Jump to content
Guest truskawka

Wszystko o runie - Fehu

Recommended Posts

Guest truskawka

Fehu - Feoh, Frey, Fe

 

Znaczenie:

Posiadanie, powodzenie, bogactwo, bydło, własność, złoto.

 

 

Fehu, mówi o duchowym bogactwie, z którego należy czerpać.

Należy określić czego naprawdę nam potrzeba. Czy jest to bogactwo materialne, czy może duchowe?

Należy cieszyć się chwilowym powodzeniem i pamiętać aby dzielić się nim z innymi.

Fehu symbolizuje również procesy życiowe, siły twórcze.

 

Fehu w negacji może symbolizować zubożenie, zmarnowanie swojej własności, straty przez skąpstwo lub zachłanność, brak pieniędzy i perspektyw na nie. Oznacza też ostateczny koniec pewnego cyklu.

Edited by Ejbert

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest truskawka

FEHU

 

słowa klucze: bydło, pieniądze, ogień, dobra ruchome, ekspansja, obfitość, konstruktywność i destruktywność

 

znaczenie

(+) moc, siła, wytrzymałość, umocnienie we własnych intencjach, prosperowanie, pomyślność, dobrobyt, hojność, szczodrość, wielkoduszność

(-) niepewność, wątpliwość, zahamowanie, strata, ubóstwo, małostkowość, nadużycie mocy, marnotrawstwo, roztrwonienie, bieda, brak

 

FEHU to obfitość, urodzaj, symbolizuje ojca i proces stawania się oraz wzbogacania.

Jeśli szukasz porady czy podjąć decyzję, możesz się spodziewać, że przyniesie Ci materialny sukces. Możesz też jednak przekształcić ten sukces w sukces duchowy.

 

Posiadanie, dobytek, obfitość, szczodrość, sukces materialny, powodzenie, bogactwo, urodzaj. Ojciec, ogień, energia twórcza.

Symbolizuje wzrost potencjału, moce twórcze. Oznaka nadziei i obfitości. Hojność. Poczucie własnej wartości.

 

Fehu oznacza także bezpieczeństwo finansowe, dostatek możliwy teraz lub w najbliższej przyszłości.

Początek czegoś nowego w życiu .

Edited by Ejbert
połączenie postów

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest truskawka

Symbol runy Fehu:

post-4428-15432481747689_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jaga_Wiedzma

FEHU

BYDŁO, ZŁOTO, POSIADANIE

 

Pieniądze cieszą każdego jakkolwiek wszyscy ludzie nabędą mocy w służbie nieprzymuszonej jeśli chcą zyskać pochwałę pana.

 

Z powodu pieniędzy ludzie krew przelewają.

Wilk wzrasta w lesie.

To ogień i powódź i wężowa droga.

 

WYKŁADNIA TRADYCYJNA

Oto pierwiastek mocy dynamicznej wewnątrz natury, wewnątrz "ja", wewnątrz społeczeństwa. FEHU jest siłą, która płynie z wnętrza na zewnątrz, jak ogień oddalający się od swego źródła. Trzeba podtrzymywać ją, by stawała się dobroczynna. Ową cyrkulacją ognia powinni kierować się szlachetni - mądrze, przewidująco, by nie zniszczyła ich samych, ani nikogo innego. "F" jest znakiem pierwotnego ognia witalnego w życiu oraz ruchem, który zapewnia światu nieustanną zmianę.

 

STRONA JASNA

FEHU jest runą wypełnienia: usatysfakcjonowanych ambicji, otrzymanej nagrody, spełnionej miłości. Obiecuje także pożywienie, od najbardziej ziemskiego po święte. Boski pokarm stanowią wartości naszego życia wewnętrznego.

Wylosowana runa zachęca do pogłębionej refleksji nad zna czeniem zysku i korzyści w naszym życiu. Dołóż starań, by zrozumieć, czy dobrobyt i posiadanie wiążą się dla ciebie wyłącznie z materialnym powodzeniem, czy też wzmacniają cię duchowo, ucząc panowania nad sobą i kształcąc wolę.

FEHU wiąże się także z zachowaniem tego, co już zostało osiągnięte. Kładzie nacisk na czujność i ciągłą troskę, by sukcesy nas nie zniszczyły, a lekkomyślność nie przysporzyła strat. Raduj się swym dobrobytem i dziel się nim z drugimi, a moc twoja wzrośnie. Niech głodni pożywiają się przy twym stole: g d Y posiadasz - obdarzaj.

W swym postępowaniu kieruj się etyką opartą o mądrość tradycji. Rysuje się perspektywa podróży. Ogrom energii może się tu wiązać z nowymi początkami, nowym życiem, odnową erotyczną. FEHU reprezentuje osobę zajmującą się zwierzętami lub dziedziną finansów.

