Jump to content

20 - Sąd Ostateczny


Guest truskawka

Recommended Posts

Guest truskawka

Znaczenie karty Sąd Ostateczny:

 

Symbolika karty:

 

Nadszedł czas na ocenę sytuacji życiowej, bilans, konieczność zastanowienie się, co należy zrobić i dokonania ważnych zmian. Karta symbolizuje także wezwanie do działania, tworzenie nowego, cud, spełnienie, radość, wyzwolenie, powrót do zdrowia, świętowanie, zabawa, odrodzenie wewnętrzne, Boska opieka, przebaczenie.

 

Negatywne strony, które może symbolizować karta:

 

Konieczność zmian, nawet jeśli wiążą się one z uczuciem dyskomfortu, przeszkody w drodze do realizacji szczytnych celów, nowe doświadczenia, z którymi trzeba się zmierzyć, długo oczekiwana wiadomość nie nadchodzi, znaczne opóźnienia, brak perspektyw na przyszłość, zamknięcie na nowości, trzymanie się starych zasad, prawd, co nie jest w tym przypadku korzystne, nieumiejętność dostrzegania szans, jakie daje los, niewykorzystane możliwości.

 

Źródło: strona internetowa: Strona główna - Tarot - Arkana Wielkie

 

Inną nazwą karty jest Zmartwychwstanie.

 

Archetyp - odkrycie skarbu, zbawienie, magiczny pocałunek

Znaczenie ogólne - cudowne wyzwolenie i wyswobodzenie, ponowne pojawienie czegoś straconego lub zapomnianego, uzdrowienie, odrodzenie, zmartwychwstanie, prawda

Praca - przezwyciężenie trudności, genialne rozwiązanie problemu, znalezienie cudownej pracy, uznanie

Relacje/uczucia - głęboka, wartościowa miłość, uwolnienie się od problemów, cudowne spotkanie, ponowne ożywienie starej miłości

Świadomość - dojrzewanie, zrozumienie, wolność

Sfera ducha - świadomość boskości Natury

Cel - uwolnienie się od poprzedniego losu (karmy)

Cień - "burza w szklance wody"

Odwrócona - oszukiwanie samego siebie, niewola

 

Źródło - H. Banzhaf: "Klucze do Tarota"

 

Sąd Boży – pozycja prosta – moment rozliczenia się ze sposobu wykorzystania swoich możliwości; uczciwość wobec samego siebie jako gwarancja sukcesu; rozmowa prowadząca do zgody lub zrozumienia sensu problemów; ważne informacje; otrzymanie dobrej pracy; zrealizowanie długoterminowych planów; firma rodzinna; działalność w sektorze usług, np. pralnia, wypożyczalnia filmów, naprawa sprzętu domowego.

 

Jako odpowiedź na pytanie:

1. Czy czeka mnie wzrost dochodów?

Owszem, ale niewielki.

2. Czy warto zmienić pracę?

Tak, ale po dokładnym zanalizowaniu możliwości.

3. Czy teraz jest dobry moment na inwestycje?

Owszem, szczególnie jeśli będą długofalowe.

 

Sąd Boży – pozycja odwrócona – zlekceważenie otrzymanej wiadomości i kłopoty z tym związane; niechęć do skorzystania z pomocy innych; nieumiejętność spojrzenia prawdzie w oczy; ciężkie obowiązki do wykonania oraz chęć uniknięcia tego; utrata materialnego zabezpieczenia; brak kompetencji; niemożność zrealizowania planów z powodu nierealnych oczekiwań; rozczarowania, przeszkody, utracone szanse; poświęcenie życia rodzinnego na rzecz pracy; pracoholizm.

 

Jako odpowiedź na pytanie:

1. Czy czeka mnie wzrost dochodów?

Niestety, nie ma co na to liczyć.

2. Czy warto zmienić pracę?

Jeśli tylko jest taka możliwość.

3. Czy teraz jest dobry moment na inwestycje?

Z całą pewnością nie.

 

Źródło: "Tarot a finanse" - Alla Alicja Chrzanowska

 

Skłonność do przebaczania. Dobroć. Wyrozumiałość. Wyrwanie z marazmu. Pragnienie nieśmiertelności. Nowina, wiadomość, informacja. Otrzymanie dobrej pracy. Wyższa forma jaźni. Wędrówka ku Bogu. Dar. Ingerencja sił wyższych. Osąd, ocena własnych dokonań. Opieka. Przesłanie, które będzie wysłuchane. Narodziny nowego człowieka. Wyzdrowienie. Odzyskanie wolności. Powołanie, powołanie kapłańskie, chęć służenia ludziom.

 

Odwrócony: Lęk i obawa przed oceną. Zła ocena. Fałszywa ocena rzeczywistości i wynikające z tego kłopoty. Zlekceważenie wiadomości. Brak wieści. Niekomunikatywność. Niemożność rozwikłania problemów. Brak wyższej jaźni. Ateizm. Lekceważenie innych. Połowiczne życie.

 

Źródło - Suliga Jan Witold "Tarot. Karty, które wróżą"

 

Nadszedł czas na ponowne obudzenie, które odnowi każdą dziedzinę twojego życia. Nie bój się tego, co nieznane i zaakceptuj zmianę, nieważne, jak bardzo będzie zaskakująca. Porzuć dawne zwyczaje i podążaj za światłem. Może daleka podróż.

 

Źródło - Znaczenia Wielkich Arkanów w Tarocie 78 Drzwi

Link to comment
Share on other sites

 • 8 months later...
Guest winteer

OPIS – Trąba – wezwanie, przebudzenie. Ludzie wychodzący z grobów – uwolnienie, odrodzenie duszy, wyzwolenie.

 

ZNACZENIE – Przemiana, uwolnienie od ciążącej przeszłości, nowy początek, nowe życie, druga szansa.

 

KARTA ODWRÓCONA – Żal, wyrzuty sumienia, cierpienie, strata, źle wykorzystana szansa.

 

SAD, SAD OSTATECZNY. Symbolika tej karty mówi o dniach ostatnich, dniu sądu ostatecznego, kiedy przyjdzie rozliczenie żywych i umarłych na chwałę i wieczne potępienie dusz. Karta Sąd oznajmia Ci, że nadszedł czas rozliczenia się z Twoich zadań, z którymi pojawiłeś(aś) się tu na Ziemi. W szczególności dotyczy to Twoich talentów, sposobu rozwiązywania zaistniałych problemów, tak z bliskimi jak i w społeczności, w której żyjesz. Jest kartą ingerencji Sił Wyższych. Czy w to wierzysz czy nie, oznajmiają Ci, że nadszedł czas opieki nad Tobą. Możesz otrzymać nową lepszą pracę, poznać kogoś wpływowego i życzliwego, może także przyjść wielka miłość lub zrealizujesz inne, również te najskrytsze marzenia. W każdym razie jest zapowiedzią bliskiego sukcesu. Sąd to karta przebudzenia świadomości i uwolnienia się z ograniczeń, z którymi przychodzimy na świat. Karta mówi, że możesz teraz wziąć sprawy w swoje ręce, masz otwartą drogę do dalszego rozwoju, to co było dla Ciebie niedostępne, teraz może stać się twoim udziałem. Weź się do działania, bo nic nie przychodzi samo.

