Jump to content

Guest truskawka

Recommended Posts

Guest truskawka

Znaczenie karty Kapłan:

 

Kogo symbolizuje karta:

 

Osoba z autorytetem moralnym, duchowym, osoba duchowna, nauczyciel, wykładowca, mężczyzna, mąż, ojciec, który w życiu kieruje się zasadami moralnymi, tradycją, wiarą. Ponadto może oznaczać osobę, która Cię wspiera, udziela poparcia, radzi. Karta jest również symbolem Kościoła.

 

Symbolika karty:

 

Zasady religijne, zwrócenie się o poradę do autorytetu duchowego, otrzymanie rekomendacji na stopień naukowy, rozwój duchowy, udzielanie lub otrzymywanie dobrych rad, pobożność, ślub kościelny, chrzest, przestrzeganie zasad moralnych, pogłębianie wiedzy, nauczanie innych, wychowywanie dzieci.

 

Karta w pozycji odwróconej:

 

Dewocja, fanatyzm, kryzys duchowy, złe rady ze strony osoby, która jest dla nas autorytetem, przestarzałe, sztywne poglądy, narzucanie innym swoich poglądów, nietolerancja wobec innych poglądów, zasad wiary, niewierność w związku małżeńskim, problemy z nauką, przerwanie edukacji.

 

Źródło: strona internetowa: Strona główna - Tarot - Arkana Wielkie

 

Inne nazwy karty to: Arcykapłan, Papież.

 

Archetyp - święty

Znaczenie ogólne - znalezienie sensu, wiara w Boga, ufność, poszerzenie horyzontów, rozumieć coś dogłębnie, szczerość, postępować według zasad moralnych

Praca - pracowitość, szukanie i znalezienie satysfakcjonującej pracy, pozostań wierny swym zasadą moralnym, uzyskanie zaufania, praca terapeutyczna, uzasadniony optymizm

Relacje/uczucia - obustronne zaufanie i życzliwość, troszczyć się o siebie nawzajem i siebie ochraniać, błogosławieństwo dla związku, małżeństwo

Świadomość - poszukiwanie i uświadomienie sobie sensu życia

Sfera ducha - uświadomienie sobie swojej subiektywnej prawdy

Cel - głęboka, wewnętrzna wiara w siebie jako rezultat wiary w wyższy cel

Cień - obłuda, dwulicowość, walka religijna, obrońca zasad

Odwrócona - nieuczciwość, wypaczenie, czcza gadanina

 

Źródło - H. Banzhaf: "Klucze do Tarota"

 

Autorytet religijny, moralny. Nauczyciel. Prawodawca. Wyrzeczenie się dóbr materialnych. Nauka, prawość, pobożność. Poszukiwanie wyższych wartości. Optymizm. Idealizm. Humanitaryzm. Szczodrość. Zdolność do wybaczania. Prostolinijność. Przywiązanie do jednej idei, jednego pomysłu i celu. Rytualizm, ceremonialność. Szukanie prawdy w przeszłości, zamiłowanie do badania historii. Tradycjonalizm, konserwatyzm. Niezdolność akceptacji nowej idei. Ktoś, kto żyje przeszłością. Konformista. Planowanie podróży.

 

Odwrócony: Skłonność do przesady. Fałszywość, kłamstwo. Impotencja. Cynizm. Fałszywa religijność, fałszywa sprawiedliwość, obłuda. Brak umiaru. Uzależnienie od magii. Zły nauczyciel. Nieznajomość przeszłości. Wyciąganie fałszywych wniosków. Brak zainteresowania wyższymi wartościami. Niesprawiedliwość. Zacietrzewienie. Brak taktu.

 

Źródło - Suliga Jan Witold "Tarot. Karty, które wróżą"

 

Są Ci prezentowane klucze do twojej duchowości. Możesz zaufać autorytetowi, nauczycielowi, który również może być twoim wewnętrznym przewodnikiem do centrum twojej duszy.

 

Źródło - Znaczenia Wielkich Arkanów w Tarocie 78 Drzwi

Link to comment
Share on other sites

 • 8 months later...
Guest winteer

OPIS – Centralna postać - Górowanie nad innymi, wpływanie na nich lub ich nauczanie, nauczyciel. Zakonnicy – doradzanie, uczeń.

 

ZNACZENIE – Podobnie jak Koło Fortuny – karta losu, przeznaczenia. Wartości moralne, w miłości – małżeństwo, w pracy – egzamin.

 

KARTA ODWRÓCONA – Strzeż się kłamstwa i złych doradców.

 

PAPIEŻ, ARCYKAPŁAN. Na wizerunku karty umieszczono postać Papieża (Arcykapłana), a w tle za nim stoją dwie kolumny będące symbolem wejścia do Krainy Oświecenia. Osiągnąłeś(aś) pewien stopień duchowego wtajemniczenia, jesteś osobą pobożną lub wyznajesz idee mające swoje źródło w tradycji, w której się wychowałeś(aś), jej jesteś wierny(a) i swoje działania będziesz opierać o te wartości. Papież reprezentuje największy autorytet moralny, który ty sam(a) posiadasz, lub w zależności od położenia karty potrzebujesz kontaktu z taką osobą. Jej wiedza i energia duchowa wzmocni cię w dążeniu do celu. Jeżeli jesteś autorytetem zdolnym do przekazywania nauki i Boskich prawd weź odpowiedzialność za to co głosisz i co robisz.

 

PAPIEŻ - karta odwrócona. W tej pozycji karta reprezentuje człowieka fanatycznie przywiązanego do spraw duchowych, narzucającego innym swe idee, przy tym nie przebierającego w środkach. Jeżeli ty nim jesteś to wiesz o co chodzi. Jeżeli jesteś pod wpływem religijnego fanatyka, zrewiduj swój stosunek do niego. Idee, które głosi i prawdy, które tak dobrze przemawiają do ciebie, dają mu władzę absolutną nad tobą i trudno ci będzie od niego się uwolnić. Pomyśl, czym jest wolność.

 

Źródło - strona internetowa: Tarot

 

PAPIEŻ DOMINACJA

 

 

Karta nazywana również została jako Jowisz lub Hierofant, a nawet The Master of the Arcanas. Z pewnością podkreślają one znaczenie tej ostatniej z pięciu kart przedstawiających figury i nadają jej wyższą rangę niż karta Władcy. Hierofant był kapłanem świętych misteriów; był tym, który wiódł nauczycieli i uczniów przez misteria, by ich wprowadzić w największe tajemnice. Pod jego postacią ukrywa się egipski bóg Thoth, władca czasu, władca liczb i wiedzy tajemnej, jego słowa ponoć były ubrane w byt – posiadały zdolność kreacji.

 

ZNACZENIA KARTY: ta karta jest kartą próby, egzaminu, co często uosabiają postacie klęczące przed Arcykapłanem. Chodzi tu bardziej o próbę, której poddajemy się sami przed sobą, niż o egzamin przed jakąś instytucją czy urzędem. Istotną treścią tej karty jest także wewnętrzna pokora, wyznanie wiary. Prawie we wszystkich religiach przyjmuje się pozycję klęczącą, co ma wyobrażać głęboki szacunek przed siłami boskimi tkwiącymi w nas i poza nami. W tym sensie można więc tę kartę nazwać również kartą wiary. Obserwując tę kartę rozumiemy, iż nie wszystko potrafimy uczynić sami, własnymi siłami. Uświadamiamy sobie też, że to niebiosa nas ochraniają. Jest to karta wewnętrznej odpowiedzialności za własną dojrzałość. Tu nikt nie odbiera nam odpowiedzialności i to bez względu na to czy coś potrafimy, czy też nie. W starożytnym Egipcie adepci wiedzy tajemnej sami decydowali, czy są na tyle dojrzali, by przyjąć obowiązki kapłańskie, ale i sami wycofywali się z nich. Wszyscy, którzy dążyli do objęcia wysokich lub świętych stanowisk, musieli rozprawić się najpierw ze swoimi wewnętrznymi demonami. Ich wnętrze, własna głębia nie mogła zawierać mrocznych tajemnic. Jest to także karta czystego sumienia, które ma się po pomyślnym zdaniu egzaminów we własnym wnętrzu. Władca ustanawia prawo i przewodzi. Tu istnieją, co najwyżej, przykazania, bowiem nie ma bezpośredniego przewodnika. Nie ma nikogo, prócz nas samych, kto powiedziałby: zrób to, postępuj tak, a nie inaczej!

 

ZNACZENIE SYMBOLICZNE: każdy ukierunkowuje swe życie według swej woli. Geniusz dobra trzyma sili prawej strony człowieka, geniusz zła -lewej. Świadomość czeka na ich głosy. Aby móc podążać własną ścieżką, trzeba słuchać swej własnej świadomości. Karta ta wyraża symbolicznie: siłę duchową jako nośnik pra zasad. Papież przedstawia tego, kto otrzymał inspirację boską i kto naucza i sądzi z absolutną słusznością. Symbolizuje on bezmiar duchowy, który panuje nad światami, wszechobecną duchowość, bez której nie ma żadnej ewolucji. Papież dzięki swej sile może wstrzymać działanie Diabła.

 

ZNACZENIE UŻYTKOWE: karta ta wyraża przede wszystkim dominację intelektualną. Panuje w Tarocie nad serią Kijów. Oznacza filozofię i inspirację, wykształcenie religijne i okultyzm, symbolizuje ewolucję moralną i intelektualną, którą człowiek osiąga dzięki kontroli nad sobą samym i nad ludźmi. Na planie fizycznym jest znakiem długiego życia, daje dobrą, pogodną starość. Powołanie religijne albo naukowe. Zwycięstwo duchowe. Odkryta tajemnica. Ułatwia powodzenie materialne dzięki wytrwałości i umiejętności doprowadzania spraw do końca. Zapowiada długotrwałe zmiany miejsca, podróże korzystne dla kariery zawodowej i osiągnięcia awansu społecznego. Jest symbolem porządku i organizacji. W rozkładzie musi być zawsze traktowana jako karta ewolucji, protekcji, równowagi i umiarkowania. Może reprezentować przybranego ojca, wychowawcę, profesora, księdza, lekarza, opiekuna duchowego, przewodnika, ministra, szefa, tego kto prowadzi i kto wydaje rozkazy. Obecność tej karty w rozkładzie wskazuje na nadchodzącą opiekę sił duchowych nad pytającym.

 

Źródło: Tarot (I - VII) : Satanorium.pl

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Na karcie widoczna jest postać starszego mężczyzny, ubranego w długi płaszcz i papieską tiarę, trzymającego w lewej ręce laskę z potrójnym krzyżem. Mężczyzna siedzi na tronie, pomiędzy dwoma wysokimi kolumnami, będące symbolem wejścia do Krainy Oświecenia. Czasem widoczne są klęczące u jego stóp postaci, które ten błogosławi gestem prawej dłoni.

Arcykapłan zwany jest także Kapłanem, Papieżem lub Hierowantem. W szatach duchowego zasiada na tronie. Jego spojrzenie jest łagodne i dobre, jego władza nie jest władzą twardej siły, lecz władzą wiary. Arcykapłan ma wyciągnięte przed siebie ręce w geście błogosławieństwa, on łączy tym gestem przeciwieństwa i uosabia tajemnicę ślubów.