 

STRONA CIEMNA

Istnieje w twym życiu nadmiar sytuacji niejasnych, wątpliwych, w różnych odmianach i pod różnymi postaciami. Trwasz po zacienionej stronie posiadania. Jednakże jest to tylko cząstka tego, co przychodzi i odchodzi. W cieniu FEHU rozpoznaj, gdzie znajduje się twoje prawdziwe pożywienie.

Zazdrość może doprowadzić do konfliktu z prawem i do cierpienia z powodu alienacji. Zatrzymanie biegu FEHU prowadzi do niezgody. Nadmiar FEHU wiąże się ze zniszczeniem energii twórczych. Uważaj zarówno na włas~ą ofensywną agresję, jak i na atrofię sił witalnych. Niebezpieczeństwo wypadku lub niedostatku.

 

SŁOWA KLUCZE

Korzystne: sukces społeczny, nowe początki, pozytywne energie.

Niekorzystne: zazdrość, atrofia, niezgoda, nadmiar konsumpcji.

 

Źródło: Maria Piasecka "Szuka wróżenia z run"

Edited by Ejbert

Share this post


Link to post
Share on other sites
krystyna7

Jak rozpoznać energię runy FEHU

FEHU obecna jest w soku, który krąży w drzewie, odżywiając korzenie, pień, gałęzie i liście,

Płynie w mleku, którym ssaki karmią młode,

Widnieje tam, gdzie gromadzone i przekazywane jest bogactwo ducha, wiedzy, piękna i ludzkiej wrażliwości - wypełnia uczelnie, biblioteki, galerie, sale koncertowe...

W harmonii z energią FEHU działa milioner, który inwestuje, by inni mogli z jego bogactwa korzystać, nie zaś bogacz, który gromadzi złoto w sejfie, nie korzystając z tego co posiada, lub żyjący o chlebie i wodzie ciułacz-sknera , o pokaźnym koncie bankowym,

Zgodnie z energią FEHU postępowali ci bohaterowie bajek, którzy dzielili się z innym ostatnią kromką chleba, a dzięki temu spotkały ich wspaniałe przygody lub otrzymywali znakomite nagrody

FEHU przypomina, że to, czego się nie rozdaje- zanika, a wszelki nadmiar posiadania zaburza równowagę.

Przestrzega prze zbytkiem i przesytem, ale także przed nadopiekuńczowością, która jest przekroczeniem granicy dawania.

Zwraca też uwagę, że nie należy i nie warto zadawalać się byle czym,

Trzeba się troszczyć i zabiegać o skarby, których pragnie nasza dusza i nie gromadzić rzeczy zbędnych.

Medytacyjna Moc Run... Maria Piasecka

 

FEHU jest runą dobrobytu, szczęścia i dobrej twórczej energii.

Jest jakby pierwszą z duchowych cegiełek położonych bezpośrednio na stabilnej podstawie świata materialnego.

FEHU sugeruje, aby zastanowić się czego w życiu potrzebujemy.

Czy cieszymy się z tego , co mamy i dobrze to wykorzystujemy dla dobra siebie i innych.....

...czy też ciągle warunkujemy......

...gdy będę bogata, to pozwolę sobie na to i na tamto i rodzince coś dam....

...gdy zdobędę wykształcenie, to i lepszego partnera i przyjaciół będę miała.....

Runa FEHU symbolizuje fundament, na którym stoimy, umiejętność panowania nad sobą, i innymi i okolicznościami życiowymi.

Ale bogactwo może oznaczać dobre imię, które pozostaje po śmierci człowieka, a w dawnych czasach uważano je za sprawę wyjątkowo cenną i pośmiertnej chwale nadawano ogromne znaczenie.

Wśród znalezisk kamieni runicznych wiele jest kamieni nagrobnych, gdzie napisy runiczne opiewają dobre cechy pochowanych w chwale....

 

Runa FEHU to bardzo silna energia.

Nauczmy się energię FEHU przyjąć, ale o wiele bardziej nauczmy się obrócić ją w czyn.

Wtedy dopiero przyniesie nam wymierne korzyści, jak również ochroni nas przed szkodliwymi wpływami, które zmierzają do ograniczenia naszego pola działania..

 

Runa FEHU mówi również o tym, aby nie przeceniać tego co materialne.

Nasze bezpieczeństwo to nie tylko ziemia, na której stoimy, ale też i liście, które czerpią moc ze słońca.

Mimo, że nasz główny korzeń sięga głęboko i bez trudu dostarcza nam energii potrzebnej do życia, potrzebujemy subtelnego pożywienia, które wzmocni nas duchowo....

Popracujmy troszeczkę z runą FEHU....

Wielu runistów zwraca uwagę na to, że wszystkie początkowe runy, pierwszy AETT, nie są wcale łatwe do zrozumienia, do przepracowania...

Ale warto próbować....

Źródło: Dobry Tarot - Znaczenie run

Edited by Ejbert
połączenie postów
  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...