENUS

- Byk

 

"Astrologia i Tarot",Dariusz Cecuda

 

Cesarzowa

- Kwintesencja kobiecości,kobiecej siły

 

werona - wyszły mi te same karty na uczucia, tzn, były odpowiedzią na pytanie "kocha mnie?". Wiesz co się okazało w rzeczywistości? Pociągałam go fizycznie, nie mógł oderwać ode mnie wzroku, ale też nie chciał się wiązać, tzn. lubił "znajomość" bez zobowiązań.

 

na pytanie "chce być ze mną?" - odpowiedzią jest: nie.

 

Sama Cesarzowa,dałaby Tobie odpowiedz Euterpe,iż: TAK.

Natomiast w połączeniu z 7 Mieczami - NIE.

(Tak jak napisałaś),gdyż w 7 Mieczach osoba nie chce się szczerze komunikować oraz unika wszelkich zobowiązań,jak i związków.Ot,taki latawiec ;).

Stąd wynik: NIE.

 

W pytaniu:

"Czy mężczyzna pragnie związać się z kobietą"? :

As Kielichów + Cesarzowa = TAK

 

Cesarzowa + Diabeł = Zdrada

 

Cesarzowa + 7 Mieczy = Niewierność

 

 

Cesarzowa

Miłość: satysfakcjonujące, trwałe uczucie.

Karta odwrócona: brak miłości, oziębłość. Seks traktowany instrumentalnie.

(Maria Bigoszewska)

 

"Tarot Miłosny"

 

Cesarzowa

-Zdrowy związek, który dojrzewa, nowa miłość, powiększanie rodziny

Edited by Ismer
 • Super 1
Link to comment
Share on other sites

 • 6 months later...
Guest Bethany

Zauważyłam, że w rozkładach jeśli pojawia się Cesarzowa, to dość często oznacza, że kobieta będzie w ciąży, nawet jeśli pytanie dotyczyło czego innego. I mam nawet kilka przykładów, także coś w tym jest. Czasem też pokazuje mi kobietę, która ma już dzieci.

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...
 • Maestro

Karta płodności - na pewno zaciążymy i donosimy dziecko.Przy złych kartach drobne problemy w macierzyństwie.

Zwiastuje wyleczenie, mówi o dbaniu o siebie.

 

 

 

Źródło : Blog Wróżki Joanny

 • Lux 1
Link to comment
Share on other sites

 • 2 years later...

Osoba która bardzo kocha naturę. Jest to urodzona "matka". Jest silnie nastawiona na służenie innym.

Idealnie łączy ona w sobie ekspresję umysłową i emocjonalną, dlatego też nie można jej zaszeregować jako osoby "stricte" intelektualnej lub wyłącznie emocjonalnej. Wykazuje wysokie umiejętności przywódcze. Potrafi inspirować i motywować inne kobiety.\

Cesarzowa jest wspaniałą Matką ziemią, Wenus, yin, otwartą kobietą równoważącą emocje, kocha piękno.

Wychodzi ona z wody na ziemię, ukazując światu to, co kryje jej wnętrze, ma ona magnetyczną moc, która przyciąga ludzi i sprawia, że czują się przy niej bezpieczni. Posiada dar obdarowywania innych, lecz także przyjmowania darów od innych ludzi.

Istnieje w niej ogromne pragnienie badania podświadomości i podróżowania przez psychiczny świat.

Gdy Cię ta karta przyciąga, oznacza ona ruch w kierunku równowagi emocji, czas na pielęgnowanie siebie, uporanie się ze sprawami macierzyństwa lub matką i matczyną postacią.

Jest to niezwykle twórczy czas, w którym dochodzą do głosu zdolności przywódcze.

 

Wielka Księga Crowley'a

 • Lux 1
Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...
 • 1 month later...
 • Ekspert

W różnych rozkładach i w różnych pytaniach karta pokazała mi flirt, romans lecz wszystko zależy tutaj od kobiety. Facet gra drugie skrzypce i czeka na jej skinienie. Jest od niej zależny bo tu kobieta decyduje czy ma na cokolwiek ochotę. Nawet pogadać, nie mówiąc o czymś więcej. 
Osobiście bardzo lubię tę kartę :) Choć rzadko pojawia się w moich rozkładach. 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Guest Hopefull

Podpisuje się pod dziewczynami. Facet szukał przygody że mną a w między czasie się ożenił. Dalej wychodzę jako cesarzowa w pytaniu jak mnie postrzega. 

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
Guest Lianna

Oznacza kobietę mającą jakąś władzę, żonę, osobę posiadającą wpływy, ale życzliwą i pomocną.

 

W położeniu prostym: Umiejętność kierowania innymi, pewność siebie, praktyczność, samodzielność, ambicję, szansę na karierę, pomyślne zakończenie spraw, pożądana ciąża, kobiecość, szczęście, poczucie piękna, bogactwo, sukces materialny, stabilizacja w spraw rodzinnych.

 

W położeniu odwróconym: Oznacza kobietę źle wykorzystującą swoją wiedzę lub za wszelką cenę dążącą do władzy, trudności w okazywaniu uczuć, wulgarność, egoizm, niewierność, lekkomyślność, niepowodzenia w pracy, upór, skąpstwo, brak miłości macierzyńskiej, trudności z zajściem w ciążę, walkę o władzę w domu.

 

"Wróżka" 3/2003

Link to comment
Share on other sites

 • 8 months later...
 • Ekspert

Cesarzowa jako karta dnia pokazała mi noszenie siatek przez moją siostrę :) Miałyśmy dość zabiegany dzień a z każdego miejsca gdzie coś kupiliśmy to siostra niosła siatki( wcale jej nie kazałam ;) 

To tez bardzo nagły przypływ libido - aż sama byłam zaskoczona bo po czymś takim wnioskuję, że to bardzo seksualna karta. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...
 • Ekspert

A dziś jako karta dnia, Cesarzowa pokazała mi znalezienie karty lojalnościowej do TKmaxx’a gdzie zbieram punkty :) 

Ogolnie dobry nastrój. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 5 months later...

jeżeli jesteśmy kobietą, to skupienie się na sobie, swoim ciele i przyjemnościach

dopieszczenie siebie

silne pożądanie

znajomość bez zobowiązań

wygodnictwo

poczucie dostatku

nic nie trzeba robić, aby było cudownie, porostu samo się dzieje

zadowolenie

lenistwo

bardzo atrakcyjny wygląd (aż chciałoby się zjeść)

zainteresowanie kimś z erotycznego punktu widzenia

samo lub z odpowiednimi kartami może oznaczać sex

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...