Nauczyciel, autorytet moralny, prawość, pobożność, nauka, optymizm, idealizm, wyrzeczenie się dóbr materialnych, poszukiwanie wyższych wartości, prostolinijność, szczodrość, zdolność do wybaczania, konserwatyzm, przywiązanie do jednej idei i brak akceptacji nowych, szukanie prawdy w przeszłości, życie przeszłością.

Symbolizuje wszystko to, co jest konserwatywne i ortodoksyjne. Znajduje się w opozycji do zmian, wzmacnia istniejące schematy. Oznacza pobożności i konserwatyzmu, osobę mającą wielki autorytet, niekoniecznie duchownego – także nauczyciela. Kojarzona jest z potrzebą uzyskania fachowej porady, albo pomocy w problemach duchowych. Dotyczy także ogólnie zainteresowania sprawami duchowymi i potrzebą uzyskania przebaczenia.

 

 

 

Reprezentuje największy autorytet moralny, który posiadasz, lub w zależności od położenia karty potrzebujesz kontaktu z taką osobą. Jej wiedza i energia duchowa wzmocni cię w dążeniu do celu. Jeżeli jesteś autorytetem zdolnym do przekazywania nauki i boskich prawd, weź odpowiedzialność za to, co głosisz i co robisz.

 

 

Musisz znaleźć siebie na tej karcie. Często, obok Arcykapłana przedstawionych jest dwóch klęczący mnichów - uczniów. Jeśli utożsamiasz siebie z jednym z nich, to znaczy że szukasz nauczyciela, który pokazałby ci drogę do Prawdy i jesteś gotów przyjąć jego pomoc. Jeśli natomiast dostrzegasz siebie w centralnej postaci, to znaczy że sam jesteś zdolny do nauczania innych tego, w co sam wierzysz, że możesz im pomóc, ale mimo wszystko spytaj siebie czy to nie żądza sławy doprowadziła cię na tron, czy twoja wiedza faktycznie jest aż tak wielka. Informuje o trudnych kontaktach i relacjach z ojcem zarówno w przeszłości, jak i chwili obecnej, o destrukcyjnym wpływie ojca na daną osobę, jak i też o skłonnościach jednostki do ulegania wpływom "czarnych nauczycieli", czyli o potrzebie znalezienia pozytywnego wzorca, autorytetu, jakim niestety nie stał się własny ojciec.

 

 

 

Karta odwrócona reprezentuje człowieka fanatycznie przywiązanego do spraw duchowych, narzucającego innym swe idee, przy tym nie przebierającego w środkach. Jeżeli ty nim jesteś to wiesz o co chodzi. Jeżeli jesteś pod wpływem religijnego fanatyka, zrewiduj swój stosunek do niego. Idee, które głosi i prawdy, które tak dobrze przemawiają do ciebie, dają mu władzę absolutną nad tobą i trudno ci będzie od niego się uwolnić. Pomyśl, czym jest wolność.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Kapłan- poszanowanie tradycji, moralność wysoka etyka, dobry ojciec, religia, wiara, nauka na poziomie wyższym, autorytet, prawdomówność, uczciwość, wyższe ideały, dobre imię.

 

Kapłan (odwrócony) - brak poszanowania dla tradycji i religii, osoba nieetyczna, podwójna moralność, brak ojca lub destrukcyjny ojciec, kłamstwa, naginanie faktów do swoich potrzeb, cynizm, problemy z nauką.

 

Alla Alicja Chrzanowska "Tarot prosty i skuteczny"

 

Rada z jednej karty:

 

Jeśli zastanawiasz się, czy podjąć przerwane kiedyś studia, zacząć kurs języka obcego lub inne szkolenie, to właściwy czas na to! Wiedza będzie Ci wchodziła do głowy zadziwiająco szybko. Będziesz zadowolony z tej decyzji, a uzyskane umiejętności dadzą Ci mnóstwo radości. Uważaj na nadmierne wydatki i swoją naiwność w stosunku do ludzi. To także zapowiedź ślubu, związku oficjalnego.

Dobry czas na rozwój duchowy, weryfikację swojego kontaktu z Bogiem, odkrycie znaczenia medytacji, modlitwy, religii.

 

Źródło: Barbara Antonowicz-Wlazińska "Przepowiednia z jednej karty Tarota"

 

Blaski: kościół, ślub kościelny, zasady religijne, dobra rada, wiara w Boga, kształcenie, wychowanie, nauczyciel, autorytet moralny, rytuał, chęć niesienia pomocy, idealizm, wartości duchowe.

 

Cienie: dewocja, kryzys duchowy, obłuda, dogmatyzm, cynizm, fałsz, obłuda, impotencja, zły nauczyciel, poczucie wyższości, guru.

 

Źródło: Barbara Antonowicz-Wlazińska "Przepowiednia z jednej karty Tarota"

progress.gif

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

V. PAPIEŻ

Tytuł "Papież" nosi piąta karta Wielkich Arkanów. Ponieważ talie taroka były wydawane przez niechętnych papiestwu protestantów, czy innych "antypapistów", wielokrotnie ta karta - i jej bohater - byli nazywani "Arcykapłanem". My jednak nie mamy powodu, aby tej starej nazwy -"Papież" - zmieniać na inną. Jasne jest też, że interesuje nas symboliczny, przenośny sens tej karty. Cóż wiec ona znaczy?

 

Zauważmy przede wszystkim, że na rysunku tej karty powtarzają się elementy występujące na innych kartach. Papież ma w tle za sobą dwie kolumny, które tworzą jakby bramę. Podobną parę kolumn widzimy w kartach Papieżyca, Rydwan, Sprawiedliwość, Wisielec, Księżyc. Wszędzie tam dwie kolumny oznaczają wejście do tajemnej krainy, w obszar sacrum.

 

Zauważmy też, że cały obraz jest skomponowany na zasadzie "główna postać w górze, dwie pomniejsze po obu stronach w dole". Tę samą symetrię widzimy na dwóch następnych kartach: Kochankowie i Rydwan, a także na kartach Diabeł, Wieża, Gwiazda, Księżyc, Słońce, Sąd... Wszędzie tam ktoś Wyższy obcuje z kimś Niższym. I tu mieści się cała tajemnica karty Papież. Papież - ów "wyższy" - zasiada powyżej dwóch mnichów - "niższych". Scena ta przedstawia przekaz wiedzy, nauk, a także duchowej energii i inspiracji.

 

Karta Papież została specjalnie zaprojektowana po to, aby przypominała, że istnieją - chociaż jest ich niewielu - ludzie, którzy mają dar "energetyzowania" innych. W pobliżu takich ludzi życie wydaje się łatwiejsze i ma więcej sensu; nabieramy ochoty do działania, czujemy się dowartościowani, silni, potrzebni. Wokół ludzi mających dar inspirowania, udzielania duchowej energii, gromadzą się inni, często całe tłumy... Wygląda to tak, jakby ci inni "wygrzewali się" w promieniowaniu bijącym od tych charyzmatycznych jednostek. Otóż to zjawisko i ludzi obdarzonych takim darem przedstawia karta Papież.

 

Dlatego też w karcie są potrójne elementy: wszystkich postaci jest trzy, korona papieża jest potrójna, krzyż w jego dłoni ma trzy poprzeczki. Narysowano tak (aczkolwiek numer własny tej karty jest 5), ponieważ w numerologii właśnie trójka symbolizuje nadmiar mocy, która można dzielić się z innymi.

 

Jeżeli kartę tę odkryjesz w rozkładzie, znaczyć to będzie, że dana ci jest moc wpływania na innych - albo odwrotnie: pora, abyś udał się do kogoś mocniejszego, aby "grzać się" w blasku jego inspirującej mocy. Kto uważnie studiuje karty taroka, zauważy w tym momencie, że karta Papież ma wiele wspólnego z Magiem.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Papież czyli jak być dla innych autorytetem

Karta Papież przypomina kartę Cesarz. Obie przedstawiają mężczyzn posiadających władzę - Cesarz władzę świecką, Papież - władzę duchową. Kiedy jednak wróżymy klientom, musimy to rozróżnienie "przetłumaczyć" sobie na sprawy bardziej codzienne. Otóż różnica jest taka, że Cesarz na swojej karcie jest sam, i wobec tego karta ta "wychodzi" wtedy, kiedy trzeba podjąć decyzje jednoosobowo, a inni ludzie i tak się powinni podporządkować. Natomiast Papież na karcie siedzi naprzeciw dwóch swoich wyznawców lub mnichów-pomocników. Zatem karta ta pojawia się wtedy, kiedy nasza działalność ma bardziej społeczny charakter; kiedy jest ważne co mówimy ludziom, czy nas wysłuchają i czy my będziemy umieli stać się ich przedstawicielami. Pamiętajmy, że Papież to - symbolicznie - przedstawiciel Boga na ziemi, ale także reprezentant ludu przez Bogiem. (Przy okazji tej karty przypomnę, dlaczego kolejne karty rozkładu mają takie a nie inne znaczenie.)

 

Odkrywając kartę pierwszą chcemy się dowiedzieć, co w ogóle, ale w pewnym przybliżeniu tarok chce nam powiedzieć o sprawie, o którą pytamy. Papież pierwszy w rozkładzie:

 

Podstawowym problemem jest to, jak zachowasz się jako reprezentant pewnej idei, pewnej "wyższej sprawy"; jak wypełnisz swoją misję. Działasz pośród ludzi; zadaniem jest aby ich przekonać do jakiegoś ważnego przedsięwzięcia. Może też być tak, ze stajesz się przedstawicielem tych ludzi na zewnątrz. Karta ta może wskazywać na twoją pracę nauczycielską albo działalność polityczną.

 

Przy karcie drugiej chcemy wiedzieć, jakie są zagrożenia, czego się trzeba strzec, jakie negatywne wiadomości przygotowały dla nas karty. Oto co mówi Papież jako druga karta:

 

Twój autorytet może zostać zanegowany. Ludzie, którzy ci podlegają, nie dowierzają ci lub próbują się buntować. Twoje słowa mogą okazać się fałszywe, a zasady nieskuteczne. Czy nie zwodzisz ludzi?

 

Kiedy znamy ogólna sytuację i znamy zagrożenia, możemy podjąć decyzję. Trzecia karta odpowiada na pytanie: Co robić? Jaką przyjąć strategię działania? Papież na trzeciej pozycji:

 

Podejmując decyzje pamiętaj, że nie jesteś sam, że cele, które osiągniesz, będą służyć pewnemu ogólniejszemu pożytkowi, i odwrotnie, od twoich błędów będą cierpieć również inni. Działaj tak, jakbyś był przedstawicielem pewnej sprawy "wyższej" i ogólnej. Pamiętaj też, że wszystkie twoje kroki są na bieżąco ocenianie przez innych.

 

Kiedy działasz, często czujesz pewne wewnętrzne opory, które pochodzą z dawnych złych doświadczeń, z obciążeń "historii". Karta czwarta mówi o tych obciążeniach. Papież czwarty:

 

Zostałeś przyzwyczajony do tego, że twoimi krokami rządzą pewne autorytety. Dlatego nie jesteś zbyt samodzielny. (Karta Papież w tej pozycji może oznaczać też przywiązanie do religii i tradycji.)

 

Wiesz już dużo o sobie, teraz interesują cię twoi partnerzy: ludzie z którymi współdziałasz, którzy cię otaczają; a także ci, z którymi łączy cię uczucie lub wspólne interesy, i to jest sens piątej karty. Papież piąty:

 

Twój partner (partnerzy...) to osoba obdarzona autorytetem, albo niosąca wielką i szczytną ideę. Musisz temu sprostać.

