Jump to content

16 - Wieża


Guest truskawka

Recommended Posts

Guest truskawka

Znaczenie karty Wieża:

 

Symbolika karty:

Nagłe, niespodziewane zmiany, rozpad, dotkliwa strata, która po pewnym czasie może okazać się błogosławieństwem, wyzwolenie, ogromna zmiana w światopoglądzie, postrzeganiu kogoś lub czegoś, utrata życiowej stabilizacji, ważnego stanowiska, plany, które nie powiodą się, trudne do rozwiązania problemy, ruina finansowa, nagły cios z zewnątrz, destrukcja, przykre wydarzenia, zwątpienie w sens życia, wstrząs psychiczny.

 

Karta w negacji:

 

Bardzo drastyczne zmiany, utrata wolności, więzienie, tragedia, rozpad związku, rozwód, wielka przegrana, bankructwo, długotrwałe dochodzenie do siebie, po dramatycznych przeżyciach, bezsilność, sięgnięcie dna.

 

Źródło: strona internetowa: Strona główna - Tarot - Arkana Wielkie

 

Archetyp - katastrofa żywiołowa

Znaczenie ogólne - przełom, konflikt, przełamanie starych, skostniałych sposobów zachowań, dramatyczne wyzwolenie, rozsadzenie ciasnych granic, wstrząs, zniszczenia

Praca - zwolnienie, niezrealizowane projekty, gwałtowne dyskusje, skandal, nagłe zmiany

Relacje/uczucia - kłótnie, nagły wstrząs, nieprzyjemna sytuacja, pęknięcie fałszywych wyobrażeń, nieoczekiwane zerwanie

Świadomość - krach głównej idei, nagłe olśnienia

Sfera ducha - rozpad skamieniałej struktury

Cel - wyzwolenie, wolność

Cień - żądza zniszczenia, okrucieństwo

Odwrócona - rozpad intelektu

 

Źródło - H. Banzhaf: "Klucze do Tarota"

 

Despotyzm. Niebezpieczeństwo destrukcji. Projekt fałszywy w założeniu. Nagły zwrot wypadków. Niespodziewana zmiana. Wypadek. Wyzwolenie. Zmiana opinii. Ruina. Utrata stabilizacji życiowej. Strata pieniędzy, domu, rodziny, bezpieczeństwa. Strata miłości. Ryzyko poważnej choroby. Frustracja. Paniczny lęk. Wstrząs psychiczny. Rozpacz spowodowana katastrofą życiowa.

 

Odwrócona: Ustawiczne kłopoty. Monotonne życie. Niemożność dokonania zmiany. Trwanie. Stagnacja. Całkowita przegrana. Wstyd. Klęska. Przyłapanie na gorącym uczynku.

 

Źródło - Suliga Jan Witold "Tarot. Karty, które wróżą"

 

Drzwi otworzyły się na oścież przez podmuch wiatru destrukcji, który wywiał stare pomysły i ludzi, którzy nie mogli się dostosować. Bez strachu krocz przez karb chwilowej porażki, jeśli przyniesie ci ona odrodzenie.

 

Źródło - Znaczenia Wielkich Arkanów w Tarocie 78 Drzwi

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...
 • 4 months later...
Guest winteer

OPIS – Zrujnowany budynek – nadzieje i ambicje leżą w gruzach, coś nietrwałego lub tymczasowego. Uderzenie pioruna – kara lub wyzwolenie. Błyskawica – wnosi światło do sprawy, oświetla ją. Spadająca korona – upadek władzy.

 

ZNACZENIE – Istotna zmiana, klęska, zainteresowanie się czymś innym, rozczarowanie czymś.

 

KARTA ODWRÓCONA – Klęska i nieszczęścia, które sami sobie zciągneliśmy na głowę, ryzyko.

 

WIEŻA BOGA. Jest to karta powrotu i opamiętania. Przypomina Ci o Twoim miejscu tu na Ziemi. Uzyskałeś(aś) pewien wgląd w sprawy uniwersalne lub zbudowałeś(aś) coś, co z racji swego ziemskiego pochodzenia nie jest doskonałe, bo jako materialne takie być nie może. Osiągnąłeś(aś) już jak na ziemskie warunki dość wysoki szczebel ewolucji duchowej, trudno Ci rozumować w kategoriach egzystencji człowieka, któremu nie dane jeszcze było próbować tej ścieżki. Żyjesz jednak tu na Ziemi, są sprawy, których fizyczne zaniechanie lub zaniedbanie mogą i okażą się zgubne dla Ciebie. Tu nic nie jest absolutnie trwałe i doskonałe, wszystko podlega ewolucji wobec upływającego czasu. Dłuższe pozostawienie spraw bez należytej opieki i lekceważenie ich prowadzi do katastrofy. Ta karta przypomina Ci, że nic nie jest dane Ci na zawsze i pora poświęcić więcej czasu sprawom, które być może wydają Ci się przyziemne, ale jeżeli przyjdzie Ci kiedyś opuścić Wieżę Boga to spadanie z niej będzie łagodniejsze i nie spadniesz w próżnię.

 

WIEŻA - karta odwrócona. Karta zapowiada rychły upadek na skutek błędów popełnionych w minionym czasie. Za bardzo zaufałeś(as) swoim możliwościom. Realizacja planów przyniesie Ci straty. Popełniłeś(aś) błąd lub nie do końca przewidziałeś(aś) rozwój wydarzeń, przyjdzie Ci więc wszystko zaczynać od nowa. Jeżeli poczyniłeś(aś) jakieś inwestycje, możesz wszystko stracić. Również Twoje sprawy prywatne nie układają się dobrze. Jeżeli masz rodzinę, powinieneś(aś) poświęcić jej więcej czasu i bardziej zainteresować się nią. Szczególnie jeżeli masz 40-43 lata, możesz w pewnym momencie uświadomić sobie, że oto jesteś Głupcem i pora szukać nowego miejsca na Ziemi. Jednak w tej sytuacji będzie brakowało Ci sił i motywacji. W zależności od położenia karty w rozkładzie i od kart sąsiednich, możesz wnioskować jakiej sprawy ta karta dotyczy.

 

Źródło - strona internetowa: Tarot

 

XVI. WIEŻA Rozdarcie

 

Wieże zawsze przywoływały szczególne asocjacje. Budując wieżę człowiek pragnął zbliżyć się do Boga lub też okazać wobec powolną korozję. Osoby spadające z wieży nie doznają obrażeń, ale muszą od nowa rozpocząć poszukiwania. Piorun i grzmot uważano kiedyś za karę niebios. I tak należy też interpretować piorun z tej karty, który niszczy wieżę, ale czasem również jest jedynym narzędziem by zostać uwolnionym z więzienia tak i fizycznego jak i mentalnego.

 

 

ZNACZENIE KARTY: karta mówi, że nigdy nie możemy być zbyt pewni. Kto ufa jedynie własnemu bezpieczeństwu, ten w ostatecznym rozrachunku przegrywa, ponieważ wykazuje brak jakiegokolwiek myślenia społecznego. Nikt nie może spocząć na laurach, nawet wtedy, gdy stoczył w sobie bitwę z samym diabłem i wygrał ją. W życiu natrafiamy na wiele wież. Może to być sytuacja, kiedy gromadzimy zapasy nie troszcząc się o głodujących, gdy rościmy sobie prawa, odmawiając ich innym, gdy odmawiamy innym podstawowych dóbr, zatrzymując je tylko dla siebie. Ponieważ takie sytuacje w zasadzie nie podlegały karze ziemskiej, do akcji musiały wkroczyć siły boskie, a wobec tych każdy człowiek staje się bezradny. Nazywa je wyrokiem losu, który trzeba przyjąć i zachowuje się tak, jakby nie wiedział, dlaczego to wszystko go spotyka. Tak naprawdę to my sami niszczymy naszą wieżę, ponieważ to, co powiedzieliśmy wyżej dotyczy także świata naszych myśli. To wewnętrzna zarozumiałość sprawia, że nie dostrzegamy argumentacji drugiej strony, ale to właśnie taka postawa będzie ukarana. Jednak cios, który na nas spada jest ratunkiem pozwalającym z nadzieją podążać dalej, uwalnia z pułapki, w którą wpadliśmy i wyzwala nowe energie. Perspektywa staje się szersza, nie ograniczają jej mury stojące w nas. Można powiedzieć, że z ruin rodzi się nowe życie. A jak powiadali Grecy - nikt nie pozostaje bez chwały. Wieże służyły również ochronie przed wrogiem, stając się z czasem ludzkim siedliskiem. W wieży można było czuć się bezpiecznym, a to sprawiało, że pojawiało się poczucie wygody. Ale wygoda nie jest celem ostatecznym. Dlatego bóg posyła piorun, by zniszczyć wieżę.

 

 

ZNACZENIE SYMBOLICZNE: każda bolesna próba przyjęta z pokorą to krok na drodze postępu, który stanowi nagrodę. Cierpienie służy uwolnieniu się z materii, budowaniu własnej nieśmiertelności. Karta ta przedstawia symbolicznie granice mocy ludzkiej i jej niemożność zbudowania rzeczy ostatecznych. Karta poprzedzająca, Diabeł, oprócz innych znaczeń wyraża zło. Ale zło, będące kategorią ludzką, nie ma realnego bytu, gdyż realnie istnieją tylko te siły, które pracują dla duchowego rozwoju. Wieża następuje po Diable, symbolizując postęp w kategoriach ludzkich. Wciąż od nowa odbudowuje się to, co będzie nieustannie burzone, taka jest zasada postępu. Oznacza to, że każda budowla stworzona przez człowieka przeznaczona jest do zniszczenia, czy będzie to budowla mentalna czy materialna, gdyż wszystko, czego podstawą jest materia, musi podlegać przeobrażeniu. Wieża symbolizuje również człowieka uwięzionego w swych wyobrażeniach i budującego teorie, które doświadczenie obróci wniwecz. W swym znaczeniu elementarnym Wieża przedstawia wysiłki i działania człowieka, skazane na niepowodzenie, wciąż na nowo podejmowane; żałosne, ponieważ rujnują jego ambicje; potężne, ponieważ bezustannie poszerzają jego wiedzę. Karta ta, o bardzo dużej, wpływowej mocy, najbardziej negatywna w Tarocie, zapowiada wypadek, coś, co przerwie zwykłą kolej rzeczy; także pożogę, przemoc, upadek. Wieża często działa przez zaskoczenie i w zasadzie żadna karta Tarota nie posiada mocy łagodzenia jej znaczenia. Wieża ustawiona przodem wskazuje na działanie bezpośrednie, brutalne. Człowiek spadający z Wieży i dotykający rękoma ziemi oznacza, że bez względu na przyczynę upadku (materialną czy duchową), zaczerpnie on siły z ziemi, opierając na niej ręce, aby od nowa rozpocząć swe zadanie.