 

SAD - karta odwrócona. Przypomina Ci ona, że Twoją powinnością jest teraz zastanowić się nad dotychczasowym życiem. Twoje dokonania prawdopodobnie nie służą dobrze nikomu. Człowiek przychodzi na świat z określonym do wypełnienia programem, co gwarantuje mu osiągnięcie wyższego poziomu świadomości w wymiarze kosmicznym. Nie realizujesz tego programu lub robisz to w sposób, który do tego nie prowadzi. Poszukaj źródła mądrości w sobie i korzystaj z niego.

 

Źródło - strona internetowa: Tarot

 

XX. SĄD Zmiana nieoczekiwane i szczęśliwe rozwiązanie sytuacji

 

Często nosi nazwę Sądu, rozumianego jako Sąd Ostateczny, ale chrześcijańskie zabarwienie tego pojęcia nie wydaje się właściwe dla tej karty. W Tarocie egipskim karta ta określana jest jako The Rising oj The Dead, a więc zmartwychwstanie po śmierci, co jest szczególnie trafne. I tak z grobów wyłaniają się mumie (w kulturze egipskiej) lub nagie postacie. Wszystkie zmartwychwstałe dusze, a tylko o nie tu chodzi, cieszą się, gdyż są o krok bliżej swego celu do ponownego wcielenia się.

 

ZNACZENIE KARTY: karta ta symbolizuje zawsze początek, obojętnie po czym on następuje. Ale karta nie symbolizuje zmartwychwstania po śmierci! W swoim życiu umieramy wielokrotnie, po to, by życie mogło toczyć się dalej. Każdy odcinek jest śmiercią, każda zakończona miłość, każde rozstanie. Ale nigdy nie jest to kres, gdyż nasze życie idzie naprzód w tym lub innym kierunku. Zmartwychwstanie nie ma nic wspólnego z Sądem Ostatecznym, lecz jedynie z tą częścią nas, która po zakończeniu pewnego etapu żyje dalej innym życiem. To jest treścią naszego życia, każde doświadczenie zmienia nas, nawet jeśli nie zauważa tego początkowo nasza świadomość. Tak należy rozumieć Zmartwychwstanie i Sąd. Dlatego właśnie traktowano tę kartę jako najważniejszą w Tarocie.

 

ZNACZENIE SYMBOLICZNE: Karta ta przedstawia symbolicznie nieuchronne wkroczenie planu boskiego w świat materii w celu osądzenia zgromadzonych doświadczeń. Nazwa karty Sąd nie odnosi się do pojęcia ludzkiej sprawiedliwości; mówi ona o konieczności samooceny, które człowiek musi dokonać wykorzystując swoje zdolności mentalne. W swym znaczeniu elementarnym Sąd przedstawia człowieka zbudzonego ze snu w materii przez obecny w nim pierwiastek boski, który inspiruje go do analizy swego wnętrza. W interpretacji należy brać pod uwagę rewolucyjny sens tej karty. Informuje ona o wpływach i zdarzeniach mających nastąpić natychmiast; jest to jedyna karta Tarota zawierająca przekaz tego rodzaju.

 

ATRYBUTY OSOBOWOŚCI: głęboki intelekt. Prawość, umiłowanie piękna. Talent twórczy. Witalność. Zdrowie.

 

ZNACZENIE UŻYTKOWE: karta ta zapowiada nowiny, które mogą być dobre albo złe, w zależności od kart sąsiednich. W odpowiedzi na pytanie o powodzenie jakiegoś planu albo dzieła artystycznego wróży sławę, a przynajmniej powodzenie. Natomiast w towarzystwie kart Kochankowie albo Wieża zawiadamia o przykrej scenie małżeńskiej, o burzliwym sporze. Podstawowe znaczenie tej karty jest dobroczynne. Wskazuje ona na moment przemiany idei w działanie. Zapowiada ruch naprzód, realizację, nieoczekiwaną zmianę w najbliższej przyszłości, pozostającą często poza świadomym zamiarem albo wolą pytającego. Sąd, karta realizacji materialnej, jest równocześnie kartą pierwiastka duchowego. Przynosi nieoczekiwane objawienia, często religijne, które przyczyniają się do ewolucji duchowej lub do osiągnięcia szczęścia w jego aspekcie ziemskim. Pracujcie, podejmujcie trud, mówi ten arkan, a będziecie zbierać owoce swej pracy.

 

Źródło: Tarot (XV - XXII) : Satanorium.pl

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Na karcie widnieje przedstawienie biblijnego Sądu Ostatecznego. Widoczne są nagie postaci ludzkie powstające z grobów. Powyżej, na niebie, znajduje się dmący w trąbę anioł.

Rozliczenie, dokonanie oceny samego siebie, pokuta, przebaczanie, przesłanie, sukces osiągnięty dzięki uczciwości, korzystny wyrok, odzyskanie wolności, powołanie duchowe, chęć służenia innym, rozwój, odrodzenie, zmiana niewłaściwego stosunku do innych, wyzdrowienie, zmiana uczuć, odrodzenie wiary, prawda, rzeczywistość, poprawa zdrowia, wzmocnienie psychiczne, sąd, przebaczenie, ocena, rozwój, promocja, wynagrodzenie wysiłków, analiza, sprawy w sądzie, rozwód, separacja, wykrycie oszustwa, utracenie życiowej szansy, brak chęci do życia, strach przed zmianami, nadmierna pobłażliwość, brak satysfakcji osobistej, poczucie winy, nielojalność, obłuda, opóźnienie, rozczarowanie, kradzież, brak decyzji, naiwność.

Karta Sądu Ostatecznego oznacza nowość w życiu i nadchodzące zmiany. Bywa kojarzona z wyzdrowieniem z choroby, zakończeniem problemów duchowych albo ustąpieniem jakichś przeszkód. Karta ta jest także symbolem przebaczenia, i ogólniej - życia religijnego.