 

Pięć pierwszych kart domaga się podsumowania. Podsumowaniem tym jest prognoza na najbliższy czas, bliska przyszłość. O tym mówi karta szósta z kolei. Papież szósty:

 

W bliskiej przyszłości zajmiesz pozycję kogoś obdarzonego autorytetem, będziesz wypowiadał pewne wyższe racje lub reprezentował pewna społeczność. Inni będą ci ufać - nie zawiedź ich. Karta ta może też wskazywać zaangażowanie w działalność nauczycielska, religijna lub polityczną.

 

Przyszłość niesie nie tylko wydarzenia, które są logicznym skutkiem tego, co już się zdarzyło; przyszłość to także niespodzianki. O nich mówi karta nr siedem. Papież na tej (7) pozycji:

 

Zetkniesz się z ludźmi obdarzonymi autorytetem, i to może nieoczekiwanie skręcić tor twojego życia. Karta ta może też oznaczać nagłe nawrócenie lub nieoczekiwane przejęcie się pewną ideologią.

 

Myśląc o niespodziankach, nie możesz zapomnieć o rzeczach oczywistych, które trzymają cię i nie pozwalają zboczyć z ustalonego kursu. To sens karty ósmej. Papież ósmy:

 

Przecież nie będziesz łamać własnych zasad! Nie zrobisz czegoś, co jest sprzeczne z twoimi przekonaniami.

 

Kiedy tendencje na przyszłość zostały w dużym stopniu wyjaśnione, możesz świadomie określić, jaki rodzaj doskonałości, mistrzostwa stoi przed tobą; jakim dalekim, perspektywicznym celom możesz się poświęcić. To jest szczytny sens karty dziewiątej, świadome bycie kowalem własnego losu. Papież jako dziewiąty:

 

Masz szanse sięgnąć po najwyższe ideały w takich dziedzinach, jak religia, uczenie innych pewnych wyższych wartości, realizacja tychże ideałów w polityce.

 

Ale nie myślisz tylko o sobie. Jaki pożytek będą z tego mieli inni? Jaki jest ogólny, społeczny sens twojej działalności? - O tym mówi kolejna karta, dziesiąta. Papież na tej (10)pozycji:

 

Masz wszelkie dane po temu, aby własne ideały, to w co wierzysz, udostępnić pewnemu szerokiemu kręgowi ludzi.

 

Jednakże ty i twój los nie są wolne od słabości i wad. Skutkiem tego coś ci się nie uda, czegoś nie zdołasz zrealizować. O tych niespełnionych marzeniach mówi karta jedenasta. Papież jako ta (11) karta:

 

Zamiary sięgnięcia po autorytet, a także twoje ideały religijne i społeczne, sprowadzą cię na manowce. Nie tędy droga! Dobrymi chęciami piekło wybrukowane.

 

I tak doszliśmy do miejsca, kiedy warto, znając już karty od 1 do 11, jeszcze raz ocenić cała wróżbę. Co mówi Papież jako karta nr 12:

 

W różnych drobnych zdarzeniach i decyzjach życia codziennego kryje się głębszy sens. Może z dnia na dzień to nie być widoczne, ale powoli zbliżasz się do swoich ideałów, realizujesz swoją misję.

 

I na tym kończy się wróżba. Ale ludzka ciekawość każe pytać, co dalej. I tę dalszą perspektywę, na którą dziś w ogóle nie mamy wpływu, pokazuje karta nr 13. Oto co znaczy, jeżeli tą kartą (13) jest Papież:

 

W dalekiej przyszłości dany ci będzie autorytet, ludzie będą cię słuchać, będziesz wyrażał pewne ogólniejsze racje. Z czego wynika, że na razie taka szansa przed tobą nie stoi.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

Taraka: Astrologia, szamanizm, warsztaty, Słowianie. Nowości

 

o zdrowiu

PapieŜ

MoŜliwość choroby, której celem jest tylko zatrzymanie w pogoni za iluzjami świata

materialnego. Kryzys w chorobie. Potrzebna jest odnowa duchowa, modlitwa, zwrócenie

uwagi na wartości duchowe w Ŝyciu, rodzinę, przyjaciół, odnowienie kontaktu z Bogiem.

 

PAPIEś

Piąta karta Tarota w Wielkich Arkanach. Podobnie jak Cesarz wyobraŜał najwyŜszą władzę ziemską, tak Papierz

jest symbolem najwyŜszej władzy duchowej, stanowiąc pomost między Chrystusem a jego kościołem, związany

z ogniem jako praprzyczyną (w alchemii jedna z postaci pramaterii). Pierwotnie technika otrzymywania ognia

przez potarcie dwóch kawałków drewna nadawała ogniowi znaczenie seksualne jako wynikowi działalności

płciowej, umiejętność wzniecania ognia przez obracanie drewnianego wiertła w otworze uwaŜana za sposób

wyciągania mocy Ŝyciowej drzewa, czerpanej przez nie korzeniami z podziemnych ogni. (Wg. średniowiecznych

przesądów ogień rodzi się w genitaliach czarownic) Jako pochodnia skierowana w dół był w wielu kulturach

symbolem Ŝycia erotycznego. Ziemskim odpowiednikiem słońca. Liczba Pentatechu, Tory. Hieros gámos (gr.

=święte małŜeństwo) Nieba (3) i Wielkiej Matki Ziemi (2). Jedna z liczb Wielkiej Bogini ukazująca się w

liściach bluszczu, winorośli. Symbol człowieka mikrokosmosu, syntezy związku i wesela jako połączenia 2 i 3,

pierwiastka Ŝeńskiego z męskim. Zaślubiny Słońca i KsięŜyca. Kwintesencja quinta essentia (łac =pięciu

Ŝywiołów), wg. Arystotelesa najdoskonalszy składnik budowy kosmosu, eteryczne tworzywo ciał niebieskich,

przeciwstawiane czterem pierwiastkom.

ZNACZENIE WRÓśEBNE KARTY

Poszukiwanie waŜnych wartości w Ŝyciu, nauka, tradycjonalizm, konserwatyzm, znalezienie klucza do

wewnętrznej mocy, surowy ojciec wymagający poszanowania obowiązujących zasad, wyrzeczenie się dóbr

materialnych. Brak tolerancji, fanatyzm, zaślepienie, narzucanie swoich poglądów innym, fałszywość,

kłamliwość, brak zainteresowania wartościami wyŜszymi, zainteresowania czarną magią lub uzaleŜnienie się od

niej, problemy zdrowotne w obrębie kośćca i kręgosłupa. MoŜe tak zdarzyć się w Twoim Ŝyciu, Ŝe nie będziesz

potrafił rozwiązać własnych problemów. Nie bój się wtedy zwrócić z prośba o pomoc do innych osób, które

uwaŜasz a autorytet. Staraj się unikać wpływów nawiedzonych guru i sam dbaj by się kimś takim nie stać.

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Często u jego stóp stoją lub klęczą dwie inne postacie a więc śmiało możemy powiedzieć że Kapłan jest uosobieniem jakiegoś arbitra w danej sprawie ponieważ scena ta przedstawia przekaz jakiejś wiedzy, do której ma dostęp tylko Kapłan. Cóż to oznaczać może we wróżbie? W pytaniach o sprawy sądowe np. to że trzeba zasięgnąć opinii adwokata czyli kogoś biegłego w tej sprawie, który nam powie jakie kroki podjąć. W pytaniach dotyczących choroby może wskazywać lekarza, który powinien zdiagnozować jednostkę chorobową i nakreślić nam plan walki z chorobą. A przed czym ostrzega? Przed zbyt wielką pewnością siebie, przed zabieraniem głosu w sprawach o których nie mamy pojęcia bo bardziej możemy zaszkodzić niż pomóc.

 

 

Źródło:Arkana Wielkie V KAPŁAN czasem PAPIEŻ - MagiaTarota.info - Tarot Numerologia Horoskop Astrologia

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

W pozycji prostej: stabilizacja życiowa, profesjonalne doradztwo, zainteresowanie ezoteryką.

Odwrócony: obłuda, zły doradca, kłamstwo.

 

Źródło: Kizińczuk Sergiusz-,,Tarot twój klucz do przyszłości''

 

 

Kapłan – pokazuje bardzo często problemy z karkiem, plecami. Jeżeli karta ta pojawia się w rozkładzie należy zwrócić uwagę na gardło oraz gruczoły przytarczyczne. Kapłan może również wskazywać na problemy z trzustką – cukrzyca oraz ogólnymi zaburzeniami przemiany materii.

Astrologia – kark, szyja, uszy oraz zęby

Osoba pokazana Kapłanem powinna udać się na konsultację do lekarza pierwszego kontaktu. Powinna również wprowadzić jakąś dietę w celu zminimalizowania zagrożeń powstania zaburzeń trzustki oraz gruczołów przytarczycznych. W doborze odpowiedniej diety może doradzić wyłącznie wykwalifikowana osoba min. Lekarz lub dietetyk.

 

Piotr Górski ,,Tarot a zdrowie''

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Jupiter (Papież. Kapłan lub Arcykapłan) - To, czego nauczyłaś się w dawnych związkach musisz porównać z obawami dotyczącymi związku obecnego;

Musisz ciągle instruować mężczyznę i uczyć go miłości w jej najistotniejszym sensie;

Rozpatrując sprawę pod względem filozoficznym jesteś blisko romansu;

Wiedz, że wasze umysły pracują na tej samej fali; duchowe małżeństwo;

Będąc, razem wzmacniacie waszą wspólnotę uczuciową;

Ktoś nadchodzi, aby pokazać cl drogę do najważniejszych zasad miłości;

Może będziesz musiała go nauczyć jak ma zaspokajać twoje potrzeby;

Spotkanie z mężczyzną w twojej świątyni lub dzięki wspólnym metafizycznym zainteresowaniom;

Zakochujesz się w mężczyźnie zafascynowana pięknem jego duszy;

Transcendentalny związek, w którym oboje partnerzy uczą się pogłębiać swoje dusze;

Posiadasz nieśmiertelną więź z drugą osobą;

Jesteś skłonna czekać tak długo aż pojawi się odpowiedni partner, który we wszystkim cl dorównuje.

Nancy Shavick - Tarot a miłość i przyjaźń

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

Hierophantem nazywano najwyzszego kaplana antycznych misteriow.Wyraz jest greckiego pochodzenia i oznacza "ten,ktory naucza rzeczy swietych".

Przed widocznym na karcie tronem leza dwa klucze symbolizujace wladze sw.Piotra,pierwszego papieza,ktoremu Jezus wedlug biblijnego przekazu powiedzial "I dam ci klucze Krolestwa Niebios;i cokolwiek zwiazesz na ziemi,bedzie zwiazane i w niebie,a cokolwiek rozwiazesz na ziemi,bedzie rozwiazane i w niebie".Z tego powodu w wierzeniach ludowych sw.Piotr postrzegany jest jako klucznik przy bramach nieba,a oba klucze stanowia glowny symbol w herbie papieskim.