 

ATRYBUTY OSOBOWOŚCI: niebezpieczny upór, idea grożąca w konsekwencji katastrofą i zniszczeniem. Uleganie popędom wbrew mądrości i ostrożności. Beztroska, zdanie się na żywioł.

 

ZNACZENIE UŻYTKOWE: brutalnie niweczone plany. Nieoczekiwany cios. Upadek, katastrofa, ruina. Przestroga, aby zachowywać ostrożność w interesach. Mówi ona, że pytający dostanie się w jakiejś dziedzinie życia pod wpływ siły złowrogiej, skłaniającej go do przecenienia swoich możliwości, albo do popełnienia błędu. Płomień niszczący Wieżę może być także interpretowany jako zapowiedź uwolnienia z więzienia.

 

Źródło: Tarot (XV - XXII) : Satanorium.pl

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Karta przedstawia wysoką wieżę, trafioną piorunem, bądź językiem ognia z nieba. Górna część wieży przewraca się, czasem jest widoczny pożar wewnątrz konstrukcji. Najczęściej widać także, spadające z wieży postaci ludzkie.

 

 

Rozłąka, problemy małżeńskie, problemy w rodzinie, problemy z dziećmi, problemy w miejscu pracy. Zmiana sposobu myślenia lub zmiana opinii, katastrofa, wypadek, bankructwo, kradzież, strata pracy, strata własności, oszustwo, zdrada, manipulacja, nieunikniona operacja, pobyt w szpitalu, niebezpieczny nałóg, więzienie, problemy z policją, nieumiejętność panowania nad sytuacją, fałszywe oskarżenie.

 

 

Karta powrotu i opamiętania. Jest to jedna z najbardziej złowróżbnych kart tarota, o znaczeniu podobnym, jak stereotypowa interpretacja karty Śmierć. Oznacza niespodziewane, całkowite zniszczenie, utratę własności, problemy uczuciowe, poważną chorobę. Symbolizuje także rozpacz po utracie czegoś wartościowego.

 

 

Na początku układu, informuje wróżącego o problemach zdrowotnych jego lub kogoś bliskiego (otaczające karty udzielą informacji o tej osobie). Jeżeli jedną z otaczających kart będzie 6 lub 7 Mieczy będzie to ostrzeżenie przed wypadkiem lub groźną operacją; 3 lub 9 Mieczy - ostrzeżenie przed całkowitą utratą zdrowia i grożącą tragedią spowodowaną takim nałogiem jak alkohol lub narkotyki.

 

 

 

Pośrodku układu, ostrzega przed dużymi problemami uczuciowymi. Otaczająca karta poinformuje, kto będzie ich powodem. Jeżeli jedną z otaczających kart będzie karta Cesarzowa w odwrotnej pozycji - informacja o separacji lub rozwodzie. Jeżeli Cesarzowa będzie w pozycji pozytywnej i obok niej karta Trójka Monet - układ ten będzie oznaczać, że wróżący jest oszukiwany i wykorzystywany w obecnym związku, partner zdradza, kłamie i manipuluje.

 

 

 

Na końcu układu, jej ostrzeżenie, dotyczyć będzie spraw urzędowych, zawodowych i materialnych. Jeżeli jedną z otaczających kart będą karty Sprawiedliwość, Sąd, Pustelnik (wszystkie w pozycji odwróconej), oznacza to negatywne załatwienie spraw urzędowych lub prawnych. W pozycji normalnej - nadchodzące problemy i komplikacje, istnieje jednak możliwość pozytywnego załatwienia sprawy. Gdy znajduje się obok 3, 6, 7, 9 Monet - ostrzeżenie przed stratami finansowymi, sugerowane jest nie udzielanie żadnych pożyczek i cierpliwość w planach dotyczących inwestycji finansowych. Karta Wieża w otoczeniu Pałeczek (2 lub 9) ostrzega przed utratą posiadłości lub pozycji np. domu czy stanowiska.

 

 

W pozycji odwrotnej – w zasadzie nie ma dużej różnicy w interpretacji, ze względu na to, że pozytywne położenie tej karty ma bardzo negatywną interpretację. Pozycja odwrotna tylko potęguje siłę zagrożenia i ostrzega wróżącego przed możliwością załamania psychicznego.

 

 

Wieża - wygodna otoczka , która dzieli nas od rzeczywistości - a także od prawdy. Piorun-olśnienie.

Często pojawia się pytanie: czy gdy wypadnie w rozkładzie to jest dobrze czy źle? To zależy w jakiej sytuacji obecnie się znajdujesz . Może właśnie od dawna czekasz na prawdę? A może właśnie się jej boisz, bo jak dotąd wszystko było piękne i kolorowe , co sprawia , że wcale nie chcesz wiedzieć? Może ktoś robił Ci na złość lub ukrywał coś przed Tobą?

Teraz jest szansa na olśnienie.

 

Nie na darmo karta wieża znajduje się po karcie Diabeł, gdzie snuje się intrygi, kłamstwa, zdradę i wszelkie zło. Diabeł to także wygoda i przyjemność, ale taka która może mieć swoje złe konsekwencje...

Na 16-tej karcie przychodzi uwolnienie od naszych 'wygodnych uzależnień', fałszywych poglądów, ale także kłamstw , które prowadziły do stagnacji lub nieporozumień. Jeśli w rozkładzie wypada nam wieża to znaczy , że teraz coś się ruszy. Nastąpi rewolucja. Wcale nie musi być ona zła. Jeśli dzieliły nas z kimś jakieś nieporozumienia i niedomówienia, spowodowane także ingerencja osób trzecich, które były przyczyną letargu między bliskimi sobie osobami , może być to szansa, aby uwolnić się z tego więzienia.

Co zamierza zniszczyć piorun? powiedzą poprzedzające ją karty. A jakie będą rezultaty? Myślę , że nie powinniśmy patrzeć na karty w zbyt wąski i płytki sposób, (że obrazek jest straszny ,to czeka nas nie wiadomo jaka katastrofa), To wszystko jest symboliczne i myślę , że nie powinniśmy interpretować każdej karty na jedno kopyto; że ona jest zła sama w sobie i koniec. Warto przyjrzeć się temu , co mówią karty sąsiednie:) Poza tym uważam, że zburzenie murów ma także swoje WIELKIE plusy. :)

 

A jeśli chodzi o kartę odwróconą. Są różne teorie na ten temat. Niektórzy sądzą , że odwrócona karta zawsze będzie miała wydźwięk BARDZIEJ negatywny, a niektórzy widzą tylko różnicę w indywidualnym podejściu do sprawy.Myślę , że ta druga wersja jest bardziej praktyczna;)

Odwrócona wieża trzyma nas w niewiedzy, tkwimy w "ruinie własnego strachu" przed rzeczywistością, boimy się poznać prawdę ,bo tak jest nam wygodniej (jednak tylko w początkowym stadium), dlatego z czasem ta wieża rośnie , co prowadzi nas do coraz to większych załamań i problemów. Należy pamiętać , że najgorsza prawda jest lepsza od niewiedzy. Prawda wcale nie musi być okrutna. To my jesteśmy twórcami tego, co się dzieje w naszej głowie. Karta w położeniu odwróconym symbolizuje nieszczęście, które sami na siebie ściągamy. Im dłużej budujemy tę ruinę , tym trudniej jest nam ją zburzyć i ogarnąć. Im wyżej , tym większy lęk przed upadkiem. Sami przedłużamy okres destrukcji, choć może wcale niepotrzebnie. Pewne sprawy powinny zostać wyjaśnione jak najszybciej.

Natomiast jeśli się odważymy, o czym będzie mówiła karta w pozycji prostej , czeka nas coś lepszego (Gwiazda), choć niekoniecznie od razu, ale dajemy sobie szanse na lepszą przyszłość. Może być to nagłe uwolnienie i wyzwolenie przywracające wiarę.

Czy uwolnienie z fałszywych struktur przynosi zysk? Zawsze przynosi - prędzej czy później.:)

Edited by Euterpe
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Wieża Boga - struktura, hierarchia, dążenie do wzniosłych ideałów, organizacje społeczne i państwowe, duże budynki, nagła zmiana biegu wydarzeń, zburzenie starego, by mogło pojawić się nowe.

 

Wieża Boga (odwrócona) - brak czasu, natłok spraw, stare blokuje nowe, tylko poprzez zniszczenie starych struktur można zacząć coś nowego, brak wyższych ideałów, rozpacz spowodowana katastrofą życiową.

 

Alla Alicja Chrzanowska "Tarot prosty i skuteczny"

 

Rada z jednej karty:

 

Karta ta niesie niepomyślne informacje: zerwanie relacji, związku, umowy. Plany legną w gruzach. To była tylko iluzja, która rozsypała się jak domek z kart. Źle oceniłeś sytuację i stąd rozcarowanie. Z zaistniałej sytuacji możesz się jednak dużo nauczyć. Przyjrzyj się jej i znajdź w niej pozytyw. Uważaj na straty i kradzieże. Konflikty w relacjach i związkach.

 

Źródło: Barbara Antonowicz-Wlazińska "Przepowiednia z jednej karty Tarota"

progress.gif

 

Blaski: nagłe zmiany przychodzące z zewnątrz, rozpad dotychczasowych ideałów, przekonań, poglądów, utrata stabilizacji życiowej, kryzys dotychczasowego systemu wartości, zmiana miejsca pracy, zamieszkania, rozpad związku partnerskiego, ruina, frustracja, utrata pieniędzy, choroba, katastrofa życiowa, zwątpienie w siebie i sens życia, wszelkie nagłe i niespodziewane zmiany.

 

Cienie: wyolbrzymianie wszystkiego, czego się doświadcza, utrata poczucia wolności, więzienie, bankructwo i niemożność dokonania jakichkolwiek zmian, chęć zniszczenia wszystkiego, autodestrukcja, bezsilność w dokonaniu czegokolwiek, totalna klęska, pustka, kurczowe trzymanie się starych struktur, brak zgody na zmianę.

 

Źródło: Barbara Antonowicz-Wlazińska "Przepowiednia z jednej karty Tarota"

Edited by Euterpe
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

XVI. Wieża

czyli klęska, która może być ratunkiem

Mądrość taroka znowu wyraża się poprzez kolejność kart Wielkich Arkanów. Piętnastą karta był Diabeł, szesnastą jest Wieża, jeden z najbardziej dramatycznych obrazów taroka. Człowiek, który ugrzązł w pułapce materialistycznych i wielkościowych urojeń Diabła, może zostać zeń wyzwolony tylko przez zniszczenie, jakie wyobraża karta Wieża.

 

Obraz na karcie przedstawia masywną budowlę, twierdzę, w którą bije z nieba piorun, i która od niego staje w ogniu. Z okien Wieży wypada dwoje ludzi. Mamy tu więc, po pierwsze, materialne dzieło, które wydaje się bezpiecznym schronieniem; mamy po drugie ogień niebieski, który je rujnuje; i po trzecie, ludzi, którzy z tego powodu cierpią upadek. To jest krótka metafora wielu przygód, których każdy z nas zapewne w życiu doświadczył.