Symbolika tej karty mówi o dniach ostatnich, dniu sądu ostatecznego, kiedy przyjdzie rozliczenie żywych i umarłych na chwałę i wieczne potępienie dusz. Karta Sąd oznajmia , że nadszedł czas rozliczenia z zadań. W szczególności dotyczy to talentów, sposobu rozwiązywania zaistniałych problemów, tak z bliskimi jak i w społeczności, w której żyjemy. Jest kartą ingerencji Sił Wyższych.

Karta Sąd na początku układu, informuje o nowym etapie życia zaczynającego się dla wróżącego. Wróżący będzie w stanie wyciągnąć pozytywne wnioski z przeszłości. Karta Sąd zwłaszcza w tej pozycji, oznacza zakończenie negatywnego okresu. Nowy i bardziej pozytywny czas nadchodzi dla wróżącego. W zależności od otaczających kart, może także informować o zbliżającej się satysfakcji osobistej, np.: podwyżce płacy, promocji, pozytywnym załatwieniu transakcji, itp.

Pozycja karty pośrodku układu odnosi się do spraw prawnych. W związku z tym, jeżeli wróżący przygotowuje się do obojętnie jakich spraw związanych z sądem, policją lub urzędowym domem, będzie ona sugerowała pozytywne rozwiązanie. Takie samo znaczenie jest, jeżeli wróżący czeka na ogłoszenie decyzji lub wyroku. Pozycja karty Sąd oznacza nie tylko koniec, ale także początek z czystym sumieniem. Jeżeli jedna z otaczających kart, jest kartą mówiącą o stracie finansowej, karta Sąd będzie informowała o możliwości jej odzyskania.

Karta na końcu układu, zajmuje się sprawami uciążliwych zobowiązań i odpowiedzialności, które są kłopotliwe dla wróżącego. Przykładem takiego położenia może być długotrwała choroba czy rekonwalescencja. W tej pozycji, będzie informowała o szybkim i pozytywnym zakończeniu istniejącego problemu. Drugie znaczenie , w końcowej pozycji, odnosi się do starych planów czy też projektów, które zostały odłożone lub też wycofane ze względu na słabość wróżącego. Sugestia karty - uwierz w siebie, dlatego, że masz wszelkie szansę na osiągnięcie sukcesu. Wiara, wytrwałość, praca przyniosą ci zyski i zadowolenie.

 

 

 

W pozycji odwrotnej, również odnosi się do zakończenia jednego etapu życia i rozpoczęcia drugiego, nie daje ona jednak wróżącemu możliwości nauki, większej poprawy lub zadowolenia. Wróżący sam będzie winny swoim problemom zawodowym czy osobistym. Jego egoistyczne i samolubne postępowanie przyniesie mu tylko kłopoty i straty. Co do spraw prawnych, będzie oznaczać negatywne zakończenie. Rozwód, straty finansowe, problemy w sprawach intymnych, pogorszenie zdrowia, wypadek, straty, możliwość utraty pracy, brak satysfakcji osobistej i zawodowej, depresja.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Sąd Boży - harmonijne relacje w rodzinie, porozumienie, wyrozumiałość, spotkanie rodzinne, szczęście rodzinne, dojrzały system wartości, pozytywne zmiany w światopoglądzie i filozofii życiowej.

 

Sąd Boży (odwrócony) - kłótnie i nieporozumienia w rodzinie, nadopiekuńczość, system wartości utrudniający życie, niemożność rozwikłania problemu, lekceważenie innych, problemy z bliskimi osobami.

 

Alla Alicja Chrzanowska "Tarot prosty i skuteczny"

 

Rada z jednej karty:

 

Dostaniesz dobrą wiadomość. Kończy się coś starego i zaczyna się coś nowego. Są to zmiany na lepsze. Jeśli szukasz pracy, bądź wytrwały. Znajdziesz ją już niedługo. Nie ignoruj żadnej informacji z propozycją. Satysfakcja z realizacji zawodowej.

 

Źródło: Barbara Antonowicz-Wlazińska "Przepowiednia z jednej karty Tarota"

progress.gif

 

Blaski: przebudzenie do życia, renta, emerytura, bilans życia, podążanie do Boga, rozważania na temat życia i śmierci, narodziny dziecka, powrót do zdrowia, poważne zmiany w życiu niosące ulgę, nadzieja, dobroć.

 

Cienie: strach przed zmianami, strach przed śmiercią, strach przed życiem, odmowa podjęcia koniecznych decyzji, brak Boga w życiu, zastygnięcie w uporze.

 

Źródło: Barbara Antonowicz-Wlazińska "Przepowiednia z jednej karty Tarota"

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

XX. Sąd

czyli, właściwie, Odrodzenie

Klasyczna - czyli marsylska - karta zatytułowana "Sąd", a właściwie "Sąd Ostateczny", przedstawia moment, kiedy na głos archanioła zmarli wstają z grobów. Postać skrzydlatego posłańca Boga uzbrojonego w trąbę wyraźnie dominuje nad całą sceną. W dolnej części obrazu widać troje ludzi: mężczyznę, kobietę i dziecko, którzy stoją nago w otwartych grobach, jakby przed chwilą przebudzili się z wiecznego snu - i widać, że są w znakomitej formie!

 

Renesansowy mistyk, który zaprojektował te kartę (niestety, chyba nigdy nie poznamy jego imienia), wykorzystał jeden z dogmatów Kościoła - wiarę w cielesne zmartwychwstanie zmarłych u kresu dziejów, w obliczu Sądu Ostatecznego, kiedy Bóg uzna, że czas nadszedł aby zaprowadzić wielkie porządki na świecie. Ów dogmat wiary wywodzi się z proroctwa Ezechiela, który to ów prorok w natchnionym widzeniu ujrzał jak za wyrokiem Boga wyschłe kości porzucone w dolinie oblekają się w ciało: "Wstąpiło w nich ożywcze tchnienie i ożyli, i stanęli na nogach, rzesza bardzo wielka." (Ez. 37, 10) Wizja Ezechiela wywodzi się jednak z dużo starszych, szamańskich wierzeń, iż w kościach zawiera się żywotna siła, i szaman ma zdolność odrodzić się na nowo z własnego gołego szkieletu.

 

Symbol karty "Sąd" jest więc prastary i głęboki. Odnosi się on do wszelkiego "zmartwychwstania" i odrodzenia w życiu. Bo naprawdę coś w rodzaju śmierci i następującego po niej odrodzenia przeżywamy wiele razy w życiu. Zdarza się, że "umiera" czyjaś miłość, a potem uczucie to się "odradza". Zdarza się, że przeżywamy okresy głębokiego upadku, depresji, odpływu życiowych sił - a potem coś się zmienia, nastaje nowa epoka, i czujemy się znów jak "zmartwychwstali". Nie jest przypadkiem, że Męczeńska Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa miało miejsce w wiosennym miesiącu Nisan, i do dziś Wielkanoc - pamiątka tych wydarzeń - jest obchodzona na wiosnę, w porze zmartwychwstawania przyrody i jej żywotnych sił.