Potrojna korona,trzy krzyze na obszywce szaty i potrojny krzyz w reku Najwyzszego Kaplana sa symbolami jego kompetencji na trzech plaszczyznach: ciala,psychiki i duszy lub takze: nieba,ziemi i piekla.W odroznieniu od poprzednich kart,obok glownej archetypowej postaci,pojawiaja sie po raz pierwszy inne osoby.Sa to nowicjusze.ktorzy u podnoza tronu stoja lub klecza,zeby otrzymac instrukcje od Najwyzszego Kaplana.Ten motyw jest paralela do budzacej sie swiadomosci dziecka,ktore zaczyna po raz pierwszy swiadomie postrzegac osoby obok i odczuwac inne,obce "ja".To okres,w ktorym dziecko stopniowo traci swoja poczatkowa jednosc ze wszystkim,zaczyna po raz pierwszy mowic"ja" i coraz lepiej rozrozniac granice miedzy nim a innymi.

Tak wiec Najwyzszy Kaplan jest swoistym odpowiednikiem tego etapu w wychowaniu bohatera,ktory przygotowuje na to,co go pozniej spotyka w zyciu,w zewnetrznym swiecie.Karta oznacza czas,w ktorym tworzy sie jego sumienie,w ktorym uczy sie odrozniac dobro od zla.Symbolizuje takze ufnosc w Boga,ktora potrzebna bedzie bohaterowi w jego podrozy,a ktora zrodzila sie wlasnie podczas dziecinstwa.

Blogoslawiaca reka Najwyzszego Kaplana pokazuje donioslosc przekazywanej nauki:wskazujacy palec oznacza to co widzialne,oczywistosc,podczas gdy zwiniete palce znacza to,co niewidzialne i transcendentalne.Piatka,suma wszystkich palcow,symbolizuje w mistyce liczb sens,istote,kwintesencje.Przeslanie tego obrazu jest nastepujace-tylko ten,kto kieruje swoja uwage na oba swiaty,poznaje sens i wybiera droge.Z kolei zas ten,kto widzi zewnetrzna strone rzeczy,ma na to tak samo malo szans,jak i ten,ktorego kusi tylko to ,co transcendentalne.Dlatego bohater musi badajac sens zycia przemierzyc oba swiaty:zewnetrzny,swiadomy,ktoremu odpowiada sloneczny dzien i wewnetrzny,nieswiadomy swiat drogi po Morzu Nocy.

 

Slowa-klucze:

Archetyp: swiety

Zadanie:zwracanie uwagi na widzialne i niewidzialne,poszukiwanie sensu

Cel: kwintesencja,sens istnienia,znalezienie kierunku

Ryzyko: swietoszkowatosc,zblazowanie, "wielki guru"

Odczucia: ufnosc w Boga,rozumienie sensu doswiadczen,jakie niesie ze soba zycie.

 

Zrodlo:

H.Banzhaf "Droga Tarota"

 

 

PAPIEZ

 

Autorytet moralny i spoleczny,nauczyciel,mentor,prawodawca,mecenas,opiekun,przyjaciel,bogactwo,powodzenie,dostatek

Odwrocona: falszywa religijnosc i podwojna moralnosc,wyuzdanie,grzech,nieprawosc,wrogosc,dewocja,ideologiczne zaslepienie i fanatyzm.

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
 • Maestro

V(5)Karta Papież - władza duchowa - Zatem karta ta pojawia się wtedy, kiedy nasza działalność ma bardziej społeczny charakter; kiedy jest ważne co mówimy ludziom, czy nas wysłuchają i czy my będziemy umieli stać się ich przedstawicielami.

 

Miłość. Jesteś podatna(y) na porywy serca i mogą Cię opanować dziwne tęsknoty za czymś niezwykłym. Lepiej nie przysięgaj miłości do grobowej deski, zwłaszcza gdy zakochałaś(eś) się pięć minut temu. Małżeńskie problemy znikną, jeśli staniesz z nimi twarzą w twarz. Inaczej będą się ciągnąć w nieskończoność.

 

Praca i pieniądze. Pojawiają się okazje, by zarobić pieniądze i wspiąć się na najwyższy szczebel kariery zawodowej. Nowy projekt przyniesie Ci dużo zadowolenia w przyszłości, ale pod warunkiem, że będziesz w nim aktywnie i z zaangażowaniem uczestniczyć.

 

Karta bardzo wieloznaczna, w zasadzie wskazuje na wszystko to, co łączy się z szeroko pojętą tradycją. Symbolizuje kogoś tradycyjnie wychowanego, stosującego w życiu normy ogólnie przyjęte za kanon, tradycjonalizm, konserwatyzm.

 

Jeśli w Twej wróżbie pojawia się Papież, oznacza to też korzystny czas na naukę. Należy przyjrzeć się temu czy nie zaniedbujemy procesu edukacji, czy nie powinniśmy podwyższyć kwalifikacji zawodowych.

 

Symbolizuje + nauczyciela, kapłana przewodnika, inicjatora – tego który wskazuje cel w życiu, rozmowa wysiłek, porozumienie, wiara, mądrość,intuicja, terapeuta, przyjaciel, ślub, wyższe ideały, wiedza i poznanie, nauczanie, guru, autorytet moralny, terapeuta, przywódca duchowy, wiara w wyższe prawa, poszukiwania duchowe, człowiek ikona, dobry przykład, wsparcie, tradycja, braterstwo, wyższa uczelnia, studia typu religioznawstwo, kulturoznawstwo, filologia, filozofia, psychologia, socjologia, teologia, psychotronika, kapłan, rozpoczęcie nauki, małzeństwo, Zasady religijne, zwrócenie się o poradę do autorytetu duchowego, otrzymanie rekomendacji na stopień naukowy, rozwój duchowy, udzielanie lub otrzymywanie dobrych rad, pobożność, ślub kościelny, chrzest, przestrzeganie zasad moralnych, pogłębianie wiedzy, nauczanie innych, wychowywanie dzieci, zwiazek zalegalizowany,

 

Przesłanie. Dokształcaj się, to z pewnością się opłaci. Rozwój intelektualny, duchowy, pomoże Ci wyjść poza ciasne ramy Twojej oceny świata

 

CZAS - maj

 

kark, szyja, oddech,

 

ZDROWIE: problemy dermatoloiczne, alergie kontaktowe - uczulenia na kosmetyki, proszek, płyn, odziez, choroby dziedziczne - otyłosc i cukrzyce , nowotwory,

 

Zdrowie. Na zły nastrój i przemęczenie najlepszy jest sen.Kładź się wcześniej do łóżka i nie wstawaj na ostatnią chwilę. Poranny pośpiech może Cię zniechęcać do pracy.

______________________________________________________________________________________________

NEGATYWNE ZNACZENIE

 

Pozycja odwrócona - brak rozmów, fałszywy guru, hipokryta, odmowa,terapaia,obłuda cynizm przekazu,dogmatyzm, trudność w nauce, impotencja, fanatyzm, przerost formy nad treścią, zakłamanie, hipokryzja, dewocja, cynizm, narzucanie swoich poglądów innym, celowe wprowadzanie w błąd, manipulacja, kryzys duchowy, zły nauczyciel

 

Ponadto ma związek z ekscentrycznością, fałszywymi danymi co do stanu posiadania, poddaństwem i uzależnieniem, niewolą.

 

Oznacza również brak wiedzy, cynizm, oszustwo wobec partnera życiowego, fałsz w orientacji seksualnej (związki w obrębie jednej płci).

 

__________________________________________________________________________________________

NIEKTORE POWIAZANIA:

 

Kapłan + Mag - nauczenie się czegoś wartościowego, działanie zgodne z etyką, ciekawy i porywający wykład, kurs poszerzający wiedzę, inspirująca rada

Kapłan + Kapłanka - pisanie książki, biblioteka, dobre porozumienie, zgoda, pokrewne dusze

Kapłan + Wieża - wstrząsające odkrycie, zrozumienie czegoś, nagłe olśnienie

Kapłan + Wisielec/Księżyc - ślepa wiara w coś, niedostrzeganie spraw oczywistych, usprawiedliwianie, naginanie faktów, medytacja na wyższym poziomie

____________________________________________________________

Źródła :Alla Alicja Chrzanowska "Tarot prosty i skuteczny"

Taraka: Astrologia, szamanizm, warsztaty, Słowianie. Nowości

Źródło – strona internetowa: Strona główna - Tarot - Arkana Małe

Źródło: "Sekrety Małych Arkanów Tarota" Dorota Maria Słowikowska

Alla Alicja Chrzanowska "Tarot prosty i skuteczny"

kurs Tarota- ESKK

Alla Alicja Chrzanowska& Andrzej Piotr Załęski " Tarot a zdrowie"

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Wielki nauczyciel

 

Wiarę, miłość i mądrość

Otrzymasz od Papieża

Niech Twoja droga doświadczeń

Na V – stację zmierza.

 

Tam w wolnej przestrzeni na tronie

Nauczyciel siedzi.

Na wszystkie Twoje pytania

Zna on już odpowiedzi.

 

Tchnięty oddechem od Boga

Z berłem w lewej dłoni,

Odda Ci klucze do wiedzy,

Od której on nigdy nie stroni.

 

Nauczyć się możesz wiele,

Choć długa nauki jest droga.

Życie Ci na niej upłynie

A zmierzać wciąż będziesz do Boga.

 

Papież jest wielką księgą

Rozumu i uczucia,

Czystości czynu i myśli

Właśnie tego naucza

 

Gdy będziesz go słuchał szczerze

Jak mnisi, co przyszli po wiedzę

 

Na pewno Boga zobaczysz....

W każdym człowieku

– w to wierzę!

 

Źródło „Wiersze intuicyjne. Tarot.” Ewa Winiarska

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Pamiętam, jak pewien Klient prosił mnie o charakterystykę swojej osoby, na podstawie kart Tarota. Kapłan w odwróceniu zasugerował mi od początku rozwój "głębszych" wartości, ale w jakim kierunku to rozwijał? Okazał się być naprawdę godnym przeciwnikiem dla Maga, hipokrytą...

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Arcykapłan a...:

Miłość: miłość duchowa, w związkach partnerskich okres sprawdzania fundamentów uczucia. Możliwe pomysły na zaręczyny, ślub.

Przyjaźń: okres próby dla przyjaźni, wystąpić mogą więc różnice zdań weryfikujące przekonania, poglądy, spojrzenie na świat i wiele innych obszarów ważnych dotychczas, będących fundamentem relacji.

Zawód: decyzja o kontynuowaniu przerwanych studiów, rozpoczęcia nowych, podyplomowych, dalszej pracy naukowej, wszelkich kursów i szkoleń podwyższających kwalifikacje. Jeśli chciałeś się czegoś w życiu uczyć, a to z różnych przyczyn życiowych pozostało w sferze marzeń, teraz przyszedł czas na ich realizację. Nie trać tej szansy! Będziesz szczęśliwy ze zrealizowania swoich marzeń i planów. Nauka będzie Ci dobrze szła. Zaskoczysz się jeszcze nie raz swoimi zdolnościami, nawet, jeśli masz jakieś wątpliwości co do swoich umiejętności, pamięci, inteligencji i temu podobnych wymówek skutecznie blokujących ludzi przed pójściem do przodu.

Pieniądze: okres przewartościowania, możliwa strata materialna w celu przywrócenia równowagi wartości duchowych; daj komuś potrzebującemu wsparcie.

Zdrowie: możliwość choroby, której celem jest tylko zatrzymanie w pogoni za iluzjami świata materialnego. Kryzys w chorobie. Potrzebna odnowa duchowa, modlitwa, zwrócenie uwagi na wartości duchowe w życiu, rodzinę, przyjaciół, odnowienie kontaktu z Bogiem.