 

Zdarzają się nam mianowicie klęski, upadki, porażki i bankructwa, które kiedy się dzieją, wydają się nam tragedią, ale po latach i po nabraniu przez nas mądrości, wydają się jedynym możliwym wówczas i pozytywnym wyjściem. Karta Wieża została specjalnie obmyślana na takie okazje, kiedy tracimy energię na budowanie takich "wież", które najwyraźniej nie są nam w życiu przeznaczone, i tylko "dopust Boży", czyli niespodziewana porażka, może nas od takiego błędnego przedsięwzięcia odwieść. Karta Wieża przedstawia te wypadki, kiedy los gotuje nam kurację wstrząsową, jak gdyby łagodniejsze środki były już nieskuteczne...

 

Co nie zmienia faktu, że zdarzenia, które zapowiada ta karta, wcale nie są przyjemne. I zazwyczaj karta Wieża w rozkładzie służy jako wyraźne ostrzeżenie: że oto ktoś chce się wpakować w przedsięwzięcie, które nie rokuje sukcesu.

 

Ale są sytuacje, w których Wieża może być zapowiedzią wyzwolenia, uwolnienia się spod krępującego pancerza zakazów i zobowiązań, opuszczenia miejsc, które ograniczają naszą wolność. Rewolucja we Francji w roku 1776 zaczęła się od... zburzenia Bastylii, czyli właśnie wieży, w której król Ludwik Szesnasty więził opozycjonistów. Zburzenie Wieży - nie przez ogień niebieski wprawdzie, lecz przez gniewny lud - stało się symbolem rewolucji i wyzwolenia. Cóż, ówcześni Francuzi namiętnie grywali kartami taroka...

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Wieża czyli tak przemija potęga świata

Szesnasta karta z Wielkich Arkanów przedstawia najbardziej chyba dramatyczny obraz w całej talii taroka. W wieżę, a właściwie w masywną twierdzę, bije piorun i rozwala jej mury; z wysokich okien tryskają płomienie pożaru, a mieszkańcy tej niezwyciężonej do niedawna budowli lecą głowami w dół. Piorun, od czasów Ahuramazdy, Zeusa i Peruna, był orężem Boga Najwyższego. I oto Wola Niebios burzy dzieła ludzkiej pychy.

 

Głęboka mądrość kazała twórcom taroka umieścić tę kartę zaraz po Diable. Diabeł (karta XV) symbolizuje bowiem taki rodzaj ziemskiej potęgi, który jest również duchowym zniewoleniem człowieka. Wieża - przeciwnie - przedstawia materialne zniszczenie, które jest zarazem jedyną szansą na to, aby odrodzić się duchowo. Kiedy człowiek dość się napracował nad tym, aby samego siebie uwięzić w skorupie obronnych murów, nieuchronnie przychodzi rujnujący, ale i wyzwoleńczy cios losu - będący właściwie ratunkiem zesłanym od Boga. Kto jest wystarczająco dojrzały duchowo, potrafi zrozumieć te lekcje. Głupców w takiej sytuacji czeka tylko cierpienie.

 

Jest w karcie Wieża coś z Apokalipsy, jest obraz boskich wyroków wydanych na tych, którzy zbytnio wyrośli w siłę. Energia tej karty ujawnia się w świecie wtedy, kiedy upadają imperia i w niesławie schodzą ze sceny ludzie, na których do niedawna "nie było mocnych". W rytmie karty Wieża ginęła Trzecia Rzesza Niemiecka ze swoim wodzem, Adolfem Hitlerem. Energia tej karty "wisiała w powietrzu", kiedy rozpadało się Imperium Sowieckie (Czarnobyl, klęska w Afganistanie). A także wtedy, gdy Napoleon ponosił klęskę pod Waterloo, kiedy Lech Wałęsa przegrywał wybory i kiedy król gangsterów, Al Capone, wędrował za kratki prowadzony przez chytrego Eliota Nessa.

 

Ciekawe, że niemal ten sam przekaz zawarli twórcy Księgi Przemian w heksagramie 23. Rozpad, ilustrując to bardzo podobnym obrazem: "Domostwo rozpada się i nie jest sprzyjającym iść dokądkolwiek." Powiedzieli też, że kiedy zniszczenie dochodzi do szczytu, "Człowiek Szlachetny dostaje wóz, nikczemnemu rozpada się jego dom". To samo mogliby powiedzieć twórcy taroka o karcie Wieża: dla człowieka rozumnego owe klęski (jakie niewątpliwie oznacza ta karta) są nauką i źródłem energii na przyszłość - natomiast ktoś nierozumny i przywiązany do spraw "światowych" znajdzie w nich tylko niezasłużone (jak mu się zdaje) cierpienie.

 

Często jest tak, że aby iść dalej, trzeba zburzyć wiele z tego, co się dotąd zbudowało, lub doświadczyć jego zniszczenia. Wtedy właśnie w rozkładach kart pojawia się karta Wieża.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------zrodlo Taraka: Tarok. Pełny przegląd znaczeń kart

 

o zdrowiu

 

Szokująca informacja o chorobie, barak przygotowania na nią; jeśli chorujesz na jakąś

chorobę, doświadczenie niepowodzenia w dotychczasowym sposobie leczenia; szkodzenie

sobie poprzez złe odzywianie, odmowę jedzenia, obŜeranie się lub jedzenie potraw

zabronionych, paniczny lęk przed przyszłością, huśtawki emocjonalne.

Edited by Euterpe
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Moze oznaczac tez nowe spojrzenie lub obranie calkowicie odmiennego, lepszego kierunku. Rewolucja.

Edited by Euterpe
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Wieża

Osoba, którą symbolizuje Wielki Arkan XVI: to człowiek doświadczony, o silnej woli, umiejący rozpocząć od nowa.

Karta odwrócona: despota. Manipulator. Niezdolny do walki, przytłoczony problemami, pesymista.

Cech charakteru: mądrość, humanizm. Samoświadomość. Dystans do rzeczywistości. Siła. Porywczość. Złe instynkty.

Karta odwrócona: niemożność dokonania zmian. Koncentracja na sobie, egoizm, pycha, zarozumiałość. Lęki. Frustracja. Wstyd.

Sytuacja albo sprawa: nieoczekiwana utrata stabilizacji, bezpieczeństwa. Katastrofa. Rozpacz. Ruina. Niebezpieczeństwo. Kryzys wartości. Regeneracja po klęsce. Nieszczęście, które prowadzi ku lepszemu. Przebudzenie.

Karta odwrócona: komplikacje nie do rozwiązania. Niegodziwość albo ból, których można się było ustrzec. Stagnacja. Więzienie. Poczucie klęski. Bieda.

Zdrowie: problemy z nogami. Nagłe załamanie psychiczne. Wypadek. Ciężka choroba.

Karta odwrócona: możliwość śmierci chorego. Cierpienia natury psychicznej. Myśli samobójcze.

Miłość: degradujący związek. Bardzo trudne, ale konieczne rozstanie. Rozwód.

Karta odwrócona: niemożność odejścia. Zło, jakiego się doświadcza "na własne życzenie". Bezsilność wobec partnera.

Praca: losowa klęska. Kłopoty materialne. Może nadszedł czas na usamodzielnienie się?

Karta odwrócona: niezgoda na zmiany. Nieumiejętność wyzwolenia się ze starych układów. Niepowetowana strata finansowa.

Karma: ktoś doświadczony przez los, kto potrafił przezwyciężyć cierpienie. Wysoki stopień rozwoju duchowego.

Karta odwrócona: człowiek, który żerował na nieszczęściu innych. Aktualne problemy mają pomóc w przerobieniu bardzo złej karmy.

Rada: nie usiłuj za wszelką cenę ratować domu (związku, firmy), ponieważ to niczego nie zmieni. Zacznij od nowa.

Gdy karta Cię przyciąga: pamiętaj, że cios który pada, stanowi jedyną szansę wydobycia się ze skostniałych norm.

Gdy karta Cię odpycha: żyjesz w ogromnym stresie, w destrukcyjnej sytuacji albo otoczeniu. Zanalizuj swe lęki. Uwolnij się.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

W pozycji prostej: doświadczenia, które są najgorszymi momentami życia,rozpad wszystkiego, przyjaźni, ideałów, przekonań. Symbol nagłych zmian, katastrofy. Nagłe zmiany, niekiedy dramatyczne, cios losu.

Odwrócona: nieakceptowanie zmian, trzymanie się starych wzorów, strach, wyjście z problemów

 

Źrodło: Kizińczuk Sergiusz- ,,Tarot twój klucz do przyszłości''

 

 

Wieża – wskazuje na dolegliwości oraz urazy zewnętrzne. Pokazuje nam okres w którym stan zdrowia ulega pogorszeniu. Wieża to problemy z kręgosłupem i nogami. Wieża to również energia, która przynosi podłamanie psychiczne.

Osoba pokazana ta kartą może w swoim procesie leczenia iść w przeciwnym kierunku niż to jest potrzebne aby osiągnąć równowagę. W połączeniu z negatywnymi kartami między innymi VII Rydwanem może wskazywać na poważny wypadek komunikacyjny oraz konieczność pobytu w szpitalu. Osoba pokazana Wieżą powinna regularnie korzystać z porad rehabilitanta oraz chirurga aby uniknąć dodatkowych komplikacji zdrowotnych.

 

Piotr Górski ,,Tarot z zdrowie''

Edited by Euterpe
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Wieża: (Świątynia) – Odkrywasz, że to, co on mówi jest tylko odbiciem jego lęku przed zbliżeniem, a nie stanowi prawdziwych uczuć, które żywi dla ciebie;

Nawet, jeśli powie, że cię nie kocha, lub, że cię potrzebuje zastanów się nad tym;

Całkowity chaos w związku, nikt nie wie, co się dzieje;

źle układający się romans zrujnował cię emocjonalnie;

Kiedy dowiesz się, że ukrywał przed tobą prawdę, zaczniesz obawiać się, iż jest innym człowiekiem niż myślałaś?

Musisz zdawać sobie sprawę z tego, że twój związek partnerski nie funkcjonuje tak jak miałaś nadzieje;

Opadają maski, które mieliście na sobie przez cały czas a na światło dzienne wychodzą wszystkie serwowane sobie przez obie strony kłamstwa;

Jesteś zszokowana przyjazdem mężczyzny, który zjawił się w najmniej oczekiwanym przez ciebie momencie;

Wasz związek mija zakręt wychodzicie na prostą i wreszcie zaczynacie się rozumieć;

Obawiasz się chwilowych zmian, które między wami zachodzą;

Załamujesz się i przechodzisz w stan smutnego szoku kiedy opuszcza cię osoba, którą kochasz; tragedia ma wpływ na twój nowy związek z innym mężczyzną;

Nowy związek będzie szczęśliwszy lepszy niż się tego teraz spodziewasz;

Uwolnienie od kłopotliwego związku z mężczyzną;

Pozbywasz się człowieka, który nie jest dla ciebie odpowiedni i w ten sposób torujesz drogę nowemu związkowi z mężczyzną;

Nancy Shavick - Tarot a miłość i przyjaźń

 

 

Wieża

 

Jako dobra rada:

Uwolnij się od tego, co Cię ogranicza i dusi. Zburz i rozsadź stare ramy. Przezwycięż to, co Cię więzi i odważ się na nowy start.