 

Wszystkie te skojarzenia powinniśmy mieć w pamięci, kiedy przystępujemy do odczytywania karty "Sąd" w rozkładzie taroka. Karta ta oznacza nadchodzący okres odnowy sił, początek nowego życia. Fakt, że na obrazie z grobu wstaje nie pojedynczy człowiek, ale cała rodzina, mówi o tym, że odrodzenie nie dotyczy tylko jednostek - że jest to zarazem czas sprzyjający powstawaniu nowych związków międzyludzkich. Postać archanioła świadczy zaś o tym, że karta opowiada o wydarzeniach, które w pewnym sensie są łaską nieba, czyli to mają do siebie, że są niemożliwe do zrealizowania samą wolą człowieka - o ile nie pomaga mu potężniejsza, ponadludzka siła.

 

Jako odpowiedź na pytania o związki z ludźmi, karta XX. Sąd mówi, że właśnie tworzy się nowa wieź między przyjaciółmi, nowe porozumienie; a czas waśni i kłótni należy do przeszłości.

 

Podobnie w pytaniach o miłość, karta ta mówi o "zmartwychwstaniu" uczucia, a obraz pary ludzi i dziecka świadczy, że jest to dobry moment na założenie rodziny.

 

Karta ta jest także jednoznacznie pozytywna w sprawach biznesu, materialnych zysków, twórczości i kariery. Zawsze jednak mówi o pozytywnych wydarzeniach, które będą służyć nie tylko samemu pytającemu, ale także jego rodzinie i szerszej grupie ludzi.

 

Jeżeli kartę te czytamy jako ostrzeżenie, ostrzega ona przed tym, że nadchodzi oto czas, kiedy pewna "siła wyższa" (anioł) wezwie nas do zadań, przy których będziemy musieli porzucić nasze osobiste plany.

 

Karta ta jest także "gorącą linią" która łączy nas z naszą przeszłością. Kontemplowanie tej karty niweluje niszczącą moc czasu i pozwala przypomnieć sobie kim kiedyś byliśmy, własne dawne cele, projekty i zainteresowania.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Sąd

Karta "Sąd", a właściwie "Sąd Ostateczny", przedstawia zmarłych, którzy wstają z grobów na głos trąby archanioła. Oczywiście jest to przenośnia: chodzi o odrodzenie: tak jak epoka renesansu (czyli "odrodzenia" właśnie) była odrodzeniem starożytnych idei, a rok 1989 był odrodzeniem wolnej Polski. Odrodzeniem takim może być (na przykład) powrót do zdrowia, albo powrót do siebie kochanków, którzy się wcześniej rozstali.

 

Sąd jako pierwsza i najważniejsza karta w rozkładzie:

 

Dotąd żyłeś "na pół gwizdka", tłumiąc w sobie energię, nie rozwijając w pełni swoich możliwości. Teraz to się zmienia: nastaje czas Odrodzenia. Wyzwalasz się z dotychczasowych ograniczeń, możesz oddychać pełną piersią, jesteś wolny. Pojawiają się nowe, wielkie idee, pojawia się nowy sens życia.

 

Sąd jako karta druga w rozkładzie, ostrzegająca:

 

Wracają dawne problemy. Kłopotliwe, nie rozwiązane do końca sprawy, które zdawały się już "pogrzebane" przez upływ czasu, znowu dochodzą do głosu. (Wyobraź sobie nieboszczyka, który wstał, aby znowu cierpieć...)

 

Sąd jako karta trzecia, mówiąca co robić:

 

Śmiało odrzuć przeszłość, wraz z jej lekami, niemożnościami, obawami. Ida nowe czasy i nasz szansę zaczynać jeszcze raz od nowa. Jest czas na przełomowe decyzje.

 

Jako karta czwarta, czyli wewnętrzne przeszkody i złe nawyki:

 

Twoja psychika jest pełna "wstających z grobu" dawnych lęków, obaw i uprzedzeń. Masz skłonność wciąż na nowo przezywać i "przetrawiać" stare dzieje.

 

Jako karta piąta, mówiąca o partnerach:

 

Człowiek, który jest z tobą związany, przeżywa odrodzenie i powrót na właściwą drogę. Może to być też potężnym wyzwaniem i źródłem mocy dla ciebie. (Ale to może także mieć sens negatywny: że wracają dawne jego problemy.)

 

Jako karta szósta, czyli zbliżająca się przyszłość i rozwiązanie:

 

Najbliższa przyszłość będzie odrodzeniem i powrotem na właściwą drogę. Ujawnisz swoje zablokowane możliwości. Będzie można na nowo realizować pewne "zamrożone" plany z przeszłości.

 

Jako karta siódma, czyli zaskakujące i nieprzewidywalne wydarzenia w przyszłości:

 

Nastąpi nieprzwidziane, zaskakujące odrodzenie dawnych planów i idei.

 

Jako karta ósma, czyli, to, co się i tak nie zmieni:

 

Nie zmieni się to, że wciąż drzemią w tobie nie wykorzystane, nie ujawnione możliwości, które tylko czekają na sprzyjający moment, aby wyjść na światło dzienne.

 

Karta dziewiąta - to, czym warto się zająć:

 

Warto "zainwestować" w wydobywanie na jaw pewnych rzeczy z przeszłości.

 

Karta dziesiąta - jaki z tego będzie pożytek dla innych:

 

To, co robisz, przygotowuje odrodzenie i odnowę w życiu innych ludzi.

 

Jedenasta - to, co się nie uda:

 

Nie uda się przywrócić do życia umarłych idei. To znaczy będą takie próby, ale spalą na panewce.

 

Dwunasta - dodatkowe wskazówki:

 

Przyjrzyj się wszystkim kartom rozkładu, czy przewija się w nich idea odrodzenia i twórczej odnowy pewnych dawnych planów.

 

Trzynasta - daleka przyszłość:

 

Kiedyś w przyszłości nastąpi odrodzenie i ujawnienie ukrytych możliwości, ale nie teraz.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

Taraka: Astrologia, szamanizm, warsztaty, Słowianie. Nowości

 

o zdrowiu

 

Zmartwychwstanie

Powolny proces zdrowienia, umartwianie się, choroby psychosomatyczne; konieczne

zwrócenie uwagi na psychikę i włączenie terapii obok leczenia farmakologicznego.

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

W pozycji prostej: zaczynamy życie od nowa, wyjście z każdej opresji, szczęśliwe zakończenie każdej sprawy, zmiana na lepsze, pozytywne osiągnięcia i sukces, spełnienie, szansa na nowe ułożenie życia, pozytywne zmiany w życiu, pomyślne zakończenie spraw.