 

Źródło: B. Antonowicz - Wlazińska "Vademecum Tarota"

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

W biznesie z tą kartą nie wiąże się żadna rada. Jeśli kartę Najwyższego Kapłana wylosował biznesmen, pozostaje tylko postawić mu pytanie, po co w ogóle on zaczął się zajmować takimi sprawami.

 

Źródło: " Podstawy Tarota '' Jewgienij Kolesow

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

5kaplan.th.jpg

 

Legacy of The Divine Tarot

 

FAITH (Wiara) zamiast HIEROPHANT (Kapłan) - poszerzenie tradycyjnego znaczenia karty na inne religie i systemy wiary -bardziej uniwersalne znaczenie, chodzi bowiem o wiarę w ogóle a nie konkretnie o chrześcijaństwo.

 

Symbolika:

4 figury = 4 wiodące religie (tybetański mnich, żydowski rabin, katolicki ksiądz i muzułmański imam)

Centralna kolumna światła -źródo ich pobożności, poszukiwanie unii przez pobożność.

 

Uniwersalny, ARCHETYPOWY OBRAZ WIARY na który składają się

-religijne rytuały, ceremonie, i dogmaty

-generalna koncepcja religii, tradycji i edukacji

-nieodłączny podział hierarchiczny w instytucjach wyznaniowych

-grupa odniesienia, identyfikacji, inicjacji.

 

Znaczenie:

Tradycyjnie Papież albo Kapłan odnosi się do sfery świętości, tworzącej łącznik pomiędzy zewnętrznymi doświadczeniami, a ich wewnętrznym odzwierciedleniem. Aby móc jednak nauczać, trzeba najpierw siebie wykształcić. Karta reprezentuje także pobożność własną, jako element duchowego rozwoju. Wiara jako pobożność, duch i proces.

 

+ Boska (duchowa) wiedza, objaśnianie, nauczanie, prowadzenie wewnętrzne, mistrz duchowy, edukacja, system wierzeń, nauczyciel, ojciec duchowy, przywódca, organizacje, grupy, religia.

 

- Pomysłowość, oryginalność, nonkonformizm, młodość, wynalazca, wolny, otwarty umysł, wolny duch, bezbronność, słabość, wyrzeczenie się, zbytnie przywiązanie do tradycji i nawyków, konserwatyzm, dogmatyzm, mała elastyczność.

 

DARY: Poświęcenie, pobożność, tradycja.

 

RADA: Wprowadź to w co wierzysz w praktykę.

Link to comment
Share on other sites

 • 6 months later...
Guest agnieszka007

RADA Z JEDNEJ KARTY;

Przyjrzyj się swojemu życiu i sobie i sprawdź, kogo udajesz przed innymi, kim jesteś.Bardzo często karta ta zwraca uwagę na obłudę,głoszenie sztywnych zasad moralnych,biczowanie wszystkich dookoła,manipulowanie innymi poczuciem winy, gdy tymczasem sam czynisz rzeczy,które tak piętnujesz.

 

 

PAPIEŻ

 

Symbol władzy duchowej,opieka sił wyższych,zasadniczość,szczególna ochrona.Ogólnie karta symbolizuje religię, mądrość,nauczanie,moralność,duchowość,podróż,długie życie,dokonanie wyboru,prawo,prawnika,duchownego,nauczyciela,lekarza,psychologa,psychoterapeutę.Oznacza tradycjonalizm,konserwatyzm.Negatywne znaczenia to;fanatyzm,zakłamanie,pozjadanie wszystkich rozumów,upór lub poddaństwo.

 

źródło''Jasnowidzenie w interpretacji kart tarota'' Piotr Gońciarz

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Hierofant

 

 

Duch jest ostatnią nogą trójki, która była wcześniej widziana w Cesarzowej i Cesarzu; archetypem duchowego świata jest Hierofant. Jest to karta wierzeń, zarówno religijnych jak i innych, jednakże skupia się na religijnych i duchowych aspektach, ponieważ Hierofant sam w sobie jest często przestawiany jako święty człowiek. W rzeczy samej, w niektórych taliach karta ta jest znana jako Papież lub Arcykapłan. Ale tak właściwie, Hierofant to osoba, która posiada „zakazaną” i „sekretną” wiedzę. Podczas, gdy mogłoby to odnosić się do duchowieństwa, ma to o wiele większy zasięg. W pewien sposób można by powiedzieć (z przeprosinami dla Crowleya), że każdy mężczyzna i każda kobieta jest Hierofantem.

 

Hierofant może także oznaczać grupy więcej niż jednej osoby i w większości przypadków jest lepiej reprezentowany przez instytucję niż pojedynczą osobę. Jest tak, ponieważ jest on mocą grupy i społeczeństwa, które zmienia świat tak, by pasowało do ich wierzeń. Ten sam temat kontroli i zmiany, który pokazał się najpierw u Magika jest tutaj kontynuowany w swojej piątej iteracji; wciąż występuje dobrze zdefiniowany przywódca, ale ludzie nie idą za nim ponieważ tak im kazano. Podążają, ponieważ są częścią grupy. Główna filozofia Hierofanta to to, że nie ma „ja” w „drużynie”, i że dobro wielu przeważa nad dobrem jednostki.

 

Taka filozofia może wydawać się niepotrzebnie restrykcyjna, ale jak Cesarz nas uczył, restrykcja prowadzi do porządku. Hierofant jest odpowiedzialny za utrzymanie i propagowanie tradycji i konwencjonalnych wierzeń, a każdy kto się sprzeciwi jest odrzucany. Równowaga i zgodność są celami Hierofanta, i ani pozytywność ani negatywność nie jest podkreślana – liczy się tylko tradycja. W wyjątkowych przypadkach, może mieć to w rzeczy samej bardzo negatywne skutki (jak odkrył Galileo), ale w większości przypadków posiadanie jakiejś tradycji, której można się trzymać jest korzystne. Te tradycje i ceremonie kościoła, które są szczególnie silne w tej karcie, są głównym tego przykładem.

 

Na bardziej osobistym poziomie, Hierofant jest także nauczycielem i mentorem. Jedną z głównych ról duchowego przywódcy jest wprowadzenie innych we wspólnotę i nauczenie ich zasad grupy. Oczywiście ten, kto zna sekrety i jest zaznajomiony z tradycjami grupy jest czołowym kandydatem do nauczania reszty, a Hierofant dobrze spisuje się w tej roli. Chociaż póki co jego nastawienie do nauczania skupia się na zgodności i unika on indywidualnych ekspresji, może być pomocny. Dopiero gdy uczeń opanuje zasady grupy, może on lub ona właściwie zadecydować czy chce pozostać czy odejść.

 

Kiedy pojawia się Hierofant, często będzie on w formie nauczyciela lub mentora, który wskaże ci zasady jego szczególnych wierzeń, mając nadzieję, że do niego dołączysz. Tacy nauczyciele nie muszą być na podłożu duchowym czy mistycznym; pracodawca trenujący pracownika w operacjach biznesowych jest tak samo Hierofantem jak każdy religijny nauczyciel. Jeśli twoja obecna sytuacja wydaje się wymagać więcej doświadczenia, wtedy możesz wołać o pomoc, bądź otwarty na obecność nauczyciela, czy mentora w twoim życiu. Ale nie popełnij podstawowego błędu szukając na siłę takiego nauczyciela – jak mówi stare powiedzenie: kiedy uczeń jest gotowy, nauczyciel się pojawi.

 

Hierofant może także reprezentować grupę działalności i wierzeń, i w każdym przypadku, podkreślane jest wsparcie kierownictwa i szacunek wobec zasad. Więc, jeśli planujesz coś rewolucyjnego, powtarzające pojawianie się Hierofanta jest dobrym sygnałem by zapomnieć o takich akcjach i popłynąć póki co z prądem. Tradycyjny sposób na wykonywanie czynności musi zazwyczaj wystarczać, bo w przeciwnym razie nie istniałby na tyle długo by stać się tradycją! Jednakże, jeśli to podejście okazuje się złe to na pewno już najwyższy czas na zmianę. Prawdziwy Hierofant to ten, który posiada głęboki szacunek dla swoich wierzeń, ale który nie podąża za nimi ślepo w kierunku swojej ruiny.

 

Źródło: Tarot Card Meanings

Tłumaczenie własne :)

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Arcykapłan

 

"Osoba z autorytetem moralnym, duchowym, osoba duchowna, nauczyciel, wykładowca, mężczyzna, mąż, ojciec, który w życiu kieruje się zasadami moralnymi, tradycją, wiarą. Ponadto może oznaczać osobę, która Cię wspiera, udziela poparcia, radzi. Karta jest również symbolem Kościoła.

Zasady religijne, zwrócenie się o poradę do autorytetu duchowego, otrzymanie rekomendacji na stopień naukowy, rozwój duchowy, udzielanie lub otrzymywanie dobrych rad, pobożność, ślub kościelny, chrzest, przestrzeganie zasad moralnych, pogłębianie wiedzy, nauczanie innych, wychowywanie dzieci.

poszanowanie tradycji, moralność wysoka etyka, dobry ojciec, religia, wiara, nauka na poziomie wyższym, autorytet, prawdomówność, uczciwość, wyższe ideały, dobre imię.

Jeśli zastanawiasz się, czy podjąć przerwane kiedyś studia, zacząć kurs języka obcego lub inne szkolenie, to właściwy czas na to! Wiedza będzie Ci wchodziła do głowy zadziwiająco szybko. Będziesz zadowolony z tej decyzji, a uzyskane umiejętności dadzą Ci mnóstwo radości.

Oznacza poszukiwanie wartości lub nauczanie wartości"

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

V Papież Le Pape

Czyli jak być dla innych autorytetem.

Jest to piąta z kart Wielkich Arkan. Ponieważ Tarot był wydawany przez niechętnych papiestwu protestantów, wielokrotnie jest ona nazywana Arcykapłanem.

Na jej rysunku powtarzają się elementy występujące np. w karcie Papieżyca, Rydwan, Sprawiedliwość, Wisielec, Księżyc…Są to dwie kolumny w tle za główną postacią, symbolizujące wejście do tajemniczej krainy, w obszar sacrum.

Jest tu również kompozycja trzech postaci ułożonych w kształt piramidy. Ktoś wyższy obcuje z kimś niższym, główna postać jest na górze, dwie mniejsze po obu stronach na dole. Podobną symetrię widzimy w kartach Kochankowie, Rydwan, Diabeł, Wieża, Gwiazda, Księżyc, Słońce, Sąd. Scena ta przedstawia przekaz wiedzy, sztuki, nauk, a także duchowej energii i inspiracji.

W talii Tarota Marsylskiego widzimy, jak kapłan w tiarze na głowie i z pastorałem, błogosławi jednego z dwóch zwracających się ku niemu wiernych. Uczeń z lewej strony, z kapeluszem odrzuconym na plecy, stanowiącym jak gdyby zwieńczenie piramidy utworzonej przez fałdy płaszcza- to człowiek pnący się ambitnie po stopniach jakiejś hierarchii, pragnący dostąpić kolejnego awansu. Drugi uczeń w zwykłym płaszczu i z wygoloną głową, przybył tu prowadzony głosem wewnętrznym, zobrazowanym przez rękę Niewidzialnego. I to jego błogosławi ręka Papieża, a szaty rozchylają się przed jego osobą, jak bramy świątyni. Ukazuje prawdziwe wtajemniczenie i okazuje się wybrany przez samą opatrzność.