 

Jako ostrzeżenie:

Unikaj bezpodstawnego ryzyka, przygotuj się na krach dotychczasowych wyobrażeń i nadziei.

 

Jako karta dnia:

Dzisiejszy dzień z pewnością nie będzie nudny. Licz się z niespodzianką, która pojawi się albo jako nagłe olśnienie, albo niespodziewane zakłócenie, które pozwoli pęknąć stałym oczekiwaniom. Także wtedy, kiedy ze zrozumiałych względów Cię to rozłości lub zaboli, jeśli dziś coś nie pójdzie zgodnie z planem, musisz wiedzieć, że ta karta wskazuje na ucieczkę z jakiegoś zbyt ograniczonego otoczenia albo na wyzwolenie od destruktywnych mysli. Spójrz wstecz na to, co dziś być może "upadło", by już dłużej za tym nie tęsknić.

 

Jako karta na rok:

Ten rok może być rokiem Twego wyzwolenia, jeśli uzbroisz się w konieczną do tego odwagę. Dlatego powinieneś rozsadzić ramy, które stały się dla Ciebie zbyt ciasne. Odważ się na ucieczkę z ciasnych wyobrażeń, struktur i form życia, które Cię zniewalają. Ale licz się z tym, że tam gdzie się bronisz przeciw zmianom starych przyzwyczajeń, będzie konieczna zmiana toku myślenia. Sprawdź więc, na co patrzysz zbyt jednostronnie lub z uprzedzeniem i kurczowo trzymasz się z powodu pozornego bezpieczeństwa. Zostaw rzeczy ich własnemu biegowi, ponieważ im bardziej o coś walczysz, tym gwałtowniej zewnętrzne okoliczności zmuszą Cię do kapitulacji. Nie myśl o zmianach jako o bezsensownych, nieszczęśliwych zrządzeniach losu, lecz o jako koniecznej zmianie i decydującym przełomie niezbędnym dla Twojego dalszego rozwoju.

 

H.Banzhaf - Klucze do tarota

Edited by Euterpe
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 5 months later...

Olśnienie

 

Marsa ujrzysz – upadek

Nastanie wielka trwoga.

Na stacji XVI – ej Tarota

Los znowu rękę Ci poda.

Tyś sam zbudował więzienie

Dla ciała , umysły i duszy.

Jako biblijny Nimrod

By Boga swym dziełem wzruszyć.

On błyskawicą Ci wskaże,

Byś w świetle ujrzał wartości,

Iluzję oddalił do nikąd

Co piękna w swej doskonałości?

Z niby władzą w koronie,

Na skałach postawiona.

Twą Wieżę los zburzy byś cierpiał,

By się o prawdzie przekonać.

Na podobieństwo Wisielca

Spadać będziesz ze szczytu.

Świadomy już nowych znaczeń

Nieświadomy bytu.

Nie pozwól wątpić w siebie

Masz szanse z Rydwanem ruszyć.

W nowe podążaj świadomie ,

By stare struktury skruszyć.

Bóg wesprze Cię ramieniem,

Abyś sens wszystkiego zrozumiał.

I znalazł to czego szukasz,

Z „nowego” byś cieszyć się umiał.

 

Źródło „Wiersze intuicyjne. Tarot.” Ewa Winiarska

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

XVI WIEŻA BOGA

Przedstawiona na tej karcie budowla jest wieżą, w którą bije piorun.

 

 

 

 

 

 

Z wieży tej wypadają ludzie a cały budynek stoi w ogniu. I w zasadzie każdy z nas miał w życiu takie chwile kiedy mu się coś zawaliło, stracił coś co budował, rozpadła się jakaś konstrukcja, w budowanie której włożył wiele wysiłku. Ta budowla przedstawiona na rysunku, symbolizuje zatem dosłownie i w przenośni w zależności od sprawy, o którą pytamy dom, instytucję, trzon, a czasem nawet upadek spowodowany przestarzałymi poglądami. Kiedy w rozkładzie wychodzi „Wieża Boga” to znak, że traciliśmy energię na coś co w zasadzie nie było nam dane a wcześniejsze przesłanki o tym najwyraźniej ignorowaliśmy. Jednak kiedy na całą tą tragedię spojrzymy z perspektywy czasu i ocenimy ją z dystansu to dojdziemy do wniosku, że w zasadzie to nie było innego wyjścia i musiało się tak stać. Mimo, że najczęściej karta ta jest zapowiedzią nieprzyjemnych zdarzeń to niesie wyzwolenie, prawdę i informację o tym co najwyraźniej nie jest nam dane.

 

tower.PNG

 

Krociutko...Wieza ma podobna energie do karty Smierc,tyle ze przebieg jej dzialania(Wiezy) jest bardziej

dramatyczny,ale zazwyczaj po tym fakcie otrzymujemy szanse na nowy i lepszy poczatek..Arkan 16-ty

ostrzega nas tez abysmy nie trzymali sie kurczowo jakichs idei,pogladow bo....moga legnac w gruzach..

Przeslanie Wiezy to: Przygotuj sie na cios,ale nie boj sie,bedzie lepiej...zatem nie Bojmy sie

 

Nie zapominajmy tez iz Wieza symbolizuje uwolnienie...a przeciez nie lubimy byc zalezni,prawda?

 

Pozdrawiam Uczestnikow Ezo Forum :)

Edited by Euterpe
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 5 months later...

Wieża a...

Miłość: niespodziewane rozstanie, nagłe zobaczenie partnera bez różowych okularów, uświadomienie sobie, że nie jest się w związku, a w więzieniu, granie roli niewolnika miłości, strach przed partnerem, uzależnienie od niego.

Przyjaźń: zakończenie starych przyjaźni, otworzenie się na nowe.

Zawód: możliwość zmiany miejsca pracy.

Pieniądze: uważać na duże straty.

Zdrowie: szokująca informacja o chorobie, brak przygotowania na nią; jeśli chorujesz na jakąś chorobę, doświadczenie niepowodzenia w dotychczasowym sposobie leczenia; szkodzenie sobie poprzez złe odżywianie: odmowę jedzenia, obżeranie się lub jedzenie potrwa zabronionych, paniczny lęk przed przyszłością, huśtawki emocjonalne.

 

Źródło: "Vademecym Tarota" B. Antonowicz - Wlazińska

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Dla biznesmenów przynosi radę, by rzucić wszystko i uciekać zabierając całą kasę lub dokładnie odwrotnie, wynająć dobrego prawnika i oddać sprawę do sądu, jako że w obu tych przypadkach szanse na wygraną są większe, niż jeżeli będziecie siedzieć i bezczynnie czekać na losowe rozwiązanie sytuacji.

 

Źródło: " Podstawy Tarota '' Jewgienij Kolesow

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

WIEZA BOGA

 

Zagrozenie,nadciagajaca katastrofa,ignorowanie sygnalow ostrzegawczych,iluzje,budowanie zamkow na piasku,zblizajacy sie kryzys,porazka,bankructwo

Odwrocona: swiadomosc upadku,przyznanie sie do przegranej,zal i poczucie straty.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

W codziennym życiu..

bardzo pomyślna karta przy wszelkich zabiegach kosmetyczno-fryzjerskich:)

Pokazała mi niejednokrotnie rewitalizację, ścięcie starych końcówek włosów, usunięcie starych warstw naskórka itp.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Wieża jest XVI kartą Tarota. Jej inne nazwy to Wieża Babel, Wieża Boga, Wieża Diabła i Zamek Plutona. Jak widać na załączonym obrazku, który jest wzorowany na tradycyjnym przedstawieniu tej karty, w wieżę bije piorun, który strąca dach-koronę ze szczytu budowli. Wybucha pożar. Widzimy dwie postacie, które wypadły, a może uciekając przed ogniem samodzielnie wyskoczyły z okna i lecą w dół. Nie wiemy, czy rozstrzaskają się o ziemię, czy może uratują ich jakieś litościwe i miękkie krzaki.

 

Opowieść o wieży Babel jest obecna w zestawie archetypów związanych z tą kartą. Wszyscy znamy historię o wielkim przedsięwzięciu, które przetrwało w opowieściach jako symbol pomieszania, nieporozumień, zamętu i wreszcie klęski wynikającej z łamania boskich praw.

 

W języku hebrajskim balal, bll oznacza pomieszanie, zmieszanie i zamęt, a w akadyjskim Babilu to brama Boga. Archeolodzy uważają, że historia zawarta w Biblii odnosi się do zigguratu Etemenanki (É.TEMEN.AN.KI), znanego jako Fundament nieba i ziemi, który znajdował się w starożytnym Babilonie. Wedle chronologii biblijnej to podczas jej budowy, czyli na 2200 p.n.e. zostały pomieszane języki. Była to siedmiostopniowa świątynia Marduka (AMAR.UTU, Byczka Słońca, boga związanego z planetą Jowisz) z cegieł pokrytych błękitną glazurą.

 

Dla Żydów, przebywających wtedy w niewoli babilońskiej ogromna świątynia, jaką byli zmuszeni budować w pocie czoła musiała zaiste wydawać się diabelskim zamysłem. Podobnie czuło się wielu Polaków, którzy po II Wojnie Światowej zostali wprzęgnięci do budowy świetlanej socjalistcznej przyszłości pod czujnym okiem ZSRR. Aż do Okrągłego Stołu wydawało się, że jakakolwiek zmiana jest niemożliwa. A jednak cały system Bloku Wschodniego, kiedy przyszedł własciwy moment, runał równie łatwo, jak domek z kart.

 

Wieża symbolizuje fałszywe systemy duchowe. Chodzi nie tylko o sprawy religijne, ale o wszelkie ideały, a potem ideologie, które służą opanowaniu ludzi po to, by pracowali na rzecz struktury, za którą nie stoją wartości, a jedynie czyjś interesy, pycha, żądza władzy etc.

 

Pamiętajmy, że karta poprzedzająca Wieżę to Diabeł, a po niej następuje Gwiazda. Symbolika Diabła w Tarocie jest związana z uwiedzeniem i uwiązaniem do czegoś, co na początku nad wyraz przekonująco udaje dobro, wyzwolenie, oświecenie i wszystko to, czego osoba wodzona na pokuszenie szuka, pragnie i potrzebuje. Wieża następująca po Diable to finał tej historii. Przejawia się ona w postaci spektakularnych wydarzeń, które pokazują, że świątynia budowana bez Boga, przedsiewzięcie realizowane nie dla oficjalnie głoszonych szczytnych idei, a dla niejawnych, małych i w gruncie rzeczy żenująco niskich celów prowadzi nieuchronnie do upadku na wielką skalę.