Odwrócony: upór, strach przed zmianami, niechęć do zmian, brak Boga.

 

Źródło: Kizińczuk Sergiusz-,,Tarot twój klucz do przyszłości''

 

 

Zmartwychwstanie (Sąd) – wskazuje na znaczącą poprawę stanu zdrowia oraz pozytywne wyniki badań.

Osoba pokazana tą karta bardzo często jest po jakimś ciężkim urazie, zabiegu lub operacji. Na szczęście zawsze Zmartwychwstanie daje nam dobrą nowinę, że stan zdrowia jest coraz bardziej stabilny, że w końcu po ciężkich chorobach dochodzimy do równowagi. Karcie tej towarzyszą sprzyjające energie, które podobnie do Słońca inicjują w nas procesy samo uzdrawiania.

 

Piotr Górski ,,Tarot a zdrowie''

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Sąd – Odpowiedź na pytanie czy wy dwoje zostaniecie małżeństwem czy też nie;

Wasz związek zostanie zawiązany lub nie podejmijcie decyzję;

Osiągnięcie głównego punktu zwrotnego w waszym układzie partnerskim, odtąd zostaje wy-znaczony wasz wspólny kurs traktujcie się obydwoje całkiem poważnie;

Zbliża się fizyczne lub duchowe oczyszczenie w związku z tym osobliwym mężczyzną;

Jedno z was natknie się na groźne warunki zagrażające życiu, które sprawdzą wasze najgłębsze uczucia do drugiej strony;

Nie oglądaj się i nie osądzaj nikogo na podstawie tego, co się wydarzyło w przeszłości, naj-pierw zdecyduj się być razem;

Wasz związek sam w sobie jest duchowym wprowadzeniem dla was obojga;

Związek egzaminuje cię zmusza do wyeksponowania swego wnętrza bez narzuconej sobie ma-ski; związek z nim przyczynia się do oczyszczenia twojej duszy i moralnej odnowy; musisz zerwać związek, który nie będzie trwał wiecznie.

Nancy Shavick - Tarot a miłość i przyjaźń

 

Sąd Ostateczny

 

Jako dobra rada:

Bądź uważny. możesz teraz znaleźć skarb. Jeśli niczego nie wymuszasz, lecz kierujesz się swym wewnętrznym głosem, możesz zebrać najgłębsze doświadczeń i/lub rozwiązać problem.

 

Jako ostrzeżenie:

Uważaj, żeby stare problemy, które uważasz za załatwione i zamknięte nieoczekiwanie nie zmartwychwstały.

 

Jako karta dnia:

Dziś możesz znaleźć rozwiązanie, obojętnie czy chodzi o długotrwały problem, czy po prostu o coś uciążliwego i mozolnego. Miej zatem oczy otwarte, by nie ominąć sprzyjających możliwości. Prawdopodobnie nie muszisz nic robić, wystarczy być uważnym i przygotowanym. W niektórych przypadkach może jednakże wymagać to jeszcze ostatniego wewnętrznego impulsu, który przyniesie pomyślne rezultaty.

 

Jako karta na rok:

W tym roku chodzi o znalezienie skarbu, cokolwiek to dla Ciebie będzie znaczyło. Możesz coś wartościowego odnaleźć, o czym myślałeś, że jest już na dobre stracone lub zebrać w jakiejś ważnej sprawie tak głębokie i wzbogacające doświadczenie, o którym sądziłeś, że jest niemożliwe. W przypadku, jeśli walczyłeś z jakimkolwiek rodzajem cierpienia, ten rok daje Ci szanse, aby się z tego wyzwolić.

 

H.Banzhaf - Klucze do tarota

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

 • 5 months later...

Przebudzenie

 

Dlaczego Ja tak żyję?

W imię czego – wszystko to robię?

To na XX – stacji uświadomisz sobie.

Lecz świętym nie staniesz się z razu,

To Twoje doświadczenia,

Pozwolą Ci wrócić do życia.

Wychodząc z własnego cienia.

Boskie usłyszysz fanfary

Anielską trąbą czynione.

Już wiesz, że Twe przebudzenie,

Przez Boga jest błogosławione.

To Zmartwychwstanie wezwaniem,

Byś prawdy szukał na ziemi.

Dążąc za głosem serca,

Byś żył w nowej przestrzeni.

Powstaniesz z grobu materii.

Zrzucając z siebie odzienie.

Teraz już wiesz czego pragniesz,

Wiesz czym jest Twoje marzenie.

Rozpoznasz swoje – blaski!

Boś poznał swoje – cienie !

Obudzi się w Tobie Człowiek.

Obudzi się sumienie!

Źródło „Wiersze intuicyjne. Tarot.” Ewa Winiarska

Link to comment
Share on other sites

XX SĄD BOŻY lub SĄD OSTATECZNY

 

Obrazek na tej karcie przedstawia zazwyczaj ludzi, powstających z grobów. Nad całą tą sceną na niebie często rysuje się posłaniec Boży w postaci uskrzydlonego Anioła wzywający wszystkich do zmartwychwstania. Sens tej karty jest bardzo głęboki. Otóż ów skrzydła są symbolem czegoś bardzo wzniosłego niedościgłego i doskonałego. A więc w znaczeniu dosłownym oznaczają dążenie do wyrwania się z ograniczeń. Ludzie powstający z grobów są nadzy a więc czyści moralnie duchowo, oczyszczeni z tego co złe tzn. Z próżności i przywiązania do spraw ziemskich i doczesnych, nie mający nic do ukrycia. Przesłanie tej karty w zasadzie odnosi się do wszystkiego co może w naszym życiu się odrodzić na nowo i w nowej formie z powiewem świeżości np. Może to być zarówno uczucie, które kiedyś do kogoś żywiliśmy lub jakiś pomysł, który został kiedyś zażegnany z różnych powodów. Można tą kartę utożsamiać również z odrodzeniem naszych sił witalnych.

 

Na uwagę zasługują również dwa fakty. Pierwszy to taki, że to odrodzenie będzie dotyczyło nie tylko nas ale również inne osoby będą w to zaangażowane a druga to taka, że wszystko co się będzie wtedy działo to tak naprawdę wydarzy się przy pomocy sił wyższych. Jednym słowem nie będzie to tylko nasza ludzka zasługa. Ogólnie karta ta wychodząca w rozkładach zapowiada pozytywne wydarzenia a jeśli wypada już na pozycji ostrzegającej to mówi o tym aby nie sięgać po rozwiązania z przeszłości tylko takie które będą w jakimś sensie nowatorskie.

Link to comment
Share on other sites

 • 5 months later...