W karcie jest wiele potrójnych elementów: trzy postacie, potrójna korona, trzy poprzeczki na krzyżu…narysowano tak, ponieważ w numerologii właśnie trójka symbolizuje nadmiar mocy, którą można dzielić się z innymi.

Podobnie jak Cesarz, przedstawia mężczyznę niosącego władzę i mającego podjąć decyzję, jednak nie jak Cesarz- Jednoosobowo., Tu nasza działalność ma bardziej społeczny charakter. Nasza decyzja będzie miała wpływ na inne osoby, lub też ktoś z zewnątrz będzie miał wpływ na nasze wrażenia i podejmowane kroki.

Znaczenie ogólne

Karta ta symbolizuje kapłana, mistrza duchowego lub nauczyciela. Często też pokazuje nam stojący obok nas autorytet.

Zapowiada pomyślnie załatwioną sprawę, pomyślnie zakończone studia, zdany egzamin, spotkanie mądrego doradcy, właściwą i pomyślną diagnozę lekarzy.

Czasem tez może zapowiadać ślub kościelny albo tez podróż zagraniczną powiązaną ze zwiedzaniem starych świątyń i muzeów.

Ogólne znaczenie karty w pozycji negatywnej:

Pokazuje fanatyka, dogmatyka i doktrynera. Ignoranta posługującego się fałszywymi informacjami. Przedstawia skorumpowanego księdza, polityka lub urzędnika. Oszustwo podatkowe, zły efekt egzaminu, złą ocenę, negatywne orzeczenie w sądzie lub unieważnienie małżeństwa. Czasem też pokazuje zainteresowanie czarną magią i uzależnienie od niej. Wskazuje, by strać się unikać nawiedzonych guru lub samemu się nimi nie stać.

Ustawienie postaci

Pozycja Papieża siedzącego przodem oznacza działanie bezpośrednie przez nauczanie. Dwie osoby zwrócone tyłem oznaczają uległość i rozwagę.

 

źródło: mój komputer

 

możliwe że małżeństwo, ale w negatywnym aspekcie może też być jako chęć dominacji lub podporządkowanie drugiej osoby

 

podróż bez większych problemów i utrudnień, taka o czasie, bezpieczna

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...
Guest Vampirella

Hierofant

 

Uparta siła, harówka, wytrwałość, spokój, manifestowanie, tłumaczenie, nauczanie, dobroć serca, pomoc ze strony zwierzchników, cierpliwość, zorganizowanie, łagodność.

 

Źródło: Tarot Thota – Klucz do zrozumienia – Lon Milo DuQuette

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

V. Papież (Najwyższy Kapłan)

To autorytet i siła ducha, nieomylność, działanie z boskiego natchnienia. Jego atrybutami są: rozwaga i mądrość. Papież ma świadomość dobra i zła, jest obawianiem świętości, absolutnej mądrości, wyraża intelektualną dominację.

 

Źródło: Życie Świata, numer 92, artykuł "Tarot".

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

PAPIEŻ

 

Jestem papieżem,

królem i królową jednocześnie

oraz nadwornym magiem

we własnym królestwie,

w moim jestestwie.

 

 

Dokładnie tak samo odbieram papieża. Nieugięty, opiniotwórczy, surowy; w związkach osobistych mówiący połowę prawdy. Wg własnego papieskiego uznania, wedle swojej władzy.

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

Arcykapłan, Wysoki Kapłan, Kapłan – jakkolwiek karta się nie nazywa, twórca Tarota umieścił na piątej karcie wizerunek papieża. Postać na karcie na głowie ma potrójną papieska tiarę, w lewej dłoni, w przeciwieństwie do „zwykłych” biskupów nie trzyma zagiętego pastorału tylko prosty krzyż. Papież z talii Visconti Sforza błogosławi, z Cary Yale wydaje się grozić królowi u swoich stóp przypominając, że władza niebiańska stoi ponad władzą świecką, a miedzy Bogiem a ziemskim królem stoi jeszcze papież.

 

W taliach marsylskich postać na karcie „ewoluowała” od papieża do wysokiego kapłana, zapewne pod wpływem ruchów reformackich i antypapieskich (podobnie jak papieżyca ewoluowała w kapłankę). Mężczyzna na karcie został pozbawiony insygniów papieskiej władzy, ale w dalszym ciągu jest religijnym przywódcą, kimś do kogo ludzie przychodzą po wsparcie i błogosławieństwo.

Odpowiednią nazwą dla tej karty jest spotkany w Rider-Waite Hierofant, który wprawdzie nie został nazwany papieżem, ale posiada wszystkie insygnia papieskiej władzy. Dlaczego akurat hierofant? Z języka greckiego hiera ta, "święty" i phainein "pokazać" - czyli „ten, który objaśnia rzeczy święte. Osoba, która rozumie ezoteryczne tajemnice i wyjaśnia ich zawiłości innym ludziom. To Nauczyciel, duchowy przewodnik.

Hierofant nie jest przywódcą, choć jako pośrednik między Bogiem a ludźmi może być obdarzony świecką władzą, której nie nadużywa i najprawdopodobniej nawet nie wykorzystuje. Jego zadaniem jest uczciwe głoszenie prawdy, słowa bożego i jest świadomy odpowiedzialności, która na nim spoczywa. Jako dziecko został wybrany do pełnienia swoich religijnym powinności, które sprawuje przez całe życie nie mając żadnych innych, nie istnieje zatem nic, co mogłoby go rozpraszać.

 

W talii Rider-Waite na karcie, która nazywa się „Hierophant” przedstawiony jest… papież. Dlaczego karta w związku z tym nie nazywa się „The Pope”? Zapewne jest to związane z tradycją. Pośrednik między Bogiem a ludźmi, osoba dzierżąca klucze do wszystkich tajemnic, jaki symbol przedstawi to lepiej niż wizerunek papieża? Historia mówi, że praktyce bywało różnie, kolejni papieże mniej lub bardziej nadawali się do piastowania tego stanowiska, lepiej lub gorzej wypełniając swoje pasterskie obowiązki. Zapewne dlatego wizerunek papieża podpisany jest hierofant.

Niektóre elementy mogą wydać się znajome z poprzednich kart i ze starszych talii. Kapłan zasiada na kamiennym tronie, jak Władca, choć insygnium swojej władzy – pastorał, trzyma w ręce lewej, co oznacza sprawowanie władzy duchowej, pasterstwo dusz. Podobnie jak Kapłanka, Kapłan siedzi między dwoma kolumnami. W marsylskich taliach Kapłan jest brodaty i długowłosy jak Władca, co świadczy o jego sile i mądrości.

 

Przyjrzyjmy się Kapłanowi bliżej.

 

Podobnie jak Władca siedzi na kamiennym tronie, ale jego stopy nie spoczywają na kamiennym podnóżku, ale na drewnianej skrzyni. Jest przedstawiony podobnie do Władcy i Kapłanki, w pozycji siedzącej na wprost, co sugeruje mądrość i rozwagę, głębokie przemyślenie każdej decyzji. Pod tronem Kapłana stoją odwróceni tyłem uczniowie, na których jednak kapłan nie patrzy, jego wzrok skierowany jest nad głowami uczniów, co sugeruje zwracanie uwagi i dostrzeganie tego, co dla innych jest ukryte, oraz umiejętność przewidywania. Obie ręce Kapłana skierowane są ku górze, zatem „z góry” czerpana jest zarówno siła woli i ambicja (ręka prawa), jak intuicja i emocje (ręka lewa). Obie ręce skierowane ku górze wskazują na to, że Kapłan jest wyłącznie zorientowany na sprawy ducha.

Kapłan siedzi na wprost w statycznej pozie, ale ma obie ręce wzniesione ku górze, co dodaje obrazowi dynamizmu. Cały obraz świadczy o ochronie i przekazywaniu wiedzy, błogosławieństwie i nauczaniu.

 

Koronę Kapłanki zdobią dwa diademy, koronę Kapłana zdobią trzy – co świadczy o tym, że sprawuje od władzę nad niebem, ziemią i czyśćcem. Niektóre źródła sugerują, że tiara ozdobiona koronami nie ma nic wspólnego z władzą, tylko ze sprawowaniem posługi, co za tym idzie Kapłan sprawuje swoja posługę na ziemi, w niebie i czyśćcu.

 

Prawa dłoń Kapłana uniesiona jest do góry w geście błogosławieństwa. Ten gest to nic innego jak hinduska mudra życia mająca między innymi dodać sił, zwiększyć poziom energii. Osoby pobłogosławione czują się wzmocnione, silniejsze i spokojniejsze. Palec wskazujący i środkowy skierowane są ku górze, palec serdeczny i mały ku dołowi, tym samym kapłan tworzy pomost między niebem a ziemią, między Bogiem i człowiekiem – czyż nie takie jest zadanie kapłanów? Podobny gest znajdziesz na karcie Dziesięć Mieczy, na której leżący na brzuchu i przebity dziesięcioma mieczami mężczyzna ma dłoń złożoną w mudrę błogosławieństwa. Sugeruje to, że wszystko ma swój koniec, ale śmierć nie jest końcem, lecz początkiem następnej drogi.

 

„I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.” (Mateusz 16, 13-20). Nietrudno domyślić się, że klucze znajdujące się pod stopami kapłana to klucze, które Jezus dał Piotrowi mianując go pierwszym papieżem. Co otwierają klucze? Zwykle drzwi, zamkniętą szufladę, schowek. Klucz jest potrzebny, by coś otworzyć, dostać się do czegoś, co jest schowane, ukryte, zamknięte przed szukającym. Na karcie kapłan są to klucze otwierające drzwi do duchowej wiedzy i mądrości. W religijnym kontekście mogą oznaczać klucze do królestwa niebieskiego. Podobnie jak mudra życia, klucze są mostem pomiędzy Bogiem a człowiekiem, niebem a ziemią.

 

Podobnie jak Kapłanka, Kapłan również siedzi między dwiema kolumnami, które są bramą do tajemnego świata. Klucze do bramy znajdują się tuż pod stopami Kapłana. Należy samodzielnie po nie sięgnąć, znaleźć drzwi i zamek, do którego będą pasowały, a później otworzyć drzwi i przejść przez próg.

 

Krzyż z dwiema poprzeczkami używany był we wczesnym chrześcijaństwie przez patriarchów i biskupów i nazywany był krzyżem patriarchalnym. Z czasem, dodano jeszcze jedną, najkrótszą poprzeczkę na samej górze i w takiej formie krzyż patriarchalny stał się symbolem papieża i jego potrójnej roli – kontynuatora misji świętego Piotra (pierwszego papieża), patriarchy zachodu i biskupa Rzymu. Trzy poprzeczki oznaczają również Trójcę Świętą – Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jakkolwiek rozpatrywalibyśmy ten symbol i próbowali go zdefiniować jako katolicki – potrójny krzyż nadaje osobie, która go nosi status najwyższego autorytetu.