 

Przy pojawieniu się Wieży w rozkładzie kart jest oczywiste, że sytuacja, która zdaje się być bardzo trwała i nie do ruszenia, skończy się nagle, nieprzyjemnie, ale za to nieodwołalnie, bez możliwości powrotu do tego, co było wcześniej.

 

Bez względu na to, jak sprytny jest Diabeł, prędzej czy później Bóg spuszcza z nieba na tego typu zafałszowane nieczystymi zamiarami budowle grom, który, kolokwialnie rzecz ujmując, rozpieprza wszystko w drobny mak. Bez względu na to, jak bardzo wrafinowana była wcześniejsza struktura, nie zostaje z niej kamień na kamieniu. I bardzo dobrze, ponieważ najgorszym rodzajem kłamstw są półprawdy. Wspaniałe formy bez treści uwiodły nieraz pojedyńczych ludzi, społeczności i całe narody.

 

Wielu z nas na pewno doświadczyło sytuacji,w której los zdmuchnął jak małą świeczkę dotychczasowe życie - mogły to być osiągnięcia, praca, majątek, związek, przyjaciele, rodzina, środowisko i tak dalej. Zdmuchnął - i kiedy się na to patrzy z pewnej perspektywy czasowej - stało się to z pewnym udziałem głównego zainteresowanego.

 

Nikt nie chce cierpieć, tracąc w gwałtowny sposób to, co ważne, jednak jakże często te straty są wynikiem przymykania oka na nieczyste zagrania środowiska czy ludzi, na jakich nam zależy. To nie są wielkie rzeczy, jednak kiedy każdy kradnie po jednej cegiełce z fundamentów, albo udaje, że nie widzi, jak robią to inni...

 

Efekt jest taki, że kiedy w wieżę trafia boski piorun, imponująca budowla rozpada się zaskakująco szybko, zrównując z ziemią układy i powiązania, które wydawały się nie do ruszenia. Straty są oczywiście ogromne. Niektórzy utykają na lata w gruzach, inni są całkowicie zmiażdżeni, jeszcze inni przeżywają, ale nie w jednym kawałku. Niewątpliwie większość ludzi ma kaca moralnego, że brała udział w czymś niechlubnym, a nawet potwornym, zaś jedyna rzecz, jaką mają na swoje usprawiedliwienie to np. że tylko wykonywali polecenia, rozkazy, że chcieli zachować swoją pozycję społeczną, że postępowali tak jak inni.

 

Co można zrobić przy Wieży? Po pierwsze odpuścić sobie, nie ratować i nie walczyć o coś, co już nie ma racji bytu - i być może nigdy jej nie miało. Jeśli ktoś zaproponował nam wspólnie urządzony piknik, a potem przyniósł na niego kanapki z robakami i nas tym częstuje, wyjadając jednocześnie nasze nowalijki, to nie ma sensu miło się uśmiechać i udawać przed innymi, że wszystko jest w porządku, żeby nikt nie zauważył tej deprymujacej sytuacji.

 

Po drugie, jeśli już weszliśmy do Wieży, a nawet przyłożylismy rękę do jej budowy - to przy pierwszych objawach rozkładu trzeba po prostu ją jak najszybciej opuścić. I nie zwracać uwagi na złote obrusy, bogato zdobione ołtarze, skrzynie pełne błyskotek i prestiżowe korony, ponieważ owe skarby, jeśli nie zdążymy zbiec z góry, nie uratują nam życia, kiedy jedyną możliwością pozostanie skok z okna.

 

Trzecie rozwiązanie jest tak hardcorowe, że nie będę go zamieszczać w tym miejscu. Ważne, że jest etyczne i działa :)

 

Każdy kryzys, nawet jeśli wychodzimy z niego pofragmentowani, niesie ze sobą szansę na rozwój i wzrastanie. Dzięki wstrząsowi, jaki niesie Wieża, a także utracie tego, co zaczęło gnić od środka, mamy potem możliwość stworzyć coś zupełnie innego. Niekoniecznie będzie to tak spektakularne, ale za to dobre i zgodne z naszym osobistym przeznaczeniem, o którym mówi następna karta, Gwiazda.

 

Józefina Jagodzińska,

26-27 marca 2009

 

 

 

 

 

Wieża w Tarocie, czyli fałszywy system duchowy

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
Guest agnieszka007

RADA Z JEDNEJ KARTY;

Zatrzymaj się na chwilę w swoim życiu i przyjrzyj się,gdzie jesteś,w czym żyjesz,z kim jesteś,co ważnego dzieje się w Twoim życiu,jaką ważną informację niosą Ci ostatnie wydarzenia?Przestań udawać,że nie zauważasz tego,co Cię spotyka.Nie uciekniesz przed tymi zmianami.Im szybciej przyjmiesz do wiadomości,że dzieją się rzeczy,których nigdy byś nie chciał doświadczać,jeśli stawisz im czoła już teraz,przestaniesz oszukiwać siebie i innych,tym szybciej odbudujesz poczucie bezpieczeństwa,odzyskasz szacunek do siebie i zaczniesz żyć w prawdzie.

Uważaj tylko na tendencje do wyolbrzymiania wszystkiego.Pamiętaj także,że każdy bardzo głęboko doświadcza konieczności zmiany struktur,na których oparł swoje dotychczasowe życie,związek,małżeństwo,relacje,pracę.Nikt nie chce ich zmieniać,bo zmiany niosą strach.Kto z radością przyjmuje informacje o rozpadzie małżeństwa,zdradzie męża czy żony,proponowanym rozwodzie i konieczności budowania czegoś nowego?Rozpada się coś,w co się wierzyło,co miało być łodzią ratunkową w burzach życiowych.

 

 

To uwolnienie,oczyszczenie,przecięcie krępujących więzów,nagła zmiana planów.Karta oznacza niebezpieczeństwo zniszczenia,uwolnienie dobra lub zła,błędny projekt,kłopot,kataklizm,który nie pozwoli na realizację wcześniejszych planów i zamierzeń.Określa stratę miłości,rozpad,narastającą frustrację,paniczny lęk,klęskę.Pokazuje wypadek,załamanie,gwałtowne uszkodzenia,urazy,upadki,utratę stabilności życiowej,stratę,przegraną,ruinę.To karta bankructwa,rozpadu związków,rozwodów,rozstań;ostrzega ona przed nieudanymi zabiegami operacyjnymi.

Często jest to karta samobójcy.

 

Źródło:"JASNOWIDZENIE W INTERPRETACJI KART TAROTA" Piotr Gońciarz.

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

XVI Wieża La Mason Dieu

Czyli jak przemija potęga świata i jaki jest łomot walących się imperiów

 

Biblijna wieża Babel symbolizowała dumę i przesadną ufność we własne siły, która doprowadziła do katastrofy. Jest też symbolem wznoszenia się do absolutu, ale przy pomocy niewłaściwych metod. Stanowi ostrzeżenie dla Głupca, aby nie zboczył z właściwej drogi.

Na rysunku Tarota marsylskiego, wśród licznych wzgórz, dominuje wysoka, murowana wieża, w którą właśnie uderzył piorun z nieba i odłamał jej złote zwieńczenie. Z wieży ******ą dwie osoby.

Wieża symbolizuje potęgę ludzkiego rozumu, który zbudował cywilizację techniczną i kulturę, pozwalające spojrzeć człowiekowi ponad znany mu dotychczas horyzont. Na nadmierną pychę tyko tak może zareagować niebo.

Piorun przypomina język, ucho i oko, gdyż Wieża opowiada dawną historię Atlantydy, której potęga wyrosła w złotej erze, a także każdej katastrofy, którą kończyły się liczne kultury od tamtej pory.

Z jednej strony jest to materialne dzieło, które wydaje się bezpiecznym schronieniem, z drugiej ogień niebieski, który je rujnuje, z trzeciej cierpiący z tego powodu ludzie.

Zdarzają się nam w życiu różnorakie klęski, upadki, porażki i bankructwa. Budujemy uparcie wieże, które niekoniecznie są nam przeznaczone, dlatego los gotuje nam kurację wstrząsową. Ostrzega, że ktoś chce się władować w przedsięwzięcie, które nie rokuje sukcesu.

Piorun, od czasów Ahuramazdy, Zeusa i Peruna był orężem Boga Najwyższego.

Materialne zniszczenie jest jedyną szansą, by odrodzić się na nowo. Kto jest wystarczająco dojrzały, potrafi zrozumieć tę lekcję. Dla człowieka rozumnego owe klęski są nauką, natomiast ktoś nierozumny i przywiązany do spraw światowych znajdzie w nich tylko niezasłużone cierpienie.

Znaczenie ogólne

Wieża opisuje dotychczas spokojną sytuację życiową, która dostępuje nagłego i niespodziewanego zniszczenia. Towarzyszy temu szok i bezradność.

Zapowiada wiadomość, wypadek burzący dotychczasowe plany.

Wieża słynie wśród tarocistów jako najgorzej wróżąca karta-, ale tylko temu, kto kurczowo trzyma się swoich snów o potędze.

Mówi też o utracie domu, pracy, oszczędności, czasem o rozwodzie, ruinie, bankructwie.

Ogólne znaczenie karty w pozycji negatywnej:

- Karta w tej pozycji pokazuje ludzi uwikłanych w materię,

- Niemożność wydostania się z trudnych sytuacji.

- kiepskie zarobki

- dominację silniejszych

Ustawienie postaci

Wieża ustawiona przodem wskazuje na działanie bezpośrednie, brutalne. Człowiek ******ący z wieży i dotykający rękoma ziemi oznacza, że bez względu na przyczynę upadku, materialną czy duchową, zaczerpnie on siły fluidyczne z ziemi, opierając na niej ręce, aby od nowa rozpocząć swe zadanie. Wyciągnięte ręce symbolizują działanie na zewnątrz, biegun aktywny. Charakteryzuje on człowieka, który był twórczy, budował i został zgubiony.

Druga postać, której upadek ma znaczenie odwrotne i której pozycja wydaje się horyzontalna, symbolizuje biegun pasywny. Także upadek jej jest cięższy, ponieważ człowiek ten, z powodu własnej bierności, stał się niezdolny do powściągania sił, które go opanowały. Stracił oparcie, które mógł z nich czerpać i zanurzył się powrotem w materię. Upadek nie jest bezpośrednim wynikiem jego działania, a raczej sił wyższych.

 

źródło: mój komputer ;)

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...
Guest Vampirella

Wieża

 

Kłótnia, walka, niebezpieczeństwo, ruina, zniszczone plany, nagła śmierć, ucieczka z więzienia.

 

Źródło: Tarot Thota – Klucz do zrozumienia – Lon Milo DuQuette

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

XVI. Wieża (Wieża Boga, Wieża Babel, Dom Boży)

Jest symbolem upadku i ruiny, wygnania człowieka z raju. To karta bólu i cierpienia. Wieża mówi o upadku fałszywych idei i doktryn, oznacza wysiłki skazane na niepowodzenie.