Dla mnie sąd zawsze oznaczał powrót do relacji, do tego co było "Jakie po spotkaniu jest jej nastawienie do mnie" myśle ,że rozważa powrót

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Sąd a...

Miłość: wiara w prawdziwą miłość, odrodzenie związku, porozumienie i wybaczenie; jeśli związek przeżywa kryzys, karta Zmartwychwstania daje szansę na wzajemne zrozumienie dzięki gotowości do wybaczenia.

Przyjaźń: gotowość do poświęcenia dla przyjaźni.

Zawód: zakończenie etapu zawodowego, pożegnanie, przejście na emeryturę, konieczność dokonania bilansu zawodowego.

Pieniądze: spisanie ostatniej woli, zdecydowanie się na udzielenie ofiary wsparcia finansowego.

Zdrowie: powolny proces zdrowienia, umartwianie się, choroby psychosomatyczne; konieczne zwrócenie uwagi na psychikę i włączenie terapii obok leczenia farmakologicznego.

 

Źródło: "Vademecum Tarota" B. Antonowicz - Wlazińska

Link to comment
Share on other sites

W biznesie karta ta zapowiada pomyślność w kinematografii, poetom i innym ludziom, którzy nie zajmują się biznesem w najprostszym rozumieniu tego słowa. Natomiast w przypadku prawdziwych biznesmenów raczej zapowiada duże kłopoty i daje radę, żeby wynająć (sponsorować) ludzi sztuki po to, żeby stworzyli odpowiedni image dla nich i ich przedsięwzięć.

 

Źródło: " Podstawy Tarota '' Jewgienij Kolesow

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

SAD OSTATECZNY

 

Sprawiedliwosc,rozwaga,madrosc,pogodzenie,przebaczenie,uwolnienie,rozwiazanie prolemow,przychylnosc urzedow i wladzy,zasluzony awans i nagroda

Odwrocona: kara,poczucie winy,koniecznosc splacania dlugow,zwiazki i karmiczne lekcje.

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...
Guest agnieszka007

RADA Z JEDNEJ KARTY;

Wykorzystaj nadarzającą się możliwość do porozumienia z partnerem.Da to okazję na znalezienie wspólnego celu,w realizacji którego możecie połączyć się,zrozumieć i wybaczyć.

 

SĄD (ZMARTWYCHWSTANIE)

Sąd oznacza dobroć,wyrozumiałość,opiekę,osąd własnych dokonań.To narodziny człowieka,chęć służenia ludziom,odzyskanie wolności,zbliżenie się do Boga poprzez objęcie służby kapłańskiej.Oznacza odrodzenie,nagłą,nieoczekiwaną zmianę na lepsze,oczyszczenie,uwolnienie,dobre wiadomości,powrót do jakiegoś starego rodzinnego planu,dobrą karmę.

Oznacza też zakończenie etapu,pomyślność,rozstanie,rozpoczęcie nowej drogi,rozwój duchowy albo osobisty.Zapowiada sprawy sądowe i urzędowe,wiadomości,wyrok,rozrachunki z przeszłością.To karta wrażliwych decyzji:oznacza ona przebaczenie.

Negatywne znaczenie to:fanatyzm,uznawanie tylko jednej ideologii,konserwatyzm,wyrok,złe wiadomości,których następstwa mogą radykalnie zmienić sytuację.

 

Źródło "JASNOWIDZENIE W INTERPRETACJI KART TAROTA'' Piotr Gońciarz.

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

XX Sąd Ostateczny Le Jugement

Czyli zbliżająca się przyszłość i rozwiązanie

Jest to kolejna karta Arkan Większych, oznaczona numerem XX. Klasyczna karta powinna przedstawiać, jak sama nazwa na to wskazuje, jeden z dogmatów Kościoła, czyli cielesne zmartwychwstanie u kresu dziejów w obliczu Sądu Ostatecznego. Jest to także motyw znany ze starożytnych misteriów odrodzenia po śmierci i zejścia do świata zmarłych (Mitra, Ozyrys).

Postać Anioła dominuje w całym obrazie. Na dole stoją trzy nagie postacie w otwartych trumnach- kobieta, mężczyzna i dziecko. Wyobrażenie to odnosi się do wizji Ezechiela (EZ. 37. 10) „ Wstąpiło w nich ożywcze tchnienie i ożyli, i stanęli na nogach, rzesza bardzo wielka”, jak i do wcześniejszych wierzeń szamańskich, jakoby siła życiowa miała znajdować się w kościach. Dlatego też niektórzy szamani mieli posiadać zdolność odradzania się z własnego szkieletu. Może to być również odebrane jako symbol rodziców oczekujących na narodziny dziecka. To właśnie nasz Głupiec, którego poznaliśmy na początku talii, odradza się na nowo po swej długiej wędrówce, a jego narodzinom towarzyszą grzmoty i błyskawice na niebie, ogłaszając nadejście ostatecznych rozstrzygnięć. Tu z grobu wstaje cała rodzina a nie jednostki, mówiąc o tym, ze odrodzenie nie dotyczy tylko samego Głupca, nie dotyczy tylko nas samych, ale także tych wszystkich, którzy są wokół nas. Nie jesteśmy bowiem na tym świecie samotnymi wyspami, ale żyjemy wśród ludzi i wpływamy na ich postawy, oceny, a często i na postępowanie. Karta ta oznacza początek nowego życia dla wielu, świadczy również o powstawaniu nowych związków, nowych więzi międzyludzkich.

 

Znaczenie ogólne

Jako odpowiedź na pytania o związki międzyludzkie mówi o tworzeniu się nowej więzi między przyjaciółmi, o powstawaniu nowego porozumienia, o tym,że kłótnie i waśnie są już za nimi.

W pytaniach o miłość, jeśli ktoś ma stałego partnera, wróży odnowienie uczucia, mówi też o tym, że jest to dobry moment do tego, aby założyć rodzinę.

W sprawach biznesu daje odpowiedzi równie pozytywne. Mówi o rozpoczęciu nowej kariery, zyskownych transakcjach, o rozpoczęciu jakiegoś twórczego dzieła. Zdobyte z łatwością pieniądze będą służyć nie tylko samemu wróżącemu, ale też i jego rodzinie.

Sąd może przedstawiać człowieka zajmującego się przekazem informacji, twórczością, śpiewem, komunikacją międzyludzką.

Może zapowiadać przyjście bardzo oczekiwanej wiadomości od kogoś ważnego dla nas. Lub też przybycie kogoś ważnego z podróży.

Gdy pytamy o zdrowie, karta ta daje nam pozytywną odpowiedź i nadzieje na szybką poprawę.