 

Jeżeli przyjrzysz się karcie i zawartym na niej znakom uważniej, dostrzeżesz obok potrójnego krzyża więcej „trójek”. Trzy postacie na karcie, trzy korony na tiarze i trzy krzyże. Trójka, potrójność, uważana jest przez filozofów za doskonałą i wyraża się między innymi w Trójcy Świętej i magiczną (do trzech razy sztuka). Numerologicznie trójka jest wyrazem pojmowania i spełnienia, a jej symbolem jest równoboczny trójkąt. Kapłan z niczym nie przypomina błękitno białej Kapłanki. Jest bardzo energetyczny, czerwono złoty (choć zwyczajowo kolorem papieskich szat jest biel symbolizująca czystość, dobroć i uduchowienie) i błogosławiąc osoby stojące przed nim, udziela im również swojej energii. Jest to jeszcze jedno przypomnienie, że pomimo posiadania papieskich symboli, postać na karcie nie jest katolickim papieżem tylko ponad religijnym hierofantem.

 

W dole karty, w jej dwóch rogach widzimy dwie postacie, odwrócone przodem do Kapłana, tyłem do osoby oglądającej kartę. Postacie są ubrane w szaty przypominające mnisie, na ich głowach widać tonsurę, co potwierdza ich przynależność do stanu kapłańskiego. Są to uczniowie, którzy czekają na nauki głoszone przez swojego Mistrza i jego błogosławieństwo. Uczniowie przypominają, że zawsze powinniśmy być gotowi na przyjęcie nauk i nigdy nie zamykać się na nowe doświadczenia, zawsze mieć otwarte serce i umysł. Świadczą również o tym, że w ich towarzystwie Mistrz nie jest sam, a oni mając Mistrza i siebie nawzajem również nie są sami. Czym byłby Mistrz, gdyby nie miał uczniów, czym byliby uczniowie bez swojego Mistrza?

 

Trudno interpretować kartę Kapłan, ponieważ miesza się w niej wiele znaczeniowych i intuicyjnych warstw, które pokazane są na jednej płaszczyźnie. Pamiętaj, że Kapłanka jest uosobieniem wiedzy tajemnej, a Kapłan jest osobą przekazującą ową wiedzę od Boga do ludzi. Kapłan, papież i hierofant ponoszą wielką odpowiedzialność, są bowiem obrazem swojej religii, przekonań, nieskończonym autorytetem i właśnie na swoich przekonaniach i ich wpływie na nasze osobiste życie powinniśmy się zastanawiać wyciągając Kapłana ze swojej talii.

Pomimo tego, że nieco wyżej zauważyliśmy, że obok krzyża patriarchalnego na karcie dużo jest widocznych „trójek”, nie można jednak zaprzeczyć, że karta nosi numer V, stąd też czerwony, „marsowy” kolor szaty kapłana, bowiem piątka jest pod władztwem Marsa. Energia piątki trudna jest do okiełznania, to symbol brawurowej odwagi, ale też niepohamowanego gniewu. Może się wydawać, że na pierwszy rzut oka Kapłan nie ma nic wspólnego z energetyczną i wybuchową piątka, jednak Kapłan nie ma wyrażać tej energii, ale ją tonizować. Mówi, że do odnalezienia swojej wiary, a co za tym idzie również własnej wolności, czasami potrzeba jest mnóstwo energii.

 

źródło - Beata Matuszewska "Tarot - diabeł tkwi w szczegółach"

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Najwyzszy Kaplan

 

Hierophantem nazywano najwyzszego kaplany ntycznych misteriow.

Wyraz jest greckiego pochodzenia i oznacza"ten, ktory naucza rzeczy

swetych"(heros=swiety,phants=uczyc).

W odroznieniu od poprzednich kart,obok glownej archetypowej postaci,

pojawiaja sie po raz pierwszy inne osoby.Sa to nowicjusze,ktorzy u pod-

noza tronu stoja lub klecza,zeby otrzymac instrukcje od Najwyzszego

Kaplana.Ten motyw jest paralela do budzacej sie swiadomosci dziecka,

ktore zaczyna po raz pierwszy swiadomie postrzegac osoby obok

i odczuwac inne obce "ja"i coraz lepiej rozrozniac granice miedzy nim

a innymi.

Tak wiec Najwyzszy Kaplan jest swoistym odpowiednikiem tego etapu

w wychowaniu bohatera,ktory przygotowuje na to,co go puzniej spotka

w zyciu,w zewnetrznym swiecie.Karta oznacza czas,w ktorym tworzy sie jego

sumienie,w ktorym uczy sie odrozniac dobro od zla.Symbolizuje rowniez

ufnosc w Boga,ktora potrzebna bedzie bohatrowi w jego podrozy,a ktora

zrodzilaa sie wlasnie podczas dziecinstwa.

Blogoslawiaca reka Najwyzszego Kaplana pokazuje donioslosc przekazywanej

nauki: wskazujacy palec oznacza to co widzialne,oczywistosc,podczas gdy

zwiniete palce znacza to, co niewidzialne i transcendentalne.Piatka suma

wszystkich palcow,symbolizuje w mistyce liczb sens,istote,kwintesencje....

Przeslanie tego obrazu jest nastepujace - tylko ten, kto kieruje swoja uwage

na oba swiaty,poznaje sens i wybiera droge.Z kolei zas ten, kto widzi

zewnetrzna strone rzeczy,ma na to tak samo malo szans,jak i ten,ktorego

kusi tylko to,co transcendentalne.Dlatego bohater musi badajac sens zycia

przemierzyc oba swiaty:zewnetrzny,swiadomy,ktoremu odpowiada sloneczny

dzien i wewnetrzny, nieswiadomy swiat drogi po Morzu Nocy.

Saga o Nibelungach opowiada jak Zygfryd byl wychowywany przez karla

Regina.W greckich mitach ta rola przypadla madremu centaurowi Chironowi,

ktory byl czczony jako wielki nauczyciel i wychowawca wielu herosow - Jazona

Asklepiosa,Achillesa,Herkulesa,gdyz przekazywal im wiedze i nawyki niezbedne

w drodze,ktora ich czekala.Centaura czesto laczono ze znakiem Strzelca,ktorego

archetypem jest rowniez Najwyzszy Kaplan.

 

Znaczenie rognostyczne w +

nauka,poboznosc,poszukiwanie wyzszych wartosci,przywiazanie do jednej idei,

jednego pomyslu i celu,rytualizm,ceremonialnosc,przywiazanie do tradycji,

konserwatyzm,sily drzemiace w podswiaomosci,ortodoksyjne podejscie do

spraw wiary,zdolnosc do udzielania pomocy w oparciu o tradycyjne wartosci,

surowy ojciec wymagajacy poszanowania obowiazujacych w rodzinie zasad,

wyrzeczenie sie dobr materialnych,etyka,surowe zasady moralne,ocenianie

ludzi bez wnikania w motywy nimi kierujace.

 

Typ osoby w polozeniu w +

 

autorytet moralny,szanowany duchowny,ksiadz z powolania,osoba

o nieskazitelnej moralnosci.

 

Znaczenie prognostyczne w -

 

brak tolerancji,fanatyzm religijny,narzucanie swoich pogladow innym,

pewnosc siebie i przebieglosc,niezdolnosc do zaakceptowania nowych

idei,ortodoksyjny sposob myslenia i oceniania,brak cierpliwosci do

ludzi,poczucie wyzszosci i nieomylnosci,sklonnosc do przesady,falszywosc,

klamstwa,naginanie faktow do swoich potrzeb,cynizm,obluda,brak umiaru,

wyciaganie falszywych wnioskow,brak taktu,nie uznawanie innych racji

jak tylko wlasne,brak zainteresowania wartosciami wyzszymi,zainteresowanie

sektami,uleganie wplywom falszywych prorokow,zainteresowanie czarna magia

lub uzaleznienie od niej,problemy zdrowotne w zakresie kregoslupa i koscca.

 

Typ osoby w -

 

falszywy prorok,guru,przywodca sekty,kaplan bez powolania,dewotka.

 

Zrodla:

H.Banzhaw

A.A.Chrzanowska

 

Najwyzszy Kaplan - Inspiracja

 

Do najwyzszych celow naszego rozwoju zaliczamy samopoznanie i odpowiedzialnosc

osobista.Nasze mozliwosci rozwijaja sie na tej wlasnie bazie.Ten skarb twoich

doswiadczen,moze doprowadzic do tego,ze staniesz sie nauczycielem i inni beda brac

cie za przyklad.Nie powinienes nikogo uzalezniac od siebie,ale podzielic sie swoja

wiedza z miloscia i radoscia.

"W oddaniu staram sie o przewodnictwo duchowe nie tracac wolnosci."

 

Jako karta roku

 

W tym roku w poszukiwaniu zadan i sensu zycia posuniesz sie kilka krokow dalej.

Znajdziesz w sobie samym to,czego inni bezowocnie szukaja na zewnatrz.

 

Jako karta zwiazku

 

Partner/ka jest nie tylko przyjaciele/ciolka,kochankiem/ka,ale rowniez przewodnikiem

duchowym,spirytualnym.Dodatkowa pomoca w dotarciu do wlasnego duchowego wnetrza.

 

Kaplan w astrologi

 

przypisany jest Strzelcowi.

Jest to duch czlowieka,ktory widzi dalej niz znane nam horyzonty.Duch,ktory chce poznac

inne religie,kultury,stany duchowe w innych demensjonach.Chodzi mu o poszukiwanie

i znalezienie sensu po drugiej stronie naszych ograniczen.(ostroznie jednak przed

ekstremalnymi dogmatami).

Dazy do niezaleznosci,swobody,samodzielnosci,jest jednak bardzo zyczliwy,wielkoduszny,

sprawiedliwy i kocha zwierzeta i przyrode.

 

Kaplan w numerologi

 

Piatka symbolizuje eter- piaty element.Odpowiada za to,ze czlowiek chce poszukiwac

(albo i nie ) z wolnej woli i niejednokrotnie blednie Boga.Czlowiek piatka

jest aktywny,wielostronny,ciagle rozwijajacy sie do przodu,zorietowany na rozwiazywanie

problemow,jest glodny wiedzy,chetny do podrozy,potrafi sie przystosowac do sytuacji,

kocha wolnosc.W glebi duszy jest magiem i czarodziejem zdolnym do sprawowania wladzy

nad mocami natury.

 

Kolory

 

purpura i fiolet

 

Kamienie(mineraly)

 

Achat i sugalit.

 

 

 

Zrodlo:G.B.Zigler Tarot für Alle - tlumaczenie wlasne

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

 • 6 months later...

"Arcykapłan to symbol wiary i wynikającej z niej niezachwianej ufności. W odległych czasach uważany był za jedną trzech ochronnych kart tarota, które z zasady korzystnie wpływały na przebieg spraw. Rozumienie takie ma w sobie wiele racji, ponieważ wyrażania przez Arcykapłana ufność dotyczy zarówno wiary w głęboki sens naszego istnienia, jak i wynikającej z niej wiary w pomyślną przyszłość. Z tego wynika przeświadczenie, iż możemy bez obaw patrzeć w przyszłość. Ponadto karta ta wskazuje drogę etyki i cnoty, odnosi się do naszych osobistych przekonań, opartych na podstawowych wartościach moralnych.

 

W życiu zawodowym Arcykapłan oznacza, że powinniśmy odpowiedzieć sobie na bardzo ogólne pytanie wychodzące daleko poza codzienne zawodowe problemy związane z bezpieczeństwem, sukcesem, wynagrodzeniem i uznaniem. Arcykapłan oznacza poszukiwanie głębszych treści, zadań, w których się spełniamy, prawdziwego powołania. Karta ta może również wskazywać na konkretną sytuację, która wymaga oda nas, abyśmy w swych zawodowych przedsięwzięciach pozostali wierni zasadom moralnym i nie dawali się wciągnąć w nieczyste machinacje.