 

Źródło: Życie Świata, numer 92, artykuł "Tarot".

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 4 months later...

-zrodlo Taraka: Tarok. Pełny przegląd znaczeń kart

Wieża czyli łomot walących się imperiów

 

Karta "Wieża" przedstawia twierdzę-wieżę powaloną piorunem. Ta wieża symbolizuje wszelki ludzki twór, który przekroczył swoją miarę. Może to być rzeczywiste imperium (jak Trzecia Rzesza Niemiecka w 1945 roku) - ale również czyjeś nazbyt rozdęte wyobrażenia i plany. Ale ponieważ piorun zstępuje z nieba, to wyrok na te "mury, które runą" jest sprawiedliwy, i należy go przyjąć jako wyzwolenie. Karta "Wieża" słynie wśród tarocistów jako najgorzej wróżąca karta. Oczywiście, jej wyciągnięcie wróży źle - ale tylko temu, kto kurczowo trzyma się swojej "wieży", czyli swojego "pancerza", którym chce się odizolować od świata.

 

"Wieża" jako pierwsza karta w rozkładzie; ta z której można wyciągnąć najwięcej wniosków:

 

Ważny, trudny i niebezpieczny moment na twojej życiowej drodze. To co budowałeś, trudno będzie utrzymać w istniejącym kształcie. Musisz liczyć się ze stratami i z koniecznością odbudowy. Konieczna będzie głęboka zmiana swojego postępowania, głębokie przeobrażenie. Możliwe, że zszedłeś ze swojej właściwej drogi, i jeśli w porę dokonasz naprawy, unikniesz strat i klęsk.

 

"Wieża" jako druga karta, ostrzegająca:

 

Strat nie da się uniknąć. Możliwe, że całe twoje życie ulegnie wywróceniu. Rzeczy, w których pokładałeś nadzieję, że dadzą ci oparcie, przed niczym cię nie uchronią. Szukaj oparcia nie w świecie materialnym, tylko we własnym wnętrzu.

 

"Wieża" jako karta nr trzy, czyli właściwy sposób działania:

 

Nie ratuj tego, co i tak przepadnie; nie podpieraj tego, co się przewróci. Nie łącz swoich sił i nadziei z rzeczami, instytucjami i ludźmi, których czas właśnie przemija. To czas rewolucji i zamętu; co masz robić? - Najlepiej ci podpowie twoje poczucie sprawiedliwości.

 

"Wieża" jako karta nr cztery, czyli obraz twoich własnych złych nawyków i obciążeń z przeszłości:

 

Boisz się sukcesu, gdyż nauczyłeś się, że sukces kończy się klęską. Masz w pamięci obraz jakichś upadków, który nie pozwala ci rozwinąć skrzydeł.

 

Jako karta piąta - partnerzy:

 

W twoich stosunkach z najbliższymi ci ludźmi zachodzą (lub: będą za chwile zachodzić) jakieś rewolucyjne zmiany; które mogą się okazać niszczące dla waszych związków. Inna możliwość: u twoich bliskich coś się "wali i pali".

 

Jako karta szósta - co z tego wyniknie już niedługo:

 

Idą zasłużone straty, klęski i upadki, a okoliczności zewnętrzne będą takie, że nie da się ukryć żadnego fałszu.

 

Jako karta siódma - nieoczekiwane przypadki:

 

Prawdopodobne są nieoczekiwane losowe wypadki, zgodne z charakterem tej karty.

 

Jako karta ósma - to, co się nie zmieni:

 

Wciąż będzie tak, że wszystkie twoje zamiary, w których jest cokolwiek fałszywego, niestarannego, niewłaściwego, będą od razu odrzucane przez "wyroki losu".

 

Karta dziewiąta - to, w czym uzyskać możesz mistrzostwo:

 

Masz okazję uzyskać mistrzostwo w sztuce dawania sobie rady w krańcowych (trudnych) sytuacjach.

 

Karta dziesiąta - pożytki "dla ogółu", jakie z tego wynikną:

 

Miej na uwadze, że twoje zyski i korzyści mogą być zarazem poważnymi stratami dla jakiejś większej grupy ludzi (istot).

 

Jedenasta - to, co się rozproszy, "rozmyje", rozwieje:

 

Burza przejdzie bokiem... Awantura rozejdzie się po kościach...

 

Dwunasta - rzut oka na cały rozkład kart:

 

Bierz po uwagę wszystkie "katastroficzne" skojarzenia, jakie ci przychodzą do głowy, kiedy patrzysz na rozkład kart.

 

Trzynasta - co dalej?

 

"Widzę klęski... zniszczenia... ruinę.." Ale jeszcze długo na to trzeba będzie czekać, więc może w końcu nie będzie to takie straszne.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

Mi sie kojarzy z takim MEGA ZDZIWIENIEM, kiedy dostajemy wiadomość albo ma miejsce sytuacja która jest dla nas szokiem .Kiedy nagle cala prawda wychodzi na jaw.Kiedy czegoś jesteśmy absolutnie pewni a okazuje się ,że jest zupełnie odwrotnie.

Pzd

 

Kilka razy pokazała mi domówkę.

Pzd.

Edited by Euterpe
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • Maestro

Wieża to totalne zaskoczenie, coś czego się nie spodziewaliśmy...nie zawsze jest negatywna, mi często pokazuje pozytywy. Mówi mi też o awanturze..

 

 

Pokazała mi niedawno ;

- nagły wypadek na rowerze i zwichnięcie łokcia (dosłownie wypadł mi)

 

 

Mi wieża pokazała uwolnienie. Uwolnienie z pancerza, w jaki sama siebie odziałam. I wyszło mi to tylko na dobre:)

 

 

Nagłość, "grom z jasnego nieba".Układ kostny, kości, mówi tez o zagrożeniu i niebezpieczeństwie.

Źródło : Blog Wróżki Joanny

 

Zadałam pytanie, kiedy przyślą mi pewna rzecz. Wyjęłam Wieżę. Od razu pomyślałam, że otrzymam w dniu, którego data po zsumowaniu wyniesie 16. I tak się też stało.W dodatku zostałam zaskoczona, gdyż termin ten mi nie pasował i skontaktowałam się z firma kurierską z prośba o przesunięcie terminu, gdyż miałam być późno w domu. Kurier przyszedł jednak mimo to wieczorem tego dnia, gdyż jak się okazało mieszka koło mnie.

Edited by Euterpe
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Witam,

 

Bardzo trudna karta, zwykle zapowiada ruinę, rozpad jakis struktur, zawalenie. Na karcie mamy dwie osoby, ktore wypadaja z wiezy, z wielkim hukiem. W niektorych sytuacjach mozemy miec wrazenie, ze w naszym zyciu cos sie rozpada. Wiele rzeczy, ktore budowalismy, teraz okaze sie, ze to byly niestabilne struktury, ktore moga sie rozpasc. Astruktury te staly sie zbyt wąskie, od ktorych bedziemy chcieli sie uwolnic. W niektorych sytuacjach mozemy czuc sie tak jak dwie osoby, ktore wypadaja z wiezy, z wielkim hukiem.

Karta wieza tez moze reprezentowac nieruchomosc, nasz dom.

 

Polaczenia kart na sprawdzonych przykladach, stosuje karty zawsze w pozycji prostej, nie odwracam.

 

1). Wieza i Kochankowie - koniec zwiazku, rozwod. Rozpad (wieza), zwiazku (kochankowie).

2). Wieza i Rycerz palek albo swiat, 6 mieczy badz Rydwan, czesto zapowiada przeprowadzke, wieza (dom, nieruchomosc), kolejna karta wyjazd. Sporadycznie niebezpieczny wyjazd.

3). Wieza i Cesarzowa - ten uklad pojawil sie ostatnio dla dwom moim kolezankom - mialy klopoty, cos sie im zawalilo (wieza), ale szczegolnie w ich estetyce ciala, urody.

4). Wieza i Cesarz - zmiany pracy, zwolnienie.

5). Wieza i As kielichow - moja daleka znajoma przeszla zalamanie nerwowe, depresje.

 

W wielu przypadkach sytuacje byly negatywne, poniewaz ja nie stosuje odwroconych kart, gdyz ktos je stosuje. Wieza w pozycji prostej moze ten np: reprezentowac bidowanie czegos (budowla).

 

Pozdrawiam.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

"Wieża, pokazuje, że żyliśmy do tej pory we włąsnym świcie, który dawał nam poczucie bezpieczeństwa. Było to jednak złudne uczucie, bo teraz ten zamknięty świat zaczął się chwiać. Musimy zrozumieć, ze dotychczasowe struktury i wymiary stały się dla nas zbyt ciasne. Może dotyczyć to naszych przekoań i życiowych zasad, anszego poczucia bezpieczeństwa w obszarze zawodowym i finasnsowym, a także, w nei mniejszym stopniu, osobistych przyjaźni i innych związków partnerskich. W każdym wypadku Wieża symbolizuje koncpecję, któa wcześniej dawała pewność i bezpieczeństwo, a z której teraz wyrośliśmy. Załąmanie się starej teorii spowodowane jest z reguły niespodziewanymi przeżyciami, a czasem wiąze się z doświadczeniem prawdziwego olśneinia duchowego. Ponieważ dotyczy to podstaw naszego rzekomego bezpieczeńśtwa, najczęsciej na początku odczuwamy tu nagłe zmiany jako katastrofy. Dopiero gdy mija pierwszy szok, z ulgą zaczynamy się przekonywać, że uwolniliśmy się od starych cięzarów. Przełom taki może być spowodowany własnymi przemyśleniami, jak również wydarzeniami z zewnątrz.(...).

w życiu zawodowym- Wieża zapowiada, że zostaniemy wyrwani z ograniczających nas układów lub działań dążących jedynie do poczucia bezpieczeństwa, po to aby nieskrepowanie rozwinąć się w bardziej inspirującym otoczeniu. Przełomowy charakter tej karty wyraża się tutaj w większości przypadków wypowiedzeniem, które albo złożyliśmy sami, albo zostanie nam złożone. Karta ta może przepowiadać upadek jakiegoś przedsięwzięcia lub w mniej znaczących przypadkach spalenie na panewce prawie pewnych nadziei. Pomimo że to bezpośrednie przeżycie wydaje się nam groźne, skoro tylko pozbieramy się z rzekomego nieszczęścia, odetchniemy z ulgą i poczujemy, że wyrwaliśmy się z co prawda znajomego, niemniej jednak, więzienia.