W sprawach urzędowych informuje, że przybiorą one dla nas pomyślny obrót. Jeśli mamy jakąś sprawę czy podanie, zostanie ono przyjęte i pomyślnie rozpatrzone.

Ogólne znaczenie karty w pozycji pozytywnej:

- Wyrozumiałość

- Rozwój

- Nieoczekiwane i szczęśliwe rozwiązanie problemów

- Nadchodzi moment rozliczenia, gdy zło będzie ukarane a dobro nagrodzone

- Duchowa odnowa

- Czas na podjęcie ważnej decyzji, odrodzenie wiary, zmiana uczuć,

- Poprawa zdrowia, promocja, wynagrodzenie wysiłków

- Ogólne znaczenie karty w pozycji negatywnej:

- Negatywne zakończenie spraw prawnych

- Rozwód, straty finansowe,

- Problemy w sprawach intymnych

- Pogorszenie zdrowia, wypadek,

- Możliwość utraty pracy

 

źródło: mój komputer

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...
Guest Vampirella

Eon

 

Ostateczna decyzja w związku z czymś z przeszłości, nowe perspektywy na przyszłość; zawsze oznacza jakiś konkretny ruch.

 

Źródło: Tarot Thota – Klucz do zrozumienia – Lon Milo DuQuette

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

XX. Dzień Sądu

Nieoczekiwane i szczęśliwe rozwiązanie problemów. Karta ta oznacza przebudzenie boskiego pierwiastka w człowieku, duchową odnowę. Dzień Sądu nosi w sobie takie cechy jak witalność, umiłowanie piękna, prawość, talent twórczy.

 

Źródło: Życie Świata, numer 92, artykuł "Tarot".

Link to comment
Share on other sites

 • 2 years later...

"Karta Sądu, jesli zasugerujemy się jej nazwą, łatwo może być fałsyzwie rozumiana. Sąd, szczególnie Sąd Ostateczny, kojarzy się przede wszystkim z karaniem oraz potępianiem i dlatego wywołuje strach i przerażenie. Jednak znaczenie karty zawsze powinno być wywodzone z jej obrazu, z zawartych w nim duchowych i mitologicznych treści. Przedstawione na tej karcie zwartwych wstanie symbolizuje wzruszajace doznanie zbawienia, uwolnienia tego, co było dotąd neidostępne lub uwięzione. To co jest prawdziwe i boskie, wychodzi z ciemnego więzienia, wyłania się na światło dzienne. Dlatego też karta ta ma wskroś uszczęśliwiającą wymowę. Mówi, że zdecydowaliśmy się na <<bycie sobą>>, na uwieńczony sukcesem proces alchemicznej rpzemiany, który pozwala dołom zmienić się w wyżyny. Na poziomie życia codzinnego SĄd oznacza każdą formę uwolnienia: od zmartwień i kłopotów, z nieprzyjemnych sytuacji i związków, z zahamowań i strachu. Może ona być ponadto wskazówką, że realizując plany oznaczne tą kartą, odnajdziemy <<nasz skarb>>.

 

W zyciu zawodowym W zyciu zawodowym karta Sądu wskazuje, że nadsedł decydujący etpa naszej kariery. Pojawia się często w związku z wypowiedzeniem lub inną decydującą zmianą. Po pierwsze oznacza, że rozstanie (wypowiedzenie) przeżyjemy jako wybawienie, uwolnienie, po drugie, ze nowa droga doprowadzi nas do głębszych przezyć i do prawidziwych zadań. Również w sytaucji, gdy karta ta pojawi się bez zmian zawodowych w tle, należy ją rozumieć jakow skazówkę na uwolnienie się od starych trosk i obciążeń. Sąd pokazuje, że pod zewnętrzną powłoką naszych codziennych obowiązków bije źródło głębokiego spełnienia. Na poziomie wydarzeń karta ta zapowiada szcześliwe zakończenie egzaminów, szczególnych zadań i projektów lub czasu nauki.

 

Na poziomie świadomości karta Śadu oznacza, że poczynimy znaczące kroki ku uwolnieniu zaniedbanych i lekceważonych dotąd ciemnych stron anszego <<Ja>>. Odkryjemy przy tym ich rpawdziwą, jasną, pozytywną naturę. Poza tym karta ta może zapowiadać przeżycia, poprzez któe zrozumiemy, że uwolniliśmy się z wczesniejszych uwikłań, powiązań, urojeń i beziemy za to wdzieczni losowi. (...)

 

W związkach osobistychkarta ta mówi, że w instniejącym obecnie lub, jeżeli żyjemy sami, w przyszłym związku możemy odnaleźć prawiwy <<skarb>>. Nie chodzi tu o spotkanie o księcia z bajki lub kobiety marzeń- najważeniesjza jest głębka, wewnętrzna przemiana, dzięki któej rozpoznamy i zrozumiemy, jak sami ocinaliśmy się dotąd od tego uszczęśliwiającehgo spotkania. (...)

 

Źródło: Hajo Banzhaf, Tarot dla Każdego

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...
Guest Euterpe

- poprawianie

- w pytaniau: czy jest on mną zainteresowany? - odpowiedź -> on skupia się na rodzinie

- powrót starych znajomych

- rozmyślanie o ludziach, których obecnie nie ma przy nas

- odżycie uczuć

- skupienie się na rodzinie

- robienie porządków 

- uwolnienie się od czegoś

 

Zdrowie:

- przeziębienie, problem z górnymi drogami oddechowymi

- operacja

 

Jako samopoczucie:

- świetne, świadomość zrzucenia z siebie wielkiego balastu, zaczerpnięcie świeżego powietrza

 

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

 • 5 months later...
 • 6 months later...
 • 4 months later...
Jak myślicie czy ta karta może pokazywać ślub?

 

Myślę,że może.Wszak "Sąd" to wkraczanie na nową drogę,nowy początek,być może nowa droga życia ( w zależności od kart obok).

To także "określenie się",wkraczanie na nowy poziom,więc dla osób będących w związkach - może zwiastować wiadomość o wejściu na nową drogę,rozumiane jako ślub.

 

Sąd Boży: "Konkluzja". Podsumowanie,rozwiązanie spraw,nie czekanie dłużej,działanie,podjęcie decyzji,ruszenie do przodu.

Z mojej talii "The Sorcerers Tarot"

 

Sąd:

Znaczenie tej karty jest bardzo proste,a jednocześnie głębokie - chodzi o drugą szansę.

Zyskujesz okazję duchowego odrodzenia,przeanalizowania ostatnich zdarzeń i działań,wybaczenia komuś oraz podjęcia zmian na lepsze.

Wykaż szczerość w odniesieniu do własnych potknięć,błędów i słabości,dziki czemu osiągniesz głębsze zrozumienie samego siebie.