 

Na poziomie świadomościArcykapłan oznacza, ze zajmujemy się odnalezieniem sensu życia i poddajemy weryfikacji nasze religijne zasad i wartości. Przy tym obiektywnie wyniki tych poszukiwań są dla nas mało interesujące. Przeciwnie : Arcykapłan ucieleśnia poziom najbardziej subiektywnych, osobistych doświadczeń religijnych, które nie poddają się weryfikacji, jednak nie tracą przy tym na znaczeniu i prawdziwości. Karta ta pojawia się również, gdy dochodzi do znacznego wyostrzenia naszej moralnej siły osądzenia( wg kryteriów<<dobra i zła>>) oraz w sytuacjach, w których przeżywamy głębokie, religijne i zmieniające życie doświadczenia.

 

W związkach osobistychArcykapłan pokazuje, że znajdujemy się w fazie, w które rośnie obustronne zaufanie i sympatia, powstają podwaliny idealnego związku. Odtąd nasze zachowanie wobec partnera będzie determinowane przez wartości moralne i osobiste cnoty. Na pewnym poziomie wydarzeń karta ta uosabia nasze życzenie lub zamiar zawarcia związku małżeńskiego."

 

Hajo Banzhaf,Tarot dla każdego

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Mi Kapłan pokazał spontaniczne wydarzenie zainicjowane przez starszego mężczyznę, który porwał mnie w grono swoich znajomych świętować. Wydarzenie to było tak zaskakujące, że poddałam mu się całkowicie, jakbym była zaślepiona (oddziaływanie tej Karty, jako autorytetu niemalże religijnego)

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 7 months later...

Papież z talii RW pokazał mi już WIELOKROTNIE w relacjach damsko-męskich taką postawę:

nie odkrywa się wszystkiego, nie wykłada sie wszystkich kart na stół. Tak po prostu jest. Bez tłumaczenia. Tak, bo tak. I niech tak będzie.

NIe pokazuje się prawdziwej twarzy. Bo nie.

Pokazuje romans pozazwiązkowy. Ale takie podejście zakłamane wobec każdego z partnerów, ponieważ żaden z nich tak naprawdę nie wie, na czym stoi. Liczy sie tylko widzimisię kapłana. A on sie nie ugnie. Uczuc nie okaze.

 

Nie wiem dlaczego taka karta takie sytuacje mi opisuje. Żadnej duchowości nigdy mi kapłan nie pokazał. A często mi wyskakuje. Na karcie z talii RW jest kapłan i dwoje, których twarzy nie widać.

W sumie to piątka, jak każda piątka to mnogość, szybkość, wiele sprzecznosci w jednym miejscu. I taka nieprzewidywalność.

 

Pokazywała mi zawsze bardziej perfidię, kamienną twarz, brak uczuć.

Edited by Euterpe
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...
Guest Euterpe

w pytaniach o relacje oznacza:

- przepływ informacji między tymi osobami

- nauka, którą pobiera osoba A od osoby B

 

jako rada: idź do kogoś starszego/doświadczonego po pomoc

 

 

w pytaniu o czas (kiedy coś się wydarzy?): święto Trzech Króli (+- 1 dzień)

 

Na mojej karcie są trzy osoby i po jej zobaczeniu od razu o tym dniu pomyślałam.

 

 

Uczucia:

- nauka życia z drugą osobą (na wyższym poziomie niż z znajomymi z pracy/podwórka), przy czym obojgu zależy na relacji

- dojrzała postawa w uczuciach

 

 

Zdrowie:

- udanie się do lekarza specjalisty, czasami prywatnie

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...
 • 1 month later...

Kapłan ostatnio pokazał mi Biblię, w karcie dnia. Pojechałam do dawnego mieszkania i na strychu/poddaszu znalazłam stare Pismo Święte, jeszcze po moich rodzicach. Nawet nie wiem jaki przekład bo pierwsze kartki są wyrwane ale podejrzewam, że to Biblia Warszawska. Czyli co by nie było karta silnie związana z duchowością.

 

Edit: i z surową władzą też, nieraz pokazuje osoby o dużej mocy, czy to urzędowej czy duchowej ale zawsze władza i "wyższe" sfery

Edited by Noa20
Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...
 • 2 weeks later...

KAPŁAN

 

BLASKI: kościół, ślub kościelny, zasady religijne, dobra rada, wiara w Boga, kształcenie, wychowanie, nauczyciel, autorytet moralny, rytuał, chęć niesienia pomocy, idealizm, wartości duchowe.

 

CIENIE: dewocja, kryzys duchowy, obłuda, dogmatyzm, cynizm, fałsz, impotencja, zły nauczyciel, poczucie wyższości, guru.

 

Źródło: Barbara Antonowicz - Wlazińska "Karty Ridera Waite'a proste i skuteczne"

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Papież: "Mądrość". Doświadczenie,refleksja,ustalone przyzwyczajenia,rada,lekcje,konformizm,brak wyobraźni.

Z mojej talii "The Sorcerers Tarot"

 

Papież:

Może przedstawiać osobę lecz także odnosi się do sytuacji.

Jeśli Papież wskazuje na osobę,jest to ktoś,kto działa w charakterze doradcy lub konsultanta.

Gdy chodzi o sytuację,należy ona do tych,w których powinieneś postąpić w sposób sprawdzony i zweryfikowany.

Papież też może symbolizować potrzebę znalezienia nowego sensu w życiu,zalecając Ci spojrzeć głęboko we własne wnętrze,by odkryć wartości duchowe.

 

Położenie odwrócone:

Nie postępuj wbrew zdrowemu rozsądkowi i nie działaj w sposób głupio niekonwencjonalny.

Nie jest to dobra pora na krok do przodu dla samej idei.

Nie popadaj jednak w skrajność,wstrzymując się z podejmowaniem jakichkolwiek decyzji i utrzymując status quo,gdyż wydaje Ci się to najbezpieczniejsze.

Potrzebny jest umiar!

 

Z talii "The Destiny Tarot"

 

Jako kocha Kapłan:

Pod wieloma względami Twój wybranek (wybranka) jest niezwyczajnym człowiekiem. Bywa cudownym partnerem, wspaniałym nauczycielem, charyzmatycznym guru. Mnóstwo z siebie daje, ale na szczęście potrafi także brać.

 

Jest prawy, tolerancyjny i wewnętrznie zharmonizowany. Jednak jego zalety naprawdę dostrzeże tylko osoba równie mądra i podobnie zainteresowana rozwojem duchowym. U jego boku odnajdzie miłość co prawda pozbawioną dzikich porywów, ale za to spokojną, serdeczną, akceptującą.

Młodym, skłonnym do życiowych eksperymentów osobom Kapłan zawsze będzie kojarzył się bardziej z wysoce moralnym, acz nieco konserwatywnym Mistrzem (Mistrzynią), niż pełnokrwistym kochankiem (kochanką). Kapłan bowiem zwykle nie jest nadmiernie zainteresowany zmysłową stroną życia.

 

Namiętności przesublimował; uważa, że filozofia, religia, a nawet polityka są ważniejsze, niż seks. Należy mu ufać, ale nie wolno oczekiwać, że dla miłości wyrzeknie się swoich ideałów. Jeśli więc w związku szukasz szalonej namiętności, nie będzie to dla Ciebie odpowiedni partner.

 

Karta odwrócona:

Szumna moralność stanowi zasłonę, za jaką często kłębią się stłumione emocje oraz problemy związane m.in. z niezaspokojoną ambicją i seksem. Odwrócony Kapłan to niejednokrotnie impotent (lub oziębła kobieta), który ze swojej ułomności uczynił (na zewnątrz) cnotę i wyma****e nią, niczym sztandarem.

 

Nienawidzi i tępi każdego, kto ośmiela się myśleć inaczej. Typ fanatyka, gotowego zamęczyć w imię „dobra”. Zamknięty na tzw. sprawy wyższe. Nie daj się nabrać na jego (jej) rzekomą ascezę lub krystaliczną uczciwość. Padniesz ofiarą tyranii i zakłamania.

 

(Tarot Miłości,M.Bigoszewska)

 

Kapłan - Słowa Klucze:

PROSTA: wiara,tradycja,nauka,środowisko społeczne,etyka,wyższe wartości,konformizm,

 

ODWROTNA: konserwatyzm,moralizatorstwo,poczucie wyższości,brak poparcia

 

(Dorota Dukowicz,"Tarot w praktyce")

 

Kapłan

Astrologiczne odniesienia:

- BYK

- Jowisz,Strzelec,Saturn,Koziorożec

 

"Astrologia i Tarot",Dariusz Cecuda

 

 

Kapłan:

Miłość: dobrane małżeństwo, pomyślny związek. Umiłowanie Boga.

Karta odwrócona: kłopoty z seksem, impotencja.

(Maria Bigoszewska)

 

Według Macieja:

 

Papież:

- ktoś pod pantoflem (np.pod pantoflem żony)

 

Papież

Według Macieja:

- karta tradycji i spokoju.

- będziesz nadal robić to,co robisz do tej pory

 

Zdrowie:

- dolegliwości dermatologiczne, skóra

Edited by Ismer
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Autorytet, władza ale w połączeniu z dozą empatii. Ostatnio objawił mi się jako lekarz okazujący współczucie i wyciągający pomocną dłoń.

Link to comment
Share on other sites

 • 4 months later...
 • 1 month later...
 • Maestro

Karta wiedzy, jeśli szpital to konkretny, specjalistyczny, może mówic o tym, że idziemy ku wyzdrowieniu, ale będzie to długoterminowe.

 

 

Źródło : Blog Wróżki Joanny

 

W pozycji "co ukrywa" wyszło, ze swój wiek. Pan okazał się być sporo starszy niż podawał;). Na pytanie jak ktoś kogoś postrzega, karta Kapłana często mówi, że dana osoba jest postrzegana jako osoba starsza ode mnie.

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

 • 10 months later...
 • 1 year later...
Guest ThePhoenix

Trzymanie się sztywnych zasad, nie pokazywanie uczuć, pokazała mi osobę duchową, nauczyciela ktoś ma dużą wiedzę ale również osobę która uważa się za lepszą od innych i robi co się mu podoba.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 years later...

- kontakt

- ktoś o dużej wiedzy albo wielkim doświadczeniu życiowym

- specjalista w swoim zawodzie

- placówka, która się w czymś specjalizuje, np. szpital w którym leczy się tylko raka, złamania itd.

- szkoła

- nauka

- relacje typu uczeń-nauczyciel

- wiedza

- dzielenie się wiadomościami/wiedzą/doświadczeniem (czymś nienamacalnym)

 

 

 • Like 3
 • W punkt 1
Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Karta Kapłan symbolizuje osobę, kogoś mądrzejszego od nas, z większą wiedzą. Możemy czasem skorzystać z jego rady, chociaż nie zawsze, jeżeli za darmo, albowiem nie ceni sobie ludzi o niższym statusie, wiedzy. Ma tego typu ludzi w głębokim poważaniu. Natomiast garnie się do ludzi, od których sam może skorzystać. Głupszych, w jego mniemaniu, co najwyżej wykorzysta i wykpi z plotami włącznie.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...