 

Na poziomie świadomości-- karta ta zapowiada nagłe, częściowo wstrząsające rozpoznania, które zachwieją lub nawet obalą dotychczasowe, mocno zakorzenione wyobrażenia, przekonania, może nawet cały nasz światopogląd. Często chodzi tu na początku o nieakceptowane przez nas poglądy, które być może już od dłuższego czasu nosiliśmy w sobie. Uważaliśmy, że są "złe", ale świetnie udawało się nam je stłumić. Teraz, kiedy siłą wdzierającą się do naszej świadomości, rozsadzają zatwardziałe wyobrażenia, których kurczowo się trzymaliśmy- z dotychczasowego konceptu na bezpieczeństwo pozostaje kupa gruzu. Często dopiero gdy popatrzymy wstecz, staje się jasne, że faza ta spowodowała przełom na drodze prowadzącej do rzeczywiście własnego i inspirującego spojrzenia na świat, do wolności.(...) Ponadto Wieża może wyrażać radykalnie zmieniająca się świadomość, często też przeżycie olśnienia, gdy nagle znajdujemy się właściwe rozwiązanie problemu, z który, długo nie potrafiliśmy sobie poradzić.

 

W związkach osobistych-wybuchowa siła tej katy ma w sobie często, ale niekoniecznie, coś niszczącego. Wskazuje na zmiany w związku, w którym jesteśmy z powodu źle zrozumianych względów bezpieczeństwa i który przez to stał się w końcu więzieniem. Może jednak oznaczać, że ukryliśmy się za murem oziębłości, uporu i niedostępności, a teraz otwieramy się nagle- głęboko poruszeni, mimo że pełni obaw- na nowy związek."

 

Źródło: Hajo Banzhaf, Tarot dla każdego.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...
Guest Euterpe

nagła zmiana planów

 

wieża + król denarów: zmiana planów związana z wydatkiem pieniężnym, z zagospodarowaniem

 

 

w pytaniu o wygląd: nietuzinkowy, robi wrażenie (przy 3 kielichach pozytywne :)), przykuwa uwagę

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

dzisiaj wypadła mi Wieża na pytanie, czy pewien mężczyzna już się do mnie przywiązał...

 

jak wygląda sytuacja - dobry kolega zaproponował mi układ - friends with benefits.

ta Wieża wcale mnie nie przeraziła,wręcz przeciwnie. mój intuicyjny odczyt tej karty i pierwsza myśl, która sama się wyrwała - tak, zdążył się już przywiązać do mnie, zburzyłam albo zburzę jego dotychczasowe "mury" (hulaczy tryb życia, po tym, jak został zraniony zdradą narzeczonej rok temu, dlatego obecnie boi się poważnych relacji...), kto wie, może coś się zmieni, zwłaszcza, że naprawdę dobrze mnie traktuje - wspólne spędzanie czasu, wyjścia itp., aż miło ;)

 

najbliższa mi tu jest interpretacja stokrootki - http://www.ezoforum.pl/arkana-wielkie/3309-16-wieza-3.html#post196951

 

dodam, że karty odczytuję intuicyjnie i adekwatnie do mego pytania :) u kogoś Wieża może znaczyć coś innego, chociaż ja ją mimo wszystko odbieram pozytywnie :)

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

jako karta dnia pokazała mi negatywny wynik testu ciążowego mimo że byłam pewna że w ciąży jestem, miałam nawet mdłości... a tu się jednak zdziwiłam.

 

Jako karta dnia ukazała mi mały konflikt, niedomówienie jak i poczucie wewnętrznego rozbicia.

Edited by Euterpe
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 4 months later...

Wyszła mi jako karta dnia więc cały dzień nastawiona byłam na jakąś nieoczekiwaną rewolucję raczej w sensie mentalnym. A tu przy upale 35 stopni i bezchmurnym niebie, nagle pociemniało, lunęło deszczem, gradem a pioruny trzaskały jeden za drugim. Dodam, że nie mogłam się nigdzie schować i miałam wrażenie jakby niebo nade mną się otwarło.

Link to comment
Share on other sites

Jako karta dnia:

awantura w domu, kiedyś też pamiętam pokazała mi robotników, którzy remontowali dom sąsiada i cały czas zagadywali :D

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

U mnie jako karta dnia też pokazała kłótnię (z ważną osobą). Poróżnienie w sprawie podejścia do pewnych istotnych rzeczy.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
 • 1 month later...
Guest gość5

wlasnie mi sie przypomniało mi się- w zeszłym roku "trochę" musiałam zmodyfikować swoje plany- mialam zaplanowany wyjazd sluzbowy- gdy okazalo się, ze zmarł wujek mojego mężą- sporo kombinacji gdzie "upchnąć" młodego i wyjazd stanął pod znakiem zapytania.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Jako karta dnia: druzgocący zwrot akcji, wszystko na opak, plany odwołane.

 

W zestawieniu : 4 mieczy, wieża, słońce- poważna kłótnia/konflikt gdzie odnosisz niespodziewaną porażkę ale po negocjacjach następuje porozumienie.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

wyszła mi wczoraj jako niespodzianka: okazało się, że prawdopodobnie w sklepie nie ma rozmiaru ubrania, które chciałem kupić i musiałem napisać maila z prośbą o sprawdzenie...dzisiaj też ta sama karta...

Link to comment
Share on other sites

 • 4 months later...
 • 2 weeks later...

Wieża: "Sekrety". Ograniczenie umysłu,tworzenie przeszkód,bronienie się,strach przed tym,co na zewnątrz,dystans,ostrożność,uwaga.

Z mojej talii "The Sorcerers Tarot"

 

Ja moją Wieżę lubię.Jest taka spokojna i idealnie oddaje powyższy jej opis.

http://www.albideuter.de/html/ms-16.html

 

 

Wieża:

Na horyzoncie pojawiają się zmiany.

Dramatyczna zmiana losu może spaść jak grom z jasnego nieba.

Może to być zmiana dotycząca sytuacji zewnętrznej bądź też korekta w twoim nastawieniu.

Niewykluczone,że odkryłeś prawdę na temat pewnej osoby obecnej w twoim życiu.

Będzie to cios dla twojego ego,skutkiem czego stracisz twarz lub staniesz po złej stronie.

Kiedy opadnie pył,zyskasz zadowolenie z dokonanych zmian i odczujesz nawet dumę ze sposobu,w jaki przez nie przeszedłeś.

 

Położenie odwrócone:

W chwili obecnej musisz stawić czoło trudnej sytuacji.

Trudno dopatrzyć się w tym jakiejś wartości lub pobrać z tego nauki.

Najgorszy z wszystkiego jest fakt,że Ty sam sprowokowałeś problem lub nie zdołałeś go uniknąć.

Okres ciężkiej próby w końcu minie,chociaż może to trochę potrwać.

 

Z talii "The Destiny Tarot"

 

Jak kocha Wieża:

Karta ta obrazuje człowieka rozwiniętego duchowo, którego nieszczęścia nie łamią, lecz go wzmacniają. Potrafi pozbierać się po klęsce, choćby była nią śmierć całej rodziny, utrata dobytku lub bardzo ciężka choroba. Posiada niezwykle silny charakter i, niestety, nie bywa aniołem. Dominuje zawsze i wszędzie.

 

W sytuacji konfliktowej rzuca się głową w dół, na oślep. Dziko uparta, gotowa jest raczej umrzeć, niż dobrowolnie zmienić zdanie. (Pamiętasz bajkę Mickiewicza „Golono, strzyżono”? Opisana w niej zaciekła chłopka była wypisz, wymaluj Wieżą). Początkowo pewnie Ci to zaimponuje, ale jeśli wyobrazisz sobie dożywotnie zmaganie się z walcem drogowym?

Konflikty rozwiązuje przez konfrontację i jest zbyt nieprzewidywalna, aby zawczasu domyślić się, co może ją rozjątrzyć. Ale rani bardzo świadomie i nigdy nie przeprasza. Owszem, do Wieży można dotrzeć dzięki spokojnym, rzeczowym argumentom, jednak rozsądniej będzie od razu założyć, że to Ty będziesz musiała się do niej dostosować. Musisz być także przygotowana na nagłe losowe zwroty, jakie Ci zafunduje.

 

Co możesz zrobić, jeśli nie lubisz zmian? Albo zerwać, albo za nią podążyć. (W nagrodę ułatwi Ci start w nowym miejscu). Powinnaś również wiedzieć, że za swoją bezkompromisowością Wieża ukrywa lęki. Boi się hipotetycznych klęsk lub towarzyszy jej utajona obawa przed śmiercią. Mimo to czasem woli zaryzykować życie, niż przyznać się do strachu.

 

Karta odwrócona:

Niszczy wszystko, co posiada. Własnymi rękami ściąga na siebie nieszczęścia, a ponadto nie chce i nie potrafi z nimi walczyć. Ciągle boryka się z ciężkimi problemami: stresem, chorobą, także psychiczną. Nie jest też zdolna do wdzięczności. Związek z nią degraduje społecznie lub duchowo.

 

(Tarot Miłości,M.Bigoszewska)

 

Wieża - Słowa Klucze:

PROSTA: nagłe zmiany,uwolnienie,trudne decyzje,wstrząs

 

ODWROTNA: autodestrukcja,skostniałość,utrata pozycji,niechęć do zmian

 

(Dorota Dukowicz,"Tarot w praktyce")

 

Wieża

Astrologiczne odpowiedniki:

- URAN

- Wodnik,Wenus,Byk,Neptun,Ryby

 

"Astrologia i Tarot",Dariusz Cecuda

 

W moich medytacjach i snach z kartą:

Wieża

- Budynki,dużo budynków

- Wysoka wieża zamkowa (pałacowa),z jednym okienkiem

- Ekskluzywny hotel z ogrodami

- Oszklone budynki

- Pomieszczenia zamknięte

- Drzwi oraz schody

- Parking piętrowy

- Rusztowania

 

Wieża

Po prostu:

- dom

- nieruchomość

- posiadłość

 

Wieża:

Miłość: degradujący związek. Bardzo trudne, ale konieczne rozstanie. Rozwód.

Karta odwrócona: niemożność odejścia. Zło, jakiego się doświadcza "na własne życzenie". Bezsilnośd wobec partnera.

(Maria Bigoszewska)

Edited by Euterpe
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Mnie wyszła na wyjazd - miałam "plany", że coś tam zrealizuję - nie udało się, legły w gruzach..........

 

 

Drugi raz wypadła mi na karta dnia, co jutro mnie czeka? Wieża... Ledwo oczy otworzyłam rano i pokłóciłam się z córką....Później spokój ............

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

 • 5 months later...

Jako karta dnia pokazała mi zalanie kawą na mieście nowego ukochanego płaszczyka. Od góry do dołu cała kontrafałda :ashamed2: - założona góra była źle dopasowana i plastikowa ochronka spadła.

Zwarzyło mi to humor... :raincloud:

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...
Guest Gosinek

Na pytanie, czy Pan odpowie na maila - niestety brak odpowiedzi.