Sąd symbolizuje też koniec pewnej ery i początek nowego.

Możesz dokonać bilansu spoglądać z optymizmem w przyszłość.

 

Położenie odwrócone:

Jakieś sprawy zbliżają się do niepomyślnego końca,co wcale nie budzi w Tobie entuzjazmu.

Być może czujesz się oszukany przez bieg zdarzeń,albo jesteś przekonany,że podjąłeś niewłaściwą decyzję.

Jeśli aktualnie rozważasz danie komuś drugiej szansy,odpowiedz sobie,czy ten ktoś na to zasługuje.

Być może lepiej będzie nie powiększać strat i zerwać tę wieź.

Kwestie prawne mogą ulec skomplikowaniu.

 

Z talii "The Destiny Tarot"

 

Jak kocha Zmartwychwstanie:

Osoba, o której myślisz, jest uczciwa, wyrozumiała i niezwykle samoświadoma. Swoją mądrość życiową zawdzięcza pracy nad sobą oraz właściwemu wykorzystaniu egzystencjalnych doświadczeń. Zazwyczaj skupia się na sprawach duchowych, religii, sztuce bądź filozofii.

 

Pragnie realizować wzniosłe idee, jednak nie usiłuje nikogo przekonywać do własnego systemu wartości. Nie lubi niczego odkładać na potem. Sporo przeżyła, ucząc się także na popełnionych błędach, teraz więc nie ucieka przed problemami. Swoją ścieżką kroczy bez strachu. Wie, że ma prawo do wolności, spokoju i poszanowania. Potrafi się odradzać i zaczynać od nowa. Jest otwarta na zmiany. Sobie i innym stwarza poczucie bezpieczeństwa.

W przyjaźni i miłości buduje silne więzi. Kocha akceptująco. Można powierzyć jej każdą tajemnicę i wyspowiadać się z win. Z pewnością nikogo nie potępi, lecz będzie starała się zrozumieć, co się stało i dlaczego. Przebaczy, ale – w przeciwieństwie do Księżyca – nie rozgrzesza w nieskończoność.

 

Zawsze rozpozna, czy partner chce nią manipulować. Od ludzi próbujących ją zaszufladkować spokojnie się uwalnia. Konflikty rozwiązuje dzięki mediacji.

 

Karta odwrócona:

Charakteryzuje człowieka fanatycznego, zablokowanego uczuciowo i – niejednokrotnie – niedostosowanego społecznie. Osoba ta nie dogaduje się z bliskimi, zwłaszcza z dziećmi. Ma mnóstwo nierealnych oczekiwań i nie umie skorzystać z pomocy. W najlepszym przypadku ta miłość skończy się separacją.

 

(Tarot Miłości,M.Bigoszewska)

 

Sąd - Słowa Klucze:

PROSTA: odrodzenie,ważna zmiana w życiu,wybaczenie,wyzwolenie,oczyszczenie

 

ODWROTNA: powracające problemy,choroba,odmowa zmiany

 

(Dorota Dukowicz,"Tarot w praktyce")

 

Sąd

Powołanie.Praca z powołania.Zawód z powołania.Związek,miłość z powołania (przeznaczenie).

 

Sąd:

Miłość: szczęśliwy związek, małżeństwo. Umiłowanie Boga.

Karta odwrócona: zerwanie, rozwód. Złe wieści o partnerze. Kłótnie. Poczucie jałowości swojego życia rodzinnego.

 

(Maria Bigoszewska)

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

 • 5 months later...
Guest Bethany

W pytaniu, czy ktoś w przyszłości założy rodzinę i wypadnie Sąd, to jak najbardziej tak :)

 

Ta karta mi pokazuje skupiska ludzi, np. jak miałam terapię i swoją grupę, to mi często Sąd wychodził ;)

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...
 • 3 years later...

Dla mnie wiele razy mówi o odkryciu tajemnicy, coś wychodzi na światło dzienne, kłamstwa, romanse itd coś  za co przyjdzie zapłacić. Dobre osoby dostaną nagrodę a złe karę. 

Edited by ivi123
Link to comment
Share on other sites

Mnie ta karta często pokazuje rodzinę, społeczność.

W zdrowiu - wyzdrowienie, odrodzenie

Często też mi wypada na powiększenie rodziny.

Powroty.

Wiadomości.

 

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

Karta dnia

- koniec roku 2020. Sylwester spędzony z przyjaciółmi

- po kryzysie w związku, określiliśmy się z mężem, że nie rozchodzimy się i staramy się naprawić relacje

- w końcu dostałam lapka służbowego, co usprawniło moją pracę 

 • Thanks! 1
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
Guest Lianna

W położeniu prostym oznacza wyrozumiałość, przebaczenie, uczciwość do samego siebie, rozwiązanie konfliktów bez niczyjej urazy, szczęście rodzinne, dobroć, przełom, dobre wiadomości, podjęcie decyzji, która zmienia życie na lepsze, rozwój świadomości, chęć służenia innym, opieką Boską, rozwój duchowy.

 

W położeniu odwróconym - lęk i obawę przed oceną, niechęć do korzystania do pomoc innych, problemy rodzinne, brak dobrego dobrego kontaktu z dziećmi, niemożność zrealizowania planów, nierealne oczekiwania, problemy zdrowotne z nerwami, wątrobą i trzustką.

 

"Wróżka" 5/2003

 

Link to comment
Share on other sites

 • 11 months later...

W kartach dniach pokazała mi:

-czesto święta kościelne,ostatnio wylosowałam ją w wielki czwartek przed świętami wielkanocnymi

- rocznicę śmierci bliskiej mi osoby 

- zwiedzanie miejsc sakralnych

- tłumaczyłam synowi symbole religijne

-pewna sprawa wyszła na jaw 

-bilans życia zysków i strat

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...
 • Ekspert

Jako karta dnia pokazuje mi sytuacje gdzie udaje nam się coś ruszyć do przodu, naprawić.

Miesiąc temu miałam problem z pewnym dokumentem i uzyskaniem zniżki związanej z podatkiem. Myślałam, że sprawa jest „martwa” i nie da się ruszyć. Dostałam po pewnym czasie list z urzędu i mogłam raz jeszcze wypełnić wniosek o redukcję podatku - wszystko załatwione. Bez problemu udało mi się raz jeszcze złożyć wniosek online( wcześniej miałam z tym problem i odpuściłam możliwość skorzystania ze zniżki). 
Ogólnie karta pozytywna( nie odwracam kart) - sprawy idą do przodu lub udaje się wszystko pomyślnie załatwić. 
Dotarła też do mnie „enta” paczka z kostiumami kąpielowymi i wyglada, że coś z tego wybiorę :) 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...