 

Odpowiedzi na tego konkretnego maila nadal brak, choć kontakt jest na bieżąco, ale Pan o odpowiedzi pamięta tylko chce się dobrze do niej przygotować:)

Edited by Gosinek
Hmm, nie wiem czy to moja pomyłka, czy moderatora, ale ten post był do wątku o 6 mieczy
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...
 • Administrator

Dla mnie Wieża zawsze oznacza zniszczenie starych struktur czy wzorców, bez względu na to czy w efekcie prowadzi to do uzdrowienia (odblokowania) czy do klęski. Zawsze kiedy wypadnie mi Wieża to znaczy, że:

- coś ulegnie "katastrofie", coś zostanie zniszczone. Z tym, że niekoniecznie musi oznaczać złe rzeczy, bo po prostu coś osiągnęło punkt krytyczny i musi zostać zburzone. Mogę to przeżyć bardzo emocjonalnie, to boli, ale nadszedł kres cierpliwości pana Boga do mnie i postanowił, że ta sytacja dłużej trwać nie może ;) 

- trzymam się czegoś niepotrzebnie, siedzę jak uwięziona w Wieży i dobrze byłoby gdybym się w porę ocknęła i sama coś z tym zrobiła, zanim w tą moją Wieżę piorun pierdyknie i samo się wszystko rozwali.

Przy Wieży dużo też zależy od własnego działania, bo mogę się z katastrofy jeszcze uratować, nawet jeśli potłukę sobie tyłek. Jeśli nic nie zrobię to spadnę na łeb i nic już się nie da uratować.

 • Like 2
 • W punkt 1
 • Super 1
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
 • 1 year later...
 • 1 month later...

Wieża pokazuje moment w którym zostajemy zmuszeni do opuszczenia swojej strefy komfortu. Robimy , mówimy coś czego ani my sami ani wszyscy wokół nigdy by sie po nas nie spodziewali.

 

Pzd.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 6 months later...
 • 9 months later...
 • Ekspert

Mam na dziś Wieżę a dzień dopiero się rozkręca. Szukałam znaczeń na internecie i oto, co znalazłam na blogu Odcienie Tarota:

 

„W codziennych sytuacjach Wieża może się przejawić jako nagłe, nieco nieprzyjemne wydarzenie: 

 • uderzymy się w głowę o szafkę, 
 • ból głowy,
 • wysypią nam się zakupy,
 • w sklepie biorąc pomarańczę rozsypiemy wszystkie owoce na podłogę zwracając na siebie uwagę,
 • może być to spięcie z kimś, kłótnia,
 • podjęcie nagłej decyzji, która was samych zaskoczy. 
  Wieża może też być bardzo pozytywna: 
 • okazuje się, że ktoś urządza dla nas przyjęcie niespodziankę,
 • po bardzo długim czasie przyjeżdża do nas totalnie niespodziewany gość, co jest bardzo miłe, 
 • mamy jakiś fajny przełom w sprawie, a wcześniej nie widzieliśmy wyjścia,
 • nowe pomysły, spojrzenie na sytuację z całkiem innej perspektywy,
 • uwolnimy się od czegoś, co nas dręczyło.
A od siebie pewnie dopiszę wieczorem jak już przeżyję ten dzień... :obled:
 • Like 2
 • W punkt 1
Link to comment
Share on other sites

W dniu 17.04.2021 o 13:10, Gringe napisał:

A od siebie pewnie dopiszę wieczorem jak już przeżyję ten dzień...

@Gringe i jak ukazała Ci się za dnia wieża?
Mnie wypadła ta arkana właśnie na dziś i lekko mnie przestraszyła, ponieważ miałam zostać dzisiejszym kierowcą na dalszą trasę samochodem ( już obawiałam się, że wieża sygnalizuje jakiś wypadek, którego będę sprawcą :niepewny: ) Jednak okazało się, że na "babski wypad" wwalił się mąż siostry, który przejął role kierowcy. Wieczorem natomiast zboczyłam z długoterminowego planu, przyszła do mnie nagła myśl, którą od razu bez namysłu wcieliłam w życie i okazało się, że z pozytywnym skutkiem! Także u mnie obeszło się bez wielkich runięć i piorunów :sark:

 

 • Like 3
 • Lux 1
Link to comment
Share on other sites

 • Ekspert

@Xadfgh dzięki za przypomnienie - zaraz zrobię edytuj ;) 

 

Pod pierwszym postem się już nie da a więc update będzie tutaj: skończył mi się internet w telefonie tego dnia :obled: a odnawia się dopiero 8 maja...

A tak poza tym dzień nie odbiegał od normy :) 

Edited by Gringe
 • Super 1
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
Guest Lianna

Symbolizuje osobę przeżywającą przełom duchowy, człowieka zdolnego do poświęceń.

W położeniu prostym oznacza nieszczęście, rozczarowanie, nagłą zmianę biegu zdarzeń, walkę z pokusą, rozpoczynanie wszystkiego od nowa, zmianę opinii, uświadomienie sobie, że to co najgorsze już minęło, opiekę Siły Wyższej.

W położeniu odwróconym to kataklizm niosący wielkie straty, nagłe nieszczęście, niezdolność do walki z przeciwnościami, wstrząs psychiczny, duże kłopoty, zwątpienie w siebie, rozwód, problemy zdrowotne w sferze psychicznej i związane z układem kostnym i kończynami.

 

"Wróżka" 5/2003

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Nagły rozpad relacji, kiedy najmniej się tego spodziewaliśmy. Można to określić jako niespodziewany sierpowy od losu. 

 • Sad 1
 • W punkt 1
Link to comment
Share on other sites

 • 6 months later...

Wieża

 

- Oświecenie

- Rozpad starego - starych struktur, przekonań

- Zniszczenie, dewastacja, zrujnowanie

- Brak podstaw

- Niepowodzenie

- Kłótnia, awantura, krzywdzące słowa - duże konsekwencje potem

- Oczyszczenie

- Sugestia aby rozładować sytuację lub siebie - czasem gromadzimy wszystko w sobie i to tworzy swoistą bombę

- Konieczność dokładnego oczyszczenia gruntu pod nowe

- Brak zgody ze strony sił wyższych

- Twoja nagła decyzja w konsekwencji coś komuś zniszczy, zrujnuje, dosłownie i w przenośni

- Brak możliwości odbudowy, naprawy czegoś

- Sugestia spalenia mostu za sobą, zerwania kontaktu

- Rozpad czegoś, co nie miało racji bytu; brak racji bytu

- Zła decyzja

- Samo-destrukcja, chęć samo-destrukcji

- Brak wiary w coś, w siebie, myślenie "i tak się nie uda"

- Coś niespodziewanego, co popsuje nam plany, coś na czym nam zależało

 

 

 

Edited by MartitaRich
 • Like 1
 • Thanks! 1
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Kiedyś jako karta dnia pokazała mi upadek,moja teściowa się przewróciła i złamała biodro 

Pamiętam że w momencie kiedy ja wyciągałam,poczułam jakbym obuchem po głowie dostała i ogólnie jakiś huk...od razu pomyślałam co jest? Po godzinie wiadomość o wypadku.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

Kiedyś wieża wypadła mi w karcie na miesiąc styczeń w sferze finansów.

Po sylwestrze okazało się, że sklep mojej mamy (jedyne źródło dochodów w naszym domu) został doszczętnie okradziony i zdewastowany. Stanęłam jak wryta. Studiowałam. Zawiadomiłam policję. Oczywiście nic nie zdadziałało. Żadne systemy. Żaden z monitoringów dookoła nie zarejestrował nic oczywiście, a system z firmy ochroniarskiej nie zadziałał, wyjaśnieniem był tylko jakiś bełkot. Policja tylko stwierdziła, że ktoś musiał to zrobić, na zlecenie.

Mama się załamała tak że dopiero jej pierwsze wyjście z domu, żeby zamknąć działalność, było po 2 tygodniach. Wszystko, łącznie z mamą było na mojej głowie, po tamtym szoku, zmieniło się wszystko, naprawdę diametralnie i nieodwracalnie. Mamie napisałam CV i odprawiłam za granicę tymczasowo, sama zostałam ze zwierzętami, kontynuując studia i pracując w weekendy, poważnie lekceważona przez wszystkich na każdym kroku. Bo studentka, to problemów nie ma tylko sobie wymyśla i ty się nie odzywaj na niczym się nie znasz. 10 lat popracujesz w firmie to się nauczysz. Nigdzie tyle nie pracowałam i nigdzie nie byłam tą nudną babą.

 

W karcie dnia natomiast bardzo różnie:

-nagłe załamanie pogody

-zmiana trasy do celu planów

-korekta sposobu realizacji planów

-jednego dnia zarówno, zmianę relacji z jedną osobą z poprawno-formalnej na koleżeńską, a kilka godzin później żałosne i uparte zachowanie innej kobiety z pracy, obrażonej na mnie, po tym jak pokłóciłam się z jej mężem o pracę i kompetencje, a ona się wtrąciła następnego dnia jak tylko przyszła, że mój przełożony ma wyciągnąć konsekwencje ode mnie, bo ja jestem wszystkiemu winna. W skrócie nie załatwiła za męża sprawy i pałała agresją pasywną, foch, ze mną nie gada, za to za plecami rozpowiada, że ja jestem agresywna. Po czym kiedy weszłam na kuchnię, kiedy ona jeszcze była, zrobiła się tak nerwowa, że trąciła napuszona jednego nowego chłopaka drzwiami od lodówki, on zmieszany i zdziwiony zapytał czy coś się stało i czemu jest taka agresywna, na co ona wyszła i trzasnęła drzwiami, a ja parsknęłam śmiechem. Tylko rzuciłam młodemu, żeby się nie przejmował, bo ona ma ze sobą problem.

-czasem poślizgnięcie się z takim poczuciem potłuczenia później

-różne zachowania nieszablonowe

-zmiana podejścia (ktoś był ugodowy, teraz zgłasza problemy formalnie gdzie trzeba, bo nastąpił punkt przecięcia w zachowaniu drugiej strony)

-remont z cięciem rur u sąsiada, więc wszelkie maszyny tnące i skrawające w użyciu i hałasie, latem przy otwartych oknach.

-wypadek komunikacyjny

-wyjaśnienie sprawy po długim niedopuszczeniu do głosu

 

W rozkładach jej prawie nie miewam.

 

Jak kładę, jaką aktualnie osobę we mnie ktoś widzi, kładę 3 karty i na początku czy w środku wypada wieża, rozumiem to tak, outsider, oderwany od świata, z niecodziennym podejściem (czasem słyszę komentarz tupu "ty jesteś kosmiczna", albo negatywny "żyjesz w swoim świecie, my Cię naprostujemy"), myślę że ta osoba ma pewne obawy, co do mnie i trzyma dystans, lub dowiedziała się o plotkach na mój temat i widzi 2 osoby w jednej, zwykle są karty obok wskazujące na kogoś jeszcze w tym zdaniu (należę do ludzi, którzy są bardzo mocno obrobieni za plecami, kiedy pytałam kart dlaczego, wyszło mi 9 monet- zazdrość.), Fakt łamię schematy i jestem mocno bezpośrednia bez filtra poprawności, dla wielu, to może być szok. Żeby np. nie skulić ogona przed przełożonym, tylko postawić się, odpowiadając adekwatnie. Choć często pojawiam się w monetach i papieżu.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...